En ordfører uten autoritet og en kommuneledelse uten evner, mål og planer.

“Det som nå skjer på alle sider, er at befolkningen er i ferd med å miste tilliten til politikerne,” skriver dagens gjesteblogger Thore Brastein. 

Les hele innlegget under bilde. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

En ordfører uten autoritet og en kommuneledelse uten evner, mål og planer.

 Torsdag 9. februar 2006 hadde jeg som initiativtaker og første president i Fokus Larvik en lang kommentar i ØP med tittelen “Levedyktig by og et blomstrende sentrum”. Fokusklubben skulle være et positivt element i Larvik (hvilket vi er) og undertegnede skrev: “Byens innbyggere fortjener ikke at det er de folkevalgte selv som er bremseklossen, de sneversynte og de ødeleggende – det er tross alt vi som har valgt dere”.

16. desember 2007 ble det publisert en fantastisk historie om Larvik som “Dagens Perspektiv” i magasinet Plot – magasinet for ledelse, arbeidsliv, samfunnsstyring, samfunnsansvar og nyskapning. Les hele saken på denne linken. 

Under tittelen “Stjernelag skaper ny vekst i Larvik – 15 milliarder skal gi ekstrem forvandling”. Videre heter det: “Et elitelag av investorer anført av Mille Marie Treschow, Stein Erik Hagen, Olav Thon, Olav Nils Sunde, Odd Reitan, Ikea-gründer Ingvar Kamprad skal løfte Larvik ut av bølgedalen. Et uvanlig samstemt lag av politikere og næringsaktører skulle sette småbyen Larvik på kartet igjen og gjøre Larvik til selve navet i en ny østnorsk region. Kommuneledelsen mente at byen nå hadde langt lysere fremtidsutsikter enn for få år siden. Kort sagt skulle det bygges en “ny by” med spennende innhold og ny fremtid. Levevilkårene for befolkningen i Larvik sentrum har vært dårligst i landet og befolkningsutviklingen alarmerende”.

Spennende lesning må det være for ordfører, rådmann, formannskap og kommunestyre. La oss ta med Larvik Næringsforening også.

Innen ti år skulle den nye byen ha tatt form og optimismen steget i takt med milliardene som skulle “strøs” utover distriktet. Ordfører Øyvind Riise-Jenssen mente at kommunen nå var i ferd med å skape et produkt som “holdt vann” – som ikke lurer(?) folk. Nå går alt den veien befolkningen har lengtet etter, ifølge ordføreren den gang.

Svært trist er det at gjennom utrolig mange møter, konferanser, diskusjoner og rapporter de siste 4-5 årene i regi av Larvik Kommunes forskjellige etater, Larvik Næringsforening og andre, skulle en tro at Larvik evnet å gå videre. Samle sammen alle positive innspill. Gjennomføre denne positive utvikling vi skulle tro på. At vi kunne evne å sette oss mål og skape en plan. Videreutvikle “Branding Larvik” – et begrep og en start som skulle bringe Larvik “mot nye høyder” og “den nye byen”.

Så sitter vi her da, med et sentrum med nybygde kvartal etter kvartal nærmest uten næringsarealer, grønne lunger, møteplasser, kafeer, lekeplasser, åpne fasader og fristende butikkvinduer og siktlinjer fra gate til gate. Det som var skrevet ned som veien å gå. Et resultat av unnfallenhet og feighet overfor boligutviklere som styrer og regjerer over kommunens politikere. Politikere som ikke en gang evner å se sine egne svakheter og resultater av sin fraværende og mislykkede byutviklingspolitikk. Til tross for advarsler fra øst og vest. Og til tross for at all den hjelpen de trenger og har vedtatt gjennom kommunens egen byplan og mellom to permer i den utmerkede håndboken “Formingsveileder for Larvik sentrum”.   

 Vi måtte gi opp “Link Larvik” som skulle gi oss næringsutvikling og arbeidsplasser. Vi måtte gi opp “Opplev Larvik” som skulle aktivisere turistnæringen og arrangementutvikling. Nå står vi nok en gang i en skummel situasjon hvor vi kanskje må gi opp Larvik Håndballklubb. Norges desidert beste og en av Europas beste håndballklubber på damesiden. Fantastiske jenter og damer som har profilert og representert Larvik på en særdeles flott og sportslig suveren måte. Selv i disse dager hvor det stormer som verst er det jentene vi må stole på. De fleste gidder ikke en gang komme å gi dem støtte på kampene. Det er håndballjentene som i dag står fram som lederstjerner, gode rollemodeller og viser vei.

De siste dagene leser vi i lokalavisa da at to nye “klubber” starter for å hjelpe til med å bringe byen videre – mot disse høydene. Høyder er jo så populært og utviklende i Larvik nå. Tidligere arbeiderpartirepresentant Atle Bruce Karlsen som nå er “sulten” på personlig utvikling, byutvikling og popularitet at han vil møte likesinnede på restauranten Hungy Hart og Bjørn Z. Ekelund som inviterer til nytt engasjement for byutvikling – gjøre Larvik til en bedre by å bo i! Han ønsker å gjøre en forskjell. Herre min prest – skal vi aldri lære?

I læreboka for ledelse heter det: “Handlekraft og energi er uatskillelige, for ingen av dem fungerer UTEN den andre”.

Ja, ja!

La meg avslutningsvis bruke ordene til Stein Erik Hagen i Dagens Næringsliv 28. desember i fjor: “Ikke i mitt 60 år lange liv har jeg følt større uro blant befolkningen. Det som nå skjer på alle sider, er at befolkningen er i ferd med å miste tilliten til politikerne. Det er et veldig kraftig signal”. Skal jeg driste meg til å ta med en nylig innsatt Amerikansk president?

En kan være fristet til å si – ordfører ta din hatt å gå. Spørsmålet blir dessverre hvilken hatt? Skal vi forholde oss til artikler i lokalavisa så er det mangelfull ledelse, autoritet som er fraværende og som forsvant for lenge siden. Hvor er det blitt av mål og planer. Nå går det på lykke og fromme? Eller kanskje det er Bast, Manvik eller Prinsesklia til Gulla som fortsatt skal regjere Larvik og ØP med sine utrolige og selvdiggende kromspring. Til byens best er det vel ikke?

Vi kommer ikke videre!

Thore Brastein

PS – dette er på ingen måte kritikk til ovenfor nevnte næringslivsledere.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Den årlige leien økte fra 2.000 kroner til 222. 345 kroner.

 


Foto: privat

Årlige leien økte fra 2.000 kroner til 222. 345 kroner.

Opplysningsvesenets Fond (Norske kirken) økte prisen fra 2012 til 2013 med 11107% på arealer Lardal kommune leier for skolen i Lardal.

Utrolig at representanter for kirken kan kreve slike beløp av Lardal kommune. 

Vi mener at administrasjonen og politikere i Lardal burde satt ned foten når denne økningen kom i 2012. Eller ble det ikke behandlet ?

Siden kommunestyrerepresentant Erik A. Sørensen fra Lardal Tverrpolitiske Liste fikk sjokk da han nylig oppdaget dette så regner vi med at dette har blitt behandlet før hans inntreden i politikken i Lardal. 

Bøkebloggen syntes forøvrig at det er flott at Sørensen tar tak i saken og at Lardal kommune nå går i nye forhandlinger med Ovf om å innløse tomten. Se hvilke regler som gjelder “Overføring og innløsing av festet tomt”

Og det er slike politikere nye Larvik kommune trenger i fremtiden !

Ta forøvrig en titt på hjemmesiden til “Opplysningsvesenets Fond” Ofv. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik med 40% høyere sykefravær enn Lardal

“I Larvik kommune var sykefraværet nær 40% høyere enn i Lardal kommune (9,02%/6,61%),” skriver dagens gjesteblogger Erik A. Sørensen


Tekst: Erik A. Sørensen Illustrasjon/montasje: Canstockphoto/Erik A. Sørensen

Larvik med 40% høyere sykefravær enn Lardal

I Larvik kommune var sykefraværet nær 40% høyere enn i Lardal kommune (9,02%/6,61%). I Lardal har sykefraværet falt til 6,61%, mens i Larvik har sykefraværet økt med 8% i samme periode*. I privat sektor i Norge var sykefraværet i 3. kvartal 2016 til sammenlikning ca. 5,7%.

Ca. 2.000.000.000,- kr / 2 milliarder kr er Larviks samlede lønns og sosial budsjett. 

Millionbeløp kan frigies og/eller tjenestene kan bli bedre om alle ansatte i den nye kommunen kan være mer på jobb i 2018. Hva bør den nye rådmannen og det nye kommunestyret gjøre for at ikke 60% høyere sykefravær vedvarer i forhold til privat sektor? 

*Kilde:http://www.ks.no/?/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkesk?/

[Perioden 4. kvartal 2014-3. kvartal 2015 sammenliknet mot 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 er bl.a. brukt.]

 


Erik A. Sørensen
Medlem Fellesnemnda Lardal og Larvik

 

Ta også en titt på lørdagens innlegg “Rådmann og stolleken”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kalddusj Karen Kaasa?

“Derfor spør jeg deg, kst. Rådmann, vil du svare på spørsmålene?”, skriver dagens gjesteblogger, tidligere overlege Kjell O. Skavdal

Les hele innlegget under bildet. 


Foto: privat

Kalddusj Karen Kaasa?

I løpet av få dager løper påny inn meldinger fra brukere og pårørende til ØP om kritikkverdige forhold i Helse- og Omsorgsetaten i Larvik.

Denne gang om mangel på noe så elementært og selvfølgelig for oss friske som en daglig dusj. Det er ikke merkelig at folk nå reagerer .Det finnes altså ikke nok midler til å sikre våre svakeste og skrøpelige innbyggere denne daglige rettighet.

Eller er det administrativ svikt?

Jeg tror at den enkelte hjelpepleier gjerne ville gi denne omsorgen , men at de er tvunget til å løpe så fort at de ikke rekker det. Kanskje fordi de er underbemannet og at hjelperne er for få i en sykdomsperiode med høyt sykefravær som ikke blir kompensert. Fordi det må spares.

Hvorfor strekker ikke midlene til, er det bedrevet minimumsbudsjettering?  

Fordi en innen Omsorgsetaten har forkjøpt seg ifjor på nye møbler og må ha nok til den månedlige husleie til SIV?  Beløp som jeg har etterlyst uten å få svar fra kommunalsjefen for Helse og Omsorg.

Derfor spør jeg deg, kst. Rådmann, vil du svare på spørsmålene?

Det kan være nødvendig her å gi kommunalsjefen en kalddusj for at hun skal våkne når folket spør.

 

Ta også en titt på lørdagens innlegg “Rådmann og stolleken”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Helt utrolig

“Dette virker provoserende og ikke så lite arrogant av kommunen,” skriver dagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger

Les hele innlegget under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Helt utrolig

«I bakvendtland der kan alt gå an .»

Eller hva skal man si når Larvik kommune på sin hjemmeside inviterer til Fagdag byggesak den 08.02.2017 med kurs i bl.a. de nye bestemmelsene til kommuneplanens arealdel før disse er vedtatt av kommunen. På toppen av det hele ligger dette nye forslaget til bestemmelser til kommuneplanens arealdel ute til offentlig ettersyn med høringsfrist den 15.02.2017, med andre ord går høringsfristen ut 7 dager etter at Larvik kommune skal avholde kurs om disse nye bestemmelsene.

Larvik Bys Vel sammen med våre samarbeidende foreninger holder i disse dager på med en felles merknad til nettopp forslaget til de nye bestemmelsene til kommuneplanen. En merknad vi regner med å sende inn før høringsfristens utløp.

Etter at høringsfristen er utløpt, skal også alle innspill og merknader til de nye bestemmelsene til kommuneplanen vurderes og forhåpentligvis føre til endringer i bestemmelsene. Og de nye bestemmelsene skal deretter opp til politisk behandling, før de eventuelt blir gjort gjeldende.

Derfor er det – for å si det forsiktig – meget spesielt at kommunen før høringsfristen når det gjelder de nye bestemmelsene er utløpt og lenge før disse evt. blir vedtatt av kommunen, allerede den 08.02.17 holder kurs for arkitekter/konsulenter, byggmestere, saksbehandlere, søkere og prosjekterende i byggesaker, om de nye bestemmelsene samt noen andre temaer.  Kurset er ikke gratis og koster kr. 850,- pr. person.

Dette virker provoserende og ikke så lite arrogant av kommunen. Det flere nå spør seg, er om administrasjonen allerede før høringsfristen er utløpt og før kommunen har fått inn og vurdert merknader og innspill til de foreslåtte bestemmelsene, allerede har bestemt seg for uansett ikke å ta hensyn til innspill samme hvor fornuftige disse kan være.

Hvis det er på denne måten kommunens administrasjon med Planavdelingen i spissen opptrer i forbindelse med innspill i høringsprosesser om reguleringsplansaker og tidligere høringsprosesser i forbindelse med gjeldende kommuneplan og foregående kommuneplan, er det sannelig ikke rart vi ikke når fram med våre merknader.

 

Larvik 22.01.2017

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Gutta i røyken

“Ordfører Høiseths skjebne er vel pga. hans handlemåte i GK saken noe usikker ved neste kommunevalg i 2019”, skriver søndagens gjesteblogger Erik A. Sørensen


Foto: Erik A. Sørensen

GUTTA I RØYKEN

Kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Kjærra Fossepark, Lardal, den 20.1.2017. Lardal og Larvik kommuner, som blir en ny kommune 1.1.18, forbereder seg til sammenslåing og ministeren ønsket bl.a. å lære om arbeidet som gjøres i denne sammenheng. Ministeren er her flankert av nåværende og fremtidig ordfører Rune Høiseth (t.v) i Larvik kommune og Knut Olav Omholt (t.h.), som er ordfører frem til 31.12.2017 i Lardal.

Som den sammenslåingsmotstanderen jeg har vært, kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg med å forevige dette øyeblikket. Ordfører Høiseths skjebne er vel pga. hans handlemåte i GK saken, i skrivende stund, noe usikker ved neste kommunevalg i 2019, Omholts dager som ordfører for Lardal er snart talte, og reformen som ministeren har kjempet med nebb og klør for de siste årene, har delvis havarert og gått opp i røyk…

Ikke i alle land hvor man kan sette seg ned sammen rundt bålet og diskutere med en minister og gi klart uttrykk for helt andre meninger på enkelte områder. Ytringsfriheten står sterkt hos oss i Norge og godt er det! Dette bidrar også til at Norge er et svært godt land å bo og leve i! Gjennom god meningsbrytning kommer man som regel frem til de beste løsninger, selv om ministeren neppe endrer mening om bl.a. kommunereformen, uansett om og hvor mye jeg hadde diskutert med ham i Kjærra.

Blid, folkelig og jovial var ministeren og han, gjerne med hans familie, er hjertelig velkommen tilbake til Lardal og til f.eks. Klatreparken Høyt & Lavt til sommeren!


Erik A. Sørensen
Medlem Fellesnemnda Lardal og Larvik

 

Ta også en titt på lørdagens innlegg “Rådmann og stolleken”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Rådmann og stolleken ?

Hvem tror du kommer til å bli Larviks midlertidige rådmann?

Rådmann og stolleken?

Hvem i Larvik kommune blir midlertidig rådmann frem til 1 januar 2018 ?

Sommeren 2016 sa Larviks rådmann Inger Anne Speilberg opp sin stilling. Hun hadde gitt tydelig uttrykk for at hun gjerne kunne tenke seg å fortsette som rådmann i den nye sammenslåtte kommunen. Men fellesnemnda ønsket ikke å gi henne et direkte tilbud, men valgte å lyse ut stillingen. Da hun ikke fikk tilbud om stillingen direkte, kastet hun inn håndkleet.

Assisterende rådmann Jan Arvid Kristengård rykket da opp og ble konstituert som rådmann frem til 31.12.2017.

Om Kristengård nå sier ja takk til å bli prosjektleder for å slå sammen kommunene Lardal og Larvik og deretter blir den sammenslåtte kommunens nye rådmann f.o.m. 1.1.2018, hvem skal da Larvik konstituere som rådmann frem til 1.1.2018?

Er det kompetanse og kapasitet internt i administrasjonen, slik at dette kan løses ved å rekuttere internt?

Kan stabssjef Vilhelm Einen, kommuneadvokat Ingvild Aartun, en av kommunalsjefene elle andre i administarsjonen være aktuell kandidat?

Det blir spennende å se hvordan denne stolleken løses, sånn at vi i Larvik ikke vil lide pga. mangel på personell på toppen.

Hvem tror du kommer til å bli Larviks midlertidige rådmann?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Alle ønsker fortetting

“I Larvik har «fortettingssyndromet» grepet om seg,” skriver dagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Alle ønsker fortetting

Så lenge det ikke får konsekvenser for en selv.

I Larvik har «fortettingssyndromet» grepet om seg. Stadig leser vi i ØP om utbyggere som kjøper opp boligeiendommer og som ønsker å rive eneboligen som står på tomta, og erstatte denne med en 2-, 4- eller 6-mannsbolig og i det nye forslaget til retningslinjer og bestemmelser i byplanen foreslås det tillatt fortetting med opp til en 7-mannsbolig. Og dette skal man kunne gjøre uten å gå veien om utarbeidelse av en reguleringsplan eller reguleringsendring. Til naboenes store fortvilelse og protester.  I vår for øvrig elendige byplan som ikke akkurat står for forutsigbarhet, åpnes det altså opp for å tillate slik utbygging ved bare å søke om byggetillatelse selv om eiendommen ligger i et uregulert strøk.

Avgjørelsen av disse byggesøknadene tas av byggesaksavdelingen som har myndighet til å fatte vedtak i disse sakene. Som regel avstedkommer en slik søknad, store protester fra naboer m.fl. som mener seg berørt av utbyggingen, og en avgjørelse blir ofte påklaget og saken må derfor opp til fornyet behandling i Planutvalget der politikerne har all makt, før den evt. sendes videre til fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Slike saker er ofte kontroversielle og vanskelige. Men en ting som går igjen, er for det første at folk ikke reagerer før et forslag om fortetting får konsekvenser for en selv. Og paradoksalt nok kan det tilsynelatende virke som om alle i Larvik er tilhengere av fortetting, men reagerer først når det får konsekvenser for en selv. 

Vi ser også at enkelte politikere nærmest konsekvent sier ja til så å si alle disse fortettingssakene når de kommer på bordet hos politikerne. Spesielt er det en politiker som er en gjenganger når det gjelder å være positiv til slike fortettingssaker og for øvrig andre byggesaker: Nemlig Frp?s Per Manvik som hersker over sitt parti med hard hand, og ser ut til å ha liten forståelse for andre i partiet som har andre meninger enn ham selv. Han har også i svært mange tilfeller i slike saker fått enkelte politikere fra andre partier med seg. Spesielt gjelder dette Krf?s Olaf Holm og Høyres Bjarne Steen.

Både Per Manvik og Olaf Holm bor svært så landlig til i Brunlanes hhv i utkanten av Kvelde og begge vil vel aldri selv bli berørt av fortetting. Bjarne Steen har som kjent flyttet til Larvik for å bli lokalpolitiker i Larvik Høyre og for å skape ro innad i Larvik Høyre som tidligere har vært preget av indre uro og maktkamp. Bjarne Steen skal visst nok fremdeles ha en bolig i Lardal kommune. Så spørsmålet er også om han med sin tilknytning til Lardal vil flytte tilbake til Lardal etter kommunesammenslåingen i 2018.

En annen toneangivende politiker er Høyres Birgitte Gulla Løken som bor sentralt i tettstedet Nevlunghavn som har en streng bevaringsplan som ikke tillater noen store reguleringsmessige «sprell».

Ønsker folk flest i Larvik at disse politikerne som på sett og vis har en perifer tilknytning til Larvik, og ikke vil bli berørt av fortetting eller uheldig byutvikling i Larvik, skal ha en toneangivende rolle og bestemme hvordan vi skal ha det i tettbygde strøk av Larvik?  Ved neste korsvei (kommunevalg) bør folk kanskje ha dette i bakhodet når de skal avgi sin stemme. Som nevnt i ØP?s spalter tidligere, har jeg nevnt behovet for et alternativt tverrpolitisk parti i Larvik, slik at folk får et annet alternativt politisk parti å stemme på, da mange er frustrerte over de partiene vi til nå kan velge å stemme på i Larvik, muligens med visse unntak som Kjell Ronald Hansen og jeg var inne på i vårt kommentarinnlegg i ØP den 4.1.17.

Larvik 20.1.17.

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Et eksempel til etterfølgelse.

“Sundstens invitt til Staverns innbyggere er et eksempel til etterfølgelse,” skriver dagens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Et eksempel til etterfølgelse. 

I ØP fra den 16.1.17 kan vi under nyheter lese gladmeldingen om at eiendomsinvestoren Sverre Sundsten vil realisere Risøyakanalen i forbindelse med sitt nye boligprosjekt på den såkalte Norfil-tomta på Risøya i Stavern.

Ønsket om å få etablert denne kanalforbindelsen har vært fremmet mange ganger og nå ser det ut til at det skal bli mulig å få dette til.

Men det som kanskje vekker min interesse mest, er Sundstens ønske om å invitere folk, lag og foreninger i Stavern for å få til en form for samarbeid i sin streben etter fint prosjekt på den 22 mål store tomta der han skal bygge boliger. Som leder for Stavern Vel Cathrine Hill-Jensen uttaler til ØP: «Vi synes det er veldig positivt å bli involvert så tidlig i prosessene. Stavern Vel vil følge opp videre slik at dette blir et godt prosjekt for Stavern».

Hadde andre eiendomsinvestorer i Larvik sentrum fulgt Sundstens eksempel om å ta folk med på råd før planleggingsprosessen har kommet for langt, ville man trolig fått en annen utvikling i Larvik sentrum enn den vi ser nå eller ser konturene av. Og ikke minst kunne vi oppnådd å få et bedre bo- og bymiljø her.

Dessverre forlanger Planavdelingen at utbygger holder et informasjonsmøte først etter at planene foreligger nærmest fikst ferdige like i forkant av utleggingen av reguleringsplanforslaget til offentlig høring. Da er det for sent til at utbygger vil ønske å endre prosjektet i noen betydelig grad. Forut for slike informasjonsmøter har utbygger og administrasjonen i Planavdelingen gjennomført mange møter der Planavdelingen og utbygger har kommet til enighet om reguleringsplanen. Når så planforslaget legges ut til offentlig høring, er det meste allerede bestemt og muligheten til å påvirke prosjektet i vesentlig grad, er dessverre veldig liten.  Det viser all erfaring vi har gjort med prosjekter i Larvik sentrum. Og en annen ting vi skal «ha i mente» er at Planavdelingen har meget stor makt og der utfallet av behandlingen av et reguleringsforslag som regel helt og holdent baseres på den aktuelle saksbehandlers og dennes overordnedes oppfatning og mening om saken. Rådmannens innstilling følger så å si alltid saksbehandlers innstilling. Dessverre følger som regel også politikerne rådmannens (les: saksbehandlers) innstilling til plansakene uten videre. På toppen av det hele setter de fleste politikerne seg heller ikke godt nok inn i slike saker, og har kanskje heller ikke forutsetninger til å gjøre det.

For oss som har merknader til diverse reguleringsplaner som sendes ut til offentlig ettersyn, er det tankevekkende og foruroligende at våre merknader sjelden eller aldri tas hensyn til.

Men som nevnt over: Sundstens invitt til Staverns innbyggere er et eksempel til etterfølgelse.

Larvik 18.1.17

Finn W. Fjellanger

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fortsatt fem års reklamasjon på nybolig, i tillegg til garantibestemmelsen som varer like lenge.

Mente kortere garanti kunne gi billigere nybygg, forslaget ble nedstemt i Stortinget

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fortsatt fem års reklamasjon på nybolig, i tillegg til garantibestemmelsen som varer like lenge.

Forbrukerombudet reagerte på at garantien på nyboligen skulle kortes ned med tre år. Utvalget har foretatt en helhetlig evaluering av virkningene av garantireglene som gjelder ved oppføring av ny bolig for forbruker.

Heldigvis ble dette forslaget nedstemt av Stortinget i nest siste statsråd før jul. Hele saken fra utvalget kan dere lese på denne linken. 

Bøkebloggen har i 2016 hatt full fokus på byggeprosjekter i Larvik kommune. Det viser seg at det blir bygd billig og dårlig i mange prosjekter. Dette medfører mye reklamasjoner og fortvilte kjøpere som må kjempe en lang kamp for å få utbedret feil og mangler. 

Dessverre så finnes det også mange useriøse utbyggere som ikke rydder opp før kjøpere engasjerer takstmenn og advokater. 

Larvik kommune har også et ansvar for å hjelpe fortvilte innbyggere som kjøper nye leiligheter med feil og mangler.

Bøkebloggen har mottatt mange henvendelser fra kjøpere som prøver å få hjelp fra Byggesak når grove feil blir oppdaget. Men Byggesaksavdelingen mener dette er privatrettslig og vil ikke opprette tilsynssaker for å få stoppet dette. 

Vi mener derfor at det er fritt frem for useriøse utbyggere i Larvik og fortsette på samme måten i 2017.Dagens byggeforskrifter er basert på tillit mot regelverket. 

Men når tilsynsavdelingen i Larvik kommune blir skriftlig varslet om at noen utbyggere bryter denne tilliten så mener vi at de skal og må reagere. 

Dessverre sitter vi med inntrykk av at Byggesak i Larvik står på utbyggernes side og “den lille mann i gata” må engasjere advokat for å nå frem. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *