Ble for trangt i Brannvaktsgata og tak på nabobygg ble skadet.

Bøkebloggen har blitt kontaktet av mange som lurer på hvordan dette har blitt godkjent hos vegvesenet og kommunen. 


Takstein er revet av og bord er ødelagt

Knust takstein ligger i gata

Bøkebloggen har de siste dagene fått flere henvendelser fra folk i Larvik som lurer på hvordan Brannvaktsgata har blitt etter at det nye bygget på Gamle Brannstasjonen har kommet opp. Gaten er hovedgaten fra Kongegata til Prinesgata og hvordan kan en da godkjenne denne løsningen. Hva med større lastebiler og busser som møter gående og syklister ?

Vi har fått bildet over tilsendt fra en bekymret leser hvor denne meldingen lå vedlagt : 

“Ville bare dele en ting med dere… Og har snakket med flere som stusser… Hvor liten plass – Brannvaktsgate har… Og hvor liten plass det er mellom det nye “Brannstasjon” bygget og huset på andre siden av gaten…. Må si dette nye leilighetsbygget har gått på grensene løs… Jeg har bare en RangeRover men hadde det vært en familie på gåtur der…. Var Brannstasjonen så nærme veien? “

Kan noen i Larvik kommune forklare hvordan utbyggerne av Gamle Brannstasjon har fått godkjent en slik løsning ? 

 

Bøkebloggen skrev siste uke en sak hvor vi satte fokus på hvordan prosjektene i Larvik blir godkjent, Her ser vi resultatene.

Les også Egil Lærums Åpne brev til rådmannnen hvor han etterlyser svar.

Les også innlegget fra Thore Brastein hvor han kommenterer tidligere innlegg. 

Les også innlegget fra Finn W Fjellanger som skriver om Alfa Eiendom sine planer i sentrum. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Husebyjordet Omsorgsboliger, eller var det Husebykroken ?

Trygt å bo, enkelt å leve i nye omsorgsboliger på Tjøllingvollen


 

Larvik kommune arrangerte informasjonsmøte om Husebyjordet omsorgsboliger i kafeteriaen på Tjølling sykehjem på Tjøllingvollen mandag 26. september 2016 kl. 17.30.

Larvik kommune stilte med representanter fra boligkontoret, eiendomsavdelingen og helse/omsorgsavdelingen. 

Det ble stilt et spørsmål fra salen på starten av møtet. Hvorfor prosjektet hadde fått navnet Husebyjordet i stedet for Husebykroken som er det riktige navnet på boligfeltet. Prosjektleder beklaget dette og at dette var en liten “blemme”. Husebykroken har som kjent også sin egen stein med navnet på. 

“På Husebyjordet (kroken) skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her får du det du trenger for å nyte og glede deg over livet, alene og sammen med andre i et fellesskap,” er noe av det vi fikk høre. Se link til prosjektet.

Det som overrasket oss var at det ikke skulle være et “tett” samarbeid med pleiere og nettverk på Tjølling Sykehjem. Vi trodde faktisk at dette var grunnen til at Larvik betalte ca 8 millioner for denne tomten ? Ansatte i Helse og Omsorg fortalte de fremmøtte at det var Hjemmesykepleien fra Kanalkai som skulle serve beboerne i de nye 16 leilighetene. 

Vi har derfor full forståelse for at noen politikere satte foten ned og mente at Larvik kommune kunne kjøpt en billigere tomt. Se link

Og hvorfor ikke nå bygge opp en ny “Søbakken modell på Tjøllingvollen ? Alt ligger til rette for det, Tjøllingvollen har legesenter, tannlege, sykehjem, butikk, gode bussforbindelser til Larvik, Sandefjord og Oslo. 

Vi tror faktisk mange mener det etter all støyen om organiseringen i Helse og Omsorg i Larvik. Hvorfor ikke bygge en modell som fungerer ?

Tilslutt er vi også overrasket over den veldige fokus på moderne kommunikasjons- og varslingsteknologi i hver leilighet. Vi har de siste årene sett hvor vanskelig det er for gamle mennesker å få en trygghetsalarm i Larvik kommune. Dette gjelder både i omsorgsboliger og hjemme i private boliger. 

Men vi regner med at dette nå er historie og at ALLE som har behov og søker umiddelbart får innvilget trygghets alarm ? Og at alarmsystemer fra 1980 tallet nå er byttet ut med moderen systemer ?

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tre ringer i hjemmetjenesten

“Er Søbakkenfolket av samme mening, deler de samme oppfatningen?”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget under bildet. 


Foto: privat

Tre ringer i hjemmetjenesten

Det er fra avdelingslederne i Ring 1 gitt klart uttrykk for at dette blir bra og vil bli kontinuerlig fulgt opp og justert etter behov. Så langt ser det tillitvekkende ut og jeg er sikker på at dette har vært grundig diskutert innad. 

Tillater meg å spørre om hvordan ringlederne i de to andre sirklene ser på dette – om de er enige og like håpefulle, men også realistiske?

Er Søbakkenfolket av samme mening, deler de samme oppfatningen?

Denne nyordningen må få gå seg til, men det er viktig med kontinuerlig evaluering og fri meningsutveksling uten at noen får munnkurv.

Likeså at ØP slipper til leserbrev og innlegg som er berettiget. Det synes å ha vært en viss delay i systemet der ,villet eller ikke, som gjør innlegg uaktuelle og glemt. Eller tar jeg feil?

Kjell O.Skavdal

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nye skattekroner renner ut når politikerne tar over byplanleggingen

Og hvorfor lytter ikke politikerne til faglige råd i den tidlige fasen av prosjekter?

Les hele saken under bildet. 


Kartutsnitt fra Larvik kommunes høringsside

NYE SKATTEKRONER RENNER UT NÅR POLITIKERNE TAR OVER BYPLANLEGGINGEN.

«Alfhild er reddet» er overskriften på 1. side i ØP. Bøkebloggen spør seg om ikke ØP burde ha gravd dypere i saken og satt fingeren på politikernes håndtering av denne saken. Som et benkeforslag foreslo Høyre å etablere en undergang for å sikre barn og unge en trygg ferdsel over Nansetveien. Isolert sett kan forslaget virke fornuftig dersom man ikke tar hensyn til hvilke konsekvenser en slik løsning forårsaker, både praktisk og økonomisk.

Men, og det er etter Bøkebloggens oppfatning et stort men. Til tross for at kommunes administrasjon med en gang kom med tungtveiende faglige råd om ikke å etablere en slik undergang, valgte Høyre likevel å fremme forslaget som fikk flertall i kommunestyret mot SV og MDG sine stemmer. Og det ble vedtatt å sette i gang en reguleringsendring for å etablere en undergang på stedet. Samtidig ble det også vedtatt at det skulle foretas en uavhengig vurdering av en slik etablering.

Bøkebloggen spør seg også hvorfor politikerne først nå kom med dette forslaget og ikke tok tak i dette i forbindelse med reguleringsforslaget for den nye skolen samt boligprosjektet på Torstvedtjordet da disse reguleringsforslagene var oppe til kommunal behandling tidligere.

På nytt går det også ut over forutsigbarheten i forbindelse med reguleringssaker. Igjen renner pengene ut av den slunkne kommunale pengesekken. For det har vel ikke vært gratis å engasjere Cowi til å foreta en uavhengig vurdering av forslaget samt også å igangsette arbeidene med et reguleringsforslag i forbindelse med undergangen? Og hvorfor lytter ikke politikerne til faglige råd i den tidlige fasen av prosjekter?

Flaks for kommunen at boligprosjektet på Torstvedtjordet ikke er igangsatt ennå. Da hadde prosjektet ganske sikkert måtte stoppes og krav om erstatning ville nok måtte påregnes selv om politikerne nå etter alle solemerker vedtar ikke å gå videre med en undergang.

 

Ta en titt på Larvik kommunes høringside og status i saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En kommunalsjef som står frem

“Per Sortedal , du står frem som et eksempel til etterfølgelse!”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget til Kjell O. Skavdal i sin helhet under bildet. 


Foto: [email protected]

EN KOMMUNALSJEF SOM STÅR FREM!

Per Sortedal står prisverdig frem og forklarer hvorfor han tror møtet med Snøhettas sjefsarkitekt Ingebjørg Skaare ble slik at vi skjems. Et fullstendig bortkastet møte sa hun. Slikt er ikke morsomt å høre. Aller minst for Tore Liverød som ønsket å komme med et tilbud i forkant.

Derfor er det så flott av kommunalsjefen å stå opp med en forklaring og gi bakgrunnsopplysninger. Samt minne de folkevalgte på hva de har vedtatt selv om det ligger en tid tilbake.

En slik kommunalsjef som Per Sortedal står det respekt av. Han ønsker å opplyse sitt publikum og gi en plausibel grunn til møteflausen.
Men det å stå frem slik krever mot og uttrykker et reelt ønske om korrekthet. Det å se publikum rett i øynene med de riktige bakgrunnsopplysninger er flott! Likeså å friske opp politikernes hukommelse.

Skulle ønske at en kommunalsjef til her i kommunen ville stå opp på samme vis.

Nemlig kommunalsjef Karen Kaasa i Helse og Omsorg.

Hun kunne forklart hvorfor Larvik Helsehus har blitt slik det har blitt og økonomien omkring dette. Hvor mye betales til SiV i husleie? Hvorfor har hun ikke villet ansette leger for å dekke kommunlale AKUTTPLASSER i helgene, men satse på legevakten i stedet? Det er ikke godt nok,derfor benytter ikke fastlegene dette i ønsket grad.

Per Sortedal , du står frem som et eksempel til etterfølgelse!

Takk!

Kjell O.Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ønsker å ha inn gjesteinnlegg på Bøkebloggen.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Oppfordring til kommunens saksbehandlere og folkevalgte

“Under fanen “Fortetting” skapes en kunstig panikk – og et eiendomsutvikleres paradis. “, skriver Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OPPFORDRING TIL KOMMUNENS SAKSBEHANDLERE OG FOLKEVALGTE

I innspurten til en avgjørelse i Grankvartal-saken vil jeg med dette oppfordre kommunens saksbehandlere og folkevalgte på det sterkeste, til å lese denne viktige artikkelen i VG fra 16.10.16; 

Under overskriften NYBYGGERNASJONEN   skriver VG bl.a. (sitat): «Byplanlegging, arealdisponering og arkitektur er komplekse prosesser som sjelden egner seg for håndsopprekking på torget. Det er derfor vi velger politikere til å representere oss i disse prosessene, der kompetente fagfolk og opplyste reguleringsmyndigheter skal legge til rette for planarbeidet.

Politikerne er folkets representanter, og skal målbære vårt syn på den inngripen slike prosjekter medfører. Altfor ofte ser vi at de raskt finner sammen med byggeinteressene. Heller enn å tilpasse til det eksisterende og se helhetlige løsninger velger politikerne minste motstands vei og setter seg i fanget på byggherren. Når kommunepolitikerne setter utbyggerne foran innbyggerne, er resultatet gitt. Vi får arkitektoniske katastrofeområder som tjener kun én hensikt: å fylle byggherrens lommebok.

Sentrumsområder i en rekke norske bygdebyer og tettsteder har systematisk blitt ødelagt av entreprenører og utbyggere som har fått kommunal velsignelse til å gjøre akkurat som de vil. Fraværet av estetikk som en faktor i planarbeidet, kombinert med manglende pietet for det eksisterende, gjør at ulykkene skjer igjen og igjen.  Enhver by i hele verden har sine forfeilede byggeprosjekter og arkitektoniske ødeland, men i forhold til areal og folketall må Norge ligge ubehagelig høyt på denne negative rankingen» (sitat slutt).

Det er helt klart at også andre byer og tettsteder strever med sine “Grandkvartal”.

Under fanen “Fortetting” skapes en kunstig panikk – og et eiendomsutvikleres paradis.

Utbyggerne av Grandkvartalet er intet unntak. De retter en dirrende pekefinger mot et forfallent kvartal som ikke under noen omstendighet kan renoveres med nybygg – dersom de ikke kan oppføre en middels drabantby i betong. De har latt kommune og innbyggere forstå at det er dette byen trenger og noe mindre har de ikke råd til.

At byen allerede drukner i leiligheter og visner på rot i mangel på lys, luft og grønne lunger – rett og slett kjærlighet og omsorg, skal visstnok reddes av betonggiganten. Vi trenger nemlig næringsareal, er omkvedet i byen som har overskudd av tomme lokaler. Det lokkes med en Mathall i en by som har Nord-Europas største tetthet av matbutikker og avisa skriver om “bikkjeslagsmål” i næringa.

Alle ønsker Grandkvartalet. Tomta ligger så fint i nedkant av en sjarmerende bydel og rett inn for fjorden. For et potensiale den har!

Mai Grunden

 

Les også tirsdagens innlegg ” Synsing og ønsketenkning om Grandkvartalet. “

Les også innlegget “Verdien av vår byplan = 0” 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Synsing og ønsketenkning om Grandkvartalet

” Men lekmannen Per Manvik overser de lærde fullstendig. Han stoler reservasjonsløst på utbygger”, skriver Kjell Ronald Hansen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet.


Tegning: Kjell Ronald Hansen

Synsing og ønsketenkning om Grandkvartalet

Ordfører Rune Høiseth har uttalt seg i ØP både 15.7. og 26.8. i forbindelse med at den nye reguleringsplanen for Grandkvartalet skal sluttbehandles i planutvalget. Her sier han blant annet om høringsuttalelsene: «Jeg har sett igjennom samtlige uttalelser, og det er ikke tvil om at kvartalet er ønsket». Det har han for så vidt rett i. Alle vil nok at kvartalet skal bygges ut, men ikke alle er uten reservasjoner.  

Det har som kjent kommet inn 74 høringsuttalelser. 60 er udelt positive til reguleringsplanen, mens 7 har sterke innvendinger. Men jeg er dessverre redd for at ordføreren leser høringsuttalelsene som en viss mann leser bibelen. Det synes som om mange av de 60 innsendte uttalelsene nærmest er avtalt spill, som et samlet framstøt eller kampanje og at det satses på antallet framfor innholdet i uttalelsene. Slik jeg ser det, er mye synsing og ønsketekning spesielt om ringvirkningene for handelsnæringen i sentrum. I motsetning til den velbegrunnede og faglig funderte høringsuttalelsen på 17 sider innsendt i fellesskap av en rekke av Larviks velforeninger, borettslag, Larvik historielag, Tolleroddens Venner og Fortidsminneforeningen Vestfold.

I ØP 27.8. stikker Terje Anthonsen hodet fram igjen og spør: «Hva har lengden med viktigheten av en høringsuttalelse å gjøre?». Har Anthonsen tatt seg bryet med å lese den 17 sider lange fellesuttalelsen? Hva sier han om denne uttalelsen med sitt velbegrunnede innhold sammenliknet med uttalelser som: «Det blir dumt å ikke støtte de som faktisk vil noe for Larvik. Jeg håper virkelig dette blir noe av. Nok snakk, Larvik trenger handling!»? Alle uttalelser kan selvfølgelig ikke tillegges like stor betydning. Og en seriøs høringsuttalelse blir gjerne som en konsekvens mer omfattende.

Det er svært interessant og prisverdig at Oddvar Andreassen gjengir Fylkeskommunens kritiske høringsuttalelser på kommentarplass i ØP. Vår lokalavis som dessuten er monopolavis, skulle selvfølgelig ha gjengitt dette for lengst for leserne. Hvor er den gravende journalistikken i ØP?

Anthonsen spør videre: «Og hva har Langestrand Nyttige Selskap, Bøkelia Vel, Torstrand Vel, Larvik Historielag, Tolleroddens Venner og Fortidsminneforeningen Vestfold med dette å gjøre?» og sikter til Grandkvartalet. Men Anthonsen da, innser du ikke at dette griper inn i forholdet til naboer, til byens befolkning, til byens arkitektur og historie? I denne forbindelsen vil jeg gjengi en tekstmelding jeg fikk forleden: «Hei! Det du har advart mot skjer nå på toppen av Øvre Torggate i krysset med Øvre Bøkeligate. Brannstasjonsbygget tar den avgjørende sikten mot fjorden. Er verdt et oppslag i ØP. Takk for innsatsen for byen! Mvh N.N.».

Jeg ser også at Høyres Birgite Gulla Løken uttaler seg i avisa etter det hun oppfatter som en utstrakt hånd fra ordføreren i forbindelse med sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Grandkvartalet i planutvalget 27. september. Gulla Løken uttaler da bl.a.: «Kommunen må sette fornuftige krav uten at disse er så tyngende at investor ikke våger å sette i gang». Mitt spørsmål blir da: Hvordan kan det være regningssvarende å bygge «bare» 5 etg. (15 m) (eventuelt 18 m) på Sanden med de vanskelige grunnforholdene der? Er det dokumentert at grunnforholdene er så mye dårligere i Grandkvartalet relativt sett slik at det er nødvendig å bygge inntil 10 etg. (32,5 m) her? For øvrig presiserer både Finn Walther Fjellanger og John Flessum i ØP 30.8. at det hverken er politikernes eller kommuneadministrasjonens oppgave å forholde seg til lønnsomheten i de enkelte prosjektene i forbindelse med bygge- eller plansaker. Deres oppgave er å forholde seg til den vedtatte byplanen og kommuneplanen.

En som virkelig svelger Røed/Hansens argumenter rått er Per Manvik. I ØP 27.8. bekrefter han dette og sier: «Utbyggerne har sagt at de ikke har mer å gå på når det gjelder størrelsen, og det stoler jeg på». Dette er en utrolig utvikling i FrP i forhold til Gina M. Johnsens kommentar i ØP 2. juli 2014 med tittelen «Byutvikling og takhøyde» hvor hun spesielt tar for seg Grandkvartalet. Her skriver hun: «Larvik kommune har reguleringsplaner som alle, både små og store eiendomsutviklere, må forholde seg til. Reguleringsplanene sier noe om hvordan vi ønsker kvaliteten på boligen og nærmiljøet skal være». «Det er derfor IKKE feil av planutvalget å allerede nå gi utbygger tilbakemelding på at disse byggehøydene mest sannsynlig ikke vil bli godkjent. Når Dark arkitekter kritiserer diskusjonen i planutvalget, håper jeg årsaken er manglende kunnskap om Grandkvartalets historie». Dette skrev altså Gina M. Johnsen for to år siden. Senere har Per Manvik overtatt hele regien i FrP om alt som skal sies om Grandkvartalet.

Manvik har tidligere uttrykt at han er lekmann. Vi kjenner jo begrepet «lek og lærd». Min forståelse av dette er at de lærde sitter med kunnskapen, som for eksempel Gehl Architects. Men lekmannen Per Manvik overser de lærde fullstendig. Han stoler reservasjonsløst på utbygger. Hvor useriøs er det mulig å bli? Selv har jeg opplevd Per Manvik fra talerstolen i kommunestyret hvor han angrep oss som er kritiske til reguleringsplanen for Grandkvartalet. Der utbasunerte han at vi snakker byen ned, ødelegger for byutviklingen og for kommunens omdømme. Og dette uten at vi som tilhørere kunne ta til motmæle i et slikt forum.

Senere, 29.7., skriver Manvik et åpent brev i ØP hvor han ber Thore Brastein slutte å ytre seg i avisa på bakgrunn av hans krasse uttalelser og kritikk av rådmannen, administrasjonen og politikerne. Per Manvik som kan være svært toneangivende og ufin, bør heller gå i seg selv framfor å forsøke å kneble andre!

 

Kjell Ronald Hansen

 

Les også innlegget “Verdien av vår byplan = 0” 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva driver Høyre med?

Det vil nok ikke være lett å verken selge leiligheter eller leie ut lokaler i et prosjekt der man må bo eller drive på en byggeplass med utsikt til en langvarig og støyende byggeperiode


Foto: Høyre.no

HVA DRIVER HØYRE MED?

Under denne overskriften i et leserbrev i ØP den 17.9 stiller Bente Seierstad  (tidl. Ap) og Halstein Bast (V) spørsmål ved Høyres håndtering av Grandkvartalsaken der Høyre allerede nå , før administasjonens saksutredning og innstilling med sin noe spesielle tolkning av demokratiets spilleregler, har konkludert i GK- saken.

Seierstad og Bast retter i samme leserbrev en advarende pekefinger der de «mener det vil være svært uheldig om utbygger alternativt bygger stykkevis med hotellet som første brikke.»

Tidligere har Røed/Hansen nettopp stått fram og sagt at de akter å bygge ut kvartalet i flere byggetrinn. Så dette burde ikke ha kommet som noen overraskelse på Seierstad/Bast. Men at en «stykkevis»-utbygging av kvartalet er uheldig, kan Bøkebloggen si seg helt enig i. Men det er neppe opp til politikerne ved bl.a. Bast og Seierstad å bestemme utbyggingstakten med byggetrinnsoppdeling. Dette er det utbyggerne som må bestemme. Men – og her kommer et stort men -Bøkebloggen tror nok at de som skal finansiere dette prosjektet, vil ha et ord med i laget. Det vil nok ikke være lett verken å selge leiligheter eller leie ut lokaler i et prosjekt der man må bo eller drive på en byggeplass med utsikt til en langvarig og støyende byggeperiode. Det kan fort bli et dilemma for utbyggerne.

Flere har også ymtet frampå og spurt hva som vil skje dersom utbyggerne går konkurs midt oppe i denne langvarige byggeprosessen. Muligheten for et slikt scenario er dessverre til stede, for så vidt i et hvert byggeprosjekt. Men med den framdrift som er skissert her med utbygging «stykkevis og delt» som Bast/Seierstad så treffende betegner byggeprosessen, er etter Bøkebloggens oppfatning sjansene for konkurs vesentlig større enn dersom hele prosjektet hadde blitt realisert i ett byggetrinn.

Dessverre har mange meget dårlige erfaringer med hva som blir sagt og lovet av de samme utbyggerne i Larvik. I forbindelse med søknaden i Kvartal 8 uttalte utbygger Jan Hansen i Inter Eiendom dette : ”  Smuget blir en hyggelig handlegate med en sterk miljøprofil”. Les saken fra 2008 på denne link.
Dessverre så ble denne “hyggelige” handlegaten en privat parkering med 12 plasser….

Vi får inderlig håpe at dette ikke gjentar seg i GK-saken. Bøkebloggen ønsker med dette å rette en advarende pekefinger mot den framdriftsmodellen (bygging «stykkevis og delt») som det her legges opp til. Men det er mulig at utbyggerne allerede har fått en slik betenkning av sine långivere?

 

Les også innlegget “Verdien av vår byplan = 0” 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Verdien av vår byplan = 0 ?

I Larvik ser det dessverre ut til at byplanen har spilt fallitt. Det er ene og alene politikerne som bestemmer i plansaker.

PixEdit 8.0.12.15 (QSUKUONPWKNP ) Twain skannet bilde with Copyright CANON ELECTRONICS INC. 1.1.11310.29001, serial

VERDIEN AV VÅR BYPLAN = 0 ?

Mange spør seg om vår nylig vedtatte byplan har null verdi og ikke engang verdt papiret den er trykket på.

For hvis det er slik at våre lokalpolitikere fritt kan synse som de vil, og bl.a. lage sin egne høydebegrensninger i forbindelse forslag til nye reguleringsplaner i sentrum av Larvik, har byplanleggingen kommet helt ut av kontroll. Og når politikernes synsinger er avgjørende for hva de kan tillate som byggehøyder som langt overskrider høyder fastsatt som retningslinjer i nylig vedtatt byplan, er vi på gale veier.  Når deres synsing i tillegg er basert på påstander fra eiendomsspekulanter om mangelfull inntjening på prosjektet, er galskapen fullstendig satt i system.  Og at det på toppen av det hele er disse udokumenterte påstandene som ene og alene er bestemmende for politikernes godkjenning av en reguleringsplan, blir det om mulig som verst.

Med andre ord spiller det liten rolle om det er satt en anbefalt høydebegrensning på for eksempel 6 etasjer, når utbygger påstår at de må bygge 12 etasjer, eller evt. 20 etasjer eller mer, for å oppnå fortjeneste i prosjektet. Selvfølgelig må politikerne etterkomme et slikt krav. Skulle bare mangle. Vi lever da vel i et demokratisk samfunn der vi på demokratisk vis har laget overordnede planer som man skal forholde seg til. 

I Larvik ser det dessverre ut til at byplanen har spilt fallitt. Det er ene og alene politikerne som bestemmer i plansaker. Politikerne har overtatt rollen som byplanlegger. Vi kan alle lene oss godt til rette i godstolen og overlate ansvaret for byplanleggingen  i Larvik til våre politikere. For ca. 2 år siden ble det utlyst en stilling som byplanlegger i Larvik kommune.  Stillingen er ennå ikke besatt.  Med lokalpolitikere bl.a.fra Larvik Høyre og Larvik Frp og evt. andre politiske meningsfeller ser vi i Bøkebloggen ingen grunn til å ansette en byplanlegger. Det er sjelden vi ser et bedre forslag til fremtidig innsparing.

I mens kan vi sitte rolig på sidelinjen i trygg forvissning om at byutviklingen i Larvik er ivaretatt på beste måte, av våre eksperter på byplanlegging: Nemlig våre innvalgte lokalpolitikere som har vår fulle støtte..

Skal vi le eller gråte?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

I HAVE A DREAM ! EN DRØM!

” Det må være lov å komme med ønsker og drømmer!”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget under bildet. 


Foto: privat

I HAVE A DREAM ! EN DRØM!

Kjære rådmann og politikere i Larvik!

Har nettopp lest innlegget sakset fra Stavanger Aftenblad der en tidligere avdelingsleder ved sykehjem og nær pårørende skriver om sine erfaringer. Les det folkens på denne linken.

Jeg kunne ikke la være å komme med min kommentar ! Vi befinner oss i en brytningstid der det skjer forandringer i vårt lokale helse- og omsorgstilbud. Det må være lov å komme med ønsker og drømmer! Min kommentar var slik :

“Slik fortalt ,rett fra levera fra en fagperson og nær pårørende må det gripe en om hjerterøttene. Ikke overdrevet, men ren og skjær opplevd realisme. En advarsel, hvordan vil vi ha det i fremtiden – eller hvordan vil vi IKKE ha det. Ikke som på det beskrevne sykehjemmet i Stavanger, men som på Manglerud-hjemmet i Oslo. Der er det spa,du kan få et glass vin eller handle i butikken. Gjøre som du selv vil, innenfor visse grenser selvfølgelig.
Tenk å kunne få den omsorgen og vite at du er trygg, og være sikker på at du får hjelp til å få av deg tissebleia NÅ. Slippe å vente i en time eller to. Å vite at du blir forstått, at pleieren forstår målføret ditt, er og en trygghet. Selv om hun er mørk i hudfargen og smiler blid!
Det å kunne velge måltid blant flere, ikke nødvendigvis a la carte.”

“Da kunne det være hyggelig å seile inn i aftensolen og vite at dette skal bli bra idet døren slår i hjemme for siste gang!”

Vennlig hilsen

Kjell O. Skavdal
gammeldoktor og revmatolog

 

Les også innlegget til “Søster” Lia hvor hun etterlyser svar fra Larvik kommune. 

Les også innlegget til tidligere overlege Kjell O. Skavdal hvor han etterlyser svar fra kommunalsjefen i Larvik kommune. 

Les også saken fra en bruker om hans erfaringer “Helse og sosial”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *