Nå får Julien Piombino støtte fra flere tunge aktører i Larvik

“Som arbeidsgiver så bør den politiske ledelsen ta kraftig tak i dette og slutte å dysse det ned, gjemme det, dekke over”, skriver Piombino i brevet til ordfører.

Les hele brevet under bildet av Larvik rådhus. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Julien Piombinos brev til ordfører Rune Høiseth.

Jeg har det siste blitt kontaktet av mange som opplever en dårlig saksbehandling i Larvik kommune. Både profesjonelle og private er frustrerte. Jeg har fram til nå forsvart administrasjonen, men listen og bevisene har nå nådd et slikt omfang at det er umulig for meg å lukke øyene. Verre ble det selvsagt når jeg selv i to saker opplevde det samme som andre har varslet meg om, og som jeg har sagt ikke kunne stemme. Om det stemmer i mine saker, så kan det virkelig være en misforståelse i andre sine saker?

Det har vært en dramatisk endring de siste 3 til 4 år som jeg mener er katastrofalt for byen. Jeg ser det både i plan- og byggesaker, som jeg kjenner godt, men også i forhold til etablering av næring i byen. Holdningen i kommunen er mer og mer hvordan man skal få stoppet tiltakene.

To kokker med hver sitt ønske om å åpne restaurant i Larvik har blitt skremt av å se hvordan andre er blitt behandlet. Den ene hadde en drøm om å åpne fransk restaurant i Larvik, men trakk seg ut og er nå i forhandling om lokaler i Tønsberg. Den andre har erfaring fra restaurantdrift med 50 ansatte i Stavanger, men har snudd seg mot Porsgrunn isteden.

I forhold til hvordan saker blir behandlet i planavdelingen så opplever enkelte stor frustrasjon.

Flere store aktører mener at Larvik er den minst serviceinnstilt og mest problematiserende kommunen i Norge. Jeg har fått tilsendt flere eksempler på dette fra Sverre Sundsten.

Kommunen legger seg for ofte på den vanskeligste og mest petimeter linje som er mulig å finne. Søkere opplever også et totalt fravær av forutsigbarhet. Til og med skriftlige tilbakemeldinger blir sett helt bort ifra. Et snodig unntak her er Grand saken. Den fikk meget konstruktiv og positiv bistand av planavdelingen. Gjentatte feil i prosess eller feil i illustrasjoner var ikke farlig, bare det ble høyt nok. Som jeg tidligere har skrevet i deres spalter så har jeg ingenting mot Grand saken, men Kommunens samhold og omdømme er ikke tjent med den uryddige prosessen.

Holdningen til kommuneplanen er også fra ledelsens side tafatt og uten ambisjoner. Det er mangel på visjoner og driv som kunne gjøre byen langt mer attraktiv. Jeg mener at dette er en av årsakene til at byens vekst stagnerer.

Byggesaksavdelingen har også nå et dårlig rykte. For 10 år siden var det like ille, men det ble bedre. Nå oppleves avdelingen igjen som delvis vanskelig, arrogant og utilgjengelig. E-poster blir ikke besvart, telefoner blir ikke besvart, tidsfrister fastsatt i lov overholdes ikke bestandig. Skriftlige og muntlige tilbakemeldinger får ingen konsekvenser, og flere ser ikke lenger poenget med å ha forhåndskonferanser da administrasjon snur på essensielle punkter helt uten forvarsel. Avdelingen har snart bare jurister med lite forståelse for bygningsprosesser, og det er snart ingen der med faglig bakgrunn fra byggebransjen. Resultatet av dette er en byråkratisk tilnærming der man heller vil finne feil fremfor å bidra til å få gode resultater. Det oppleves også at loven tolkes på en egen måte i Larvik Kommune. Og i motsetning til lovfortolkningen i andre kommuner, eller Direktoratet for Byggkvalitet, blir det alltid negativt for prosjektene i Larvik. Plan- og Bygningsloven er en JA-lov, og det virker som om det er ukjent for enkelte i Byggesaksavdelingen.

En byggesaksavdeling trenger jurister, men de trenger jammen bygningskyndige folk også.

Dersom det jeg hører fra alle kanter er riktig, så viser hendelser i sist møte i Miljø og teknikk komite, at holdningen kommer fra ledelsen og ned. Mangel på faglig kompetanse kompenseres med arroganse, og det er uheldig for å si det mildt. Forøvrig ville det vært spennende å spørre alle dem som har sluttet under dagens ledelse for å høre i hvilken grad ledelsens holdninger har vært medvirkende.

Som nevnt så er jeg blitt kontaktet av både private og profesjonelle aktører. De tør ikke å stå fram av frykt for represalier, men de opplever dette på samme måte som meg.

Dette har gått så langt at det nå er umulig for meg å dekke over dette som jeg selv opplever, og har ressurser til å sjekke mot faktiske forhold.

Det byen vår taper dersom vi nå ikke tar tak i dette problemet er at de ressurssterke forlater byen. Dersom vi nå får en bomring eller eiendomsskatt så akselerer vi prosessen i tillegg.

Vi er i ferd med å skape «The Perfect Storm». Ungene våre kommer ikke tilbake til hjemmebyen fra studier utenbys, og snittalderen i byen økes, utgifter økes og inntekter minkes.

Ingen er tjent med denne utviklingen. For den borgerlige side vil investeringer i byen og vekst stoppe helt opp, og for den sosialistiske fløyen vil kommunens inntekter minke, utgifter økes og kvaliteten på velferden er nødt til å bli skadelidende.

Rett skal være rett, planutvalget hvor jeg er representant, kritiseres også for å være uforutsigbare, av Thore Liverød bl.annet. Jeg er nok ikke den mest nøytrale for å mene noe her, men jeg opplever at utvalget er forutsigbart i inneværende periode. Hva som har skjedd før er ikke jeg så opptatt av. Hva som skjer i dag, og ikke minst hva som skal skje i morgen, er jeg derimot veldig opptatt av.

De fleste som jobber i disse avdelingene er mennesker som bryr seg og som prøver å gjøre en god jobb. Men vi har et ledelsesproblem som vi ikke kan se bort i fra lenger. Folkevalgte er de eneste som kan ta tak i dette. Som arbeidsgiver så bør den politiske ledelsen ta kraftig tak i dette og slutte å dysse det ned, gjemme det, dekke over. Vi må få en endring, og det må skje nå.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Møt opp på Nærdemokratikonferansen i Kulturhuset Bølgen 12. mai

Utvikling av nærdemokratiet skal gis høy proritet ved etablering av nye Larvik kommune.

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

“Utvikling av nærdemokratiet skal gis høy proritet ved etablering av den nye kommunen.”

Dette har kommunestyrene i Lardal og Larvik vedtatt i sammenslåingsavtalen.

12 mai 2017 kl 0900 – 1500 er alle velkommen til å lære mer om åpenhet og det optimale nærdemokratiet.

Hva kan den nye administrasjonen i nye Larvik kommune og de folkevalgte gjøre langt bedre i fremtiden?

Her settes nærdemokrati på agendaen og alle er invitert  til å delta og høre på gode foredragsholdere med bred erfaring og god spennvidde.

Kom, lytt og lær – samt still professorene med spisskompetanse på dette området spørsmål!

Se hele programmet inne på denne linken til nye Larvik kommune sin hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Påskevalper i steden for påskekyllinger.

På Kennel Haverstingsnaaret i Lardal har de i år satset på påskevalper i steden for påskekyllinger. 


Foto: Gry A.Lie

Lára, Dream Max Candy Heart fikk i går 11 flotte valper, 6 hannhunder og 5 tisper. Her skal det nok bli livlig utover våren. 


Foto: Gry A.Lie

Den førstegangsfødende er en flott og omsorgsfull mor, og tar det hele med knusende ro. 


Foto: Gry A.Lie

 

Ta gjerne en titt innom facebook siden til Kennel Haverstingsnaaret på denne linken

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

ØP og Pappahjerte – Betalingsmur – Kun 27% tillit til journalistene

Når kun 27% stoler på journalistene – kan det bli langt bedre.


Fotomontasje: pappahjerte.no

ØP og Pappahjerte – Betalingsmur – Kun 27% tillit til journalistene

Bloggeren Pappahjerte/Peter Kihlman håner barnas barnehage mener journalist Sigrid Ringnes i Østlands-Posten og skriver om dette i en ytring. Pappahjerte svarer opp på kritikken og ut i fra reaksjonene å dømme har ØP’s journalist misforstått blogginnlegget fra Pappahjerte totalt. 

ØP’s redaktør og daglig leder, uttrykker stor sans for journalistens ytring og deler den på sin egen facebook profil. Har den daglige ledereren og redaktøren av Larviks eneste lokalavis heller ikke forstått det egentlige budskapet til Pappahjerte? Mye kan tyde på dette.

Den observante leser av Østlands-Posten, i sær de som ikke har tegnet abonnement, har hatt full tilgang til ytringen til journalisten, da denne med kritikk av Pappahjerte ikke var bak betalingsmur.

Pussig nok var heller ikke kommunalsjef Ruuds kommentar og tilsvar til Piombinos flengende kritikk av kommunen bak betalingsmur. Reportasjen om Piombinos kritikk av kommunen derimot, var bak betalingsmur.

Flere slike mønstre har den obeservante leser av ØP fått med seg. Er det tilfeldig at redaktøren fjerner betalingsmur på saker der redaksjonen har en mulig “agenda?” Er dette et bevisst forsøk fra ØP på å påvirke opinionen og leserne?

Tiden fremover vil bekrefte eller avkrefte vår antakelse.

Pappahjerte må skrive godt for å nå ut og tjene penger. ØP må tjene penger og ta betalt for reportasjer og ytringer. Det er bare så underlig og gjennomsiktig at ØP synes å spille på lag med sterke interesser i Larvik by på enkelte saker ved å ikke ta betalt for enkelte saker. Det burde være av interesse at langt flere enn bare 27% av lokalavisenes lesere i fremtiden stoler på det som journalistene skriver. Link til undersøkelsen her. 


Fotomontasje: trigger.no

Tilliten til Larviks eneste lokalavis øker ikke om redaksjonen bevisst fjerner betalingsmur på saker redaktøren ønsker å påvirke og bevege opinionen til mulig fordel for visse saker i Larvik. 

De neste månedene vil vise om redaktøren erkjenner vår påstand og endrer politikk for hva som skal eller ikke skal skjules bak betalingsmur. Det handler om tillit og troverdighet.

Når kun 27% stoler på journalistene – kan det bli langt bedre.

Vi tipper Pappahjerte nyter langt større tillit.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larviks nye kommunevåpen er klart.

Vinneren ble Sølvdråper. Forslaget er tegnet av Tormod Henriksen, Svarstad.

Tema for utforming ble vedtatt i oktober 2016 og skal være «Vann i bevegelse».

Konkurransen ble utlyst i begynnelsen av februar med frist 1. mars. Det ble opplyst senere at den endelige utvelgelsen vil foreligge 24. april.

Fellesnemnda opprettet et eget arbeidsutvalget, Kommunevåpenkomiteen, som har som mandat å utarbeide forslag til prosess for utarbeiding av nytt ordførerkjede og nytt kommunevåpen.

Kommunevåpenkomiteen har bestått av ordfører i Larvik Rune Høiseth (Ap) som leder av komiteen, Hallstein Bast (V), Bjarne Steen (H) fra Larvik kommune, Lars Johan Røsholt (H) og Magdalena F. Lindtvedt (V) fra Lardal kommune.

Det kom inn 185 forslag til nytt kommunevåpen, og komiteen har nå plukket ut 9 finalister. Deres forslag til nytt kommunevåpen vil bli lagt frem i møtet i Fellesnemda i dag 6 april. Her er link til Nye Larviks hjemmeside som viser frem de 9 finalistene.

Fellesnemnda er av kommunestyrene delegert myndighet til å fatte endelig beslutning om nytt kommunevåpen, nytt ordførerkjede og øvrige symboler for ny kommune. 

Bøkebloggen gratulerer Tormod Henriksen fra Svarstad som har tegnet nye Larviks kommunevåpen. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *