En byggesaksbehandler som både har jobbet i Vinje og i Larvik kommune etterforskes for grov korrupsjon.

Varden skriver i dag at denne uka kommer politiet til å gå ut med ytterligere informasjon om økokrimsakene de har etterforsket i Vinje og i Larvik.

Man Hand writing Easy Money with black marker on visual screen
Licensed from: netsay.net / yayimages.com

En byggesaksbehandler som både har jobbet i Vinje og i Larvik kommune etterforskes for grov korrupsjon.

Lokalavisen i Larvik hadde 13 oktober en artikkel om den oppsagte byggesaksbehandleren i Larvik kommune som etterforskes for grov korrupsjon. Her ble han fremstilt som en sjeldent flink “saksbehandler”. Hele saken kan leses på denne linken.  (+sak)

Nå viser det seg at byggesaksbehandleren i Larvik kommune de siste 9 årene har vært saksbehandlere på et stort volum av saker. 

Økoteamet har nå fått bistand av Økokrim for å kunne få unna avhør som må gjøres. 

I følge det Varden kjenner til er ytterligere to menn mistenkt for å ha korrumpert med byggesaksbehandleren, en mann i 40-årene og en mann i 70-årene, begge har vært aktive innenfor kjøp og salg av eiendom. Les hele saken inne på varden.no. (+ artikkel)

Fra Larvik kommune har politiet fått en oversikt med over 5000 dokumenter, saker byggesaksbehandleren har hatt med å gjøre i Larvik siden han begynte i 2009 skriver Varden i den samme artikkelen. Etter det Varden får opplyst har politiet tilsvarende rundt 1000 dokumenter å gå gjennom fra hans arbeid i Vinje.

Politiet kommer trolig til å gå gjennom mesteparten av de sakene byggesaksbehandleren har hatt med å gjøre i begge kommuner 10-15 år tilbake i tid.

Det opplyses også denne uka kommer politiet til å gå ut med ytterligere informasjon om økokrimsakene de har etterforsket i Vinje og i Larvik.

 

Les også søndagens sak “Korrupsjonen i Drammen er bare toppen av et isfjell.” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Korrupsjonen i Drammen er bare toppen av et isfjell.

Vi vet nå at byggesaksbehandlere i både Larvik, Vinje og Tjøme er under politietterforskning.

Boss and business team on green background
Licensed from: zeffss / yayimages.com

Korrupsjonen i Drammen er bare toppen av et isfjell.

Det foregår nok mye mer korrupsjon i norske kommuner enn det som faktisk har blitt avdekket i Drammen, Tjøme, Larvik og Vinje. Vi vet nå at byggesak i både Larvik, Vinje og Tjøme er under politietterforskning. Nå har lokalt politi fått bistand fra Økokrim i en større etterforskning av flere byggesaker der saksbehandleren i Larvik er blant flere korrupsjonssiktede. 

Norge har stor grad av lokal forvaltning og små forhold kan lett utvikle kameraderi og korrupte relasjoner. Folkevalgte og kommuneansatte må være klar over at mange forhold faller inn under korrupsjonslovgivningen. For eksempel hvis lokalpolitikernes venner får byggetillatelse på en uregulert tomt. 

Og hvis store utbyggere får dispensasjoner fra byplaner og reguleringsplaner med hjelp fra politikere og saksbehandlere i kommunene vil dette gi utbyggerne mange millioner i ekstra fortjeneste på bunnlinje. Dette er er absolutt en type korrupsjon. 

Men i mange tilfeller mistenkes og suspenderes kommuneansatte uten at den mulige korrupsjonen noen gang havner i rettslokalet.

Bøkebloggen hadde i mars 2017 en artikkel om korrupsjon Her informerte vi om at i 2013 fikk Larvik kommune / v ordfører invitasjon fra Transparency International som skulle videreføre et prosjekt som het «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». De sendte ut  en invitasjon til alle landets kommuner og håpet å sette sammen flere nettverk av kommuner hvor hovedmålet var  å skjerpe kommunenes overvåkenhet. Les hele saken på denne link. 

Bøkebloggen fikk i mars informasjon om at både kommuneadvokat, assisterende rådmann og økonomisjef var med på seminaret i 2013. Les mer om Transparency International på denne link. 

Granskingsrapporten fra Telemark kommunerevisjon viser at ledelsen ennå ikke har satt full fokus på korrupsjonsforebyggende tiltak i Larvik kommune. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Nestleder i kontrollutvalget Live Jetlund kom opp av “skyttergrava” til rådmann.

Live Jetlund har heldigvis endret mening fra forrige møte i kontrollutvalget i Larvik. 

Les hele saken under bildet. 

Nestleder i kontrollutvalget Live Jetlund kom opp av “skyttergrava” til rådmann. ​

På onsdagens møte i kontrollutvalget var på nytt granskingsrapporten av byggesak på agendaen. Det var tydelig at medlemmene i utvalget denne gangen hadde satt seg bedre inn i de alvorlige kritikkverdige forholdene som er påpekt i rapporten. 

Bøkebloggen merket seg spesielt at Live Jetlund hadde lest våre innlegg den siste uken. Grunnen til at vi la ned så mye jobb i dette var at det skulle bli enklere å sette seg inn i rapporten. Jetlund hadde brukt de 14 dagene godt og tydelig satt seg inn i rapporten. På onsdagens møte satte hun fokus på korrupsjon saken og ga kritikk til rådmann for at det ikke var satt i gang tiltak for at dette ikke skal skje i fremtiden. 

I en rapport hvor det framkommer 60 kritikkverdige forhold som byggesaksjefen er ansvarlig for, med lovkrav som  ikke er overholdt, internkrav, sporbarhet ikke overholdt og en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen, er det med undring man leser rådmannens høringssvar hvor byggesaksjefen er saksbehandler. (Les hele høringsvare på s 55-59 på denne linken.)

Forstår forfatterne hva en forvaltnings revisjon er, og omfanget av hva som framkommer?

Forsømmelsene som er dokumentert er massive og viser at de to ikke tar inn over seg de faktiske forhold. Svarene er bortforklaringer av eget ansvar og mangel på forståelse på hva et kvalitet system er og fungerer. Det argumenteres med at arbeid er igang med å innføre forbedringer, men et stort flertall av forholdene ble påpekt i 2013 revisjonen, men er fremdeles ikke utført etter 4 år!

Byggesaksjefen begynte i stillingen 1.01.2015 og  har hatt 34 måneder å innføre endringer som var nødvendige og har per dags dato ingen konkrete planer som viser hvordan dette skal skje. En rekke korrupsjons risikoer er påvist men ingen overordnet analyse er planlagt. På side 72 i rapporten med overskriften: 

«I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i byggesaksbehandlingen?»

Her listes 8 alvorlige mangler som er besvart i punkt 2.3 med bortforklaringer og en arroganse som er helt uforståelig.  TQM=(Total Quality System) nevnes ikke med ett ord, til tross for at rapporten anbefaler dette kvalitets verktøyet med internasjonalt ry, anbefales også av Transparency International.     

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

I et enstemmig vedtak sørget kontrollutvalget for å be om en skriftlig orientering om oppfølgingen av rapporten innen 1. juli neste år og i tillegg skal en vurdere om det deretter skal settes i gang en ny undersøkelse. Saken blir antagelig behandlet i kommunestyret i februar 2018. 

Våre anbefalinger til Larvik kommunestyre er fortsatt at Byggesaksavdelingen granskes på nytt og at også Planavdelingen inkluderes denne gangen. Denne granskingen bør nå utføres av feks BDO eller andre kompetente advokatselskaper.

 

Les også mandagens innlegg “Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler” på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg “To registre – dobbel bokføring” på denne linken. 

Les også fredagens innlegg “Vedtak-uten godkjenning” på denne linken. 

Les også søndagens innlegg ” Planutvalgets- Dispensasjons praksis feil og ikke alltid lovlig” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE – UTROLIG LESING

Forsømmelsene som er dokumentert er massive og viser at de to ikke tar inn over seg den faktiske forhold.

Les hele saken under bildet fra siste møte i Fellesnemnda Lardal/ Larvik. (Deler av kommunestyret i nye Larvik kommune. )


Foto: nyelarvik.no

RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE – UTROLIG LESING

I en rapport hvor det framkommer 60 kritikkverdige forhold som byggesaksjefen er ansvarlig for, med lovkrav som  ikke er overholdt, internkrav, sporbarhet ikke overholdt og en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen, er det med undring man leser rådmannens høringssvar hvor byggesaksjefen er saksbehandler. (Les hele høringsvare på s 55-59 på denne linken.)

Forstår forfatterne hva en forvaltnings revisjon er, og omfanget av hva som framkommer?

Forsømmelsene som er dokumentert er massive og viser at de to ikke tar inn over seg de faktiske forhold. Svarene er bortforklaringer av eget ansvar og mangel på forståelse på hva et kvalitet system er og fungerer. Det argumenteres med at arbeid er igang med å innføre forbedringer, men et stort flertall av forholdene ble påpekt i 2013 revisjonen, men er fremdeles ikke utført etter 4 år!

Byggesaksjefen begynte i stillingen 1.01.2015 og  har hatt 34 måneder å innføre endringer som var nødvendige og har per dags dato ingen konkrete planer som viser hvordan dette skal skje. En rekke korrupsjons risikoer er påvist men ingen overordnet analyse er planlagt. På side 72 i rapporten med overskriften: 

«I hvilken grad har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i byggesaksbehandlingen?»

Her listes 8 alvorlige mangler som er besvart i punkt 2.3 med bortforklaringer og en arroganse som er helt uforståelig.  TQM=(Total Quality System) nevnes ikke med ett ord, til tross for at rapporten anbefaler dette kvalitets verktøyet med internasjonalt ry, anbefales også av Transparency International.     

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Hvordan kan de folkevalgte la dette passere? Hvilke grep og hva vil nå de folkevalgte gjøre for at dette ikke gjentar seg?

Vår anbefalinger til Larvik kommunestyre er at Byggesaksavdelingen granskes på nytt og at også Planavdelingen inkluderes denne gangen. Denne granskingen bør nå utføres av feks BDO eller andre kompetente advokatselskaper.

 

Les også mandagens innlegg “Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler” på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg “To registre – dobbel bokføring” på denne linken. 

Les også fredagens innlegg “Vedtak-uten godkjenning” på denne linken. 

Les også søndagens innlegg ” Planutvalgets- Dispensasjons praksis feil og ikke alltid lovlig” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

PLANUTVALGETS – DISPENSASJONS PRAKSIS FEIL OG IKKE ALLTID LOVLIG

Verdien på nye byggeprosjekter vil øke vesentlig dersom en reguleringsplan godkjennes med utnyttelse og høyder som er atskillig høyere enn hva man kunne forventet basert på kommunedelplanen.

PLANUTVALGETS – DISPENSASJONS PRAKSIS FEIL OG IKKE ALLTID LOVLIG

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I granskingsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.

Her er et utvalg av hva som omtales med referanse til hvor det kan leses i rapporten :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Som del av datainnsamlingen deltok også revisor på tre møter i planutvalget som observatør. I noen saker der utvalget fattet vedtak som avviker fra administrasjonens innstilling, ble administrasjonen bedt om å gi tilbakemelding i møtet om det var noen feil i medlemmets forslag.

“Når utvalget ønsker et annet utfall enn det administrasjonen har foreslått, sendes saken i liten grad tilbake til administrasjonen for ny forberedelse.» Se andre forhold side 12

«Observasjoner gjort i møte og ordbruk i enkelt saker som er sendt revisjonen, kan tyde på at samarbeidet mellom deler av utvalget og administrasjonen ikke er optimalt.» Se revisors vurdering side 12

«Praksisen med at også ikke-prinsippielle klagesaker behandles av planutvalget, er ikke beskrevet noe sted.» Se revisors vurdering side 12

«Planutvalget sikrer ikke protokollering av hjemmel for inhabilitet slik kommuneloven krever.» Se revisors vurdering side 18

«Vi har sett på vedtakene i de 73 sakene som er tilfeldig utvalgt og i 12 av de sakene vi har fått henvendelse om. Vedtak i klagesaker er ikke med. Vi har funnet at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse eller at det er mangler ved begrunnelsen i 13 saker; 9 av sakene som er tilfeldig valgt og fire blant dem vi har fått henvendelse om. Det er en overvekt av saker fra administrasjonen, men det er mangler i begrunnelse både for vedtak fra planutvalget og administrasjon.» Se revisors vurdering side 28

«Sjekklista brukes ikke i tråd med rutinene i alle saker vi har undersøkt.  Dette gir risiko for at saksutredningen ikke er i tråd med de krav som er satt.» Se revisors vurdering side 29

«Vi ser imidlertid at det i noen av sakene er mangler, både i vedtak i administrasjonen og i planutvalget. I saker der planutvalget fatter et annet vedtak enn innstillingen fra rådmann, er det særlig risiko for at den formulerte begrunnelsen for vedtaket ikke er i tråd med lovpålagte krav.» Se revisors vurderinger side 29.

«Planutvalget har ikke noen etablert praksis på hvordan de håndterer eventuelle henvendelser om feil/misligheter.» Se revisors vurderinger side 43

Revisjonsspråket bruker ord som feil / misligheter, uheldig, risiko, ikke i tråd med etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko, med dagens system er det mulig å få igjennom dispensasjoner og vedtak som ikke tilfredstiller lovens krav til begrunnelse eller saksutredning. Dette gjelder både planutvalget og administrasjonen.

Dagens mangel på internkontroll systemer bør rettes opp snarest mulig (før kommune sammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten. Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

Les også mandagens innlegg “Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler” på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg “To registre – dobbel bokføring” på denne linken. 

Les også fredagens innlegg “Vedtak-uten godkjenning” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

VEDTAK – UTEN GODKJENNING

“I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene” skriver revisor i rapporten. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VEDTAK – UTEN GODKJENNING

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I granskingsrapporten framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen.

Her er et utvalg av hva som omtales med referanse til hvor det kan leses i rapporten :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Byggesaksjef har myndighet til å treffe vedtak i byggesaker, og har delegert denne myndigheten til saksbehandlerne. Som del av arbeidet med å sikre  betryggende kontroll med saksbehandlingen, er det en ordning med godkjenning eller sidemannskontroll av enten byggesasjef eller teamleder» Sammendrag side III og IV

«Vi har sett at det er uklart for teamlederne hva som ligger i rollen, og hva de skal ivareta i forbindelse med godkjenning av vedtak» Sammendrag side IV

«Kommunen har etablert en ordning med godkjenning av vedtak, der en annen saksbehandler godkjenner vedtaket.» Revisors vurdering side 16

«Vi har ikke dokumentasjon som beskriver en eventuell sidemannskontroll eller godkjenning av vedtak der byggesaksjefen er saksbehandler. Vi har gjort en stikkprøve kontroll av syv vedtak i byggesaker fra 2017 der byggesaksjefen er saksbehandler. Ett vedtak var godkjent av en annen saksbehandler. For de andre var det ikke dokumentert noen form godkjenning eller sidemannskontroll» Revisors vurdering side 17

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef.» revisors vurderinger side 24

«Nå er det ifølge byggesaksjefen gitt klare instruksjoner til postmottak at alle nye saker skal fordeles av henne.» revisors vurderinger side 47

«Alle saksbehandlerne har imidlertid rettigheter til å godkjenne vedtak, og det er også mulig å sende ut vedtak uten godkjennelse.» revisors vurderinger side 47

«I de saker byggesaksjef er saksbehandler ser vi i liten grad dokumentasjon på at hun ikke har har fattet vedtak alene» revisors vurderinger side 47

Revisjonsspråket bruker her ord som i liten grad, uklart,  etc., med dagens system er det mulig at en sak kan mottas, behandles og godkjennes  av byggesaksjefen alene.

Saksbehandlerne har mulighet for å sende ut vedtak uten godkjenning, og for den utro tjeneren er dette en mulighet som kan brukes med liten risiko for å bli oppdaget.

Dagens systemer bør avvikles snarest mulig (før kommunesammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

 

Les også mandagens innlegg “Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler” på denne linken. 

Les også onsdagens innlegg “To registre – dobbel bokføring” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

TO REGISTERE I BRUK – DOBBEL BOKFØRING

Revisjonsspråket bruker ord som uheldig, risiko,  etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TO REGISTERE I BRUK – DOBBEL BOKFØRING

I granskings rapporten av Larvik kommune framkommer det en rekke observasjoner om mangler og utelatelser i saksbehandlingen. Her er et utvalg av hva som omtales :  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

«Saker registreres både i byggesaksregisteret og i saksbehandlings systemet. Saksbehandlerne har påpekt risiko med det å ha to systemer å registrere saker og flere har trukket frem at det er litt tungvint. I revisjonen i 2013 ble denne risikoen også påpekt.»  Se revisors vurderinger side 24 i rapporten.

«Nye saker registreres inn i byggesaksregisteret av byggesaksjef. Dersom det i et saksnummer kommer en tilleggssak, f.eks. en justert søknad, skal det registreres av saksbehandleren selv. Åtte av ti saksbehandlerne opplyser at de oppdaterer byggesaksregisteret daglig (når det er endringer).» Se revisors vurderinger side 24.

«Kommunen har ikke noen rutiner på mottakskontroll, slik at en så tidlig som mulig sikre at søknaden er komplett.»Se revisors vurderinger side 25.

  «Vi mener derfor at kommunen bør treffe tiltak for å sikre bedre at mangler ved søknader oppdages tidligere i saksforløpet» Se revisors vurderinger side 25.

«Kommunen sender ut foreløpig svar i samsvar med kravene i forvaltningssloven. Det er uheldig at det ikke framgår at det ikke er gjort mottakskontroll» Se revisors vurderinger side 25.

«Larvik kommune har ikke gjort systematiske risikovurderinger og ledelsesoppfølging av internkontrollen på byggesaksbehandlingen.» Se sammendrag side V

Revisjonsspråket bruker ord som uheldig, risiko,  etc. Risiko her må leses som Korrupsjons risiko, med dagens system er det mulig å endre dokument registrering, registrere samme dokumentet med forskjellige nummer i de to systemene. For den utro tjeneren er dette en mulighet som kan brukes med liten risiko for å bli oppdaget. 

Dagens to systemer bør avvikles snarest mulig (før kommune sammenslåingen) og erstattes med et nytt system (TQM).  

Dette viser at byggesaksarbeidet i kommunen lider av store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten.

Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra ledelsen at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Les også mandagens innlegg “Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tilsynsavdelingen i Larvik kommune er ute av kontroll.

Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilsynsavdelingen i Larvik kommune lider av meget store mangler og ledelsen har ikke kontroll med virksomheten

Bøkebloggen har innhentet kompetanse for å evaluere rapporten fra Telemark kommunerevisjon. Evalueringen er gjort av personer som i 40 år har drevet med revisjoner av kvalitetssystemer. 

I rapporten framkommer det en rekke observasjoner om alvorlige mangler og utelatelser i tilsynsarbeidet.  Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Her er et utvalg av hva som omtales :

 

«Myndigheten til de ansatte på tilsyn er ikke delegert skriftlig slik delegasjonsreglementet krever» Se sammendrag i rapport side IV

«Vi har imidlertid sett i to saker at kommunen ikke har fulgt opp mangler etter ferdigstillelse slik de selv har lagt opp til.» Se sammendrag i rapport side V

«Kommunen har utarbeidet en tilsynsstrategi i tråd med gjeldende krav, men den er ikke fulgt opp….» Se sammendrag i rapport side V

«Dette gir en risiko for at arbeidet med tilsyn blir for ad hoc preget….»Se sammendrag i rapport side V 

«Kommunen lager ikke årlig rapport om tilsynsarbeidet» Se sammendrag i rapport side V

«Larvik kommune har ikke gjort systematiske risikovurderinger og ledelsesoppfølging av internkontrollen på byggesaksbehandlingen.» Se sammendrag i rapport side V

«I 12 saker er det vist til ulike forhold ved saksbehandlingen, som bl.a. manglende likebehandling, at feil / ufullstendig fakta er lagt til grunn, feil ved utstedelse av ferdigattest…..svakheter i tilsynsarbeidet……» Se sammendrag i rapport side 4

 

Rapporten viser at tilsynsarbeidet i Larvik kommune lider av meget store mangler og at ledelsen ikke har kontroll med virksomheten. Det er flere andre alvorlige forhold som omtales i rapporten.

Det loves fra rådmann at forbedringer er påbegynt, men svakhetene ble også påpekt i tilsvarende rapport i 2013.

De ansvarlige for denne situasjonen har vist at de ikke er istand i til å rydde opp og bør erstattes av nye personer med den nødvendige kompetanse for oppgavene.

Som kjent har rådmannen i Larvik sluttet og kommunalsjefen har blitt omplassert.

Rapporten viser at flere nå må omplasseres og nye personer med nødvendig kompetanse må på plass. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

” Redsel, frykt, gråt, irritasjon, apati og avmakt er virkeligheten for de fleste”, skriver Tone M. Ambjørnsen i dagens innlegg. 

Les hele innlegget under bildet. 

For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

Demenslandsby for hvem er mitt spørsmål i denne saken.

Jeg er meget skeptisk til dette prosjektet, da det fremmer flere spørsmål enn løsninger for pasienten.

Om demente kan handle, gå på kafe, velge maten sin, gå turer, betale osv. så er spørsmålet : For hvem skal vi bygge demenslandsbyer?

Nederland viser et bilde som ikke er reelt for andre enn de som fremdeles ikke er for syke. Men, om pasientene kan gjøre alle disse tingene selv eller med litt hjelp, så vil de ikke ha behov for å flytte hjemmefra heller, og kommer ikke til å gjøre det for da kjenner familien ikke til konsekvensen av sykdommen enda.

Og når skal pasienten i så tilfelle flytte hjemmefra? Hvor syke skal de være, og hvem skal avgjøre det ?

Så var det penger og bruken av dem. En dement pasient har ikke mulighet til å se sitt eget behov lenger når sykdommen har tatt over livet deres. Hvem skal betale for handelen på butikker og på kafeene når den syke ikke lenger forstår hva som skjer, er det sykepleieren som bestemmer hva pasienten eller familien skal betale -for gratis er det ikke? Når enkle basale behov blir borte, penger, tall og priser forstås ikke lenger og sultfølelse gjenkjennes ikke. Først da har man behov for utvidet hjelp.

Da trenger man en ekstra hånd, noen å snakke med og muligheten til å bli aktivisert med helt andre ting enn det en slik landsby kan tilby. Kroppen blir sliten, frykten stor og det å forholde seg til mange mennesker rundt seg blir en enda større utfordring.

Så derfor er en demenslandsby en ideologi og ikke et godt nok tilbud for denne gruppen. Du og jeg hadde gjerne kunnet flytte til et slikt sted, fordi vi ser det ut fra den situasjonen vi er i nå, men vi har ikke evne til å sette oss inn i pasientens sted så fremst vi ikke lever med en dement pasient.

Redsel, frykt, gråt, irritasjon, apati og avmakt er virkeligheten for de fleste, og det trengs i stor grad mange flere hender og en god porsjon tålmodighet.

Det må satses mer på frivillighet og ufaglærte til å utføre oppgavene sykepleiere og pleiere er satt til å gjøre i dag. En liten oppgradering av områdene de syke bor på er ikke å forakte.

 

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Avdekker granskingsrapporten av Larvik kommune toppen av et isfjell ?

Leder av kontrollutvalg og rådmann i Larvik er uenige. 

Avdekker granskingsrapporten av Larvik kommunen toppen av et isfjell ?

Rapporten om byggesaksbehandlingen i Larvik kommune ble lagt fram tirsdag kveld. Hele rapporten kan leses på denne linken. 

Telemark kommunerevisjon har gransket Larvik kommunes byggesaksavdeling. Det er kontrollutvalget i Larvik kommune som har bestilt undersøkelsen på vegne av kommunestyret.

Det viser seg nå at det er store forskjeller på hvordan leder av kontrollutvalgets leder og rådmann har analysert rapporten.

Kontrollutvalgets leder Gjert Gjertsen sier at det har fått utvikle seg en ukultur hos byggesak i Larvik. Og dette er ikke bra for kommunens omdømme.Rapporten avdekker toppen av et isfjell.

Rådmann Ingvild Aartun spurte Gjertsen om de var på samme møte ! Hun satt med et helt annet inntrykk etter at rapporten ble lagt frem og mente at det var ingen klare lovbrudd men bare anbefalinger om noen få tiltak.

Dagens Næringsliv (DN) var tilstede på tirsdagens møte og i kveld legger de ut denne saken Flere siktet for byggekorrupsjon i Larvik” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *