Når Makta rår

“Nå tre år etter med 2 avslåtte byggesøknader og en rettsak er jeg stemplet av Larvik kommune som en kriminell miljø synder,” skriver Hans Gunnar Edwardsen i dagens gjesteinnlegg. 

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Bøkebloggen

Når Makta rår 

Jeg er eier av mitt barndomshjem i Nevlunghavn og oppholder meg store deler av året her som pensjonist. Eiendommen ligger innenfor den såkalte «Vernesonen» som har som formål å bevare den opprinnelige bebyggelse på stedet. Jeg overtok eiendommen i 1995 og har renovert den med sikte på å tilbringe min alderdom på stedet.

Den siste delen av denne prosessen ble påbegynt i 2014 med å sette i stand Bryggerhuset som var i en nokså dårlig forfatning og trengte et nytt tak. Tanken var å reparere huset ved å skifte ut det som var ødelagt og beholde det mest mulig som det var. For Bryggerhuset er en del av familie historien og fungerte helt utmerket med hensyn til størrelse og rom inndeling på loft og hovedplan. Ingen ting av denne utbedringen var søknadspliktig etter vår forståelse av Verneplanen.

Arbeidet ble satt igang våren 2014 med demontering av taket og det viste seg snart at byggets tilstand var langt dårligere enn antatt. Kort oppsummert var det omfattende råte skader på bunn sviller og reisverk, setningsskader på grunnmur og pipe og peis. I denne nokså nedslående situasjonen begikk jeg den kardinalsynden at jeg unnlot å søke Larvik Kommune om lov til å fortsette prosjektet med mitt Bryggerhus.

Nå tre år etter med 2 avslåtte byggesøknader og en rettsak er jeg stemplet av Larvik kommune Plan og Bygg som en kriminell miljø synder. Utleggene og tapene er nå kommet opp i kr. 300 000,- og huset står uferdig og med nye runder med søknader. Jeg har mottatt brev fra LK med injurierende innhold og med usannheter, rene fakta blir underslått og begrunnelser for avslag baserer seg på «SKJØNN». Dette ordet skjønn kan omskrives med «Min Makt rår» jeg er fullkommen og du er bare en ussel person som har å forholde deg til hva jeg bestemmer.

Med denne erfaringen med Larvik Kommune Plan og Byggesak slutter jeg meg fullt ut bak de klagene som Julien Piombino har skrevet brev om til Ordfører og ØP.

Han tør der andre tier, for det er frykten som styrer når makta rår.

Hans Gunnar Edwardsen 

 

Les også dagens tidligere innlegg på Bøkebloggen om NÅ HAR LARVIKS POLITIKERE ENDELIG VÅKNET

Les også onsdagens innlegg på Bøkebloggen om samme sak, TOM HENNING RUUD KJENNER SEG IKKE IGJEN I JULIEN PIOMBINOS KRITIKK

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Kommunale ladestasjoner i Larvik sentrum

Hvorfor er kommunale ladestasjoner i sentrum merket forskjellig ?


Bilde til venstre er fra Lilletorget og bilde til høyre fra kommunal parkeringskjeller i Prinsegata.

Bøkebloggen har fått flere tilbakemeldinger fra eiere av elbiler i Larvik som klager på at noen eiere av elbiler bruker kommunale plasser som fast parkering mens de er på jobb i sentrum. Slik skal det vel ikke være ? 

Som dere ser av bildene over så har Vei og trafikk i Larvik kommune valgt å merke disse på forskjellig måte. På Lilletorget kan en stå max 4 timer , mens på de to plassene i Prinsekvartalet er det ingen tidsbegrensning. Siden de samme bilene står her hver dag så er det muligens en grunn til at det er merket slik ?

På Larvik kommunes hjemmeside så er det mye info om elbil parkering. Teksten under er klippet derfra. Link til siden infosiden her.  

“Alle parkeringsplasser merket med hvit P på blå bakgrunn (skilt nummer 552) er uten unntak gratis for elbil. Man må likevel følge underskilting om for eksempel tidsbegrensing og kjøretøy/trafikantgruppe.
Unntaket er parkering ved ladepunktene. Her er det ingen tidsbegrensning. Vi ber elbilister ta hensyn og ikke la bilene stå parkert ved ladepunktene lenger enn nødvendig.”

Fint om noen ansvarlig for parkeringsplassene i Larvik kommune kan komme med en forklaring på denne forskjellsmerking. 

Bøkebloggen regner med at disse ladestasjonene i sentrum er et tilbud til kunder som kommer på besøk i bil til Larvik ?

 

Les også et tidligere innlegg vi skrev om denne saken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Nå har Larviks politikere endelig våknet

“Dette må vi til bunns i, ” hørte vi fra mange politikere i gårsdagens kommunestyre.


Foto: Lardal.kommune.no

Bøkebloggen observerer nå at “Styret” i Larvik kommune nå endelig har våknet. Hvorfor har de ikke kommet på banen tidligere ?

Vi mener nå at denne saken er så alvorlig at saken også må på bordet i Fellesnemda. Det er de som skal “bygge” nye Larvik kommunes toppledelse. 

Og hvorfor går rådmann og kommunalsjef ut i media og forteller at de ikke kjenner seg igjen i Piombinos kritikk?

Har Gulla Løken en politisk agenda?

Både Bast og Løsnæs stemte i.

Måtte de gjøre dette pga prinsipielle hensyn eller er det også her andre motiver? 

Spent på “resultatet” av denne etterforskningen og håper det kommer iløpet av noen uker og ikke måneder.

Hvem sitter om en stund igjen med svarteper, blir det innbyggerne, Julien Piombino, Tom Henning Ruud, rådmannen, ordføreren eller opposisjonen…?

Det som er sikkert er at Kontrollkomiteen i Larvik får en hektisk tid fremover. Og dette må følges opp på en helt annen måte enn det som ble gjort i 2013. Den gang ble rapporten fra Telemark Kommunerevisjon IKS lagt i en skuff og det virker som ingen ting har blitt fulgt opp. 

 

Les også onsdagens innlegg i Bøkebloggen om samme sak, TOM HENNING RUUD KJENNER SEG IKKE IGJEN I JULIEN PIOMBINOS KRITIKK

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Tom Henning Ruud kjenner seg ikke igjen i Julien Piombinos kritikk

Ingen røyk uten ild i Areal og teknikk i Larvik kommune. 


foto: larvikkommune.no og linkedin.com

Bøkebloggen har fulgt med i media de siste dagene hvor Julien Piombino har kommet med sterk kritikk av virksomhetene Byggesak og Arealplan i Larvik kommune. Det som er synd er at ikke hele hans brev ble lagt ut slik at alle kunne lest det. 
Mye mulig at Julien Piombino har gått ut litt hardt, men vi regner med at han kan dokumentere alle påstander i ettertid ?

Vi har også lest kommunalsjef Tom Henning Ruud sitt leserinnlegg hvor han svarer opp kritikken som har kommet fra Piombino. Her kan det virke som om alt er på stell i hele hans avdeling. 

Vi har da de siste ukene lest om en saksbehandler som ble suspendert i desember 2016 og blir nå politietterforsket. I tillegg har Kontrollutvalget fått dokumentert så mange alvorlige saker at de har besluttet ny gransking av Byggesak. Som kjent så ble også Byggesak gransket i 2013. Granskingene blir gjort av Telemark Kommunerevisjon IKS. Les mer om selskapet på denne linken. 

I tillegg har også Kontrollutvalget bestemt at en ansettelse av en virksomhetsleder i Areal og teknikk skal granskes av Telemark Kommunerevisjon IKS.

Dette tyder vel på at mye av det Julien Piombino skrev i brevet til ordføreren stemmer ?

Mange i Larvik stiller nå spørsmål om ikke hele Areal og teknikk skulle vært gransket og noen har også nevnt det politiske Planutvalget ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Store planer på Tjøllingvollen.

Jotrons eiendom er nå solgt. 


Foto: 1881.no

Store planer på Tjøllingvollen.

Jotron AS meldte i slutten av februar at eiendommen på Tjøllingvollen var solgt. Meglerne sa den gang at det nye selskapet antagelig tok sikte på å etablere boliger på området.

I går hadde Jotron og de nye eierne bedt inn alle naboer på Tjøllingvollen til informasjonsmøte. De nye eierne jobber begge i Solon Eiendom AS i Oslo. Begge to er Larviks gutter og ser nå store muligheter i det nye prosjektet i Tjølling. Her kan dere lese mer om Solon Eiendom AS. 

Til info så inngikk Bionor en avtale om å kjøpe hele eiendomsselskapet Solon Eiendom for rundt én milliard kroner i 2016. Se link til DN om saken. 

De nye eierne har endret en del på tidligere planer. Informasjonen som naboen fikk mandag viste at hele bygningsmassen til Jotron nå skal rives. det planlegges nå fire blokker på eiendommen, med noe næring i en av blokkene. 

Det blir spennende å følge med på dette prosjektet som virkelig vil styrke Tjøllingvollen som tettsted.

Det er PV Arkitekter fra Larvik som har jobbet med reguleringsplan og  planarbeid for Østbyveien 1. Se info om PV Arkitekter på denne link.

Men først må Jotron bestemme seg for sin nye etablering som vi alle håper blir i Larvik kommune. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

REVERSERING AV “FRIVILLIGE” SAMMENSLÅINGER PGA. UTILBØRLIG PRESS?

” Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner,” skriver Erik A. Sørensen i kveldens gjesteinnlegg. 

Les hele saken under bildet. 


Foto: Erik A. Sørensen Bildet over viser folkevalgte i og fra Lardal kvelden den 12.11.2015 etter at vedtaket om sammenslåing ble fattet.

REVERSERING AV “FRIVILLIGE” SAMMENSLÅINGER PGA. UTILBØRLIG PRESS?

Det har vært så mye snakk om tvang og økonomiske pressmidler fra regjeringen for å presse frem sammenslåinger, at flere frivillige sammenslåinger ikke har vært reelt frivillige. Kunstig å skille mellom tvang og frivillig, sier Vedum og “frivillige” sammenslåinger kan følgelig snart også bli reversert om han blir kommunalminister. (Se egen lenke til reportasje om dette fra Klassekampen her .)

Folkevalgte i og fra Lardal lot seg påvirke av Sanners retorikk og spådommer og daværende varaordfører Knut Olav Omholt (Sp) skrev i ØP før kommunevalget sept. 2015 at det er “riktig å kjøre prosess for fortsatt å påvirke.” Tidligere ordfører Liv Grinde (Ap) stemte i og skrev om fortsatt nedskjæringer og reduserte tjenester om vi nå ikke slo oss sammen. Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra Lardal (Ap), uttrykte håp om et Ap som fikk flertall med “ansvarlige” partier i Lardal som var “fremoverlente!” Trioen spådde i sum før kommunevalget en mørk og dyster fremtid om vi ikke fulgte daværende fylkesmann Laes gjentakende oppfordring om sammenslåing.

Prognostiserte snaue 9 mill. i overskudd for 2016 i Lardal viser en ganske annen realitet! Til sammenlikning lever vår “enda mindre” nabokommune Siljan også i beste velgående (+15 mill. i overskudd).

Om de rød/grønne vinner valget til høsten og reversering av “frivillige” sammenslåinger gjennomføres, vil det applauderes i mang en “dødsdømt” kommune.

Vi var mange i Lardal som kjempet imot og ikke trodde på Sanner og Lae om ragnarokk om vi besto som egen kommune. Høstens stortingsvalg vil bli særdeles spennende for innbyggerne i mange kommuner.

PS: I morgen er det formannskapsmøte i Lardal kommune. Der skal vi bl.a. behandle søknader på i overkant av 4 mill. kr som skal gå til opprustning av Klokkergården og lokalet Åsly (Hem Ungdomslag). Blir spennende å lære om de øvrige formannskapsmedlemmene også er positivt innstilt til bevilgninger eller om noen foretrekker at overskuddet fra 2016 og 60-70 mill. som vi har spart i fond o.l., heller skal bli med på vedlikeholdsetterslepet i nåværende Larvik kommune på 250 mill. kr…

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også lørdagens innlegg “ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Disponering av ekstramidler i Helse- og Sosial

“Hva er forresten et Responssenter?” spør Kjell O. Skavdal i kveldens gjesteinnlegg. 

Les hele innlegget under bildet.


 

Disponering av ekstramidler i Helse- og Sosial

Vil Karen Kaasa være så snill å forklare oss uinnvidde hvordan disse 9 millioner kroner planlegges anvendt?

Forstår dette har vært et emne som har vært oppe i Helse og Sosial-komiteen i Larvik kommune etter at det ble reist spørsmål om dette. Av referat fremkommer at kommunalsjefen ikke var klar til å besvare dette, men måtte se bruken av midlene i en større sammenheng. Les hele referatet her. 

Dette kan være en god og aktverdig grunn, men etterlater også ytterligere spørsmål.

Hvor trengs midlene mest?

Er det knyttet betingelser til bruken av disse?

Nå har kommunalsjefen ifølge referat lovet å komme tilbakestille dette i senere møte, men jeg mener det ikke er for mye forlangt å komme med en liten “lekkasje” til folket. 

Hva er forresten Responssenter? Dette er noe som også trenger en forklaring. Aner at det er noe som skal planlegges og bygges opp.
I min enfoldighet spør jeg om det er noe som skal komme i stedet for Servicesenteret? 

Takknemlig for svar!

Kjell O.Skavdal

 

Les også Skavdals tidligere innlegg “Varselkultur i Larvik kommune”

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE

“Jeg ønsker meg inn i en ny kommune med stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit,” skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.


Foto: whitwolfpack.com

ÅPENHET, LYDHØRHET OG EFFEKTIVITET MELLOM FOLKEVALGTE OG VELGERE

Pill råttent i Larvik?

Noe er pill råttent i Larvik kommune hevder planutvalgsmedlemmet Julien Piombino og fremsetter en rekke tendensiøse påstander. Egil Lærum (tidl. FrP) bidrar med en kommentar i ØP og med heiagjengen ropes det nærmest taktfast: “Blod! Blod! Blod! Blod!” Hvem skal blø og evt. gå? Den nytilsatte midlertidige rådmannen? En kommunalsjef? En virksomhetsleder som har spilt med åpne ved ansettelse? Saksbehandlere? Sykepleiere? Enkelte i denne mobben blir neppe noen gang tilfreds, uansett hvor mange som går…

Ordfører Rune Høiseth er bekymret for Larviks omdømme og ønsker å sjekke ut om det er greit om et planutvalgsmedlem går ut på denne måten. Hvem skal Høiseth sjekke ut dette med? Headvisor AS – firmaet som i månedsvis har jobbet med å forbedre samhandlingen mellom politikere og administrasjonen? Opposisjonslederen? Rådmannen? Høiseth vet selv at dette ikke er greit og det er heller ikke greit at ordfører prøver å så tvil om Piombinos rett som innbygger til å gå ut og kommunisere offentlig hva han mener om kvaliteten på Larvik kommunes tjenester. Om det var smart og riktig av Piombino får tiden vise, og han bør uansett snarest fremlegge dokumentasjon som underbygger hans påstander. 

At planutvalgsmedlemmet Piumbino utspill om at det er “pill råttent i Larvik” passer kanskje som hånd i hanske for en åpen konferanse Fellesnemnda for Lardal Larvik skal arrangere den 12.5.17 i Larvik. (Invitasjon og info. om denne følger snart bl.a. på kommunens hjemmeside.) Et av temaene denne dagen vil være “Åpenhet, lydhørhet og effektivitet mellom folkevalgte og velgere.” Utifra debatt volum og intensitet å dømme, i fra bl.a. også GK vedtaket, må mange allerede nå sette av dagen (09:00-15:00) og bli med på denne konferansen. Her vil det også være mulig å stille anerkjente foredragsholdere spørsmål.

Jeg vil bidra til og ønsker meg inn i en ny kommune som preges av stor åpenhet, gjensidig respekt og tillit og mener konferansen den 12. mai kan være en bidragsyter i at vi alle blir bedre sammen, uansett politisk “tro.” Som rådmann Aarthun repliserte i reportasjen, så er det forhold man man alltid kan bli bedre på.

Tror det også gjelder deg som meg, som er sterkt samfunnsengasjert og har sterke meninger. Imellomtiden, inntil det motsatte er bevist – tror jeg ikke “det er pill råttent i Larvik!”

 

Erik A. Sørensen 

Kommunestyrerepresentant Lardal

 

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Elbil parkering på kommunale ladeplasser.

På tide å endre dagens regler for parkering  på kommunale elbil plasser ? 


 

Enkelte EL- bil eiere bruker kommunale lade plasser i Larvik som private gratis parkering..

Det er greit å lade hele dagen, men ikke å stå der uten å lade. Etter man har fylt bensin/diesel så kjører en bilen bort.

Noen av disse bilene står og opptar ladeplasser hver dag. Det er gratis og parkere på alle plasser, så det er ingen grunn til å stå fulladet på disse plassene.

Det er som regel laget kun to ladeplasser og det er mange som kunne trengt disse.

Vi har snakket med parkeringsvaktene og de er oppgitte, de har ingen sanksjoner for disse.

Dette står i Larvik kommunes veiledning : “Unntaket er parkering ved ladepunktene. Her er det ingen tidsbegrensning. Vi ber elbilister ta hensyn og ikke la bilene stå parkert ved ladepunktene lenger enn nødvendig”. Se hele veiledningen på denne linken.

I tillegg har vel de fleste el-biler en app som sender deg en melding når bilen er ladet ferdig ?

Når folk er så egoistiske må man tydeligvis true med bøter for å få dem til å forstå….

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune under lupen.

“Er det her drevet butikk i butikken? “ skriver Oddvar Andreassen i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

LARVIK KOMMUNE UNDER LUPEN

Henviser til mitt innlegg i ØP 21.03.17 der jeg skrev, sitat: Dette er egentlig dramatikk på høyt plan. Hvorfor oppstår det til stadighet svært mange saker som fører til bråk og hvorfor trengs en gransking av ett utenforstående nøytralt revisjonsfirma etter kommunale behandlinger??

Dette er jo helt feil, har nettopp fått opplysninger om at Telemark Kommunerevisjon IKS er et selskap eid av bl.a. Larvik kommune. Både ordfører Rune Høyseth (AP) og tidligere ordfører i Lardal, Liv Grinden (AP), er representert som henholdsvis leder i representantskapet og styremedlem i Telemark IKS!!
Dette er svært skremmende, har dere hørt om bukken og havresekken??

Det begynner å lukte klo—– av alt Larvik kommune foretar seg i plan- og byggesaksavdelingen m.v.

Og hva skal vi si til de nye opplysninger i ØP 21.03 om at en saksbehandler ved byggesaksavdeling er under politietterforskning? Er det her drevet butikk i butikken??

Svar den som føler seg truffet.

Larvik 22.03.2017oandreassensignatur  Oddvar Andreassen

 

Les også OddvarAndreassens tidligere innlegg.

Les også Bøkebloggens innlegg om fokus på korrupsjon i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *