Deloitte anbefalte Drammen kommune å iverksette flere tiltak etter korrupsjonen.

Korrupsjon hører vi om i mange kommuner og disse tiltakene bør alle rådmenn/ordførere sette fokus på. 

Architect has Unfolded Project Infront of Construction Site.NEF
Licensed from: SDimitrov / yayimages.com

Deloitte anbefalte Drammen kommune å iverksette flere tiltak etter korrupsjonen.

Deloitte har gjennomført en gransking av byggesaksavdelingen i Drammen kommune på oppdrag for kommunens kontrollutvalg. Deloittes gjennomgang er basert på kontrollutvalgets mandat, som i det vesentlige omhandler organisatoriske forhold. 

Her er alle tiltakene oppsummert. 

 1. Avdelingen må sikre at det settes mål for byggesaksavdelingens oppgaveutførelse slik at de ansatte har klare føringer å forholde seg til.
 2. Det bør utarbeides en operasjonalisert virksomhetsplan for avdelingen som ivaretar de føringer som gis fra overordnet nivå og som sikrer en realistisk planlegging i samsvar med tilgjengelige ressurser og hvor uønsket målforskyvning blir forebygget.
 3. Det må sikres at rapportering til overordnet nivå er riktig og relevant ut fra de problemstillinger som representerer utfordringer for avdelingens oppgaveutførelse.
 4. Kommunen bør sørge for at det etableres et formålstjenlig internkontrollrammeverk slik at betryggende kontroll i saksbehandlingen sikres.
 5. Det bør gjennomføre en risikokartlegging og vurdering av avdelingens regeletterlevelse, måloppnåelse og rapportering slik at eventuell uønsket risiko kan reduseres, enten ved hjelp av organisatoriske tiltak, samt sikre at avdelingen har velfungerende policyer og rutiner med etablerte nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i saksbehandlingen reduseres. Det bør kommuniseres klare toleransegrenser innenfor sentrale områder.
 6. Avdelingen må sørge for at rettsregler etterleves. Dette gjelder også rettsregler knyttet til journalføring og arkivering av inngående og utgående dokumenter.
 7. Det må sikres at rettsregler knyttet til dispensasjonsvedtak og at vedtatte planverk etterleves i saksbehandlingen.
 8. Avdelingen må sikre et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon og etikk.
 9. Det må sikres at det etableres tilstrekkelig med nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i ESA reduseres.
 10. Det må sikres at det er en forsvarlig sammenheng mellom oppgaver og ressursbehov, herunder at avdelingen får rammeforutsetninger til å ivareta både direkte og indirekte kostnader som er nødvendig for å sikre en forsvarlig byggesaksbehandling:
 11. Tilstrekkelig kapasitet til kvalitetssikring,
 12. Etablering av internkontrollrammeverk/kvalitetssystem.
 13. Ivaretakelse og etablering av kontroller for å sikre at svakheter i ESA ikke får innvirkning på oppgaveutførelsen.
 14. Deloitte mener at kommunen må gjennomgå selvkostberegning og beregne direkte og indirekte kostnader i forhold til de reelle behov avdelingen har for å sikre betryggende kontroll i saksbehandlingen.
 15. Kommunen må sikre at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse innen de respektive oppgaver / områder byggesaksavdelingen skal utføre. Drammen kommune må sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse både innen administrative/kontrollrelaterte områder og faglige oppgaver, samt at vedlikehold og oppdatering av kompetanse gis prioritet.
 16.   Kommunen må sikre at KOSTRA rapportering er riktig. 

Hele rapporten fra Deloitte kan dere lese på denne linken. 

Les også redaktøren i Drammens Tidene sin leder “Rådmannen må gå av nå” på denne linken. 

 

Ta også en titt på saken “Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.” på denne linken.

Ta også en titt på saken “Bør ikke Larviks politikere også granskes?” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Korrupsjon i saker i både Vinje og Larvik.

Siktelsen har nå gått fra grov økonomisk utroskap til grov korrupsjon mellom private og offentlige aktører. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korrupsjon i saker i både Vinje og Larvik. 

Det nærmer seg to år siden Politiet i Telemark siktet en saksbehandler i Larvik kommune for grov korrupsjon.

En tidligere byggesaksbehandler i Vinje og Larvik kommunar og en hytteutvikler på Rauland er sikta for grov korrupsjon. Flere personer har status som mistenkte.

Politiadvokat Gunnstein Bjørgum i Telemark har i dag informert NRK Telemark om at det nå også er avdekket korrupsjon i saker i Larvik kommune. Ytterligere en person er nå siktet i Larvik sakene. Flere personer både i Vinje og Larvik har nå fått status som mistenkte. 

Siktelsene har nå gått fra grov økonomisk utroskap til grov korrupsjon mellom private og offentlige aktører. 

Hele intervjuet med politiadvokat Gunnstein Bjørgum i dagens NRK sending er streamet på denne linken. 

 

Ta også en titt på saken “Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.” på denne linken.

Ta også en titt på saken “Bør ikke Larviks politikere også granskes?” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bør ikke Larviks politikere også granskes?

Har Larvik norgesrekord i dispensasjonsvedtak i byggesaker ?


faksimile:nyelarvik.no

Bør ikke Larviks politikere også granskes?

I lokalavisen 8.januar 2018 kan man lese at Per Manvik nok en gang legger press på byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Igjen ønsker han en granskning. Gjert Gjertsen (leder av kontrollutvalget) skal kontaktes slik at det politiske kontrollorganet i kommunen nok en gang kan ettergå det administrative miljøet i byggesak.

Denne gang gjelder det en enkelt byggesak, der tiltakshaverne opplever vansker med å få gjennomslag for sine ønsker. Klagesaken er enda ikke ferdig behandlet administrativt eller politisk. Vi kan vanskelig forstå hvorfor Manvik nok en gang engasjerer seg i pressen før en enkelt byggesak er ferdig behandlet etter etablerte formelle prosesser og spilleregler.

Hvis det er behov for en ny revisjon eller granskning i Larvik kommune, burde Per Manvik heller velge å initiere granskning av de politisk tildelte dispensasjonene i byggesaker gjennom årene.

Larvik kommune har en avvikende statistikk på området, noe som ble dokumentert ved revisjon utført av Telemark Kommunerevisjon i 2013. Den gang viste det seg at politikerne i Planutvalget i året 2012 tildelte dispensasjon i 64,7 prosent av alle saker de hadde til behandling. Dette er ekstremsport i dispensasjoner.

Det burde være på tide å gjennomføre en ny revisjon rundt praksisen for politisk tildeling av dispensasjoner. Da gjerne utrede hvem som fremmer de politiske vedtaksforslagene, hvem som nyter godt av vedtakene, samt lovligheten av vedtakene.

​Det er nok lite sannsynlig at Per Manvik vil initiere en granskning av det politiske miljøet i Larvik kommune, siden han selv har vært den største pådriver for kontroversielle dispensasjoner. Og det på tvers av rådmannens innstillinger gjennom alle sine år i politikken. 

Vi får vel sette vår lit til at andre ansvarlige politikere eller rådmannens folk tar tak i dette. 

 

Bøkebloggen satte også fokus på denne saken i en artikkel 21 desember 2017, Larviks politikere – byggesaksbehandling og dispensasjoner.”

 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2013 på denne linken. 

Les Telemark kommunerevisjons rapport fra 2017 på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Metoo – en hel verden av menn skal i gapestokk,

“Hundrevis av kvinner har plutselig våknet opp og kjenner etter at de en eller annen gang har følt seg utnyttet”, spør Tone M. Ambjørnsen Torgersen i dagens innlegg. 

Les hele saken under bildet.

Celebrating
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Metoo – en hel verden av menn skal i gapestokk.

Metoo – en hel verden av menn skal i gapestokk, og menns holdning til kvinner er nå plutselig blitt så kvalmende at det må være skummelt å være mann. Kvinner har med kampanjen i hånd og tusenvis av tilhengere inntatt offerrollen uansett årsak,og uansett hendelsesforløp. Aviser, sosiale medier og en hel verden klaprer i vei på tastaturene sine og med dette settes menn i den evig fortapelse. 

Store folkemengder mener seg berettiget et skarpskudd i en eller annen retning ? til og med de som aldri har opplevd noe som helst mener noe om dette hersens mannevesenet. Hundrevis av kvinner har plutselig våknet opp og kjenner etter at de en eller annen gang har følt seg utnyttet, – og spesielt nå føler de trang til å si noe om sjekkeflørten for 20 år siden ? og helst i offentlighet mens de bifalles for sin åpenhet. Det er svært lite en mann kan gjøre med det, og forsvar blir helt uaktuelt.

 En ting må være helt klart. Ingen og absolutt ingen skal tvinges til noe de selv ikke ønsker å delta i eller på. Sex må være en frivillig ting og det gjelder begge kjønn. Men grensene for invitasjonene må kvinner også i langt større grad være seg mer bevisst.

Når en mann først har fått sitt stempel i denne moderne gapestokken er det håpløst for ham å rette opp i. Glemt er sannheten om kvinnene som griper den første anledningen de får til å levere sitt visittkort i form av intime invitasjoner ? også sånn for flørten skyld.

Og tro meg,- i mitt mangeårige liv og virke har jeg mang en gang vært skamfull over kvinnestandens moralske aspekter og respekt for seg selv. Posisjoner og makt har et merkelig klister som har fått klærne til å henge litt løsere på hos mange kvinner, og utringningen til å bli enda dypere utover kvelden. I søppelbøtta på toaletter og i vesker har makeup plutselig byttet plass med bh og truse, og posisjonsklisteret ser ut til å ha en magisk effekt på bevegelser hva munn og kropp tilsier. Enkelte ganger har jeg lurt på hvor sensuelt en drink kan inntas, eller om den genuine kroppsbevegelsen er så imponerende slangeformet til daglig. Og når festen er slutt blir den utkårede invitert med hjem ? eller omvendt? der de plasseres i sofaen og opplever kvinnens fantastiske evne til å forføre. Vinglassene fylles på nytt og på nytt, og tilnærmingen blir hetere og hetere før sengen inntas naken og full av adrenalin. Er det da kvinnen skal si nei ? jeg vil vente til i morgen ? er det etter en hel kveld med hete kyss og avkledde kropper at mannen skal forstå at hun sier ja, men mener nei ? 
Denne metoo kampanjen har satt fokus på et tema som gir åpenhet, men også fortidens tapte gapestokker. Flørt burde være en hyggelig ting uansett hvem den kommer fra, – og så må det være opp til deg selv å parere eller invitere.

Tone M. Ambjørnsen Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *