Hvem kommer til å politianmelde hvem til slutt ?

 

 

Foto:Larvik kommune

 

Hvem kommer til å politianmelde hvem til slutt?

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Det er tydelig at Fylkesmann vurderer saken på en annen måte enn administrasjonen og politikerne i Larvik kommune.

Rådmannen i Larvik har svart opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

 

Det blir spennende å se hvem som til slutt politianmelder hvem.

Eller blir hele saken henlagt?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Bane NORs fremgang i Moss!

 

“Denne videoen viser litt av Bane NOR sine aktiviteter  i Moss sentrum om dagen,” skriver Anders Lauritz Haugene.

 

Videoproduksjon: tb inspirasjon

Bane NORs fremgang i Moss!
Jeg kan ikke forstå at noen synes vi skal gjøre det samme med Larvik sentrum.

Blir konsekvensene like store hos oss, vil nesten hele sentrum forsvinne.

I Moss er dette på nogen lunde flat mark, i Larvik har vi store høydeforskjeller som gjør at jeg mener vi får større konsekvenser en vist her.

For meg ser dette ut som ganske mye mer en strekene som er tegnet igjennom byen vår.

Sett sammen med konsekvensene for landbruket og industrien vil Bane NOR sine trasse valg være katastrofale for Larvik kommune

Anders Lauritz Haugene.
Listekandidat BedreLarvik.
Tid for endring!
Ta også en titt på Bane NOR Eiendom og Moss kommunale eiendomsselskap KF sitt planlagte prosjekt Sjøsiden Moss på denne link. 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Masse glede og kjærlighet med en ny hundevalp.

 

Foto: Haverstingsnaarets Kennel

 

Masse glede og kjærlighet med en ny hundevalp.

Golden retriever har i svært mange år vært en av landets mest populære hunderaser.

Haverstingsnaarets Kennel hos Gry Anette Lie (også kjent som folkevalgt i BedreLarvik) i Lardal har nå de 18 valpene fått nye hjem. Det er bare lille Edda på bildet over som har blitt igjen på Lie.

Bøkebloggen besøkte gården for noen uker siden og her kan dere se noen bilder vi tok.

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

 

To hytter til salgs, lik pris og flott beliggenhet på en av Larviks fineste strender.

 

 

Foto:Bøkebloggen

To hytter til salgs, lik pris og flott beliggenhet på en av Larviks fineste strender.

Svinevika er en flott perle ytterst i Sandfjordsfjorden, nord for Kjerringvik i Larvik kommune. Stille og rolig høst, vinter og vår, men masse turister om sommeren.

Det er ikke ofte noen selger sine hytter i Svinevika, men denne våren er det lagt ut to hytter. Begge har flott beliggenhet bare 20-30 meter fra stranden og med flott utsikt. Den ene hytten ligger øst på stranden og den andre ligger vest på stranden. Og begge er lagt ut på finn.no til pris 9,5 mill.

Dette er Svinevika 26 som ligger vest på stranden. 

Foto:Finn.no

Lekker hytte beliggende flott til i Svinevika med sjøutsikt og tinglyst båtplass. Hytta er betydelig modernisert de siste 2 årene, og holder gjennomgående en meget høy standard i forhold til material valg og interiør.

Se mere info om Svinevika 26 på finn.no på denne link.

 

Dette er Svinevika 36 som ligger øst på stranden.

Foto:Finn.no

Hytta har en fantastisk beliggenhet med en nydelig sandstrand som nærmeste nabo og med en utsikt man nesten mister pusten av. Området Svinevika/Håkavika er ansett som noe av det mest attraktive i Larvik- og Sandefjordsdistriktet. Her er det flotte strender og svaberg samt vide turområder på sykkel og til fots.

Se mere info om Svinevika 36 på finn.no på denne link.

 

Hvis du er klar for en titt så er det visning på begge hyttene førstkommende søndag 26 mai kl 1200.

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Grandkvartalet Eiendom AS dømt til å betale Skanska Norge over 5,5 millioner.

 

Foto:Bøkebloggen

Grandkvartalet Eiendom AS dømt til å betale Skanska Norge over 5,5 millioner.

Tvisten dreide seg om en uenighet av at en samarbeidsavtale Skanska AS hadde med Grandkvartalet Eiendom AS ble brutt.

Skanska AS valgte å prøve saken for rettssystemet og de vant saken i Larvik tingrett.

Under ser dere utklipp fra deler av domsslutningen.

 

Hvis du vil lese hele dommen fra Vestfold tingrett så finner du den her Skanska-dom

 

I følge NRK Vestfold vil Grandkvartalet Eiendom AS i Larvik anke dommen fra Vestfold tingrett.

 

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tidligere Larvik elektrisitetsverks bygning er snart historie.

 

Foto:Bøkebloggen

 

Tidligere Larvik elektrisitetsverks bygning er snart historie.

I løpet av kort tid starter rivningen av det første bygget som skal gi plass til Grandkvartalet i Larvik sentrum.

Det første bygget som skal rives er det gamle E-verksbygget i Romberggata 3. Her er det mye historie i veggene.

Det vakte stor oppsikt da Larviks ordfører i 2009 presset gjennom et hurtigsalg av den kommunale eiendommen Romberggata 3 til langt under takst til eiendomsspekulantene i Grandkvartalet AS. Bygget ble solgt under takst og flyttingen av IT-avdelingen kostet 5 millioner kroner mer enn salgssummen på 8 millioner kroner. Les Telemark kommunerevisjons rapport av “Salget av Romberggata 3” på denne link.

 

Foto:Bøkebloggen

Det er Norsk Saneringsservice AS, som er et av Norges største selskap innen rivning og miljøsanering, som har fått oppdraget med riving og sanering . Firmaet har maskiner fra 900 kilo til 68 tonn og den lengste maskin når 29 meter høyt. Les mer om Norsk Saneringsservice AS på denne link.

Les hele “Søknad om igangsettingstillatelse Grandkvartalet” på denne link. 

 

Det blir spennende å følge med på rivingen frem mot sommeren og om byggingen starter opp i 2019.

 

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum.

 

 

Foto:Telenor.no

Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum.

Larvik kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen, og er tildelt Nkom midler for områdene Farrisbygda og Østre Hedrum.

Prosjektet er et spleiselag der kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. I tillegg må innbyggerne bidra gjennom tilknytningsavgift som står i samsvar med tilsvarende prosjekter i regionen. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Denne anskaffelsen gjelder etablering av bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv i områdene Farrisbygda og Østre Hedrum (se Vedlegg: Kart).

 

Skisse: Larvik kommune

Etter at Larviks politikere i 2018 tildelte midler til utbygging av bredbånd i Farrisbygda og Østre Hedrum så har rådmannens folk jobbet med mulighetene til å dekke dette ved mobilt bredbånd eller legging av fiber.

Både Telia og Telenor har kommet med tilbud om spleiselag på bygging av flere mobil master i både Farrisbygda og Østre Hedrum.

Parallelt med dette så har også leverandører av fiber gitt inn tilbud til kommunen. Det viste seg etterhvert at det kom inn to tilbud, men det ene ble avvist av Larvik kommune. Dermed ble Viken Fiber valgt.

“Ved gjennomgåelse av tilbydernes oppnåelse av kvalifikasjons- og gjennomføringskrav fant vi at en tilbyder ikke var kvalifisert, og dette tilbudet ble avvist.”
Viken Fiber AS framstår som beste tilbyder og innstilles som vinner av konkurransen.” Les hele saken her.

Tilbudene om spleiselagene fra mobiloperatørene er avslått av Larvik kommune.

Dette betyr at innbyggere og turfolk i områdene Farrisbygda/Østre Hedrum fortsatt må slite med dårlig mobildekning.

I følge IT-sjef Sigurd Strand i Larvik kommune vil Viken Fiber først starte opp i Østre Hedrum. Han kunne ikke bekrefte når det ble oppstart i Farrisbygda. Strekning Kvelde-Svartangveien blir første etappe her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

KOMMUNALSJEF SORTEDAL SLUTTER I LARVIK KOMMUNE

 

 

 

 

Foto:Larvik kommune

KOMMUNALSJEF SORTEDAL SLUTTER I LARVIK KOMMUNE

 

Det informeres nå om at kommunalsjef Per Sortedal 16 mai sa opp sin stilling i Larvik kommune, da han har sagt ja til stilling som Kommunalsjef for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune.

Sortedal har 6 måneders oppsigelsestid i sin kontrakt med Larvik kommune, og det er så langt ikke avtalt noen annen sluttdato.

Vi ønsker Per Sortedal lykke til i ny spennende jobb i Porsgrunn kommune!

 

Se link til pressemelding her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fantastisk utsikt fra en eventuell ny sentrumsnær stasjon på Bergeløkka i Larvik.

 

Foto:Bøkebloggen

Fantastisk utsikt fra en eventuell ny sentrumsnær stasjon på Bergeløkka i Larvik.

Bergeløkkaalternativet har kommet inn i ettertid som et friskt pust og rokker ved kreftene som ønsker en massiv rasering av Larvik sentrum.

Vi får nå håpe noen tar til fornuft og krever at det utredes et tredje alternativ i tillegg til Kongegata og Indre Havn. Bergeløkka, Elveveien og Bommestad bør alle utredes.

Når en ser disse bildene så kan vel alle være enig om at nye Bergeløkka stasjon vil få den beste utsikten ?

 

Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen

 

 

Les også innlegget fra Larvik By medlemmer “Svar til Bjarne Steen på denne linken. 

Les også innlegget “Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!” på denne linken. 

Les også innlegget “Tut og kjør-Eller demokrati og folkeavstemning?” på denne linken.

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Borgertoget i Larvik.

Borgertoget i Larvik 2019 hadde stor oppslutning av foreninger, organisasjoner, korps, barnehager og andre interesserte. 

Stor bildeserie fra toget.

 

Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *