Mobiltelefon dekningen der du bor.

Finnsenderen.no er en tjeneste som forteller deg hvor alle mobiloperatørene og TV/Radio operatørene har sine master og antenner. Sjekk opp om du har en mast eller antenne i nabolaget. 

 


Telenors mast på Doktorfjellet i Larvik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Telenors mast på Kjerringfjell

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mobilantenner og radiolinje speil i Telenors mast på Kjerringfjell


Her har vi søkt opp kartet som viser alle antenner i området Larvik sentrum

Finnsenderen er en søketjeneste som gir deg oversikt over mobilsendere i Norge, hvor de er plassert, og hvilke selskap som eier og driver dem.Tjenesten inneholder også en oversikt over radio- og TV-sendere, hvor de er plassert, og hvilken kanal, frekvens og effekt de benytter.

En egen strålingskalkulator er en del av tjenesten. Her kan du se hvilken effekt ulike antenner osv. har, beregnet ut fra der du befinner deg.Finnsenderen inneholder også et verktøy for å finne ledige frekvenser til trådløse mikrofoner.Dette verktøyet gir en oversikt over ledige kanaler og frekvenser som kan brukes til trådløse mikrofoner rundt omkring i Norge.

I Finnsenderen kan du søke på fylke, kommune eller adresse. Hvis det er av interesse så kan dere sjekke opp hvor dere finner nærmeste mast. 
Sendernes plassering i kartet vil normalt ha en nøyaktighet på 0 ? 30m fra virkelig posisjon.

 

Kontakt gjerne Bøkebloggen på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre saker.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Skulle skape 300 og 500 arbeidsplasser i Telemark

I disse dager avsluttes prosjektet Invest in Telemark uten at en eneste arbeidsplass er skapt. 6 millioner er svidd av. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi får håpe at Vestfold fylke og Larvik kommune aldri drar i gang et slikt prosjekt hvor de brenner av 6 millioner av innbyggernes skattepenger. 
 

Seks millioner kroner er brukt, og resultatene har uteblitt. Nå avslutter  Telemark fylkeskommune et tre år langt engasjement med PR-byrået First House
– Det har vært et spennende prosjekt. Vi har lært om det å være offensive og lært arbeidsmetodikk, sier Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesordfører i Telemark, til nrk.no.
På spørsmål om ikke prosjektet må anses som et litt dyrt kurs, svarer fylkesordføreren at det blir å regne som risikokapital.

 

Hvis noen ønsker mer informasjon om saken ta en titt på saken i Nettavisen og i hos NRK Telemark

Les også onsdagens innlegg : ” Finnes det korrupsjon i Larvik ” 

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg “ LARVIK BØR SE MOT SANDEFJORD SOM BYGGER NYTT MEDISINSK SENTER TIL 250 MILLIONER

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innleggMå Larvik Kommune se mot Sandefjord for å lære øknomisk styring “

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Korrupsjon. Finnes den også i Larvik ?

Bøkebloggen ønsker å sette fokus på om det finnes snev av korrupsjon i Larvik nå. 

 

 

Grunnnen til at vi lufter disse tankene nå skyldes alt vi har lest i media de siste 15-20 årene. Og nå de siste dagene med episoder fra Trondheim og Drammen.

Håper mange hørte hoved innslaget på Dagsrevyen tirsdag kveld denne uken. Korrupsjonsjeger sier :  “Går mot en bestikkelseskultur “. 
Mangeårig korrupsjonsjeger Helge Kvamme mener korrupsjon brer om seg i det offentlige. Se link til Dagsrevyen tirsdag 29 mars 2016. 

Drammen Kommune har akkurat  opplevd en meget alvorlig sak hvor to personer nå er siktet. De to korrupsjonssiktede saksbehandlerne i Drammen kommune jobbet i helgene med byggesakene som nå etterforskes. Og ikke nok med at de mottok penger fra utbyggere, de fikk også overtidsbetalt for arbeidet.
Dere kan lese historien fra Drammen i denne linken fra NRK.no. 22 januar 2016

Administrasjonen. Det er politikere som har påstatt at det er korrupsjon i Larvik kommune. Følgende ble uttalt fra talerstolen i kommunestyret i februar 2013. “Er det noen som tror at Larvik kommune er fri for korrupsjon tar de skammelig feil. Det forefinnes korrupsjon, helt klart”. Se link til ØP om saken
Slike uttalelser kommer vel ikke uten at disse politikerne vet noe ? Korrupsjon er vel ting som en forbinder med mafiaen ?

Politikerne. Vi har de siste årene sett at Larviks innbyggere har blir blitt behandlet på forskjellige måter i feks Planutvalget. Skyldes dette også korrupsjon og kammeraderi hos medlemmene ?

Næringslivet. Advokater, takstmenn, konsulenter, meglere, utbyggere osv. Det skal vel ikke være slik at en feks må kontakte advokater, takstmenn eller konsulenter i nabofylket hvis en trenger hjelp ? Grunnen er at Larvik er en liten by hvor alle kjenner alle, og det blir vanskelig for ansatte i disse bransjene å hjelpe til. Hvorfor har det blitt slik ?

Vi ønsker å dele et ferskt innlegg fra bloggeren Geriatriks som mener at Norge er blitt “mafiastyrt” og de finnes over alt i samfunnet. I toppen av næringslivet, i politikken, i idretten og i bedrifter.

Se Wikipedias forklaring på korrupsjon. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Manchester Triage systemet tatt i bruk på Larvik interkommunale legevakt fra 1 mars 2016

Bøkebloggen har observert at Larvik kommune nå styrker bemanningen ved legevakten og i den forbindelse innfører et nytt system MTS. 

 


Klippet fra Sørlandets Sykehus som har benyttet MTS

Manchester Triage Scale (MTS) er et validert prioriteringssystem for akuttmedisinske pasienter og er det systemet som er mest brukt i Europa. Riktig bruk av MTS ved legevakter og akuttmottak er med på å sikre at pasienters kliniske behov for helsehjelp blir riktig prioritert. Slik vil de sykeste pasientene komme raskere til behandling.

 

Legevakten dekker befolkningen i Larvik og Lardal kommune og har et befolkningsgrunnlag på ca. 50.000 innbyggere i vintersesongen og rundt 90.000 innbyggere om sommeren. Legevakten er bemannet med lege og sykepleiere hele døgnet.  Legevaktsleger jobber i tredelt turnus og har dagvakter, ettermiddagsvakter og nattevakter.

Vi har jo fulgt med i alle mediaoppslagene de siste årene om det er riktig og forsvarlig å bygge opp legevaktene i Larvik. Alternativet er å kjøre nye E18 til Tønsberg legevakt hvor en allikevel havner hvis det haster. Hva mener innbyggerne i Larvik ?

 

Hvis noen ønsker mer informasjon om hvilke erfaringer andre sykehus har med Manchester Triage System, ta en titt på denne linken

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg “ LARVIK BØR SE MOT SANDEFJORD SOM BYGGER NYTT MEDISINSK SENTER TIL 250 MILLIONER

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg “Må Larvik Kommune se mot Sandefjord for å lære øknomisk styring “

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nå må Larvik kommune se mot Sandefjord for å lære økonomisk styring

Kommunal rapport har laget et økonomibarometer som forteller hvordan landets kommuner skjøtter sin økonomi.

 


Kommunal rapport har laget et økonomibarometer som forteller hvordan landets kommuner skjøtter sin økonomi. På 1., 2. og 3. plass i Vestfold finner vi Sandefjord, Stokke og Andebu! Og Sandefjord er nummer 7 i hele landet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I den samme rapporten havner Larvik kommune på plass nr 300. 

Larvik Kommune havner på plass nummer 300 i den samme undersøkelsen, dvs et fall fra plass 230 året før. Betyr dette at Larvik kommune er på full fart inn i Robek-registeret igjen ? Og hva skyldes det at det er så stor forskjell på to nabo kommuner omtrent på samme størrelse ?

 

Hvis noen ønsker litt mere info om Norges kommuner så kan en ta en titt på Wikipedia. 

 

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg ” LARVIK BØR SE MOT SANDEFJORD SOM BYGGER NYTT MEDISINSK SENTER TIL 250 MILLIONER

Ta også en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg “ Bør Larvik kommune slankes ? “

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *   Husk å `Like` siden. 

Kjerringfjell, høyeste fjellet i Tjølling?

Kjerringfjell ligger mellom Ula og Kjerringvik og er høyste toppen i gamle Tjølling kommune. 117 meter over havet har du panorama fra Østfold-kysten til Telemark og 360 graders utsikt. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er Forsvarets gamle hytte og Telenor sin kommunikasjons mast som gir mobildekning i store områder fra Ula til Kjerringvik

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsvarets bunkers anlegg som nå er solgt til en privat eier.

Mange husker at Forsvarets anlegg på Kjerringfjell ble lagt ut til salgs i 2011. Se prospektet . Da ble også disse bildene lagt ut i Sandefjords Blad. Ta en titt på linken. 

 

Larvik kommune hadde forkjøpsretten til å sikre seg anlegget. Mange av brukerne sendte brev til ordfører Riise Jensen i 2010, men til ingen nytte. Les brevet her. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsvarets hytte

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Telenors mast. 

Ta også en titt på denne linken på sleksdata.no med mange fine bilder fra Kjerringfjell. Også feilaktig kallt Kjerringberget…

 

Hvis noen ønsker å ta turen til Kjerringberget så har Tor Arne Paulsen laget en flott beskrivelse på Ut.no. 

 

Kontakt gjerne Bøkebloggen på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre saker.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Valg av forretningsfører i nye sameier/borettslag

Viktig å velge rett forretningsfører når nye sameier / borettslag blir dannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Det er også meget viktig at beboerne plukker ut kandidater til styret før valget skal gjøres på første sameier møte og det anbefales at styreleder velges fra beboerne. Viktig at dette er personer som er engasjerte og er villig ttil å ta et slikt verv. Og at de har noe erfaring fra tidligere styrearbeid og kan “lese” et regnskap. 

 

Når det gjelder valg av forretningsfører så anbefales det at dette ikke ivaretas av utbyggerne som eier næring-seksjonene. Vi har forstått at utbygger ofte blir en “selvbestaltet” forretningsfører og dermed regnskapsfører for sameier hvor det er en blanding av næring og bolig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Det bør velges en ekstern uhildet forretningsfører som fører et enhetlig regnskap iht regnskapsloven, som viser alle tall for både næring og bolig. Dette medfører at driftskostnader og månedlig felleskostnader blir fordelt etter sameie brøken. Eksterne regnskapsførere har også portaler hvor styremedlemmene til en hver tid kan ha innsyn i regnskapet og kjøre månedlig regnskaps rapporter. 

USBL er Norges nest største boligbyggelag med bred kompetanse og erfaring siden 1948. USBL 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.
USBL har i dag 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på ca. 72 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på en rekke utleieboliger. I tillegg bistår vi 1 400 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.
USBL har bygd opp en stor avdeling i Sandefjord. Ta en titt på linken til USBL sin hjemmeside.

LABO er Larviks lokale boligbyggelag og har også bred kompetanse og erfaring fra 1946. I 2014 forvaltet LABO over 4000 boliger som LABO og antallet LABO-medlemmer rundet 9500. 
LABO hadde i 2014 34 ansatte. Ta en titt på linken til LABO sin hjemmeside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 Til slutt så bør det nye styre nøye følge opp kommunenes saksgang som kontroll av godkjente byggeplaner, godkjenning av utført arbeid av underentreprenører, utstedelse av ferdigstillelses rapporter, innsendelse av Tinglyste dokumenter med situasjonskart  etc. er iht. kommunens egne regler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon ved overtakelse av leilighet.

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Overtakelse av bolig/leilighet hvor det anbefales å ta med en ekstern takstmann.

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

The Stereo Shop, Bachs Hifi er Larvik og Vestfold beste på lyd

Bachs Hifi, The Stero Shop er Larviks spesial butikk når det gjelder lydanlegg. Butikken har akkurat feiret 25 års jubileum.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Bachs Hifi er en frittstående spesialforretning for alle som er interessert i lyd og bilde. Butikken ble etablert i 1991 og holder til i samme lokaler som den gang, i Prinsegata 19, i Larvik. Fagkunnskap og kvalitet er Tom Bach sine  stikkord, og målsetningen hans  er å sette sammen lydsystemer av markedsledende kvalitetsmerker etter kundens behov. Systemer i alle prisklasser for folk som ønsker kvalitet. 
Bøkebloggen er meget imponert over Tom som i 25 år og 6 dager i uken året rundt har vært eneste ansatt i butikken sin. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her får en forsterkere som koster kr 135 000 og en litt billigere til kr 3 495. Kvalitets varer for alle. 

Hvis dere vil titte nærmere på denne Mark Levinson så klikk på denne linken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hva med et par høyttalere fra JBL til pris kr 109 000. 

Hvis dere vil titte nærmere på disse høyttalerene fra JBL så klikk på denne linken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Eller et par høyttalere fra Elac som er noe billigere, kr 17 990,- 

Hvis dere vil titte nærmere på disse høyttalerene fra Elac så klikk på denne linken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en Geneva XL, Superlyd i én boks. Pris kr 17 995

Her har du muligheten til å spille musikk trådløst fra din mobiltelefon eller nettbrett, spille av en CD-plate, høre på DAB+/FM-radio eller koble til andre eksterne lydkilder som TV, platespiller, datamaskin eller spillkonsoller. Dette er utstyr som spesielt faller i smak hos damene, ser ut som et lite møbel. 
Hvis dere vil titte nærmere på Geneva XL så klikk på denne linken. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en litt mindre modell,  Geneva L, Superlyd i én boks. Pris kr 11 995

Her har du muligheten til å spille musikk trådløst fra din mobiltelefon eller nettbrett, spille av en CD-plate, høre på DAB+/FM-radio eller koble til andre eksterne lydkilder som TV, platespiller, datamaskin eller spillkonsoller. 
Hvis dere vil titte nærmere på Geneva L så klikk på denne linken. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Larviks beste utvalg i bilunderholdning, DAB radioer, cd spillere, høyttalere, basskasser, forsterkere. Ta en titt på utvalget i denne linken. 

 

Bachs Hifi  har egen hjemmeside og egen Facebook gruppe hvor det legges ut nyheter og gode tilbud. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre forretninger som bør få en omtale.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Avvik blir dessverre ikke registrert

 I følge avdelingsleder tjenestekontoret i Larvik kommune ble det ikke funnet noen avvik, men det er gitt én merknad. Den går på forbedring av oppfølging av avvik.


 

Bøkebloggen har hatt to innlegg som har satt fokus på omsorgen i Larvik kommune. Disse innleggen ble lagt ut 6 mars og 9 mars og de viser at Larvik kommune ikke registrerer alle avvik. Med dagens systemer er det heller ikke lagt til rette for at pårørende enkelt kan melde inn avvik. 

 

Det viser seg dessverre at medarbeidere ikke tør å melde avvik opp til nærmeste leder. Hvis det en skjelden gang har blitt sendt avvik så stopper dette i leddet over. Larvik kommunen må begynne å ansette folk i lederstillinger som våger, og ikke minst oppfordrer de ansatte til å melde fra om avvik og også mulige forbedringer uten at dette sees på som negativt. Det er også viktig at alle ansatte har klart for seg at dersom en kollega gjør noe galt så må dette også meldes i fra om. Det er slik en gjør hevrandre gode og lager en god organisasjon. 

Hvis avvikene kommer på bordet og ledelsen tar tak i disse så er det antagelig det som skal til for å få en Helse og Omsorg som skinner i Larvik. 

For å oppnå dette kreves det sterke ledere og ikke minst kreves det at en leder selv ikke har uheldige forbindelser til noen i avdelingen/nærheten. Det nytter ikke å være leder for en avdeling og samtidig være venn med gamle kollegaer. Har en valgt en karriere som leder så følger det med personalansvar hvor det ofte oppstår konflikter som må løses på rett måte. Dessverre så er mange av dagens ledere i hentet inn fra egne rekker og da er det meget viktig at Larvik kommune gir disse personene muligheten for å få opplæring i ledelse. 

Bøkebloggen skrev 9 mars  innlegget  ” Svikt i samhandling mellom sykehus og kommunen. “

 

Bøkebloggen skrev 6 mars innlegget ” 90 åring sendt som pakke post”  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Byens spesialforretning på mobil og data, Lyd & Tele Larvik AS i Olavsgate 5

Lyd & Tele Larvik AS er byens spesialforretning når det gjelder salg av og service på mobil og data

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Butikken i Larvik holder til i Olavsgate 5. (Bygget hvor Gull & Foto holdt til tidligere.)

 

Lyd og Telesystemer Vestfold AS var den første butikken som brukte «Lyd og Tele» navnet frem til 2013. Det ble da avviklet i forbindelse med salg av det selskapet. Lyd&Tele Larvik AS ble så etablert i september 2013, her er en artikkel fra ØP rundt etableringen  http://www.op.no/jobb/lyd-tele-er-reddet/s/1-85-6954284

I 2014 ble også Andrè Wilmann aksjonær i selskapet og vi har i løpet av 2015 satset mer på IT produkter og tjenester, i forbindelse med dette ble Mario Markoc ansatt for å styrke kompetansen. Vi vil i 2016 satse yttligere på IT. Se artikkel fra ØP rundt dette: http://www.op.no/nyheter/butikker/sentrum/satser-pa-data-og-service-i-larvik-sentrum/s/5-36-131279

For mer info om selskapet: http://www.purehelp.no/company/details/lydtelelarvikas/812450212

Så Lett Data og Lyd&Tele samarbeider tett, og i Sandefjord har vi drevet med IT løsninger siden 1997. Så Lett Data i Sandefjord har i 2015 en omsetning på over 11 millioner og omsetningen har også økt i hos Lyd&Tele Larvik AS i 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Butikken har stort utvalg av mobiltelefoner, data og skrivere. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stort utvalg av de mest kjente mobil merkene. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Stasjonære PCer 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bærbare PCer

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
HP skrivere i alle størrelser og de forhandler også flere andre kjente merker. Alt kan leveres på bestilling 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Blekk og toner til de mest solgte skrivere på lager og de skaffer selvfølgelig til alle merker. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Diverse tilbehør til mobil og data. 


Både avdelingen i Larvik og Sandefjord har verksted og tar service på utstyret som selges.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Noen av oss husker vel de første “slepbare” mobilene som kom på 1980 tallet. SImonsen og Nokia var de som var de størtse på markedet. 

Anders har arbeidet hos Så Lett Data siden 2013 og har mange år bak seg innen telefoni og samband. Han er opptatt av at kundene kan kommunisere med gode løsninger på en kostnadseffekt plattform. Anders arbeider både med salg og tekniske løsninger innen kommunikasjon.

Mario har arbeidet hos Så Lett Data AS siden 2014 og har en bred bakgrunn innen IT. Mario arbeider med salg i butikk, arbeid på serviceverksted og oppsett av telefoniløsninger.

Lyd & Tele Larvik sine medarbeidere har meget høy kompetanse på mobiltelefoner og data produkter og det er bare å stikke innom i Olavsgate så får en hjelp og gode tips. 
Ekstra viktig at Larviks innbyggere bruker denne butikken slik at den ikke forsvinner. Spesielt viktig å beholde en slik spesial forretning når sentrum fylles opp av eldre mennesker Alle vet at behovet for datahjelp øker med alderen. 

Hvis dere ønsker mere informasjon om Lyd & Tele Larvik AS så ta en titt på eierens hjemmeside og facebookside.

 

Kontakt gjerne Bøkebloggen på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre saker.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *