Service ?

“Eiere, ledere, sjefer og disponenter: Invester i dine medarbeidere, lær dem godt opp og gjør dem delaktige i bedriften din.” skriver Tore Bøhagen Berger i dagens gjesteinnlegg på Bøkebloggen. 


Foto: Tore Berger

Service?

«Den viktigste markedsføring du gjør er overfor dine ansatte» sier Richard Normann i sin bok «Servicemanagement». Putter du på fagkunnskap og læren om å håndtere mennesker, har du en god begynnelse til noe de aller fleste liker: En god service-opplevelse.

Atter en sommer er på hell, Norge går tilbake til arbeidsmodus og roen senker seg over bygder og byer. Eller, nei. Tusenvis av turister fra Europa flommer fortsatt innover fjordarmer og bysentra, til flott natur, fantastiske opplevelser og et prisnivå de neppe har sett maken til, ja om ikke de bor i Monaco eller Geneve sentrum da. Hva har de fått oppleve? Hva blir sjargongen over matbordet rent bortsett fra den fantastiske naturen, de enorme friområdene, og den nesten ubegrensede frihet de har hatt til både fiske og bærplukking – Jo, prisnivå selvsagt, men og da prisenes innhold. Med det menes servicen du får i handelens eller serveringens utførsel, det er jo her vi må være best, vi i Norge, med fremtidens viktigste industri som neste levevei etter oljens slutt – Service!

Velkomst og smil, med glimt i øyet og personlig fremstilling – Fagkunnskap om produktene vi selger eller serverer – Taffelpraten og småpraten ved disk eller bord – Ivaretagelsen av gjesten/kunden foran deg nå ? Utførelsen som helhet.

Påstand: God service slår pris i dagligservice.

Så derfor eiere, ledere, sjefer og disponenter: Invester i dine medarbeidere, informer dem som det står i innledningen, lær dem godt opp og gjør dem delaktige i bedriften din. Da heves servicens helhet. En trygg, informert, fag-sikker medarbeider skaper både trivsel, mersalg, opplevelse og gode øyeblikk. Det gagner ikke bare prisbevisste turister, det gagner og oss, deg, meg.

Etter å ha opplevd fulle norske hoteller med ubemannet bar, sommerstengte a la carte restaurant, og uteserveringer med fullstendig uskolerte og usikre medarbeidere bør parolen være: Mer service – Bedre service. Å gi god service er en investering i dine kunder og gjester, da bruker vi penger, vi koser oss, vi nyter av medarbeidernes kunnskap og vi kommer helt sikkert tilbake. Service-Norge: Sett fokus og husk at du aldri blir bedre enn din siste serviceleveranse!

Service – Fremtidens olje.

Vh: Tore Bøhagen Berger

Utgiver av boken: «Service?»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis det er flere som vil ha inn gjesteinnlegg. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Overlege Kjell O. Skavdal etterlyser svar fra Karen Kaasa

“Det er en skam hvordan det på død og liv skal administreres og omorganiseres”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget til Kjell O. Skavdal i sin helhet under bildet. 


Foto: Kjell O. Skavdal 

Overlege Kjell O. Skavdal etterlyser svar fra Karen Kaasa

Takk,Arne Bredvei, for at du som kjenner dette feltet ut og inn nå tar bladet fra munnen i ØP !

Det er en skam hvordan det på død og liv skal administreres og omorganiseres. Du påpeker så rett at ordninger som er prøvd og funksjonerer godt,nå skal kastes på båten av organisasjonskåte administratorer der Karen Kaasa troner på toppen som helse og omsorgssjef i kommunen.

Jeg har gjentatte ganger utesket et svar fra henne vedr. Larvik Helsehus og de økonomiske disposisjoner omkring dette, men uten å få svar – eller at ØP trenerer innlegg og dermed hindrer adekvat respons.

Lege Inger Johansens oppfordring ble heller ikke fulgt, noe jeg har mast om lenge i ØPs debattspalter.

Hvis publikum og politikere skal holdes uvitende om administrasjonens gjøren og laden i er det godt at Arne Bredvei tar dette opp i klartekst.

Det er nok hemmelighold nå og konsekvensene må de eldre og syke bære foruten at hjemmesykepleierne må løpe og kjøre enda fortere. Er det sykdom blandt dem, må tempoet økes for å rekke flere pasienter. Det sier seg selv at lengre reiseveier og sentralisering på Kanalgata ikke tjener pasienter og pleiere.

Det er økonomisk tenkesett som ligger bak her, koster Larvik Helsehus for mye, er leiekontrakten med SiV for dyr? Nå er det på høy tid at det kommer et svar på dette.  

Kjell O.Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ønsker å ha inn gjesteinnlegg på Bøkebloggen.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

De trenger ingen hjelp

” Røed/Hansen pålegges å fremlegge et alternativ for utbygging av Grandkvartalet som holder seg innenfor byplanen og dens intensjoner. Lønnsomhet må de finne på annen måte enn å bryte samfunnets lover og planer,” lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere bedriftseier og Høyre politiker John Flessum

Les hele innlegget til John Flessum i sin helhet under bildet. 


Fotoskisse: BIM Partner

De trenger ingen hjelp

I ØP både 26. og 27. aug. har Oddvar Andreassen kommentarer med viktige klargjøringer knyttet til vedtak om Grandkvartalet. Det er imidlertid et par ting undertegnede ikke fikk helt tak i. Det ene gjelder forslaget om at grandprosjektet burde omfatte «hele kvartalet». Det er vel det prosjektet allerede gjør? Derav navnet Grandkvartalet? Det er mulig han har neste kvartal, fram til Thaulow-svingen, i tankene, noe som helt sikkert hadde tjent byens utvikling, men blir vel noe voldsomt i denne forbindelse. Likevel bør en endelig løsning av Grandkvartalet ta hensyn til kvartalene på begge sider så vel arkitektonisk som historisk.

Det andre er Andreassens oppfordring om å hjelpe Røed/Hansen «på veien videre», noe undertegnede finne helt unødvendig. Røed/Hansen er profesjonelle utbyggere som klart vet hva de gjør. Hertil har de adgang til all verdens relatert kompetanse i så vel byutvikling som i bygg og anleggsarbeider. Byens helt ferske byplan kjenner de selv meget godt. Spørsmålet er mer hva Røed/Hansen vil fram til, og hvor høy risiko de vil/kan ta. Det er ikke annet enn tom trussel å hevde at man ikke kan utvikle/bygge ut Grandkvartalet med forsvarlig økonomi uten å bygge inn 2 tårn hus som overstiger tillatt høyde i Byplanen med ca. 100 %. Får man ikke økonomi ut av det foreslåtte prosjekt må man endre forslaget slik at det holder seg innom Byplanens bestemmelser, og samtidig tilpasse kostnadene og ambisjonene til økonomien slik alle Røed/Hansens konkurrenter i bransjen må gjøre. Hvis ikke skapes en konkurransevridning og uforutsigbarhet som de styrende myndigheter ikke kan leve med. Alle forstår at det er «billig» å bygge på noen ekstra etasjer på et bygg, for deretter å selge til en meget høy pris, noe som vil gi ønsket løft i økonomien i prosjektet. Men, skal vi, byens/kommunens borgere betale for dette ved å gi avkall på en byplan/byutvikling som vi sammen nylig har vedtatt at vi ønsker?

I lørdagens ØP-utgave har Oddvar Andreassen i sin kommentar, tatt med en del av Vestfold fylkeskommunens uttalelse om Grandprosjektet. Han avslører derved at han ikke før nå har lest høringsuttalelsen derfra, og hva kan man da vente av alle andre «synsere» som har mange meninger om prosjektet når Oddvar Andreassen ikke hadde lest den. Alle som uttaler seg om Grandkvartalet burde vært pålagt å lese Fylkeskommunens uttalelse av 26.08.2014 og deretter av 17.06.2016 før de mener noe om saken. Det er for lettvint å skrive seg på en liste uten på forhånd å ha satt seg inn i hva saken gjelder. Her et lite utsnitt av det viktigste i Fylkeskommunens uttalelse:

«Reguleringsplanen strider fremdeles mot Byplanen og er ikke i byens målestokk, verken når det gjelder høyder eller volum/størrelse. Fylkeskommunen vil på dette grunnlag opprettholde våre vesentlige anmerkninger meddelt i vår uttalelse datert 26.078.2014»

Larvik kommune engasjerte og betalte, i sin tid det velrenommerte danske arkitektfirma Gehl Architects, for på en faglig måte hjelpe til med å vurdere og uttale seg om Grandkvartalet. Også dette burde være obligatorisk lesning før man uttaler seg om prosjektet. Her er et meget kort utdrag derfra:

«Bebyggelsen introduserer en ny tetthet, skala og typologi til Larvik, som utfordrer byens identitet.»

«Bearbeid den høye bebyggelse så den bidrar til Larviks nåværende kvaliteter og fremtidige identitet.»

«Hvordan skal skalaen på høyere bygninger brytes ned og lande i menneskelig skala?»

Hvilken politiker, som har lest dette, vil kunne finne argumenter som gjør at disse uttalelser settes til side til fordel for egen vurdering og synsing?

Ordføreren har, ifølge ØP, funnet ut at her må man få til en politisk «Hestehandel» (kompromiss?) ved « å rekke ut en hånd» og «gi og ta», for å få en bredest mulig forankring av prosjektet. Er dette metoden for Larviks byutvikling. Utrolig naivitet og inkompetanse har brakt saken inn på en kronglete blindvei, og skal finne løsning på dette ved et kompromiss uten mening. Dette er ikke «kjøp og salg av hester», det er viktige avgjørelser for byens ve og vel, byens omdømme og rettferdige avgjørelser i fremtidige byggesaker. Det politikerne nå skal ta stilling til er i realiteten om Larvik kommune i framtid skal stå økonomisk ansvarlig for byggeprosjekter i kommunen. Ved å tilpasse kommunale planer etter private utbyggeres økonomiske lønnsomhet og feilvurderinger, vil føre fremtidig politikk på området inn på ville veier. Det vil skape en presedens som fremtidige politikere ikke kan leve med. Byutvikling er langsiktig arbeid, og kan ikke gjøres uten langsiktige planer og at man følger dem. Det er under planleggingen man må «gi og ta», ikke blande seg inn i prosjekters økonomi og lønnsomhet. Det er kun prosjektets eiere som må ta ansvar for økonomien basert på de forutsetninger som lover og planer angir.

Også Høyres Gulla Løken er villig til å stille garantier overfor utbygger. I en uttalelse i ØP 27.08.2016 uttaler hun: «Det må være utsikter til lønnsomhet slik at utbyggere tør å stikke spaden i jorden. Man får ikke noen til å investere en milliard dersom det ikke er utsikter til gevinst.» Det er nok riktig, likevel er det daglig i investorers lodd å gjøre slike vurderinger over risiko og lønnsomhet. Det har ingen ting med kommunens politikere å gjøre. Entreprenører må selv vurdere hva som er lønnsomt eller ikke, og selv vurdere hvilken risiko det er i prosjektet. Feilvurderinger fra entreprenør kan heller ikke økonomisk kompenseres med politiske beslutninger. Røed/Hansen er selvsagt klar over dette, men prøver å få til så god økonomi i prosjektet som mulig. Da vil det nemlig også være mye mer attraktivt i markedet og for andre investorer. Det er lov å prøve seg, men det finnes en grense.

Konklusjonen bør være: Røed/Hansen pålegges å fremlegge et alternativ for utbygging av Grandkvartalet som holder seg innenfor byplanen og dens intensjoner. Lønnsomhet må de finne på annen måte enn å bryte samfunnets lover og planer. Hertil bør det pålegges å legge fram en garantert framdriftsplan som kommunen setter krav til i forbindelse med behandling.

John Flessum

 

Les også takstmann Oddvar Andreassen sitt tidligere innlegg “Bygge-og plansaker med forviklinger.”

Les også takstmann Oddvar Andreassen sin tidligere sak ” Bygge-plansaker.”

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Om å sluke agn og søkke.

“Man kan også saktens spørre seg om utbyggerne er av den oppfatning at de har å gjøre med lett påvirkelige politikere som lar seg manipulere bare man iverksetter trusler (om å la være å bygge)?” spør Finn W. Fjellanger i dagens gjesteinnlegg. 


Foto: Larvik Høyre

Om å sluke agn og søkke.

I ØP den 27.8. uttaler Høyres Birgitte Gulla Løken: «Nå har det aldri vært et mål for Høyre at Grandkvartalet skal bli så høyt som mulig. Men det må være utsikter til lønnsomhet slik at utbyggerne tør sette spaden i jorden». 

Er det en ting politikerne og kommunens administrasjon ikke skal vurdere i forbindelse med en bygge- eller plansak, så er det lønnsomheten i de enkelte prosjektene.  Ved behandlingen av disse sakene skal kommunen ved administrasjonen samt våre politikere kun forholde seg til Plan og bygningsloven (PBL), og spesielt her de vedtatte overordnede planene som Kommunedelplanen for Larvik by (byplanen) samt gjeldende reguleringsplan fra 2010. Det skal være knekkende likegyldig for politikerne (og administrasjonen) om byggeprosjektet gir en økonomisk gevinst på 200 mill. kr. i stedet for 100 mill. kr. etc.

Skal administrasjonen og politikerne nå etterspørre kostnadsoverslag med tilhørende lønnsomhetsberegninger for de ulike prosjektene, og kontrollere samt vurdere også disse? Enhver skjønner at dette vil fare fullstendig galt av sted.  I tilfellet Grandkvartalet har kvartalet i utgangspunktet fått de største tillatte byggehøydene i hele Larvik sentrum i den vedtatte byplanen fra sept. 2015. Allikevel er dette ikke tilstrekkelig for å klare å få økonomisk uttelling for prosjektet i henhold til truslene fra Røed/Hansen om å skrinlegge prosjektet dersom de ikke får det som de vil!

Hva så med alle de andre sentrumskvartalene i Larvik som i byplanen er angitt med maksimale høyder til dels langt under de høydene man skal forholde seg til i Grandkvartalet? Utbyggere av disse kvartalene vil selvfølgelig vise til den politiske behandlingen av Grandkvartalet der det nå tydelig signaliseres at man skal ta hensyn til utbyggernes krav om økonomisk gevinst. M.a.o. utbyggerne av disse kvartalene vil selvfølgelig påberope seg den samme behandlingen som gis i Grandkvartalet, der prosjektenes økonomi vil være avgjørende for utfallet og vil etter alle solemerker føre til at disse gis de samme muligheter som Grandkvartalet til å tøye høydebegrensningene fastsatt i byplanen for «sine kvartaler». Resultatet blir selvfølgelig at vi får en byutvikling i Larvik sentrum som kommer helt ut av kontroll, og der trusler om å la være å bygge dersom utbyggerne ikke får det som de ønsker, vil vinne frem.  Alle skjønner også at forutsigbarheten blir borte. Men «i bakvendtland kan – som det sies – allting skje».  Bare for å understreke det: Politikerne og administrasjonen skal ikke vurdere byggeprosjektenes økonomi. Det ligger langt utenfor deres mandat, og har ingenting med en politisk behandling å gjøre, og burde være elementær kunnskap for kommunalpolitikere (og kommuneadministrasjonen).  Man kan også saktens spørre seg om utbyggerne er av den oppfatning at de har å gjøre med lett påvirkelige politikere som lar seg manipulere bare man iverksetter trusler (om å la være å bygge)? 

Larvik 27.08. 16

Finn W. Fjellanger

 

Les også takstmann Oddvar Andreassen sitt tidligere innlegg “Bygge-og plansaker med forviklinger.”

Les også takstmann Oddvar Andreassen sin tidligere sak ” Bygge-plansaker.”

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bygge- og plansaker

“Hvis kommunen enda en gang roter det til og kommer med feil vedtak, hvordan tror Dere et resultat av en anke vil gå hos fylkesmannen eller i departementet” sier byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i søndagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bygge-og plansaker

Etter at jeg den 25.08 skrev et innlegg som kom inn i ØP 26.08 der jeg ba ordfører Rune Høyseth ta noen telefoner i riktig rekkefølge slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles gikk jeg inn på datamaskinen. Koblet meg opp på kommunens hjemmesider og i saksbehandlingspapirer fant jeg noe interessant lesning.

Jeg fant Vestfold Fylkeskommunes merknad til sommerens høringsuttalelse, dokumentet er langt og er datert 17.06.2016 og har referansenummer 201302383-20. Hele dette dokumentet burde absolutt vært trykket fra a til å i dagspressen. Av frykt for at så ikke skjer og at ikke alle Larviksbeboere tar seg jobben med å finne dokumentet via netter vil jeg her kun gjengi merknadens hoveddel og konklusjon:

Fylkeskommunen hadde vesentlige merknader til reguleringsendringene da de ble varslet i 2014. Saken var til politisk behandling hos fylkesmannen 26.08.2014. Følgende innstilling ble da enstemmig vedtatt:

Vedtak: Fylkeskommunen har vesentlige merknader til forslag til reguleringsendring for Grandkvartalet.

1) Foreslåtte høyder er i strid med kommunedelplan for Larvik by §§ 1.1, 1.2, 1.3, og 3.3, og 3.14 og 9.6.

2) Illustrasjoner viser at de foreslåtte høydene og volumene er fremmede på stedet. Tårnene bryter by-silhuetten markant sett fra mange viktige steder i byen, og tårnenes proporsjoner sprenger byens formspråk. Fylkeskommunen anbefaler at byens topografi og dette områdets historiske bebyggelse, karakter og betydning er førende for utformingen i denne sonen av byen.

3) Foreslåtte bygningskropper mot Schultzesgate /Storgata og Schultzesgate/Prinsegata anbefales trappet ned mot den bevaringsverdige nabobebyggelsen i øst. Osv. osv.

Reguleringsplanen er nå på offentlig ettersyn, den har følgende endringer som er relevant i forhold til de vesentlige merknadene:

– Ett tårn er fjernet. Det gjenstår to tårn med kotehøyde 42,5 og 36,5.

– Det legges til rette for en inntrukket 5. etasje mot Prinsegata.

Reguleringsplanen vurderes til å fremdeles være i strid med kommunedelplan for Larvik by og det å fjerne ett tårn er ikke tilstrekkelig. Tårnene bryter fremdeles by-silhuetten markant og deres proporsjoner sprenger byens formspråk. Fylkeskommunens vedtak i punkt 3, om å trappe ned bygningskroppene mot verneverdig bebyggelse kan ikke fylkeskommunen se er fulgt opp. En ytterligere etasje mot Prinsegata fører til at den nye bebyggelsen blir en vegg for den gamle bebyggelsen mot nordøst (mot Steinane).

Konklusjonen gitt 17.06.2016:

Reguleringsplanen strider fremdeles mot byplan og ikke er i byens målestokk, hverken når det gjelder høyder eller volum/størrelser. Fylkeskommunen vil på dette grunnlaget opprettholde våre vesentlige merknader medelt i vår uttalelse datert 26.08.2014.

Sammendrag: Prosjektet i Grandkvartalet viser hvordan det kan oppstå utfordringer mellom byutvikling og vernehensyn. Fylkeskommunen ser at Larvik kommune har ønske om å skape et levende bysentrum som bygger opp under Larviks identitet og som har gode forbindelser mellom de ulike delene av sentrum. Dette krever evne til å balansere ulike verdier og interesser. Vi oppfordrer kommunen til å jobbe videre med dette i prosjektet. Reguleringsplanen som er på ettersyn strider fremdeles mot byplanen og er ikke i byens målestokk, hverken når det gjelder høyder eller volum/størrelser. Fylkeskommunen vil på dette grunnlaget opprettholde våre vesentlige merknader medelt i vår uttalelse datert 26.08.2014.

Vestfold fylkeskommunes uttalelse til offentlig ettersyn er underskrevet plankoordinator Gerd- Louise Wessel og rådgiver Anne Hilde Hole. Dato 17.06.2016

Som man ser er det ikke bare undertegnede som ber kommunen via ordfører ta noen telefoner i riktig rekkefølge slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles. Fylkesmannen sier den 17.06.16 følgende, sitat: Vi oppfordrer kommunen til å jobbe videre med dette i prosjektet. Sitat slutt.

Kommentaren fra Fylkesmannen viser også tydelig hvor håpløs den kommune bygge- og plansaksbehandling vedr Grandkvartalet har vært de siste 2-3 årene. Som sagt mange ganger før er det ikke nødvendig å gjennomføre en høring over et tiltak som ikke kan komme innenfor allerede vedtatte byplan eller på noen måte tilfredsstiller plan og bygningsloven § 12-3 ledd. Det finnes ikke mulighet for at noen kommunale instanser, kommunestyre- eller formannskap kan vedta seg bort fra eller ikke ta hensyn til en Statlig lov.

Hvis kommunen enda en gang roter det til og kommer med feil vedtak, hvordan tror Dere et resultat av en anke vil gå hos fylkesmannen eller i departementet etter fylkesmannens knusende kommentar datert 17.06.2016??

Konklusjon: Nå bør alle og spesielt kommunale saksbehandlere, politikere m.v. stikke fingeren godt ned i jorda, da vil De skjønne hvor «landet må ligge». Skal vi skape en større levende, moderne og pulserende sentrumsdel må vi ta tak i sakene å gjennomføre en NY byplanlegging i nedre del av sentrum, det finnes ikke noe annen vei å gå. Lykke til.

Oddvar Andreassen

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bygge- og plansaker med forviklinger

“Bør vi alle herunder det offentlige nå hjelpe Røed og Hansen på vei videre?” spør byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Bygge- og plansaker med forviklinger

Jeg har bladd gjennom noen avviser fra i sommer og ser at ordfører Rune Høyseth den 15.07 skriver følgende i ØP, sitat: Vil ha et bredt flertall om Grandkvartalet, Grandkvartalet er en usedvanlig viktig premissleverandør for byutviklingen vår, sier ordføreren, som mener reguleringsplanen omsider bør vedtas når den kommer opp til sluttbehandling til høsten. Og han ser ikke bort fra at arbeiderpartiet kam komme til å være fleksibel med hensyn til de klart definerte makshøydene som partiet i utgangspunktet har satt på storprosjektet. Ganske enkelt for å sørge for et bredest mulig flertall bak vedtaket. Sitat slutt. I ØP den 25.08.16 gjentar ordfører Høyseth noe av det samme.

Ønsket til ordføreren Rune Høiseth er absolutt forståelig å riktig, det samme ønsket har vel de fleste Larvik-borgere, men: Det forundrer meg stort at selv ordfører Rune Høiseth fremdeles ikke vet nøyaktig hva som skal til for at Grandkvartalet kan bygges som anmeldt, det er ikke så enkelt. Det nytter ikke å bare godkjenne Grandkvartalets reguleringsplan da den avviker for stort og for mye i forhold til den allerede vedtatte overordnede byplan. Følgende må da gjøres:

1. Allerede vedtatt byplan må FØRST forandres, den må gjøres vid/høy nok til å kunne «ta imot» Grandkvartalets reguleringsplan/byggesøknad med alle sine oppgitte mål.

2. Først når den overordnede byplan som sier hvordan vår by skal være i framtiden er forandret, da er det fritt fram for Grandkvartalet og lignende prosjekter, Grandkvartalet vil da kunne «skli gjennom» på en enkel og rask måte da det ikke vil være noe hjemmel til å nekte tiltaket utført. Alt dette er forklart mange ganger tidligere.

Jeg vil også be befolkningen lese Høyres planutvalgsmedlem Marie Offenberg sin kommentar i ØP i går. Hun har i motsetning til ordfører Rune Høiseth skjønt hele opplegget og sier sitat: «Uavhengig om man liker det eller ikke, har tiltakshaver fulgt plan- og bygningsloven og kommuneplanen, ja da må vedkommende kunne forvente å få gjennomføre prosjektet slik man har krav på.» Med andre ord, og sagt flere ganger tidligere, blir at etter «boka» vil det ikke være hjemmel til å nekte tiltaket utført.

Spørsmålet blir da, vil Larvik befolkning forandre den allerede vedtatte overordnede byplan VESENTLIG, vil vi gi godkjenning til at HELE byen vår kan forandres dramatisk og at hele byens utforming vil kunne bli en helt annen enn dagens? I så fall, det å forandre den overordnede byplan er en langt mer omfattende og langdryg sak enn bare kun å godkjenne det lille Grandkvartalet.

Kan eller bør forslaget vedr. Grandkvartalet legges dødt eller nullstilles ennå en tid for å kunne gjøre følgende nødvendige ting:

– Kan kommunen og eventuelle andre danne en hjelpegruppe for å finne en totalløsning som alle parter kan leve med og som kan hjelpe Røed/Hansen på veien videre? Prosjektet bør absolutt gjennomføres.

– VIKTIG, kan alle gårdeiere i HELE kvartalet kalles sammen for å diskutere HELE kvartalets utvikling? Hvis HELE kvartalet innbefattes, kan det sannsynligvis bygges innafor vedtatt byplan – da man får større areal og fordele kostnader på. Man kommer ikke utenom at Grandkvartalet ved behandling nå i høst må «innenfor» den overordnede byplan.

En viktig følge av større prosjekt er at hvis hele kvartalet hadde blitt innlemmet hadde Grandkvartalets forretningsdel blitt så stort at det muligens kunne overlevd konkurransen fra Nordbyen m.v. Hvis ikke vil det knuslete og lille Grandkvartalets forretningsdel bli så lite at det også vil dø ut av seg selv, konkurser og tildekkede vinduer vil her, som i sentrum, oppstå ganske hurtig. Vi bør nå benytte anledningen å skape en større levende, moderne og pulserende sentrumsdel.

Kort sagt, kan det finnes en løsning istedenfor fortsatt «krig»? Er tiden overmoden for å se på saken helt på nytt? Bør vi alle herunder det offentlige nå hjelpe Røed og Hansen på vei videre?

Burde ordfører Rune Høiseth engasjere seg mer og i riktig rekkefølge ta noen telefoner slik at hans ønske fra 15.07.16 kan oppfylles?

Det er ikke sikkert en omforent løsning vil ta lengre tid enn det «krigen» i dag tar (for mange år vil det kunne ta hvis kommunen ikke kommer på riktig spor saksbehandlingsmessig). Og husk, hvis riktig- og god saksbehandling gjøres, hindres mange ankemuligheter i ettertid.

Skal vi tenke nytt og positivt?

Oddvar Andreassen

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En sannhet med modifikasjoner

“Slik Rune Høiseth uttaler seg, skulle man nesten tro at han ikke har fått med seg den omfattende og grundige fellesmerknaden/høringsuttalelsen på hele 17 sider”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

 

En sannhet med modifikasjoner.

I ØP den 25.8.16 uttaler Rune Høiseth (RH) seg i forbindelse med at den nye reguleringsplanen for Grankvartalet skal sluttbehandles i kommunen nå i høst. «Grandkvartalet er en uvanlig viktig premissleverandør for byutviklingen vår» sier RH som mener planen bør vedtas når den nå kommer til sluttbehandling, og «ser ikke bort ifra at Arbeiderpartiet kan komme til å være fleksible med hensyn til de klart definerte makshøydene som partiet i utgangspunktet har satt på storprosjektet. Ganske enkelt for å sørge for et bredest mulig flertall bak vedtaket».

Videre sier han: «Jeg har sett igjennom samtlige høringsuttalelser, og det er ingen tvil om at kvartalet er ønsket».

Den siste uttalelsen til RH er en sannhet med modifikasjoner. Slik han uttaler seg, skulle man nesten tro at han ikke har fått med seg den omfattende og grundige fellesmerknaden/høringsuttalelsen på hele 17 sider fra alle de store lag og foreningene i Larvik: Langestrand Nyttige Selskab, Steinane Jegersborg Velforening, Bøkelia Vel, Larvik Bys Vel, Torstrand Vel, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner, Fortidsminneforeningen Vestfold, Prinsekvartalet Borettslag/Sameie og Funkisgården Borettslag, som til sammen representerer ganske mange innbyggere.

 De aller fleste er i utgangspunktet positive til at Grandkvartalet skal bygges ut, men ikke for enhver pris. Slike overordene planer som den nylig vedtatte kommunedelplanen for Larvik by som har gjennomgått en omfattende demokratisk prosess, må følges. Det samme gjelder angitte høyder i den vedtatte reguleringsplanen fra 2010 for Grandkvartalet.  M.a.o. må man forholde seg til Plan og bygningsloven. Ser man bort i fra vedtatte bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen for Larvik by, vil det å utarbeide lovpålagte kommunedelplaner miste sin betydning og forutsigbarheten vil bortfalle for alle.

For øvrig anbefaler jeg politikerne som skal sluttbehandle denne saken, også å studere Vestfold Fylkeskommunes meget kritiske merknader til prosjektet samt også de kritiske merknadene fra det kjente danske arkitektfirmaet Gehl Architects AS som var engasjert av Larvik kommune for å vurdere prosjektet.

At Grandkvartalet er en viktig «premissleverandør» for byutviklingen vår, er jeg ening i.  Utbyggingen av Grandkvartalet vil danne presedens for den videre utviklingen av Larvik og innebære at man ikke kan nekte andre å bygge tilsvarende høyt/kompakt etc. i sentrale deler av Larvik.  Julius Cesars berømte ord: «Alea iacta est» «Terningen er kastet» kan også benyttes i forbindelse med reguleringsvedtaket. Etter dette vil det være for sent å snu.

 

Larvik 27.08.16

Finn W. Fjellanger

 

Les også fredagens sak om forslaget til fortetting på Mesterfjellet i Larvik sentrum

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Planer om fortetting av et av Larviks eldste og flotteste strøk Mesterfjellet

I forkant av en søknad om å bygge ny 6-mannsbolig i Mesterfjellveien 5  burde det først ha vært utarbeidet og søkt om reguleringsendring for området.


Foto: 1881.no
 

Larviksvegen 17 i Stavern fikk ja til firemannsbolig og det blei nei i Ingesgate i Byskogen og Grønnebergveien. I tillegg nevnes Franklinveien på Gon som fikk nei til bygging av firemannsbolig og Vebergsgate på Østre Halsen som fikk ja. 

Les også historien til Tor Olav Karlsen om saksbehandlingen i Vebergsgata på Østre Halsen

Nå har administrasjonen fått en ny sak på bordet hvor en utbygger har ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 5. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 6-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill. 

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området. Mattias Holmbäck som er nærmeste nabo har på vegne av 89 naboer sendt klage til ansvarlige søker. Det spesielle i denne saken er at ansvarlig søker er et av medlemmene i Planutvalget i Larvik kommune. Greit nok at denne personen vil bli inhabil når saken vil komme på bordet i Planutvalget i september, men dette mener vi det “lukter” litt av. Når en ansvarlig søker sitter som politiker i Planutvalget i Larvik kommune så har selvfølgelig denne personen ett tett samarbeid med både plansjef, byggesaksjef og saksbehandlere i administrasjonen. 

Gunnar Eliassen, SV uttalte dette i ØP for noen dager siden :“Av de 7 partiene følger FrP mest utbyggers ønske om flere boenheter på små tomter, ofte med H på slep. Noen av disse sakene har det vært enighet om, særlig hvis naboprotestene er massive, sånn at flermannsbolig er avvist.”

Marie Offenberg, H svarte opp Eliassen i Øp og skrev følgende : “Forutsigbarhet handler om mer enn å si nei til alt, eller for den sakens skyld – ja til alt av denne type tiltak. Høyre går ikke inn for fortetting for enhver pris. Vår linje er at hver sak skal vurderes for seg, og det skal fortettes med kvalitet.”

Både Offenberg og Eliassen er medlemmer i Planutvalget og det skal bli spennende å se utfallet i saken Mesterfjellveien 5.
 

Hvis Larvik kommune sier JA til dette så tror vi dere sier JA til fortetting av hele fronten på Mesterfjellet ? 

Og det ønsker vel ikke Larviks innbyggere ? 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Forskjellsbehandling byggesaker og tillitsbygging

“Velger Larvik kommunes administrasjon og eventuelt planutvalget å gjøre vedtak på tvers av dette mener jeg de selv skaper et negativt omdømme og kan fremme forskjellsbehandling, kameraderi og det som verre er “, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Tor Olav Karlsen

Les hele innlegget under bildet. 


Foto: 1881.no

Forskjellsbehandling byggesaker og tillitsbygging

Forskjellsbehandling?, som Gunnar Eliassen kommenterer i ØP 20. august, ja hva er det? Svarene blir sikkert forskjellige avhengig av hvem som blir spurt.

Når planutvalget får byggesaker til behandling så ligger ofte et delegert vedtak fra en saksbehandler som grunnlag i saken. Dette medfører et stort ansvar for byggesaksavdelingen å følge de juridisk bindende dokumenter (reguleringsplan, spesialbestemmelser, plankart osv) som gjelder for eiendommen det søkes om. Følges ikke disse så blir det selvfølgelig merknader og klager, slik som i byggesaken Vebergs gate 4 på Østre Halsen.

Her ble vedtakene om byggetillatelse av fire boenheter i et «spesialområde» opphevet på bakgrunn av misvisende opplysning. Når en saksbehandler kan gjøre et byggevedtak basert på misvisende opplysninger (faktiske feil) som vedkommende er gjort oppmerksom på tidligere, så synes ordningen med delegerte vedtak å være feilslått. Det er viktig at saksbehandler unngår å opptre på en måte som kan forveksles med utbyggers advokat.

Faktafeilen som ble påpekt i dette tilfellet var noe så enkelt som eiendommens fysiske mål. Når det tegnes et byggetiltak som det ikke er plass til på eiendommen og dette påpekes av naboer flere ganger i merknader og klager over en tidsperiode på ett og et halvt år og administrasjonen tydeligvis ikke ser på målebrevet engang så blir det jo feil. Eiendommen er på kommunekartet også regulert til bevaring av bygninger og anlegg. Jeg kan ikke se at en fortetting her er i tråd med juridisk bindene planer og kart. Avvik mellom omsøkte forhold og planbestemmelser vil vanligvis føre til klager.

De som ønsker å se på saken kan se på kommunens Arkivsak 14/6510. Her er skriv fra klagere og Fylkesmannen i Vestfold ikke tilgjengelig, men du kan få de tilsendt på mail ved henvendelse til sevicesenteret. I en av klagene viser vi også til at vi mener kommunens saksbehandler «bestiller dokument» fra utbygger. På Arkivsak 16/6430 ligger nå også dokumenter og nytt vedtak i saken. Spre dokumenter på to saksnummer. Ikke vet jeg hvorfor, men det ser ut som noe mangler.

Jeg er enig med Eliassen i at reguleringsplanen, plankartet og kommuneplanen vi «bor på» skal gi oss sikkerhet og trygghet i hverdagen, samt skape forutsigbarhet for grunneierne innenfor planområdet. Velger Larvik kommunes administrasjon og eventuelt planutvalget å gjøre vedtak på tvers av dette mener jeg de selv skaper et negativt omdømme og kan fremme forskjellsbehandling, kameraderi og det som verre er. Tillit skapes gjennom de handlinger som blir foretatt og ikke gjennom intetsigende markedføringsprat. Skal reguleringer og juridisk bindende bestemmelser sjongleres med oppfordres det til anarki. Jeg er redd for at Larvik har kommet inn på et skjevt spor.

Ta gjerne en tur til Vebergs gate 4 og se på det arealet som grunnarbeidene til den ene to- manns boligen beslaglegger. Se på de såkalte «gode private uteoppholdsarealer» disse to boenhetene får mot sørvest, til venstre for grusflaten. (saksbehandlers beskrivelse av dette uteområdet). I følge tegningene blir dette arealet det største grøntområdet som blir igjen når de planlagte «småhusene», innkjørsler og garasjer er bygget.

Tor Olav Karlsen 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Til fylkes-ordfører Rune Hognes

“Hvis Vestfold fylke bygger boliger for å ta imot 100 000 nye innbyggere, og det bare kommer 52 000, så har vi et problem.”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Til fylkes-ordføreren

Under overskriftene «Legger planer for å få plass til 100.000 flere i Vestfold» og «Tettere på naboene» i Østlands-Posten 18.08.16 uttaler fylkesordfører Rune Hognes (H) at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal evalueres: «I Vestfold skal det bygges tett og høyt (…) for å ta imot 70.000-100.000 flere innbyggere i fylket.

-Planen har lagt befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til grunn.

– Med opptil 100 000 flere vestfoldinger fram mot 2040, skal RPBA sørge for at alle skal få en plass å bo»

Jeg syntes tallene var såpass interessante at jeg sjekket med SSB. Jeg ble, med gode instrukser, loset fram til ønskede tabeller som fortalte følgende; pr. 16.08.2016 er vi 244.967 innbyggere i Vestfold. Forventet befolkningsframvekst fram mot 2040 er 51.948. Det vil si at vi vil være ca. 296.915.

Jeg syntes spriket mellom fylkesordførerens og mine tall var så stort?nesten det dobbelte hvis vi runder av?at jeg dobbeltsjekket med en telefon til SSB. De kunne bekrefte at mitt tall var det «naturlige å bruke».

Da er det også naturlig å spørre fylkesordfører Rune Hognes om hvor han har funnet disse tallene, for hvis Vestfold fylke bygger bolig for å ta imot 100 000 nye innbyggere, og det bare kommer 52 000, så har vi et problem.

Mai Grunden

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *