“Super Spesialen” hos Alfhild på Hovland er reddet.

Larvik kommune jobber med planlegging av en undergang for kryssing av Nansetgata.


Kartutsnitt fra Larvik kommunes høringsside


Kartutsnitt fra Larvik kommunes høringsside

Politikerne med Høyre i spissen har nå trumfet mellom bygging av undergang. Administrasjonen og Cowi anbefalte ikke denne løsningen, men ville heller ha lysregulerte overganger. 

Håper at politikerne denne gangen har satt seg grundig inn i denne saken før de overprøvde administrasjonen og Cowi sine anbefalinger. 

Cowi har gjort et kostnadsoverslag i januar 2016 og dette var på ca 5,4 mill. Det skal bli spennende å se det nye kostnadsoverslaget som kommer etter at Cowi legger frem en grundig sak i kommunestyret i september. Statens vegvesen har satt krav til ca 80-100 meter lengde på rampene på hver side av undergangen. Dette medfører at mange grunneiere blir berørt og de vil helt sikkert kreve erstatninger. 

Skal vi tippe at totale kostnader vil nærme seg ca 50 mill ? 

Og hva med Alfhild AS ? Det blir opprør hvis Larvik mister muligheten til å få sin “Super Spesial” 🙂 

Ta en titt på Larvik kommunes høringside og status i saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ansettelser i Larvik kommune som bør granskes

Det er ikke bare næringsminister Mæland som har tildelt toppverv ti sin venn, Larvik kommune har faktisk opplevd det samme siste året.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 Bøkebloggen skrev tidligere i sommer om bryggesaken på Lamøya. Denne saken engasjerer tydeligvis Larviks innbyggere og det kom inn mange tips. 

Tom Henning Ruud burde absolutt sørget for en nærmere habilitetsvurdering før han ansatte Arne Nicander i sin nye jobb i Larvik kommune. Dersom Ruud og Nicander har et nært personlig forhold, vil Ruud være inhabil og sannsynligvis ikke burde foretatt ansettelsen. 

Flere mener nå at ansettelsen av Arne Nicander som leder i kommunalteknikk i Larvik kommune bør granskes for å undersøke om ansettelsen har foregått på korrekt måte og at best kvalifiserte søker fikk jobben. ØP omtalte saken om brygga og ansettelsen av Nicander 26 mai 2016 .
I følge ØP ble ansettelsen av Nicander foretatt  av et ansettelseråd bestående Tom Henning Ruud, venn av Nicander, og hovedverneombud Kjellaug Olsen, æresmedlem i skøytegruppa i Fram hvor Nicander har vært aktiv skøyteløper og senere primus motor for skøytegruppa.

Det var også en kjent sak for “ansettelsesrådet” at Nicander hadde vært og fremdeles er i konflikt med kommunen siden 2007 vedrørende den ulovlig oppførte brygga. For å unngå videre spekulasjoner om hvorvidt denne ansettelsen har foregått på en korrekt måte og at best kvalifiserte søker har fått jobben og at spekulasjonene som går om kameraderi har vært utslagsgivende ved ansettelsen, bør kommunen ved Kontrollutvalget granske denne ansettelsen.
Leder for Kontrollutvalget er for øvrig Gjert Gjertsen, som er grunneier på Lamøya hvor Nicanders hytte og brygga befinner seg. Gjert Gjertsen er av den grunn muligens inhabil i saken.

Leder i Kontrollutvalget Gjert Gjertsen eller nestleder Live Jetlund må nå komme på banen for å gjøre jobben de har blitt satt til, nemlig å få på bordet om denne ansettelsen har foregått på lovlig vis og kalle inn “ansettelsesrådet” for å forklare seg. 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Kontrollutvalgets oppgaver i Larvik kommune. 

Ta også en titt på et tidligere innlegg, Lettere å få tilgivelse enn tillatelse. 

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Høsten i Larvik blir hektisk

Kontrollutvalget, Planutvalget og Helse-og omsorgskomiteen i Larvik kommune får en travel høst

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Nå er ferien over og vi tror det blir en spennende høst i Larvik. 

Det har stormet rundt ledelsen i Helse-og omsorg i sommer. Bøkebloggen har skrevet om dette i flere innlegg. Et av innleggene kan dere lese her.
Og i dette innlegget finner dere link til Torgeir W. Scancke sin historie.    
Leder av Helse-og omsorgskomiteen Bente Seierstad samler sine medlemmer til møte 31 august og mange i Larvik forventer nå at disse sakene blir tatt tak i

Grandkvartalet ble lagt ut på høring rett før sommerferien. Saken skal nå til behandling i løpet av høsten. Vi håper nå at ALLE politikerne nå setter seg inn i saken før de skal ta de viktige beslutningene.

Leder av Planutvalget Steinar Nyland og byggesaksjef Janne Kvisvik vil også få en hektisk høst. Dessverre så er det utbyggere i Larvik som har ført Larvik kommune bak lyset. Under oppføringen kan både utførelse, materialvalg og mangel på kontroll og oppfølging forårsake feil. Ofte blir ikke slike feil synlige før det har gått en tid. Når feilene blir oppdaget så tar ikke de useriøse utbyggerne tak i dette og retter opp i feil og mangler. 
Flere saker er nå anmeldt til Larvik kommune og blir nå i høst fulgt opp med kontroller. Andre saker har gått til forliksrådet og fortvilte kjøpere har også engasjert advokater for å få ryddet opp. 

Leder av Kontrollutvalget Gjert Gjertsen har også en del saker han nå må ta tak i. Her kan dere lese om utvalgets oppgaver. 
Bryggesakene på Lamøya og ansettelsen av leder i kommunalteknikk er saker som Kontrollutvalget må ta tak i.    

Og orføreren får også en travel høst, det er fortsatt mange som venter på svar etter å ha utfordret han i leserbrev. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

 

Mariusbrygga reddet fra riving.

” Det er mange som nå sender sin takk til Larvik Havn for en flott rehabilitering av Marius brygge”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

Hele innlegget kan dere lese under bildet.


Nytt dekke. Foto: Finn.W Fjellanger

MARIUSBRYGGA REDDET FRA RIVING

Den 13. mai hadde ØP et oppslag med overnevnte tittel.

I januar i år igangsatte følgende lag og foreninger : Torstrand Vel, Tolleroddens Venner, Larvik Båtforening, Marius Bygge Borettslag I og II og Larvik Bys Vel en aksjon for å omgjøre Larvik Havn sin beslutning om å rive brygga, og i stedet anmodet Larvik Havn om å rehabilitere og istandsette brygga.

Larvik Havn med havnesjef Jan Fredrik Jonas i spissen, tok oppfordringen fra oss «på strak arm», og styret i Larvik Havn besluttet å omgjøre rivingsvedtaket og gikk inn for å rehabilitere brygga til vår store begeistring.

Nå kan man se det flotte resultatet av rehabiliteringsarbeidene på Marius Brygge. Det gjenstår nå kun mindre arbeider som en leider og evt. noe fendring. For rel. kort tid siden ble også den s.k. Soyabrygga like bortenfor utbedret og istandsatt. 

Det er mange som nå sender sin takk til Larvik Havn for en flott rehabilitering av begge disse to bryggene.

All ære til Larvik Havn og en stor takk fra oss som henstilte Larvik Havn om å bevare Mariusbrygga.


Nytt dekke. ​Foto: Finn.W Fjellanger


Nytt dekke. ​Foto: Finn.W Fjellanger


Slik så bryggen ut før renovering. ​Foto: Finn.W Fjellanger

Larvik 5.8.16

Finn W. Fjellanger

Leder Larvik Bys Vel.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjerringfjell kjøpes tilbake av Larvik kommune ?

Larvik kommune hadde forkjøpsretten i 2010 men benyttet den ikke. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er Forsvarets gamle hytte og Telenor sin kommunikasjons mast som gir mobildekning i store områder fra Ula til Kjerringvik

Kjerringfjell ligger mellom Ula og Kjerringvik og er høyste toppen i gamle Tjølling kommune. 117 meter over havet har du panorama fra Østfold-kysten til Telemark og 360 graders utsikt. 

Mange husker at Forsvarets anlegg på Kjerringfjell ble lagt ut til salgs i 2011. Se prospektet . Da ble også disse bildene lagt ut i Sandefjords Blad. Ta en titt på linken. 

Larvik kommune hadde i 2010 forkjøpsrett til takst på kr 1,5 mill når Skifte Eiendom la den ut for salg. Kommunen takket den gangen nei til dette og de la heller ikke inn noe bud på eiendommen. Fritidseiendommen ble i stedet solgt til en privat kjøper som fikk tilslaget på kr 1 mill. 

Nå viser det seg at Larvik kommune har angret seg og det er nå kjørt en prossess hvor eiendommen er omregulert. Formålet med reguleringen var å sikre eiendommen til allmenn bruk, herunder bruk av den gamle signalstasjonen til friluftsliv i regi av almenne friluftsorganisasjoner. For å nå formålet ønsker Larvik kommune å erverve eiendommen. 

Larvik kommune håper nå at et erverv kan gjennomføres med grunnlag i en frivillig kjøpsavtale mellom Larvik kommune og eieren som kjøpte dette i 2010. Da reguleringen gir kommunen mulighet til å ekspropriere eiendommen med hjemmel i plan- og bygningsloven, vil en kjøpsavtale naturlig måtte baseres på prinsippene for verdsettelse ved ekspropriasjon. 

Det skal bli spennende å følge denne saken. Antagelig må Larvik kommune nå betale den erstatning domstolene fastsetter ved en ekspropriasjon og i tillegg måtte betale motpartens advokatomkostninger. I tillegg så har Larvik kommune allerede brukt mye tid og penger på å utarbeide reguleringsplanen. 

Muligens noen i Larvik kommune kunne kommentert hvorfor ikke forkjøpsretten ble benyttet i 2010 ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsvarets bunkers anlegg som nå er solgt til en privat eier.

Larvik kommune hadde forkjøpsretten til å sikre seg anlegget. Mange av brukerne sendte brev til ordfører Riise Jensen i 2010, men til ingen nytte. Les brevet her. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsvarets hytte

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Telenors mast. 

Ta også en titt på denne linken på sleksdata.no med mange fine bilder fra Kjerringfjell. Også feilaktig kallt Kjerringberget…

Hvis noen ønsker å ta turen til Kjerringberget så har Tor Arne Paulsen laget en flott beskrivelse på Ut.no. 

Kontakt gjerne Bøkebloggen på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre saker.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Rune Høiseth, hva vil Larvik gjøre for å forbedre sin ranking

Bøkebloggen har i juli hatt flere saker hvor mange personer har stilt ordfører Høiseth en del spørsmål som fortsatt ikke er besvart. 


Foto: Larvik AP

Mai Grunden hadde dette innlegget 19 juli “Spørsmål til ordfører”. 
Bøkebloggen purret opp ordfører i dette innlegget 23 juli “Mange venter på svar ordfører”
Thore Brastein hadde dette innlegget 27 juli med flere spørsmål ” Kjære ordfører “

Bøkebloggen observerer nå at ferien til Høiseth er over. Etter at  NHOs kommune-NM ble offentliggjort denne uken og Larvik kommune dessverre havnet helt nede på 165 plass så ser vi nå at Rune Høiseth har hatt en interessant diskusjon på stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas Facebook side. 
Hele diskusjonen er gjengitt under og ligger også ute på  Kårstein Eidem Løvaas sin åpne Facebook side. 

Kårstein Eidem Løvaas Flott med seks av Vestfolds kommuner blant de hundre beste i Norge. Og bedre skal det bli, når sammenslåingene er ferdige er vi kun seks solide og flotte kommuner i fylket vårt.

Rune Høiseth Bildet ville sett noe annerledes ut , om Larvik hadde blitt tilgodesett med statlige arbeidsplasser !

Kårstein Eidem Løvaas Det nærmer seg nesten ansvarsfraskrivelse gode ordfører Rune Høiseth. 😊 Håper og tror dere har noe mer lokal kraft enn som så, til å utvikle Larvik. Trolig er det mer fruktbart å arbeide målrettet lokalt, enn å se se lengselsfullt etter statlige arbeidsplasser. 😊

Rune Høiseth En kombinasjon av private og offentlige arbeidsplasser er bra . Eidem Løvaas kjenner sikkert ikke til fordelingen av statlige arbeidsplasser de siste år ! Dette er bare ren faktaopplysning. Her er ikke Larvik tilgodesett .

Kårstein Eidem Løvaas Gode ordfører Rune Høiseth, dette ligner bare mer og mer på ansvarsfraskrivelse. Det handler ikke om å “tilgodese” den ene eller den andre. Statlige arbeidsplasser er ikke milde gaver som deles ut der kommunene selv ikke evner å skape. Statlige arbeidsplasser legges der det er mest forsvarlig ut fra faglige vurderinger. Andre kommuner med lav andel statlige arbeidsplasser lykkes godt. 
Min oppfordring er å gjøre noe med det man kan gjøre noe med: Larviks politiske ledelse bør i mye større grad ha fokus på verdiskaping og bedre vilkår for næringslivet. 
Tar du utfordringen, eller skal du fortsette å peke på eksterne faktorer?

Rune Høiseth Er selvfølgelig ikke uenig i det men forsatt mener jeg det regionale nivå også har en rolle i samspillet mellom kommunene og det statlige nivå.

Kårstein Eidem Løvaas Rune Høiseth, jeg har ikke snakket om det regionale nivåets rolle og svaret ditt var litt ullent og vrient å tolke. Hva vil Larvik gjøre for å forbedre sin ranking på listen denne saken viser til?

 

Kjære ordfører, nå er ferien over og det er på tide å stå opp for Larviks innbyggere. Vi kan ikke se at du har svart på det siste spørsmålet du her fikk av Kårstein Eidem Løvaas i samtalen over ? Og dette spørsmålet er viktig og det er mange i Larvik som ønsker svar på det nå. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Motbydelig leserbrev fra Per Manvik

“Per Manvik, jeg tror du mister mange velgere i Larvik når du skriver slike leserbrev” skriver dagens gjesteblogger Arne Sandnes

Les hele innlegget under bildet.


Foto. Langsveien.no

Dette var motbydelig lesing Per Manvik

Jeg har nå forstått at Thore Brastein på nytt har hisset deg opp på grunn av et leserbrev hvor du blir nevnt. Jeg tror faktisk Brastein “traff spikeren på hodet” nok en gang. Når du nå ber han om å slutte å ytre seg i avisen fordi han ødelegger Larviks omdømme så bør du nok muligens se deg litt tilbake selv. 

Å kaste sten i glasshus er et ordtak som benyttes for å beskrive at man ikke skal kritisere andre for ting man gjør selv.

Skal jeg fortelle deg hvorfor de som kunne tenke seg å flytte til Larvik for å bo eller skape arbeidsplasser vegrer seg? Det er faktisk på grunn av all støyen i det politiske miljøet i Larvik kommune og der har du de siste årene vært en av hovedpersonene hvor mobbing og barnslige morsomheter har vært viktigere enn saklige politiske avgjørelser. 

Et slikt leserbrev skrevet på denne måten fra en folkevalgt politiker er også med på å gi et uheldig omdømme til Larvik og er ikke med på å “Løfte Larvik” til nye høyder. Og når du i tillegg er gruppeleder i Fremskrittspartiet så blir dette enda mer feil. 

Jeg er helt enig i det du skriver, ” Det vi trenger i Larvik nå er positive holdninger og optimisme og en samlet politisk vilje til fornying og nytenkning som kan forløse den uslepne diamanten – som Larvik kommune er.”

Men jeg har dessverre helt mistet troen på at Larvik får til dette så lenge du sitter i det politiske miljøet. Jeg hadde faktisk troen på deg en periode og da fikk du også min stemme ved valget. Men etter å kontaktet deg flere ganger om viktige saker og også hatt møte med deg så har jeg mistet troen på deg. Jeg gikk fra dette møtet med lovnader fra deg om å ta tak i dette, men når ingen ting skjer så har du ikke tillit lenger.

Per Manvik, siden du forsøker å gi inntrykk av at du er Larviks mobbegeneral som sier du vil ta tak i mobbingen på skoler  m.m. her i kommunen, så bør du nå gå foran som et godt eksempel og først stoppe mobbingen i det politiske miljøet i Larvik. 

Arne Sandnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *