Utredning av ny do på Padlehytta i Farris koster Larvik kommune 100 000 kroner.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utredning av ny do på Padlehytta koster Larvik kommune 100 000 kroner.

Larvik kommune ønsker konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme inntil kr 100.000,-, alle kostnader inkludert.

Oppdraget skal være ferdig innen 1. februar 2018. 

Les hele dokumentet ” Forprosjektet Dalheimbukta/Framnesodden -vann- og avløpsløsning” på denne linken. 

Aktuelle traseer over land er grunnlendt/fjell. Det foreligger et forslag om å etablere et trykkavløpsanlegg over land (graving og eventuelt styrt boring), med påkobling til kommunal avløpsledning langs Gopledalsveien. 

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og hva blir kostnader på et slikt prosjekt ? 5 millioner ? 10 millioner ? 15 millioner ? Eller mer ?

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Bør ikke Larvik kommune heller prioritere renovering av kloakk / vannledningsnettet i feks Bøkelia i Larvik sentrum ? Her stanker det kloakk i gatene og nettet er 100 år gammelt. Dette var planlagt ferdig i løpet 2013 , men ble så utsatt 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Inntakskriteria til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

“Har man ikke nok sykehjemsplasser eller sikrede omgivelser for syke og gamle, så må det fattes vedtak om endringer.” skriver Tone M Torgersen i dagens gjesteinnlegg.

Les hele saken under bildet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inntakskriteria til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

Det må da være mulig å forstå at en gammel dame på 87 år som slår hull i hodet og brekker lårhalsen ikke går til badet, henter et håndkle, reiser opp bokhyllen og legger seg på gulvet igjen med håndkle under hode.

Dette er et avvik og kan vanskelig bortforklares.

Søndagens uttalelser fra rådmannen i Larvik står ikke i stil til hva loggen viser, for der forsøker hun å si at ingen hadde vært der. I loggen står det angivelig at hjemmetjenesten forlot omsorgsboligen i Utsiktsveien klokken 08.50, mens oppringningen kom klokken 10.39. Én time og 49 minutter senere !

Og så kommer poenget for politisk deltakelse : INNTAKSKRITERIA til sykehjem, bemanning og hvilken hjelp du kan få i hjemmet eller i omsorgsbolig svarer ikke til behovet.

Svaret er uansett at kriteria er for høye, plassene for få, for lite bemannet og omsorgsbolig er en sovepute for kommunen så lenge dette ikke knyttes tettere til lov om helsetjenester. Eneste endringen er om den personen som bor hjemme eller i omsorgsbolig får vedtak om helsehjelp og ikke får det.

I denne saken foreligger det et vedtak om hjelp viser avisen i dag. Har man ikke nok sykehjemsplasser eller sikrede omgivelser for syke og gamle,-må det fattes vedtak om endringer.

Jeg håper kommunen er godt i gang med planene om bygging av nye eldreboliger og endrede regelverk for omsorgsboliger for å komme eldrebølgen i møte. 

 

Tone M. Torgersen

 

Helse og omsorgskomiteen i Larvik behandler onsdag 27 september forslag om bygging av nytt sykehjem med 48 plasser innen 2025. Se saken her

Ta også en titt på innlegget OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK – SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!”

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK – SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!

Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner.

OMSORGS- OG ELDRETJENESTEN I LARVIK – SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN!

Igjen opplever vi i Larvik en tragisk hendelse hos oss i blant våre eldste. En eldre kvinne får ikke den hjelpen hun burde ha hatt.

Det er til å undres over at vår egen kommune, spesielt innen sektoren helse og omsorg, er i riksmedia oftere enn andre kommuner. I riksmedia pga. forhold som vi innbyggere og pårørende opplever som svært kritikkverdig og som har tragiske utfall.

Atter en gang kan det se ut som om fylkesmannen skal se på saken. Men begynner tilliten å forvitre selv om fylkesmannen blir koplet på, når det for oss innbyggere “aldri tar slutt?” Kommunalsjefen innen helse og omsorg var etter vår oppfatning litt vel rask med å frikjenne kommunen for en hver skyld, fagforeningen støtter opp om de som de representerer, og mener kritikken fra de pårørende kan være uberettiget. Tiden vil kanskje vise hva som faktisk skjedde.

Den omtalte eldre kvinnen har over tid blitt tynnere og tynnere og er avmagret. Hvorfor har man ikke kunnet gripe inn tidligere og gitt denne eldre kvinnen et forsvarlig tilbud? Hvorfor må det gå så langt før hun får forsvarlig behandling? Kanskje vi får svar på dette innen et halvt års tid fra fylkesmannen. I mellomtiden går tiden og vi håper at vi for vår del ikke opplever lignende episoder i fremtiden.

Men nå må både den administrative og politiske ledelse ta grep. Det vil definitivt være svært utfordrende for sittende ordfører Rune Høiseth og Ap, å få fornyet tillit, om vi i Larvik opplever slike hendelser gang på gang før kommunevalget i sept. 2019.

Vi vet at de som jobber i kommunen og spesielt innen eldreomsorgen, gjør en fantastisk innsats, ofte langt mer enn det som forventes, men vår ordfører og kommunestyret må nå virkelig og en gang for alle ta tak, slik at vi i Larvik ikke opplever at dette skjer gang på gang. Det står om helse og liv.

Historien vil snart vise om våre folkevalgte, med Ap i spissen, tok de grep som måtte taes.

Redaksjonen i BB

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

12 år i Larvik er bra, det får holde.

“Alt dette tok nok fra meg gleden av å bo der,” skriver Julien Piombino i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

12 år i Larvik er bra.

Da ØP lagde en stor sak av at jeg solgte boligen min så følger jeg at jeg må supplere litt. Det krevde nok for mye journalistisk arbeid å finne ut at min kjæreste gjennom de siste 6 år bor i Sandefjord og at min minste datter går på Skagerak skole også i Sandefjord, og at det var derfor ikke unaturlig for meg å ønske å flytte ditt. Å lage en tabloid variant var nok mer i A-Media”s ånd.

Men for all del, ja, etter å ha kommet hardt ut mot etatens ledelse har jeg har fått tilsendt ca 50 eksempler av elendig behandling med den nye den praksisen som nå handler om å være vanskeligst mulig. Alle er leverte til kontrollutvalget, men når jeg ser håndtering av forrige saken de behandlet, så er det vanskelig å ha de store forventningene. Vi får se.

Problemet er jo et klart ledelses problem. Plan og bygningsloven skulle aldri overlates fullt og helt til jurister. Det er en grunn til at når direktoratet skal lage nye regler og hvordan disse reglene skal implementeres så er utvalgene bemannet med arkitekter, ingeniører og andre byggfolk. Målet er best mulige byggverk og ikke størst mulig papirmølle. Uten å ha innsikt i de siste ansettelser vil jeg si at under dagens ledelse har fagfolk blitt erstattet av jurister og det er synd, en bedre balanse var mulig å oppnå med de kandidatene som var. Dette merkes også i de sakene som kommer til utvalget, det er ikke saksframlegg lenger hvor saken blir presentert med sine fordeler og ulemper med en anbefaling til vedtak, det er rene tiltale hvor administrasjonens kun forsvarer sin innstilling. Og dersom planutvalget drister seg til å være uenig, blir det alt for ofte opphevet av fylkesmannen av den enkel grunn at med det “tiltale” var det umulig å konkludere annerledes enn det administrasjon selv gjorde. Saken sendes tilbake for ny behandling. Dette medfører ofte erstatning til en av partene, noe som dekkes med skattepenger….

Det kan også tenkes at alt dette tok fra meg noe av gleden av å bo her. Dette tok også fra meg gleden til å utvikle eiendommer her. Jeg hadde håpet at alle de som har støttet meg privat også hadde stått frem offentlig. Men det tør de dessverre ikke i frykt for represalier. Dersom voksne menn og kvinner, bedriftsledere, heller velger å leve i frykt enn å ta oppgjør mot en system som de selv mener er råttent så kan de få lov å fortsette å ha det slik. Men de har nok rett i en ting, represalier blir det. Jeg kan lett vise antall saker jeg hadde før i Larvik og andel av de som ble godkjente og behandlet uten problem og vise til samme tall og andel nå. Det er helt sinnsykt.

Ting blir ikke bedre før et av følgende skjer:

1- Bransjen samles og tar et oppgjør.

2- Politisk forandring med en politisk ledelse som klart og tydelig gir bedre verktøy og bedre instrukser til en administrativ ledelse som er på helt feil spor i det området jeg kjenner til. Hvorvidt alt er bra i helse og skolesektor har ikke jeg stort kjennskap til.

3- Rådmannen må på eget initiativ foreta en opprydding på bakgrunn av granskingen som Telemark kommunerevisjon legger frem i høst.

Uansett så anser jeg kommunesammenslåing som en utmerket anledning til å gjøre endringer.

Min største frykt her er at en kommune administrasjon som Lardal sitt som jeg ikke kan skryte nok av som har en fantastisk holdning og kompetanse blir desimert istedenfor å innhente denne tradisjon til å styrke Larvik. Jeg er ikke akkurat optimist, men tar veldig gjerne feil.

Nå er vi der at kommune oppnår ikke den forventet moderate veksten den har satt til seg selv. Det er ett faktum. Torbjørn Hansen har flyttet sitt firma med 50 ansatte og 400 millioner i omsetning kun på grunn av hvor vanskelig kommunen er.
For ikke så lenge siden siden kunne vi lese i ØP om en dame som flyttet 5 bedrifter ute av Larvik. Noen får lov til alt og noe får ikke lov til noen ting.

Og isteden for å prøve å ta tak i problemet og å bli positive og forutsigbare, så hører jeg allerede noen politikere sier at en løsning for å kunne nå den veksten vi ønsker er å senke forventningene. Sikter vi lavt nok kan det hende vi treffer…

Det jobbes også nå for å etablere en bompengering i byen, byen har jo ikke nok penger for å finansiere selv bl. annet en utbedring av rundkjøringen på øya eller den vedtatt kanalen på Risøya. En annen løsning kunne jo være å øke kommunens inntekter ved å være attraktivt men nei… dette kommer bare til å forsterke handelslekkasjer til nabobyer.

Det snakkes også om eiendomsskatt som en realitet og ikke lenger som en skummel scenario i det fjerne.

Byen er nødt til å forgubbes. Dersom de tallene planutvalget fikk ved forrige møte er riktige, så er gjennomsnittsalderen i Stavern nå 59 år… Byen bli enda mindre attraktive, og vi er i en ond sirkel.

Er en grunn til at når det utlyses rådmann-stillinger så er det mange søkere, men med en gang det blir kjent for søkere at det er snakk om Larvik, så trekker mange seg.

Vi får håpe på en bedre ledelse både administrativt og politisk ved neste korsvei fordi nå er det stusselig.

Nå er det ikke synd på meg. Jeg har det utrolig bra både privat, og profesjonelt, men jeg velger nå å fortsette fra en annen kommune. 12 år i Larvik er bra, bodde 5 år på Tjøme før det, og 2 år i Oslo før der igjen. Å flytte er verken ett nederlag eller en seier. I tillegg flytter jeg sammen i ett flott hus med min enda flottere kjæreste. Ønsker innbyggere i Larvik kun gode ting, mest av alt at jeg tar feil på så mange punkter som mulig.

La oss avslutte med en positiv og viktig bemerkning, jeg ser at i forrige kommunestyret møte ble ett veldig godt miljøvennlig og framtidsrettet forslag ( fremmet opprinnelig av Høyre og MDG, og hvor nesten alle andre partier ønsket å bli med på), vedtatt.

Det gir meg håp, det ser ut som gammeldags partipolitikk kan settes til side for byens beste.

 

Julien Piombino

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Snart på tide å få opp det politiske trøkket for å fikse manglende mobildekning i Larvik kommune.

Oppskrift for å fikse manglende mobildekning i Larvik kan være et spleiselag. 

Les hvordan andre kommuner har utbedret mobildekning. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bedre mobildekning rundt Vermundsjøen

 I desember i fjor fattet kommunestyret i Åsnes et vedtak om å bevilge penger til videre mobilutbygging i Åsnes kommune. Deretter kom Hof/Åsnes Finnskog grenderåd, som en del av Landsbyen Flisa-arbeidet, med innspill om bedre dekning i dette området.

Grenderådet satte dermed saken på kartet. Sammen med kommunestyrevedtaket fra desember førte dette til at jobben med å forbedre mobildekningen ved Vermundsjøen ble lagt ut på anbud.

Anbudskonkurransen endte med at Telenor ble valgt som leverandør, og det ble inngått en intensjonsavtale mellom Åsnes kommune og Telenor.

Åsnes kommunes budsjett for dette prosjektet er 1,1 millioner kroner. Og Telenor bekoster utstyr til ca 0.9 millioner. 

Les hele saken på denne linken til Åsnes kommunes hjemmeside. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

FINN ERIK RISMYHR (24) FRA LARVIK GIR GASS FOR Å NÅ DAGENS FINALE I VM I GOKART

Kort status fra Tyskland, Rismyhr var den raskeste på “warm-up” i dag. 

 

Nok en gang kliner vi til på warmup. Denne gangen på vått føre. 

Vi hadde 3 gode heat lørdag med 9, 6 og 8 plass. 

Og 2 heat som gikk stang ut en 21 plass grunnet 10 sek tillegg for bumper. Og 1 heat med 19 plass da vi ikke traff helt riktig på setup på regn. (Kun en kart) 

1 heat igjen nå 10:50 nå må vi virkelig vise styrke for og ha sjans til Finale!! Er veldig vanskelig forhold så nå gjelder det og treffe!!! Vi skal gjøre vårt beste!!💥💥💥🏁💪🏻

 Heatene fremover kan følges live på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

FINN ERIK RISMYHR (24) FRA LARVIK NÆRMER SEG FINALEN I VM I GOKART 6-10 SEPTEMBER 2017

Kort status fra Tyskland, Rismyhr har vært en av de raskeste på trening i dag. 

Vært blant de raskeste på treningene.

Og siste treningspass før tidskval var jeg raskeste i min gruppe!

Tidskvalet var det 34 sjåfører utpå samtidig og kaotisk fikk ikke en eneste fri runde hvor jeg kunne gi full gass. Og endte opp da med 11 plass i gruppa mi.

Starter 11 og 12 i hvert heat. Skal kjøres 6 heat hvor de 34 beste med minst poeng går til finale.

Vi har kjørt 1 heat idag hvor jeg kjørte inn til 9 plass med en av de beste rundetidene.
Er noen heat imorgen også i tillegg til noen søndag.Farten er helt rååå. Så vi må bare unngå kræsjer og fighte oss opp der vi hører hjemme! 😁💪🏻💥

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Finn Erik Rismyhr (24) fra Larvik klar for VM i gokart 6-10 september 2017

Rismyhr tok turen innom Gøteborg i helgen for å “varme” opp til neste helgs VM i i Tyskland.

Finn Erik Rismyhr knallet i helgen til med en sterk 2 plass i et prestisjeløp i Sverige.

32 deltagere stilte til start. Teamet fikk ikke trent noe fredag, og  fikk derfor 1 treningspass lørdag morgen før tidskjøringen startet. Her knallet Rismyhr til med en 4 plass og viste i dette heatet at han kom til å knive i toppen.
I 1 heat ble det en 3 plass, i 2 heat ble det en 5 plass da oppsettet på karten ikke var optimalt.
Til Prefinalen gjorde Teamet noen endringer og fra 5 startspor knallet Rismyhr til med god fart og kjørte seg inn til en 3 plass med nest beste tid.
I finalen startet han på innersiden i startfeltet. Her var det vått og han falt derfor ned på en 6 plass.
Rismyhr begynte raskt opphentingen og kjørte seg inn til en fantastisk 2 plass.

Finn Erik Rismyhr (24) fra Larvik stiller i verdensmesterskapet i gokart 6-10 september 2017, i Wackersdorf, Tyskland.

Til start stiller 110 dyktige deltakere fra hele verden i hans klasse, KZ2 som har en 125cc motor med 6 gir, og toppfartshastighet på hele 165 km/t.

Rismyhr har selv mange års erfaring fra motorsporten med sin far som mekaniker og supporter. De har i 2017 satset fullt og vist til gode resultater på treninger og tidligere løp.

Rismyhr byttet nylig team og kjører nå for Gå`co racing et team fra Andebu, med Glenn Ågren som teamsjef og mekaniker.

Rismyhr har fått med seg LOS Digital AS på laget som sponsor og er veldig takknemlig for dette.

Verdensmesterksapet 6-10 september kan følges live på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *