Larvik bibliotek er revet og det er snart klart for gjenoppføring i Badeparken.

 

 

Foto: Bøkebloggen

Larvik bibliotek er revet og det er snart klart for gjenoppføring i Badeparken.

Larvik Bibliotek ble påtent tidlig lørdag morgen 16 november 2019 og det ble store brannskader på bygningen. Les sak fra brannen på denne link. 

Nå er Norsk Sanerings Service i full gang med riving av biblioteket.

Sist onsdag besluttet Larviks politikere i formannskapet at biblioteket skal bygges opp igjen i Badeparken.

Rådmannens forslag til vedtak: “Bibliotekbygget gjenoppføres. Skadeoppgjøret foretas som styrt gjenoppføring.”

Denne uken er de skadde bygningene revet og under kan dere se noen bilder tatt i dag lørdag.

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

 

Les også Rolf Døvles innlegg om biblioteket  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik bibliotek bygges opp igjen i Badeparken.

 

Foto: Bøkebloggen

Larvik bibliotek bygges opp igjen i Badeparken.

Larvik Bibliotek ble påtent tidlig lørdag morgen 16 november 2019 og det ble store brannskader på bygningen. Les sak fra brannen på denne link. 

Nå er Norsk Sanerings Service i full gang med riving av biblioteket.

Kan vi håpe på at skadene er mindre en fryktet? Slik at deler av reisverket kan brukes?

I går kveld besluttet Larviks politikere i formannskapet at biblioteket skal bygges opp igjen i Badeparken.

Rådmannens forslag til vedtak: “Bibliotekbygget gjenoppføres. Skadeoppgjøret foretas som styrt gjenoppføring.”

Vedtaket var enstemmig og biblioteket skal bygges opp med samme arkitektur.

 

Les også Rolf Døvles innlegg om biblioteket  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nå rives Larvik bibliotek.

 

Foto: Bøkebloggen

Nå rives Larvik bibliotek.

Larvik Bibliotek ble påtent tidlig lørdag morgen 16 november 2019 og det ble store brannskader på bygningen. Les sak fra brannen på denne link. 

Nå er Norsk Sanerings Service i full gang med riving av biblioteket.

Det rives med forsiktighet og det kan faktisk se ut som om mye av reisverket i limtre og jern ikke er så skadet av brannen.

Kan vi håpe på at skadene er mindre en fryktet? Slik at deler av reisverket kan brukes?

Onsdag 25 mars skal politikerne i Formannskapet bli orientert om “Videre prosess i forhold til KLPs beslutning om avkortning”. Saken er unntatt offentlighet. 

Her er en del bilder tatt i dag tirsdag 24 mars.

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

 

Les også Rolf Døvles innlegg om biblioteket  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

En stor skam!

” Trist å se at vi har en ledelse i Larvik kommune som ikke er i stand til å ta vare på verdiene vi har,” skriver Rolf Døvle.

Foto: Bøkebloggen

En stor skam!

Hvorfor skal det aksepteres at et offentlig bygg, som ligger tett inntil en av hovedinnfartsårene til sentrum, skal se ut som det gjør? Jeg snakker både om selve bygget og forholdene rundt. Er planen å rive bygningen?

At ikke noen ansvarlige i denne kommunen er i stand til å ta bedre vare på en bygning som er brannskadd, er etter min mening en stor skam.

Etter bilder fra brannen ser det for meg ut at det var takkonstruksjonen og veggene i 2/3 av bygget som var skadet. Limtrebæringen i taket er jeg noe usikker på. Betongkonstruksjonen var i hvert fall ikke skadet slik jeg oppfattet det, d.v.s. fundament, kjeller, betongdekke for 1.etg. og søyler opp til taket. Selvfølgelig må man rive alt treverk, men verdien av gjenstående bygning er vel allikevel så stor at det bør være en mulighet for å bygge opp igjen de to skadde fløyene.

Her velger de ansvarlige i vår kommune å la det stå åpent og fylles med vann – i stedet for å sikre bygget og få fukten ut etter slukningsarbeidet.

Hvilke signaler gir dette til kommunens innbyggere?

Så vidt jeg forstår vil forsikringssummen ikke på noen måte dekke riving og bygging av nytt bygg, tvert imot. Det vil knapt dekke arkitekt- og konsulenthonorar til et nytt bygg.

At man ønsker å bygge nytt bibliotek et annet sted – hvis kommunen har penger til dette – er en egen sak. Selv er jeg meget fornøyd med dagens plassering.

Det er selvsagt trist at biblioteket brant, men like trist er det å se at vi har en ledelse i Larvik kommune som ikke er i stand til å ta vare på verdiene vi har.

 

Rolf Døvle

 

Les også Tom Ravndals innlegg om saken ved Kysthospitalet i Stavern på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Bytter bort strandsonen mot kyststi og avløpsrør.

“Denne saken bør snarest komme til politisk behandling, for lokaldemokratiets skyld,” skriver Steinar Henden.

Foto: larvik.kommune.no/ roedtlarvik.no

Bytter bort strandsonen mot kyststi og avløpsrør.

Dårlig deal? Ja, det mener naboene til Hvittensand og vi i Rødt også. Saken gjelder søknad om rivning av den gamle kiosken med tilhørende utedo på Hvittensand og bygging av ny hytte på eiendommen. Det er tre gode grunner til at søknaden blei avslått første gang; eiendommen ligger i strandsonen, i 100-metersbeltet, i et friområde regulert til grønnstruktur. Og stien til stranda går tett inntil.

Så kom en ny søknad, med en ny vri: Nå er hytta blitt 5m2 mindre og tiltakshaver tilbyr å legge om stien så den kommer utenom eiendommen, og koble seg til kommunalt avløp, og at kommunens offentlige toalett på friområdet kan koble seg innpå.

Da snur rådmann og fylket plutselig helt om og velsigner hele prosjektet. Det skal medgis at tilbudet er vel og bra for kommunens anstrengte budsjett, men i plan og bygningsloven er det krav om at fordelene for allmennheten klart må overstige ulempene ved tiltak i strandsonen. Rådmann mener at tilbudet om avløp og sti innfrir disse kravene. Det gjør ikke allmenheten, representert ved velforeningene i området. Men de får ikke innvilget rett til å klage på vedtaket, fordi de ikke har org nr i Brønnøysund! På et døgn blei det samla inn over 400 underskrifter. Det viser at vi som vil forsvare strandsonen, har støtte i folket.

Planutvalget får ikke mulighet til å behandle saken politisk, fordi noen hos rådmannen har bestemt at den skal avgjøres på delegert vedtak. Rødt har ved to anledninger bedt om å få saken på bordet, uten å få annet enn henvisning til saksbehandling.

Denne saken bør snarest komme til politisk behandling, for lokaldemokratiets skyld.

 

Steinar Henden
Rødt Larvik

 

Les også Tom Ravndals innlegg om saken ved Kysthospitalet i Stavern på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Proaktiv fremfor reaktiv tilnærming

 

“Gitt det vi vet og ikke vet om det nye coronaviruset så langt, kan det være lurt å unngå store samlinger av mennesker for sikkerhets skyld i nærmeste fremtid,” skriver Jan Petter Eikenes.

Foto: Helsedirektoratet

 

Proaktiv fremfor reaktiv tilnærming.

ØP (2/3/20): «En utfordring som kan dukke opp er gjennomføring av større møter og arrangementer. Torsdag denne uken skal 400 foreldre møte i Sliperiet der de unges bruk av digitale plattformer er tema.

– Foreløpig vurderer vi det sånn at det ikke er behov for å gjøre noen endringer på dette eller andre møter. Men det er løpende vurderinger som selvsagt kan endre seg underveis, sier Bringedal.

Min kommentar: Gitt det vi vet og ikke vet om det nye coronaviruset så langt, kan det være lurt å unngå store samlinger av mennesker for sikkerhets skyld i nærmeste fremtid.

Der det lar seg gjøre, må det være bedre med ulike forsøk på å forsinke spredningen av viruset – som å avlyse foreldremøtet i Sliperiet – enn å vente på reaksjonene (og konsekvensene).

For sikkerhets skyld.

Jeg forstår det slik at det er en mulighet for at du kan smitte andre uten at du selv vet at du er smittet. Mye er fortsatt uavklart. Også derfor kan vi velge å være varsomme sammen i tiden som kommer.

For sikkerhets (altså for vår alles) skyld.

 

Jan Petter Eikenes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fritt fram i ØP nå?

“Har Østlands-Posten as nå innført en helt ny mulighet,” spør Thore Brastein.

Foto: fus.no

Fritt fram i ØP nå?

Har Østlands-Posten as nå innført en helt ny mulighet?

Torsdag 27. februar finner vi på side 12, som skal være siden for kommentarer, meninger og ytringer for og fra ”hvermansen”. Denne dagen finner vi nærmest en helside annonse for det privateide og internasjonale selskapet FUS barnehager. En side med selvskryt og fortellingen om hvor vellykket og ytterst kvalitetsbevist selskapet er og hvorfor foreldre bør velge å ha barna sine nettopp i deres barnehager.

Og av alle ting velger mediebedriften ØP også å stille med avisens egen fotograf for å presentere daglig leder Monica Johnsen i annonsen.

Kan ansvarlig redaktør og daglig leder bekrefte overfor alle oss som bruker av vår tid til frivillig arbeid og overfor foreninger og lag, og ikke minst all næringsliv, at her kan man fra 27. februar 2020 spare store penger på annonser, ved fritt og benytte kommentarsidene i lokalavisa til reklame og markedsføring? Helt gratis?

Hvis ØP har begynt å plassere annonser på kommentarsiden må de i rettferdighetens navn klart titulere det med hva det er – ANNONSE!

Kan man også bestille mediebedriftens fotografer eller journalister til fritt og gratis hjelpe til med bilder og illustrasjoner?

Ser fram til at Larvik Bys Vel og alle andre nå kan slutte med å ta av slunkne kasser på annonsering for årsmøter og andre arrangementer.

Dette er ingen kommentar for eller mot private barnehaver og heller ikke om private eller kommunale barnehager er best.

 

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Rett sør for Kysthospitalet i Stavern bygges det nå i strandkanten.

“Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig,” skriver Tom Ravndal

Rett sør for Kysthospitalet i Stavern bygges det nå i strandkanten.

Jeg henvendte meg til Larvik kommune og ba om innsyn i byggesaken for å sjekke nærmere. Jeg ba spesifikt om å få oversendt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Link til svar innsyn her. 

Larvik kommune kan ikke finne noen av disse…..

Tidligere dokumenter viser en rammetillatelse fra 2010 som ifølge arkivet ble opphevet i 2012.

Etter det inneholder arkivet ingenting annet enn en “endringsmelding” fra desember 2019.

Tiltakshaver er representert med en profesjonell ansvarlig søker som bør kjenne til lover og regler…

Å følge med på postlisten til Larvik kommune er tilnærmet umulig da den er både mangelfull og lite brukervennlig.

I de dokumenter jeg har fått oversendt er det hverken gyldig byggetillatelse eller IG. Konklusjonen min er at det bygges ulovlig og at byggingen foregår i et sårbart område noen få meter fra vannkanten.
Jeg forutsetter at det varsles tilsyn på adressen og minner Larvik kommune på plikten til å forfølge ulovligheter.

§ 32-1.Plikt til å forfølge ulovligheter

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Jeg vil derfor selv ta nødvendige grep for å forsikre meg om at saken blir håndtert tilfredsstillende.

 

Tom Ravndal

 

Til info så har Tom Ravndal mye av æren for at Økokrim har satt i gang etterforsking av alle ulovlighetene i Færder (tidligere Tjøme) kommune. Les disse sakene fra 2017 og 2017.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Buktasenteret i Stavern. Kommunale omsorgsboliger eller privat borettslag?

 

Foto: Bøkebloggen

Buktasenteret i Stavern. Kommunale omsorgsboliger eller privat borettslag?

Onsdag 19 februar arrangerte Trude M. Sivertsen og Ole H. Pettersen et stort møte på Buktasenteret i Stavern. Begge bor i hver sin omsorgsbolig her. Leilighetene ble bygd av Larvik kommune i 1997.

Bakgrunnen for møte var å få klarlagt kommunens ansvar i disse omsorgsboligene. Siden kommunen har organiserte dette som et borettslag i 1997 så er det ingen som tar ansvar for å følge opp de tildelte omsorgsboligene. Det er Larvik kommune som har muligheter til å søke Husbanken og NAV om midler slik at omsorgsboligene vedlikeholdes i henhold til gjeldende regler.

Ole H. Pettersen har kontaktet departementene og Statsministeren kontor. På grunn av denne henvendelsen så ble saken løftet inn i Stortingets spørretime av representant Karin Andersen. Saken ble svart opp av minister Monica Mæland 21 januar 2020. Spørsmål og svar kan leses på denne link. 

I svaret fra Monica Mæland kommer det klart frem at Larvik kommune har ansvaret for å vedlikeholde og oppgradere sine omsorgsboliger.

Monica Mæland svarer: “Det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne har en god, trygg og egnet bosituasjon. På vegne av staten forvalter Husbanken to tilskuddsordninger som kommunene kan søke om midler fra, for å skaffe flere omsorgsboliger og andre egnede, tilgjengelige boliger. Hva som er en egnet bolig for den enkelte, avhenger av beboerens funksjonsnivå.”

På onsdagens møte var det representanter fra Norsk Handikappforbund, NHF Søndre Vestfold, Råd for funksjonshemmede i Larvik kommune, Eldrerådet i Larvik kommune, Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i Larvik kommune, Virksomhetsleder AOK, Styret i Buktasenteret,

Det var synd at ordfører Erik Bringedal, kommunalsjef for Helse og mestring Guro Windsvold og leder bolig Britt Helen Lie ikke kom på møtet.

Beboer Trude M. Sivertsen tok med seg alle møtedeltakerne på omvisning i sin leilighet.

Leder av Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring og varaordfører Rune Høiseth bekreftet på slutten av møtet at saken nå går til behandling i utvalget og det må avklares om omsorgsboliger kan organiseres som et privat borettslag.

Til info så gjelder ikke dette bare Buktasenteret. Vi kan nevne feks Utsiktsveien, Bøkeskogen Husebykroken. 

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

RÅDMANN = en mann som gir råd.

“Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp,” skriver Oddvar Andreassen.

Foto: larvik.kommune.no

 

RÅDMANN = en mann som gir råd.

Det har i noen tid nå vært stort fokus på nedlegging av Varden barnehage. Rådmannen har i mange år påpekt at det sett under ett er noe overkapasitet ved barnehager i Larvik, tidligere valgte politikere har ikke våget å stikke fingeren i jorda eller ta ansvar for det som da måtte gjøres da de har vært redd for folkets dom og senere partiflukt m.v.
Så har Larvik nye “regjering” som består av tre ansvarlige gode partier med Bringedal som ordfører tatt grep og som riktig er fulgt rådmannens anbefaling.

Så til en annen sak og et annet råd fra Rådmannen. Rådmannen anbefalte for en tid siden at kommunen skulle dekke kostnadene til en områdeplan slik at Treschows kunne bygge ut byggefeltet mellom Tenvik og Rødberg på en god måte, antatt kostnad mellom en halv og hel million. Uforståelig da ALLE andre private utbyggere i Larviksdistriktet må selv dekke alle planleggings og reguleringsplaner ved utbygginger.
Har det alltid vært og er det fremdeles slik at når Treschow sier hopp så hopper kommunen?? Var rådmannens råd her fornuftig?? Burde vi tatt oss råd til dette når det må legges ned barnehager og eldreomsorgen sliter??
Vi bør snart lære at pengene kun skal tas fra en “kasse”, nemlig “kassen” som får midler av oss skattebetalere.

Som man ser av eksemplene over lever vi i en svært spennende tid lokalt, hvilken råd kommer fra Rådmannen framover og hvilken problemstilling må kommunens politikere da ta stilling til? Får virkelig håpe at Rådmannen/politikere tar tak i alt forfallet i kommunen og kvitter seg med alle umoderne bygninger som ikke skal brukes i vår moderne tid. Saner/rydd vekk alt “vrak”, gi bort eller selg billig alt annet som ikke skal brukes.

Bygg for all del nytt rådhus men pass på at søppelkonteinere ikke lagres inntil rådhusets bygningskropp. Tegn god forsikring på ALLE bygninger som ER i bruk etter fullverdiprinsipp og ikke som førsterisiko for å spare noen usle premiekroner (Førsterisiko, sto i ØP sin artikkel er avtalt forsikringssum som alltid er LAVERE enn fullverdig).
Husk det er dyrt å være fattig, det blir også svært dyrt å ikke lese forsikringsvilkår nøye, det ser vi nå med Biblioteket der tap fort kan bli på 16-20 millioner p.g.a. dette slurv.

Men vi som borgere burde gi rådmannen mer spillerom og tillit, vi burde ikke “drive” så mye politikk via Facebook men la våre valgte politikere styre skuta, så får vi heller skifte De ut ved neste valg hvis De til stadighet gjør en dårlig jobb.

Men i alle fall, rådmann og politikere, lykke til i en tøff tidsepoke.

 

Larvik 16.02.2020
Oddvar Andreassen

 

Les også saken “Sviket mot de eldre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *