Midlertidige tiltak som gjør Prinsegata i Larvik til et triveligere byrom.

Det ble Statens Vegvesen som dro i gang “oppussingen” av Prinsegata. 


 

Larvik kommune har bevilget kr. 250.000 til midlertidig forskjønnelse av Grandkvartalet og Prinsegata i påvente av at Grandkvartalet blir realisert. 

Vi hørte for noen uker siden at det skal bli mer fargerikt i Prinsegata. Både ved å få til ei grønnere gate med vegetasjon og ved hjelp av farger. Det vil gjøre at den viktige innfartsgata til sentrum blir mer attraktiv. Så var det et ønske fra Larvik kommune at de næringsdrivende blir med på å gjøre noe med inngangspartiene sine. 

I dag har Statens Vegvesen startet opp arbeidet. Nå blir det lagt ny asfalt på en del av fortauene i Prinsegata. 


 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fornuften seiret i dagens møte i Fellesnemda

Innbyggere/oppsittere er uenig i noen navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Se hvilke navn det gjelder under bildet fra Dr Holms vei

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fornuften seiret i dagens møte i Fellesnemda

Nye veinavn for nye Larvik kommune vedtatt slik det fremkommer av vedlagt notat “Nye veinavn i Lardal og Larvik” datert 12.05 2017 FEL med unntak av følgende veinavn;

1.Den delen av Frankendalsgata som nå er foreslått Idrettsveien

2. Skippergaten, Østre Halsen

3. Fjellgaten, Østre Halsen

4. Krokenveien, Kjose

5. Hagaveien, Hedrum/Nordbyen

6. Dr Holms vei

Pkt. 1 ble Reidar Teigens vei foreslått av Gunnar Eliassen (SV).

Begrunnelse: Innbyggere/oppsittere er uenig i de ovennevnte navnevalg som er foreslått, derfor utsettes vedtak av disse navnene til neste FEL møte i juni.

Dette for å størst mulig utstrekning hensynta de berørte og for å få ytterligere innspill på endelig forslag til vedtak.

Prosjektleder får i ansvar for å gå i dialog med berørte parter.

Til info så hadde dessverre 5 av Fellesnemdas 12 faste medlemmer meldt forfall til dagens viktige møte. Magdalena Lindtvedt, Rune Høiseth, Bjarne Steen, Per Manvik og Hallstein Bast var ikke tilstede i dag. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Fullt trykk til spruten står i fontenen på Larvik torg ! 

Vi håper TNT lykkes med vanninitiativet sitt. For vann vil også vi ha!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Fullt trykk til spruten står i fontenen på Larvik torg! 

TNT er som kjent forkortelsen for det giftige sprengstoffet (trinitrotoluen/C₆H₂(NO₂)₃CH₃). Her hos oss i Larvik har vi vår egen TNT formel.

Redaktøren i Østlandsposten Terje Svendsen og gruppeleder i Ap Turid Løsnæs, uten sammenlikning forøvrig. Når disse to T’ene kommer sammen, smeller det! Når den 4. statsmakt (vår eneste lokalavis/presse) sammen med gruppeleder i det regjerende partiet i vårt lille lokalsamfunn slår seg sammen og lager avisreportasje, smeller det så til gangs!

Smallt gjorde det igjen den 19. mai, når tospannet Terje “and” Turid (TNT) vil ha vann i byens fonter i sommer. Med overskrifter som “…for dumt uten vann i fontene” og “Hun VIL ha vann…” er det skapt et voldsomt engasjement og eksplosivt press på at vannet skal sprute, koste hva det koste vil! “Hvis det står på økonomi, så må vi få beskjed om det fra administrasjonen slik at det eventuelt kan bevilges nødvendige midler” sier gruppelederen. Ja så enkelt er det…

Med flere hundre reaksjoner holder klokelig de øvrige 34 valgte politikerne våre munn. Her er det fort gjort å støte potensielle bystemmer fra seg om man stiller spørsmål rundt dette initiativet. For hvem av oss i byen ønsker ikke vann i fontenene?

Redaksjonen i Bøkebloggen tar av seg hatten for hvordan redaktøren og gruppelederen har fått opp trykket på å få vann i fontene i sommer.

Nåde den eller de som måtte våge å gå i mot dette initiativet – fullt trykk til spruten står! 

Vi håper TNT lykkes med vanninitiativet sitt. For vann vil også vi ha!

Hva som skal strykes av budsjettet for å få vann i fontene vet vi ikke.

Men vi har alle lært at sammen er TNT dynamitt mht. å skape engasjement, så har du et ønske om strakstiltak, utover vedtatt kommunale budsjettet, er det ikke tvil om at du bør kontakte tospannet TNT.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva blir din nye adresse ?

Det har til sammen kommet inn 138 innspill til nye veinavn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Utsiktsveien i Larvik endrer navn til Mesterfjellveien

Hva blir din nye adresse ?

Mange kommer til å få ny adresse når fellesnemnda nå skal vedta nye veinavn i den nye kommunen.

Til uka er det opp til politikerne i fellesnemda å vedta de nye veinavnene. Bakgrunnen for navneendringene er ønsket om å rydde opp i like og nesten like veinavn. Dette er spesielt viktig i beredskapssituasjoner som krever utrykning til spesifikke adresser.

Det har til sammen kommet inn 138 innspill til nye veinavn. Arbeidsgruppa for nye veinavn har i tillegg kommet med 53 forslag.

Det er nå politikerne i fellesnemnda som skal avgjøre dette i møtet på førstkommende tirsdag.

Alle involverte vil få informasjon om vedtaket, ny adresse og klageadgang.

Se oversikten over alle de nye veiene som får ny adresse på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Folkevalgte og velgere: Åpenhet, lydhørhet og effektivitet

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk​.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i offentlig rett ved Juridisk fakultet i Bergen. Han har et omfattende forfatterskap i forvaltningsrett og kommunalrett, og var leder for utvalget som utformet nåværende kommunelov. Les hans CV på denne link. 

Professor Bernt holdt et meget godt innlegg på folkemøtet på Bølgen i Larvik fredag 12 mai. Han fortalte blandt annet om “Varsling på arbeidsplassen” som står beskrevet i Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Link til loven her. 

Hele innlegget til Jan Fridhjof Bernt ble streamet og vi anbefaler ALLE innbyggere i Lardal og Larvik til å lytte på dette. Følg denne link. 

Gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen dreier seg i om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse.

Åpenhet og innsyn gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk av felleskapets midler.

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året.

Nå kan du se og høre alle foredragene fra Nærdemokratikonferansen i Bølgen 12 mai 2017. Følg denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

LOKALDEMOKRATI – “DEN SOM GIR SEG ER EN DRITT?”

“Jeg håper langt flere i fremtiden fra Lardal og Larvik, vil våge å engasjere og ytre seg,” skriver Erik A. Sørensen i dagens innlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

LOKALDEMOKRATI – “DEN SOM GIR SEG ER EN DRITT?”

“Den som gir seg er en dritt”, sier noen. Tittelen er valgt for å vekke litt oppmerksomhet, da et leserinnlegg om lokaldemokrati er utfordrende mht. å fange din oppmerksomhet. Utvikling av lokaldemokratiet, er viktigere enn en enkelt opphetet debatt, om f.eks. skolenedleggelse der du hadde tenkt dine barn skulle gå, eller nedleggelse av et sykehjem nær deg og dine besteforeldre. Vi innbyggere har enestående mulighet gjennom lokaldemokratiet og kommunevalg til å påvirke f.eks. hvor mange skoler og sykehjem vi ønsker i fremtiden. Ikke minst om skolen eller sykehjemmet der du bor, består den dagen du eller noen av dine nærmeste, trenger den som mest!

Ved kommunevalget i 2015 i Larvik var det bare 57% valgdeltakelse…! Hvorfor bruker ikke 4 av 10 innbyggere i Larvik retten sin til å påvirke hvordan man vil at det skal være i sitt eget nærområde gjennom å stemme? Er mange av de lokale politiske partiprogrammene for diffuse og preget av tomme løfter? Har hele 4 av 10 innbyggere i Larvik ingen tillit til de som står på valglistene og avstår mange derfor fra å stemme? Er man tilfreds med kommunen, eller føler 4 av 10 velgerne avmakt og tenker at uansett hva og hvem jeg stemmer på, så blir det ingen endring?

Alle ansatte i kommunen som f.eks. assistenter, rådmann, renholdsarbeidere, kommunalsjefer som lærere, for å nevne noen, er ansatt utelukkende for å tjene og serve oss innbyggere. Det er det mye av våre skattepenger går til! Dette er en viktig påminnelse. Enda viktigere å huske på er at det er vi som bor i kommunen, som gjennom det kommunestyret vi har stemt frem, har det direkte overordnede ansvaret for og hvordan tjenestene ytes og oppleves, og kan styre utviklingen til det beste for oss selv. Er vi ikke fornøyd med tjenesten vi opplever, kan vi klage og igjen, vi betaler gjennom skatteseddelen for den tjenesten vi mottar. Er vi svært fornøyd med tjenesten vi mottar, er det like smart å gi ros! Er svært mange av oss fornøyde med styre og stell, vil vi gi fornyet tillit ved neste valg, eller vi har muligheten til å kaste sittende ordfører og få inn nye krefter og nytt lederskap. 

Mange ytrer seg på denne siden i Østlands-Posten og tanken har vel kanskje streifet meg, når jeg har sett et nytt leserinnlegg fra et kjent navn om en spesiell sak: “Å nei ikke nå igjen – blir han/hun aldri ferdig…!” I ettertid applauderer jeg for engasjementet vedkommende brenner for, selv om jeg ikke nødvendigvis deler samme syn. At vedkommende ikke gir opp, men standhaftig fremmer sitt syn er i bunn og grunn fantastisk! For en utholdenhet og for et engasjement! 

Den som gir seg er selvfølgelig “ikke en dritt!” Noen ganger oppnår man det man ville fordi man har engasjerte seg, og noen ganger må en til slutt innse at slaget er tapt. Da kan det være fornuftig å gi seg, men frem til det punktet, bør vi alle applaudere for at noen av oss er svært engasjert og står på for det man mener. Det krever mot å stå frem med noe nytt! Tenk hvor mange som lo når Elon Musk presenterte sin Tesla visjon. Den som ler sist – ler best. Av nye og litt der og da utradisjonelle ideer og tanker, skapes det! Jeg håper langt flere i fremtiden fra Lardal og Larvik, vil våge å engasjere og ytre seg. Kun gjennom ytring, deltakelse og engasjement, kan vi påvirke hvordan vårt samfunn og lokaldemokrati utvikler seg, og ikke minst hvordan vår nye kommune blir.

Den som intet våger – intet vinner, så delta, engasjer deg og si ifra!

 


Erik A. Sørensen
Medlem Fellesnemnda Lardal og Larvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse ?

En beboer på Tenvik søkte om å bygge garasje i 2016, men fikk avslag på søknaden.

Få avslag, bygg ulovlig og få tilgivelse​ ?

I søknad datert 20 april 2016 ble det søkt om tillatelse til oppføring av frittliggende garasje på eiendommen gbnr. 4055/11, Tenvikveien 13 A.

Eiendommen har et areal på 528 m2. Det kan opplyses at eiendommen opprinnelig hadde et areal på ca 1060 m2, hvor det i 2011 ble gitt tillatelse til fradeling av en selvstendig tomt fra denne eiendommen (gbnr. 4055/88). Det er her gitt tillatelse til oppføring av ny bolig med en utnyttelse på 38 % BYA.

Det var ikke innkommet naboprotester på tiltaket. 

Administrasjonen avslo søknaden i sak 429/16, i vedtak av 22. juni 2016. Les avslaget på denne link. 

Planutvalget viser til saksfremlegget i møte 23 august 2016 og kan ikke se at det har fremkommet forhold som tilsier omgjøring av administrasjonens vedtak datert 22. juni 2016. 

Bjarne Steen (H) fremmet følgende forslag:
“Planutvalget mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og derfor vurderer å ta klagen til følge. Planutvalget anser i dette spesielle tilfelle at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.Omsøkt tiltak vil ikke bryte med strukturen i området. Da også flere eiendommer i området er høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal er ivaretatt.”

Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen SV, Hunskaar SP, Piombino MDG) mot 4 (Eliassen KRF, Manvik FRP, Steen H, Offenberg H) stemmer som ble avgitt for Steens forslag.  Les avslaget på denne link.

Vedtaket (klagen) ble så stadfestet av Fylkesmannen 30 september 2016 – klage – gbnr 4055/11 Tenvikveien 13 A – Larvik – garasje – maksimal tomteutnyttelse

 

Nå viser det seg at eier av Tenvikveien 13 A har bygd denne garasjen uten at tillatelse er gitt. 

Vi er nå spent på hva som skjer med saken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *