Lørdag 28 juli 2018 følger deLillos opp sin lange tradisjon med utekonsert i Kjerringvik. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Festivalen arrangeres her på Fornet i Kjerringvik.

Årets deLillos konsert i Kjerringvik.​

De akustiske konsertene er et konsept som deLillos har laget for en spesiell setting i blant annet i Kjerringvik, dørene åpnes kl 1700.

 

deLillos skriver følgende på bandets Facebook side: 

“Da vi ga ut albumet “La oss bli fri for all nostalgi” i 2017, som har et akustisk lydbilde, fikk vi lyst til å ta med oss dette ut på konserter. 
Så etter fjorårets forsiktige start, med akustisk konsert bl.a. i Kjerringvik, har vi denne vinteren og våren spilt mange flotte akustiske konserter i kulturhus og teatre rundt i landet – Dette har vært til glede ikke bare for oss selv og publikum, men også for sangene i seg selv, hvor spesielt tekstene får en annen innramning. 
Vi har derfor lyst til å gjøre noen få slike konserter utendørs nå i sommer, og siden Kjerringvik har en helt spesiell plass i vårt hjerte er det naturlig å legge en av dem dit! “
Velkommen, hilsen deLillos

Billetter til konserten kan kjøpes her på Ticketmaster eller på Hemgrillen i Tjodalyng.

Ta også en titt innom hjemmesiden til Kjerringvik Vel&Båthavnforening på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune droppet korrupsjonforebygging.

Rådmann i Larvik på direkten på NRK Vestfold.


foto:larvik.kommune.no

Larvik kommune droppet korrupsjonforebygging. 

NRK Vestfold har i dag en sak hvor de setter fokus på Telemark kommunerevisjon sin gransking av Byggesak i Larvik kommune. Både forvaltningsrevisor Anne Sæterdal fra Telemark kommunerevisjon og rådmann Jan Arvid Kristengård har uttalt seg i saken. 

Du kan høre hele saken fra NRK Vestfold på denne linken. 

Telemark kommunerevisjon påpekte alvorlige funn i rapporten. Men administrasjonen svarte opp med at tilsyn ikke lenger skal fatte vedtak om ferdigattest. Se utklipp fra rapporten under. 

Rådmannen bekrefter til NRK Vestfold at disse rutinene ikke følges i dag. Tilsynsavdelingen har så langt i år skrevet ut ca 70 ferdigattester. 

Rådmannen hadde frist til 1 juli om å legge fram sin rapport til Kontrollkomiteen 1. juli om kommunenes oppfølging av Telemarks kommunerevisjons rapport. 

Hva mener Larviks politikere nå når administrasjonen ga lovnader i oktober 2017 som ikke følges ? Og hva mener Kontrollutvalget  ?

 

Arne Sandnes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvor er politikerne nå når det stormer i Fram ?

2 mai 2018 behandlet Larvik kommunestyre en søknad fra Fram IF.

Hvor er politikerne nå når det stormer i Fram ?​

2 mai 2018 behandlet Larvik kommunestyre en søknad fra Fram IF. I møtet fremmet ordfører Rune Høiseth, Ap, følgende alternative forslag:

  1. Larvik kommune går i dialog med Fram IF og Vestfold fylkeskommune som eier av THVGS, for å sikre arealer til fremtidige idrettslige formål. 

  2. Larvik kommunes medfinansiering av idrettsanlegg økes fra 2 mill til 5 mill årlig. Prioritering i henhold til Vedtatte tiltak etter anbefaling fra idrettsrådet. Kommunestyret gjør denne vurderingen i forbindelse ved disponeringen av årsregnskapet for 2017 eller i en samlet vurdering ved behandling av tertialrapporten i kommunestyrets møte 13. Juni 2018.

Tormod Knutsen, MDG, fremmet følgende alternative forslag:

Viser til tidligere forslag da Fram trengte 7 mill for å beholde plassen i tippemiddelkøen.

  • Larvik kommune tilbyr å kjøpe det aktuelle arealet for 7 mill. kroner.

  • Fram tilbys å leie arealet for en symbolsk sum per år i 50 år.

  • Det forutsettes at overskuddsenergi fra fremtidig kunstfossen bane benyttes til oppvarming av skoleanlegg og Boligmappa Arena.

Det er viktig å sikre arealet for fremtidige idrettsformål.

Alle dokumenter i saken kan dere lese på denne linken. 

Votering:

Det ble først votert over Knutsens forslag, som kun fikk støtte fra MDGs 2 stemmer og falt.
Det ble deretter votert over pkt. 1 i forslaget fra ordfører, som ble enstemmig vedtatt.

 

Hva nå politikere ? 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Dør laksen i Lågen nå på grunn av mangel på oksygen ?

“Dette har vi opplevd tidligere den gang jeg arbeidet i Lardal kommune, ” skriver tidligere teknisk sjef Lars Solheim i en kommentar på Bøkebloggen.

Licensed from: DCChefAnna pixabay.com

Dør laksen i Lågen nå på grunn av mangel på oksygen ?

Fiskere ved Brufoss i Numedalslågen ser stadig død laks som flyter i elva. Mangel på oksygen på grunn av langvarig varme kan være årsaken. Les saken på NRK Vestfold på denne linken. 

Bøkebloggen delte denne saken sist uke og tidligere teknisk sjef Lars Solheim i Lardal kommune la igjen denne meldingen på saken. 

“Dette har vi opplevd tidligere den gang jeg arbeidet i Lardal kommune. Etter en varm periode startet laksen å dø og sykdommer slo til i stort omfang. En beredskapsgruppe ble etablert og vi konkluderte den gang at magasinene måtte slippe vann for å kjøle ned elva.”

“Dette koster selvsagt penger for regulanten og takket være rask og bestemt innsats fra daværende fylkesmann Mona Røkke imøtekom regulanten henstillingen fra Vestfold. Etter en snau uke var krisen over og etterhvert kom det også nedbør. Dette var dengang opplagt rett medisin.”

“Men det var altså rask avklaring av hva som var under utvikling og derpå bred oppslutning fra Vestfold, -inklusive politisk nivå, – formidlet av fylkesmann Mona Røkke som gav effekt. Dersom det blir omfattende utbrudd av fiskesykdommer har Mattilsynet ansvar for oppfølging.”

Det blir spennende å se om nåværende fylkesmann kommer med de samme henstillingene til kraftselskapene om å slippe på mer vann. Hvis det da finnes mer vann i magasinene 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bøkebloggens redaktøransvar.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bøkebloggens redaktøransvar.

2 mars 2016 startet jeg Bøkebloggen og det er lagt ut over 500 saker så langt. Under er litt av det jeg skrev i første innlegget. 

Bøkebloggen er en ny blogg som kommer til å skrive om saker som kanskje engasjerer folket. Siden navnet ble Bøkebloggen så vil nok mange saker handle om hva som skjer i Larvik. Men Bøkebloggen tror at mange saker også kan engasjere folket i resten av landet. 

Larvik har som kjent kun én lokalavis. Dessverre så har dette medført et media monopol hvor ikke alle saker og leserbrev kommer på trykk.Men på denne bloggen vil det både komme gladsaker og saker som dere kanskje ikke vil finne i avisene. 

Jeg vil også gjerne ha innspill og tips om saker leserne brenner for. Og det vil være muligheter for gjeste bloggere 🙂 Kommentarfeltene både på bloggen og på Facebook-siden kan benyttes. Hvis en heller vil kommunisere på mail så er adressen : [email protected]

Jeg har stått som eier og ansvarlig redaktør for det som er skrevet og jeg har hatt flere som har bidratt med innlegg. Stor takk til alle dere. 

Samtidig ser jeg nå at jeg burde gått ut tidligere med denne info for å unngå alle spekulasjoner og kommentarer. 

Bøkebloggen vil fortsette å sette fokus på rettferdighet og likebehandling i samfunnet. Og gjestebloggere er fortsatt hjertelig velkommen !

Tusen takk til alle dere som har lest Bøkebloggen og jeg håper dere fortsatt vil være med videre. 

 

Arne Sandnes 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor går du til ØP assisterende rådmann Ingvild Aartun?

Hvorfor tar du ikke kontakt med Bøkebloggen for å få mere info om torsdagens innlegg?

Hvorfor går du til ØP assisterende rådmann Ingvild Aartun?

Bøkebloggen ble i dag ca kl 1730 oppringt på hemmelig nummer fra en journalist i ØP. Hun jobbet med en sak om innlegget BB la ut torsdag kveld. Det viste seg at assisterende rådmann Ingvild Aartun hadde sendt inn et leserbrev som skulle på trykk. 

BB ønsket ikke å komme med ytterligere informasjon til ØP før vi hadde fått snakket med Ingvild Aartun. Vi ønsket å informere henne om hvilke dokumentasjon vi sitter på. Mye av denne dokumentasjonen er også oversendt til Kontrollutvalget høsten 2017.

Ingvild Aartun ble oppringt ca kl 1830, men valgte å sende denne meldingen tilbake : “Hei. Jeg er litt opptatt. Send melding. VH Ingvild Aartun.”

BB sendte denne meldingen tilbake umiddelbart: “Fint hvis du ringer oss opp angående Bøkebloggens sak i går. Litt rart at vi blir kontaktet av ØP . Lurt at du vet hva vi sitter på av dokumentasjon før du setter fokus på BB i Øp.”

Ingvild Aartun har dessverre ikke ringt oss opp igjen. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommunes bygningskontrollør fikser tilsynsrapporter på bestilling.

Kommunalsjef Hilde Bøkestad, nå må du rydde opp. 


foto: nyelarvikkommune.no/ pd.no

Larvik kommunes bygningsinspektør fikser tilsynsrapporter på bestilling.

Larvik kommune faller kraftig på årets kommunebarometer.  ” Dette skal vi snu,” sier ordfører i dagens lokalavis. En av grunnene til det kraftige fallet tror vi skyldes all støyen i Byggesak det siste året. 

Bøkebloggen har fulgt byggesak tett de siste tre årene. Samtidig har vi også mottatt titalls mailer fra fortvilte innbyggere som har fortalt historier om hvordan bygningsinspektør Tom Mangelrød i byggesak forskjellsbehandler kommunens innbyggere. 

Tom Mangelrød drev sitt eget byggmester firma tidlig på 2000 tallet. Firma gikk konkurs og han ble så ansatt i Larvik kommune som bygningsinspektør.  Se denne saken fra 2006. 

Som bygningsinspektør i Larvik kommune har Tom Mangelrød de siste 10 årene vært en person med stor makt. Men han har dessverre bygd opp en avdeling hvor han “ordner opp” for nære venner og noen utbyggere , mens andre personer har fått “svi”. 

Byggesak ble gransket av Telemark kommunerevisjon høsten 2017. Her påpekte revisjonen at tilsynsavdelingen i Larvik kommune led av meget store mangler og ledelsen hadde ikke kontroll med virksomheten. Les saken på denne linken. 

Kommunalsjef Hilde Bøkestad, nå må du rydde opp i dette. Larvik kommune kan ikke ha en bygningsinspektør som holder tilsyn og lager tilsynsrapporter på bestilling. 

 

Les tidligere  sak “Hvor er rådmannen i Larvik når det stormer i media?” på denne linken. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Seilskuta Aleksander Von Humbolt på plass i Larvik.

 


foto: Larvik Sjømmansforening

Seilskuta Aleksander Von Humbolt på plass i Larvik.

Nå er seilskuten på plass i indre havn i Larvik. Dere finner mer info om Aleksander Von Humbolt på denne linken. 

I følge Larvik Sjømannsforening så blir det omvisning på skuten i helgen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *