Terje Anthonsens fasinasjon for byutviklingen i Sandefjord

“Hvis man forstår Anthonsen rett, skulle dette være et eksempel på god byutvikling i Sandefjord”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Se hele innlegget under bildet. 

Terje Anthonsens  fasinasjon for byutviklingen i Sandefjord

I tilknytning til Bøkebloggens artikkel 20. juli 16: “Nå må dette stoppes ordfører og rådmann” og med undertittel “Hva blir det neste”, har Terje Anthonsen flere kommentarer hvorav en der han viser til et høyhus i Kilen i Sandefjord (og som har påstår er 14 etasjer, men som i virkeligheten er 11 etasjer). 

Hvis man forstår Anthonsen rett, skulle dette være et eksempel på god byutvikling i Sandefjord, som han sier :”ikke har slike kverulanter som Brastein, Fjellanger og Hansen”. Underforstått som prøver å “stikke kjepper i hjulene” for slike høyhus.

Saken er imidlertid at høyhuset som Anthonsen refererer til ble forsøkt stoppet i forbindelse med en bred folkeaksjon, kalt Kilenaksjonen. En aksjon som dessverre ikke ble tatt til følge av politikerne i Sandefjord. Resultatet ser vi i dag (se vedlagte bilder) og folk i Sandefjord rister oppgitt på hodet av at denne boligblokken ble tillatt oppført.

I mars mnd. 2015 skrev jeg et innlegg i ØP med tittelen: “Går det an å være så freidig” og som her er vedlagt et utdrag fra. Tittelen er den samme som den kjente Sandefjordsmannen Leiv Eriksen hadde på sitt innlegg i Sandefjords Blad den 4.2.15.

Hele innlegget kan dere lese under. 

Finn Walter Fjellanger

Går det an å være så freidig?


 

Dette var overskriften på en tankevekkende kommentarartikkel som Leiv Eriksen (LE) hadde i Sandefjords Blad, (SB) den 4.2.15, og som omhandlet den omdiskuterte utbyggingen i Kilenområdet i Sandefjord med 5 og 6 etasjers kompakte boligblokker stående på pilarer ute i havnebassenget i Kamfjordkilen og med den siste tilveksten med en 11 etasjes høyblokk oppført inne på land i umiddelbar nærhet til boligblokkene ute i sjøen.

Leiv Eriksen er en kjent og avholdt mann i byggebransjen og er forøvrig grunnlegger av Cosmic Bygg A/S i Sandefjord og nå leder av Eiendomsutviklingsavdelingen i firmaet, mens hans sønn har overtatt som leder. Som sikkert mange kjenner til, har Cosmic Bygg stått for oppføringen av flere bygg i Larvik, bl.a. alle byggene som Hans Gaarder har bygget langs Elveveien.

I sin artikkel tar LE utgangspunkt i et stort oppslag den 8.12.14 i SB både på avisens førsteside og 2 sider inne i avisen hvor arkitekt Nils Torp og Per Hartvig Pedersen uttaler seg og fremstår meget overrasket over høyhuset som nå er oppført i Kilen-Brygge-prosjektet. Disse 2 er hovedansvarlig for det komplekset som nå er bygget i Kilen.

I SB”s oppslag den 8.12.14 uttaler Nils Torp at høyhuset slik det nå er oppført «er til å gråte blod av».  LE mener at dersom det er mulig «å gråte blod» så synes han at Nils Torp av flere grunner bør gjøre det. Ikke først og fremst på grunn av at høyhuset har blitt som det har blitt, men også av mange andre viktige grunner: Havnebassenget i Kamfjordkilen som tidligere var et flott vannspeil mellom Preståsen mot vest og Kamfjordåsen mot øst, er i dag ødelagt med 5 til 6 etasjers høye boligblokker, samt det 11 etasjers såkalte «signalbygget». Høyhusbygget er i tillegg – som LE skriver – godt innenfor reguleringsplanen som Nils Torp laget og fikk godkjent.

Som LE skriver: «Ditt (ark. Torps) Kilenprosjekt er i mitt hode en tragedie for Sandefjord. Det er de forspilte muligheters prosjekt. Det ligger feil. Det passer ikke inn i omgivelsene. Det har ingen sjarm. Det har ødelagt mulighetene til aktivt bruk av vannspeilet til aktiviteter som kan gavne byen» m.m. «Tragisk er det også at selv Per Hartvig Pedersen tillater seg å kritisere høyhuset selv om han har arbeidet ivrig for å få det til, og har i høyeste grad medvirket til rammebetingelsene både når det gjelder høyde og grunnflate.

«Uttrykket signalbygg har Nils Torp selv benyttet i sin beskrivelse av reguleringsplanen, som han med sine fantastiske arkitektuttrykk duperte både kommunens administrasjon og politikere, samt en del av Sandefjords innbyggere, med.»

 Dessverre er det ikke plass til å ta inn LE,s avisartikkel i min kommentar, men kun enkelte poenger fra hans artikkel.

Som en av SB”s lesere skriver: «Bra Leiv, Spådommene dine/våre fra slutten av 90-tallet vedrørende utviklingen av dette området er dessverre blitt sanne. Kanskje Kilenaksjonen fra den gang var inne på noe likevel». 

Men det hjelper dessverre ikke å få rett i ettertid, etter at skaden har skjedd og er uopprettelig.

 I Kilenområdet begynner det nå kanskje å bli for sent å snu. “Skaden” er allerede uopprettelig, men vi kan muligens lære av feilgrepene som er gjort i Kilenområdet, og håpe at politikerne “tar til vettet” når det gjelder utbyggingen av Grandkvartalet. Her har man fremdeles muligheten til å styre utbyggingen i riktig retning. Det er for sent å klage når bygningsmassen står der fiks ferdig.

I Sandefjord har det fremkommet mye kritikk i forbindelse med Kilenutbyggingen og nå i særdeleshet høyhusbygget som dessverre nå står der til skrekk og advarsel.

Dessverre har mantraet nå til synelatende blitt å fortette for enhver pris. Dette gjelder også til en viss grad i småbyene der man tydeligvis har vanskeligheter med å ta inn over seg småbyens målestokk og reelle behov for å fortette.

Finn Walter Fjellanger

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Trangt i Brannvaktsgata.

Bøkebloggen har blitt kontaktet av mange som lurer på hvordan dette har blitt godkjent hos vegvesenet og kommunen. 


 

Bøkebloggen har de siste dagene fått flere henvendelser fra folk i Larvik som lurer på hvordan Brannvaktsgata har blitt etter at det nye bygget på Gamle Brannstasjonen har kommet opp. Gaten er hovedgaten fra Kongegata til Prinesgata og hvordan kan en da godkjenne denne løsningen. Hva med større lastebiler og busser som møter gående og syklister ?

Vi har fått bildet over tilsendt fra en bekymret leser hvor denne meldingen lå vedlagt : 

“Ville bare dele en ting med dere… Og har snakket med flere som stusser… Hvor liten plass – Brannvaktsgate har… Og hvor liten plass det er mellom det nye “Brannstasjon” bygget og huset på andre siden av gaten…. Må si dette nye leilighetsbygget har gått på grensene løs… Jeg har bare en RangeRover men hadde det vært en familie på gåtur der…. Var Brannstasjonen så nærme veien? “

Kan noen i Larvik kommune forklare hvordan utbyggerne av Gamle Brannstasjon har fått godkjent en slik løsning ? 

 

Bøkebloggen skrev siste uke en sak hvor vi satte fokus på hvordan prosjektene i Larvik blir godkjent, Her ser vi resultatene.

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

BØKEDAMPENS SORTI / STYRET I LARVIK BY.

 “Jeg ble pålagt ” munnkurv ” av daglig leder herr. Holthe. Jeg har kopi av ” trusselbrevet” om ikke å gå ut med negative uttalelser om avskilting av Bøkedampen el. min oppsigelse. Disse lå  “på bordet” samme dag som avskiltingen !” sier dagens gjesteblogger tidligere lokfører av Bøkedampen Jan Grøtting Simonsen 

Hele innlegget kan dere lese i sin helhet under bildet. 


 

BØKEDAMPENS SORTI / STYRET I LARVIK BY.

Etter å ha lest dine uttalelser, styreleder Stine Tvedt,  tillater jeg meg å plukke fra hverandre dine bombastiske ord om ” grunnløse påstander” fra meg.

For det første : Bøkedampen var jo allerede godkjent av Statens Vegvesen m/ reg.skilt.

Bøkedampens tekniske beskaffenhet:

Bremsene var sikret dobbelt, med mekaniske bremser på trekkvogn.Lufttrykkbremser (pneumatisk system) både på trekkvogn og bakover til begge vogner. ( De mekaniske bremser var så effektive at lufttrykksystemet sjelden var i bruk). Men jeg kjørte opp trykket og sjekket effekten hver dag før oppstart ! ( Ellers hadde ikke toget ” rikket seg” en meter).

Allt av lysutstyr var optimalt : Kjørelys, blink,bremse, og parklys.

Høytalerutstyr var av topp kvalitet , handsfree mic. gode høytalere i begge vogner ( lite musikk, fordi jeg hadde så mye positivt å fortelle om Larvik & Omegn).

Motoren var av merket Dodge V- 8 , bensin. Med kompressor som forsynte lufttrykkbremsene. Automatisk gearkasse.Vekt trekkvogn ca.2.700 kilo.

Vognene utstyrt med fastmonterte sittebenker , fritt utsyn i alle retninger , sikkerhetskjetting v/utganger.

Vedrørende avskiltingsdagen ved Brannstasjonen/Elveveien:

En tjenestemann, uten sosiale antenner, skrudde av skilter med bl. a , disse anmerkningene:

Vognene manglet fabrikkasjonsmerker ! – Latterlig. Vognene ble i sin tid produsert oppe i Haraldsgate av firma Levin Hansen & Sønner. De hadde neppe noe eget fabrikkmerke å sette på dengang.

Videre påpekt at forhjul på vogner manglet lufttrykkbremser.( Hvorfor ikke en mangellapp istedet for avskilting). Montering av slike bremser hadde ikke bydd på problem og kompressoren hadde nok kapasitet til forsyning av trykk til begge aksler !

Hvorfor forelå en skriftelig oppsigelse av meg som fører av Bøkedampen  på Larvik Bys kontor samtidig med avskiltingen ? ( Var allt avtalt på forhånd ? ).

Hvorfor hadde styret unnlatt, i alle år , å tegne/betale forsikring av fører/bytog ? For en ansvarsfraskrivning , tenk dere en ulykke ned Rombergbakken med 30 barnehagebarn ! SKAM DERE. ( Hvordan kjøretøyet  i det hele tatt kunne fungere uten ansvarsforsikring aner jeg ikke, det får styret i Larvik By forklare ! ).

Jeg vet selvfølgelig at hverken det tragikomiske med Torget/mengde av fyllmasse og nå denne berømte vannsklien ikke hører inn under Larvik By. Men daglig leder står jo i begge tilfeller med store fotos/tekst  og kommenterer begivenhetene. ( Er det bare å regne som ” linselus” ? ).

Ditt innlegg, Stine Tvedt avsluttes med reklame for ditt selskap, usmakelig som jeg ser det. At du kan tillate deg en slik frekkhet.

Jeg avslutter denne kommentaren med håp om at den enkelte butikk i byen vår,  får en god sommer med ditto omsetning.

Bøkedampens og byens tidligere guide er nemlig glad i byen sin ( 13 gode år bak bytogets ratt – 27 år som musiker i Larvik kommunes eget ensemble, Koralmusikken).

Så får Stine Tvedt & Co. bare selge så mye bær de kan (på bærtur, munnhelle ).ref. Larvik Bys leserbrev.

GOD SOMMER !

JAN GRØTTING SIMONSEN.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjære ordfører

“Vi hungrer etter en administrasjon og politisk ledelse som vi kan være stolte av og ha tillitt til” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere leder av Larvik Bys vel Thore Brastein.

Hele innlegget kan dere lese under bildet. 


Foto: Larvik AP.no

Kjære ordfører 

    Lørdag 16. juli ga du, ordfører Rune Høiset, i ØP uttrykk for at du ønsker å gjenopprette tilliten fra innbyggerne og at kommunen trenger et “boost ” en oppstrammer eller innsprøytning. Det er prisverdig og svært positivt og endelig kan det se ut som at kommunens øverste leder forstår alvoret og forstår hvilken situasjon Larvik, gjennom flere år, har stilt seg i. La oss håpe du får det politiske og administrative Larvik til å bli med på lasset og snu en dårlig trend. Noen av oss innbyggere har tatt belastningen de senere 2-3 årene, satt våre hoder til “hogst” og fått utrolig mange med oss. Så ordfører – velkommen etter! Du skal få den støtte du trenger – hvis du mener alvor ?

    Larvik trenger et omdømmeløft og befolkningen hungrer etter en administrasjon og politisk ledelse som vi kan være stolte av og ha tillitt til. Ikke en ledelse som stadig gjør oss indignerte, fortvilte eller som vi ikke har tiltro til. En ledelse vi hele tiden må forsøke å forsvare når vi møter folk på gata og hele tiden får spørsmål og henvendelser om hva det er som foregår. Flere ganger føler vi mer for å tie opplysninger vi graver fram enn å tørre å informere videre av forskjellige grunner. Opplysninger som ikke “passer” eller som vi har problemer med å få gjennom i lokalavisa.

    Vi er lei av en ledelse som altfor ofte bærer preg av politisk poker og ønske om at oppslag i ØP er viktigere enn kommunens beste. (Les gjerne intervjuet med Per Manvik for noen dager siden hvor han gjerne blir med på “dugnaden” – bare det blir etter hans pipe). Hvor mobbing og barnslige morsomheter er mer populært, motiverende og seirende enn saklige politiske avgjørelser. Det er det vi føler er din situasjon som ordfører og dessverre dagens realitet. Gi oss en kommunal ledelse hvor vi ikke til stadighet må vurdere å snakke om kameraderi, korrupsjon, avgjørelse tatt i uoverensstemmelse med lover, vedtak og byplaner. Gi oss en kommune hvor strategi, langsiktige planer og mål kommer fram og blir byens og kommunens lederstjerne på tvers av partipolitikk. Vi har jo så utrolig mange muligheter i kommunen vår. En kommune hvor et samlet politisk mål bør være viktigere enn smålige partipolitiske seire og gjennomskuende støtteerklæringer og leserinnlegg som altfor tydelig bærer preg avstøtte fra venner, bekjente, naboer og forretningsforbindelser

Gi oss en kommune hvor vi føler den lille mann skal være stor – og at juks, løgn, manipulering, press og trusler ikke skal vinne fram – ikke for “den store” og heller ikke for “den lille”. 

Det er et ordtak som sier: Når man blir konfrontert med de samme valgene, og fortsetter å ta dårlige valg, da vil man aldri tilegne seg ny klokskap”!

Et skremmende eksempel fra siste møte i Planutvalget og som kanskje karakteriserer hvilke problemer og ukultur Larviks politiske liv sliter med. Som spesielt interesserte tilhørere opplevde noen av oss at dine partivenner i AP, Turid Løsnæs og Steinar Nyland, forholdt seg tause når det ble rettet sterk kritikk mot virksomhetsleder Hege Eick fra enkelte modige og ærlige medlemmer i Planutvalget. De ønsket rettferdighet og politisk korrekthet. Når vi så vet at også Løsnæs og Nyland hadde samme oppfatning av hva Hege Eick hadde sagt ved en tidligere anledning, vil en skremmende ukultur bare fortsette og sviktende tillitt til politikere ingen ende ta. Det er noe å gripe tak i Rune Høiseth – du kan begynne hos deg selv – i Arbeiderpartiet. 

 Tiden er overmoden for en viktig avgjørelse om Grandkvartalet. Den er mer enn overmoden, faktisk er den pill råtten. Det er det ikke kommunens 44.000 innbyggere som skal ta ansvaret for. Vi har forstått at Arbeiderpartiet og Høyre ønsker et kompromiss for å få et forsvarlig flertall for foreliggende plan for Grandkvartalet. Tenk da litt næringspolitisk med at det aldri – aldri – har blitt et godt kompromiss av et dårlig forslag.

  Fremtidens Larvik by har en bønn til deg som kommunens øverste og ansvarlige leder og den som skal se innbyggerne i øyne i årene som vil komme. Still deg følgende tre spørsmål 10 ganger og vær ærlig mot din samvittighet i ditt svar:

  1. Skal jeg og byen jeg er valgt til å lede stole på alle tekniske og faglige råd vi selv har bedt om fra inn og utland? Råd som vi har fått og betalt for og gitt uten noen føringer. Råd gitt av erfaring og anerkjennelse fra lokale, nasjonale og internasjonale personer og selskaper med adekvat kompetanse. Har jeg lest rapporten fra Gehl Architects riktig og grundig nok? Har jeg skjønt hva Jan Gehl mener med god og riktig byutvikling sett fra byens naturlige, historiske og arkitektoniske forutsetninger? Høydene er bare ett element.
  2. Skal jeg og kommunen ta til følge Vestfold Fylkes motforestillinger og skarpe kommentarer eller som vanlig bare overse fylkets høringskommentarer? Er det på tide å bryte en dårlig tradisjon i kommunen med ikke å lytte til andre? Kan tiden være moden for å kvitte oss med mindreverdighetskompleksene våre?
  3. Skal jeg stole på boligutviklere som har bestilt et prosjekt hvor det økonomiske har vært primært og som fra dag en ble gjennomskuet og som hele veien er blitt tuftet på alle mulige triks, lurerier og manipulasjoner for mer eller mindre å føre en kommune og dens innbyggere bak lyset – og som fortsatt holder på til tross for klare motbevis?

Vær ærlig mot deg selv og de du er valgt av og la din samvittighet bestemme. Det skal DU leve med videre.

 La meg avslutte med hva en bekjent, med lang erfaring innen boligutvikling i Larvik kommune sa til meg for noen dager siden (ikke Finn W. Fjellanger): “Hvis Larvik Kommune nå sier ja til eksisterende planer for Grandkvartalet, kun med små høydejusteringer og alle bevislige svakheter, så vet jeg ikke hvordan fremtidens Larvik vil bli – det er en tragisk utvikling”!

Dette er også et stort problem i Larvik. En stor del av kommunens oppegående befolkning står fram overfor “oss”, men av vikarierende grunner ønsker de ikke eller tørr de ikke å stå fram.

Dette er Larvik 2016 ordfører!

En ting skal du vite Rune Høiseth – det kommer ikke til stå på alle oss 44.000 innbyggere!

 

Thore Brastein

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larviks befolkning bør takke disse 3 gutta.

Mange mener nå at Brastein, Hansen og Fjellanger bør bli hedret av Larvik kommune for jobben de har gjort for kommunen og byen.


Foto: Nils Erik Kvamme,ØP

Redaksjonen i Bøkebloggen har det siste året innhentet masse dokumentasjon om prosjekter som er bygd i Larvik kommune de siste årene. Og etter at vi lanserte bloggen 1 mars i år har vi også fått tilsendt en mengde tips om de samme sakene. Dette er både anonyme tips og fra folk som kan dokumentere sine saker hvor de forteller hvordan de har blitt behandlet i Larvik kommune og av noen av de useriøse utbyggerne i Larvik. 

Det er en grunn til at regler finnes, og disse må også de store utbyggerne overholde. Og det er ikke hyggelig å bli utsatt for en slik urettferdighet og forskjellsbehandling i en kommune. Vi tror folk i Larvik ikke bryr seg om slikt, før man har blitt utsatt for det selv

Alle er kjent med at noen politikere i Larvik kommune for en tid siden mente at det foregikk “korrupsjon” i Larvik kommune og det tror vi faktisk foregår etter å ha gjort denne innhenting av dokumentasjon de siste årene. Bøkebloggen har skrevet flere innlegg om dette tidligere. 

Vi vil også tro at den grundig jobben Brastein, Hansen og Fjellanger har gjort de siste årene har medført at de også sitter med mye informasjon om hva som skjer i Larvik. 

Bøkebloggen har også observert at innleggene til disse tre er grundig dokumentert og det vises til lover og regler i Larvik som SKAL følges.

Til tross for dette så er det noen som fortsatt ikke skjønner hva som foregår i forbindelse med utbyggingsprosjektene i Larvik. Grunnen til det er selvfølgelig at disse personene ikke har satt seg inn i sakene og bare slenger ut kommentarer som ikke kan dokumenteres. Og de samme personene mener at utbyggerne bare kan kjøre sine prosjekter uten at lover og regler i Larvik følges. 

Vi tror det blir en spennende høst i Larvik når mange viktige saker skal behandles i kommunen. Dette skal gjøres samtidig som rådmann takker for seg og ordfører og resten av politikerne får en stor jobb med å få økt tillit hos Larviks innbyggere. 

Og hvem vet om det muligens vil komme saker i media om korrupsjon og useriøse utbyggere ?

 

Bøkebloggen skrev et innlegg sist uke hvor vi satte fokus på kommentarer på bloggen. 

Bøkebloggen skrev også et innlegg om hvordan utbyggerne i Larvik “lurer” inn ekstra høyder på sine prosjekter. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ukens kommentarer på Bøkeblogen

Denne uken har det vært mange spenstige kommentarer på bloggens innlegg. 

Bøkebloggen skrev et innlegg om hvordan byens utbyggere “truer” Larvik kommune og får godkjent sine planer som ikke er i henhold til lover og regler. 

Dette innlegget skapte engasjement hos leserne og de fleste kommentarene kom på Facebook. Men det kom også inn et par kommentarer på selve innlegget i bloggen. Disse ønsker vi å legge ut her fordi dette viser at noen i Larvik ikke har satt seg inn i hva som skjer i byen vår. Men Bøkebloggen er glad for at vi har en del personer som virkelig har forstått hva som foregår og prøver å fortelle alle i Larvik at lover og regler skal følges når utbyggingsprosjekter blir godkjent. 

 

Kommentaren under kom en sen natt fra tidligere kelner på Grand, tidligere ansatt i Larvik kommune og nå kunstner Ragnar J. Jensen. 

Det må vel bare være ØP ‘s ansatte som er glad for å lese disse 3 som skriver , skriver og skriver om hvor forferdelig det blir i Larvik. De som har mulighet og økonomi til å gjøre noe, skal på død og liv skremmes vekk fra byen.
Håper at vi snart er spart for skrivekløen til disse ” Mot en hver bevegelse” skribentene.
Håper vi snart får en oppblomstring av unge mennesker som skriver om hvordan de vil ha byen. Nå er det jo bare skribenter med “BEST FØR” som forteller hvordan de ville ha det hvis de hadde noe og investere med

Kommentaren under er Bøkebloggens svar til Ragnar J. Jensen på det han skrev.

Ragnar J Jensen: Takk for nattens kommentar. Først en oppklaring, det er ikke på ØP du har lagt igjen denne kommentaren på. Du er nå inne på Bøkebloggen, Larviks nye media kanal. Men sikkert riktig som du skriver at ØP sine ansatte leser bloggen. Men til din informasjon så ble innlegget i går godt mottatt av Larviks befolkning. Flere hundre var inne og “liket” saken og den ble lest av flere tusen. Dette medførte faktisk at Bøkebloggen havnet på topplisten i Norge. 
Til slutt, det er ingen i Larvik som er i mot utbyggingen, men ALLE ønsker at dette skal skje etter lover og regler.

Kommentaren under er fra tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Det er godt at Ragnar Jensen er ute av posisjon her i byen. Maken til manglende respekt for politikerne og deres planer. I 2015 valgte kommunens borgere inn de som skulle representere oss de neste 4 årene i et styre. Styret har i en plan ( byplan) beskrevet hvordan de mener vi bør forholde oss til utbygging av byen vår, slik at vi sikrer et godt resultat over tid. Planen er enstemmig godkjent av styret. En enkelt privat utbygger nekter å tilpasse seg denne planen og begrunner det med at prosjektet ikke vil bli lønnsomt hvis de ikke får det som de vil.
Dette er altså det Ragnar Jensen trykker til sitt bryst. Skit i lover og regler. Høk over Høk. Sannelig godt vi slapp unna slike holdninger i det nye kommunestyret.

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mange venter på svar ordfører Høiseth og kommunalsjef Kaasa

Bøkebloggen og media har de siste ukene hatt flere innlegg hvor det etterlyses svar. 


Foto: Larvik AP og Atle Møller

Mai Grunden hadde et innlegg for noen dager siden hvor hun stilte ordfører Høiseth en del spørsmål. Hele innlegget kan leses her. 

Kommunalsjef Karen Kaasa har også blitt utfordret i media og blitt bedt om å svare på en del spørsmål. Et av innleggene kan leses her. 

Vi har også lest at både Høyre og Arbeiderpartiet nå skal samarbeide for å få tilbake tilliten hos Larviks innbyggere. Og nå har også Fremskrittspartiets Per Manvik kommet på banen. 

Per Manvik er helt enig i behovet for et bedre og bredere samarbeid både mellom politikerne, men han er kritisk til grep ordføreren og rådmann legger opp til. 

Vi tror det kan bli en spennende høst nå hvor politikerne endelig skal samarbeide og få tilbake tilliten hos Larviks befolkning. 

Men først må dere svare på spørsmålene dere får fra Larviks befolkning. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Mindre og billigere leiligheter for folk flest er populære.

Bygg nye småleiligheter med salgspris fra 1,3 til 2,2 millioner kroner


 

Bøkebloggen observerer nå at det ferdigstilles nye store boligkomplekser i Larvik sentrum og mange av leilighetene er ikke så langt solgt. Grunnen til dette kan skyldes flere ting. Utbyggerne priser leilighetene for høyt for å få mest mulig fortjeneste, standard og kvalitet er for dårlig i forhold til pris eller er markedet i Larvik mettet ? 

Vi har også merket oss alle de unge som vil flytte hjem til Larvik igjen og som roper på Grandkvartalet. Men vi tror noe av problemet er at leilighetene i de nye prosjektene blir priset for høyt slik at det er 60+ menneskene som har råd til å kjøpe disse. Boligkompleksene som i dag ferdigstilles i Larvik har priser fra 3 mill og oppover. 

Hvis Grandprosjektet noen gang blir blir bygd så kan det muligens være en ide å gjøre som i Holmestrand hvor utbyggerne tilbyr ett- og toroms leiligheter på mellom 28 og 45 kvadratmeter, med salgspris fra 1,3 til 2,2 millioner kroner. Disse leilighetene ble revet bort i løpet av en måned etter salgsstart av prosjektet. 

Vi tror også at dette er muligheten for å trekke de unge tilbake til Larvik igjen og at det blir en blanding av yngre og gamle i de nye boligprosjektene. 

Les om hvordan Holmestrand Utvikling AS har lykkes med sin satsing på salg av småleiligheter. 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg hvor vi har satt fokus på kvalitet på nybygg “Money talks-Quality walks”

Les også saken Bøkebloggen skrev 4 april 2016 om et stort byggeprosjekt hvor det var jukset med det meste. 

Les også innlegget om et varsko til Styreleder og adm direktør i Larvik kommune. Innllegget kan dere lese her. 

Les også gjesteinnlegget fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Keiserens nye klær.

Finn W Fjellangers gamle innlegg med tittelen “Keiserens nye klær” som sto i ØP i sept. mnd. 2015 ser fremdeles ut til å ha sin gyldighet

Foranledningen til innlegget den gang var at Grandkvartalets arkitekter – Dark Arkitekter AS – påsto at nå var tegningene rettet opp i henhold til de kritiske merknadene fra Gehl Architects AS. I virkeligheten gjennomførte de kun kosmetiske forandringer som ikke ivaretok de meget kristiske kommentarene fra det danske arkitektfirmaet.

I ettertid har også utbygger ved sin arkitekt måttet innrømme at også de fleste perspektivtegningene var uriktige (manipulerte).

I ØP den 4.5. fortalte Tom Henning Ruud at nå er illustrasjonstegningene (perspektivtegningene) rettet opp og kontrollert. Og føyde til : “Det skulle også bare mangle”.
Dette var dessverre ikke tilfelle. I følge  ny kontroll datert 2.5.16 utført av BIM Partner AS, var kun 3 illustrasjoner av i alt 10 rettet opp av Dark Arkitekter og som ble kontrollert av BIM Partner AS.  Mens resterende 7 illustrasjoner ikke ble rettet opp eller kontrollert. 

Med andre ord. Lite var gjort for å rette opp feilene, mens Larvik kommune v/Tom Henning Ruud påsto at nå var alle perspektivtegningene rettet opp. Og prosjektet ble lagt ut til offentlig ettersyn (høring) uten at de resterende 7 uriktige perspektivtegningene var rettet opp av Dark Arkitekter AS.

Følgelig har Fjellangers eventyrfortelling fra sept. 2015 fremdeles gyldighet den dag i dag.

Hele innlegget kan leses her.

 

KEISERENS NYE KLÆR.

Et lite eventyr, fritt etter H.C. Andersen.

For mange år siden levde det en eiendomsbaron som var så glad i store og høye bygninger at han brukte alle pengene sine på arkitekter for å tilfredsstille sine drømmer. Han brydde seg lite om meningene til byens innbyggere, politikere og kommuneadministrasjon og gjorde helst som han ville. Høydene i eiendomsbaronens drømmeprosjekt overgikk alle høyder som tidligere var bygd i den lille byen.

Når kommunen, innbyggerne, politikerne og andre myndighetspersoner og engasjerte danske kontrollører ba ham endre tegningene, ga han beskjed til sin hoffarkitekt om å late som om tegningene ble endret. «Vi presenterer de samme tegningene på nytt og sier vi har utført store endringer, på denne måten sparer jeg også penger på unødvendige rettelser» sa han til hoffarkitekten. Han gjorde som han fikk beskjed om og sendte de gamle tegningene over på nytt med beskjed om at nå var alle innspill og merknader tatt hensyn til og tegninger og prosjektet var rettet opp. Sin beskjed til kommunen krydret hoffarkitekten med fremmedord og uforståelige setninger som «Det er viktig å tilby byrom som ikke gir agorafobi» i trygg forvisning om at dette var det ingen som skjønte et døyt av. Han nevnte også at «People watching» er en foretrukket aktivitet blant mennesker. Ingen forsto hva han mente med det heller. Ei heller uttrykket «Genius Loci» som visst nok er latinsk og en benevnelse på den karakter man opplever som særegen og stedstilknyttet ved en by eller et tettsted.

I byen «som ser ut som den sliter» regnet hoffarkitekten med liten motstand og forventet at folk ikke kunne lese og forstå tegninger, og at det ikke spilte noen rolle om han «jukset» litt. Imidlertid skrøt han uhemmet av prosjektet som han fremstilte som en velsignelse for den lille byen. Under et vekkelsesmøte som skulle være en presentasjon av prosjektet, startet han seansen med «I love New York», for deretter å nevne Sydney, London og København – i den rekkefølgen og som eksempler på bebyggelse som ville egne seg i den lille byen, Lillevik.

Han ga også klar beskjed til alle om at de som ikke forsto tegningene og rettelsene (som ikke ble foretatt), måtte være dumme. «Blir det ikke vakkert?» spurte han allmuen. Alle som en istemte at vakrere og flottere kunne det ikke bli.

Alle så at det ikke var foretatt noen rettelser av tegningene som var identiske med de gamle kritiserte tegningene. Resultatet var at ingen våget å komme med kritikk av prosjektet og tegningene i frykt for å bli ansett som dumme ved å påstå at det ikke var foretatt noen rettelser. Og prosjektet ble vedtatt med stor applaus og stormende jubel, til tross for at ingen innspill og merknader var tatt hensyn til, og ingenting var rettet opp i det tidligere kritiserte prosjektet.

Stor ble forferdelsen og overraskelsen da prosjektet ble realisert og bygget og man da ved selvsyn kunne se at ingenting var endret i forhold til det tidligere svært så omstridte byggeprosjektet.

Men da var det for sent. Fornedrelsen var et faktum og folk gremmet seg over at de faktisk hadde vært dumme.

Larvik 01.09.15

Finn W. Fjellanger

 

Les også Bøkebloggens populære innlegg “Hva blir det neste ? ” Nå ser vi resultatene. 

 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

Les også innleggene fra Bøkebloggen angående pågående saker i Planutvalget. Hvem har sagt hva ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Akuttmottaket i Tønsberg får refs igjen

Nok en gang får SIV i Tønsberg refs og fylkeslegen mener resultatene er alvorlige.


 

Den nye undersøkelsen viser muligens nok en gang at det er tryggere på akuttmottaket i Larvik. 
Hele rapporten fra Helsetilsynet som ble offentliggjort 13 juli 2016 kan leses på denne linken. 

Sykehuset i Vestfold har tidligere så langt i år offentliggjort at det har vært ca 140 uønskede hendelser som har medført til alvorlige skader på pasienter.
Hele listen ble publisert på SIV sin hjemmeside 1 juli 2016 og kan leses på denne linken. 

Daglig skjer det uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten, både på sykehus og i de kommunale tjenestene. Når alvorlige hendelser inntreffer, rammer det både pasienter, pårørende og helsepersonell. Åpenhet om hva som faktisk skjedde, og hvilke vurderinger som ble foretatt er viktig for alle de berørte.

Pasient- og brukerombudet i Vestfold forteller at de  møter mange pasienter og pårørende som ikke har opplevd den nødvendige åpenheten når alvorlige hendelser har skjedd på sykehus og i de kommunale tjenestene. Derfor havner noen av disse sakene hos Pasient- og brukerombudet som må behandle disse  sakene. 

Avdeling ortopedisk seksjon ved Larvik sykehus tar jo i mot pasienter fra hele fylket og muligens også fra andre deler av landet. Avdelingen har fått et godt rykte pga flinke leger/personell og vellykkede operasjoner av hovedsakelig hofter og knær. 
Avdelingen har laget en flott info brosjyre hvor pasientene kan lese før innleggelse til operasjon

Nå viser ikke listen som SIV har publisert om noen av de uønskede 140 hendelsene har skjedd på Larvik Sykehus, men ut fra tekstene på hendelsene så tror vi de fleste har skjedd på SIV i Tønsberg. 

Betyr dette at de små avdelingene som Larvik sykehus  har bedre rutiner og bedre kvalitets systemer enn på SIV ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *