Bøkebloggen

www.bokebloggen.blogg.no

Fornuften seiret i dagens møte i Fellesnemda

Innbyggere/oppsittere er uenig i noen navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Se hvilke navn det gjelder under bildet fra Dr Holms vei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fornuften seiret i dagens møte i Fellesnemda

Nye veinavn for nye Larvik kommune vedtatt slik det fremkommer av vedlagt notat "Nye veinavn i Lardal og Larvik" datert 12.05 2017 FEL med unntak av følgende veinavn;

1.Den delen av Frankendalsgata som nå er foreslått Idrettsveien

2. Skippergaten, Østre Halsen

3. Fjellgaten, Østre Halsen

4. Krokenveien, Kjose

5. Hagaveien, Hedrum/Nordbyen

6. Dr Holms vei

Pkt. 1 ble Reidar Teigens vei foreslått av Gunnar Eliassen (SV).

Begrunnelse: Innbyggere/oppsittere er uenig i de ovennevnte navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Dette for å størst mulig utstrekning hensynta de berørte og for å få ytterligere innspill på endelig forslag til vedtak.

Prosjektleder får i ansvar for å gå i dialog med berørte parter.

Til info så hadde dessverre 5 av Fellesnemdas 12 faste medlemmer meldt forfall til dagens viktige møte. Magdalena Lindtvedt, Rune Høiseth, Bjarne Steen, Per Manvik og Hallstein Bast var ikke tilstede i dag. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 23.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Fullt trykk til spruten står i fontenen på Larvik torg ! 

Vi håper TNT lykkes med vanninitiativet sitt. For vann vil også vi ha!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fullt trykk til spruten står i fontenen på Larvik torg! 

TNT er som kjent forkortelsen for det giftige sprengstoffet (trinitrotoluen/C₆H₂(NO₂)₃CH₃). Her hos oss i Larvik har vi vår egen TNT formel.

Redaktøren i Østlandsposten Terje Svendsen og gruppeleder i Ap Turid Løsnæs, uten sammenlikning forøvrig. Når disse to T'ene kommer sammen, smeller det! Når den 4. statsmakt (vår eneste lokalavis/presse) sammen med gruppeleder i det regjerende partiet i vårt lille lokalsamfunn slår seg sammen og lager avisreportasje, smeller det så til gangs!

Smallt gjorde det igjen den 19. mai, når tospannet Terje "and" Turid (TNT) vil ha vann i byens fonter i sommer. Med overskrifter som "...for dumt uten vann i fontene" og "Hun VIL ha vann..." er det skapt et voldsomt engasjement og eksplosivt press på at vannet skal sprute, koste hva det koste vil! "Hvis det står på økonomi, så må vi få beskjed om det fra administrasjonen slik at det eventuelt kan bevilges nødvendige midler" sier gruppelederen. Ja så enkelt er det...

Med flere hundre reaksjoner holder klokelig de øvrige 34 valgte politikerne våre munn. Her er det fort gjort å støte potensielle bystemmer fra seg om man stiller spørsmål rundt dette initiativet. For hvem av oss i byen ønsker ikke vann i fontenene?

Redaksjonen i Bøkebloggen tar av seg hatten for hvordan redaktøren og gruppelederen har fått opp trykket på å få vann i fontene i sommer.

Nåde den eller de som måtte våge å gå i mot dette initiativet - fullt trykk til spruten står! 

Vi håper TNT lykkes med vanninitiativet sitt. For vann vil også vi ha!

Hva som skal strykes av budsjettet for å få vann i fontene vet vi ikke.

Men vi har alle lært at sammen er TNT dynamitt mht. å skape engasjement, så har du et ønske om strakstiltak, utover vedtatt kommunale budsjettet, er det ikke tvil om at du bør kontakte tospannet TNT.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 21.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Hva blir din nye adresse ?

Det har til sammen kommet inn 138 innspill til nye veinavn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Utsiktsveien i Larvik endrer navn til Mesterfjellveien

Hva blir din nye adresse ?

Mange kommer til å få ny adresse når fellesnemnda nå skal vedta nye veinavn i den nye kommunen.

Til uka er det opp til politikerne i fellesnemda å vedta de nye veinavnene. Bakgrunnen for navneendringene er ønsket om å rydde opp i like og nesten like veinavn. Dette er spesielt viktig i beredskapssituasjoner som krever utrykning til spesifikke adresser.

Det har til sammen kommet inn 138 innspill til nye veinavn. Arbeidsgruppa for nye veinavn har i tillegg kommet med 53 forslag.

Det er nå politikerne i fellesnemnda som skal avgjøre dette i møtet på førstkommende tirsdag.

Alle involverte vil få informasjon om vedtaket, ny adresse og klageadgang.

Se oversikten over alle de nye veiene som får ny adresse på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 19.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Folkevalgte og velgere: Åpenhet, lydhørhet og effektivitet

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk​.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i offentlig rett ved Juridisk fakultet i Bergen. Han har et omfattende forfatterskap i forvaltningsrett og kommunalrett, og var leder for utvalget som utformet nåværende kommunelov. Les hans CV på denne link. 

Professor Bernt holdt et meget godt innlegg på folkemøtet på Bølgen i Larvik fredag 12 mai. Han fortalte blandt annet om "Varsling på arbeidsplassen" som står beskrevet i Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Link til loven her. 

Hele innlegget til Jan Fridhjof Bernt ble streamet og vi anbefaler ALLE innbyggere i Lardal og Larvik til å lytte på dette. Følg denne link. 

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Åpenhet og innsyn gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk av felleskapets midler.

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året.

Nå kan du se og høre alle foredragene fra Nærdemokratikonferansen i Bølgen 12 mai 2017. Følg denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 18.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Flott 17 mai feiring i Lardal før kommunesammenslåingen.

 


svarstad 17 mai 2017


 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

Borgertoget i Larvik

Borgertoget i Larvik 2017 hadde stor oppslutning av foreninger, organisasjoner, korps, barnehager og andre interesserte. 

Stor bildeserie fra toget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 17.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Flott 17 mai feiring på Tjøllingvollen

Bilder fra 17. Mai-feiringen på Tjøllingvollen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 17.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

LOKALDEMOKRATI - "DEN SOM GIR SEG ER EN DRITT?"

"Jeg håper langt flere i fremtiden fra Lardal og Larvik, vil våge å engasjere og ytre seg," skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

LOKALDEMOKRATI - "DEN SOM GIR SEG ER EN DRITT?"

"Den som gir seg er en dritt", sier noen. Tittelen er valgt for å vekke litt oppmerksomhet, da et leserinnlegg om lokaldemokrati er utfordrende mht. å fange din oppmerksomhet. Utvikling av lokaldemokratiet, er viktigere enn en enkelt opphetet debatt, om f.eks. skolenedleggelse der du hadde tenkt dine barn skulle gå, eller nedleggelse av et sykehjem nær deg og dine besteforeldre. Vi innbyggere har enestående mulighet gjennom lokaldemokratiet og kommunevalg til å påvirke f.eks. hvor mange skoler og sykehjem vi ønsker i fremtiden. Ikke minst om skolen eller sykehjemmet der du bor, består den dagen du eller noen av dine nærmeste, trenger den som mest!

Ved kommunevalget i 2015 i Larvik var det bare 57% valgdeltakelse...! Hvorfor bruker ikke 4 av 10 innbyggere i Larvik retten sin til å påvirke hvordan man vil at det skal være i sitt eget nærområde gjennom å stemme? Er mange av de lokale politiske partiprogrammene for diffuse og preget av tomme løfter? Har hele 4 av 10 innbyggere i Larvik ingen tillit til de som står på valglistene og avstår mange derfor fra å stemme? Er man tilfreds med kommunen, eller føler 4 av 10 velgerne avmakt og tenker at uansett hva og hvem jeg stemmer på, så blir det ingen endring?

Alle ansatte i kommunen som f.eks. assistenter, rådmann, renholdsarbeidere, kommunalsjefer som lærere, for å nevne noen, er ansatt utelukkende for å tjene og serve oss innbyggere. Det er det mye av våre skattepenger går til! Dette er en viktig påminnelse. Enda viktigere å huske på er at det er vi som bor i kommunen, som gjennom det kommunestyret vi har stemt frem, har det direkte overordnede ansvaret for og hvordan tjenestene ytes og oppleves, og kan styre utviklingen til det beste for oss selv. Er vi ikke fornøyd med tjenesten vi opplever, kan vi klage og igjen, vi betaler gjennom skatteseddelen for den tjenesten vi mottar. Er vi svært fornøyd med tjenesten vi mottar, er det like smart å gi ros! Er svært mange av oss fornøyde med styre og stell, vil vi gi fornyet tillit ved neste valg, eller vi har muligheten til å kaste sittende ordfører og få inn nye krefter og nytt lederskap. 

Mange ytrer seg på denne siden i Østlands-Posten og tanken har vel kanskje streifet meg, når jeg har sett et nytt leserinnlegg fra et kjent navn om en spesiell sak: "Å nei ikke nå igjen - blir han/hun aldri ferdig...!" I ettertid applauderer jeg for engasjementet vedkommende brenner for, selv om jeg ikke nødvendigvis deler samme syn. At vedkommende ikke gir opp, men standhaftig fremmer sitt syn er i bunn og grunn fantastisk! For en utholdenhet og for et engasjement! 

Den som gir seg er selvfølgelig "ikke en dritt!" Noen ganger oppnår man det man ville fordi man har engasjerte seg, og noen ganger må en til slutt innse at slaget er tapt. Da kan det være fornuftig å gi seg, men frem til det punktet, bør vi alle applaudere for at noen av oss er svært engasjert og står på for det man mener. Det krever mot å stå frem med noe nytt! Tenk hvor mange som lo når Elon Musk presenterte sin Tesla visjon. Den som ler sist - ler best. Av nye og litt der og da utradisjonelle ideer og tanker, skapes det! Jeg håper langt flere i fremtiden fra Lardal og Larvik, vil våge å engasjere og ytre seg. Kun gjennom ytring, deltakelse og engasjement, kan vi påvirke hvordan vårt samfunn og lokaldemokrati utvikler seg, og ikke minst hvordan vår nye kommune blir.

Den som intet våger - intet vinner, så delta, engasjer deg og si ifra!

 


Erik A. Sørensen
Medlem Fellesnemnda Lardal og Larvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 16.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse ?

En beboer på Tenvik søkte om å bygge garasje i 2016, men fikk avslag på søknaden.

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse​ ?

I søknad datert 20 april 2016 ble det søkt om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje på eiendommen gbnr. 4055/11, Tenvikveien 13 A.

Eiendommen har et areal på 528 m2. Det kan opplyses at eiendommen opprinnelig hadde et areal på ca 1060 m2, hvor det i 2011 ble gitt tillatelse til fradeling av en selvstendig tomt fra denne eiendommen (gbnr. 4055/88). Det er her gitt tillatelse til oppføring av ny bolig med en utnyttelse på 38 % BYA.

Det var ikke innkommet naboprotester på tiltaket. 

Administrasjonen avslo søknaden i sak 429/16, i vedtak av 22. juni 2016. Les avslaget på denne link. 

Planutvalget viser til saksfremlegget i møte 23 august 2016 og kan ikke se at det har fremkommet forhold som tilsier omgjøring av administrasjonens vedtak datert 22. juni 2016. 

Bjarne Steen (H) fremmet følgende forslag:
"Planutvalget mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og derfor vurderer å ta klagen til følge. Planutvalget anser i dette spesielle tilfelle at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.Omsøkt tiltak vil ikke bryte med strukturen i området. Da også flere eiendommer i området er høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal er ivaretatt."

Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Piombino MDG) mot 4 (Eliassen KRF, Manvik FRP, Steen H, Offenberg H) stemmer som ble avgitt for Steens forslag.  Les avslaget på denne link.

Vedtaket (klagen) ble så stadfestet av Fylkesmannen 30 september 2016 - klage - gbnr 4055/11 Tenvikveien 13 A - Larvik - garasje - maksimal tomteutnyttelse

 

Nå viser det seg at eier av Tenvikveien 13 A har bygd denne garasjen uten at tillatelse er gitt. 

Vi er nå spent på hva som skjer med saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 15.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 3

Strakstiltak med kommunepenger

"Dette kan dere bevilge på siste kommunestyremøte før sommeren," skriver Eva Thrane Nielsen i dagens gjesteinnlegg. 

Strakstiltak med kommunepenger

I årevis har den østvendte veggen på min bolig pluss verandaen i 2. etasje forfalt.

Håper det blir en ordning når jeg skal bygge nytt om et års tid.

I mellomtiden regner jeg med at dere ordner opp.

Jeg trenger en erfaren maler som ikke er redd for å stå i stigen.

Tror ikke det positive tiltaket kommer på mer enn ca. 7000.-

Malingen kan jeg kjøpe inn selv.

Det kan dere bevilge på siste kommunestyremøte førsommeren, sik at veggen og verandaen er pen til august.

Vennlig hilsen Eva Thrane Nielsen

Pensjonert arbeider med 40 års arbeidsinnsats.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 15.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

La folk bli gamle med verdighet og respekt .

"Skal den gjenboende tære på sosialbudsjettet i kommunen fordi Kommunestyret har bestemt at de ikke skal bo sammen lenger?" spør Tone M. Ambjørnsen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 


 

La folk bli gamle med verdighet og respekt .

Skilsmisse i Norge oppfylles av flere etater og foreløpig ser vi det i skatteetaten og enkelte kommunestyrer.

Nå om dagen raser spørsmålet om retten til å bo sammen på sykehjem i KS ( kommune/by styrene )

Selvfølgelig bør man få mulighet til å leve sammen livet ut om ektepar selv vil det - også på sykehjem.

Pleie er ikke bare demenslignende sykdommer,- og det er ikke utelukkende det som avgjør om din kone eller din mann trenger mer hjelp enn du selv klarer å gi dem i hjemmet når du er gammel .

Det er vel ikke engang debattert om den gjenboende som nå ikke får plass også mister hovedvekt av fellesinntekt og ikke lenger kan betjene utgiftene sine fordi kommunen tar 85% av inntekten til den som bor på hjem.

Skal den gjenboende tære på sosialbudsjettet i kommunen fordi KS har bestemt at de ikke skal bo sammen lenger?

Om den ene parten er dement og den gjenboende lider må parten beskyttes uansett så det er ikke et argument.

Det må settes inn tiltak for å la folk bli gamle med verdighet og respekt og ikke ut fra en sak på et papir.

 

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 12.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 2

LYTTER VÅRE POLITIKERE I DET HELE TATT? BØLGEN 12.5.2017 KL. 09:00

Uten engasjement og påvirkning, blir det i hvert fall ingen endring til det bedre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lytter våre politikere i det hele tatt ?

Av leserinnlegg i lokalavisa vår og her på Bøkebloggen, er det nok mange som mener våre folkevalgte kan bli langt flinkere til å lytte!

De lytter og lover svært mye foran hvert valg, men så kan det synes som om alt er glemt etter valget og de neste 3 1/2 årene til neste valg!

Politikerne fra Lardal og Larvik, som jobber med sammenslåing av kommunen, inviterer alle imorgen fredag den 12.5. til en konferanse om nettopp hva vi kan gjøre for å få bedre samhandling.

Møtet er åpent og gratis for alle.

Bøkebloggen anbefaler alle som er engasjert i hvordan vi, de vi velger og kommunalt ansatte bedre kan samhandle i fremtiden, om å stille mannsterke opp i morgen.

Uten engasjement og påvirkning, blir det i hvert fall ingen endring til det bedre - så ikke la denne sjansen gå fra deg!

Møt opp og engasjer med spørsmål. Lenke til programmet her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 11.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

Byutviklingen i Larvik til bekymring

"Er bofaste arkitekter MNAL  i Larvik feige? " spør Tore Tønder i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Byutviklingen i Larvik til bekymring​

Har Larvik tapt kontrollen med byutviklingen?

Dessverre virker det som Larvik by, administrasjon, og politikere har "tapt" for Røed/Hansen og andre utbyggere som ønsker å bygge høyt i Larvik sentrum. Slik kan vi faktisk oppleve det.

Er bofaste arkitekter MNAL  i Larvik feige?

Det er etter min mening feigt av bofaste arkitekter MNAL når de ikke tørr si sin mening offentlig om Larvik sin nåværende og fremtidige utvikling?

Har de problemer med å uttale seg av frykt for å miste jobber, kan de kanskje uttale seg anonymt gjennom Vestfold arkitektforening, eller gjennom Norske arkitekters landsforbund (MNAL).

Hvorfor ikke bruke denne muligheten i debatten om byutviklingen? Det er ikke bra for å si det mildt. Jeg har ikke hørt hva de mener etter det jeg har sett/lest eller fanget opp.

Dette er så alvorlig at det burde berammes et møte mellom Larvik kommune og ekspertisen i kommunen. Vi snakker tross alt om Larvik sin fremtidige utvikling når det gjelder vekst og trivsel for alle! Ikke sant?

Lytter Larvik kommune til råd fra ekspertise?

Larvik kommune har hatt mulighet til å lytte til de med faglig tyngde for eksempel Rådgivende ingeniør Finn W. Fjellanger, som har lang erfaring som rådgivende ingeniør innen byggeteknikk. Lite tyder på at han er blitt hørt?

Arkitekt MAA Ewa Westermark, partner i GHEL Architects i Danmark har kommet med mange viktige innspill når det gjelder blant annet Grandkvartalet, og byutvikling i Larvik. Hun uttalte som følger:

Landskapet og naturens nærvær er meget synlig og gir et sterkt inntrykk av en by med stor topografi og lav bebyggelse mellom det grønne og vannet.

Man bør vurdere om ny bebyggelse (Grandkvartalet) og andre bryter den grønne landskaps-linjen, og om fortetning bør skje med en kompakt byform i en menneskelig skala, uttalte arkitekten." 

Lite tyder på at GEHL er blitt lyttet til.

Sist ute som advarer mot høy hus utbygging i Larvik sentrum er Arkitekt MNAL Niels Torp. Han uttalte nettopp på folkemøte i Sliperiet. Larvik tåler ikke høyhus som det er foreslått her. Heller ikke han synes det som Larvik Kommune har lyttet til? 

Spørsmålet vi må stille oss er. Hvem er det Larvik kommune vil lytte til, utenom seg selv?

Enda mulig å snu...

Ingenting er bygget enda, rivning ikke iverksatt, Rød/Hansen har på eget initiativ stått for kostnadene angående Grandkvartalet i sin nåværende form, men det kan vel ikke binde Larvik kommune og byens borgere i dette århundret eller ut over det?

Siste setning bør ikke være skrevet eller sagt i denne saken.

Tore Tønder

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 • Date: 11.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 1

Kommunens ansvar?

"Jeg regner med at kommunen har langt viktigere og presserende oppgaver å bruke pengene på enn dette," skriver Finn W.Fjellanger i dagens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommunens ansvar?

I Formannskapsmøtet den 03.05.17 ble det - mot 2 stemmer - vedtatt å bevilge kr. 250.000,- til midlertidig forskjønnende tiltak i forbindelse med Prinsegata (og Grandkvartalet). Et tiltak av midlertidig karakter i påvente av realiseringen av Grandkvartalet (GK)

Saken står også på sakskartet på kommunestyrets møte den 10.05. Hvis vedtaket i Formannskapet følges opp av kommunestyret, er utfallet gitt og kommunen vil i så fall - utrolig nok - bl.a. sørge for å bekoste midlertidig opprusting og forskjønning av Grandkvartalet med sine bygg som utbyggerne bevisst har latt forfalle i mange år, til stor forargelse for mange.  Resultatet blir derfor at kommunen går inn og påtar seg midlertidige forskjønnende tiltak for private, som gårdeier burde igangsatt uoppfordret på eget initiativ og uten kommunale penger gitt av oss skattebetalere.

Forfallet av disse byggene har også resultert i et nærmest unisont krav fra lokalpolitikerne om at noe må skje med GK eiendommen. Med andre ord: Nå må man snarest få realisert utbygging av GK.  Etter som tiden har gått, har desperasjonen nærmest vært til å «ta og føle på» og har vel muligens også ført til at politikerne etter hvert har latt seg presse til å godta et utbyggingsomfang (størrelse og høyder) som de ellers ikke ville hatt gått med på, bare for å få fortgang i utbyggingen.

 Til alt overmål skal nå kommunen bidra med kommunale midler (les: våre skattekroner) til en midlertidig opprusting/forskjønning av eiendommen/bygningsmassen før bygningene rives som et ledd i utbyggingen av GK.

Andre private eiendomsinnehavere i sentrale deler av Larvik oppfordres herved til å la sine eiendommer forfalle i trygg forvissning om at kommunen trår til med midler til sårt tiltrengt oppussing (forskjønnende tiltak) bare det ser ille nok ut.

Jeg regner med at kommunen har langt viktigere og mer presserende oppgaver å bruke pengene på enn dette.

 

Larvik 10.05.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 10.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 4

FLERE ENN EN SIDE.

Viktig at den vanlige borgers interesser i Larvik ivaretas av kommunen i forholdet til profesjonelle aktører. 

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

FLERE ENN EN SIDE.

En sak har ofte flere enn en side. Dette gjelder ikke minst ØP`s store oppslag over 2 helsider den 29.4. med ensidig fokus på kristiske kommentarer til kommunens plan- og byggesaksavdeling, dels til planutvalget, fremsatt av diverse «tunge» aktører når det gjelder store byggesaker i vår kommune. Det hele framsatt under tittelen «Julien Piombino slakter kommunen. Nå får han støtte». Disse «tunge aktørene» er her representert ved enkelte store utbyggere og deres planleggere.

At kommunens plan- og byggesaksavdeling fortjener kritikk for mye, kan vel mange i Larvik underskrive på. Men i nevnte artikkel prøver man å svare på om det  eksisterer en holdning i kommunen hvor man stiller seg spørsmålet «hvordan skal vi få stoppet disse planene?»

Flere av representantene for disse store utbyggerne, kjenner seg dels enig i kritikken. Enkelte er sågar helt enig i hovedtrekkene i kritikken som er framsatt.

At plan- og byggesaksavdelingen har et stort forbedringspotensial er hevet over enhver tvil. Men - og det er et stort men. Utbyggere er ikke unaturlig opptatt av størst mulig fortjeneste i sine prosjekter, og oppfatter ofte kommunen som motstandere der kommunen forsøker å etterkomme Plan og bygningsloven, tekniske forskrifter og ikke minst byplanen.

Det offentlige, i første rekke kommunens plan- og byggesaksavdeling samt kommunalpolitikere, skal først og fremst ivareta offentlighetens interesser og påse at Plan og bygningsloven, byplaner m.m. blir oppfylt. Med andre ord skal også den vanlige borgers interesser ivaretas av kommunen i forholdet til profesjonelle aktører. 

Nils Hatlo som i utgangspunktet er enig i at kommunen har et holdningsproblem, viser til Sandefjord kommunes ordfører som uttalte at de i Sandefjord setter innbyggerne øverst, innbyggerne på andreplass og næringslivet på tredjeplass. Og konkluderte med at hverken innbyggerne eller næringslivet er «på pallen» i Larvik.

Det som mange mener også er et stort problem i Larvik, er at kommunen forskjellsbehandler utbyggerne der enkelte av disse får godkjent sine planer til tross for at de er i strid med overnevnte lover og regler.  I tillegg opplever også mange innbyggere en usaklig og feil saksbehandling som i mange tilfeller resulterer i klagesaker som videresendes til fylkesmannen for endelig behandling og avgjørelse.

Når nå kritikken hagler over plan- og byggesaksavdelingen og til dels også planutvalget, får vi håpe at «pendelen» ikke «bikker» helt over, slik at kommunen i frykt for å få kritikk for å være negative, tillater absolutt alt av planer og byggesaker som fremsettes av våre «tunge» aktører uten at det er grunnlag for det.

Kommunen skal tross alt ivareta offentlighetens interesser.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 • Date: 05.05.2017
 • Category: Samfunn
 • Comments: 0

About me

Bøkebloggen

Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

Follow me

Search

Categories


ArchiveBlogdesign

Blogdesign by KvDesign - www.kvdesign.no