Angrer du på hva du har sagt ja til Turid Løsnæs ?

Megler Knut Leinæs blir i et leserinnlegg kritisert for at han gir et tydelig politisk signal hvor han indirekte sier noe om nåværende politiske ledelse.


foto:nye.larvik.kommune.no

Angrer du på hva du har sagt ja til Turid Løsnæs ?​

Som kjent så har Larvik kommune solgt Nanset skole til LABO for 21,1 mill. Det var megler Knut Leinæs som hadde oppdraget for kommunen. Etter harde budrunder var det Labo vant og prisen ble ca 5 mill over prisantydning. 

Etter oppslag i lokalavisen så går nå gruppeleder i AP ut med sterk kritikk mot megler Leinæs sine uttalelser. “Megler Knut Leinæs som har hatt salgsoppgaven på vegne av Larvik kommune, han vil imidlertid også ha et ord med i laget. Megler Knut Leinæs mener at her må det tenkes høyder, og det har han tydeligvis et godt håp om skal ordne seg.”

Hva ønsker Turid Løsnæs å oppnå med dette ? 

Bøkebloggen har fulgt med på hva Turid Løsnæs har stemt ja til i Planutvalget de siste årene. Vi nevner Kvartal 9 og Brannstasjonen i sentrum. Er det slik at noen utbyggere får særbehandling ?

Er dagens leserinnlegg et forsøk på å fortelle innbyggerne at hun fremover mot valget i 2019 skal følge lover og regler slik at dispensasjoner ikke gis ? Eller er hun skremt over å se resultatet av byggene hun har godkjent de siste årene ?

” Det som er erfaringa i dag i forbindelse med plan- og byggesaker i Larvik kommune, er at det stadig søkes om dispensasjoner i disse sakene,” uttaler Turid Løsnæs i lokalavisa. 

Angrer du på hva du har sagt ja til Turid Løsnæs eller er det valgflesk du prøver å formidle ?

 

Se Kjell Ronald Hansen sitt innlegg “Utbyggere, investorer og støttespillere.” på denne link. 

Se tidligere sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Utbyggere, investorer og støttespillere.

“Det er nå på tide med utskiftning av en rekke politikere,” skriver Kjell Ronald Hansen i kveldens innlegg. 


foto:krf.no/larvik.kommune.no

Utbyggere, investorer og støttespillere.

Nye og spektakulære byggeprosjekter, det ene større enn det andre, dukker stadig opp i Larvik kommune. Og i byggesaksavdelingen hoper søknadene og sakspapirer seg opp, i hvert fall fram til i våres. Administrasjonen forklarer det med høyt sykefravær; det ene virker selvfølgelig inn på det andre og motsatt vil jeg tro. Men det er innlysende at den viktigste årsaken er alle dispensasjonene. Dispensasjoner betyr i praksis merarbeid og omkamper. I 2012 ble det ifølge Telemark Kommunerevisjon gitt 37,4% dispensasjoner i byggesaksavdelingen og av rådmannen, og når sakene kom til planavdelingen, var dispensasjonene hele 64,7%. Tilsvarende tall foreligger merkelig nok ikke for 2013 og 2017. Forholdene har antagelig ikke bedret seg nevneverdig de siste årene.

Nå senest foreligger det et utkast og en søknad om et gigantprosjekt på Vadskjæret. Innledningsvis må jeg innrømme at jeg ble fasinert første gang jeg så prosjektet, – før jeg fikk vurdert det ordentlig i forhold til omgivelsene og tenkt over konsekvensene. Dette prosjektet er ment å være et såkalt «signalbygg», ifølge utbyggerne, i trappetrinnformasjoner som vil overstige Tårngården, Larviks høyeste bygg med sine 42 meter. Det vil omfatte mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter, av disse 10.000 kvadratmeter boligflate og tilsvarende med beboere. – Men prosjektet, trøkt inn på det lille Vadskjæret, kan jo på ingen måte sies å være tilpasset stedet, småhusbebyggelsen og området omkring med kirken og de historiske bygningene.

Det hele virker nærmest som en provokasjon, siden Sverre Sundsten for et par, tre år siden søkte om å oppføre et tårnbygg her på 8 etasjer/ 24 meter. Som vi husker fikk han avslag av kommunen og solgte seg deretter ut. De nye eierne av tomta kjenner selvfølgelig til forhistorien. Likevel forsøker de seg på noe som er nesten dobbelt så høyt. De tar tydeligvis sjanser i «Dispensasjonenes By» og kalkulerer med at det ordner seg.

I ØP dukker så en av utbyggernes og investorenes trofaste støttespillere, Stig Hatlo, opp. Han ber oss om å tenke større og høyere, og gjør narr av dem han påstår er imot alt som er annerledes, stort og høyt. Hans diagnose er at vi har høydeskrekk og at vi representerer stagnasjon og en fare for utviklingen. Mens han er i farta, gjør han oss like godt, uten forbehold, ansvarlig for alt som er galt i Larvik med sine «Trangvikshistorier». I fleng ramser han opp Sylvette og Sivbåten Ra som Larvik sa nei til, puslete Heyerdahl-monumenter på Revet og Bommestad, motstand mot Farris Bad Hotell, motstand mot høyhusene i Grandkvartalet og motstand mot ny båthavn ved Tollerodden. – Er det mulig å sause det mer sammen? Eller har han mer på hjertet? Mener han virkelig at vi utgjør en slik homogen masse som er ansvarlig for alt sammen?

Han er glad i byen vår, men han blir trist og lei seg når vi andre sabler ned alt som vi synes er utilpasset og for høyt. Derimot omtaler han arkitektenes og utbyggernes prosjekter som geniale. – At folk applauderer en slik argumentasjon forteller mye om bevissthetsnivået hos hans meningsfeller.

I forrige uke fikk Sverre Sundsten avslag på sitt nye prosjekt på Risøya. Og straks var Per Manvik, FrP, som alltid på pletten. Her presiserer han riktignok at politikerne ikke har en juridisk plikt til å legge Risøya-planene ut på høring, men derimot en moralsk plikt! Plikt fordi planene er så spenstige og kreative og at det er brukt så mye penger, tid og krefter på å utvikle dem. At planutvalget kommer og sier at de vet bedre enn arkitektene og utviklerne bak disse planen, synes han er meningsløst. – Og her er vi ved byggesakenes kjerne og ukultur i Larvik. 

Så vidt jeg vet er det ikke en eneste politiker som er på flere planutvalgsmøter, befaringer og formannskapsmøter enn nettopp Per Manvik. Hva gjør han egentlig der, Manvik? Bortsett fra å komme tiltakshavere og utbyggere i møte og anbefale dispensasjoner og omkamper til fordel for de kjøpesterke og deres advokater? – Jeg forstår det slik at planutvalget og byggesaksavdelingen i Larvik skal forholde seg til avtalte rammebetingelser og retningslinjer vedtatt av et flertall i kommunestyret, dessuten lov og rett fastsatt av statlige myndigheter. Det gjelder byplaner, kommuneplaner, kommunedelsplaner og bestemmelser om fortetning, gesimshøyder osv. og om avstand fra strandlinja. Dessuten forpliktelser som gjelder naturvern, truede arter, forurensning osv. Alt dette med tanke på kommunens innbyggere, deres rettigheter og velferd. – I stedet ønsker altså Manvik at private utviklere, kapitalforetak og deres arkitekter skal styre det hele uten innsigelser og motforestillinger. De vet best, ifølge Manvik. 

Med slike politikere i Larvik kommune er det helt nødvendig med kompetente saksbehandlere og ledere som har faglig tyngde og dømmekraft. Ansatte som kan stå imot et eventuelt press fra pågående og uhederlige investorer og utbyggere. – Det må kreves at leder for byggesaksavdelingen skal være sivilarkitekt (ark. med høyskoleutdannelse). Den samme utdannelsen bør også saksbehandlerne ha, eventuelt med inngående kjennskap og forståelse for arkitektur, byggeteknikk osv. og som kan vurdere bygningsmasser i relasjon til omkringliggende bebyggelse og omgivelser.  

All offentlig virksomhet forutsetter klare og entydige rammebetingelser og retningslinjer for en sunn utvikling og vekst. Da vet også investorene og utbyggerne hva de har å holde seg til. Da vil heller ikke dispensasjonsregimet kunne florere. – Og jeg er temmelig sikker på at også etter en slik klargjøring vil nye investorer og utbyggere komme til å melde sin interesse i Larvik, selv med mindre inntjening og overskudd. 

Det er nå på tide med utskiftning av en rekke politikere. Vi trenger kort og godt uavhengige, uhildete, og rettskafne personer som er sitt ansvar bevisst. Ja, i Larvik kommune er det faktisk så kritikkverdig at ikke engang oppnevnte kontrollutvalg fungerer! – Manvik alene er selvfølgelig ikke ansvarlig for alle dispensasjonene, men han og FrP har i en årrekke vært selve drivkraften i systemet. Spesielt oppsiktsvekkende er også at Krf i Larvik med sine to representanter mer og mer har blitt et haleheng til FrP. Jeg trodde faktisk dette partiet sto for helt andre verdier. 

 

Kjell Ronald Hansen     

 

Se tidligere sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det nye Havnas hjerte i ferd med å stoppe?

Dessverre har samarbeidet mellom aktørene ikke vært optimalt, og spesielt mellom lokalt næringsliv og kommunen.

Er det nye Havnas hjerte i ferd med å stoppe?

Gjestgiveriet i Nevlunghavn er lagt ut for salg og vi som har tilbragt ledige stunder på stedet de siste 15 årene er urolige. Hva kommer ut av et eventuelt eier skifte og hvor lenge kan vi håpe på helårsdrift slik, vi har hatt det de siste 10 åra?

20 mai 2018 kunne vi lese følgende uttalelser i lokalavisa: “? Jeg gir meg siden Larvik kommune ikke er av de letteste å ha med å gjøre. Vi har Larviks dyreste parkeringsplasser, og de blir aldri ferdige med graving der ute.I tillegg blir vi sperret inne når det er konsert her ute på sommeren,” forklarer Tor Erling Andersen. 

Vi snakker om det nye Havnas hjerte, hvor lokalbefolkningen har sitt vanningshull. Her har vi etterhvert fått «Mat for mannfolk», «Havna pikene», Fredagsklubb, Søndagsmiddagen, konserter og mye mer! Tor Erling og Eli med betjening har sørget godt for oss hele veien og vi er takknemlige. Hva dette stedet betyr for lokalsamfunnet kan ikke forklares, det må oppleves. Det har bidratt til færre «mørke vinduer» i store deler av året, med økt bruk av fritidseiendommer. Det har også bidratt til at folk med røtter og eiendom her, har meldt flytting og da forstår vi hva «det nye Havna» betyr. Langt mere enn Boplikten, har bolysten blitt stimulert og ført til nye tiltak i Havna.

Så til «unntakstilstanden» som har pågått det siste året i forbindelse med det omfattende Vann og Avløpsprosjektet (VA) regi av Larvik kommune. Etter en lovende start på Gjestgiveriet med alt som kunne krype og gå, har vi nå kommet til mål i på den andre entreprisen av tre. Dessverre har samarbeidet mellom aktørene ikke vært optimalt, og spesielt mellom lokalt næringsliv og kommunen. Her ligger årsaken til den sørgelige meldingen om salget av Gjestgiveriet, en til tider arrogant kommune, med en nærmest næringsfiendtlig holdning har fått råde. Det ville vært langt å foretrekke at kommunen hadde kompensert de næringsdrivende for de tap som er påført dem av VA prosjektet.

Da er det opp til de lokale politikere om de ønsker en fortsettelse av det som nå er i ferd med å skje, eller komme på banen å utøve ledeskap.
Vi ønsker naturligvis det siste.

 

Se tidligere sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Eiendomsutvikler Sundsten er igjen i riksdekkende media.

Kanaltoget til Sverre Rye Sundsten stoppet i tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik.


foto: linkedin.com/larviksadvokatene.no

Eiendomsutvikler Sundsten var også i riksdekkende media 2006.

I tirsdagens Planutvalg (PU) i Larvik støttet politikerne rådmannens forslag hvor saken avvises og ikke sendes ut på offentlig høring. Det var kun Per Manvik FRP og Laila Eliassen KRF som stemte mot forslaget til rådmann. Les saken om “Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?”.

Det gikk lettere for Sverre Sundsten sist han ble omtalt i riksdekkende media. Det var i forbindelse med kjøpet av en fritidseiendom på Vikerøya i Larvik i 2002.
I perioden 2002-2005 fikk investor Sverre Rye Sundsten endret bruksendring to ganger og sikret seg gevinst på mange millioner kroner.

Her fikk han bruksendring fra hytte til helårsbolig for sin eiendom i 2002/2003. Hytta ble revet og erstattet av en helårsbolig.I februar 2005 ga Larvik kommune tillatelse til at eiendommen på Vikerøya fikk bruksendring. Denne gangen tilbake til fritidseiendom.

Eiendommen med egen strandlinje og utsikt ble så solgt for 20 millioner kroner sommeren 2005 til mangemillionæren John Niclas Hage.

“- Saken er veldig uheldig,” uttalte Thorleif Krøgli, som var saksbehandler for boplikt i kommunen. 

Larvik kommune var skeptiske da søknaden om bruksendring dukket opp for andre gang. Likevel ga de sin velsignelse til omgjøringen. 

“-Administrasjonen har gjort en vurdering og lagt vekt på særlige grunner,” opplyste RE-leder for plan og bygg, Lars W. Solheim.

De særlige grunnene som Solheim refererte til kom fram i et brev fra Sundstens advokat Steinar Sørlie. I brevet ble økonomiske grunner og krypdyrfobi (huggorm som var observert på tomten) nevnt som årsaker til at familien ikke kunne benytte eiendommen som helårsbolig. Kommunen valgte å se bort fra de økonomiske grunnene, men valgte å høre på grunnen om huggorm-skrekk.

RE-leder Solheim ville ikke uttale seg om han mente saken var uheldig. 

“- Jeg forholder meg til sakens historikk. Administrasjonen har gjort en vurdering og fylkesmannen har akseptert vilkårene,” påpekte Solheim, som la til at plan og byggesak alltid prøvde å finne gode løsninger for allmennheten i alle saker.  Saken ble omtalt i Finnansavisen, “En kule i hyttemarkedet” 

 

Bøkebloggen observerer nå i 2018 etter kommunesammenslåingen at det har blitt vanskeligere å få “fikset” slike ting i Larvik kommune. Det er bra at riksdekkende media “slår på lyset” og setter fokus på all galskapen som “hele Larvik” snakker om på byen. 

Hvorfor tar ikke ledelsen og politikere i Larvik kommune tak i dette før det blåses i media ?

 

Se fredagens sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det miljøutfordringer som kommer til å stoppe Stavern Kanal ?

Reguleringsplan for Kanal Stavern ved Risøya i Stavern avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring, er rådmannens vedtak.


Kart hentet fra Miljødirektoratets nettside.

Er det miljøutfordringer som nå kommer til å stoppe prosjekt Stavern Kanal ?

Tirsdag 19 juni skal politikerne i planutvalget i Larvik behandle Stavern Kanal. Prosjektet inneholder cirka 160 planlagte boliger med pris fra 3,8 mill til 13,9 mill for de største og dyreste. I følge utbygger har folk skrevet seg på lister og er klare til å kjøpe leiligheter for over 150 millioner kroner.

Rådmannen mener forøvrig at omsøkt plan bør avvises fullstendig og ikke sendes ut på offentlig høring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Kanal Stavern – gbnr.5001/407, gbnr.5001/495 mfl. ved Risøya i Stavern, avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget, slik det foreligger, utfordrer:

  • –  Vedtatte byggehøyder og Staverns historiske silhuett.

  • –  Mudringsforbudet etter forurensningsforskriftens § 22.. 

  • –  Agnesbukta med viktige naturtyper og rødlistearter.

  • –  Forbudet mot landskapsinngrep/utfylling i sjø og forbudet mot utbygging i 100-metersbeltet (SPR for forvaltning av strandsonen).

  • –  Kommunedelplanens krav til arealer for uteopphold og lek.

  • –  Vedtatt grønnstruktur.

    Tiltakshaver må forholde seg til rammene i vedtatte planer, formannskapets råd i sak 050/17 og vurderingene i foreliggende sak.

    Tiltakshaver kan ikke planlegge kvartalslekeplass og nærmiljøpark på kommunens grunn gbnr. 5001/693.

Du finner hele dokumentet fra rådmannen på denne linken. Og her er link til alle dokumentene i saken. og tillegsdokumenter. 

 

Ta en titt på “Grunnforurensning,Miljødirektoratet” på denne linken.  

Se fredagens sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Vet ikke venstre hånda hva høyre hånda gjør i Larvik kommune?

Nå må rådmann Kristengård ta tak i korrupsjons mistankene i kommunen.


foto:larvik.kommune.no

Vet ikke venstre hånda hva høyre hånda gjør i Larvik kommune?

NRK meldte torsdag at en byggesaksbehandler i Larvik kommune skulle ha godkjent saker for aktører han selv var kompanjong med via andre firmaer.

I forkant av avsløringen sendte kommunalsjef Hilde Bøkestad ut en epost til formannskapets medlemmer:

“Kort oppsummert handler saken om en saksbehandler i byggesaksavdelingen som hadde eierinteresser i et selskap som drev med eiendomsutvikling. Denne koblingen ble også gjort kjent gjennom en sak til planutvalget i  2011. Det ble i etterkant inngått en muntlig avtale med saksbehandler om at denne koblingen ikke ble akseptert. Saksbehandler har forholdt seg til avtalen. På bakgrunn av økonomiske forpliktelser trådte saksbehandler først formelt ut av firma i 2017, men det var ikke aktivitet i selskapet i Larvik i denne perioden, som avtalt,” skriver Bøkestad i eposten.

Østlands Posten er raskt ute med en kopi av NRK sin sak på sin nettavis torsdag kveld. Her opplyser assisterende rådmann Ingvild Aartun at saksbehandleren IKKE har behandlet prosjekter han har hatt interesser i.

“- Nei, han har vært søker, og det ble det reagert på. Men han har ikke behandlet egne prosjekter, og det er veldig rart at NRK opplyser om dette, sier Aartun.

Fredag ettermiddag kommer Østlands Posten med nye opplysninger i en ny artikkel på nettet etter at kommunalsjef Hilde Bøkestad har gått grundig inn i sakene som NRK omtalte i sin reportasje på NRK Østafjells på torsdag. 

Bøkebloggen er forundret over hvordan Larvik kommune har svart opp media i denne saken. Assisterende rådmann Ingvild Aartun feilinformerer media på torsdag og så bekrefter kommunalsjef Hilde Bøkestad på fredag at saksbehandleren har behandlet flere prosjekter hvor hans kompanjonger har bygd ut. 

Nå er det virkelig på tide at “skipperen” Jan Arvid Kristengård står frem, han er Larviks øverste leder for kommunens administrasjon, og også øverste ansvarlig for all kommunikasjon fra kommunen. Se  “Kommunikasjonsstrategi 2018-2020” på  denne link.

 

Se fredagens sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tirsdag godkjennes antagelig byggestart av Grandkvartalet i Larvik.

Tirsdag skal Larviks politikere behandle” Rammesøknad – Rive eksisterende bygninger og oppføring av Grandkvartalet”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tirsdag godkjennes antagelig byggestart av Grandkvartalet i Larvik. 

Planutvalget skal tirsdag 19 juni vurdere søknad datert 23.11.2017, med etterfølgende dokumentasjon, om tillatelse til riving av de fleste eksisterende bygg innenfor Grandkvartalet, samt rammetillatelse til oppføring av nye bygg. Planutvalget skal også ta stilling til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, samt vurdere om fremlagt materialbeskrivelse kan godkjennes.

Det er søkt om tillatelse til riving av eksisterende bygninger i Grandkvartalet. Dette innbefatter eiendommen Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20. Rådmannen mener riving vil være i tråd med reguleringsplanen og innstiller på at tillatelse til riving gis. Det er videre søkt om rammetillatelse til oppføring av boliger, kontor, hotell, bevertning, offentlig- og privat tjenesteyting, uteopphold og parkeringsanlegg.

Det er søkt to dispensasjoner fra reguleringsplanen. Første dispensasjon er knyttet til forbindelsen mellom det eksisterende hotellet og den nye konferansedelen (GP1). Søker ønsker å bygge én bro mellom byggene heller enn de to som er regulert inn, i tillegg til at søker ønsker å knytte byggene sammen i et nyprosjektert bygg. Dette siste går ut på at de to bygningene knyttes sammen i et bygg som går over to etasjer fra Grandpassasjen og inn til bro mellom hotellet og konferansedelen. Innregulert byggehøyde er her 9 meter, mens det nye bygget vil få en gesimshøyde på 14,5 meter. Begge forholdene krever dispensasjon fra regulert byggehøyde. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Den andre dispensasjonssøknaden er knyttet til rekkefølgekrav i reguleringsplanen, der det før rammetillatelse gis skal godkjennes en plan for oppgradering av de tilhørende kommunaltekniske anlegg og tilgrensende offentlige trafikkområder. Rådmannen innstiller på at dispensasjon gis som omsøkt.

Det følger av reguleringsplan for Grandkvartalet at det før rammetillatelse gis skal redegjøres detaljert for materialbruk på fasader og uterom. Redegjørelse skal inneholde en beskrivelse av hvordan materialpaletten og det arkitektoniske uttrykket forholder seg til omkringliggende bebyggelse og omgivelser. Materialpaletten og redegjørelsen skal godkjenne av Larvik kommune. Rådmannen innstiller på at materialpaletten og redegjørelsen godkjennes, under forutsetning om at det før igangsettingstillatelse kan gis, skal foreligge en mer detaljert og konkret palett for material- og fargebruk med konkrete material- og fargeprøver spesifikt knyttet til prosjektets ulike bygningsdeler og byrom.

Du kan lese hele rådmannens forslag til vedtak på denne linken. 

Hvis du ønsker å titte på alle dokumenter i saken (94 stk) så finner du dette på denne linken. 

Mange i Larvik venter på at de falleferdige byggene i området skal bli revet. Vi håper dette vil skje i løpet av 2018 og det blir spennende å se hvilket år de første leilighetene står klare i det nye kvartalet. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?

Nå må du stå frem Jan Arvid Kristengård.


foto:nyelarvik kommune

Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?

Kommunestyret i Larvik godkjente onsdag rådmannens nye forslag til kommunikasjonsstrategi. “Kommunikasjonsstrategi 2018?2020”. Se denne link. 

“Kommunikasjonsstrategien gir retning for hvordan Larvik kommune skal kommunisere internt og med sine omgivelser i perioden 2018- 2020.”

“Rådmannen er øverste leder for kommunens administra- sjon, og også øverste ansvarlig for all kommunikasjon fra kommunen. Rådmannens ledergruppe er ansvarlig for at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel, og at kommunikasjonsstrategien brukes aktivt i sine tjenesteom- råder.”

“Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte.”
JAN ARVIK KRISTENGÅRD, RÅDMANN

 

Rådmann Jan Arvid Kristengård er den i toppledelsen som nå har vært ansatt lengst i Larvik kommune. Han har jobbet som assisterende rådmann, vært konstituert rådmann og tidligere vært ansatt i roller meget tett på ledelsen. 

Det er derfor merkelig at han nå sender sin nyansatte kommunalsjef Hilde Bøkestad foran seg for å fronte media i gårsdagens innslag i NRK Østafjells. Se hele innslaget på denne linken

Bøkestad har kun jobbet i Larvik siden 1. januar i år. Jan Arvid Kristengård har vært rådmann og assisterende rådmann de siste årene. Han har ikke svart på spørsmålene til NRK, og sier det er ansvarlig kommunalsjef for dette saksområdet som skal svare. Les hele saken på NRK Vestfold. 

” Skipperen skal stå til rors når det stormer.” 

Og skipperen i Larvik kommune det er nå Jan Arvid Kristengård.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag. 

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utredning av ny do på Padlehytta har kostet Larvik kommune så langt 100 tusen kroner.

Larvik kommune har fått konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme inntil kr 100.000,-, alle kostnader inkludert.

Oppdraget skal ble levert 1. februar 2018. 

Les hele dokumentet ” Forprosjektet Dalheimbukta/Framnesodden -vann- og avløpsløsning” på denne linken.

En slik løsning betyr at halvøya raseres av gravemaskiner som skal grave kloakk. Og kostnadene er nå stipulert til ca 4 millioner kroner. 

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett på Padlehytta til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og det bør holde med et nytt elektrisk toalett.

Hvordan kan Larvik kommune med en gjeld på 4 milliarder bekoste et nytt kloakkanlegg stipulert til 4 millioner kroner til Naturskolen ?

Vi håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning slik den blir drevet i dag. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen

“Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon,” skriver tidligere overlege Kjell O. Skavdal


foto:utdanning.no

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen

Hør nå på en erfaren politiinspektør som har vært på sin post i Larvik i en årrekke. Han peker på en rekke konsekvenser av sentraliseringsraseriet innen politietaten og mulige følger av dette. Til Larvik, men ikke lenger,var et munnhell både blant politifolk og forbrytere for 50 år siden da jeg hadde tett kontakt med Larvik Politikammer. Det var et uttrykk for godt politiarbeid og dermed liten sannsynlighet for at tyven på flukt kom lenger enn hit. Tryggheten var til å føle på og politiet var til stede både i byens gater og på kammeret. Kjennskapet til de lokale forhold var uvurderlig. Det å vite for publikum at politiet var her for deg var noe vi satte stor pris på.

Nå blir alt så fjernt, alt skal styres fra Tønsberg enten det er politipatruljer,etterforskning eller påtale. Ikke måtte på hvor bra alt skal bli i det store poltidistriktet Sør Øst ifølge vår nye kvinnelige politisjef Fossens innlegg i avisene forleden.

Magnar Pedersen har i dagens ØP pekt på bakdeler og mangler ved den reformiver politisjefen legger for dagen med hensyn til politijuristenes plassering. Nærheten til den enkelte poltitjenesteperson «på gølvet» og etterforskeren som trenger juridisk støtte er nødvendig i det daglige og sikrer kvalitet i etterforsknings- og påtalekjeden. Det er viktig å merke seg det reverseringstiltak som ble gjort i Oslo for å desentralisere og Majorstua politistasjon igjen fikk sin påtalejurist. Det er høyst aktuelt også her.

Vi kan ikke være med på en stille nedleggelse av Larvik politistasjon og jeg oppfordrer politikerne til å komme på banen mens det enda er tid.

Du har en oppgave her,ordfører, bistå nå Magnar Pedersen i hans vettuge argumentasjon basert på politifaglig kunnskap og juridisk påtaleerfaring gjennom mange år. Vi er ikke tjent med kun en politipost i Larvik for fremtiden eller bilpatruljer i full fart forbi.

Det er på høy tid med aksjon,politikere!


Kjell O. Skavdal

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *