IGP INTERNATIONAL GRAND PRIX I MUNKEN 30 APRIL 2016

Bøkebloggen tok turen til Munken i dag for å se bodybuilding og fitness på høyt internasjonalt nivå.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Alle som var i Munken fikk se en  av Europas beste posører James Room som hadde et forrykende show og hans oppvisning alene var vært turen. Marius»metern»Gaaterud fra Kolbotn vant den gjeveste klassen og vi fikk også se tre atleter fra ROARs GYM , nemlig Anders, Tautvydas og Damian. Alle tre gjorde en meget god innsats i klassene de var med i. 

Bøkebloggens utsendte medarbeider tok noen bilder fra alle klassene. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Boligkjøpere må få vite når de kan flytte inn

Mange kjøper leilighet / bolig på prospekt hvor utbygger lover en ferdigstillingsdato langt frem i tid. Hva hvis datoen sprekker i tid ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det bygges mange høye “tårn” i Larvik om dagen og noen blir ferdigstilt i år.

 

Viktig at de som kjøper bolig på prospekt sjekker opp i sin kjøpskontrakt at det er tatt høyde for kompensasjoner ved forsinkelser. Som oftest har disse kjøperne solg sine gamle boliger og avtalt overtagelse dato samtidig som det nye prosjektet blir ferdigstilt. 

Derfor er det meget viktig at kjøpere får med et punkt om dette i sin kjøpskontrakt. Utbygger bør bli ilagt dagmulkter hvis avtalt dato overskrides. En bør også kreve kompensasjon for mellomlagring av møbler og eventuelt kompensasjon for midlertidig bosted. 

Forbrukerombudet har nå bedt Justisdepartementet vurdere hvorvidt bustadoppføringslova kan endres slik at utbyggere i store boligprosjekter pålegges å gi forbrukere en klar og bindende overtakelsesfrist i kjøpekontrakten.
Bakgrunnnen for dette er at Forbrukerombudet de siste årene får fler og fler slike saker på sitt bord. 
 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om hvor viktig det er å engasjere seg i styrene når det skal velges forretningsfører. 

 

Les også det tidligere innlegget som het ” Det finnes dessverre to typrer investorer / utbyggere. “

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Grandaktivister vs. Realiteter.

“I ØP 22. april kan man lese at det nå finnes 2300 underskrifter som støtter utbygging av grandkvartalet. Det burde i alle fall vært 23000, siden ingen har hørt om noen som ikke vil bygge ut grandkvartalet. .” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Den siste uka har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget kommer John Flessum med noen sannheter etter å ha lest byggesjef Janne Balberg Kvisvik sitt innlegg i ØP 22 april. Dette er en enkel og grei orientering fra Larvik Kommunes byggesjef om hva saken egentlig gjelder. 

Les hele innlegget til John Flessum i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Grandaktivister vs. Realiteter.

I ØP 22. april kan man lese at det nå finnes 2300 underskrifter som støtter utbygging av grandkvartalet. Det burde i alle fall vært 23000, siden ingen har hørt om noen som ikke vil bygge ut grandkvartalet. Forklaringen er nok at de som har underskrevet på det feil formulerte spørsmålet mest er nettbrukere som er dårlig orientert på forhånd om hva saken gjelder.

De av aktivistene som måtte være interessert i realitetene i saken burde derfor  lese ØP samme dag, nemlig 22. april. Der kan man lese en enkel og grei orientering fra Larvik Kommunes byggesjef Janne Balberg Kvisvik, om hva saken egentlig gjelder. Her er et sitat av det viktigste:

« Fordi planer blir til gjennom en demokratisk prosess hvor både berørte myndigheter, naboer og andre kan komme med innspill, er det viktig at planer blir fulgt. Finner man ut at planen ikke virker, bør man i så fall endre planen. Dette for å sikre forutsigbarhet og likebehandling, i tillegg til demokratihensynet.

Det er likevel tilfeller der det ikke er hensiktsmessig eller mulig å bygge fullt ut i tråd med gjeldende regler. Det er for disse tilfellene åpnet for kunne gi dispensasjon. Dispensasjon kan kun gis etter søknad, og det må begrunnes hvorfor man bør få dispensasjon. Vilkårene for å få dispensasjon er imidlertid svært strenge, og det skal mye til for at vilkårene er oppfylt.»

Samtidig minner vi om at gjeldende byplan er evaluert og godtatt enstemmig av Larvik Kommunestyre høsten 2015.

Politikerne burde derfor ha en enkel oppgave med å avvise de byggeplaner som i disse dager legges ut til høring. Det riktige ville vel vært avvist høring for det omsøkte forslaget.

Bergslia 27. april 2016 John Flessum

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Sukk hjerte, men brist ikke

“Jeg har aldri vært imot at Røed/Hansen får bygge nytt. Er det så vanskelig for aksjonsgruppa å forstå?​,” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Eva Thrane Nielsen. 

Den siste uka har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Eva Thrane Nielsen oss at  ingen har vel noe imot at oppkjøperne snart rydder opp i Prinsegata, men jeg vil ha sannheten på bordet og likhet for loven.

 Les hele innlegget til Eva Thrane Nielsen i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.

 

Sukk hjerte, men brist ikke

Leser i ØP fredag 22. april om Sune Thorstensen og Elise Omsland som fronter aksjonsgruppa: Ja til Grandkvartalet og forsvarer alle planene som er lagt frem.

Jeg har aldri vært imot at Røed/Hansen får bygge nytt. Er det så vanskelig for aksjonsgruppa å forstå? Det er vel ingen som er imot det såkalte ?Grandkvartalet?.

Thorstensen og Omsland etterlyser en konstruktiv dialog, men den må baseres på virkelige fakta, ikke feil perspektivtegninger. Ja, hjertelig velkommen til dialog.

Det er høydene og breddene og all manipulasjon jeg er imot. Alle løgnene som er kommet frem, overraskelsen over rapporten til BIM: Nei, dette visste vi ikke!!!! For noe tull. Sannheten er vel heller at mye vil ha mer.

Hvem setter lapper på feil tegninger på Bylabben? Ser dere ikke at bildet er feil. Jegersborg Terrasse på 4 etasjer som er mye lenger unna på bildet, er blitt høyere enn Grand hotell.

Jeg har også begynt å lure på om det er en eller annen «rik onkel» som står bak og puffer på.

Lover og regler er til før å følges, ikke omgås. Skjønner ikke aksjonsgruppa at det neste som kommer, er sanering av bygninger i Lia, store blokker i Øvre Bøkeligate osv.

Hele videoen som ble vist på Sliperiet er basert på juks som strider mot byens kommunedelplan. Skulle tro det var en hel ny bydel som skulle bygges. Se på bredden på trappene i forhold til menneskene. Se på de åpne plassene. Hvor er arealene tatt fra? De finnes jo ikke.

Ingen vil starte en aksjon «Mot Grandkvartalet» for ingen har vel noe imot at oppkjøperne snart rydder opp i Prinsegata, men jeg vil ha sannheten på bordet og likhet for loven.

Denne saken begynner etter min mening å ligne på de ungene som skriker etter godteri i butikken og holder på så lenge at foreldrene til slutt gir etter og sier ja.

Eva Thrane Nielsen

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Uhelbredelig svulst?

” Nok en gang er Dark Arkitekter ved Alv Skogstad Aamo og Grandkvartalet AS med Finn Erik Røed og Jan Hansen tatt med buksene rundt anklene”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget setter Thore Brastein fokus på at det er skremmende og sårende, noen ganger, å lese hva som skrives av støtteerklæringer til Grandkvartalet og det er synd å se hvordan noen innbyggere nærmest prostituerer seg for å innynde seg i de riktige kretser.

 Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.

Østlandsposten hadde 8. april under tittelen Grand-seier! en stor reportasje om at nok en gang var Dark Arkitekter ved Alv Skogstad Aamo og Grandkvartalet AS med Finn Erik Røed og Jan Hansen tatt med buksene rundt anklene.
Det handlet om svært uriktige illustrasjoner og tegninger som i lang tid var brukt av utbygger og seg selv ? lokalavisa vår. Til tross for gjentatt faglig og korrekt informasjon og advarsler.
Vi tar på største alvor at det avdekkes så vidt betydelige avvik i enkelte av illustrasjonene til våre arkitekter, uttaler Finn Erik Røed i den samme reportasjen. Videre sier Røed: “Vi skal sørge for at illustrasjonene oppdateres og kvalitetssikres”.

Likevel fortsetter ØP å bruke illustrasjoner som er sterkt manipulerende og feilinformerende og fortsetter å legge sitt eget hode på hoggestabben for sine abonnenter og lesere. De viser sin snevre og vinglete journalistikk til støtte for Grandkvartalet. At ØP er positive til Grandkvartalet i den form det har er en ærlig sak. Men hvorfor bruke informasjon og illustrasjoner de vet er uriktige? Da mister ØP sin troverdighet.

Likevel fortsetter Finn Erik Røed å bruke sterkt manipulerende illustrasjoner og videofilm under sin presentasjon tirsdag 19. april for “Ja til utbygging av Grandkvartalet”. Selv med sine kjære applauderende rundt seg, står han frekk og freidig frem og ser Larvik rett i øynene med informasjon og bilder han vet er uriktige. Er det ikke slik at vi som foreldre skal ha ansvar og plikt til å lære våre barn god folkeskikk? Hva får et menneske til å gjøre det? Selv det så ikke ØP seg tjent med å gripe tak i. 

Likevel fortsetter Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen å hevde at aksjonsgruppa ikke har noen bindinger. Til tross for at Grandkvartalet betalte for utgifter ved arrangementet og til tross for at ikke et kritisk spørsmål ble stilt. De har sikkert fulgt med i dialogen i ØP. Hva får intelligente og oppegående unge mennesker til å lukke øynene for realiteter? De fikk ikke en gang med seg at innleid foredragsholder stort sett foredro det samme som Gehl Arvhitects så kritisk skrev i sin rapport. Hva som betegner et vellykket bo- og bymiljø!

Undertegnede, sammen med flere, har fra dag en satt som kriterier at det vi skal legge fram skal være fakta, troverdig og skal kunne dokumenteres. Vi har nå gjennom de siste to, tre årene lagt ned ufattelig med timer for å samle informasjon, kunnskap og opplysninger. Vi har deltatt på møter i planutvalg, formannskap og kommunestyre. Vi har fotografert og besøkt andre byer for å se på gode og ikke minst dårlige byutviklinger og lest oss opp på hva som betegner – å lykkes som by.

Larvik Kommune kvesser nå sparekniven og må spare penger flere steder i sitt budsjett. Kanskje de mange millioner saken «Grandkvartalet» har kostet kommunen (inklusiv merkostnad ved å flytte datasentral) så langt, kunne vært brukt riktigere? Prosjektet Grandkvartalet AS skulle i sin nåværende form, allerede i 2014 etter forslag fra Svein Løsnes i Planutvalget, vært stoppet.

Det er skremmende, og sårende noen ganger, å lese hva som skrives av støtteerklæringer og det er synd å se hvordan noen innbyggere nærmest prostituerer seg for å innynde seg «i de riktige kretser».

Det kan være en tøff oppgave å stille seg til disposisjon og til hoggs i det offentlige. Det skal god helse og en god rygg til. La oss håpe Larvik en dag får stilt en diagnose og at svulsten kan fjernes. Da trengs det en god politisk og administrativ ledelse med rak rygg og god helse!

 

Thore Brastein

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tips om hvordan Larvik kommune kan spare 20 millioner i året

Bøkebloggen har siste ukene fått en del anonyme tips med forslag om innsparinger i Larvik kommune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Bøkebloggen har siste måneden hatt flere innlegg om som har satt fokus på Larvik kommune. I etterkant av disse innleggene så har det kommet inn en del mailer og det er tydelig at disse sakene nå engasjerer mange innbyggere. Vi ønsker å lufte dette da det er store muligheter for at dette kan bli virkelighetn. 

Spørsmålet er hvordan skal kommunen klare å gjennomføre egen spareprosess uten å gå til det – etter Bøkebloggens oppfatning – nødvendige skritt å redusere antall ansatte i kommunen.  Det vil ikke bli lett. 
Første skritt er selvfølgelig å gå til ansettelsesstopp, hvilket Bøkebloggen regner med allerede er vedtatt?.  Neste skritt er den kjedelige prosessen med å si opp folk.

Hvilke kriterier skal man så sette for å si opp folk. Ansiennitet skal tas hensyn til. Det må nøye gjennomføres en vurdering om det er overtallighet i enkelte avdelinger/etater i kommunen.  For Bøkebloggen synes det åpenbart at staben rundt rådmannen bør slankes. I tillegg må det – som enkelte politikere har vært inne på – vurderes om nåværende rådmann nå bør byttes ut med en ny rådmann i forbindelse med kommunesammenslåingen med Lardal. Man sparer kanskje ikke direkte på dette skiftet av rådmann, men man kan i muligens få en ny rådmann som i større grad retter seg etter politiske vedtak om innsparinger. Kfr. rådmannens egenrådige utspill med utlysing av ny informasjonssjefstilling ved Areal og Teknikk, til tross for politisk vedtak om ikke å ansette nye medarbeidere.

Et stort problem slik Bøkebloggen ser det, er at rene tabber gjort av enkelte ledere i administrasjonen, ikke får konsekvenser for vedkommende. Eksemplene her er mange. Vi har vel alle friskt i minne den uheldige byggestoppen på et kommunal prosjekt på Veldre der byggesakssjefen gikk til det skritt å  stoppe byggeprosessen i et 1/2 år, som etterpå viste seg å være en ulovlig stoppordre. Som igjen medførte at kommunen  må ut med 4,6 mill. kr. til entreprenøren som ble utsatt for den ulovlige stoppordren.  Bøkebloggen regner med at denne stoppordren ikke ble gitt av byggesakssjefen uten at saken var løftet opp på et høyere plan og diskutert med sjefen for Areal og Teknikk, kommuneadvokaten samt også rådmannen. Så her har ganske sikkert flere enn 1 person avduket sin udugelighet. Dette bør få konsekvenser. I en innsparingsprosess har man her en gylden anledning til å gå til oppsigelse som et tiltak for å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål. Vi tenker i første omgang på ledelsen i Planavdelingen, Kommunalteknikk og Byggesaksavdelingen m.m. Bøkebloggen spør seg: Hvilke kriterier ble satt forut for ansettelsen av ledelsen i siste omorganisering?. Ser vi her en gyllen mulighet til innsparing? Alle Larviks innbyggere har jo nå sett hvordan saken med Grandkvartalet har blitt behandlet og det viste seg at planavdelingen ikke gjorde noe forsøk på å avdekke påståtte manipuleringer av perspektivtegner til tross for mange advarsler om nettopp dette over en periode på 2 år. Først når kommunestyret forlangte at det skulle gjøres en uavhengig kontroll av disse tegningene, ble kontrollen gjennomført og manipuleringene dokumentert.

Samme skjedde i forbindelse med planavdelingens behandling av reguleringsplanen for Kvartal 9 , der det også ble manipulert med perspektivtegningene slik at både politikere og folk flest ble lurt. Denne manipuleringen ble behørig dokumentert i et par artikler i ØP med tilhørende bilde-/og fotodokumentasjon. Og mange politikere har i etterkant angret på at de var med på å vedta reguleringsplanen for dette kvartalet som har Jan Hansen som majoritetseier og som igjen er deleier i Grandkvartalet sammen med Finn Erik Røed.Hvordan kunne planavdelingen unngå å oppdage disse manipuleringene?   Bøkebloggen spør seg igjen: Hva med kvalifikasjonene hos ansatte i planavdelingen? Har man også her grunnlag for å si opp folk som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner?  Nå har man en gyllen mulighet i forbindelse med en helt nødvendig innsparingsprosess, til å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål. Mange spør seg også om integriteten til lederen for Planavdelingen i Grandkvartalsaken og Kvartal 9.

Vi leser også om nok en nylig tabbe gjort av kommunen, der kommunen går til innkjøp av en borettslagsleilighet uten å kontrollere om kommunen da kommer over tillatt eierandel på 10% i borettslaget. I etterkant av kjøpet oppdager man at eierandelen har blitt større enn 10% og er nødt til å selge leiligheten. Dette medførte nok et tap for kommunen, denne gangen på “kun” 105.000 kr. ved salget av leiligheten.
Ansvaret for denne tabben ligger vel i avdeling Eiendom så en må jo også stille spørsmålet om kvalifikasjonene hos ansatte i denne avdelingen. 

Kommunen bør i innsparingsprosessen som nå skal gjennomføres, kritisk gå igjennom arbeidsstokken, og vurdere om noen kanskje er overtallige samt også i tillegg vurdere om de har de nødvendige kvalifikasjonene som trengs i den jobben dem er satt til.

En ting er i hvert fall sikkert: Foreslåtte rehabilitering m.m. av Torstrand Skole til et formål som ennå ikke er fastlagt, må i det minste legges på is. Andre store kommunale investeringer som ikke er tvingende nødvendig, må også settes på vent til kommuneøkonomien bedres eller rett og slett ikke vedtas gjennomført.

 

Bøkebloggen satte 16 mars fokus på om Larvik kommune bør slankes. Innlegget kan leses her. 

Les også innlegget om et varsko til Styreleder og adm direktør i Larvik kommune. Innllegget kan dere lese her. 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Grandkvartalet og underskriftsaksjonen

“Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik- inkludert meg selv- kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut, men spørsmålet er om en skal si ja til de store høydene“sier Finn W. Fjellanger i dagens gjesteblogg. 

Les hele innlegget under bildet av indre havn i Larvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kommentar

Finn w. Fjellanger

leder Larvik Bys Vel

I et leserbrev I ØP den 22.04.16 forfattet av Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen blir undertegnede beskyldt for å så tvil om underskriftsaksjonen «Ja til bygging av Grandkvartalet», som de mente det ikke var noen grunn til. Jeg går ut fra at de siktet til mitt leserbrev i ØP den 15.4.16 der jeg refererte det man på nettet kan lese hva denne aksjonen går ut på og hvilke premisser som er lagt for å støtte denne aksjonen. Jeg gjenga da ordrett hva som står som forutsetning for å gi sin støtte til aksjonen.

Her følger kopien av det som står på kampanjesiden som er ordrett det jeg refererte:

Ja til bygging av Grandkvartalet!


Til: Larvik kommunes innbyggere

Ja til endring reguleringsplaner for Grandkvartalet. Vi ønsker Grandkvartalet med nye arbeidsplasser og vekst i Larvik


Støtter du denne kampanjen?

Ja, jeg vil skrive under

Som jeg skrev i mitt leserbrev: «Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik inkludert meg selv kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut» Men som jeg skrev, dreier saken seg ikke om Grandkvartalet skal bygges ut eller ei. Men om man skal si ja til eller om man vil godta de store høydene i prosjektet.

Når det gjelder Transformasjonsområde som Grandkvartalet er definert som og som det refereres til fra støttegruppa, gjelder de anbefalte høydebegrensningene som fremgår av §3-3, pkt. 8 a i Kommunedelplanen for Larvik. Under samme pkt. er det også angitt tilsvarende anbefalte høydebegrensninger for resterende sentrale deler av Larvik. For Grandkvartalet tillates det at bebyggelse og struktur kan erstattes. I likhet med andre områder i sentrum, kommer Grandkvartalet også under betegnelsen Sentrumsformål. Og prosjektet skal ivareta og gi kvaliteter til byen, der kvalitet bl.a. angis som tilgjengelighet for alle, estetikk, bevissthet om lokalisering og skala samt tilpasning til omgivelsene.

Det er åpenbart grunnlag for å så tvil om denne kampanjen. Her inviteres alle til å skrive under på den refererte aksjonen som vel alle inkl. jeg selv kan underskrive på. Teksten i aksjonen burde vært utformet helt annerledes. Som jeg skrev i mitt leserbrev, burde det i teksten til aksjonen ha stått: «Er du for utbygging av Grandkvartalet med høyder som vesentlig overstiger høydebegrensningene i byplanen, eller mener du høydene bør reduseres.» En omregulering av kvartalet i forhold til gjeldene reguleringsplan som tiltakshaver klart har gitt uttrykk for ikke er aktuell å følge, er også en selvfølge. Jeg står fremdeles fast ved at denne aksjonen for bygging av Grandkvartalet ikke gir noen rettesnor for hvordan folk stiller seg til selve prosjektet i relasjon til de store høydene i prosjektet og avviket fra byplanen og gjeldende reguleringsplan. Konklusjonen min står fortsatt ved lag: «Slik sett må politikerne ved behandlingen av denne reguleringsplanen, se helt bort i fra denne underskriftskampanjen som i utgangspunktet så å si alle kan gi tilslutning til, inkl. meg selv.»

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Engasjer dere når dere flytter inn i ny leilighet i sameier eller borettslag.

Viktig å velge rett forretningsfører når nye sameier / borettslag blir dannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Det er også meget viktig at beboerne plukker ut kandidater til styret før valget skal gjøres på første sameier møte og det anbefales at styreleder velges fra beboerne. Viktig at dette er personer som er engasjerte og er villig ttil å ta et slikt verv. Og at de har noe erfaring fra tidligere styrearbeid og kan “lese” et regnskap. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Når det gjelder valg av forretningsfører så anbefales det at dette ikke ivaretas av utbyggerne som eier næring-seksjonene. Vi har forstått at utbygger ofte blir en “selvbestaltet” forretningsfører og dermed regnskapsfører for sameier hvor det er en blanding av næring og bolig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Det bør velges en ekstern uhildet forretningsfører som fører et enhetlig regnskap iht regnskapsloven, som viser alle tall for både næring og bolig. Dette medfører at driftskostnader og månedlig felleskostnader blir fordelt etter sameie brøken. Eksterne regnskapsførere har også portaler hvor styremedlemmene til en hver tid kan ha innsyn i regnskapet og kjøre månedlig regnskaps rapporter. 

USBL er Norges nest største boligbyggelag med bred kompetanse og erfaring siden 1948. USBL 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.
USBL har i dag 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på ca. 72 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på en rekke utleieboliger. I tillegg bistår vi 1 400 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.
USBL har bygd opp en stor avdeling i Sandefjord. Ta en titt på linken til USBL sin hjemmeside.

LABO er Larviks lokale boligbyggelag og har også bred kompetanse og erfaring fra 1946. I 2014 forvaltet LABO over 4000 boliger som LABO og antallet LABO-medlemmer rundet 9500. 
LABO hadde i 2014 34 ansatte. Ta en titt på linken til LABO sin hjemmeside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 Til slutt så bør det nye styre nøye følge opp kommunenes saksgang som kontroll av godkjente byggeplaner, godkjenning av utført arbeid av underentreprenører, utstedelse av ferdigstillelses rapporter, innsendelse av Tinglyste dokumenter med situasjonskart  etc. er iht. kommunens egne regler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon ved overtakelse av leilighet.

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Overtakelse av bolig/leilighet hvor det anbefales å ta med en ekstern takstmann.

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

JA! ? Til hva da egentlig?

“Kjære venner og Larvikinger: Stopp opp og finn ut hva dere egentlig sier ja til. Jeg støtter et Grandkvartal, men definitivt ikke slik dette foreligger til nå“sier Kjersti Grøn Stub i søndagens gjesteblogg. 


Klippet fra ØP

JA! ? Til hva da egentlig?

I den senere tid har beskyldningene om utbyggers manipulering av plantegninger blitt bekreftet. Fra en uavhengig part. Dette er i seg selv svært alvorlig, men mange bryr seg ikke om det. De ønsker byggestart fordi det må skje noe i området- og i sentrum.

«Hvem vil ta en latte med meg i denne trappa?» Noe slik lød det fra en støttespiller av Grandkvartalet. Darks tegningen av trappen fulgte med. Selvsagt vil jeg det! Hadde det bare ikke vært for at denne trappen alldeles ikke blir seende ut slik tegningene så fint viser. Det viser seg at denne trappen blir både smal og bratt. Står man i Sigurdsgate, vil bredden på trappen være rundt halvparten av bredden mellom Larviksbanken og Hovland sko(Eurosko). I tillegg vil byggene ruve skyhøyt på begge sider. Dette blir størsteparten av tiden en skyggenes trapp, og som Gehl Architects sier; svært utsatt for vindturbulens. Skal den være tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner, må den ha ramper. Hvor blir det plass til å sitte med latten sin i dette smale, bratte, skyggefulle trappesmuget fylt av ramper? Og, vil det egentlig være fristende?

En enda mer nedtrykkende sak er o`Store Grandplass som ikke er så stor likevel. Grandplassen er tegnet som en lys og åpen plass der mennesker møtes. Nå viser det seg at byggene her inne ikke er riktig tegnet i forhold til sitt egentlige volum. Vi får verken se Freselsarmebakken eller lys og plassforhold slik salgsperspektivene viser.

Dessuten; høye og brede bygg stopper ikke vinden. Vinden smetter i stedet forbi der den kan, øker farten og skaper turbulens. Det er enkel fysikk. Så, hvem vil sitte på en utecafé med latten sin, eller tusle rundt på Grandplassen innhyllet av en voldsom bygningsmasse med lite lys og ekstra mye vind?

Røed og Hansen har et prosjekt de skal selge, og penger de skal tjene. Det i seg selv er ingen ulovlighet. Salgstriksene spiller på Larvikborgeres ønske om et levende sentrum. Jeg siterer Finn Erik Røed: ?Visjonen for Grandkvartalet er å finne et bygrep som vitaliserer sentrum, skaper ny vekst og gjør vandringen mellom Torget og indre havn til en spennende opplevelse?. Det høres fantastisk ut! Det er lett å rives med, for vi ønsker så vel. Men, vent! Vil noen av oss smette inn i den ruvende fengselsmurens musehull for å komme seg fra sentrum til Indre havn, eller vil folk ?ferdes? på en mørk og vindfull plass? Knytter dette fjord og torg sammen? Vi må spørre oss om situasjonen for Fjordbyen og sentrum faktisk risikerer å bli enda mer dyster enn den er i dag?!

Kjære venner og Larvikinger: stopp opp og finn ut hva dere egentlig sier ja til. Jeg støtter et Grandkvartal, men definitivt ikke slik dette foreligger til nå.

Kjersti Grøn Stub

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ta med en uavhengig takstmann på overtakelse av ny leilighet.

I Larvik og resten av landet blir det i disse dager ferdigstilt mye nye leiligheter. FDV dokumentasjon skal følge med.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er ikke i Larvik, men fra Oslo. 

 

Vi anbefaler at hver kjøper av leilighet/bolig har med seg en uavhengig takstmann den dagen utbyggere/selgere overleverer leilighetene og overtakelses protokollen skal underskrives. Gjelder selvfølgelig også ved kjøp av brukte leilighet/bolig. 

En takstmann vet nøyaktig hvilke ting som må sjekkes nøye. Det viktigste er en full gjennomgang av permen med FDV dokumentasjon som er et krav ved salg av alle nye leiligheter.

Dette koster noen tusen lapper , men kan være vel anvendte penger for å påpeke mangler ved overtakelse. Det anbefales også at en takstmann velges fra nabo fylket. 

Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og han vil kunne påpekte eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse.

Den seriøse investor/utbygger leverer god kvalitet og rydder umiddelbart opp hvis det er mangler, mens den useriøse investor/utbygger skyver problemene foran seg og håper at ting skal bli foreldet slik at de kan springe fra ansvaret.

Her er det to frister som gjelder, foreldelses loven med frist på 3 år og reklamasjons loven med frist på 5 år. Meget viktig at mangler og feil blir påpekt umiddelbart når dette oppdages av eieren. Og tilslutt, ALLE henvendelser til selger / utbygger om feil må dokumenteres skriftlig. 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon. 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

 

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *