Valg av nytt styre for Larvik Havn.

“Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn,” skriver velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

Foto: Bøkebloggen

Valg av nytt styre for Larvik Havn.

Det jobbes i disse dager for å finne de beste kandidatene til nytt styre for Larvik Havn for perioden 2020–2023. Velforeningene rundt Revet håper at dette nye styret vil arbeide for å ivareta både havnedriften og nærmiljøene rundt havna.

Enkelte politikerrepresentanter i det nåværende styret har vært med i flere perioder.

Etter vårt syn har disse medlemmene ikke hatt et tilstrekkelig fokus på nærmiljøet, noe som burde være en selvfølge for en som er folkevalgt. Det virker mer som om hovedmålet for havnestyret har vært å frakte stadig flere (tomme) konteinere, koste hva det koste vil.

Vi har laget en sju-punkts-liste med saker fra de to siste styreperiodene 2013–2019 som vi mener at havnestyret burde ha behandlet annerledes. Lista inneholder eksempler på at retningslinjer ikke har blitt fulgt, at nærmiljøutfordringer ikke har blitt tatt alvorlig og at havnestyret ikke har etterlevd vedtak som eier (kommunestyret) har fattet.

1. Kommunestyret vedtok i 2006 at det skal skal gjennomføres jevnlige støymålinger. Først i 2018 begynte Larvik Havn å gjennomføre slike målinger.

2. Offentlighetsloven krever at en har rutiner for systematisk registrering og oppfølging av miljøklager. Fram til 2018 hadde ikke Larvik Havn noen slike rutiner.

3. Larvik Havn signerte kontrakt for bygging av en terminal på Sika-tomta og gikk i gang med arbeider på tomta uten å vente på nødvendig godkjenning fra kommunestyret. Kommunestyret stemte mot «ekspressbehandling» av byggesaken, og Larvik Havn måtte derfor stoppe arbeidene. Det er ikke minst det sterke engasjementet fra vellagene rundt Larviksfjorden som sørget for at Sika-prosjektet ble gjort om til en fullstendig plansak – med én stemmes flertall i kommunestyret.

4. Larvik Havn har, uten nødvendig godkjennelse av eier (kommunestyret), inngått en avtale som koster havna 300 millioner kroner over en tiårsperiode.

5. Larvik Havn droppet konsekvensutredning både i Sika-saken og i saken om utvidelse av ny kai. Det finnes klare krav til konsekvensutredning ved slike planer fordi de kan få vesentlige ringvirkninger for nærmiljø og omkringliggende samfunn. Dette står også i §2 i forskrift om konsekvensutredning.

6. I 2017 vedtok Larvik Havn utskiping av skrotstein på sørdelen av ny kai. Larvik Havn involverte ikke Miljørettet helsevern i denne saken, noe som faktisk er påkrevd. Miljørettet helsevern ble heller ikke involvert i 2014 da ny kran skulle kjøpes inn og monteres.

7. Det er ikke tilrettelagt for landstrøm-tilkobling for konteinerbåtene som daglig ligger til kai. Det fører til mer støy forurensning enn nødvendig. Landstrøm-tilkobling er EU-standard og et mål i bl.a. AP sitt partiprogram og i fylkeskommunens handlingsplan.

Velforeningene rundt Revet ønsker et nytt havnestyre velkommen. Vi håper dette styret vil følge opp kommunestyrets vedtak slik det plikter å gjøre. Vi håper også at det vil bidra til å gi Larvik Havn en ny miljøprofil, slik at Larvik Havn kan bli Norges mest miljøvennlige havn. DÉT hadde vært et spenstig og fremoverlent mål!

Lykke til med å finne de rette kandidatene til nytt havnestyre!

 

Velforeningene for Torstrand, Rødberg, Tenvik, Østre Halsen og Flatstrand.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fiberutbygging i Farrisbygda.

 

Skal ikke alle få samme tilbudet om bredbånd i Farrisbygda?” spør Anne Lise Torp.

Fiberutbygging i Farrisbygda.

Sist uke var vi som bor i Farrisbygda samlet på Farrisheim til informasjonsmøte om fiberutbygging i bygda vår.

Det var representanter fra Viken fiber og en representant fra Larvik kommune som informerte oss. Vi fikk god informasjon og et tilbud, og mange inngikk avtale allerede samme kveld.

MEN dette var et tilbud til alle unntatt 3 beboere. Er dette mulig?

Det var 2 beboere langs Lyseboveien og meg som bor langs Breidalveien som ikke fikk dette tilbudet. Da jeg spurte hva som var grunnen til at jeg ikke var med i dette prosjektet, fikk jeg beskjed om at det kostet kr.500.000 bare til meg, fordi jeg har 1 km til nærmeste nabo.

Det regnestykket stemmer ikke med det budsjettet de presenterte for oss. Der opplyste de at hele prosjektet hadde et budsjett på kr. 5.6 mill. og at det var beregnet på hele Farrisbygda og et område i Østre Hedrum.

Jeg spurte om sjøkabel var vurdert, det burde jo være et mye rimeligere alternativ, men det var tydeligvis ikke vurdert.

Hvordan er det mulig å utelate 3 beboere?

Skal ikke alle få samme tilbudet?

Hvem har bestemt at det er nettopp oss som ikke skal få være med på dette?

Her burde de ansvarlig myndigheter gripe inn å rydde opp. Det er kun 3 beboere. Vi fikk beskjed om at hvis vi ordnet graving selv så skulle de legge fiber. Det er urimelig at vi skal betale graving i tillegg til egenandel.

Det som også er merkelig er at det er mange hytter i området her, burde ikke disse også fått samme tilbudet?

De opplyste at de måtte ha minimum 45 husstander for å kunne starte med dette og da burde det jo være av interesse for Viken fiber og kommunen at flest mulig i hvert fall fikk tilbudet.

Håper de ansvarlige ordner opp slik at dette blir gjort på en rettferdig måte.

Anne Lise Torp
Farrisbygda

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mann tente på ni søppelcontainere/søppelbøtter i Larvik sentrum i natt.

 

Foto: Bøkebloggen

Mann tente på ni søppelcontainere/søppelbøtter i Larvik sentrum i natt.

Det ble en skremmende opplevelse for mange beboere i sentrum i natt.

En mann er siktet for å ha tent på ni søppelcontainere eller søppelbøtter i Larvik sentrum i natt.

Brannene var i områdene ved Sverresgate/Nansetgata, og har ikke ført til at personer eller bygninger har blitt skadet.

Den største brannen var i en stor søppelcontainer på utsiden av det nye boligkomplekset i Sverresgate 1.

Han har delvis innrømmet brannene.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tjodalyng skole i Larvik skriker etter vedlikehold.

 

Foto: Bøkebloggen

Tjodalyng skole i Larvik skriker etter vedlikehold.

Tjodalyng skole ligger sentralt på Tjøllingvollen, like ved riksvei 303 og midt mellom Larvik og Sandefjord. Skolen har ca 520 elever. Skolen har kirken, museumsbygninger, forsamlingslokaler og eldresenter som “naboer”, og er omgitt av vide jorder, skog og turområder med en spennende historie og interessante minnesmerker.

Skolen har svømmebasseng som ble renovert høsten 2004.

Tirsdag ettermiddag gikk brannalarmen. Brannvesen og politi ble tilkalt. Feilen ble funnet i en kontaktor til et varmebatteri til ventilasjonsanlegget.

Vi håper ikke ventilasjonsanlegget er i samme tilstand som noen av bygningene. Bildene under viser hvordan noen av bygningene skriker etter vedlikehold.

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Hvert år legger rådmannen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret. Strategidokument 2020-2023 for Larvik kommune ble lagt frem i forrige uke.

Under punktet “Redusere vedlikeholdsetterslepet” står det følgende skrevet:
“Kommunen er en betydelig eiendomsaktør. Det er derfor viktig å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. Det er i 2019 utarbeidet en rapport som har kartlagt vedlikeholdsetterslepet. Rapporten synliggjør at vedlikeholdsetterslepet øker som en konsekvens av at det ikke settes av tilstrekkelig drifts- og vedlikeholdsmidler årlig. De årlige vedlikeholdsmidlene går i stor grad med til å dekke akutte behov som oppstår. Det betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdstiltak. Periodisk vedlikehold og oppgradering er nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon for et bygg.”

Vi har fått opplyst at vedlikehold på Tjodalyng skole har stått på planen både i 2017 og 2018, men det har dessverre blitt utsatt gang på gang.

Er det ikke snart på tide at Tjodalyng skole får litt av potten for “Planlagt vedlikehold”?

 

Les også saken “Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

På Kypros i flott sommervær på besøk i den forbudte by.

“Mitt selskap besøkte den forbudte by igår, alt tomt og øde med stort forfall av tidl.flotte bygninger/hoteller,” skriver Jan Grøtting Simonsen

Viser residensen til Elisabeth Tayler/Rich. Burton.Nå bare ei rønne som ingen får røre,før tyrkisk invasjon i 1974 : Et luxuriøst område m/ Jet Set boliger / 4-5 stjerners hoteller !

På Kypros i flott sommervær på besøk i den forbudte by.  

Befinner meg på Kypros med reisefølge på 29.personer.Flott « sommer» vær , en dukkert i Middelhavet kl.0800 med 23.grader.
Mitt selskap besøkte den forbudte by igår, alt tomt og øde med stort forfall av tidl.flotte bygninger/hoteller. Dette var, før tyrkernes invasjon i 1974, Jet set stedet i Europa/Asia. FN- styrker har ansvar for vaktholdet. For tiden tjenestegjør engelske styrker Varosha området.
Grekere som den gang ble jaget ut av sine hjem var en stor tragedie.De forlot hjemmene uten eiendeler og idag står kjelene på komfyren, jakker henger over stoler osv.Tyrkkyprioter og greskskyperioter kan ikke bli enige om delingen av øya,en separasjon snart 50. år tilbake.
Vår rikspolitiker Barth-Eide forsøkte i sin tid å mekle på vegne av FN, heller ikke han lykkes.
Jeg anbefaler leserne å få et godt innblikk av den spente situasjonen i 1974 ved å lese romanen av Victoria Hislop : Tittel, Soloppgang.Situasjonen for øyfolket er fremdeles uløst, nesten 50. år etter den tyrkiske invasjonen.»
I dag drar jeg med gruppa inn på gresk område,til Larnaca.Nøye passkontroll på check-point.Nicosia, som vi besøkte for 2. dager siden er verdens eneste delte by,etter Berlinmurens fall.Politikken kan være hjerteløs og uløselig for de mennesker som er berørte.
Alle eukolyptisktrær på øya er underlagt gammel engelsk lov. Kan ikke hugges og til og med hovedveier MÅ legges rundt disse trær
En kuriositet : Alle eukolyptisktrær på øya er underlagt gammel engelsk lov. Kan ikke hugges og til og med hovedveier MÅ legges rundt disse trær, helt ubegripelig for oss nordmenn ! Jfr. Eiketreet på Kysthospitalveien v/Stavern. J

Forbud om å felle eukalyptustrær kom for ca 70-80 år siden. Dengang var  hele Kypros en engelsk koloni. For å unngå at Malariamyggen slo til på øya med sin livsfarlige feber ble disse trær plantet.Malariamyggen tåler ikke lukten av eukalyptus og slo seg dermed ikke ned på Kypros !

Hilsen Jan Grøtting Simonsen.
Min nest siste tur i år, kun Montenegro fra 7. Desember står igjen.Og da gir jeg meg med reiseoppdrag, blir jo snart 82. år.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Dispensasjoner – Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Kjell Ronald Hansen?

“Vårt inntrykk er at Planutvalget i 2018 og 2019 i all hovedsak har vært svært tilbakeholdne hva gjelder dispensasjoner,” skriver Erik A. Sørensen og Ivar Dillan.

Foto og montasje av Erik A. Sørensen. Montasjen viser bla. den ringmerkede eika og noen svært få av de mange befaringene Planutvalget gjennomførte i forrige periode.

Dispensasjoner – Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Kjell Ronald Hansen?

BedreLarvik ønsker næringsutvikling, vekst og at flere ønsker å flytte til oss og bo i vår flotte kommune. Boligbygging gir arbeid og skatteinntekter til kommunen mm. Kjell Ronald Hansen er i et leserinnlegg i ØP 1.11.19 og Bøkebloggen kritisk til at BedreLarvik og et flertall i Planutvalget (PU) vedtok felling av ei ringmerket eik. Dette vedtaket vil muliggjøre realisering av et boligprosjekt i Stavern, men Hansen mener oppsiktsvekkende at dette vedtaket i fremtiden kan fremme kriminelle handlinger og selvtekt!

Uten at det er fastslått hvem som har utført hærverket på eika, tar vi avstand fra Hansens insinuerende kommentar: «… nærliggende å tenke over hvem som er mest tjent med at eika felles.» For hvem er det som egentlig står bak hærverket av eika? Tomteeier? Noen som prøver å sverte og stikke kjepper i hjula for tomteeier? Naboer som har hatt innsigelser og prøver å stoppe boligbygginga, for på den måten å fremtvinge en reaksjon fra Planutvalget til fordel for deres mål? Eller andre med helt ukjente motiver? Hærverket av eika er av tomteeier politianmeldt, men ut i fra Hansens insinuasjoner tyder det på at Hansen allerede har avsluttet sin egen private etterforskning, funnet den skyldige og dømt. Her mener vi Hansen bommer totalt, samtidig som han forsvarer seg og sitt tankegods med: «Tanken er fri og det er ytringsfrihet her i landet.» Vi som folkevalgte må forholde oss til fakta i politiske organ, og fakta er at ingen av oss per dd vet hvem som har utført hærverket på eika.

Hansen er fortsatt indignert og opprørt over at Larvik kommunestyre i 2017, før BedreLarvik var med i det nye kommunestyret etter sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner, sa ja til reguleringsplanen med dispensasjoner for Grand Kvartalet. Men høydene og dispensasjonen var de facto avgjort lenge før vi ble med i den nye kommunen i 2018 og realisering av prosjektet er i skrivende stund kommet godt i gang.

Statistikk fra SSB fra 2018, og ikke fra 2012 som Hansen bruker, viser at Larvik ligger lavest hva gjelder dispensasjoner i kostra gruppe 13 og landet utenom Oslo. Det er bra! Vårt inntrykk er at Planutvalget i 2018 og 2019 i all hovedsak har vært svært tilbakeholdne hva gjelder dispensasjoner, men dispensert noen ganger der vi mener det har vært riktig. Så må gjerne Hansen være uenig om dispensasjon var riktig å innrømme i noen få tilfeller – det tåler vi meget vel.

Den ringmerkede eika ønsker vi nå felt og vi ønsker realisering av boligprosjektet. Når Hansen påstår; «… planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger» må vi som medlemmer av PU reagere. Siste ord i denne saken og fellinga av eika er det settefylkesmannen i Akershus som nå har. Settefylkesmannen skal avgjøre om boligprosjektet skal skrinlegges pga. av ei døende eik eller om eika kan felles. Hva den avgjørelsen lyder på er det nok mange av oss som venter med spenning på!

 

Ivar Dillan, BedreLarvik

Erik A. Sørensen, BedreLarvik

 

Les også saken “Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Byggesaksdispensasjoner, meninger og fortolkninger.

“Ja, Dillan og Sørensen, det er helt riktig oppfattet; jeg har ikke mye tillit til PU,” skriver Kjell Ronald Hansen

Tegning: Kjell R. Hansen

Byggesaksdispensasjoner, meninger og fortolkninger.

I Bøkebloggen 29. okt. skriver Ivar Dillan og Erik A. Sørensen, Bedre Larvik, et tilsvar på mitt leserinnlegg «Dispensasjon i byggesaker?». I overskriften bruker de formuleringen og spør: «Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger?» og fortsetter «At vedtak fattet av Planutvalget (PU) stimulerer til kriminelle handlinger er en så drøy påstand ført i pennen av Kjell Ronald Hansen som ikke kan stå uimotsagt. Hansens nylige karakteristikk av PU i et leserinnlegg i Østlands-Posten og Bøkebloggen viser at han ikke har mye tillit til PU.»

Ja, Dillan og Sørensen, det er helt riktig oppfattet; jeg har ikke mye tillit til PU. Det er jo en naturlig konklusjon etter alt jeg har skrevet om og innhentet av fakta i mitt leserbrev. Men hvis dere kan påvise noen faktiske feil, så er jeg takknemlig for det. – Jeg må medgi at jeg uten videre hadde problemer med å forstå/tolke tabellene fra Telemark kommunerevisjon for 2012 og 2013 som jeg viser til. Derfor har jeg i tabell 1 kommet med min presisering: – Altså, av alle søknader som ble behandlet og godkjent i byggesaksavdelingen, var det altså hele 23% dispensasjoner (på delegasjon, det vil si fullmakt på lavere nivå)! – Og i tabell 2 har jeg kommet med presiseringen: – Altså, av totalt 99 saker forelagt planutvalget, – alle de andre sakene var allerede godkjent av byggesaksavdelingen – ble ytterligere 64 (64%) godkjent ved dispensasjon.

At offentlige dokumenter, skriv og tabeller er vanskelig å forstå/tolke, er svært uheldig. At det forekommer i så stor utstrekning, er et demokratisk problem. Alt som blir skrevet i forvaltningen, burde vært gjennomgått språklig og korrigert/rettet for å unngå misforståelser!

Så tilbake til utfallet mot meg fra Dillan og Sørensen, Bedre Larvik. Her synes jeg dere bommer fullstendig. For det første var meningen med mitt leserinnlegg å ta opp saksbehandlingen i plan- og byggesaker generelt, og saken om den beskadigede eika og søknaden om de fire firemannsboligene ved veien til Kysthospitalet spesielt. – Fordi denne saken jo er høyst aktuell. – «At vedtak fattet av Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger.» er Dillans og Sørensens formulering, ikke min. – Jeg skrev: «Det er også svært kritikkverdig når Planutvalget på denne måten sender ut signal om at det å ødelegge et tre gir god grunn til å hogge det ned. Det kan jo stimulere til kriminelle handlinger og selvtekt også i andre byggesaker.» Dette er jo åpenbart en kriminell handling uvisst av hvem. – Men det er nærliggende å tenke over hvem som er mest tjent med at eika felles. Tanken er fri og det er ytringsfrihet her i landet. – For øvrig mener Anders Mæland, Naturvernforbundet så å si det samme i ØP 14. okt.: «Kommunen sender ut dårlige signaler dersom det å ødelegge trær gir god nok grunn til å hogge dem ned. Da kan jo noen begå miljøkriminalitet for å få det som man vil.»

Jeg for min del forventer at Planutvalget generelt er bevisst på hva de holder på med! I den samme artikkelen i ØP 14. okt. med overskriften «Reagerer på vedtaket» er Magdalena Lindtvedt og Kari-Lise Røvik, Venstre, også enige med Mæland. I inneværende perioden etter kommunevalget har Venstre ingen representanter i Planutvalget, og sendte klage på det opprinnelige vedtaket i denne saken som ble fattet i sommer. Det opplyses at det nå bare er en settefylkesmann som kan hindre vedtaket. Anders Mæland uttaler også i samme artikkel at lokaldemokratiet har tatt over for mye, og at i mange tilfeller blir forholdet mellom utbyggerne og Planutvalget altfor nært. På et generelt grunnlag er dette en katastrofe for naturvernet, avslutter han.

Dillan og Sørensen skriver videre og sikter til/på meg: «Hansen synes det er beklagelig at medlemmer av PU, valgt av innbyggerne gjennom kommunestyret, enkelte ganger treffer andre beslutninger enn de rådmannen foreslo og de Hansen selv ønsker. Er løsningen for politiske utvalg total lydighet for hva rådmannen måtte mene i ett og alt? Neppe.» – Ja, jeg for min del mener det er mer enn beklagelig, det er i høyeste grad kritikkverdig, når dispensasjoner skjer i et slik omfang som nå!

Til slutt oppfordrer Dillan og Sørensen meg til å møte opp på alle befaringer og lytte til debattene i PU, for på den måten å få en enda bedre kunnskap om bakgrunnen for avgjørelser som fattes. – Nå er jeg ikke så sikker på at det er formålstjenlig. Sørensen har jo selv vært med på å fatte det endelige vedtak om Grandkvartalet med det som resultat at dispensasjoner er gitt til de grader: Den fastsatt kommunale høydebestemmelsene for bebyggelse i Grandkvartalet var i utgangspunktet 12m i ransonen mot omkringliggende gater og 18m inne i kvartalet. Resultatet etter et voldsomt og utilbørlig press fra investor/utbygger ble østre tårnbygg 24m høyt, skulle vært 12 m, altså + 120% i dispensasjon, og vestre tårnbygg 34m, skulle vært 18m, altså + 90% i dispensasjon. På bakgrunn av dette foretrekker jeg fortsatt å følge med på min måte.

P.S.: Jeg må si jeg er overrasket over utspillet og holdningen til Bedre Larvik. Jeg trodde partiet hadde som målsetting å rydde opp i det som er ugreit i Larvik kommune. At dere i det minste holdt en lav profil i dette tilfellet. Nå opptrer dere nærmest som et talerør for dispensasjonene.

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også saken “Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger?

“Vi har vært medlemmer av PU siden 2018 og vi kjenner oss ikke igjen den beskrivelsen Hansen tegner av PU,” skriver Ivar Dillan og Erik A. Sørensen.

Foto: Erik A. Sørensen

Planutvalget stimulerer til kriminelle handlinger?

At vedtak fattet av Planutvalget (PU) stimulerer til kriminelle handlinger er en så drøy påstand ført i pennen av Kjell Ronald Hansen som ikke kan stå uimotsagt. Hansens nylige karakteristikk av PU i et leserinnlegg i Østlands-Posten og Bøkebloggen viser at han ikke har mye tillit til PU.

Vi har vært medlemmer av PU siden 2018 og vi kjenner oss ikke igjen den beskrivelsen Hansen tegner av PU. Det står selvfølgelig fritt opp til Hansen å være uenig med vedtak fattet i PU, men å insinuere at PU stimulerer til kriminelle handlinger er totalt skivebom og faller på sin egen urimelighet. Hansen synes det er beklagelig at medlemmer i PU, valgt av innbyggerne gjennom kommunestyret, enkelte ganger treffer andre beslutninger enn de rådmannen foreslår og de Hansen selv ønsker. Er løsningen for politiske utvalg total lydighet for hva rådmannen måtte mene i ett og alt? Neppe.

Nå er et nytt kommunestyre valgt, og i fremtiden håper vi Hansen ikke blir, som han skriver, deprimert av vedtak fattet av det nye PU. For en enda bedre forståelse av de vedtak PU fatter, oppfordres han til å møte opp på alle befaringene og lytte til debattene i PU, for på den måten å få en enda bedre kunnskap om bakgrunnen for avgjørelser som fattes.

 

Ivar Dillan, BedreLarvik

Erik A. Sørensen, BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Dispensasjon i byggesaker?

 

Dispensasjon betyr kort sagt å få lov til noe som man egentlig ikke skulle fått lov til,” skriver Kjell R. Hansen.

Tegning: Kjell R. Hansen

 

Dispensasjon i byggesaker?

Forleden vedtok planutvalget i Larvik kommune å gi en utbygger tillatelse til å felle et eiketre ved Kysthospitalet i Stavern for å få oppført fire firemannsboliger på eiendommen.  Jeg siterer journalisten i ØP: «Treet, som regnes som ei hul eik, har skapt hodebry for både utbyggere og naturforkjempere med ulike interesser. Hule eiker er i Norge beskyttet av naturmangfoldloven, og det er nettopp det som gjør at enkelte stiller spørsmål rundt planutvalgets vedtak.» 

Eika er blitt utsatt for hærverk to ganger, først med hogging i stammen og senere med omfattende skjæring i barken – såkalt ringbarking for å ta liv av treet. Likevel er fagfolk usikre om eika er i fred med å dø. Dessuten mener de at ei dø eik er like verdifull som ei frisk; fordi jo mer råttent treet er, jo bedre vilkår kan det være for svært mange andre arter som lever i det døde treets økosystem.  

Det er også svært kritikkverdig nå når planutvalget på denne måten sender ut signal om at det å ødelegge et tre gir god nok grunn til å hogge det ned. Det kan jo stimulere til kriminelle handlinger og selvtekt også i andre byggesaker. – Det bør presiseres at i denne konkrete saken er rådmannen og byggesaksavdelingen uenig med planutvalget. Etter min mening burde det vel her være mulig å komme til et kompromiss ved å la eika stå og å redusere antall boliger.

Dette er én av mange dispensasjonssaker i byggebransjen i Larvik hvor spesielt politikerne i større grad burde ha fulgt lovverket. Det er forøvrig deprimerende å tenke på den omfattende bruken av tid og penger som går med til omkamper og nye saksbehandlinger i kommunen! – La oss derfor se nærmere på følgende: 

«Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dagens plan- og bygningslov er vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985.» (Wikipedia). – Lovverket blir i Norge vedtatt av Stortinget, og i plan- og byggesaker er plandelen underlagt Miljøverndepartementet og byggedelen i hovedsak underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet som øverste myndighet.

Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver slik at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig med bl. a. muligheter for medvirkning. – Plan- og bygningsloven er imidlertid så omfattende at det gjerne er byggmester eller arkitekt som søker om byggetillatelse på vegne av byggherren. Det er da en selvfølge at fagfolk er kjent med lovverket og tar et overordnet ansvar i forhold til det! Men like fullt syndes det mye mot dette fordi byggmestere og arkitekter stadig lar seg presse av byggherren langt ut over det loven tilsier.

Dispensasjon betyr kort sagt å få lov til noe som man egentlig ikke skulle fått lov til. Plan- og bygningsloven inneholder et generelt forbud mot bygging i strandsonen. – Et annet forhold er hvor mye en tomt kan bebygges (utnyttelsesgrad). – Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som setter vilkår for å få dispensasjon. Allerede ordlyden i bestemmelsen viser at det skal noe til å få dispensasjon.

Til tross for det innvilges det dispensasjon i ni av ti tilfeller i dispensasjonssaker på landsbasis i gjennomsnitt! Virker da bestemmelsene om dispensasjon etter sin hensikt?  Svaret gir seg selv. Men likevel sier ministeren for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Monica Mæland at hun har full tillit til lokaldemokratiet og lokalpolitikerne!

Som vi vet, har vi en stor stab med saksbehandlere i kommunene. Saksbehandlerne for plan- og byggesaker er nødvendigvis ansatt i kraft av sin kompetanse med relevant utdannelse innen byggfag og med inngående kjennskap til plan- og bygningsloven. Disse saksbehandlerne tar seg fortløpende av søknader om byggetillatelse. De er rådmannens forlengede arm som arbeider på delegasjon som det heter. I byggesøknader som er innenfor det som loven tillater, er jo saken grei og byggetillatelse kan gis uten videre. Men hvis det er uenighet mellom byggherre/byggesøker og kommunen, legger rådmannen kommunens innstilling fram for planutvalget, som vi vet består av politikere. Planutvalget gjør da gjerne befaring på eventuelt angjeldende byggeplass.

Nå har det seg slik at det er mulig å søke dispensasjon selv om tiltaket er i strid med gjeldende plan eller lov. Dette er inngående forklart i kapittel 19 i plan- og bygningsloven. Men dette forholdet har dessverre utviklet seg til å bli et smutthull. Dette forklarer hvorfor dispensasjonene nå gis i ni av ti tilfeller. Det er her «hunden ligger begravet». Kapittel 19 er altså i ferd med å uthule hele plan- og bygningsloven. 

Det som ofte blir resultatet i vår lokalforvaltning, er at planutvalget i svært mange saker omgjør rådmannens (og saksbehandlernes) innstilling/vurdering. Dermed blir den endelige avgjørelsen gjerne slik politikerne vil. Men det kan føre til at mengden dispensasjoner som sum, objektivt sett, blir altfor stor. – Dette er jo i og for seg ulogisk, vil jeg mene, at saksbehandlerne med sin bakgrunn med inngående kjennskap til lovverket og forståelse for lovanvendelsen stadig blir utmanøvrert av planutvalget. Og i Larvik kommune opplever vi gang på gang at politikerne trekker det lengste strået.

Telemark kommunerevisjon får fra tid til annen i oppdrag å undersøke de faktiske forhold i byggesektoren. I 2012 og 2013 da det var som galest i saksbehandlingen i Larvik kommune viser rapporten bl.a.: Tabell 1 – oversikt over saker behandlet i byggesaksavdelingen: Januar – juni 2013: Totalt antall saker: 534. Andelen saker med dispensasjonsvedtak: 123. Andelen saker med dispensasjonsvedtak i prosent: 23%. – Altså, av alle søknader som ble behandlet og godkjent i byggesaksavdelingen, var det altså hele 23% dispensasjoner!

Tabell 2 – oversikt over vedtak fattet av planutvalget i 2012. Foreslåtte vedtak fra administrasjonen: Totalt antall saker foreslått vedtak: 99. Andelen foreslåtte dispensasjonsvedtak: 37. Andelen dispensasjonsvedtak i prosent: 37,4%. – – Fattede vedtak i planutvalget: Totalt antall vedtak: 99. Andelen dispensasjonsvedtak: 64. Andel dispensasjonsvedtak i prosent: 64,7%. – Altså, av totalt 99 saker forelagt planutvalget – alle de andre sakene var allerede godkjent av byggesaksavdelingen – ble ytterligere 64 (64,7%) godkjent ved dispensasjon!

I noen tilfeller sendes saken imidlertid videre til fylkesmannen for at det skal tas stilling til rettsanvendelsen i forhold til lovverket på nytt. Da er det også her selvfølgelig mulig å gi dispensasjon. – Tar man for seg dispensasjonsbehandlingen i Vestfold fylkeskommune for 2018, kan man lese følgende: Behandlede søknader om dispensasjon etter kulturminneloven: 16. – Søknader frarådet: 0. Behandlede søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven:16. – Søknader frarådet: 1

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også saken “Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebl[email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten.

 

Foto: Bøkebloggen, Google maps

Beboer i Nevlunghavn vant over Larvik kommune i tingretten.

Saken gjelder spørsmål om et areal i strandsonen til to eiendommer på Nevlunghavn i Larvik er utmark eller innmark etter friluftsloven, ut fra om allmennheten her har fri adgang til ferdsel eller ei.

Saksøker er eier av Brunlanesveien 61/62 og saksøkte er Larvik kommune. Les hele Dom-av-09.10.2019

Saksøker kjøpte i 1973 familieeiendommen gbr. 4001/61 (heretter nr. 61) med adresse i Brunlanesveien 1502 i Nevlunghavn i nåværende Larvik kommune av sine foreldre. Eiendommen med hus har vært i familiens eie i generasjoner. Hovedhuset er fra 1880 og vender mot havnen/torget på Nevlunghavn. Baksiden av eiendommen ligger mot Oslofjorden med skrånende svaberg ned mot sjøen. Tomten er på 918 m2. Annekset/gjestehuset på naboparsellen gbr. 4001/62 (heretter nr. 62), som er på 461 m2, ble overtatt av broren. Dette huset, som også er fra 1800-tallet, ligger vendt mot sjøen vest for hovedhuset på nr. 61. Saksøker og hennes dalevende ektefelle overtok i 2000 nr. 62, hvor 61 ble saksøkers særeie, mens nr. 62 ble ektefellens særeie. Etter at saksøkers ektefelle døde i 2017, sitter saksøker med denne eiendommen i uskifte. Tomten på både nr. 61 og 62 var opprinnelig festet av Opplysningsvesenets Fond (heretter OVF), men familien har senere kjøpt festetomtene fra OVF.

Saksøker anmodet Larvik kommune i brev av 14.6.2015 om en uttalelse etter friluftsloven § 20 om vurdering om innmark/utmark for eiendommen nr. 61. Hun anga her «at det kan være mer enn 100 personer som ferdes over eiendommen daglig i fellesferien og flere stoppet opp og oppholdt seg ved vannet» og at «ferdsel og opphold på svabergområdet på eiendommen, oppleves som svært sjenerende for trivsel og privatliv».

Kommunen avga slik uttalelse 16.9.2016, hvor den anga at skravert område på kart (se illustrasjon nr. 1) var utmark, ca. 128 m2, med adgang til ferdsel, hvor restarealet på 800 m2» var å anse som innmark.

Saksøker tok ut stevning mot Larvik kommune for Larvik tingrett 20.11.2018 med bl.a. påstand om at areal regulert til turvei på nr. 61 og 62 er å anse som innmark etter friluftsloven § 1a.

Larvik kommune påsto i sitt tilsvar av 18.12.2018 prinsipalt at saken ble avvist ut fra at en ikke kan få dom på om noe areal er innmark etter friluftsloven, subsidiært at kommunen ble frifunnet. Vestfold tingrett (hvor tidligere Larvik tingrett nå inngår) avgjorde ved kjennelse av 31.1.2019 at saken ble fremmet.

Hovedforhandling ble holdt 25. og 26.9.2019. Retten mottok partsforklaringer, foretok befaring på eiendommene i Nevlunghavn og mottok forklaringer fra syv vitner samt dokumentasjon som rettsboken viser.

Retten har kommet til at svabergene nedenfor Smetten er utmark på grunnen til nr. 61, fra det ytterste punkt på østlig støttemur (se illustrasjon nr. 5 og nr. 8) og en rett grense ned mot sjøen, hvor svabergene ellers er innmark vestover på nr. 61 og 62.

Retten tar med dette ikke stilling til om øvrige deler av svabergene nedenfor Smetten eid av familien Melsom eller OVF skal betraktes som utmark.

Skal Larvik kommune etter dette sikre allmenhetens tilgang til hele eller deler av innmark på nr. 4001/61 og nr. 4001/62, må det skje med frivillig avtale om erverv/servitutt eller ekspropriasjon.

Saksøker har i det alt vesentlige vunnet frem, og saksøkte må dekke saksøkers saksomkostninger i henhold til tvisteloven § 20-2 annet ledd, jfr. første ledd. Saksøkte har ikke hatt merknader til saksøkers omkostningsoppgave på 200.093 kroner inkl. mva. Retten godtar kravet. I tillegg kommer rettsgebyr på 9.040 kroner.

Les hele Dom-av-09.10.2019

Slutning:

  1. Allmenheten har ikke adgang til fri ferdsel over areal på gbr. 4001/61 og 4001/62 i Larvik i henhold til friluftsloven § 3, på området beregnet fra ytterste punkt på forstøtningsmur i øst i rett linje mot sjøen til gbr. 4001/61 og videre mot grensen fra gbr. 4001/62 til passasjen fra Gjestgiveriet.
  2. Larvik kommune må innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom betale til Rigmor Urdshals i saksomkostninger inkl. mva. – 200.093 – tohundreognittitretusen – kroner, samt rettsgebyr på 9.040 – nitusenogførti – kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer.

Dommer i saken har vært sorenskriver Jørn Holme.

 

Tilslutt vil vi også nevne at en person fra tilsynsavdelingen,Larvik kommune i august 2019 var på nytt besøk på eiendommen. Litt merkelig at dette blir gjort etter at kommunen er saksøkt og rett i forkant av rettssaken 25-26 september.  Les vedtaket her og tilsynsrapporten her.

Saksøkers advokat fikk utsatt fristen til dom var avsagt i saken. Les saken her.

Vi er spent på hva som skjer videre i denne saken. Anker Larvik kommune saken ?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *