Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035 i Larvik.

 

 

Kart:Larvik kommune

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035

Bolig, næring og fritidsbebyggelse Innspillsperioden til Kommuneplanens arealdel gikk fra 21. desember 2018 – 15. februar 2019.

Det ble åpnet for innspill om disse temaene:

  1. Bolig – i tilknytning til lokalsentrene Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad, eller utvidelse av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur.
  2. Næring – nye næringsområder + utvidelse av eksisterende næringsområder og/eller innspill til endring av underformål til eksisterende næringsområder (hvilken type næring).
  3. Fritidsbebyggelse – nye områder til fritidsbebyggelse + fortetting i eksisterende avsatte områder til fritidsbebyggelse – bak 100-metersgrensa langs sjøen.

Les mer om bakgrunnen for Planprogrammet på denne link.

Under kan dere se kart over noen av områdene som er foreslått endret fra LNF/grøntområder til Fritidsbebyggelse.

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

 

Alle innspillene og søknader finner dere inne på Larvik kommunes hjemmside på denne link.

I perioden januar – februar 2020 skal følgende skje:

  • Mulighet for å komme med høringsuttalelse til planforslaget.
  • Dialog på stand i by/tettsteder.
  • Åpne dager.
  • Samhandlingsmøte
  • Informasjonsmøter/folkemøter.

Det er derfor viktig at alle innbyggere og hytteeiere i Larvik kommune allerede nå tar en titt på alle innspillene som har kommet inn. Ta en titt på kartene til Larvik kommune på denne link.

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune-melkekuer

“Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer,” skriver Oddvar Andreassen.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune-melkekuer

Undertegnede mener å ha hørt følgende visdomsord, hvis ikke kan vi lage ett: Hvis bonden blir fattig må han for all del ikke selge melkekua.

Larvik kommune med Deres politikere og med rådmannen i spissen har gjort det i lang tid allerede, nå kan dette skje igjen. Hva sikter jeg til, jo: Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer som i vedlikeholdt og oppgradert stand kunne brukes i lang tid framover. Betydelig antall eiendommer er kjørt så lang ned vedlikeholds-messig at de er blitt helt ubrukelige, forstå det den som kan.

Eller er det noen “kommunale” som mener at all kommunal virksomhet MÅ drives fra helt nye eiendommer som er bygget etter siste TEK??, mener noen at gamle vedlikeholdte og oppgraderte bygninger ikke kan brukes til virksomheter som for eksempel skoler?? Hvorfor ble skolebygningen, Nanset skole solgt?? Hvorfor er eiendommen som Norskskolen har holdt til i, ikke blitt løpende vedlikeholdt?? Hvorfor blir ikke gamle Mesterfjellet skole oppgradert til fortsatt bruk som skolebygning?? Er det noen som virkelig mener at LØPENDE jevnlig vedlikehold/oppgradering av eksisterende bygningsmasse er dyrere enn å bygge nytt??

Nå ser jeg at det fremsettes andre alternativer for “Verdensmesteren” og Norskskolen, leie lokaler fra det private næringsliv som: Norgesgruppen eiendom as, Thon Eiendom as, Fritzøe eiendom, Grandkvartalets eiendom med flere.
Til store eiendomsinvestorer vil jeg si: Sats i Larvik, ingen risiko da kommunen “tar” alle ledige lokaler i framtidens Larvik, Larvik kommune vil bli Deres svært gode kunde.

Vel, kan forstå at ikke alle De folkevalgte som styrer skuta i disse dager forstår alt dette, men Rådmannen og kommunens eiendomsforvaltere !!!!!! Forøvrig, hva er den egentlige grunn til at herr Per Sortedal forlater “skuta” i disse dager mon tro??

Hva bør gjøres, jo følgende: Lei en midlertidig brakkerigg for Norskskolen, sett i gang oppgradering av og mulig tilbygg til gamle Mesterfellet skole slik at den også i fremtiden kan brukes som skolebygning, dette inntil kommunens økonomi igjen blir så sterk at det er rom for å skifte gamle bygg med nye. Og husk, innvesteringen blir på vår egen felleseide bygning. Må det bygges noe helt nytt, så må det bygges kommuneide bygg.

La oss for all del bli eiere og brukere i “egne” hus, la oss ikke gjøre andre rike på vår “fattigdom” og dårlig politiske standpunkter. (Vi har gjort lang nok tabbe med “Rådhuset” og leie hos Trygve Bøe, leieforholdet skulle bare være midlertidig og vare i noen få år!!!).

Forøvrig har jeg registrert at rådmannen nå ønsker seg EN medarbeider/kommunalsjef for kommunal ingeniørdrift i tillegg til eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Dette tror jeg er feil, en slik god person finnes knapt da dette egentlig er to forskjellige fag.

Problemet som jeg nå har belyst her viser med all tydelighet at vi frem for alt nå trenger en god bedriftsøkonom til å styre kommunens eiendomsmasse og fortelle rådmannen og kommunens valgte politikere hva som er riktig og god langsiktig eiendomsforvaltning. Dette fordi det i mine øyner har blitt tatt alt for mange gale eller manglende beslutninger tidligere. Til å “styre” det rent byggetekniske har vel kommunen allerede gode medarbeidere vil jeg tro, hvis ikke kan en “vanlig” bygningsingeniør ansettes.

Til sjef for kommunens ingeniørdrift (rør i grunn, brøyting, asfalt-arbeide m.v.) trengs en god ingeniør eller tidligere bygg- maskinentreprenør, mange slike dyktige folk fins i det private næringsliv.

 

Larvik 18.07.2019

Oddvar Andreassen

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det på tide at Larvik henter inn filmregissøren Harald Zwart i forbindelse med ulovlighetene på Lamøya?

Etter å ha lest om byggesaken og hyttesaken på Lamøya i Larvik så kan dette nå sammenlignes med en sak fra Fredrikstad kommune i 2015.


foto: youtube

Kong Jon-Ivar og De Gode Hjelperne

Utbyggingen av 40 sjøhytter i Husebukta på Hankø i Fredrikstad kommune var i 2015 gjenstand for en mer enn ti år lang betent konflikt mellom utbyggerne og motstandere i nærområdet, med filmregissøren Harald Zwart i spissen.

Utallige ganger har planer og tillatelser vært påklaget, og saken har vært i retten i flere runder.

Filmregissøren Harald Zwart laget flere filmer om hvordan ansatte i kommunen og utbyggerne hadde fått godkjente sine planer.

Her kan dere se en av filmene han laget ”

Etter å ha fulgt rettssaker som endte opp i hemmelige forlik og nå sist en tilsynssak på en solgt hytte på Lamøya fikk redaksjonen assosiasjoner til denne filmen om en kommune som overkjører sitt folk. Denne filmen omhandler egenrådige politikere og ansatte i kommunalt foretak som nekter å lytte til de de skal tjene.

Har ikke disse ulovlighetene rundt hytten på Lamøya vært varslet for mange år siden?

Og hvorfor har ikke grunneier, rådmann, kommunalsjef, byggesaksjef og tilsynet tatt tak i dette for flere år siden?

Oser ikke dette kameraderi og forskjellsbehandling for å skjerme en ansatt i Larvik kommune?

Er det ikke nå på tide å hentet inn filmregissøren Harald Zwart for å lage filmen om konfliktene på Lamøya?

Les hele saken på Dagens Næringsliv på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bortskjemt er på plass i Kongegata i Larvik sentrum

 

 

Foto:Bøkebloggen

 

Bortskjemt er på plass i Kongegata i Larvik sentrum

Bortskjemt har nå flyttet fra Øvre Torggate 2 til flotte nye lokaler i Kongegata 20. Butikken er utrolig flott med mye lys og åpne rom.

Bortskjemt er en akkurat passe stor velværesalong i Larvik sentrum, hvor du kan være deg selv, slappe av og bli skikkelig bortskjemt med en av salongens behandlinger. Nina, Zydre, Johanna og Janne er alle dyktige på sine fagområder.

Her kan du få veiledning innen mote, hår eller make up.

Butikken har mange fine klær i mange str, fra str 34-54.

«Slapp av,- det er lov å bli Bortskjemt»

 

Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz

 

 

Les også innlegget ” Nå må vi være realistiske” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Flåtten har ikke tatt ferie !

 

Foto:Folkehelseinstituttet

 

Flåtten har ikke tatt ferie !

I Norge finner vi skogflåtten stort sett langs kysten fra Oslo til Helgeland. Det er spesielt mye flått langs kysten på Sørlandet.

Skogflåtten har mange ulike navn i Norge. Skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m. er alle navn som brukes, men som oftest kalles den bare flått eller skogflått. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og har i den forbindelse potensial til å overføre en del sykdommer.

Skogflått er en midd. Den har åtte bein, og ikke noe tydelig skille mellom hode, bryst og bakkropp. Les mer om skogflåtten på denne linken.

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av et arbovirus kalt TBE-virus. Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt.
I motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24 timene etter flåttbitt, kan TBE-viruset overføres umiddelbart etter et flåttbitt. Les mer om TBE-viruset på denne linken.

TBE er en potensielt farlig infeksjon som kan gi langtidsplager dersom man får betennelse i nervesystemet, og ikke bare den milde forfasen. Både problemer med det kognitive (hukommelse, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer etc.) og andre plager som hodepine, lammelser og balanse- og bevegelsesproblemer kan ramme opp mot en tredjedel av pasientene som har hatt alvorlig TBE.

Det var totalt 26 tilfeller av TBE i Norge i 2018. I 2017 var det 16. En vet ennå ikke hvorfor det var en økning i fjor.

Det var 6 tilfeller av TBE Larvik i 2018, og 8 tilfeller i Porsgrunn (kommunen med flest tilfeller).
Til sammenlikning så var det tilsammen 3 tilfeller  i Mandal, Kristiansand og Arendal.

Det er som regel ikke mulig å bekjempe flått i naturen.

Du bør bruke lange bukser og dekke deg til ved anklene når du ferdes på områder med mye flått. Du kan også redusere risikoen for flåttbitt ved å smøre myggmidler som inneholder DEET eller Icaridin på klærne dine.

Snakk med veterinæren om resept på midler mot flått for å beskytte hunder og katter.

Det er viktig at du kontrollerer deg selv, hunden og katten, etter turer områder med mye flått. Husk at flåtten gjerne oppsøker skjulte og tynnhudede steder som knehaser, lyske, armhuler og området bak ørene. De kan også finnes andre steder på kroppen.

Du finner masse informasjon om flått og TBE på Folkehelseinstituttet på denne link. 

Flåttsenteret på Sørlandet Sykehus er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber for å øke kunnskapen om diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer. Flåttsenteret tilbyr informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer. De driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og kurs/undervisning. Senteret er ikke en behandlingstjeneste, men kan gi råd og veiledning per e-post og telefon og tar imot henvendelser fra både helsepersonell, pasienter og andre som har spørsmål om flåttbårne sykdommer. Du finner mer informasjon om Flåttsenteret på denne linken. 

 

Les også innlegget “Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

 

Foto:Larvik kommune

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Rådmannen i Larvik svarte opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

Fylkesmannen kom med sitt vedtak 7 juni 2019 og opprettholder kommunens vedtak av 21.01.2019. Hele vedtaket kan leses på denne link. 

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger

 

Foto:Finn.no

Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger

Mandag 26. september 2016 arrangerte Larvik kommune informasjonsmøte om Husebykroken omsorgsboliger i kafeteriaen på Tjølling sykehjem på Tjøllingvollen  kl. 17.30.

Larvik kommune stilte med representanter fra boligkontoret, eiendomsavdelingen og helse/omsorgsavdelingen.

“På Husebykroken skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her får du det du trenger for å nyte og glede deg over livet, alene og sammen med andre i et fellesskap,” er noe av det vi fikk høre. Se link til prosjektet.

Vi har derfor full forståelse for at noen politikere satte foten ned og mente at Larvik kommune kunne kjøpt en billigere tomt. Se link

Bøkebloggen skrev et innlegg om prosjektet etter infomøtet i september 2016. Se link her.

Sommeren 2018 sto prosjektet ferdig og klar for innflytting. 16 topp moderne omsorgsboliger var klar for innflytting. Men nå snart et år etter ferdigstilling står fortsatt 7 leiligheter tomme. Se annonse på finn.no her.

Betyr dette at det er overskudd av omsorgsboliger i Larvik kommune?

Eller har det blitt for mye moderne velferdsteknologi og tekniske løsninger som beboerne ikke mestrer?

Eller har hele prosjektet blitt for kostbart siden beboerne må ut med nesten 2 millioner i innskudd?

Vi leser på Larvik kommunes hjemmeside at kommunen nå planlegger tilsvarende nye omsorgsboliger i Kvelde. Infomøte ble avholdt på Kvelde sykehjem, torsdag 23.mai. Se link her.

Hvordan kan Larvik kommune sette i gang med nye slike kostbare prosjekter når det fortsatt står 7 leiligheter ledig på Husebykroken i Tjølling?

Hvordan har Larvik kommune råd til å la nye leiligheter stå tomme i et år? Det er her snakk om nesten kr 9000 i månedlige felleskostnader pr leilighet. Det vil si nærmere kr 700 000 i året.

Kanskje på tide at politikerne i Helse -og omsorgskomiteen bør be rådmannen om å bygge billigere omsorgsboliger som alle innbyggerne har råd til?

 

Les også innlegget “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Politikerne i Larvik har anmodet rådmann om å politianmelde tiltaket.

 

 

Foto:Larvik kommune

Politikerne i Larvik har anmodet rådmann om å politianmelde tiltaket.

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Rådmannen i Larvik svarte opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

Fylkesmannen kom med sitt vedtak 7 juni 2019 og opprettholder kommunens vedtak av 21.01.2019. Hele vedtaket kan leses på denne link. 

Det blir spennende å se om rådmannen nå politianmelder tiltaket.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Norsk O-festival 2019 arrangeres i Larvik helgen 28.–30. juni

“O-festivalen 2019 er ett av Vestfolds største arrangementer i år, og det kommer stjerner fra inn- og utland,” skriver Jørgen Frøyd.

Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd

 

Norsk O-festival 2019 arrangeres i Larvik helgen 28.–30. juni.

Det er nå under en uke til Norsk O-festival 2019 går av stabelen i Larvik. Det er siste helg i juni (fredag 28. til søndag 30.) at det skjer. O-festivalen er Norges største orienteringsarrangement. I år har eliteklassene for senior også internasjonal status alle tre løpsdager (IOF WRE-løp). Det er noen færre deltakere enn vi hadde håpet på, men det nærmer seg 2000 løpere på lørdag, når mellomdistanse står på programmet.

Dette er andre gang at O-festivalen arrangeres i Vestfold. Første gang var i Sandefjord/Kodal i 1999.

Det er sprintløp (vinnertider ca. 15 minutter) på fredag, mellomdistanse på lørdag og langdistanse (klassisk distanse) på søndag. Lørdag og søndag foregår løpene i skogen – nemlig Vestmarka. Hovedklassene vil ha jaktstart i søndagens løp, basert på resultatene lørdag.

Alle tre dager har den samme arenaen ved den nye Fagerli skole ved Frostvedt/Nordbyen (Larvik nord). Dette er en av inngangsportene til Vestmarka!

Merk at fredagens sprintløp vil gå i et helt jomfruelig terreng med tanke på orienteringsløp.

O-festivalen 2019 er ett av Vestfolds største arrangementer i år, og det kommer stjerner fra inn- og utland!

Larviks ordfører skal for øvrig åpne arrangementet “live” fra utlandet…

Under ser noen bilder fra terrenget i Vestmarka.

Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd

 

Program

Fredag 28. juni, sprint Lørdag 29. juni, mellomdistanse Søndag 30. juni, langdistanse
15.00-21.00 Løpskontor åpent på arena 08.30-16.00 Løpskontor åpent på arena 08.30-16.00 Løpskontor åpent på arena
17.00-20.00 Start klasser med fri start 10.00-13.00 Start klasser med fri start 10.00-13.00 Start klasser med fri start
18.00-20.00 Start eliteklasser, D/H15 og 16 10.00-14.00 Start eliteklasser, D/H15 og 16 10.30-13.00 Jaktstart eliteklasser, D/H15 og 16
18.30-20.00 Start øvrige klasser med starttid 10.00-11.30 Start klasser <12 år med starttid 11.00-13.30 Start øvrige klasser med starttid
21.00 Målet stenger 11.00-13.30 Start øvrige klasser med starttid 15.30 Målet stenger
  14.00 Start lagkonkurranse D/H-12  
  15.30 Målet stenger

 

Roger Lysnes er arrangementssjef (leder for hovedkomiteen):

e-post: [email protected]

telefon: +47 915 22 964

 

O-festivalens informasjonssjef:

Vi kan bant annet tilby parkering for presse/media helt inntil arena – ved Fagerli skole. Det vil være et presserom på skolen, samt et pressetelt ved mål på arena. Vi planlegger også noen fotoposter i samarbeid med løypeleggerne.

Halden SK stiller for øvrig sterkt med blant andre regjerende europamester (på lagsprint) Elena Roos, Olav Lundanes, Marika Teini og Emil Wingstedt! I herreklassen har jeg ellers stor tro på Nydalens Anders Nordberg når det dreier seg om skogsdistansene, altså lørdag og søndag. Dessverre ser det ut til at O-kongen Lundanes kun vil løpe på lørdag.

Flere lokale lokale løpere deltar også, blant andre Runa Fremstad, Sindre R. Holt og Karl Fremstad.

 

Jørgen Frøyd
pressesjef
916 93 598

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kongegata: En varslet katastrofe!

“Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene,” skriver Erik A. Sørensen.

Kongegata: En varslet katastrofe!

Larvik Ap har bestemt seg; Larvik Ap ønsker at en fremtidig jernbanestasjon skal være i Kongegata. Dette var utfallet i et nylig avholdt medlemsmøte i Ap. Siden mars 2017 har Larvik Ap hatt Larvik H på lag og en stasjonsplassering i Kongegata vil nå med sannsynlighet, i første omgang, kanskje bli vedtatt i kommunestyremøtet 21.8.2019. I første omgang

I første omgang, fordi kort tid etterpå, 9.9.2019, er det valg av nytt kommunestyre. I første omgang, fordi vi ser for oss en rekke påklagelser og anker til fylkesmann og departement, og prosesser i rettsapparatet.

BedreLarvik ønsker som kjent absolutt ikke å grave opp og rasere mye av Larvik by og erstatte boliger med spor midt i byen og en stasjonsplassering i Kongegata. En jernbane midt igjennom Larvik by, vil berøre svært mange, næringsdrivende vil legge ned eller i beste fall relokalisere og alle de som bor i byen og traseen mister sine hjem; estimert foreløpig til minimum 220 boliger. Er det klokt å rive en by for å erstatte den med togspor? Neppe. Forurensing og støy fra fjerntog og godstog som ikke stopper, vil de som må bo inntil den nye jernbanen leve med i ettertiden. Det kan da ikke «bli så fint» som det stod å lese i ØP her om dagen?

I tillegg vil innbyggere som lever tett opp til det tiltenkte nye sporet og stasjonen, leve i mange år i det uvisse om deres bolig også vil måtte fraflyttes pga. sanering. Først etter år og når en detaljert reguleringsplan foreligger, om Kongegata løsningen skulle bli stående, vil man med sikkerhet vite hvilke boliger og bygninger som må jevnes med jorden for jernbane.

BedreLarvik har lenge kjempet for og ønsker at et tredje alternativ utredes. Vi har lenge argumentert for Bergeløkka ved E18. Vi mener at denne løsningen vil være bedre, gi en langt bedre tilgjengelighet for alle, bedre adkomst, rikelig med fremtidig parkeringsarealer og skåne byen for lammelse og rasering, slik Kongegata vil. I tillegg mener vi at Bergeløkka for staten blir milliard beløp rimeligere, pga. både kortere strekning, kortere reisetid, byggekostnad og at knapt en bolig må saneres. For oss og våre etterkommere vil Bergeløkka løsningen medføre at også langt færre blir berørt av forurensing og støy, da sporet og stasjon vil være nær eksisterende E18. «Ekspertene» i Bane NOR mener at Bergeløkka er svært vanskelig å realisere. Vi mener den er fullt mulig å realisere og mener Bane NOR tar feil. Det har de gjort gang på gang tidligere i andre byer – også hittil i denne prosessen.

En katastrofe kommer sjelden alene er overskriften. Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene. Med Bergeløkka vil vi få i både pose og sekk, stasjonen og sporene i indre havn vil bli borte og byutviklingen lenger opp i sentrum kan skyte fart, uten en jernbane som vil lamme utvikling og ødelegge næring og liv til svært mange. Bergeløkka vil heller ikke for ettertiden dele byen i to deler med stasjon og spor.

BedreLarvik kommer ikke til å støtte en jernbane tvers i gjennom byen. Den 9.9.2019 er det kommunevalg og tid for endring. Bruk stemmeretten!

 

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget “Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Larvik tirsdag 18. juni.på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.