Er kommunehelsetjenesten på banen? – eller sover de i timen?

“Hvordan brukes pengene som Larvik kommune har fått av Helseministeren?” spør Sølvi Engell Iversen, leder av Larvik Revmatikerforening i dagens innlegg.

Les hele saken under bildet. 


Foto: fjordkysten.no

Er kommunehelsetjenesten på banen? – eller sover de i timen?

Hvordan brukes pengene som kommunen har fått av Helseministeren? I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering har kommunene fått et større og utvidet ansvar for helsetjenester innen rehabilitering. Norsk Revmatikerforbund ønsker å bidra til å sikre et godt pasientforløp i vår kommune.

Nedsatt muskel- og skjeletthelse koster Norge 73 milliarder kroner årlig.
Denne sykdomsgruppen er en av de dyreste ikke-dødelige sykdommene for samfunnet, og det som gir størst tap av livskvalitet i befolkningen. Nesten halvparten av alt sykefravær her i landet er knyttet til muskel ? og skjelettsykdommer og plager. De samme sykdommene står for en tredjedel av all uførhet.  Derfor er rehabilitering så viktig, enten det er tilpasset trening, varmtvannsbasseng, fysioterapi eller andre rehabiliteringsformer.

Vi i Norsk Revmatikerforbund har jobbet for å få på plass en opptrappingsplan for rehabilitering. Endelig ble det lansert en opptrappingsplan i statsbudsjettet for 2017. Sammen med samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen peker opptrappingsplanen på den viktigste endringen: det meste av all rehabilitering fremover skal skje i kommunal regi.

“Derfor er det også et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten” står det i planen. Det betyr at kommunen vår får flere oppgaver, og mer ansvar. Men også flere midler, og muligheter. Er kommunehelsetjenesten og helsepolitikerne på banen?

Kommunene i Norge får i år 200 millioner med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering». 100 millioner av disse er prosjektmidler kommunen må søke om, og 100 millioner er frie midler. Halvparten av pengene vil altså forsvinne mellom hendene våre hvis vi ikke aktivt skaper og forbedrer tjenester, og søker om midler til dette arbeidet i vår kommune. Norsk Revmatikerforbund er bekymret for at pengene vår kommune får i frie midler, ikke vil bli brukt til rehabilitering, men spres utover en allerede strukket kommuneøkonomi. Er helsepolitikerne i kommunen vår våkne?

I september er det Stortingsvalg. Våre lokalpolitikere har fått et mye større ansvar enn før for innbyggernes helse, det blir nok et faktum også etter valget. Dette er ingen enkel oppgave, og her må alle gode krefter tas med på råd for å tenke nytt og fremtidsrettet.

Vi i Norsk Revmatikerforbund bidrar veldig gjerne til å utvikle gode prosjekter innen samhandling og rehabilitering som gjør at kommunens innbyggere får gode rehabiliteringstilbud. Vi har brukerkompetanse som er nødvendig for å utvikle gode rehabiliteringstjenester.

Sammen kan vi få til et løft, og øke livskvaliteten for alle som trenger rehabilitering i vår kommune.

La oss ikke sove i timen! La oss sammen bedre rehabiliteringstilbudet som trengs i vår kommune ?  Mulighetene er der NÅ!

 

Sølvi Engell Iversen, leder

Larvik Revmatikerforening

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Cirkus Arnardo nærmer seg Larvik.

 Hovlandbanen tirsdag 5. september kl 18.00 og onsdag 6. september kl 18.00.


Foto:cirkus Arnardo

Cirkus Arnardo ble født ut av en drøm om å skape et norsk cirkus i særklasse. Så tidlig som 1949 så cirkuset sin første forestilling i regi av cirkusartist og multitalent Arne Arnardo fra Sarpsborg, og har siden den gang underholdt den norske befolkning gjennom generasjoner. 

Drømmen ble sådan sann, og Cirkus Arnardo er i dag en velkjent norsk merkevare og landets mest omtalte cirkus. Med fokus på underholdningsverdi og kvalitet er troppen igjen klar for den norske landeveien.

Denne sesongen har cirkusdirektør Arild Arnardo fylt opp teltet med spennende artister i verdensklasse. Ta en titt på programmet på denne linken. 

LARVIK, Hovlandbanen tirsdag 5. september kl 18.00 og onsdag 6. september kl 18.00.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nå renner det ut kroner 13 750,- fra Larviks kommunes “tabbekonto”. 

Eierne av brygga på Lamøya tilkjennes dekning av sakskostnader med kr 13 750,- inklusiv mva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Eierne av brygga på Lamøya sitt krav om dekning av sakskostnader i forbindelse med sak om oppføring av brygge tas til følge. De tilkjennes dekning av sakskostnader med kr 13 750,- inklusiv mva.

Ettersom kravet refererer seg til arbeid med å endre mangel ved Larvik kommunes vedtak, finner Fylkesmannen det rimelig at det økonomiske ansvaret legges på kommunen, jf. fvl. § 36 tredje ledd.

Larvik kommune bes utbetale kr 13 750,- inkl. mva. til adv. Anne Tellefsen sin klientkonto. 

Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Hele vedtaket fra Fylkesmannen ligger ute på Larvik kommunes side og kan leses på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik trenger nå en “Byarkitekt”.

I dag sitter det svært få arkitekter rundt i kommunene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I dag handler ofte diskusjonen mellom kommune og utbygger om høyder, utnyttelsesgrad og økonomi, mindre om, kvaliteter, materialer, byliv, trivsel og miljø – og hva befolkningen vil.

Larvik kommune lar utbyggere ta seg av planlegging og utforming av bydeler og offentlige rom. I tillegg så får de samme utbyggerne innvilget dispensasjoner fra byplaner, reguleringsplaner og byggeforskrifter. 

Byggesak og planavdeling har nå stor mangel på arkitekter og bygningsingeniører. Fagpersonene er erstattet med jurister. 

Larvik kommune skal nå ansette ny kommunalsjef for Areal og teknikk. Kommunalsjefen vil få overordnet ansvar for tjenesteområdet som omfatter arealplan, byggesak, brannvesen, kommunalteknikk forvaltning og drift, landbrukskontoret, geodata og miljøforvaltning. 

I søknaden står det at den nye kommunalsjefen skal lede og videreutvikle tjenesten basert på kunnskap og dialog med folkevalgte, organisasjon og samfunn. 

Larvik kommune trenger nå en kommunalsjef som er sterk nok til å rydde opp i avdelinger som både blir politietterforsket for korrupsjon og er under gransking av Telemark kommunerevisjon.

Søknadsfristen går ut 18 august og hele stillingsannonsen ligger på denne linken. 

Hvorfor ikke gjøre som Bergen kommune som har ansatt en byarkitekt. Byarkitekten skal løfte arkitekturfeltet og skape økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling.

Les mer om Maria Molden, byarkitekt i Bergen på denne linken. 

Førstkommende torsdag arrangerer Aftenposten i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund en boligdebatt under Arendalsuka. Les saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Grandkvartalet anket til Sivilombudsmannen. 

Fylkesmannen tok ikke klagen til følge, men nå er saken klaget inn til Sivilombudsmannen


 

Grandkvartalet anket til Sivilombudsmannen. 

Klagen fremsettes på vegne av Prinsekvartalet Borettslag/Sameie, Funkisgården Borettslag. Larvik Bys Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Steinane-Jegersborg Velforening, Torstrand Vel, Bøkelia Vel, Larvik Historielag, Fortidsminneforeningen Vestfold og Tolleroddens Venner. Det var de samme borettslag og foreninger som påklaget reguleringsvedtaket til fylkesmannen. 

Etter klagernes mening åpner reguleringsplanen for byggehøyder som er langt over hva man med rimelighet kunne ha forventning om. Klagerne applauderer for utvikling av kvartalet. De fysiske rammene og da først og fremst høydene, må imidlertid vie en større respekt for miljøet samt for hva det i byplanen fremstår som alminnelig enighet om. 

Klagernes påstand i denne saken gjelder behandlingsmåten, og er følgende: Fylkesmannens vedtak og kommunens reguleringsvedtak er begge ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil. Saken må henvises til ny behandling i kommunen. 

 

Hele klagen kan leses på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Flotte Kjerringvik.

Kjerringvik er en fantastisk plass alle årstider. Stille og rolig høst, vinter og vår, men masse turister om sommeren. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kjerringvik er også blitt kjent ved at Kjerringvikfestivalen arrangeres hver sommer den siste helgen i juli. Festivalen hadde 20 års jubileum i 2015. Det store høydepunktet hvert år er når deLillos med band entrer podiet. Link til deLillos hjemmeside. 
Som kjent så har familien til Lars Lillo Stenberg i deLillos landsted i Kjerringvik og de har fått et spesielt forhold til stedet. 

 

Vestfoldguiden har også laget en fantastisk fin omtale av Kjerringvik og områdene rundt. Her er det fantastiske bilder hvor en kan drømme om sommer og sol. 
Den flotte omtalen finner dere på denne linken til Vestfoldguiden.

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg fra en annen perle i Larvik. Linken inneholder også kommunens kart med turstier.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om andre flotte plasser. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Det er tragisk å leve på institusjon, aldershjem eller sykehjem i Norge.

“Enkelte pleiere burde av hensyn til egen oppførsel vært fengselsbetjenter så arrogante, sure og grinete som noen av dem er” skriver Tone M. Ambjørnsen i dagens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 


 

Det er tragisk å leve på institusjon, aldershjem eller sykehjem i Norge .

Det er tragisk å leve på institusjon, aldershjem eller sykehjem i Norge, uansett hvordan man utad ønsker at det skal se ut.

Om jeg som politiker møtte på sykehjemmene var det glansbildet som blir vist meg.

Men om jeg nå møter som meg selv uten kommunal eller politisk ledelse ved siden ser jeg gamle mennesker med overarbeidede pleiere rundt seg, kald mat som de gamle ikke får i seg men som de sitter og ser på,- og maling som skaller av vegger og bygninger sammen med interiør som faller fra hverandre. Eller enda verre,- mat som dyttes inn i munnen deres med en skje .

Han er litt vanskelig sier en oppgitt pleier. Ja, svarte jeg – skal jeg forsøke å mate deg mens jeg holder for nesen din ?

Ledere som roper hurra over nye gardiner mens maten ligger som en klump på tallerken – kald og ekkel sier meg svært mye.

Enkelte pleiere burde av hensyn til egen oppførsel vært fengselsbetjenter så arrogante, sure og grinete som noen av dem er. Og enkelte 50 åringer har vært sykepleiere så lenge at de ikke har evnen til fornyelse for de vet bedre enn den syke eller gamle.

Glansbilder av fantastiske pleiere behøver man ikke dra fram gang på gang, for de trenger ikke å skifte jobb, -de er elsket og de elsker jobben sin.

Men,- når jeg besøker eldresentre i middelhavsland der de ikke har pengene som vi har, er radioen på, pleiere leser og atmosfæren er meget god og livlig både til middag, kaffe og kveldsmat – hver eneste dag.

Det er takknemlighet og kjærlighet som utvises der fordi de gamle høster stor respekt for hva de har gjort for dem.

Vi derimot diskuterer politisk med kommunene om de gamle skal ha middag hver dag, eller om prisen på sykehjemmene må opp, eller om man må dele rom med en som aldri vil sove eller som vekker dem hele natten fordi lyset må være på. Fysj !

 

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *