Nå renner det ut kroner 27 125,- inkl. mva. fra Larvik kommunes “tabbekonto”

Advokat Andersen bes sende regning pålydende kroner 27 125,- inkl. mva. til Larvik kommune i forbindelse med reguleringsplan Allum skytebane

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 12.01.2016, slik at Aasrum får dekket sine saksomkostninger i forbindelse med opphevingen av reguleringsvedtaket for Allum skytebane med kroner 27 125,- inkl. mva.

Advokat Andersen bes sende regning pålydende kroner 27 125,- inkl. mva. til Larvik kommune. Kommunen anmodes om å utbetale beløpet i samsvar med Fylkesmannens vedtak, jf. forvaltningsloven § 36 tredje ledd.

Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Hele vedtaket fra Fylkesmannen ligger ute på Larvik kommunes høring side og kan leses på denne linken. 

 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen.  Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Telenor-kunder kan nå ringe uten mobildekning.

Dårlig mobil innendørsdekning er snart historie. Telenor begynner nå utrullingen av WiFi tale


Foto: Telenor

 

Du trenger ingen mobilsignal kun tilgang til trådløst nett, og overgangen mellom WiFi og 4G foregår uten samtalebrudd. Wi-fi tale-teknologien gjør det også mulig å sende meldinger over Wi-fi.

Rent teknisk dreier WiFi tale seg om en løsning som gjør det mulig for mobilen din å veksle sømløst mellom 4G-nettet og WiFi-nettet. Det skjer uten brudd på samtaler eller at du må gjøre noe med mobilen i det du kommer utenfra og går inn i en bygning med dårlig innendørsdekning. 

Under kan spesielt interesserte lese litt om WIFI tale.

-WiFi tale er en tjeneste tilgjengeliggjort via 4G tale-plattformen og sikrer at kunder kan ringe og sende SMS på vanlig måte over WiFi-nett i Norge, du trenger ikke laste ned noen app. 
– Det er mulig å veksle mellom 4G- og WiFi-nettet, men ikke til 2G/3G-nettet. Telenor bygger ut 4G på alle steder med 2G og 3G og arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Sømløs handover til 4G sikrer at du ikke får samtalebrudd når du beveger deg fra et område med 4G-dekning og inn i en sone med dårlig eller ingen mobildekning, og vice versa. 
– Tilgang til WiFi gir tilgang til mobilnettet, selv uten mobildekning. 
– Det er ingen begrensning på hvilke WiFi-nett i Norge som kan brukes, men det er viktig med god kapasitet på det trådløse nettverket. 
– Først tilgjengelig på Sony Xperia Z5, Compact og Premium. 
– Tjenesten er inkludert i kundens mobilabonnement, og trafikken bruker av taleminuttene ? helt likt som for 2G /3G.  
– For å aktivere WiFi tale må du ha en mobiltelefon som støtter teknologien.

Aftenposten hadde en sak om dette 29 juni og kan leses på denne linken 

Bøkebloggen skrev en sak om WIFI Tale i mai og denne kan leses på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tja til Grandkvartalet

“Det er mulig Arne Bredvei ikke har fulgt med i alt det som er skrevet i ØP om prosjektet og andre uttalelser og vurderinger som er gitt vedrørende dette.” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W Fjellanger. 

 Les hele innlegget i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.

Tja til Grandkvartalet

I sitt innlegg i ØP den 24.06 gir Arne Bredvei sitt uforbeholdne «Ja til Grandkvartalet». Igjen blir det speilet hen til økonomien i tiltaket som en «rettferdiggjøring» av prosjektet der han «vet at høyden på tårnene er blitt byttet i plass for næringsvirksomhet på bakkenivå som skal gjøre byen og sentrum livskraftig, og samtidig gir oss store fellesarealer der du og jeg skal handle, sitte og kose oss eller ta de brede trappene opp mot torvet». Og hvor han videre sier: «Det undrer meg at det er få andre kvaliteter ved dette store prosjektet enn høydene på tårnene som er diskutert».

Det er mulig han ikke har fulgt med i alt det som er skrevet i ØP om prosjektet og andre uttalelser og vurderinger som er gitt vedrørende dette. Høydene er selvfølgelig et viktig aspekt ved prosjektet, der høydene gjennomgående overstiger de anbefalte maksimale høydebegrensningene i Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen) med fra 1 til 2 etasjer opp mot 5 etasjer. Eller opp mot over det dobbelte av hva byplanen gir rom for. Disse overskridelsene er så store at dersom man aksepterer disse, vil byplanen som har gjennomgått en omfattende demokratisk prosess, miste sin verdi.

Foruten det jeg og andre har skrevet om denne saken i ØP, anbefales også å lese Fylkeskommunens tidligere merknader til prosjektet, tidligere saksbehandler Arne Sigmund Tvetens grundige saksutredning i 2014 (riktignok til 3 tårnsløsningen), og ikke minst det kjente danske arkitektfirmaet, Gehl Architects meget kritiske merknader til prosjektet. Gehl Architects ble ? som de fleste sikkert kjenner til ? engasjert av Larvik kommune, nettopp for å vurdere Grandkvartalprosjektet (riktig nok med 3- tårnsløsningen og uten den nå foreslåtte påbyggingen av en ekstra etasje langs hele Prinsegata).

I sine merknader sier bl.a. Gehl Architects følgende om den gjennomgående passasjen og dens møteplasser:

«Trappene er en stor barriere og skaper tilgjengelighetsproblemer for både passasjen og prosjektet. En stor fysisk barriere for mange brukergrupper og en mental barriere for alle. Det blir meget vanskelig å lokke mennesker opp til Grandplassen.

Risiko for at den indre passasje ikke blir brukt som hovedgjennomgang og forbindelse. Det finnes en stor risiko for at den nye forbindelsen gjennom kvartalet ikke vil bli brukt som gjennomgangsforbindelse da folk kommer til å velge Schultzesgate eller Romberggate som har en mer vennlig helning uten trapper. Forbindelsen fra Storgata og opp mot Grandplassen er særskilt utfordrende. For en stor del av befolkningen og for mange brukergrupper er trapper en stor fysisk barriere. (Min bemerkning: En kombinasjon av bratte ramper m/trapper på tvers av rampene, vil ikke gjøre situasjonen bedre).

Utfordringer med mikroklima (sol og vind) i prosjektets offentlige møteplasser. Det mest sentrale byrom, Grandplassen, har kun sol midt på dagen og har potensielt en utfordring med vind.  Vurder om plassen er programmert med de riktige funksjoner og aktiviteter i forhold til klima og brukere, eller arbeid bevisst med å skape et bedre mikroklima.

Byliv er ikke bestemt av antall mennesker, men av hvor lenge folk blir i byrommet. Byrom og gaterom skal invitere til opphold.

Risiko for at kvartalet ikke formår å skape aktivitet og aktive funksjoner både i indre kvartalet (ved Grandplassen) og ut mot Prinsegata og Storgata.

Grandkvartalet satser på Grandplassen som byens nye møtested. Men det er en risiko for at folk ikke kommer til å bruke plassen på grunn av tilgjengelighet og utfordringer med mikroklima.

Vurder om Grandplassen bør være et indre gårdsrom fremfor en offentlig plass.»

Den siste setningen forteller i klar tekst hvilke kvaliteter Gehl Architects mener Grandplassen har, og anbefaler altså at plassen bør være et indre gårdsrom i stedet for en offentlig plass.

I tillegg vet vi nå også at perspektivtegningene av bl.a. passasjen med sine plassdannelser, er manipulerte tegninger, der fremdeles 7 av 10 manipulerte tegninger ikke er rettet opp. Og der bl.a. passasjen med sine møteplasser er vist alt for romslig og uriktig innbydende. I tillegg har tiltakshaver på nettet og i sine senere presentasjoner av prosjektet også vist en forførende animasjonsfilm av bl.a. passasjen m/møteplasser, som gir et helt galt bilde. Med utgangspunkt i disse uriktige perspektivene av passasjen med møteplasser, er det ikke rart at folk blir forført.

Det er ikke sikkert at applausen blir like stor når man oppdager at plassene er vesentlig mindre enn vist på illustrasjonene, og man erfarer den sure trekken gjennom passasjen nå man sitter på en skyggefull Grandplass omgitt av høye bygninger.  I tillegg vil man også oppdage at det faktisk er enklere å gå fra Storgata til sentrum via Romberggata evt. via Schultzesgt. og opp Prinsegata enn gjennom passasjen. Det er langt fra sikkert at passasjen vil bli det naturlige bindeleddet mellom Storgata og sentrum. Denne tvilen fremkommer da også i Gehl Architects? merknader.

Når det gjelder den indre plassen mot øst, som er en plassdannelse foran leilighetene som henvender seg mot denne plassen, er det vel også et stort spørsmål om folk flest ønsker å benytte seg av denne som for mange vil fremstå som privatisert.

Konklusjonen er: Det er ikke bare høydene som vi og flere har bemerket, men også andre kvaliteter ved prosjektet som det stilles spørsmålstegn ved.

Jeg tror alle inkl. meg selv er for en utbygging av Grandkvartalet. Men mye kunne vært gjort annerledes til det beste for prosjektet og ikke minst for byen. Dersom prosjektet blir vedtatt helt i tråd med planforslaget, vil prosjektet føre til en meget uheldig presedens for byens videre utbygging.

Når det gjelder ØP?s oppslag den 24.06 om innkomne uttalelser til Grandkvartalet, er det også nevnt en felles uttalelse fra flere foreninger og borettslag. ØP nevner 9, mens korrekt tall er 10.  Disse er som følger: Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab. Bøkelia Vel, Larvik Bys Vel, Steinane-Jegersborg velforening, Larvik Historielag, Tolleroddens venner, Fortidsminneforeningen Vestfold, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag.

Larvik 24.06.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Takk byggesakssjef Janne B. Kvisvik

“Byggesak i Larvik kommune har som motto å oppfylle drømmer.” skriver Janne Kvisvik i et av sine leserbrev.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi har klippet ut noen viktige kommentarer fra byggesakssjefens leserbrev.

Disse endringene har medført at byggesaksbehandlingen i stadig større grad går fra å være en forhåndskontroll, til å bli kontroll i etterkant. Byggesaksbehandleren skal ikke lenger dra ut sammen med byggmesteren og bestemme hvor bygget skal plasseres i marken, eller kontrollere fortløpende at tiltaket oppføres i tråd med gitt tillatelse.

Nei, nå er det tillit som gjelder. Tillit til at aktørene er seriøse og forholder seg til de reglene som gjelder og de tillatelser som er gitt.

Vi mener Kvisvik her peker på det som er problemet. De som vil jukse og bedra kan gjøre det helt til dette blir oppdaget og dokumentert. Ta for eksempel firmaer som bygger bad og våtrom. De seriøse håndverkerne dokumenterer hele bygge prosessen med opptil 100 bilder og annen dokumentasjon. De som jukser har null dokumentasjon å vise til når feil og mangler oppstår. 

Bøkebloggen har dessverre erfart at det finnes to typer investorer / utbyggere i Norge og det gjør det også i Larvik. Den seriøse investor/utbygger leverer god kvalitet og rydder umiddelbart opp hvis det er mangler, mens den useriøse investor / utbygger skyver problemene foran seg og håper at ting skal bli foreldet slik at de kan springe fra ansvaret. Her er det to frister som gjelder, foreldelses loven med frist på 3 år og reklamasjons loven med frist på 5 år.  

Bøkebloggen er nå glad for at Larvik kommunes byggesakssjef setter fokus på dette. Vi vet at flere store saker har havnet på hennes bord det siste året og dette skaper selvfølgelig masse ekstra arbeid for kommunens saksbehandlere, de useriøse utbyggerne og kjøperne av disse prosjektene. 

 

Les også et av Bøkebloggens tidligere innlegg om at det jukses i bransjen. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Åpent brev til rådmannen

“Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken.”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger og kommunestyrerepresentant for FRP Egil Lærum

Les hele hans innlegg under bildet.


 

Åpent brev til rådmannen

Jeg leser at fire av planutvalgets medlemmer har bedt rådmannen om svar på kommunalsjefens leserbrev i ØP, som de mener er feil. Allerede 11. mai sendte jeg en Mail til rådmannen med kopi til kommunestyret ang. samme agenda. Pr. dags dato har jeg ikke mottatt svar fra rådmannen eller hennes stab. Det er merkelig at et kommunestyremedlem ikke får svar på spørsmål som er stilt.

Dette er brevet til rådmannen:

Dette gjelder utbyggingen av Grand kvartalet m.m.

Jeg viser til mitt innlegg i kommunestyret for en stund siden vedr. plantegninger osv., noe Hege Eick svarte på. Jeg var skeptisk til tegningene som forelå. Det viser seg nå i ettertid at tegningene ikke stemte overens med virkeligheten.

Kommunestyret vedtok i samme møte, den 10.02.16 at illustrasjonene av Grandkvartalet skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Den 04.04.16 forelå BIM Partners kontrollrapport som viste at i alt 10 illustrasjoner var feil og ga et uriktig bilde av utbyggingsforslaget, i det alt vesentligste til «favør» for utbygg

Kommunen påla deretter utbygger å rette opp illustrasjonene i overensstemmelse med det som ble påpekt av feil i kontrollrapporten. Derfor finner jeg det merkelig at dette ikke er fulgt opp med alle tegningene! Først nå (den 11.05.16), langt ut i høringsprosessen, er korrigerte illustrasjoner kontrollert av BIM Partner, lagt ut på høringssaken. Problemet er imidlertid at kun tre av i alt ti gale illustrasjoner er rettet opp og kontrollert. De resterende sju gale illustrasjonene er ikke rettet opp, til tross for at kommunalsjef Tom Henning Ruud den 04.05.16 uttalte til ØP at nå var illustrasjonene rettet opp og kontrollert. På ØPs spørsmål: « Er du lettet over at illustrasjonene er rettet opp og at de nå er korrekte?», svarte han: « Det er som forventet, egentlig. De skal jo være korrekte». Dette uttalte han til tross for at han måtte vite at kun tre av ti illustrasjoner var rettet opp og kontrollert!

I Planutvalgsmøtet den 10.05.16, har jeg blitt fortalt, (med forbehold om riktighet) fortsetter problemene. På spørsmål til saksbehandler Hege Eick fra Marie Offenberg, Høyre, om hvorfor kun tre av i alt 10 gale illustrasjoner er rettet opp og kontrollert, svarer Hege Eick: Utbygger vil ikke at øvrige sju gale perspektiver blir rettet opp. Stemmer dette ?

Dette er helt utrolig. Politikerne dvs. kommunen har forlangt at gale perspektiver skal rettes opp og kontrolleres. Og så gir Hege Eick det svar at det passer ikke utbyggerne å rette opp alle de gale perspektivene. Med den følge at de gale perspektivene fremdeles følger saken i høringsprosessen i tillegg til kun de 3 som er rettet opp. Jeg håper dette ikke stemmer!

Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken.

Tegninger som ligger ute til høringer, til Grand saken, og til andre, må en forvente at tegningene er riktige og viser virkeligheten. Ellers så har slike høringer ingen hensikt.

Mange i Larvik, samt Larvik By Vel, rister oppgitt på hodet, og lurer på hvordan det går an å rote det slik til. Har de grunn til det?

Jeg regner med at Rådmannen nå tar de grep som er nødvendig for å få denne saken på «rett kjøl».

Egil Lærum,

Kommunestyrerepr. FRP.

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

60 ja og sju nei. Mye morsom lesing.

Bøkebloggen har lest alle 74 kommentarene som kom inn på Grandkvartalet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

74 kommentarer havnet i kommunens postkasse i løpet av de seks ukene reguleringsforslaget til prestisjeprosjektet lå ute til offentlig ettersyn, og alt fra enkle, håndskrevne merknader til omfattende dokumenter. 

60 av kommentarene kom inn i løpet de siste dagene. Bøkebloggen har lest alle sammen og dette var “morsom” lesing. Her har både familie og venner til utbyggerne kommet med masse “flotte” kommentarer. Alle ønsker seg kaffebarer, restauranter, mathaller, nye byrom, nye flotte gågater, og Grandplassen..

Har kopiert ut noen av kommentarene under, høres jo flott ut alle disse ønskene hvis alt dette blir innfridd. 

Jeg ønsker svært sterkt at Grandkvartalet blir godkjent slik det foreligger i dag. Jeg er oppvokst i Larvik og har til nå vært student i Oslo og har tenkt meg hjem til Larvik i nær fremtid. Det store problemet for meg er derfor at hjembyen min er kjedelig med alt for lite liv. Jeg opplever dessuten et stort behov for økt mengde arbeidsplasser, som jeg mener Grandkvartalet kan være med på.
Når man har opplevd storbyen virker ikke høydene i Grandkvartalet særlig stort, og er ikke en bekymring jeg har. Jeg bryr meg i sterkere grad om å få lov til å flytte hjem til et sentrum i vekst og et byliv jeg kan delta i. Ved å få en fin passasje mellom havna og sentrum vil dette åpne opp for folkeliv i gatene, slik at jeg kan sitte på kafé med mine venner og familie.
Jeg håper virkelig Grandkvartalet endelig kan bli godkjent slik at jeg med trygghet kan flytte hjem til Larvik, uten å savne storbyen for stort. Larvik er en by jeg er glad i, noe som gjør at jeg ønsker forandringer som kan gjøre den ennå bedre. 

Larvik by trenger en kjerne som kan bidre til og dra unge utdannede mennesker til byen. Larvik trenger også mer “liv” i byen og jeg vet at dette prosjektet kommer til og bli en bidragsyter til nettopp dette og samle folket mer i byen og at folk kanskje kommer hit istedenfor og samle seg på nordbyen. 

Larvik trenger absolutt nye arbeidsplasser, nye byrom og butikker for å bli en levende by. En moderne by hvor det vil være attraktivt for unge mennesker å bosette seg. Derfor støtter vi utbyggingen av Grandkvartalet. 

Grandkvartalet prosjektet som nå ligger ute på høringer mener jeg har mange av de kvaliteter som skal til for å få flere folk til å komme og oppholde seg i bykjernen/sentrum.
I tillegg vil vi få en ny flott gågate + “Grandplassen” – gjennom at Grandkvartalet åpner for en helt ny opplevelse fra Torvet og ned til Indre Havn. 

Vi må få fart i byen og få ryddet opp i gatene som ikke ser bra ut per dags dato. Dette tror jeg automatisk vil føre til at flere oppsøker byen. Det trengs flere kafeer og butikker i byen, noe jeg mener Grandkvartalet vil bidra med. Larvik som by trenger nye arbeidsplasser, boliger, handlegater og investeringer. Havneområdet trenger også et løft, da Grandkvartalet vil samle havn og sentrum.
Dette er en by, derfor ser jeg ingen problemer med høydene som ofte blir diskutert. Bygg høyere sier jeg! Jeg forstår ikke at dette er et problem. Ikke la dette stå i veien for de store mulighetene dette kan gi Larvik. Det er viktigere å få folk til byen og sette i gang de sosiale møteplassene. Så når Grandkvartalet er ferdig bygget vil det være med på å skape liv i sentrum som er essensielt. Jeg stiller meg meget positiv til utbygging av kvartalet, så jeg håper på at Larvik kommunestyre kan, så raskt som mulig, bestemme seg for å la Grandkvartalet komme igjennom. 

Her kan dere dere lese resten av de 74 kommentarene på Larvik kommunes hjemmeside. 

Dere som har skrevet disse flotte kommentarene, har dere virkelig tro på dette ? Hvis dere tar dere en tur opp i sentrum av Larvik i dag, så står det masse tomme butikk lokaler i sentrum. Butikkene går konkurs på grunn av grådige eiere av bygårdene som krever skyhøye leier. Og unge handler på nettet i stedet for å støtte byens forretninger. 
Kvartal 9 er akkurat ferdigstillt og ca 20 leiligheter står ledig. Betyr dette at leilighets markedet i sentrum allerede er mettet ? Næringslokaler i Kvartal 9 og Senter 18 står tomme, betyr dette at dette markedet også er mettet ? 
Tror dere utbyggerne av Grandkvartalet vil dumpe leieprisene den dagen kvartalet står ferdig ? Og alle dere unge som gjerne vil flytte hjem til Larvik igjen, ser dere for dere at Grandkvartalet blir plassen der skal stifte familie? Vi har mer tro på at Grandkvartalet blir leiligheter for 60 + folket ! 

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Beklagelsen som uteble

“Ikke minst må administrasjonen passe seg vel for å komme med uriktige anklager overfor innbyggere i Larvik”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Les hele hans innlegg under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

I Planutvalgets (PU) møte den 21.06.16 tok følgende 4 representanter av PU : Julien Piombino (MPG), Øyvind Hunskaar (Sp), Gunnar Eliassen (SV) og Marie Offenberg (H) under Eventuelt opp det meget uheldige leserbrevet som administrasjonen v/Tom Henning Ruud og Hege Eick hadde i ØP den 17.06.16 der Ruud/Eick anklaget Kjell Ronald Hansen med flere (der jeg er inkludert i «med flere») for å fare med usannheter når det gjelder vår fremstilling av det som Hege Eick sa i PU-møtet den 10.05.16.

I sitt innlegg i ØP den 17.6. uttalte Ruud/Eick bl.a. følgende: «Det vi ikke aksepterer er at dere (les: Kjell Ronald Hansen og bl.a. undertegnede) farer med usannheter. Administrasjonen har ikke på noe tidspunkt, heller ikke i planutvalgsmøtet den 10.mai, gitt utrykk for at tiltakshaver motsetter seg å legge fram korrigerte perspektiver og illustrasjoner».

Som svar på Marie Offenbergs spørsmål i PU-møtet den 10.5 om hvorfor kun 3 av i alt 10 uriktige perspektivtegninger i Grandkvartalsaken var rettet opp, svarte Hege Eick den gangen: «Det passer ikke tiltakshaver å rette opp de øvrige uriktige perspektivene». Dette utsagnet ble også referert av Kjell Ronald Hansen og undertegnede i hvert av våre respektive innlegg i ØP.

 I siste PU-møtet den 21.6 refererte de overnevnte politiske representantene det Hege Eick sa i møtet den 10.05.16, der hun uttalte: «Det passer ikke tiltakshaver å rette opp de øvrige uriktige perspektivene».

I stedet for å beklage seg og gi en uforbeholden unnskyldning for sine anklager i Ruud/Eick?s felles innlegg i ØP, forsøker H. Eick seg på en slags forklaring der hun riktignok innrømmet at hun ikke har klart å formidle det hun egentlig mente, og bega seg inn på en meget uklar redegjørelse omkring andre forhold ved høringen og uttalte til slutt at «Uansett blir dette feil».

At Tom Henning Ruud i leserinnlegget også bebreidet oss at vi ikke var til stede på bl.a. PU-møtet den 10.5, er også spesielt siden ikke heller Ruud var til stede på dette møtet. På møtet var de politiske representantene samt 1 tilhører. Og vi har fått våre opplysninger fra flere av de tilstedeværende, slik at vi har våre ord i behold. Hva som ble sagt i sakens anledning på PU-møtet den 10.5, ble også bekreftet av 4 av de politiske representantene på møtet den 21.6 og som også var til stede på møtet den 10.5.

Det vises også til ØP”s dekning av denne saken under overskriften «Leserbrev slaktes» den 22.6.

For øvrig må jeg berømme de 4 nevnte politiske representantene for at de tok tak i denne meget kjedelig saken og fremmet den under eventuelt på PU-møtet den 21.5. Spesielt vil jeg fremheve den meget saklige og godt forberedte representanten Marie Offenberg som var «saksordfører» for de 4 som tok tak dette. Hun fremstår som er verdig og uredd politiker som tør ta tak i saker som bl.a. ikke «tåler dagens lys». All ære til henne og de øvrige 3 nevnte politiske representantene.

En beklagelse og uforbeholden unnskyldning overfor oss som ble anklaget av Ruud/Eick for å fare med usannheter i innlegget i ØP den 17.6, hadde så absolutt vært på sin plass. Ikke minst må administrasjonen passe seg vel for å komme med uriktige anklager overfor innbyggere i Larvik.

Larvik 22.06.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Reserverådmannen som ble toppsjef i Larvik

Bøkebloggen har fått med seg nyheten om at rådmannen i Larvik nå slutter, men hvorfor gir hun seg nå ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Rådmann Speilberg ble ansatt i Larvik i 2012 og siden hun nå takker for seg så blir hun antagelig ikke en kandidat til rådmann når Lardal blir en del av Larvik i 2018. 

Hun var ansatt  i Lardal kommune fra 2006 til 2009, for deretter å bli assisterende rådmann i Sandefjord. Meningen var at Speilberg skulle overta for assisterende rådmann Asbjørn Dag Hansen , når hans åremål gikk ut 1. november 2012, og inneha stillingen alene. I stedet ble hun ansatt som rådmann i Larvik. 

Bøkebloggen har fulgt med på hvordan politikere og administrasjon både i Sandefjord og Larvik har samarbeidet de siste 20 årene. Vi vil tro at Speilberg også har fått erfare at Sandefjord kommune har hatt en god politisk ledelse med samme ordfører fra 2003 og frem til i dag. Vi tror faktisk at dette er grunnen til at Sandefjord kommune og ordfører Bjørn Ole Gleditsch ble vinneren av av Kommunebarometeret 2016.

Administrasjonen i Sandefjord har også hatt samme rådmann Gisle Dahn som ble ansatt i 2003 . Han ønsker å slutte når Sandefjord slår seg sammen med nabo kommunene i 2017. Muligens dette er grunnnen til at Gisle Dahn har lykkes i Sandefjord kommune ?  

Bøkebloggen tror at Speilberg fikk en ganske annen opplevelse når hun kom inn som rådmann i Larvik i 2012 og frem til i dag. Hun var den fjerde rådmannen i perioden fra 2003 og frem til i dag og har måttet samarbeide med to ordførere i den samme perioden. 
Speilberg har fått oppleve et politisk miljø hvor det har vært dårlig samarbeid og mye “skittkasting”. Samtidig har hun lagt en ny lederkabal og redusert et stort antall enhetsledere med fem kommunalsjefer.  

Bøkebloggen vet nå at det er mange i Larvik som lurer på grunnnen til hennes avgang. Når administrerende direktør i et stort firma som Larvik kommune med over 3000 ansatte sier opp sin stilling etter å ha gjennomført en så stor omorganisering så har hun muligens innsett at hun har satset på feil “hester” i ledergruppen ? 
Eller har hun mistanke om at hun har mistet tilliten hos mange av politikerne ? Dette har jo media skrevet om flere ganger før oppsigelsen kom sist uke. 
Eller har hun forstått at hun muligens ville fått hard konkurranse når ny rådmann skulle ansettes ved kommunesammenslåingen i 2018 ?

Eller stemmer det som hun skriver etter at oppsigelsen var sendt ? ” Etter 4 år som rådmann i Larvik kommune har jeg latt meg friste av nye lederutfordringer, og har etter nøye overveielser takket ja til en stilling som fylkesdirektør for NAV Akershus. “

Samtidig kommer hun med følgende flott melding til Larvik kommunes 3000 ansatte. ” Jeg er utrolig stolt over den jobb som gjøres i Larvik kommune, stolt av dyktige ansatte og vet det er mange viktige utviklingsprosjekter på gang. Jeg brenner for kommunens omfattende oppdrag og trives godt som toppleder i en flott organisasjon. “

Konstituering av ny rådmann i Larvik kommune vil mest sannsynlig skje i kommunestyremøtet i september 2016. Her må det komme en / ei som tør å utfordre ansatte og skape en helt ny kultur. Bøkebloggen håper det kommer en person med erfaring fra det private næringsliv som vet hva som skal til for å skape tillit både til ansatte og politikerne.

 

Bøkebloggen hadde et innlegg for noen måneder siden hvor flere av Larviks politikere gikk ut i media om tilliten til rådmann. 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mer støtte til utbygging

” Dette må bety at Røed har kontakt med helt andre politiske miljøer i byen enn politikerne i kommunestyret som enstemmig har vedtatt planen.” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget under bildet. 

 

 

Mer støtte til utbygging

I 3 innlegg i Ø.P. 20. og 22. juni 2016 ser bidragsytere i fyldige innlegg fram til at Grandkvartalert kan bli gjennomført, med alle de fordeler som alle ramser opp, og som alle tidligere leserinnlegg har sagt seg enige i. De 3 siste bruker minst ¾ av plassen viet det vi alle er enige om. Problemet er at utbygger vil gjøre dette på sin egen måte, fullstendig uten hensyn til hva byens myndigheter mener og har framlagt i egen plan for byens utvikling. En av dem, Lars Ueland Kobro er, så vidt vites, ansatt i firma som bl.a. bedriver byutvikling. Også han uttaler seg som om en byplan ikke finnes. Dette etter han på forhånd informerer oss om at « det viktigste virkemiddel en kommune disponerer over er sin planmyndighet. Gjennom å stimulere ønsket, og blokkere for uønsket utvikling kan kommunen gjennom planvedtak gradvis forme lokalsamfunnet,…..og som tiltakshavere så kan fylle med innhold.» Akkurat slik har Larvik kommune valgt å gjøre, laget en plan som de da forventer at tiltakshavere fyller ifølge planen. Kobro mener altså at utbyggers ønsker og planer skal gå foran kommunens egen plan. Er det slik man bedriver byplanlegging, Kobro?

Også B.E. Brandsæter Helgeland har behov for å gjenta alle fordeler man kan vente seg ved utbygging av Grandkvartalet. 1-2 etasjer ekstra kan ikke stoppe prosjektet mener han. Dette er lettvint håndtering av en av byens viktigste beslutninger for byens framtid. Så vidt vites har utbygger tidligere fått godkjent 1-2 etasjer utover hva byplanen sier, men var ikke fornøyd med dette. De ville ha 5-6 etasjer ekstra. «Dette ligger innenfor det slingringsmonn man må kunne regne med innenfor et transformasjonsområde» hevder utbygger Finn Erik Røed i sitt leserinnlegg, som satser på at folk flest ikke helt vet hva «transformasjonsområde» innebærer. Å transformere er ganske enkelt å omforme, slik alle ombygginger er. Hva skal man legge planer for, dersom de skal kunne avvike med å doble høyder? Etter ¾ med skryt og påstander avslutter Røed med en del freidige påstander. For å få til alt dette må han balansere økonomien med å bygge boliger i høyden. Han innrømmer da i alle fall at boligdelen kun har med økonomien å gjøre, og vil ikke påvirke skrytepakken foran slik det har vært hevdet før, og som også de to foran nevnte skribenter mener det er. Boligdelen, d.v.s. høydene er der kun av økonomiske hensyn. De vil ikke influere på noe av alt det som angår byutvikling for øvrig. Økonomien i slike prosjekter er ene og alene utbyggers ansvar og må ikke ha noe med kommunens avgjørelser å gjøre. Da ville kommunen kunne komme opp i uholdbare tilstander i framtiden. Så avslutter Røed med en utrolig freidig påstand.

«Grandkvartalet er definert som et transformasjonsområde og byplanens høydeangivelser er retningsgivende. Vårt forslag er derfor ikke et brudd på byplanen. Det er et resultat av en bred politisk ønsket utvikling for Larvik». Dette må bety at Røed har kontakt med helt andre politiske miljøer i byen enn politikerne i kommunestyret som enstemmig har vedtatt planen. Det er slike arrogante holdninger som har skapt problemene med utbyggingen av Grandkvartalet. En utbygging alle ønsker seg, men ikke for enhver pris.

John Flessum 

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En vond opplevelse !

“Det er enhver ansvarlige leders fordømte plikt å støtte sine medarbeidere – på godt og vondt!”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Thore Brastein. 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget setter Thore Brastein fokus på hva som er så spesielt med våre folkevalgte og vår administrasjon i Larvik kommune.

 Les hele innlegget i sin helhet under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En vond opplevelse !

I et innlegg i ØP fredag 17. juni “presser” Tom Henning Ruud og Hege Eick Kjell Ronald Hansen og flere til å være til stede på politiske møter hvor Grandkvartalet behandles og diskuteres. Greit nok!

Tirsdag denne uken deltok derfor Kjell Ronald Hansen og flere på møtet i Planutvalget hvor det under eventuelt var annonsert et “skarpt” brev. Fire modige og oppegående planutvalgsmedlemmer beskylder Ruud og Eick for uriktig informasjon vedrørende manipulerte og uriktige illustrasjoner. At Ruud og Eick også i sitt innlegg beskylder “oss” for usannheter for så være. I saken om Grandkvartalet opplever man så mangt.

Menneskelig sett satt jeg med en vond følelse. Jeg opplevde en ansatt som etter fattig evne forsøker å “redde” sitt profesjonelle yrkesliv, samtidig som hun fortsetter å tåkelegge saken og sine uttalelser.

Du hadde det vondt og jeg innrømmer gjerne at der og da følte jeg med deg, – men du har deg selv å takke. Den kommunale behandlingen av Grandkvartalet har stått til stryk og du har vært en vesentlig del av det.

Det jeg imidlertid reagerte sterkest på og som er skremmende, er på hvilke måte kommunalsjef Tom Henning Ruud og rådmann Inger Anne Speilberg sviktet sitt lederskap ved å la “jenta” stå der alene. Det er enhver ansvarlige leders fordømte plikt å støtte sine medarbeidere – på godt og vondt! Det er dere som er ledere og ansvarlige for århundrets mest skandaløse byggesaksbehandling i Larvik Kommune.

All honnør til Øyvind Hunskaar, Gunnar Eliassen, Julien Piombino og Marie Offenberg for uredd og godt politisk håndarbeid. Spesielt vil jeg fremheve Marie Offenberg som tar ansvar og står fram i kommunen vår som en uredd og ærlig politiker fra Høyre. Kan det være en fremtidig ordfører? Hun kan ha en flott fremtid i det politiske Larvik. Det samme kan dessverre ikke sies om Høyres leder Bjarne Steen. Han må ha blitt en “mare” for partiet Høyre og hadde nok en “flau dag på jobben”.
Det samme om Arbeiderpartiets “tause” Turid Løsnes og Steinar Nyland som ville “la det ligge der” og ulme videre. Utrolig!

 

Thore Brastein

 

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han skriver varmt om Snøhettas planer for Bøketunet.

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *