hits

Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

Er det på tide at Larvik henter inn filmregissøren Harald Zwart i forbindelse med Sika saken ?

Etter å ha fulgt Sika saken i Larvik kommune så kan dette nå sammenlignes med en sak fra Fredrikstad kommune i 2015. 


foto: youtube

Kong Jon-Ivar og De Gode Hjelperne

Utbyggingen av 40 sjøhytter i Husebukta på Hankø i Fredrikstad kommune var i 2015 gjenstand for en mer enn ti år lang betent konflikt mellom utbyggerne og motstandere i nærområdet, med filmregissøren Harald Zwart i spissen.

Utallige ganger har planer og tillatelser vært påklaget, og saken har vært i retten i flere runder.

Filmregissøren Harald Zwart laget flere filmer om hvordan ansatte i kommunen og utbyggerne hadde fått godkjente sine planer. 

Her kan dere se en av filmene han laget "

 
 

Etter å ha fulgt Sika/containerterminal debatten fikk redaksjonen assosiasjoner til denne filmen om en kommune som overkjører sitt folk. Denne filmen omhandler egenrådige politikere og ansatte i kommunalt foretak som nekter å lytte til de de skal tjene. Hvem er hvem i filmen om vi ser mot Larvik?

Hvis Larviks politikere ikke følger rådmannens innstilling i kommunestyret onsdag 21 mars bør en mulige hente inn Harald Zwart for å lage filmen.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 16.03.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Skien kommune har gitt Staverns firma varsel om at de vil miste den lokale ansvarsretten.

Byggesakssjef Hallstein Bast er som kjent bosatt i Stavern og er Venstre politiker i Larvik.


Foto: venstre.no

Skien kommune har gitt Stavern Taksering varsel om at de vil miste ansvarsretten.

Telemarksavisa hadde en stor artikkel om saken lørdag 10 mars. Se hele saken på denne linken. 

Byggesakssjef Hallstein Bast sier at tilbaketrekking av ansvarsretten innebærer at firmaet ikke får lov til å utføre, prosjektere eller være ansvarlig søker av byggeprosjekter i Skien kommune.

Byggesakssjefen uttaler dette i lørdagens utgave av Telemarksavisa :

- Vi ser at dette er såpass mangelfullt at vi har gitt varsel om å ta tilbake den lokale ansvarsretten fra Stavern taksering. Vi ser at en del av kvaliteten ikke holder mål. Dette har å gjøre med tillit, og vi har lav tillit til Stavern taksering, sier Bast.
- Hva er grunnen til det?
- Vi mener vi har gode bevis på at de ikke svarer på oppgavene. Vi er usikre på om det er på grunn av kompetanse eller vilje til å følge opp, sier han.

Som kjent har Stavern Taksering også flere oppdrag i både Larvik og Sandefjord. 

Det blir derfor spennende å se hva Larvik og Sandefjord gjør med firmas ansvarsretter i sine kommuner. Og hva vil Direktoratet for byggkvalitet gjøre med de sentrale godkjenninger som er tildelt dette firma. Og hva gjør Nito Takst i denne saken ?

Ta også en titt på en tidligere sak på bloggen, "Korrupsjon i saker i både Vinje og Larvik"

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 11.03.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hvordan tør Larviks politikere overprøve rådmannens innstilling om å utsette Sika saken til 2019 ?

Det må først lages en detaljreguleringsplan der alle gis mulighet til å fremkomme med merknader til planen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvordan tør Larviks politikere overprøve rådmannens innstilling om å utsette Sika saken til 2019 ?

Byggesaken med containerterminal på Sikatomta bør nå ikke hastebehandles som en ren byggesak , men rådmannens innstilling om å utsette denne til 2019 bør følges av politikerne, fortrinnsvis etter utarbeidelse av en detaljreguleringsplan der alle gis mulighet til å fremkomme med merknader til planen. 

InterCity utbyggingen gjennom Larvik vil tidligst bli ferdig 2032, og planen for sidespor ut til terminalen vil følgelig heller ikke bli ferdig før denne tiden. Finansieringen av sidesporet til terminalen er heller ikke på plass, inkl. kostnader som evt. kommunen må ta.

Når det gjelder Larviks kanskje fineste tomteområde på Revet, bør man også foreta en vurdering av fremtidig utnyttelse av dette. I dag er området dårlig utnyttet.

Er det i alles interesse at man i fremtiden også bør satse på containerhavn virksomhet her?

Muligheten for å skape nye og flere arbeidsplasser enn containerdriften her gir, burde absolutt være til stede med f.eks. kontorer, servicevirksomheter m.m. I tillegg vi man kunne kombinere dette med boligutbygging.

Hvorfor har ikke dette området blitt tatt med i kommunedelplanen? Kanskje på tide å gjøre det nå i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen?

 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon 

Les også tidligere innlegg "Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur"

Les også tidligere innlegg "Flytt containerhavna til Porsgrunn" på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 11.03.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Styret og ledelsen i Larvik Havn på tur til Rotterdam, Carrara (Italia), England, Danmark og Baltikum/Riga.

Tidligere styreledere og styremedlemmer opplyser at havnestyrets medlemmer ikke mottar gaver eller fordeler fra samarbeidspartnere. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Styret og ledelsen  i Larvik Havn på tur til Rotterdam, Carrara (Italia), England, Danmark og Baltikum/Riga. 

Bøkebloggen har blitt tipset om at mange politikere i Larvik ønsker styreverv i Larvik Havn. Etter å ha lest granskingsrapporten fra 2013 så forstår vi grunnen til dette. Larvik Havn er Norges nest største containerhavn. 250 containerskip anløper terminalen årlig og opp mot 70.000 containerenheter (TEUs) lastes og losses i havnen i løpet av året. Se styrets medlemmer her. 

Havnestyret reiser normalt på to utenlandsturer i løpet av en valgperiode. Havnedirektøren, tidligere styreledere og styremedlemmer opplyser at dette har vært relevante reisemål, med fullt faglig program. I 2012 reiste havnestyret til Danmark og til England.

Formålet med å reise til Danmark var å ha et seminar om styrearbeid med advokat Vibeke Resch Knudsen. Havnestyret ønsket heller å ha et eget seminar framfor å delta på Norsk havneforenings styreseminar på Gardermoen.

I England besøkte havnestyret Stema shipping, som skiper ut 7-800 000 tonn stein per år fra Larvik havn. Havnedirektøren mener at dette var en svært relevant tur for styret. Turen var planlagt fra våren 2011.

Tidligere havnestyrer har siden 2000 reist til Rotterdam, Carrara (Italia), England, Danmark og Baltikum/Riga.

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon

 

Les også tidligere innlegg "Flytt containerhavna til Porsgrunn" på denne link. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 02.03.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Sesongen er i gang for Finn Erik Rismyhr fra Larvik

Finn Erik Rismyhr er denne helgen i Italia for å kjøre "Winter Cup".


Foto: Finn Erik Rismyhr

Sesongen er i gang for Finn Erik Rismyhr fra Larvik.

Finn Erik og teamet hans har denne helgen tatt turen til Italia. Løpene kjøres på denne banen, South Garda Karting. 

Første heat idag går 10:45 

Følg med live på denne linken , kz2 er i gruppe A!

Bøkebloggen ønsker Finn Erik og teamet lykke til i dagens løp !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.02.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larvik Havn ble allerede gransket i 2013.

Granskingen viste at Larvik Havn ikke hadde etiske retningslinjer verken for styremedlemmer eller ansatte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Larvik Havn ble allerede gransket i 2013.

Bøkebloggen har fått tilgang til rapporten fra Telemark kommunerevisjon datert 22 april 2013. 

Revisors anmerkninger er spesielt skarpe og under finner dere sentrale utklipp fra rapporten :

I perioden 2008-2011 har Larvik havn i stor utstrekning anskaffet varer og tjenester uten å følge reglene om offentlige anskaffelser. Det er også gjort ulovlige anskaffelser i perioden før 2008.

Det har forekommet at styremedlem har deltatt i behandlingen av styresaker der vedkommende har vært inhabil. Det er truffet tiltak for å sikre kunnskap om habilitetsreglene blant ansatte og styremedlemmer.

Larvik havn har ikke hatt etiske retningslinjer for verken for styremedlemmer eller ansatte. Det har ikke vært gjennomført systematisk arbeid med etiske spørsmål i havnestyret eller administrasjonen før i 2012. Foretaket har ikke anskaffelsesstrategi.

På tross av store investeringer og nye anskaffelsesregler i 2007, har verken styret eller administrasjonen gjort risikovurderinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser. 

Her kan dere lese hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon

Bøkebloggen kan ikke se at denne rapporten har blitt tatt seriøst av politikere, havnestyret eller ledelsen i Larvik Havn. 

 

Ta også en titt på saken "Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner." på denne linken.

Ta også en titt på saken "Bør ikke Larviks politikere også granskes?" på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 15.02.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Deloitte anbefalte Drammen kommune å iverksette flere tiltak etter korrupsjonen.

Korrupsjon hører vi om i mange kommuner og disse tiltakene bør alle rådmenn/ordførere sette fokus på. 

Architect has Unfolded Project Infront of Construction Site.NEF
Licensed from: SDimitrov / yayimages.com

Deloitte anbefalte Drammen kommune å iverksette flere tiltak etter korrupsjonen.

Deloitte har gjennomført en gransking av byggesaksavdelingen i Drammen kommune på oppdrag for kommunens kontrollutvalg. Deloittes gjennomgang er basert på kontrollutvalgets mandat, som i det vesentlige omhandler organisatoriske forhold. 

Her er alle tiltakene oppsummert. 

 1. Avdelingen må sikre at det settes mål for byggesaksavdelingens oppgaveutførelse slik at de ansatte har klare føringer å forholde seg til.
 2. Det bør utarbeides en operasjonalisert virksomhetsplan for avdelingen som ivaretar de føringer som gis fra overordnet nivå og som sikrer en realistisk planlegging i samsvar med tilgjengelige ressurser og hvor uønsket målforskyvning blir forebygget.
 3. Det må sikres at rapportering til overordnet nivå er riktig og relevant ut fra de problemstillinger som representerer utfordringer for avdelingens oppgaveutførelse.
 4. Kommunen bør sørge for at det etableres et formålstjenlig internkontrollrammeverk slik at betryggende kontroll i saksbehandlingen sikres.
 5. Det bør gjennomføre en risikokartlegging og vurdering av avdelingens regeletterlevelse, måloppnåelse og rapportering slik at eventuell uønsket risiko kan reduseres, enten ved hjelp av organisatoriske tiltak, samt sikre at avdelingen har velfungerende policyer og rutiner med etablerte nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i saksbehandlingen reduseres. Det bør kommuniseres klare toleransegrenser innenfor sentrale områder.
 6. Avdelingen må sørge for at rettsregler etterleves. Dette gjelder også rettsregler knyttet til journalføring og arkivering av inngående og utgående dokumenter.
 7. Det må sikres at rettsregler knyttet til dispensasjonsvedtak og at vedtatte planverk etterleves i saksbehandlingen.
 8. Avdelingen må sikre et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon og etikk.
 9. Det må sikres at det etableres tilstrekkelig med nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i ESA reduseres.
 10. Det må sikres at det er en forsvarlig sammenheng mellom oppgaver og ressursbehov, herunder at avdelingen får rammeforutsetninger til å ivareta både direkte og indirekte kostnader som er nødvendig for å sikre en forsvarlig byggesaksbehandling:
 11. Tilstrekkelig kapasitet til kvalitetssikring,
 12. Etablering av internkontrollrammeverk/kvalitetssystem.
 13. Ivaretakelse og etablering av kontroller for å sikre at svakheter i ESA ikke får innvirkning på oppgaveutførelsen.
 14. Deloitte mener at kommunen må gjennomgå selvkostberegning og beregne direkte og indirekte kostnader i forhold til de reelle behov avdelingen har for å sikre betryggende kontroll i saksbehandlingen.
 15. Kommunen må sikre at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse innen de respektive oppgaver / områder byggesaksavdelingen skal utføre. Drammen kommune må sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse både innen administrative/kontrollrelaterte områder og faglige oppgaver, samt at vedlikehold og oppdatering av kompetanse gis prioritet.
 16.   Kommunen må sikre at KOSTRA rapportering er riktig. 

Hele rapporten fra Deloitte kan dere lese på denne linken. 

Les også redaktøren i Drammens Tidene sin leder "Rådmannen må gå av nå" på denne linken. 

 

Ta også en titt på saken "Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner." på denne linken.

Ta også en titt på saken "Bør ikke Larviks politikere også granskes?" på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 20.01.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Korrupsjon i saker i både Vinje og Larvik.

Siktelsen har nå gått fra grov økonomisk utroskap til grov korrupsjon mellom private og offentlige aktører. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korrupsjon i saker i både Vinje og Larvik. 

Det nærmer seg to år siden Politiet i Telemark siktet en saksbehandler i Larvik kommune for grov korrupsjon.

En tidligere byggesaksbehandler i Vinje og Larvik kommunar og en hytteutvikler på Rauland er sikta for grov korrupsjon. Flere personer har status som mistenkte.

Politiadvokat Gunnstein Bjørgum i Telemark har i dag informert NRK Telemark om at det nå også er avdekket korrupsjon i saker i Larvik kommune. Ytterligere en person er nå siktet i Larvik sakene. Flere personer både i Vinje og Larvik har nå fått status som mistenkte. 

Siktelsene har nå gått fra grov økonomisk utroskap til grov korrupsjon mellom private og offentlige aktører. 

Hele intervjuet med politiadvokat Gunnstein Bjørgum i dagens NRK sending er streamet på denne linken. 

 

Ta også en titt på saken "Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner." på denne linken.

Ta også en titt på saken "Bør ikke Larviks politikere også granskes?" på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 18.01.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Bør ikke Larviks politikere også granskes?

Har Larvik norgesrekord i dispensasjonsvedtak i byggesaker ?


faksimile:nyelarvik.no

Bør ikke Larviks politikere også granskes?

I lokalavisen 8.januar 2018 kan man lese at Per Manvik nok en gang legger press på byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Igjen ønsker han en granskning. Gjert Gjertsen (leder av kontrollutvalget) skal kontaktes slik at det politiske kontrollorganet i kommunen nok en gang kan ettergå det administrative miljøet i byggesak.

Denne gang gjelder det en enkelt byggesak, der tiltakshaverne opplever vansker med å få gjennomslag for sine ønsker. Klagesaken er enda ikke ferdig behandlet administrativt eller politisk. Vi kan vanskelig forstå hvorfor Manvik nok en gang engasjerer seg i pressen før en enkelt byggesak er ferdig behandlet etter etablerte formelle prosesser og spilleregler.

Hvis det er behov for en ny revisjon eller granskning i Larvik kommune, burde Per Manvik heller velge å initiere granskning av de politisk tildelte dispensasjonene i byggesaker gjennom årene.

Larvik kommune har en avvikende statistikk på området, noe som ble dokumentert ved revisjon utført av Telemark Kommunerevisjon i 2013. Den gang viste det seg at politikerne i Planutvalget i året 2012 tildelte dispensasjon i 64,7 prosent av alle saker de hadde til behandling. Dette er ekstremsport i dispensasjoner.

Det burde være på tide å gjennomføre en ny revisjon rundt praksisen for politisk tildeling av dispensasjoner. Da gjerne utrede hvem som fremmer de politiske vedtaksforslagene, hvem som nyter godt av vedtakene, samt lovligheten av vedtakene.

​Det er nok lite sannsynlig at Per Manvik vil initiere en granskning av det politiske miljøet i Larvik kommune, siden han selv har vært den største pådriver for kontroversielle dispensasjoner. Og det på tvers av rådmannens innstillinger gjennom alle sine år i politikken. 

Vi får vel sette vår lit til at andre ansvarlige politikere eller rådmannens folk tar tak i dette. 

 

Bøkebloggen satte også fokus på denne saken i en artikkel 21 desember 2017, "Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner."

 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2013 på denne linken. 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2017 på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 13.01.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Metoo - en hel verden av menn skal i gapestokk,

"Hundrevis av kvinner har plutselig våknet opp og kjenner etter at de en eller annen gang har følt seg utnyttet", spør Tone M. Ambjørnsen Torgersen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.

Celebrating
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Metoo - en hel verden av menn skal i gapestokk.

Metoo - en hel verden av menn skal i gapestokk, og menns holdning til kvinner er nå plutselig blitt så kvalmende at det må være skummelt å være mann. Kvinner har med kampanjen i hånd og tusenvis av tilhengere inntatt offerrollen uansett årsak,og uansett hendelsesforløp. Aviser, sosiale medier og en hel verden klaprer i vei på tastaturene sine og med dette settes menn i den evig fortapelse. 

Store folkemengder mener seg berettiget et skarpskudd i en eller annen retning ? til og med de som aldri har opplevd noe som helst mener noe om dette hersens mannevesenet. Hundrevis av kvinner har plutselig våknet opp og kjenner etter at de en eller annen gang har følt seg utnyttet, - og spesielt nå føler de trang til å si noe om sjekkeflørten for 20 år siden ? og helst i offentlighet mens de bifalles for sin åpenhet. Det er svært lite en mann kan gjøre med det, og forsvar blir helt uaktuelt.

 En ting må være helt klart. Ingen og absolutt ingen skal tvinges til noe de selv ikke ønsker å delta i eller på. Sex må være en frivillig ting og det gjelder begge kjønn. Men grensene for invitasjonene må kvinner også i langt større grad være seg mer bevisst.

Når en mann først har fått sitt stempel i denne moderne gapestokken er det håpløst for ham å rette opp i. Glemt er sannheten om kvinnene som griper den første anledningen de får til å levere sitt visittkort i form av intime invitasjoner ? også sånn for flørten skyld.

Og tro meg,- i mitt mangeårige liv og virke har jeg mang en gang vært skamfull over kvinnestandens moralske aspekter og respekt for seg selv. Posisjoner og makt har et merkelig klister som har fått klærne til å henge litt løsere på hos mange kvinner, og utringningen til å bli enda dypere utover kvelden. I søppelbøtta på toaletter og i vesker har makeup plutselig byttet plass med bh og truse, og posisjonsklisteret ser ut til å ha en magisk effekt på bevegelser hva munn og kropp tilsier. Enkelte ganger har jeg lurt på hvor sensuelt en drink kan inntas, eller om den genuine kroppsbevegelsen er så imponerende slangeformet til daglig. Og når festen er slutt blir den utkårede invitert med hjem ? eller omvendt? der de plasseres i sofaen og opplever kvinnens fantastiske evne til å forføre. Vinglassene fylles på nytt og på nytt, og tilnærmingen blir hetere og hetere før sengen inntas naken og full av adrenalin. Er det da kvinnen skal si nei ? jeg vil vente til i morgen ? er det etter en hel kveld med hete kyss og avkledde kropper at mannen skal forstå at hun sier ja, men mener nei ? 
Denne metoo kampanjen har satt fokus på et tema som gir åpenhet, men også fortidens tapte gapestokker. Flørt burde være en hyggelig ting uansett hvem den kommer fra, - og så må det være opp til deg selv å parere eller invitere.

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 06.01.2018
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner.

Nok en gang har Larviks kommunestyre behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesaksbehandlingen.


Licensed from: pixabay.com

Larviks politikere - byggesaksbehandling og dispensasjoner.

Nok en gang har Larviks kommunestyre behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette i siste kommunestyremøte før jul, den 13. Desember 2017.

Rapporten som var til behandling var nå som sist gang (2013) levert av Telemark Kommunerevisjon.

Man kan undres over selve oppdragsbeskrivelsen (mandatet) som ble tildelt Telemark Kommunerevisjon av kontrollutvalget i Larvik kommune (ledet av Gjert Gjertsen) i Januar 2017. De viktigste funnene i forrige forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen (fra 2013) burde være et godt og naturlig utgangspunkt for en ny revisjon.

Der viste det seg at det mest alvorlige funnet fra revisor var en unormalt høy praksis for tildeling av dispensasjoner, og dette var ikke dispensasjoner tildelt av administrasjon. Dette gjaldt dispensasjoner tildelt av POLITIKERNE. Revisor kunne dokumentere at politikerne (Planutvalget) tildelte dispensasjon i 64,7% av alle sakene de fikk fremlagt for behandling fra rådmannen (byggesaksavdelingen) i 2012. I disse sakene hadde rådmannen innstilt for dispensasjon i 37,4% av sakene, dette også et urovekkende høyt nivå.

Enhver med erfaring fra byggesaksbehandling ville nok vurdert funnet nevnt ovenfor for såpass urovekkende at en løpende og åpen oppfølging av en slik praksis ville være en klar selvfølge. Vi kan ikke se at Larviks politikere har vist tegn på en slik reaksjon og oppfølging.

Kan noen av de involverte og ansvarlige politikerne i oppfølgingen av byggeaksrevisjonsrapporten fra 2013 og tildeling av mandatet for byggesaksrevisjonsoppdraget for 2017 forklare hvorfor dette ikke ble tema i 2017? 

Vi kan heller ikke se at dette kom opp som tema i debatten under fremleggelsen og behandlingen av årets forvaltningsrevisjonsrapport angående byggesak i kommunestyret den 13. Desember.

 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2013 på denne linken. 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2017 på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 21.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Sterk prisvekst og svak økning i lønn og pensjoner førte til at alle fikk en kraftig realinntektsnedgang i 2016

 Gruppene med størst nedgang i husholdningsinntektene finner vi barnefamiliene.

Happy family together in a restaurant
Licensed from: stockyimages / yayimages.com

Sterk prisvekst og svak økning i lønn og pensjoner førte til at alle fikk en kraftig realinntektsnedgang i 2016

Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier. 

Barnefamiliene i Rogaland hadde den største nedgangen i kjøpekraft fra 2015 til 2016. Medianinntekten etter skatt blant par med yngste barn i alderen 6?17 år, falt med nesten 42 000 kroner i Rogaland, målt i faste priser.

Også gjelden for norske husholdninger har økt, fra 2 985 milliarder kroner i 2015 til 3 161 milliarder kroner i 2016. Dette gir en nominell vekst på 5,9 prosent.

Tallene over er hentet fra Statistisk sentralbyråd og flere tall kan leses på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 21.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

BLOKKER - NEI TAKK!

"Når man står ovenfor seriøse aktører, må man regne med at de leser seg opp på regler og forskrifter, " skriver Stig Alsaker i dagens innlegg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BLOKKER - NEI TAKK!

Det er snart ett år siden jeg skrev mitt første leserbrev i lokalpressen. Det handlet om utbyggere i Larvik som får lov til å bygge høyere bygg enn opprinnelig godkjent av kommunen, eller som får tilgivelse etter å ha gjort feil som har gått utover naboer.

Fra å ha vært tilskuer, har jeg nå fått et utbyggingsprosjekt rett i fleisen selv. Jeg er nemlig en av naboene til den foreslåtte utbyggingen Storefjellhagen (Håkonsgate/Heibergsgate) som Brunlanes Eiendom i disse dager ønsker å utvikle. Det ønskes innspill angående reguleringsplanen.

Først litt historikk: Den største tomten i prosjektet ble solgt til Inter Eiendom for 6,25 millioner kroner i august 2015. De hadde dialog med kommunen og forslag i form av tegninger på hvordan de ville utvikle tomten. I dialogen uttalte kommunen at de frarådet bygging ved foten av kollen nord på eiendommen. De så heller at bygningsmassen ble liggende langs Håkonsgate.

Deretter kjøpte Brunlanes Eiendom tomta av Inter Eiendom for 10 millioner i slutten av mai 2017. Også denne utvikleren ønsker å bygge, stikk i strid med kommunens anbefalinger, en 4 etasjers blokk helt nord på tomta.

 

Jeg ønsker å komme med følgende bekymringer:

 1. Denne blokka med 4 etasjer og garasjeanlegg i kjelleren er ment å ligge 11 meter nærmere friarealet/kollen enn eksisterende hus og med 1 meter høyere mønehøyde. Det vil si at selve utkikkspunktet på toppen (med benk) går klar. Men hele stien fra Heibergsgate og opp til toppen vil miste sin utsikt (med unntak av noen få glimt). Her går stadig mange av byens innbyggere, siden friarealet er en del av Bystien, som turistforeningen har merket.

 

 1. Jeg er ikke prinsipielt uenig i kommunens, og for så vidt Brunlanes Eiendoms, ambisjoner om fortetting i byen vår, men ønsker vi virkelig blokkbebyggelse i et typisk villa og småhusstrøk? Når ble fortetting det samme som blokker på 3 og 4 etasjer, og 20-25 boenheter? Alle boligene rundt dette prosjektet i flere hundre meters radius er maksimalt 2 etasjer høye. På en av nabotomtene har det akkurat blitt revet et hus og satt opp en 4-mannsbolig med kun 2 etasjer. Det ble faktisk bemerket i ØP at her var det noe å lære. Det var nemlig ingen naboprotester! Når skal kommunen sette foten ned for profittjagende utbyggere, og ikke gi dem overskudd i form av toppleiligheter som ruver i landskapet?

 

 1. I en uttalelse om detaljert reguleringsplan for Håkonsgate 42 fra Vestfold Fylkeskommune skriver de følgende 06.07.2017: «Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en størrelse/volum som tilsvarer nærområdets eksisterende bebyggelse. Alle nye tiltak skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet.» Mener Brunlanes Eiendom at kjøp av to nye tomter og oppskalering av prosjektet skal oppheve ønskene fra fylkeskommunen? Håper de at en ny reguleringsplanshøring skal omgjøre uttalelsen? Ønsker de at Larvik kommune skal gå mot fylkeskommunen?

 

 1. Det siste huset som ble kjøpt av Brunlanes Eiendom i dette prosjektet er kun 20 år gammelt. På prinsipielt grunnlag; er det greit å rive nesten nye hus så lenge man betaler for dem? Hvor ligger det bærekraftige i det?

 

 1. Her er det store investorer i sving mot mannen i gata. Penger har blitt lagt ut, og penger skal tjenes. De som bor rundt mister sol, utsikt og opplever økt trafikkmengde. Utbyggerne tjener penger. Våre tomter og hus mister verdi og beboerne får forringet livskvalitet.

 

 1. Når Brunlanes Eiendom skulle «etablere seg i Larvik» hadde ØP en artikkel om to hjemvendte sønner som skulle lage vei i vellinga. Jeg merket meg at de to gutta i Brunlanes Eiendom snakket om at de syntes det var viktig med dialog med berørte naboer. Etter at jeg selv måtte be om å bli regnet som nabo, ble jeg invitert til et informasjonsmøte i PV-arkitekters kontor på Sanden, sammen med andre berørte naboer. En av utviklerne var til stede sammen med ansvarlig arkitekt. Dette var før Brunlanes Eiendom ervervet de to siste tomtene. Planen var da å bygge den 4-etasjersblokken som fortsatt er del av prosjektet. Etter å ha vist oss tegningene lurte de på hva vi syntes. Flere antydet at tegningene var fine, men alle mente at bygget var for høyt. Hvorfor ikke bygge lavere, men med flere enheter? Vi spurte hva de tenkte om vårt innspill. DIALOGEN var som følgende: Vi kommer fortsatt til å gå for denne blokka. Hva er egentlig en dialog? Det er fint å reklamere for dette i lokalpressen, men da får man følge opp og ha en dialog, ellers får man kalle det noe annet.

 

 1. Når man står ovenfor seriøse aktører, må man regne med at de leser seg opp på regler og forskrifter. I dette tilfellet er fristen for uttalelser lagt til over juleferien. Forrige gang ble reguleringsplanen satt ut til høring over sommerferien. I Kommunal- og Moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder står det: «Fristene bør ta hensyn til ferier. Varsles oppstart like før sommerferien, bør man utvide uttalefristen.» Dette ble ikke gjort forrige gang, og blir heller ikke tatt hensyn til denne gang.

 

Nå er det på tide at politikere og embetsverket i kommunen står opp for naboene i slike prosjekter. Forringelse av friareal bør også være et varsku. David mot Goliat - politikerne og kommunens ansatte i byggesak sitter med trumfkortet - bruk det fornuftig!

 

Stig Alsaker

 

Ta også en titt på Alsakers tidligere innlegg "En av de tause" på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 19.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Om et til halvannet år kan det være for sent.

"Vi mener at man allerede nå bør gjennomføre en mulighetsstudie og konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått," skriver Finn W. Fjellanger

Shinkansen at Tokyo station
Licensed from: 3523Studio / yayimages.com

Om et til halvannet år kan det være for sent.

Velforeningene : Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Larvik Bys Vel og Steinane-Jegersborg Velforening,  har sett på en alternativ jernbanetrase m/jernbanestasjon som - etter vår oppfatning - vil gi langt færre problemer å etablere enn begge de to foreslåtte traseene som fremgår av planprogrammet. BaneNOR på sin side har på forhånd varslet store negative konsekvenser ved etablering av deres 2 foreslåtte alternativer, i form av riving av bygninger, infrastruktur, graving av traseer i åpen byggegrop gjennom deler av Larvik og i stasjonsområdet m.m.

I tillegg har nå politikerne i siste FS-møte klart gitt utrykk for at Indre Havn alternativet er uaktuell slik at vi i realiteten står igjen med kun 1 alternativ, med stasjonsplassering i Bøkelia og trase gjennom bymessig bebyggelse i Larvik.

Det virker som om BaneNOR har festet seg ved sine 2 alternativer, og er mer opptatt av å forsvare disse, og at invitasjon til samarbeide egentlig er «spill for galleriet». 

Om ca. 1 år vil politikerne få framlagt konsekvensene ved de to traseene som BaneNOR ønsker utredet, og om ytterligere ½ år vil forslaget innarbeides i en reguleringsplan som skal ut på offentlig høring og der vi som innbyggere skal kunne uttale oss. Men da vil det være for sent å snu og rykke tilbake til start og utrede andre alternativer. For å si det slik: Toget har gått, og vi må leve med alle de negative konsekvensene.

Forslaget fra overnevnte velforeninger går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik.

Mer presist: En trase som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt. Videre mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis «underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka.

For deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen. (Kfr. vedlagte forslag til trasè inntegnet på 2 kart). Togtrasèkurvaturen på Farriseidet ved tilslutning et eller annet sted til eksisterende tunnel gjennom Martineåsen, har en kurvatur med radius som er noe mindre kravet til minimumsradius på 3400m ved en maksimal fart på 250 km/t mellom stasjonene. En radius som nok kan reduseres avhengig av farten toget vil kunne gå i ved passering av jernbanestasjonen på Bergeløkka. Tog som skal stoppe på stasjonen (Bergeløkka) vil ha en fart som er langt fra 250 km/t ut fra eller inn på stasjonen. For tog som ikke skal stoppe på stasjonen, er det uansett mulig å begrense farten slik at denne tilpasses en noe krappere kurve akkurat her. Noen få sekunder lengre reisetid på grunn av en hastighetsreduksjon for «gjennomgående» tog er for en bagatell å regne, målt opp mot ulempen ved å rive «halve byen» med en jernbanetrase gjennom byen og med stasjon i Bøkelia. I tillegg kan man også øke doseringen i selve kurven for på den måten å kunne holde en høy fart gjennom kurven. I vårt forslag til trase er det tegnet inn 2 alternative traseer på Farriseidet.

Denne tunneltraseen vil for det meste gå i fjell. På de få stedene hvor tunnelen ikke kan gå i fjell, etableres denne i løsmasser ved å grave i dagen og støpe ut tunnelen (som en kulvertløsning, miljøtunnel etc.). Hvor man har dårlig leirgrunn, kan man på forhånd kalk-/sementstabilisere leira før spunting og utgraving og utstøping av miljøtunnel. Tunnel i fjell kan utføres ved hjelp av tunnelboremaskin (TBM) for bruk i fjell, eller ved at man utfører fjelltunnelen på konvensjonell måte ved boring og sprengning. NB: Tunnelen skal ikke gå ned til de samme dybder som den nye tunellen for E-18 men gå slik at stigningen ikke overskrider den maksimale stigningen på 1,25%.

Denne nordre traseen går følgelig i sin helhet i tunnel fra Kverken og forbi Bøkeskogen og helt fram til Bergeløkka. I forbindelse med etablering av tunnel/miljøtunnel i den gamle E-18 trasèen i nedkant Månejordet der det sannsynligvis er vanskelige grunnforhold med bløt leire, og kanskje kvikkleire, ser vi for oss at man i forkant av utgravingen for miljøtunnelen, må kalk-sementstabilisere grunnen før nedslåing av spunt og utgraving for tunnelen mellom spuntveggene. Metoden med K/S-stabilisering av leirmassene er rel. kostbart: men disse kostnadene er likevel for småpenger å regne i forhold til de store kostnadene som man vil få ved å la trasèen gå gjennom den sentrale delen av Larvik m.m.

En delvis «underjordisk» togstasjon på Bergeløkka må kunne sies å være en sentral plassering i Larvik på lik linje med stasjon nede i Bøkelia og oppfyller betingelsen om en sentrumsnær stasjon. Det tar kun 7 minutter å gå fra sentrum av Larvik/Torget og opp til Bergeløkka. På denne måten unngår vi å rasere store deler av Larvik sentrum m.m. I motsetning til forslaget om stasjonsplassering i Bøkelia, vil stasjonen på Bergeløkka gi tilstrekkelig areal både for parkering av privatbiler for reisende som skal med toget, samt plass til bussterminal og Taxioppstillingsplasser på «lokket» over stasjonen. Det foreliggende alternativet med togstasjon i Bøkelia gir til sammenlikning minimal med parkeringsmuligheter for privatbiler samt at man her også har en stor trafikal utfordring med veisystemet.

Nå foreligger også planene for en omarbeidet «trafikkmaskin»/kryssløsninger på Farriseidet med direkte avkjørsel og vei opp til Bergeløkka og Øvre Bøkeligate.

Et lite poeng til: Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden.

Lengden på den foreslåtte alternative traseen, er ganske lik eller kortere enn lengdene på de foreliggende 2 traseene som BaneNOR ønsker å konsekvensutrede.

Vi mener at man allerede nå bør gjennomføre en mulighetsstudie og konsekvensutrede den alternative traseen som her er foreslått. Kostnadene ved å foreta en ny utredning inkl. konsekvensanalyse av den trasèen inkl. togstasjon som vi foreslår, vil likevel være for småpenger å regne sammenlignet med de totale kostnadene en trasè gjennom Larvik vil medføre.

Slik vi ser det, er de 2 foreslåtte trasene i planprogrammet langt fra optimale, både når det gjelder traseforslag og forslag til stasjonsplassering.

Konsekvensene for Larvik og spes. Larvik sentrum kan bli meget store, der man i sentrale deler av Larvik må rive bebyggelsen og infrastruktur. Særlig gjelder dette alternativet med stasjonsplassering i Bøkelia. BaneNOR har også advart mot de særdeles vanskelige grunnforholdene man har i byen. For å sitere ØP når det gjelder konsekvensanalysen som skal utføres: «BaneNOR sjekker verdens verste grunnforhold for jernbanetrasè».

Tiden vi nå bør bruke til å se på andre optimale løsninger, kan være særdeles viktig. Etter hvert kan det bli for sent å snu, og man må kanskje leve med en løsning som man angrer bittert på i ettertid.

Styrene i overnevnte velforeninger står bak dette forslaget som vi også har skrevet om i en lengre kommentarartikkel i ØstlandsPosten den 23.11.17, med overskriften «Grunn til bekymring».

 

Larvik 14.12.17

Finn W. Fjellanger

Leder Larvik Bys Vel

 

Les også innlegget "Dramatikk rundt jernbaneutsettelse i Larvik. " på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 14.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Flytt containerhavna til Porsgrunn og bygg Europas største badeland på Revet.

Bygg et innendørs badeland, hotell og restauranter langs Revstien

BANGKOK, THAILAND - NOVEMBER 9: Unidentified people play slide a
Licensed from: FrameAngel / yayimages.com

Flytt containerhavna til Porsgrunn og bygg Europas største badeland på Revet.

Tenk hvilken turistatraksjon dette kunne blitt for alle turistene som reiser med Super Speed til/fra Hirtshals. Og hvem vet om ikke Color Line om noen år flytter sine Strømstad ferger til Larvik. 

Siden det nå begynner å gå opp for folk i Larvik hvordan havnevesenet råkjører for å få bygd en terminal som ingen har bruk for, så håper vi Larviks politikere nå stopper dette. Godset som idag passerer Larvik havn kommer/går til destinasjoner som ligger alt for nær Larvik til at det er behov for bane i dag.

Derfor må det gjøres en skikkelig konsekvensutredning først og her bør det også gjøres en utredning om containerhavnens fremtid. 

Innbyggerne på Torstrand begynner også å bli lei av ei havn hvor det er så mye støy at det til tider ikke er mulig å sitte ute. Og støyen har visstnok økt med den nye container krana. Det hyler i vinsjer og smeller når containerne treffer asfalt. Dette er noe som skjer fra tidlig morgen til seint på kveld. 

Bøkebloggen håper derfor at Larviks politikere nå stopper terminal etableringen inntil Bane Nor har bestemt seg for trase gjennom Larvik. Og hvorfor ikke samtidig utrede containerhavnens fremtid. Flytte den til Porsgrunn og frigjør hele området til badeland, hoteller, kontorer og restauranter 

Det er nå snart et år siden en av Larvik Høyres politikere sto frem i lokalavisen og ønsket seg ei gigantisk sklie ned hele Prinsegata i sentrum. Og ønsket seg en idédugnad i regi av kommunen og løfte det politisk. Hva har skjedd med planene om sklia ? 

Håper derfor at Larvik Høyre ser positivt på forslaget om å bygge Europas råeste badeland på Revet !

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 12.12.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no