Om å gjøre det påståtte umulige mulig.

“For min egen del er min tillit til BaneNOR snart lik null,” skriver Erik A Sørensen i årets siste innlegg.

foto:googlemaps

Om å gjøre det påståtte umulige mulig.

«Går ikke-umulig-vanskelig-for dyrt-kote høyder-Farris- og Bøkeskogen kan ødelegges…»

Slike holdninger om at ting er umulig og så vanskelig å gjøre, har jeg hørt av og til opp i gjennom livet. Jeg registrerer bl.a. at noen som ønsker stasjon i Kongegate eller Indre Havn, bruker slike argumenter.

Jeg er av en annen oppfatning: Det meste er mulig om man ønsker det! Men det er lettere å gi opp og finne 1000-vis av unnskyldninger for hvorfor man ikke kan få noe til! BaneNOR har åpenbart lagt fram to hovedløsninger (Kongegata og Indre Havn) som møter stor motstand av svært mange i Larvik.

Det er skrevet og sagt nok om skadevirkningene disse to hovedalternativene skaper.

For min egen del er min tillit til BaneNOR snart lik null. At BaneNOR i det hele tatt kan presentere og kan kun akseptere løsninger som begge separer Larvik i to i all overskuelig fremtid, underbygger dette. Nå må kommunestyre samle seg, ta en revurdering og få Bergeløkka vurdert på en ordentlig måte. Nekter BaneNOR i etterkant, ja da får vi se om det er mulig å hyre inn ekstern ekspertise som kan gi oss ærlige svar.

Det meste er mulig om man virkelig ønsker det, mener jeg. Men det krever et kommunestyre med mot, som erkjenner at vedtaket den 13.12.2017 om kun å utrede Kongegata og Indre Havn, kanskje ikke var det beste og ikke samsvarer med innbyggernes ønsker. Snu i tide har de fleste av oss lært – denne gangen er det høyst påkrevet! Ordfører må ta tak og samle kommunestyret om å ta en pause for deretter senere å kunne legge flere alternativ ut på høring.

Men nå er det snart et nytt år – takk for det gamle og godt nytt år!

 

Erik A Sørensen
gruppeleder BedreLarvik

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kommunalt rot og Holms kafeteria.

Moralen må være at selv om man har jusutdannelse, så hjelper det lite dersom man ikke har juridisk forståelse,” skriver Jon Anders Wirgenes i dagens innlegg. 

foto:googlemaps

Kommunalt rot og Holms kafeteria.

Leser i torsdagens (20.12.18) Øp at mitt gamle fagfelt blir rotet skikkelig til og at Holms vurderer å politianmelde kommunen og kreve million erstatning for særdeles dårlig saksbehandling av mine etterfølgere, noe jeg er dypt sjokkert av!  Etter hva jeg vet så er nå min gamle jobb fordelt på fire personer mulig Larvik kommune lærte av at jeg fikk høyt blodtrykk og slag av jobben, men kan det være et bevis på at for mange kokker gir mye søl?

Holms kafeteria var meg bekjent en av de første som fikk innvilget serveringsbevilling i Larvik en gang på slutten av 80-tallet eller om det var på 90-tallet. Serveringsloven skiller seg sterkt fra alkoholloven, og det er ikke slik at bevillingen forsvinner umiddelbart dersom kravet om uklanderlig vandel ikke lenger består!

Serveringsbevillingen er heller ikke tidsbestemt slik en alkoholbevilling er, så dersom Holms skulle vært fratatt sin serveringsbevilling så måtte kommunen ha tilbakekalt bevillingen. Og for å gjøre det er det meget spesielle steg som må tas for at det kan gjøres, og særegne vilkår må være oppfylt for at man kan gjøre det!

Det er også dypt sjokkerende at saksbehandler klarer å komme frem til at Matre ikke har uklanderlig vandel, nå skal det sies at jeg vet ikke hva som er merknadene, men er det noe av det som det refereres til i ØP så er det nærmest inkompetanse å komme frem til at dette skal kunne ha noe å si i forhold til en serveringsbevilling.

For at noe skal kunnes vektlegges må det:
A) ha noe med å drive et serveringssted.
B) ikke være eldre en fem år.

Det er her serveringsloven skiller seg fra alkoholoven bl.a.

Det er mer bekymringsfylt at dette er en sak fra januar/ februar 2018 hvor saken har vært til endelig godkjenning hos daværende fungerende rådmann, som er Larvik kommunes kommuneadvokat! At en slik juridisk brøler har fått gå igjennom!

Etter for en gangs skyld korrekt avgjørelse fra fylkesmannen, så har ikke kommunen noe annet valg enn å innvilge Holms bevilling og dekke et stort erstatningskrav

Moralen må være at selv om man har jusutdannelse, så hjelper det lite dersom man ikke har juridisk forståelse.

Jeg vet av erfaring med fagfeltet at man må ha mer enn en tanke i hode av gangen, og må vise litt mer fingerfølelse enn sleggemetoden som Larvik nå tydeligvis benytter.

 

Jon Anders Wirgenes
tidligere saksbehandler for bevilling og kontroll

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

KLIMAUTFORDRINGEN, LARVIK BY OG Bane NOR

“Og det forundrer meg ikke hvis nettopp BaneNOR’s byggeplaner er avgjørende for plassering av stasjoner,” skriver Mai Grunden i dagens innlegg.

 

foto:RIFT

 

Klimautfordringen, Larvik by og Bane NOR.

Jeg har lenge hatt en følelse av at fortetting av sentrum og BaneNOR’s planer for trasévalg har utartet seg som en gavepakke, eller playground, for investorer over det ganske land. Larvik er intet unntak.

BaneNOR har som kjent store byutviklingsplaner utover jernbanestasjoner. Og det forundrer meg ikke hvis nettopp BaneNOR’s byggeplaner er avgjørende for plassering av stasjoner – ikke nødvendigvis omsorg for miljøet.

I Larvik ønskes det å trampes frem uten hensyn til byens historie, kultur, næringsdrivende og ikke minst innbyggere.

Tema som går igjen er;  « det gjelder miljø og klima». For innbyggerne er dette sterke argumenter som er vanskelige å hamle opp med. Vi ønsker vel alle å være med på å redde kloden.

ET PARADOKS; Jernbanens nåværende høyde over havet var FLOMUTSATT og måtte opp, opp, opp – MEN VI BYGGER DEN 11 METER OPP I LUFTEN OG SAMMEN MED KOMMUNEN UTVIKLER VI BYEN UNDER OG OMKRING! Forstå det den som kan..

Men la oss se på to faktorer her i vår lille by når det gjelder klimaargumentet;
– Vi har minimalt med forurensende industri igjen i Larvik.
– Flere kjører el-bil, går og sykler og vi har to små rush-trafikk-utfordringer daglig.

Vi har det ikke travelt.

Nå kommer VEIPAKKA som skal gjøre det mer attraktivt å flytte til sentrum med «mann og mus», eller, for å snu på det; du straffes økonomisk hvis du ikke gjør det.

Her er det en faktor som bør vurderes i forkant;

Norge ligger på bunnen i Europa når det gjelder grad av selvforsyning. Dette handler om sikkerhet og beredskap.

Vi trenger bøndene og kan ikke forvente at de skal bo «der ute» alene. Landet vårt er spesielt med alle sine kriker og kroker, landsbygd og kultur og det må tas hensyn til. Nå legges stadig gårder ned og med ytterligere økonomiske byrder, risikerer vi at vi ikke har folk som vil drive jorda. Kulturlandskapene vil gro igjen.

Når det i tillegg ikke legges parkeringsplasser til grunn for togstasjonen i byen, er det ikke tatt hensyn til bygda.

Som en journalist i DN så fint stilte spørsmålet; – Skal landet deles inn i «vi innenfor og de utenfor»?

Jeg vet at det er som å «banne i kjærka» å påstå at stasjonen bør ligge på Bergeløkka, men frykten for en reprimande fra «styre og stell» er ikke tilstede. Frykten for en feilslått, ikke-bærekraftig avgjørelse, som innbærer rasering av sentrum eller havna derimot.. Milde Moses!

Mai Grunden

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bergeløkka, Indre havn, Torget(Kongegata) eller Hammerdalen ?

 

 

bilde: masteroppgave

Bergeløkka, Indre havn, Torget(Kongegata) eller Hammerdalen ?

De to arkitektstudentene fra Larvik, Thao Nguyen  og Tarjei Z. Ekelund valgte Larviks nye stasjon til sin masteroppgave i arkitektur ved NTNU i 2014.

I masteroppgaven har de bystrukturen, siktlinjene, bebyggelsen og traséalternativene som premisser.

Utgangspunktet for oppgaven var: Å prøve å finne hva som er best for Larvik.

Bergeløkka, Hammerdalen, Under Torget og Indre havn ble vurdert som alternativer. Oppsummeringen under viser at studentene gikk for Indre havn som den beste løsningen.

skisse:masteroppgave
skisse:masteroppgave
skisse:masteroppgave
skisse:masteroppgave
skisse:masteroppgave

 

Du kan lese hele masteroppgaven på denne linken. 

De to arkitektstudentene fra Larvik valgte Indre havn som den beste løsningen.

 “I stedet for å betrakte stasjonen som noe som tar havna vekk fra byen, ønsker vi å prosjektere en stasjon som gir havna til byen.”
Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Skanska AS trekker seg ut av Grandkvartalet ?

 

Skanska AS trekker seg ut av Grandkvartalet i Larvik?

Skanska AS trekker Grandkvartalet AS for retten 3-4 april 2019. Saken dreier som om krangel om penger etter mange års samarbeid om planlegging av det nye kvartalet i Larvik

NRK Vestfold har i dag en sak hvor daglig leder i Grandkvartalet AS bekrefter at samarbeidsklima med Skanska AS nå er dårlig og han forteller nå at Skanska AS ikke skal bygge ut kvartalet.
Samtidig bekrefter kommunikasjonssjefen i Skanska AS at det har oppstått en konflikt om forståelsen av en samarbeidsavtale de har om byggingen av Grandkvartalet og at de ønsker å prøve denne for retten.

Hele innslaget på NRK Vestfold kan du høre på denne linken. 

Mange i Larvik venter nå i spenning på hvem som blir den nye hovedentreprenøren av det store prosjektet.

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?

 

foto:googlemaps

 

Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?

Morten Bakkeli opprettet 20. desember en underskriftskampanje på minsak.no, med tittel «Krav om at Larvik kommunestyre ber Bane NOR om å utrede et tredje alternativ.». Bakkeli har nå sendt saken over til Larvik kommune og han håper at saken blir behandlet i kommunestyremøtet 9 januar 2019.

I kommunestyret den 13.12.2017 fremmet Erik A Sørensen  følgende tilleggsforslag i saken om plassering av ny stasjon i Larvik:

Pkt. 2 endres til:
Larvik kommune ber Bane NOR utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativet i Kongegata. I tillegg utarbeides og utredes muligheten for ny fremtidig stasjon på Bergeløkka. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet.
Sørensens endringsforslag til punkt 2 falt likeledes ved votering, med 13 mot 30 stemmer.
13=LTL 2, V 2, FRP 5, UP 1, MDG 2, SV 1

Link til saken i kommunestyret her. 

Larvik Høyre sendte ut pressemelding 12 desember 2018. Se deler av den under.

Larvik Høyre ønsker en jernbanestasjon i Kongegata eller i Bergeløkka-området, og minner om at vi fremmet følgende forslag i kommunestyremøte den 2. mai 2018:
«Larvik kommune vil ha en fornyet vurdering av Bergeløkka alternativene, og en ekstern ekspertvurdering før beslutninger skal tas.»

9 januar 2019 er det nytt kommunestyre hvor Bane Nor saken er på agendaen.

Erik A Sørensen skriver i dag følgende:

“BedreLarvik vil fremme forslag den 9.1.19 om at høringen avventes og at kommunestyret ber BaneNor utrede ytterligere et alternativ; Bergeløkka.  Med innbyggerforslaget i ryggen, burde det nå bli flertall for å være enda mer sikker på at vi velger den aller beste løsningen for de som lever nå og fremtidige generasjoner.”

Siden 13 av 43 politikere stemte for utredning av Bergeløkka i desember 2017 så vil det bli en spennende sak 9 januar 2019.

Siden Høyre nå har snudd og også ønsker en vurdering av Bergeløkka, så kan det bli et knapt flertall for full utredning av Bergeløkka.

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor utredet ikke Bane NOR Bergeløkka som alternativ 3?

Hvorfor utredet ikke Bane NOR Bergeløkka som alternativ 3?

Det er en sterk polarisering i Larvik nå mellom tilhengerne av Indre havn-alternativet og Kongegata-alternativet. Det er splittelser i syn innad i familier, partier og blant venner og naboer.

Vi har vanskeligheter med å tro at Bane NORs to alternativer er de eneste dugelige. Vi føler at Bane NOR stiller Larviks innbyggere et ultimatum og presser dem til å støtte et alternativ som de egentlig ikke liker.

Bergeløkka-alternativet ble avvist av Bane NOR på folkemøtet rett før jul, men begrunnelsen kom ikke så klart fram. Bane NOR skylder oss innbyggere i Larvik en god forklaring på hvorfor dette alternativet ble ansett som ubrukelig.

Vi vet at mange larvikinger kan samle seg om Bergeløkka-alternativet.

Bøkebloggen har hentet frem en studie som ble utført av en student på NTNU i 2013.
Denne masteroppgaven tok for seg temaet «Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen».

Oppgaven ble skrevet for Jernbaneverket og målet for oppgaven var å se på ulike alternativer for en plassering av en sentrumsnær jernbanestasjon i Larvik.
Alternativene ble vurdert ved å benytte målene til Larvik og Jernbaneverket som kriterier for hva som var ønsket med en utbygging av Intercitybanen.

Her ser dere resultatet i oppgaven og alternativ Bergeløkka kom høyt opp på listen.

Du kan lese hele masteroppgaven fra NTNU “Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen” på denne linken. 

Nå går FRP politiker Per Manvik hardt ut i lokalavisa og kritisere sine politikerkollegaer i en kommentar, “At vi har havna i denne situasjonen må de politiske partiene som har trodd på julenissen ta på sin kappe.” Link her. 

Hvorfor har du ikke fått frem dette budskapet tidligere Per Manvik ?

Hvis du nå mener alvor så bør du støtte innbyggerne som nå har stemt frem et innbyggerforslag for å utrede alternativ nr 3.

 

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

MDG holder foreløpig en knapp på Indre Havn Høy stasjon i Larvik.

“Kongegata vil gi store og varige inngrep i Larviks gamle bysentrum,” skriver Tormod Knutsen i dagens innlegg.

bilder:banenor.no

 

MDG holder foreløpig en knapp på Indre Havn Høy stasjon i Larvik.

Larvik MDG leser med forundring Høyres pressemelding. Vi burde kanskje ikke være forundret, med bakgrunn i Høyres tidligere synspunkter og stemmegivning i saken. Pressemeldingen synes å være sendt umiddelbart etter Bane Nor’s. presentasjon.

Larvik MDG ønsker å fordype seg i den omfattende dokumentasjonen og lese Rådmannens saksframlegg om saken før vi trekker vår konklusjon om hvilke alternativer som bør legges ut på høring. Endelige konklusjon mener vi det er uforsvarlig å trekke før vi også kan ta hensyn til de uttalelsene som sikkert kommer inn.

Høyre hadde tydeligvis trukket sin konklusjon allerede da kommunestyret behandlet planprogrammet for alternative traseer og stasjoner for et års tid siden. Da ble det argumenter kraftig for Konggata. Tilsvarende kraftig mot f.eks. MDGs alternativ med stasjon dypt under Øvre Bøkeligate. Med utgang til Lilletorvet (kollektivknutepunkt i sentrum med buss og taxi som i dag) og til Bergeløkka i den andre enden av perrongen på drøyt 350 meter (med bilparkering og fremtidig utviklingsområde for boliger og næringsvirksomhet/kontorarbeidsplasser). Dette ville ha vært et godt alternativ i byutviklingsperspektiv, men det var i følge Bane Nor’s foreløpige vurdering vanskelige grunnforhold i dette området (som i det meste av sentrum forøvrig).

Høyre bidro stekt til at dette alternativet ble stemt ut av kommunestyret. Derfor har ikke Bane Nor utredet dette alternativet videre, og derfor har vi ikke gode kunnskaper om utfordringer og fordeler ved det.

Da det dukket opp motforestillinger mot Konggata og flere alternativer i ØP og i nettdebatter, fikk Høyre tydeligvis “kalde føtter”, og ba i mai 2018 om “fornyet vurdering av Bergeløkka-alternativene”. Noen av disse virket ganske dødfødte i utgangspunktet.

Det har lenge vært et ønske om å bli kvitt jernbanen som barriere mellom byen og fjorden. Kommunen avholdt en arkitektkonkurranse om utnyttelse av arealene i Indre Havn (med og uten dagens jernbane). Vinneren (og de fleste andre) viste ganske tung bebyggelse, men at siktlinjene ned gjennom nåværende gater skulle beholdes og forlenges. Mange mener nok at det var “gamleordføreren” som vant konkurransen, med sin “ekstreme forvandling”, som har gitt oss store grønne arealer ut mot sjøen.

Alle Bane Nor’s fire alternativer har rimeligvis fordeler og ulemper. Det er dette planprogrammet har belyst. MDGs foreløpige vurdering:

Kongegata vil gi store og varige inngrep i Larviks gamle bysentrum. På lengre sikt kan vi sikkert utvikle et nytt trivelig bysentrum i dette området, men vi vil ha mistet mye av den bebyggelsen og de byrommene som i dag er karakteristiske for Larvik, og som mange av oss er glade i. I byggetiden vil nok mye av handelen og bylivet i sentrum bli lagt dødt, og det vil ta lang tid etterpå å “gjenopplive” handel, kafeer og møteplasser. Stasjonen ligger i dagen, og vil jo her skape en ny barriere mellom “bydelene” på hver side. Det er utfordrende å få¨til et godt kollektivknutepunkt og å skape nye veiforbindelser i “bratthenget” mellom byens to hovednivåer.

Indre Havn vil sikkert bli bebygget på en måte som minner om resultatet av arkitektkonkurransen, enten jernbanen flyttes eller blir liggende. Da håper vi at i alle fall siktlinjene og kontakten med fjorden bevares. I alternativ “høy” vil det være siktlinjer og muligheter for å ferdes både over og under stasjonen som ligger 5-11 meter over bakken. Her er det også rimelig greit å skape et godt kollektivknutepunkt, kanskje også en “byheis” opp til toppen av Bøkkerfjellet..

Dette er rimelig godt illustrert av Bane Nor.

MDG vil veie disse fordelene og ulempene mot hverandre sammen med høringsuttalelsene som kommer inn.Foreløpig holder vi nok en knapp på Indre Havn Høy, siden vi ikke fikk utredet det alternativet vi mente var best i byutviklingsperpektiv.

Formelt er det alt for sent nå å bringe inn nye alternativer eller noen som tidligere er stemt ut. Da er det “rykk tilbake til start”, og det vil ta lang tid før vi får de avklaringene vi trenger for å utvikle byen videre.

For Larvik MDG
Tormod Knutsen
Gruppeleder
Mob 916 89 601

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Gaupe eller ulv i Larvik ?

 

Gaupe eller ulv i Larvik ?

Lurer på om dette er spor av gaupe eller er det ulv?

Bøkebloggen har fått disse bildene tilsendt på mail. Bildene er tatt sist søndag i en hage i utkanten av Larvik sentrum.

Er det noen som har meninger om dette kan være gaupespor eller ulvespor ?

Er det andre som har sett tilsvarende spor den siste uken ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

«Rakk ikke Larvik toget?»

“Om «halve Larvik» reiser seg og samler seg om ETT nytt alternativ er det kanskje mulig å rykke tilbake til start,” skriver Erik A Sørensen i kveldens innlegg.

foto:googlemap

 

«Rakk ikke Larvik toget?»

Jeg er redd «toget gikk» for Larvik, da vi gjorde vårt famøse vedtak den 13.12.2017. BedreLarvik og FrP hadde til sammen flere andre gode forslag, men fikk ikke flertall i kommunestyret 13.12.17. V lanserer Bomnestad som et nytt alternativ i et leserinnlegg i ØP 19.12.2018.

Jeg undres på hvorfor ikke Venstres Magdalena Lindtvedt stemte for Bommestad, da det var mulig og det ble foreslått i kommunestyret den 13.12.2017? Langt på overtid relanseres dette av Venstre. Populistisk?

Selv ønsker jeg fortsatt Bergeløkka utredet, da det etter mitt skjønn oppfyller kravet om god nok sentrumsnærhet. Bestillingen fra Stortinget er ikke absolutt. Min påstand er at de tekniske utfordringene kunne man ha løst om viljen var til stede fra Bane NOR, men Bane NOR hadde mange argumenter høsten 2017 for hvor umulig Bergeløkka var å realisere.

Om «halve Larvik» reiser seg og samler seg om ETT nytt alternativ er det kanskje mulig å rykke tilbake til start, men når Larvik etter min oppfatning er så delt om også en tredje lokasjon, gjør det ikke «rykk tilbake til start» enklere. Jeg tviler på at ordførerpartiet Ap blir med på at man rykker tilbake til start. Med dette uteblir derfor en bred samling og allianse for et nytt alternativ.

Ordfører kunne ha samlet Larvik om en tredje lokasjon, men da både ordfører Høiseth (Ap) og Steeen (H) gikk sammen og bestemte seg (ØP mars 2017) for at det var i Kongegata den nye stasjonen skulle bli, inviterte man ikke akkurat til en bred og god debatt. Mye av skaden skjedde allerede da.

Sannsynligheten for at det nå blir Kongegata, noe som ikke var og er mitt ønske, om ikke vi rykker tilbake til start nå, er stor. Kongegata, også fordi 30 av 43 kommunestyrerepresentanter, meg selv inkludert, uttrykte i ØP denne uka at man favoriserte dette, om valget kun var mellom indre havn og Konge gata.

Aller helst ville jeg hatt den nye stasjonen på Bergeløkka.

Det tror jeg fremtidige generasjoner hadde takket oss for.

Erik A Sørensen
gruppeleder BedreLarvik

 

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *