Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

Kommunale ladestasjoner i Larvik sentrum

Hvorfor er kommunale ladestasjoner i sentrum merket forskjellig ?


Bilde til venstre er fra Lilletorget og bilde til høyre fra kommunal parkeringskjeller i Prinsegata.

Bøkebloggen har fått flere tilbakemeldinger fra eiere av elbiler i Larvik som klager på at noen eiere av elbiler bruker kommunale plasser som fast parkering mens de er på jobb i sentrum. Slik skal det vel ikke være ? 

Som dere ser av bildene over så har Vei og trafikk i Larvik kommune valgt å merke disse på forskjellig måte. På Lilletorget kan en stå max 4 timer , mens på de to plassene i Prinsekvartalet er det ingen tidsbegrensning. Siden de samme bilene står her hver dag så er det muligens en grunn til at det er merket slik ?

På Larvik kommunes hjemmeside så er det mye info om elbil parkering. Teksten under er klippet derfra. Link til siden infosiden her.  

"Alle parkeringsplasser merket med hvit P på blå bakgrunn (skilt nummer 552) er uten unntak gratis for elbil. Man må likevel følge underskilting om for eksempel tidsbegrensing og kjøretøy/trafikantgruppe.
Unntaket er parkering ved ladepunktene. Her er det ingen tidsbegrensning. Vi ber elbilister ta hensyn og ikke la bilene stå parkert ved ladepunktene lenger enn nødvendig."

Fint om noen ansvarlig for parkeringsplassene i Larvik kommune kan komme med en forklaring på denne forskjellsmerking. 

Bøkebloggen regner med at disse ladestasjonene i sentrum er et tilbud til kunder som kommer på besøk i bil til Larvik ?

 

Les også et tidligere innlegg vi skrev om denne saken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 30.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Nå har Larviks politikere endelig våknet

"Dette må vi til bunns i, " hørte vi fra mange politikere i gårsdagens kommunestyre.


Foto: Lardal.kommune.no

Bøkebloggen observerer nå at "Styret" i Larvik kommune nå endelig har våknet. Hvorfor har de ikke kommet på banen tidligere ?

Vi mener nå at denne saken er så alvorlig at saken også må på bordet i Fellesnemda. Det er de som skal "bygge" nye Larvik kommunes toppledelse. 

Og hvorfor går rådmann og kommunalsjef ut i media og forteller at de ikke kjenner seg igjen i Piombinos kritikk?

Har Gulla Løken en politisk agenda?

Både Bast og Løsnæs stemte i.

Måtte de gjøre dette pga prinsipielle hensyn eller er det også her andre motiver? 

Spent på "resultatet" av denne etterforskningen og håper det kommer iløpet av noen uker og ikke måneder.

Hvem sitter om en stund igjen med svarteper, blir det innbyggerne, Julien Piombino, Tom Henning Ruud, rådmannen, ordføreren eller opposisjonen...?

Det som er sikkert er at Kontrollkomiteen i Larvik får en hektisk tid fremover. Og dette må følges opp på en helt annen måte enn det som ble gjort i 2013. Den gang ble rapporten fra Telemark Kommunerevisjon IKS lagt i en skuff og det virker som ingen ting har blitt fulgt opp. 

 

Les også onsdagens innlegg i Bøkebloggen om samme sak, "TOM HENNING RUUD KJENNER SEG IKKE IGJEN I JULIEN PIOMBINOS KRITIKK

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 30.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Tom Henning Ruud kjenner seg ikke igjen i Julien Piombinos kritikk

Ingen røyk uten ild i Areal og teknikk i Larvik kommune. 


foto: larvikkommune.no og linkedin.com

Bøkebloggen har fulgt med i media de siste dagene hvor Julien Piombino har kommet med sterk kritikk av virksomhetene Byggesak og Arealplan i Larvik kommune. Det som er synd er at ikke hele hans brev ble lagt ut slik at alle kunne lest det. 
Mye mulig at Julien Piombino har gått ut litt hardt, men vi regner med at han kan dokumentere alle påstander i ettertid ?

Vi har også lest kommunalsjef Tom Henning Ruud sitt leserinnlegg hvor han svarer opp kritikken som har kommet fra Piombino. Her kan det virke som om alt er på stell i hele hans avdeling. 

Vi har da de siste ukene lest om en saksbehandler som ble suspendert i desember 2016 og blir nå politietterforsket. I tillegg har Kontrollutvalget fått dokumentert så mange alvorlige saker at de har besluttet ny gransking av Byggesak. Som kjent så ble også Byggesak gransket i 2013. Granskingene blir gjort av Telemark Kommunerevisjon IKS. Les mer om selskapet på denne linken. 

I tillegg har også Kontrollutvalget bestemt at en ansettelse av en virksomhetsleder i Areal og teknikk skal granskes av Telemark Kommunerevisjon IKS.

Dette tyder vel på at mye av det Julien Piombino skrev i brevet til ordføreren stemmer ?

Mange i Larvik stiller nå spørsmål om ikke hele Areal og teknikk skulle vært gransket og noen har også nevnt det politiske Planutvalget ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 29.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Store planer på Tjøllingvollen.

Jotrons eiendom er nå solgt. 


Foto: 1881.no

Store planer på Tjøllingvollen.

Jotron AS meldte i slutten av februar at eiendommen på Tjøllingvollen var solgt. Meglerne sa den gang at det nye selskapet antagelig tok sikte på å etablere boliger på området.

I går hadde Jotron og de nye eierne bedt inn alle naboer på Tjøllingvollen til informasjonsmøte. De nye eierne jobber begge i Solon Eiendom AS i Oslo. Begge to er Larviks gutter og ser nå store muligheter i det nye prosjektet i Tjølling. Her kan dere lese mer om Solon Eiendom AS. 

Til info så inngikk Bionor en avtale om å kjøpe hele eiendomsselskapet Solon Eiendom for rundt én milliard kroner i 2016. Se link til DN om saken. 

De nye eierne har endret en del på tidligere planer. Informasjonen som naboen fikk mandag viste at hele bygningsmassen til Jotron nå skal rives. det planlegges nå fire blokker på eiendommen, med noe næring i en av blokkene. 

Det blir spennende å følge med på dette prosjektet som virkelig vil styrke Tjøllingvollen som tettsted.

Det er PV Arkitekter fra Larvik som har jobbet med reguleringsplan og  planarbeid for Østbyveien 1. Se info om PV Arkitekter på denne link.

Men først må Jotron bestemme seg for sin nye etablering som vi alle håper blir i Larvik kommune. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 28.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

REVERSERING AV "FRIVILLIGE" SAMMENSLÅINGER PGA. UTILBØRLIG PRESS?

" Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner," skriver Erik A. Sørensen i kveldens gjesteinnlegg. 

Les hele saken under bildet. 


Foto: Erik A. Sørensen Bildet over viser folkevalgte i og fra Lardal kvelden den 12.11.2015 etter at vedtaket om sammenslåing ble fattet.

REVERSERING AV "FRIVILLIGE" SAMMENSLÅINGER PGA. UTILBØRLIG PRESS?

Det har vært så mye snakk om tvang og økonomiske pressmidler fra regjeringen for å presse frem sammenslåinger, at flere frivillige sammenslåinger ikke har vært reelt frivillige. Kunstig å skille mellom tvang og frivillig, sier Vedum og "frivillige" sammenslåinger kan følgelig snart også bli reversert om han blir kommunalminister. (Se egen lenke til reportasje om dette fra Klassekampen her .)

Folkevalgte i og fra Lardal lot seg påvirke av Sanners retorikk og spådommer og daværende varaordfører Knut Olav Omholt (Sp) skrev i ØP før kommunevalget sept. 2015 at det er "riktig å kjøre prosess for fortsatt å påvirke." Tidligere ordfører Liv Grinde (Ap) stemte i og skrev om fortsatt nedskjæringer og reduserte tjenester om vi nå ikke slo oss sammen. Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra Lardal (Ap), uttrykte håp om et Ap som fikk flertall med "ansvarlige" partier i Lardal som var "fremoverlente!" Trioen spådde i sum før kommunevalget en mørk og dyster fremtid om vi ikke fulgte daværende fylkesmann Laes gjentakende oppfordring om sammenslåing.

Prognostiserte snaue 9 mill. i overskudd for 2016 i Lardal viser en ganske annen realitet! Til sammenlikning lever vår "enda mindre" nabokommune Siljan også i beste velgående (+15 mill. i overskudd).

Om de rød/grønne vinner valget til høsten og reversering av "frivillige" sammenslåinger gjennomføres, vil det applauderes i mang en "dødsdømt" kommune.

Vi var mange i Lardal som kjempet imot og ikke trodde på Sanner og Lae om ragnarokk om vi besto som egen kommune. Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner.

PS: I morgen er det formannskapsmøte i Lardal kommune. Der skal vi bl.a. behandle søknader på i overkant av 4 mill. kr som skal gå til opprustning av Klokkergården og lokalet Åsly (Hem Ungdomslag). Blir spennende å lære om de øvrige formannskapsmedlemmene også er positivt innstilt til bevilgninger eller om noen foretrekker at overskuddet fra 2016 og 60-70 mill. som vi har spart i fond o.l., heller skal bli med på vedlikeholdsetterslepet i nåværende Larvik kommune på 250 mill. kr...

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også lørdagens innlegg "ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE"

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 27.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Disponering av ekstramidler i Helse- og Sosial

"Hva er forresten et Responssenter?" spør Kjell O. Skavdal i kveldens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet.


 

Disponering av ekstramidler i Helse- og Sosial

Vil Karen Kaasa være så snill å forklare oss uinnvidde hvordan disse 9 millioner kroner planlegges anvendt?

Forstår dette har vært et emne som har vært oppe i Helse og Sosial-komiteen i Larvik kommune etter at det ble reist spørsmål om dette. Av referat fremkommer at kommunalsjefen ikke var klar til å besvare dette, men måtte se bruken av midlene i en større sammenheng. Les hele referatet her. 

Dette kan være en god og aktverdig grunn, men etterlater også ytterligere spørsmål.

Hvor trengs midlene mest?

Er det knyttet betingelser til bruken av disse?

Nå har kommunalsjefen ifølge referat lovet å komme tilbakestille dette i senere møte, men jeg mener det ikke er for mye forlangt å komme med en liten "lekkasje" til folket. 

Hva er forresten Responssenter? Dette er noe som også trenger en forklaring. Aner at det er noe som skal planlegges og bygges opp.
I min enfoldighet spør jeg om det er noe som skal komme i stedet for Servicesenteret? 

Takknemlig for svar!

Kjell O.Skavdal

 

Les også Skavdals tidligere innlegg "Varselkultur i Larvik kommune"

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 26.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE

"Jeg ønsker meg inn i en ny kommune med stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit," skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.


Foto: whitwolfpack.com

ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE

Pill råttent i Larvik?

Noe er pill råttent i Larvik kommune hevder planutvalgsmedlemmet Julien Piombino og fremsetter en rekke tendensiøse påstander. Egil Lærum (tidl. FrP) bidrar med en kommentar i ØP og med heiagjengen ropes det nærmest taktfast: "Blod! Blod! Blod! Blod!" Hvem skal blø og evt. gå? Den nytilsatte midlertidige rådmannen? En kommunalsjef? En virksomhetsleder som har spilt med åpne ved ansettelse? Saksbehandlere? Sykepleiere? Enkelte i denne mobben blir neppe noen gang tilfreds, uansett hvor mange som går...

Ordfører Rune Høiseth er bekymret for Larviks omdømme og ønsker å sjekke ut om det er greit om et planutvalgsmedlem går ut på denne måten. Hvem skal Høiseth sjekke ut dette med? Headvisor AS - firmaet som i månedsvis har jobbet med å forbedre samhandlingen mellom politikere og administrasjonen? Opposisjonslederen? Rådmannen? Høiseth vet selv at dette ikke er greit og det er heller ikke greit at ordfører prøver å så tvil om Piombinos rett som innbygger til å gå ut og kommunisere offentlig hva han mener om kvaliteten på Larvik kommunes tjenester. Om det var smart og riktig av Piombino får tiden vise, og han bør uansett snarest fremlegge dokumentasjon som underbygger hans påstander. 

At planutvalgsmedlemmet Piumbino utspill om at det er "pill råttent i Larvik" passer kanskje som hånd i hanske for en åpen konferanse Fellesnemnda for Lardal Larvik skal arrangere den 12.5.17 i Larvik. (Invitasjon og info. om denne følger snart bl.a. på kommunens hjemmeside.) Et av temaene denne dagen vil være "Åpenhet, lydhørhet og effektivitet mellom folkevalgte og velgere." Utifra debatt volum og intensitet å dømme, i fra bl.a. også GK vedtaket, må mange allerede nå sette av dagen (09:00-15:00) og bli med på denne konferansen. Her vil det også være mulig å stille anerkjente foredragsholdere spørsmål.

Jeg vil bidra til og ønsker meg inn i en ny kommune som preges av stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit og mener konferansen den 12. mai kan være en bidragsyter i at vi alle blir bedre sammen, uansett politisk "tro." Som rådmann Aarthun repliserte i reportasjen, så er det forhold man man alltid kan bli bedre på.

Tror det også gjelder deg som meg, som er sterkt samfunnsengasjert og har sterke meninger. Imellomtiden, inntil det motsatte er bevist - tror jeg ikke "det er pill råttent i Larvik!"

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 25.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Elbil parkering på kommunale ladeplasser.

På tide å endre dagens regler for parkering  på kommunale elbil plasser ? 


 

Enkelte EL- bil eiere bruker kommunale lade plasser i Larvik som private gratis parkering..

Det er greit å lade hele dagen, men ikke å stå der uten å lade. Etter man har fylt bensin/diesel så kjører en bilen bort.

Noen av disse bilene står og opptar ladeplasser hver dag. Det er gratis og parkere på alle plasser, så det er ingen grunn til å stå fulladet på disse plassene.

Det er som regel laget kun to ladeplasser og det er mange som kunne trengt disse.

Vi har snakket med parkeringsvaktene og de er oppgitte, de har ingen sanksjoner for disse.

Dette står i Larvik kommunes veiledning : "Unntaket er parkering ved ladepunktene. Her er det ingen tidsbegrensning. Vi ber elbilister ta hensyn og ikke la bilene stå parkert ved ladepunktene lenger enn nødvendig". Se hele veiledningen på denne linken.

I tillegg har vel de fleste el-biler en app som sender deg en melding når bilen er ladet ferdig ?

Når folk er så egoistiske må man tydeligvis true med bøter for å få dem til å forstå....

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 23.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larvik kommune under lupen.

"Er det her drevet butikk i butikken? " skriver Oddvar Andreassen i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

LARVIK KOMMUNE UNDER LUPEN

Henviser til mitt innlegg i ØP 21.03.17 der jeg skrev, sitat: Dette er egentlig dramatikk på høyt plan. Hvorfor oppstår det til stadighet svært mange saker som fører til bråk og hvorfor trengs en gransking av ett utenforstående nøytralt revisjonsfirma etter kommunale behandlinger??

Dette er jo helt feil, har nettopp fått opplysninger om at Telemark Kommunerevisjon IKS er et selskap eid av bl.a. Larvik kommune. Både ordfører Rune Høyseth (AP) og tidligere ordfører i Lardal, Liv Grinden (AP), er representert som henholdsvis leder i representantskapet og styremedlem i Telemark IKS!!
Dette er svært skremmende, har dere hørt om bukken og havresekken??

Det begynner å lukte klo----- av alt Larvik kommune foretar seg i plan- og byggesaksavdelingen m.v.

Og hva skal vi si til de nye opplysninger i ØP 21.03 om at en saksbehandler ved byggesaksavdeling er under politietterforskning? Er det her drevet butikk i butikken??

Svar den som føler seg truffet.

Larvik 22.03.2017oandreassensignatur  Oddvar Andreassen

 

Les også OddvarAndreassens tidligere innlegg.

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 22.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larvik kommune under lupen.

"Dette er egentlig dramatikk på høyt plan, " skriver Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Larvik kommune under lupen. 

De begynte å hakke noe helt vilt. Meget interessant men svært trist lesning i ØP den 18.03.17 om samspillet i kommunen og furtingen til Fremskrittspartiets Per Manvik. Hva er det som skjer i sandkassa?? Er vi borgere tjent med slike forhold mellom De folkevalgte?? Trengs det en gransking av kommunen vedr dette og punktene under??    

Kontrollutvalgets møte 7 februar 2017. Her ble det besluttet følgende: Kommunens Kontrollutvalget ber Telemark Kommunerevisjon IKS undersøke om kommunens ordinære rutiner og prosedyrer ble fulgt ved ansettelse av en kommunal ansatt leder. Resultatet av undersøkelsen framlegges på kontrollutvalgets møte 25.april 2017. 

Telemark kommunerevisjon IKS gjorde i 2013 en forvaltningsrevisjon vedr byggesaksavdelingen som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune. Kontrollutvalget ber nå igjen, i 2017 Telemark kommunerevisjon IKS om å undersøke følgende hovedspørsmål: I hvilken grad har Larvik kommune betryggende kontroll med behandlingen av byggesaker?

Etter at saken Feil på Feil vedr Grandkvartalet nylig kom opp i pressen (ØP) kan det konstateres følgende: Larvik kommune har flagget standpunkt hemmelig- og anonymt i sosiale medier samt at planavdelingen ikke har brukt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet sin veiledning (grad av utnytting) når De har "laget" innstilling til kommunestyre- og formannskap, feil prosentregning ble da gjort. Viktig, Kommunens feilproduserte innstilling for vedtatt sak blir også sendt videre til fylkesmannen som en ankesak og resultatet ved denne behandlingen vil være helt avgjørende.
Det er ikke noe tvil, denne saken bør også til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.

Videre, blir plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd tatt hensyn til ved behandling av bygge- og plansaker? Den sier, sitat: Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd. Sitat slutt. Hva da med høydeavvik på for eksempel 117%?? Skal lovverket og høydebegrensinger ikke på noe måte gjeldene fordi målene kun er retningsgivende??
Det er ikke noe tvil, denne saken bør absolutt til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.  

Så stilles det spørsmål vedr saksbehandlingen av leilighetsbygget "nye" brannstasjon pluss Byggeprosjektet i Magnus Tvetens Vei 2. Kommunens egent kontrollutvalg har fått henvendelse om begge disse sakene.
I tillegg har vi andre saker hvor byggesak har feilbehandlet og hvor De i ettertid har blitt krevd for advokatutgifter av klager etter feil vedtak. PS! Det er vi skattebetalere som til slutt må betale disse pengene p.g.a. slett utført sagsbehandling.  
Det er ikke noe tvil, disse sakene bør også til Telemark kommunerevisjon IKS for gransking.    

Dette er egentlig dramatikk på høyt plan. Hvorfor oppstår det til stadighet svært mange saker som fører til bråk og hvorfor trengs en gransking av ett utenforstående nøytralt revisjonsfirma etter kommunale behandlinger??

Svar den som føler seg truffet.

Larvik 21.03.2017oandreassensignaturOddvar Andreassen

 

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 21.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hvilke tiltak er iverksatt for korrupsjonsbekjempelse i Larvik kommune ?

Hva lærte 3 toppledere i Larvik kommune på seminaret «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren» i 2013 ?

Les hele saken under bildet


Foto: futureatlas.com

I 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Hele saken ble omtalt i ØP 14 februar 2013. 

Transparency International er en internasjonal organisasjon som kjemper mot korrupsjon. Transparency International Norge (TI-Norge) er en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet betydelig kompetanse i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter, Transparency International driver koalisjonsbygging mot korrupsjon, og har et nasjonalt og internasjonalt regelverk av eksperter innenfor ulike felt. TI-Norge er partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har kontor i Oslo.
Transparency International  Norge har en flott hjemmeside med mye stoff om korrupsjon. Ta en titt på hjemmesiden her. 

Transparency International  Norge har laget en 40 siders håndbok i antikorrupsjon, "Beskytt kommunen". Ta en titt på denne linken. 

Bøkebloggen har fått informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Vi har ikke noe informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt av ledelsen etter dette seminaret. Noen som vet noe om dette ?

Det vi vet er at Telemark kommunerevisjon IKS i 2013 utførte en forvaltningsrevisjon som var bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune og Larvik kommunestyre. Hele rapporten fra Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken. 

Siden Kontrollutvalget på nytt nå i 2017 bestiller en ny forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS med fokus på korrupsjon, "I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak? " så har muligens ikke ledelsen satt i gang tiltak etter seminaret i 2013 ? 
Hele bestillingen fra Kontrollutvalget til Telemark kommunerevisjon IKS kan leses på denne linken.

Til slutt vil vi anbefale nye Larvik kommune å gjøre som Statoil, Orkla, Telenor, DNB, Yara, Norsk Hydro mfl +  ca 70 av Norges kommuner, bli medlem av Transparency International  Norge slik at dere setter full fokus på forebygging av korrupsjon. Se hele medlemslisten på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 20.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Varslerkulturen i Larvik.

"Hvordan blir varslere behandlet i Larvik? Tenker spesielt innen kommunalt styre og stell," skriver Kjell O.Skavdal i dagens gjesteinnlegg.

Les hele saken under bildet av Larvik rådhus. 


 

VARSLERKULTUR I LARVIK . 

Hva med KAD ? (les mer om  KAD her )

Hvordan blir varslere behandlet i Larvik? Tenker spesielt innen kommunalt styre og stell.

Vi har sett i ØP at en ønsker lav terskel for å si fra om ting som er ukorrekt, ulovlig, uverdig og der kritikk er berettiget. Ikke minst fordi en ikke ønsker at det negative skal gjenta seg. Det skal ikke gå ut over uskyldige eller en sakesløs tredjepart. Også hvis det fører til en uvettig pengebruk og sløseri. Som det holdt på å skje i «fyrverkerisaken» nettopp. Si fra mens det er mulig å forandre og forebygge! Takket være bl.a. Erik A. Sørensen i Lardal ble overdreven pengebruk i forbindelse med kommunesammenslåingen unngått.

I det siste har ØP hatt skoleproblematikk i søkelyset og varsler som ikke ble tatt på alvor. Til skade for barna. Men dette skulle tas opp til intern drøfting i skoleetaten. Hallo!!

Reidar Gaasholt har kommentert kvalitetssystem i skolen så sent som igår. Med sin erfaring fra Sjøfartsdirektoratet er han ikke ukjent med kvalitetssikring. Han uttaler følgende:"...Kvalitetssystem som kun skal være internt har ingen verdi. Et kvalitetssystem skal ligge åpent for ettersyn og revisjon av en uhildet tredjepart. 
Uten det har det ingen verdi."

Innen Helse-og Sosial her i Larvik er ny kvalitetssikringsforskrift ifjor fremhevet av kommunaldirektøren som et fremskritt.Men også her gjelder det som Gaasholt sier. Kun til internt bruk har det liten og ingen verdi. Kan det ikke stå for innsyn,er den ikke verdt papiret det er skrevet på. På hvilken måte avviksmeldinger blir behandlet har alt å si. Behandles de kun proforma, uten at det får noen konsekvens er de null verdt. Da er «avviket lukket», slokt og mørkt! 

Hvordan er det i Helse- og Sosial, blir varslere der oppmuntret til å stå frem? Neppe, det er for risikabelt.

Det er mennesker innenfor denne etaten som har fått munnkurv. 

Å gi uttrykk for frustrasjon utad blir sett på som illojalt og enda verre hvis det omtales i media. Folk blir omplassert hvis de mukker og negative erfaringer gjort av pasienter blir dysset ned eller går i graven med dem. Pårørende tør ikke klage av hensyn til mulige konsekvenser for deres eldre slektning som er i kommunal «varetekt». Slik får det bare rulle videre uten at noen tør ta tak i dette. Hvordan kan da ting bli bedre?

Det er ikke lenge siden jeg fikk høre om en eldre, svært syk person med repeterte sykehusinnleggelser bak seg. Ble innlagt på KAD, kommunal akutt døgnplass i Larvik. De pårørende fortvilte grunnet sviktende oppfølgning, mangel på observasjon og forståelse for pasientens tilstand. Kontinuitetsbrudd i observasjon av pasienten fører til sviktende fortolkning av situasjons- og symptomutviklingen.  Dette kunne kanskje vært forhindret ved legetilsyn i rett tid. Det er sårt for de pårørende når mors eller fars siste dager blir formørket av lidelse som kunne vært forhindret eller i det minste redusert.

Jeg mener da  at kvalifisert legetilsyn fra en lege som kjenner pasienten er avgjørende i en slik situasjonsutvikling. En som har øye for utviklingen av tilstanden og er istand til å bedømme forverring eller forbedring. Legen ser f.eks. eventuelt behov for væsketilførsel eller medikasjon. Eller om medikasjon må opphøre. 

Øyeblikksbilde som en tilkalt legevaktslege kan danne seg, blir for fragmentarisk og erstatter ikke overblikket til en fast tilsatt erfaren lege ved KAD. Det er ikke tilstrekkelig at ansvarshavende sykepleier på vakt stikker innom med timers mellomrom. Enda verre, han eller hun får ikke lov til å å si noe utad hvis noe er kritikkverdig. F.eks. at det er for få eller ufaglært på vakt. Fordi vedkommende er pålagt munnkurv fra øverste etatleder.

Fra den medisinsk faglige veileder utgitt av Norsk Legeforening i 2014 siterer jeg om det medisinsk faglige innhold:

Alle kommuner skal ha kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser fra 1. januar 2016. I Samhandlingsreformen omtales kommunenes nye ansvar før, istedenfor og etter sykehusbehandling. Etablering av KAD utgjør et kommunalt FØR og ISTEDENFOR-ansvar. Dette tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus.

KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn. De har ikke behov for innleggelse i sykehus, men innleggelse i KAD kan erstatte dette. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. 

Dette gjelder:

● Pasienter som ellers ville bli innlagt i sykehus 

● Skal være tilsett av lege før innleggelse 

● Akutt forverring av definerte, kjente tilstander 

● Uavklarte tilstander der fare for akutt forverring vurderes som liten.

● Kjent funksjonssvikt hos eldre pasienter 

● Voksne og barn > 16 år 

Det vil være for omfattende å detaljere dette videre og føre utenfor temaet varslerkultur, men det er påpekt av lege Inger Johansen tidligere i ØP at behovet for faste og kompetente KAD-leger er essensielt. Hun har aldri fått noen respons på dette spørsmålet. Her i Larvik har man valgt å benytte legevaktlege utenom kontortid. ( Må ta forbehold om at jeg kan mangle oppdatering her). Dette kan komme i konflikt med legevaktjobben ved stor pasientpågang. Inger Johansen med sine forutsetninger er valgt til konsulent for utbygging av KAD-tjenesten i Indre Østfold. Legetjenesten der innebærer at det alltid er lege tilstede på KAD. En relativt ressurskrevende modell, men med høy tilfredshet blant brukere og allmennleger.

Knut Hjortaas fastlege og sykehjemslege har skrevet følgende i Dagens Medisin. «Kommunale akutte døgnplasser (KAD) er i lys av samhandlingsreformen innført av sentrale myndigheter i alle kommuner, men møtes med skepsis fra legehold, særlig fra allmennlegene som i liten grad legger sine pasienter inn på KAD-plasser». Så er også tilfelle i Larvik.

Hvorfor? 

Fordi det ikke er godt nok - og fordi en uheldig kultur får råde. Best hadde det vært om en av allmennlegene hadde sagt noe om dette fordi de har skoen på. Men jeg tror de har gitt opp! Eller er det noen av kollegene i allmennlegekorpset som ønsker å si noe? Vektige ord og meninger fra dem som har førstehånds kjennskap til dette problemkomplekset mener jeg ville belyse KAD-tjenesten ytterligere evnt. forbedre denne.

 

Kjell O.Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 19.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Samspillet i nye Larvik kommune

Headvisor er hyret inn for å bedre samspillet mellom politikere og toppledelsen i Larvik kommune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Headvisor hadde også oppdraget for Larvik kommune med å få på plass ny rådmann i Larvik . Som kjent ble valget tidligere assisterende rådmann Jan Arvid Kristengård. Kristengård gikk inn som prosjektleder 1 mars 2017 og starter som rådmann i nye Larvik kommune 1 januar 2018. 

Headvisors prosess som resulterte i at Kristengård stod igjen som eneste rådmannskandidat ble også tildelt dobbeltrollen for å kjøre organisasjonsutvikling hos politikere og toppledelsen i Larvik kommune. 
Det betyr at dette firmaet og de samme personene også arbeider med et prosjekt for å bedre samhandling mellom de folkevalgte og administrasjonen i Larvik kommune.

Vi mener at dette oppdraget skulle vært satt bort til et annet firma som ikke har vært involvert i ansettelse av ny rådmann. 

Prosjektleder Kristengård skal nå få på plass ny toppledelse og vi håper nå at kommunalsjef stillingene blir lyst ut på nytt. Larvik ansatte som kjent tidligere rådmann Inger Anne Speilberg som bygde ny toppledelse. Hun valgte som kjent å forlate sin "synkende skute" siden hun ikke fikk garanti for at hun ble tildelt stillingen som prosjektleder i den nye kommunen.

Hvorfor skal Headvisor kjøre en prosess nå før ny toppledelse er på plass ?

Hvorfor er ikke de 8 politikerne fra Lardal dratt med i denne prosessen ? 

I følge lokalavisen i dag så endte Headvisors møte i forrige uke opp med at en politiker forlot heldagsmøte om samarbeid etter å ha følt seg angrepet. På møtet deltok et knippe sentrale lokalpolitikere og administrasjonstopper. Headvisor mål med møtet var å bedre samspillet i de kommunale korridorer i Larvik.

Er det noen som vet om Headvisor sitt prosjekt er lukket for offentligheten ?

 

Headvisor tilbyr rådgivning innen rekruttering, headhunting, krisehåndtering, karriere og lederutvikling. Les mer om Headvisor på denne linken

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Brygga på Lamøya er nok en gang behandlet.

Tirsdag 7 mars ble brygga nok en gang behandlet i Planutvalget. Og nok en gang hadde administrasjonen innstilt på at bryggen IKKE skulle rives. 

Les hele saken under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Men nok en gang overprøvde Planutvalget innstillingen fra administrasjonen.

Høyres Marie Offenberg fremmet denne gangen et forslag som det var lagt mye arbeid i. Det er interessant å observere at utredningen fra Planutvalget var meget omstendelig. Vi lurer nesten på om dette er bestilt fra en konsulent ?
Hvis det er forslagsstiller selv som har gjort dette så kunne hun helt sikkert gjort en meget god jobb i Byggesak i Larvik kommune. 

Det som også er meget interessant er at Offenbergs forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Rådmannens forslag. Det er ikke ofte Per Manvik stemmer for Rådmannens forslag i en sak i utvalget !

Under har vi klippet ut utredningen i saken. Hele vedtaket fra Planutvalget finner dere på denne linken. 

07.03.2017 Planutvalget
Møtebehandling:
Marie Offenberg (H) fremmet følgende forslag:

"Saken gjelder ulovlig oppført brygge på 27 meter, som erstattet opprinnelig 10 meter lang brygge. Brygga ble oppført til tross for at det i 2007 ble gitt avslag på søknad om 15 meter brygge. Dette ble avdekket ved befaring i 2012, og det ble sendt varsel om pålegg om retting. Nytt varsel ble sendt i 2015, og i 2016 ble det søkt om dispensasjon for godkjenning av brygga. Grunneier har ikke gitt samtykke til tiltaket.

Både grunneier og naboer ønsker at tiltakshaver skal ha brygge tilhørende hytta, men da tilsvarende den opprinnelige, både i lengde og plassering - eventuelt lengre syd hvor den ikke vil være til hinder. De har satt seg i mot godkjennelse, særlig begrunnet i to forhold:

Plassering: Opprinnelig brygge lå i sør-østlig retning mot Rauholmen. Landfestet til ny brygge er satt opp to meter lengre syd enn denne. Imidlertid har endring av vinkelen med vridning mot nord medført at endepunktet på brygga har kommet så nært nabobrygga at denne kun kan brukes fra denene siden. Omsøkte brygge er altså til hinder for bruken av brygga som ligger ved siden av.

Landfeste: I motsetning til den opprinnelig brygga er den nåværende brygga festet på land med flislagt fundament på stranda. Dette, i kombinasjon med flere andre privatiserende tiltak, har medført at dette som tidligere var et yndet område for både turgåere, naboer og fluefiskere, ikke lengre benyttes - en kjent og svært uheldig konsekvens av privatiserende tiltak i strandsonen. Stranda fremstår nå som privat.

Kpl. arealdel - friområde sjø:. I kommuneplanens arealdels utfyllende bestemmelsers § 7-2 pkt. 1) fremgår det at -I områder avsatt til friluftsområde i sjø..... er varig oppankring av båter...... og midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt. Brygga er forankret i sjøbunn og dermed i strid med arealformålet friluftsområde, og godkjenning krever dispensasjon.

Planutvalget er i tvil om tiltaket utgjør en vesentlig tilsidesettelse av formålet. Det som imidlertid er klart er at det vil medføre reduserte muligheter til ferdsel for allmennheten i friluftsområde ved å beslaglegge areal til hinder for nabobrygga. Fordelene er dermed ikke klart større enn ulempene, og vilkår for dispensasjon er da ikke tilstede.

Kpl. arealdel - grønnstruktur - hensynssone bevaringkulturmiljø og naturmiljø: Det fremgår av de tilhørende kommuneplanbestemmelsenes § 5-1 og § 8-4 at arealer avsatt til grønnstruktur skal ivaretas som grønnkorridorer, naturområder, landskap og/eller områder for ferdsel, opplevelse, lek og fysisk aktivitet for allmennheten. Det kan oppføres konstruksjoner i tråd med allmennhetens interesser etter godkjennelse av kommunen. Formålet med grønnstruktur er å ?ivareta landskap, vegetasjon og rekreasjonsverdier ..... for allmennheten til aktivitet og rekreasjon?.

Brygge til private fritidsformål er i strid med arealformålet grønnstruktur og krever dispensasjon. Landskapet på Lamøya er verdifullt, og planutvalget anser privatiserende installasjon som landfestet på stranda som en begrensing av allmennhetens interesser, og en vesentlig tilsidesettelse av formålet. Fylkesmannen har i en årrekke hatt en streng praksis knyttet til søknader om utvidelser av private brygger til hytter som ikke er avhengig av båt for atkomst (ref. Fylkesmannens brev av 28.6.16). Planutvalget ser heller ingen fordeler for allmennheten ved tiltaket og formålet i bestemmelsene. Vilkårene for dispensasjon er dermed ikke tilstede.

Plan- og bygningslovens § 1-8: Det er her gitt et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø. Hensikten er at den nære strandsonen skal holdes fri for inngrep ut fra eksempelvis friluftsinteresser. Da omsøkt brygge har forankring i land kreves dispensasjon fra byggeforbudet.

Ved dispensasjon fra pbl § 1-8 skal statlige planretningslinjer (SPR) legges til grunn ved vurderingen. I SPR pkt. 5.2. står det blant annet:
- "....Forbudet skal derfor praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås".
- "Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv...... eller annen samfunnsmessig betydning."

- ".....skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges".
- ".....Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen".
- " Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også for mindre tiltak. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås".

Landskapsinngrep på stranda er klart i strid med disse bestemmelsene. Nedbyggingen har negative følger for både allment friluftsliv og for selve landskapsbildet. Tiltaket tilsidesetter hensynet bak formålsbestemmelsen til plan og bygningslovens § 1-8 i vesentlig grad.

Brygga har fått bedre estetisk utforming. Den er til privat fritidsformål, og fordeler for tiltakshaver skal normalt ikke hensynstas i dispensasjonsvurderingen. Landfestet med flislagt fundament på stranda vil klart medføre ytterligere privatisering og begrensning av allmennhetens opplevelse av fri adgang til området. Planutvalget vurderer således at ulempene er vesentlige i forhold til fordelene, og vilkårene for dispensasjon er ikke oppfylt.

Usaklig forskjellsbehandling: Sakene det henvises til i saksfremlegget for å hevde usaklig forskjellsbehandling er ikke godt nok opplyst for planutvalget, men man kan vanskelig se for seg at det dreier seg om ulovlig oppførte brygger med så vidt store ulemper for allmennheten som i dette tilfellet. Klager viser til langvarig praksis for at eksisterende bygninger/anlegg i strandsonen tillates revet og gjenoppført. Det er ikke direkte sammenlignbart med denne saken hvor det er snakk om oppføring av en ny brygge med annen størrelse, plassering, og flislagt landfeste på ei strand i byggeforbudssonen.

Sivilombudsmannen har i sak 2006/167 blant annet uttalt: "selv om borgeren er kjent med andre tilfeller der dispensasjon er gitt, vil ikke det uten videre kunne danne grunnlag for noen rett til selv å få bygge i strandsonen". Planutvalget ser derfor ikke et avslag her som usaklig forskjellsbehandling.

Feil faktum: Det stemmer at landfestet til brygga er plassert 2 meter lengre syd, men effekten av endret vinkel gjør at brygga har endret retning med endepunkt lengre nord. Klager hevder at Gjert Gjertsen under befaring har formidlet feil faktagrunnlag ved å vise retningen til tidligere brygge som han viste mot Rauholmen. Gjertsens retningsanvisning ser ut til å stemme godt med utskrift av oversiktskart fra Larvik kommune.

Vedtak:

Planutvalget viser til ovennevnte begrunnelsene og finner ikke vilkårene for dispensasjon oppfylt. Det er fordelene og ulempene for de allmenne interessene som skal avveies, og ikke skal bare disse ikke forverres - de skal rent faktisk forbedres.
Planutvalget ser ikke at fordelene er klart større enn ulempene for allmennheten ved at brygga har dagens plassering med flislagt landfeste på stranda. Både primær og susidiær søknad avslås.

Brygga med tilhørende landfeste og flislagt platting må dermed fjernes. Planutvalget er positive til at den settes opp igjen i samsvar med tidligere størrelse, plassering og retning - uten privatiserende konstruksjoner på stranda."

Offenbergs forslag ble vedtatt med 8 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Eliassen KRF, Steen H, Offenberg H,Piombino MDG) mot 1 (Manvik FRP) stemme som ble avgitt for Rådmannens forslag 

 

Vi tror ikke siste ordet er sagt i denne saken og det blir spennende å se hva Fylkesmannen i Vestfold gjør med saken nå. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 16.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Larvik kommunes nyttårsmarkeringen 2017/2018.

Hvor mye bør Larvik kommune bruke på fyrverkeriet ?


FOTO: PETER MEECHAM / AP

Fellesnemnda Lardal og Larvik har i dag heldagsmøte på Herredshuset i Lardal. 

En av sakene de skal behandle i dag er midler til markering av sammenslåingen med et stort fyrverkeri 31 desember 2017. Les hele agendaen på denne link.

Forslaget fra rådmann er at det bevilges totalt kr 240 000,- til begge kommunene. 

 1. Hver av kommunene får kr. 120.000,- av kommunesammenslåingsmidlene til nyttårsmarkeringen 2017/2018. Rådmannen i den enkelte kommune delegeres myndighet til å sørge for gjennomføringen av en nyttårsmarkering i den enkelte kommune. 

Er dette for mye  ? Kunne en begrenset det til et fyrverkeri til feks 50 000,- ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 14.03.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no