Stedet som holder Havna i gang.

“Hva skulle vi gjort uten Gjestgiveriet, samlingspunktet for nye og gamle havninger?” skriver Hans G. Edwardsen.

 

Foto:Hans G. Edwardsen

 

Stedet som holder Havna i gang

I går var det Fredagsklubb, Mat for Mannfolk og Havna Pikene med ca 45 gjester foruten noen andre til sammen 50

Hva skulle vi gjort uten Gjestgiveriet, samlingspunktet for nye og gamle havninger? Ikke vet jeg men det ville nok vært langt flere mørke vinduer enn det var i går.

Hva går Fredagsklubben ut på, jo fremmøte kl 20 og utover i det faste hjørnet ved peisen med god drikke og livlige diskusjoner om dette og hint. Ikke så mye kulinarisk, men helst litt lokalt nyhetsstoff og løsninger av verdensproblemer.

Mat for Mannfolk trenger ingen nærmere forklaring, her er det det kulinariske og den gode samtalen som dominerer inne på spisesalen “Napa”. En gang i måneden med deltagere fra alle sosiale lag og tilhørighet til Nevlunghavn.

Havna Pikene er nærmest et motstykke til mannfolka, men med samtalen som det viktigste, gjerne med litt mat til inne på “Kaja rommet”.

Hva er fellesnevneren for disse tre klubbene, jo det er tilhørigheten her, uavhengig om du er nyrik, kjendis, innfødt, innflytter, camper, fritidsboer, hytteboer eller båtturist.

 

Hans Gunnar Edwardsen
Leder Brunlanes Historielag

 

Foto:Hans G. Edwardsen


Foto:Hans G. Edwardsen

 

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Skal dette være Larviks miljøprofil?

“Mange i formannskapet synes dette høres moro ut,” skriver Hallstein Bast.

Skal dette være Larviks miljøprofil?

«Verdens råeste båtrace» skal gå av stabelen i juli – MDG mener dette ikke kan representere Larvik.

18. mars 2019
Det er under en uke siden barn og ungdom markerte det de mente var et svik mot deres fremtid. De pekte på klimaendringene og miljøproblemene som er gitt dem som arv.

Uken før der igjen behandler formannskapet i Larvik søknaden om å arrangere «Verdens råeste båtrace».
Båtracet har oppstart 15. juli og avsluttes den 22. I fem av disse dagene skal den indre delen av Larviksfjorden fylles av to-skrogs racerbåter med to påhengere i king-size klassen som skyvekraft. Båtene skal rase rundt med maksimum fart og tilhørende støy.

Mange i formannskapet synes dette høres moro ut. Her var det snakk om 50 000 tilskuer, VIP-telt, parader og galla. Det uslåelige argumentet om å «sette Larvik på kartet» og løftet om at «arrangementet vil gi en bred profilering av Larvik internasjonalt» virket som honning på det store flertallet i Formannskapet. Her kunne man kanskje småhåpe på treffe en vaskeekte oljesjeik, om man var riktig heldig.

Racet ble vel nærmest presentert som et miljøtiltak der spesialkonstruerte propeller skulle rense fjorden ved å piske luft inn i sjøvannet. Nå kan man forstå at de som ikke slukte argumentene om en miljøvennlig underholdning fremstår nøkterne og kjedelige. Vi forstår også at man må kunne unne seg noe moro i en ellers grå og trist verden, – men så var det dette med profilen da.
Blir dette et riktig signal som skal sendes til barn og ungdom som etterlyste mer ansvar fra oss voksne? Det er et ønske om en bred og internasjonal profilering, men er dette den profilen vi vil Larvik skal kjennes ved?

Det ble flertall for å arrangere båtrace i sommer, for det var bare Sp og Miljøpartiet de Grønne som gikk imot. Nå vet vi ikke helt hva vi skal fortelle de ungdommene som samlet seg på torget i Larvik sist fredag.

Kanskje det at de ikke må gi opp håpet om at voksne en gang skal ta ansvar for miljøet og klimaet, –så länge det finns ungar så finns det hopp, synger Cornelis Vreeswijk med forventning i stemmen.

 

Hallstein Bast
Larvik MDG

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sett mer enn 16000 ganger- og delt 100 ganger på facebook!

“Jeg mener vi har god nok tid til å få utredet Bergeløkka på en langt grundigere måte,” skriver Erik A. Sørensen

Sett mer enn 16000 ganger- og delt 100 ganger på facebook!

Stasjonsplassering engasjerer svært mange! En meningsmåling i januar 2019 viser at Bergeløkka er favoritten. Ut i fra engasjement både i sosiale medier og øvrig, kan det synes som Bergeløkka fortsatt er den mest foretrukne stasjonsplassering. Dette til tross for at et kommunestyreflertall så sent som i januar 2019 avviste å utsette høringen for at Bergeløkka kunne komme i betraktning. Bare Indre Havn og Kongegata ble lagt ut på offentlig høring. BedreLarvik ønsket å få Bergeløkka med som et alternativ.

Leserinnlegget av den 18.3.3019 publisert på BedreLarviks facebook side med høringssvar, har blitt sett mer enn 16000 ganger, delt nær 100 ganger og nær 600 liker det de leser der.

BaneNOR var, ikke overraskende, raskt ute med å avvise løsningen bare få dager etter høringssvaret ble offentliggjort. BaneNOR favoriserer som kjent en høy løsning gjennom Indre Havn.

Larvik kommune er nå i en meget vanskelig og spesiell situasjon – politisk. Ut i fra de signalene vi i BedreLarvik registrerer, ønsker svært mange innbyggere, verken Kongegata eller Indre Havn. Mange innbyggere, også dokumentert gjennom meningsmålinga, favoriserer Bergeløkka. Men Bergeløkka er per dd ikke et alternativ. Kommunestyret har mot bla. BedreLarviks ønske, avvist å ta i betraktning Bergeløkka.

Den 24.3.2019 har ØP som hovedoppslag at Kongegata er foretrukket. Dette er basert ut i fra de som har levert inn et høringssvar. Vi er også alle kjent med at redaktør Terje Svendsen i ØP selv, åpent bla. gjennom lederartikkel i avisen, favoriserer Kongegata.

All ære til mange innbyggere som på eget initiativ og engasjement leverer inn sitt eget høringssvar! Men jeg vil våge å påstå at de aller fleste innbyggerne, som også har en bestemt oppfatning om plassering, ikke leverer inn egne høringssvar. Det kommer best til uttrykk gjennom meningsmålinger- eller folkeavstemninger.

Hva nå? Larvik synes splitta i 3 like store grupperinger. Etter min oppfatning er Bergeløkka å foretrekke, deretter synes det i befolkningen å være like mange tilhengere for Kongegata, som for Indre Havn på en mer eller mindre delt andre plass. Bergeløkka vil ikke få en årelang lammende effekt på byens handelsliv. Bergeløkka vil også fjerne barrieren mellom byen og havnebassenget. Bergeløkka vil heller ikke tvinge mange innbyggere til å måtte flytte, fordi bygninger må rives for spor og stasjon som med Kongegata løsningen.

Senest innen utgangen av juni skal kommunestyret behandle videre retning for plassering av spor og stasjon. Om et flertall av de folkevalgte ønsker å utsette avgjørelsen om plassering bare 3 måneder før kommunevalget og ta i betraktning alle nye positive momenter som Bergeløkka gir, gjenstår å se. La oss håpe på det!

Jeg mener vi har god nok tid til å få utredet Bergeløkka på en langt grundigere måte. Høringssvaret som Pål Langvik, Anders Haugene og Finn W. Fjellanger er et solid stykke arbeid og vil løse plassering av stasjon på en optimal måte mht. til både tilgjengelighet og med færrest negative konsekvenser for de aller fleste. Hittil har Bergeløkka alternativet skapt et enormt engasjement. Engasjementet rundt jernbane og dobbeltspor og konsekvenser av plassering, vil garantert ikke bli mindre de kommende år – uansett utfallet av kommunestyrebehandlingen i juni 2019.

 

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ønsker ikke Larvik Havns styre og ledelse innsyn?

 

Ønsker ikke Larvik Havns styre og ledelse innsyn?

Vi leser nå at Larvik Havn har betalt ut 24 millioner kroner til Norsk Jernbanedrift. Syv millioner er ren erstatning for oppsigelse av kontrakten og resten av millionene er for arbeid entreprenøren gjennomførte.

Havnedirektøren ønsker heller ikke å gå i detaljer om hvordan partene kom fram til erstatningssummen.

Er det ikke snart på tide at rådmannen krever mer åpenhet rundt Larvik Havn sin drift?

Det første som bør gjøres er at styreleder og direktør i Larvik Havn legger ut møteprotokoller fra styremøter som er avholdt.

I 2019 er det avholdt styremøter både i januar og februar. Det mangler protokoller fra begge møtene i februar. Se oversikt fra Larvik kommunes og Larvik Havns hjemmesider i dag 22 mars 2019.

 

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund har tidligere uttalt følgende til Kommunal Rapport.

– Dette er helt i strid med demokratiske spilleregler og lovfestede regler for saksbehandling, sier hun til Kommunal Rapport.

– Formålet med møteprotokoller er at befolkningen skal kunne følge med i det som skjer. De må foreligge og gis innsyn i raskt. Noe annet er illojalt mot innbyggerne, sier hun.

 

 

Les innlegget “Larvik kommune kjøper iFokus barnehagene” på denne linken. 

Les også innlegget “Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?

 

Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?

Her i disse omsorgsboligene på Tjøllingvollen bor det syke og gamle mennesker!

Hvor er vedlikeholdet?

Det koster ikke mye å vaske, male eller bytte ut dører, vinduer, framfor å la det råtne!

Undrer på hvem i kommunen som er ansvarlig for dette??

Er det de samme som nå har vedtatt å kjøpe private barnehager for 73 mill.kr?

Her er flere bilder fra omsorgsboligene på Tjøllingvollen.

 

Les innlegget “Larvik kommune kjøper iFokus barnehagene” på denne linken. 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune kjøper iFokus Barnehagene AS for 73 mill.

 

Foto: iFokus.no

Larvik kommune kjøper iFokus Barnehagene AS for 73 mill.

Rådmannen ønsket at kommunen kjøper iFokusbarnehagene, men i formannskapet forrige uke satte politikerne foten ned.

Men i dagens kommunestyremøte støttet flertallet rådmannens innstilling.

Kommunestyrets flertall med 23 stemmer (Ap Sp m.fl.) vedtok i dag å kjøpe iFokus barnehagene for 73 mill. kroner.

Kjøpet finansieres ved hjelp av låneopptak!

Rådmannen foreslår nå å legge ned Varden og Valby barnehager på grunn av oppkjøpet.

Se link til iFokus sin hjemmeside som viser hvilke barnehager som selges.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Løsningsorientert? Eller bare problemfiksert?

“Det meste er mulig, bare man legget godviljen til,” skriver Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger.

Foto:bokebloggen.no

 

Løsningsorientert?Eller bare problemfiksert?

Tore Kaurin i Statens Vegvesen går bastant ut mot vårt forslag til krysning over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet beskrevet i høringsuttalelsen i forbindelse med kommunedelplan for dobbeltspor Stokke-Larvik. Og uttaler til ØP at de ikke vil akseptere at noe av det nye trafikkanlegget på Farriseidet rives til fordel for en jernbane med stasjon på Bergeløkka. Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Simen Slette Sunde følger opp med en påstand om at vi ikke kommer gjennom (trafikkmaskinen) uten å måtte rive eller bygge nytt. Kommunikasjonsrådgiveren fortsetter med å svartmale forslaget med påstand om at det er stor fare for å skade Bøkeskogen. Bane NOR mener også at denne korridoren (traseen) vil komme i konflikt med ny E 18. I tillegg påpeker Bane NOR også at Bergeløkka er en usentral beliggenhet.

Når Kommunikasjonsrådgiver Sunde til alt overmål påstår at sporet må krysse både Storgata og Brunlanesveien, over eller under og i verste fall føre til en byggegrop i flere hundre meters lengde og opptil 25 m dybde ved Bergeløkka, og massiv byggegrop ved Farriseidet, må han i beste fall ha misforstått vårt forslag fullstendig.  Når han i samme artikkel på Op.no forsøker å skremme folk med at viadukten/jernbanebruen over Farriseidet kan risikere å få en høyde på 35 m over havoverflaten, glemmer han samtidig å opplyse at laveste omkringliggende terreng ligger med en høyde på ca. 23 m over havoverflaten.  Det vil med andre ord si at bruen vil kunne få en maksimal høyde i forhold til omkringliggende laveste terreng på ca. 12 m – hvis man ser bort fra bunnen i det smale elveleiet på dette stedet – dersom kommunikasjonsrådgiverens antagelser er riktig. Det høres unektelig langt mindre dramatisk ut når det blir kommunisert på denne siste og mest relevante måten.

Påstandene over kan tyde på at overnevnte personer ikke har lest eller satt seg grundig inn i vår høringsuttalelse eller ikke forstått denne.

Vårt forslag er basert på at traseen som er beskrevet å gå på viadukt m/bruløsninger over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet, med plassering mellom den nye E-18 bruen og de to nye rundkjøringene som er beskrevet, og litt syd for den lille og smale lavereliggende bruen som skal bygges (for adkomst til Kilen m.m.) Vi baserer oss heller ikke på at den nye trafikkmaskinen eller deler av denne skal/må rives på Farriseidet.

Vi ser imidlertid en mulig konflikt med Skyveien (avkjøringsveien til E-18), hvilket er beskrevet i vår høring inkl. forslag til løsning av denne mulige konflikten. Men Bane NOR har også en tilsvarende konflikt når de skal krysse Brunlanesveien som må bygges om samt at den nye Kiwibutikken må rives ved deres planlagte løsning av problemet.

Det meste er mulig, bare man legget godviljen til. Vårt forslag har selvfølgelig et kostnadsmessig aspekt, men vil muligens bli rimeligere enn de 2 alternativene som Bane NOR har lagt frem. I tillegg innebærer vårt forslag samfunnsmessige økonomiske besparelser som følge av kortere trase (ca. 470 m) enn den korteste av Bane NOR sine traseer og tilsvarende kortere reisetid. Og ikke minst slipper man å rive boliger og i beskjeden grad å måtte rive næringsbebyggelse.

Under tittelen «David mot Goliat» hadde vi et innlegg i ØP den 11.03.19 om vårt forslag. Det er ikke uten grunn at vi valgte denne tittelen.  I forbindelse med vår høringsuttalelse forsøkte vi å få bistand av et firma til å visualisere vårt forslag. Firmaet kunne ha hjulpet oss, men siden de også jobber for Bane NOR med tilsvarende modeller, tok de ikke sjansen på å bistå oss og takket nei til et evt. oppdrag.  Vi valgte derfor selv å lage forenklede modeller av forslaget. Det er for øvrig en kjensgjerning at alle de store rådgivningsfirmaene i Norge har store oppdrag for Bane NOR, ikke minst i forbindelse med InterCity. Det kan derfor også være vanskelig å finne uavhengige firmaer som evt. kan påta seg arbeidet med en 3-partskontroll av Bane NOR’s utredning av vårt forslag. Slik det nå har utviklet seg, vil Bane NOR ikke foreta seg en grundig utredning av vårt forslag med mindre det fattes et lokalpolitisk vedtak om dette. Vi ser også at det vil «ligge langt inne» for Bane NOR nå å innrømme at vårt forslag eller andre forslag som har blitt lansert i den senere tid, er bedre eller evt. like gode som Bane NOR’s 2 foreliggende forslag.

En liten utsettelse som følge av nye undersøkelser og utredninger av vårt forslag, vil ha minimal betydning for prosjektet i et minimum 150 års perspektiv som den nye traseen for jernbanen vil vare.

 

Larvik 18.03.19
Anders Haugene, Pål Langvik, Finn W. Fjellanger

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Lover og regler

“Det var kun to politikere som tok utfordringen og kom hit”, skriver Ole Henrik Pettersen.

Lover og regler

Når kommunene ikke følger lover og regler. Hvem skal man da henvende seg til ? Når en kommune gjør livet til en handikappet til et mareritt på grunn av feilprioriteringer så har man i dag liten mulighet til å få gjort noe med dette. At en kommune satser mer på kultur en de satser på helse oppgaver, ja det forteller vel sitt.

Når man går og ber om hjelp så gir de muntlige svar og da vet de at saken stopper opp. Man kan jo ikke gå videre til andre instanser ut i fra et muntlig avslag. Hvilke regler og lover skal kommunene forholde seg til når det gjelder folks helse? Hva gjelder i forhold til hjelpemidler? Hvor lenge skal man vente i forhold til en behandlings tid?

I min kommune må man vente 7 måneder før en ergoterapeut kommer og ser på hva man har krav på og eventuelt trenger av hjelpemidler slik at man kan klare seg mest mulig alene. Det kan ta opp til 6 måneders behandlings tid etter dette før man får svar og eventuelt får et hjelpemiddel.

Er dette forsvarlig?

Og hvilket lovverk gjelder?

Og hvem kan hjelpe oss hvis vi ikke får hjelp?

En nabo og jeg har prøvd å utfordre politikere og ledelsen i kommunen til å komme hit for å prøve den hverdagen så alt for mange har. Det var kun to politikere som kom. Helseledelsen i kommune har i grunn vært lite villige til å gi svar på ting eller komme i dialog med oss. Så derfor vil jeg komme med følgende spørsmål.

Hvorfor har ikke vi som sliter med helse krav på et verdig liv?

Er vi kun en belastning?

Hvorfor er det alltid oss det skal gå utover hver gang man skal spare penger?

At kommunene sier at de ikke har penger til helse ting er vel en prioriterings sak. Ut i fra statlige overføringer så er det jo rart at sentrale politiker står og skryter av at ting skal bli bedre for oss når de lokale politikere sier det motsatte.

Er det mulig og få noen svar på noe av dette?

 

Ole Henrik Pettersen.

Stavern

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Monica Mæland og Per Manvik sterkt uenig om nye regler på campingplassene.

 

printscreen:google.com, nrk.no

 

Monica Mæland og Per Manvik sterkt uenig om nye regler på campingplassene.

Regjeringen vil innføre nye brannsikkerhetsregler ved norske campingplasser fra 1. juli. Næringen mener endringene kommer for fort.

I Norge har avstandskravene til campingvogner, plattinger og spikertelt blitt praktisert ulikt på grunn av et uoversiktlig regelverk.Avstandene har variert fra åtte og ned til tre meter.

Nå ønsker kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland en fast grense på fire meter mellom campingenhetene.

Høringsfristen er satt til 3. mai, og regjeringen håper det nye regelverket kan tre i kraft allerede fra 1. juli.

Les mere om saken inne på NRK.no på denne linken. 

To statsråder var med på befaring Stolpestad camping sist torsdag, både  Monica Mæland og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Her møtte de både eierne og politikerne Per Manvik og Knut Anvik.

NRK var også tilstede her og laget innslag til Kveldsnytt torsdag kveld. I dette innslaget kommer det frem at Per Manvik er helt uenig med ministernes nye regler.

Grunnen til at regjeringen ønsker fast grense på fire meter mellom vognene er selvfølgelig at det kan spare liv ved eventuelle branner. Senest i natt så mistet et ektepar livet da campingvognen de befant seg i brant ned på Krokstrand Camping i Rana i Nordland. Se link til saken  på NRK her.

Hvordan kan da en politiker i Larvik være så negativ til dette forslaget?

Du kan høre innslaget fra Kveldsnytt på denne linken fra ca 06.07. 

Foto:NRK.no
Foto:NRK.no

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka

 

Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.

Tre innbyggere, Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger, har den 15.3.2018 levert et høringsinnspill om jernbanespor og trasevalg.

Det er lagt ned et stort og godt stykke arbeid av disse personene.

En trase som går fra knutepunkt Furustad, til å begynne med i Verningenkorridoren og videre i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen ved/under Verningen.

Traseen fortsetter deretter på viadukt over Bommestad anslagsvis ca. 8 m over bakkenivå der man også – hvis man ønsker det – kan ha mulighet til å anlegge en stasjon tilsvarende stasjonen i Indre havn og i bru over Lågen og Elveveien, like syd for den gamle E-18 bruen på Bommestad.

Videre i fjelltunnel vestover fra Kverken og følger med små korrigeringer i fjelltunnel ca. samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt. Og deretter i kulverttunnel i gml. E-18 traseen nord for Månejordet der det er løsmasser, med fortsettelse i fjelltunnel under den gamle Larviksporten.

Deretter går traseen videre på en åpen viadukt over en lengde på ca. 200 m nord for Bøkeskogen og syd for E-18. Så føres traseen inn på nordsiden av Bergeløkka med en stasjon på toppen av Bergeløkka-platået. Fra stasjonen som ligger på ca. kt. 42, føres traseen videre på bru/viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet nord for de nye rundkjøringene og syd for den nye E-18 bruen. Den østre av disse rundkjøringene, nærmest Bergeløkka ligger på ca. kt. 34.

Traseen går derifra videre via en skjæring og inn i den nye fjelltunnelen i Martineåsen.

Dette forslaget er ca. 470 meter kortere og vil kunne spare samfunnet for milliard beløp. Forslaget vil heller ikke utgjøre en risiko for Bøkeskogen eller medføre ekspropriasjon av mange bygninger i byen.

Vi anbefaler ALLE å ta en titt på på hele høringsinnspillet på denne linken. 

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *