Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger

 

Foto:Finn.no

Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger

Mandag 26. september 2016 arrangerte Larvik kommune informasjonsmøte om Husebykroken omsorgsboliger i kafeteriaen på Tjølling sykehjem på Tjøllingvollen  kl. 17.30.

Larvik kommune stilte med representanter fra boligkontoret, eiendomsavdelingen og helse/omsorgsavdelingen.

“På Husebykroken skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her får du det du trenger for å nyte og glede deg over livet, alene og sammen med andre i et fellesskap,” er noe av det vi fikk høre. Se link til prosjektet.

Vi har derfor full forståelse for at noen politikere satte foten ned og mente at Larvik kommune kunne kjøpt en billigere tomt. Se link

Bøkebloggen skrev et innlegg om prosjektet etter infomøtet i september 2016. Se link her.

Sommeren 2018 sto prosjektet ferdig og klar for innflytting. 16 topp moderne omsorgsboliger var klar for innflytting. Men nå snart et år etter ferdigstilling står fortsatt 7 leiligheter tomme. Se annonse på finn.no her.

Betyr dette at det er overskudd av omsorgsboliger i Larvik kommune?

Eller har det blitt for mye moderne velferdsteknologi og tekniske løsninger som beboerne ikke mestrer?

Eller har hele prosjektet blitt for kostbart siden beboerne må ut med nesten 2 millioner i innskudd?

Vi leser på Larvik kommunes hjemmeside at kommunen nå planlegger tilsvarende nye omsorgsboliger i Kvelde. Infomøte ble avholdt på Kvelde sykehjem, torsdag 23.mai. Se link her.

Hvordan kan Larvik kommune sette i gang med nye slike kostbare prosjekter når det fortsatt står 7 leiligheter ledig på Husebykroken i Tjølling?

Hvordan har Larvik kommune råd til å la nye leiligheter stå tomme i et år? Det er her snakk om nesten kr 9000 i månedlige felleskostnader pr leilighet. Det vil si nærmere kr 700 000 i året.

Kanskje på tide at politikerne i Helse -og omsorgskomiteen bør be rådmannen om å bygge billigere omsorgsboliger som alle innbyggerne har råd til?

 

Les også innlegget “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Politikerne i Larvik har anmodet rådmann om å politianmelde tiltaket.

 

 

Foto:Larvik kommune

Politikerne i Larvik har anmodet rådmann om å politianmelde tiltaket.

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Rådmannen i Larvik svarte opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

Fylkesmannen kom med sitt vedtak 7 juni 2019 og opprettholder kommunens vedtak av 21.01.2019. Hele vedtaket kan leses på denne link. 

Det blir spennende å se om rådmannen nå politianmelder tiltaket.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Norsk O-festival 2019 arrangeres i Larvik helgen 28.–30. juni

“O-festivalen 2019 er ett av Vestfolds største arrangementer i år, og det kommer stjerner fra inn- og utland,” skriver Jørgen Frøyd.

Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd

 

Norsk O-festival 2019 arrangeres i Larvik helgen 28.–30. juni.

Det er nå under en uke til Norsk O-festival 2019 går av stabelen i Larvik. Det er siste helg i juni (fredag 28. til søndag 30.) at det skjer. O-festivalen er Norges største orienteringsarrangement. I år har eliteklassene for senior også internasjonal status alle tre løpsdager (IOF WRE-løp). Det er noen færre deltakere enn vi hadde håpet på, men det nærmer seg 2000 løpere på lørdag, når mellomdistanse står på programmet.

Dette er andre gang at O-festivalen arrangeres i Vestfold. Første gang var i Sandefjord/Kodal i 1999.

Det er sprintløp (vinnertider ca. 15 minutter) på fredag, mellomdistanse på lørdag og langdistanse (klassisk distanse) på søndag. Lørdag og søndag foregår løpene i skogen – nemlig Vestmarka. Hovedklassene vil ha jaktstart i søndagens løp, basert på resultatene lørdag.

Alle tre dager har den samme arenaen ved den nye Fagerli skole ved Frostvedt/Nordbyen (Larvik nord). Dette er en av inngangsportene til Vestmarka!

Merk at fredagens sprintløp vil gå i et helt jomfruelig terreng med tanke på orienteringsløp.

O-festivalen 2019 er ett av Vestfolds største arrangementer i år, og det kommer stjerner fra inn- og utland!

Larviks ordfører skal for øvrig åpne arrangementet “live” fra utlandet…

Under ser noen bilder fra terrenget i Vestmarka.

Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd
Foto: Forest Media / Jørgen Frøyd

 

Program

Fredag 28. juni, sprint Lørdag 29. juni, mellomdistanse Søndag 30. juni, langdistanse
15.00-21.00 Løpskontor åpent på arena 08.30-16.00 Løpskontor åpent på arena 08.30-16.00 Løpskontor åpent på arena
17.00-20.00 Start klasser med fri start 10.00-13.00 Start klasser med fri start 10.00-13.00 Start klasser med fri start
18.00-20.00 Start eliteklasser, D/H15 og 16 10.00-14.00 Start eliteklasser, D/H15 og 16 10.30-13.00 Jaktstart eliteklasser, D/H15 og 16
18.30-20.00 Start øvrige klasser med starttid 10.00-11.30 Start klasser <12 år med starttid 11.00-13.30 Start øvrige klasser med starttid
21.00 Målet stenger 11.00-13.30 Start øvrige klasser med starttid 15.30 Målet stenger
  14.00 Start lagkonkurranse D/H-12  
  15.30 Målet stenger

 

Roger Lysnes er arrangementssjef (leder for hovedkomiteen):

e-post: [email protected]

telefon: +47 915 22 964

 

O-festivalens informasjonssjef:

Vi kan bant annet tilby parkering for presse/media helt inntil arena – ved Fagerli skole. Det vil være et presserom på skolen, samt et pressetelt ved mål på arena. Vi planlegger også noen fotoposter i samarbeid med løypeleggerne.

Halden SK stiller for øvrig sterkt med blant andre regjerende europamester (på lagsprint) Elena Roos, Olav Lundanes, Marika Teini og Emil Wingstedt! I herreklassen har jeg ellers stor tro på Nydalens Anders Nordberg når det dreier seg om skogsdistansene, altså lørdag og søndag. Dessverre ser det ut til at O-kongen Lundanes kun vil løpe på lørdag.

Flere lokale lokale løpere deltar også, blant andre Runa Fremstad, Sindre R. Holt og Karl Fremstad.

 

Jørgen Frøyd
pressesjef
916 93 598

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kongegata: En varslet katastrofe!

“Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene,” skriver Erik A. Sørensen.

Kongegata: En varslet katastrofe!

Larvik Ap har bestemt seg; Larvik Ap ønsker at en fremtidig jernbanestasjon skal være i Kongegata. Dette var utfallet i et nylig avholdt medlemsmøte i Ap. Siden mars 2017 har Larvik Ap hatt Larvik H på lag og en stasjonsplassering i Kongegata vil nå med sannsynlighet, i første omgang, kanskje bli vedtatt i kommunestyremøtet 21.8.2019. I første omgang

I første omgang, fordi kort tid etterpå, 9.9.2019, er det valg av nytt kommunestyre. I første omgang, fordi vi ser for oss en rekke påklagelser og anker til fylkesmann og departement, og prosesser i rettsapparatet.

BedreLarvik ønsker som kjent absolutt ikke å grave opp og rasere mye av Larvik by og erstatte boliger med spor midt i byen og en stasjonsplassering i Kongegata. En jernbane midt igjennom Larvik by, vil berøre svært mange, næringsdrivende vil legge ned eller i beste fall relokalisere og alle de som bor i byen og traseen mister sine hjem; estimert foreløpig til minimum 220 boliger. Er det klokt å rive en by for å erstatte den med togspor? Neppe. Forurensing og støy fra fjerntog og godstog som ikke stopper, vil de som må bo inntil den nye jernbanen leve med i ettertiden. Det kan da ikke «bli så fint» som det stod å lese i ØP her om dagen?

I tillegg vil innbyggere som lever tett opp til det tiltenkte nye sporet og stasjonen, leve i mange år i det uvisse om deres bolig også vil måtte fraflyttes pga. sanering. Først etter år og når en detaljert reguleringsplan foreligger, om Kongegata løsningen skulle bli stående, vil man med sikkerhet vite hvilke boliger og bygninger som må jevnes med jorden for jernbane.

BedreLarvik har lenge kjempet for og ønsker at et tredje alternativ utredes. Vi har lenge argumentert for Bergeløkka ved E18. Vi mener at denne løsningen vil være bedre, gi en langt bedre tilgjengelighet for alle, bedre adkomst, rikelig med fremtidig parkeringsarealer og skåne byen for lammelse og rasering, slik Kongegata vil. I tillegg mener vi at Bergeløkka for staten blir milliard beløp rimeligere, pga. både kortere strekning, kortere reisetid, byggekostnad og at knapt en bolig må saneres. For oss og våre etterkommere vil Bergeløkka løsningen medføre at også langt færre blir berørt av forurensing og støy, da sporet og stasjon vil være nær eksisterende E18. «Ekspertene» i Bane NOR mener at Bergeløkka er svært vanskelig å realisere. Vi mener den er fullt mulig å realisere og mener Bane NOR tar feil. Det har de gjort gang på gang tidligere i andre byer – også hittil i denne prosessen.

En katastrofe kommer sjelden alene er overskriften. Ap’s og H’s Kongegata ønske, vil være en katastrofe av uante dimensjoner for Larvik de neste 10-15 årene. Med Bergeløkka vil vi få i både pose og sekk, stasjonen og sporene i indre havn vil bli borte og byutviklingen lenger opp i sentrum kan skyte fart, uten en jernbane som vil lamme utvikling og ødelegge næring og liv til svært mange. Bergeløkka vil heller ikke for ettertiden dele byen i to deler med stasjon og spor.

BedreLarvik kommer ikke til å støtte en jernbane tvers i gjennom byen. Den 9.9.2019 er det kommunevalg og tid for endring. Bruk stemmeretten!

 

Erik A. Sørensen
Gruppeleder BedreLarvik

 

Les også innlegget “Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Larvik tirsdag 18. juni.på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Larvik tirsdag 18. juni.

 

 

Foto: Olav Heggø

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Larvik tirsdag 18. juni.

Samferdselsminister Jon Georg Dale var tirsdag 18. juni ipå besøk i Sandefjord, Larvik og Arendal og pressen var invitert til å være med. Se hele programmet på denne link.

Kl. 12.15 – 13.00: Møte om ny jernbanetrasé gjennom Larvik by på Larvik stasjon. Møtet skjer i regi av FrP lokalt.

Det er så langt kun NRK Vestfold som har vist interesse for saken og intervjuet med samferdselsministeren etter befaring av Indre Havn og Kongegata kan du høre på denne linken. 

Samferdselsminister Dale hadde også møte med fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Tema var innspillene deres om hva som er de viktigste transportutfordringene i arbeidet med kommende NTP.

 

Foto:Bøkebloggen

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

Bergeløkka – Ballen lagt død?

 

“På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte,” skriver Pål Langvik, Finn W. Fjellanger og Anders Haugene.

Bergeløkka – Ballen lagt død?

På formannskapsmøtet den 12.6.19 stilte Bane NOR med to representanter som skulle redegjøre for Bane NOR’s forslag til traseløsninger og diverse utredninger som de har gjort. Bl.a. forsøkte Bane NOR’s ene representant å stille kritiske spørsmål og innvendinger mot en stasjonsløsning på Bergeløkka og traseløsningen nord for det sentrale Larvik slik vi har foreslått i høringsuttalelsen vedr. Kommunedelplanen for dobbeltspor Stokke-Larvik.

I redegjørelsen fra Bane NOR skinte det tydelig igjennom at Bane NOR på forhånd var svært så forutinntatt når det gjaldt vårt forslag. At Bane NOR ville gå imot vårt forslag, var på ingen måte noen overraskelse. De har også tidligere gitt inntrykk av at de ikke ønsker en stasjon på Bergeløkka. Allerede i tidlig fase i forbindelse med forstudiene vedr. mulige traseer og stasjonsløsninger hadde Bane NOR tatt for seg en mulig plassering av stasjon på Bergeløkka. Men da med atkomst fra tunnelløsninger gjennom sentrum og adkomst til Bergeløkka ved å grave for tunnel tvers gjennom midten av Bøkeskogen. Konklusjonen ga seg selv: Stasjon på Bergeløkka er uaktuell da adkomsten dit vil ødelegge Bøkeskogen.

Motstanden mot vårt forslag  »toppet seg» på nevnte FS-møte. Her ble det fremsagt en del udokumenterte samt dels feilaktige påstander fra Bane NOR’s representant.

Bane NOR uttalte der at forslaget er vanskelig å gjennomføre, men ikke umulig. Hadde Bane NOR ikke uttrykt skepsis til vårt forslag, ville vi blitt veldig overrasket. Her står det mye prestisje på spill, og Bane NOR kjemper med alle midler for å slippe å utrede flere alternativer. Bane NOR har bestemt seg: Valget står mellom Indre havn, høy løsning eller Kongegata, høy løsning. «Take it or leave it».

På møtet var Bane NOR kun negative og verken konstruktive eller løsningsorienterte.

Dersom stasjonen på Bergeløkka legges i en kurve (som i vårt forslag), må kurven ha en radius på min. 2000 m. I vårt forslag er kurvens svingradius 1872 m, og kan uten problemer økes til 2000 m. Bane NOR påsto at vår kurve her har en radius på 400 m, hvilket er helt feil. Og at man følgelig ikke kunne legge stasjonen på Bergeløkka.

Bane NOR påsto også at det er vanskelig å plassere søylepunkter for ny jernbaneviadukt over Farriseidet tettere enn fra 60 til 80 m. Vi mener det er teknisk mulig å plassere søylene med mindre senteravstander. Bane NOR påsto også at viadukten eller broen her må få en tykkelse på 8 m med forutsatte avstander mellom søylene. Dette virker helt absurd, og tyder på en feiltolking av vårt forslag.

Påstand fra Bane NOR: Linjen er trolig ikke gjennomførbar p.g.a. nærhet til E-18 tunnelen. At man må stenge E-18 i hele perioden når man sprenger for ny tunnel fra Kverken, medfører ikke riktighet. Ny jernbanetunnel her forutsettes lagt i sikker avstand – både horisontalt og vertikalt – fra den nye E-18 tunnelen som dessuten går mye dypere enn «vår» tunnel. Faktisk så dypt som 4 m under havets overflate på det dypeste. (Vår tunnelløsning er avhengig at stigningen på traseen maksimalt kan være på 1,7%)

Ny tunnel for jernbanen vil gå tilnærmet like under terrengoverflaten. Ved tunnelpåslaget på Kverken, må muligens E-18 stenges en kortere periode når sprengningsarbeidet pågår der, med midlertidig omkjøring gjennom Larvik via Elveveien og Storgata.

Påstand fra Bane NOR: Svært trangt fra dobbeltsporet mot E-18 og Bøkeskogen, noe som gjør byggeperioden ikke gjennomførbart/svært vanskelig.

Svar: Her har man anleggstekniske angrepspunkter fra Bergeløkka fra vest, samt også via ny tunnel under eksisterende gml. Larviksporten fra øst. I tillegg også fra nord via trafikkmaskinen på Farriseidet og mot Kilen via anleggsvei der nåværende anleggsvei går i dag og som går inn på Dahlheimveien og over miljøtunnelen for E-18. Anleggsteknisk bør dette gå greit.

Bergeløkka påstås å være usentralt. Det tar 7 minutter å gå fra Torvet til Bergeløkka. Hva da med den valgte stasjonsplasseringen i Sandefjord der stasjonen skal ligge like nedenfor Bugårdsparken? En stasjon på Bergeløkka vil også få direkte adkomst fra den nye trafikkmaskinen på Farriseidet der det også skal anlegges en større bussterminal.

I flg. Bane NOR gir en stasjon på Bergeløkka ikke mulighet for knutepunktsutvikling. Men et samarbeid med Treschow Fritzøe kan også være en vinn-vinn-situasjon for begge parter i forbindelse med utviklingen av hele Bergeløkkaområdet. En stasjon på Bergeløkka vil også føre til mindre biltrafikk gjennom Larvik sentrum enn de to andre forslagene fra Bane NOR.

På Bommestad går traseen på en viadukt på ca. 7 m over terrenget. Stasjonen kan også alternativt legges på Bommestad med høy løsning som i Indre havn. Dette er heller ikke dokumentert eller vurdert av Bane NOR.

Bane NOR mener forslaget kan være kostbart, men dokumenterer ikke med anslåtte kostnader. For øvrig viser det seg at Bane NOR’s kostnadsberegninger ikke er til å stole på. På Østfoldbanen – strekningen Sarpsborg/Fredriksstad på 20 km har endt opp med en kostnadssprekk på 21 milliarder kroner! Tilsvarende har man også fått store overskridelser på Ringeriksbanen.

Bane NOR nevner heller ikke at traseen som er 470 m kortere enn den korteste av Bane NOR sine traseforslag, gir en samfunnsmessig besparelse (p.g.a. kortere reisetid). Ei heller at ikke en eneste bolig må rives på strekningen Elveveien til innslaget i Martineåsen. Slik vi har vurdert dette med de tilpasninger som må gjøres, vil heller ingen arbeidsplasser gå tapt.

Matjord spares på Tjøllingsiden og tunnelen går i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen og under Verningen.

Skal man vinne fram med andre alternative forslag enn de to foreliggende, er det viktig at politikerne har mot til å forlange andre alternativer utredet, og ev. innhente annen ekspertise enn Bane NOR, f.eks. Norsk Bane eller andre som ikke har Bane NOR som en konstant lukrativ oppdragsgiver.

Larvik 14.06.19

Pål Langvik, Finn W. Fjellanger, Anders Haugene.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til panel debatt 5 august 2019.

 

 

Foto:Google.com

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

Organisasjonene i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune inviterer herved til paneldebatt.

Tid: Mandag 5. august 2019 kl 17.30
Sted: Kantina på AOK, Borgejordet 23, 3269 Larvik.
TEMA: FUNKSJONSHEMMEDES LEVEVILKÅR DE NESTE 4 ÅRENE.

Møteleder: Redaktør i Østlands Posten: Erik Werner Andersen

Alle partiene som stiller med liste til kommunevalget i 2019, er invitert til å stille med en representant i panelet. Om de tar utfordringen, det finner du ut ved å komme på debatten!

Har du spørsmål du ønsker å stille de forskjellige politiske partiene med hensyn til hvordan hverdagen blir for mennesker med funksjonsutfordringer etter kommunevalget i Larvik 2019?  

Tanker omkring hverdagen, enten fordi du har en funksjonsutfordring eller som pårørende?  Send oss spørsmålene. Spørsmålene bør være av generell art, viktig at de ikke inneholder personsensitive opplysninger. Vi samler inn og skriver spørsmålene, disse oversendes så til politikerne som stiller som representanter ca en uke før paneldebatten.

Hvert parti vil få 3 minutter på starten til å presentere sitt parti, og hvordan de tenker å ivareta kommunens funksjonshemmede den neste 4 års perioden.

Det vil være en enkel bevertning.

Vi trenger påmelding, der ønsker vi å vite: navn, kontakt informasjon og eventuelle tilretteleggingsbehov.

Påmelding  og spørsmål sendes innen 15.07.19 til : [email protected]

Vi  ønsker deg velkommen !

Med hilsen

Alle organisasjonene som er representert i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det utført tilstandsrapporter på boliger i nærområdet til Grandkvartalet?

 

 

Foto:Bøkebloggen

Er det utført tilstandsrapporter på boliger i nærområdet til Grandkvartalet?

Larvik kommune ga 16 juni 2018 Grandkvartalet AS tillatelse til riving av bygninger i tråd med riveplan (søknadens vedlegg E-03), det vil si bygningene i Romberggata 3, Prinsegata 10, 12, 14 og 20, samt hotellets sidebygning mot syd/syd- vest og hotellets bygning i bakgården.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket på denne link. 

Protokolltilførsel fra Marie Offenberg:Før det gis igangsettingstillatelse anmodes tiltakshaver om å foreta en tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene i forbindelse med grunnarbeider ref. innkomne merknader fra naboer og vellag i området.
Les hele kravet fra naboene på denne link. Krav-i-forbindelse-med-igansettingstillatelsen-av-Grandkvartalet.

Som kjent utfører nå Larvik kommune omfattende arbeider i Bøkelia i Larvik sentrum hvor det legges nye vann, kloakk og overvann i alle gater. I forkant av oppstart av disse arbeidene så leide Larvik kommune inn Takstforum Telemark AS for å befare og registrere tilstand på boligene i Bøkelia.

Under ser dere litt av teksten fra rapporten fra takstmann

“Takstforum Telemark AS v/undertegnede har fått i oppdrag av prosjektavdelinging VVA i Larvik kommune ved prosjektleder Elma Selimotic om å befare og registrere tilstand på boliger i Bøkelia før arbeidet med graving i gatene starter. Det kan forekomme rystelser ved graving eventuell pigging eller sprenging og det er derfor utført registrering av synlige riss og sprekker i grunnmur, pipe og flisoverflater. Også eventuelt andre betongoverflater. Andre sprekker i plater og overganger er også regustrert.
Det legges ved bilde med kortfattet tekst der hvor det er sprekk.”

Nå viser det seg at Larvik kommune har mottatt første melding om skader på hus.

Under ser dere svaret fra prosjektleder i Larvik kommune.

“Kommunens byggeleder har vært på befaring hos dere og bedt dere melde skaden til forsikrings-selskapet. Vedlagt oversendes befaringsrapport utført i fm tilstandsregistrering før anleggsarbeidene var satt i gang.”

På bakgrunn av det som har skjedd i Bøkelia så bør det være et krav fra Larvik kommune at det utføres tilstandsvurdering av bygninger i nabokvartalene til Grandkvartalet for å dokumentere eventuelle skader, sprekker, etc. på bygningene.

 

Les også lørdagens innlegg “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Blir det ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre i Larvik ?

 

Foto:Larvik kommune

Blir det ungdomshjem ved Kløvertunet på Veldre ?

Larvik kommune ønsker å tilby Bufetat tomt for etablering av et ungdomshjem på Veldre. Den planlagte institusjonen vil ha plass til inntil 10 ungdommer fra 13 til 18 år som har behov for omsorg på institusjonen etter barneloven.

I dagens møte i planutvalget har rådmannen foreslått at at reguleringsplanen for ungdomshjemmet vedtas.

Se hele innstillingen i saken på denne link.

Ordfører Rune Høiseth (Ap) sier til NRK Vestfold tirsdag morgen at det ikke er fare for sikkerheten for beboere i området ved en etablering. Hør hele innslaget på NRK Vestfold på denne link.

I det samme innslaget på NRK er også leder i Grøtterød Velforening, Tom Aasrum også intervjuet. Naboer i området har som kjent protestert kraftig mot etableringen.

Det er anslått at etableringen av et ungdomshjem på Veldre vil tilføre omtrent 30 nye årsverk til kommunen. Det dreier seg her om statlige arbeidsplasser siden det er Bufetat som drifter slike omsorgsinstitusjoner.

Det ble opplyst på NRK at Høyre og Arbeiderpartiet ville støtte forslaget fra rådmann. Samtidig har både BedreLarvik og KRF kommet med forslag om avvise rådmanns forslag og at det må utredes andre steder i kommunen som er bedre egnet.

Hvor skal det bygges slike ungdomshjem?

Og har Larvik kommune “råd” til å takke nei til 30 nye arbeidsplasser ?

 

Les også lørdagens innlegg “Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.

 

Foto:Comune Andora

Larvik kommunes politikere og administrasjon på besøk i Andora i Italia.

Larvik kommunes politikere og administrasjon er denne helgen med på åpningen av en Heyerdahl-utstilling / Museum i Andora. Kontikimuseet og Thor Heyerdahl instituttet er også med.

Kommunestyret vedtok i 2016 at Larvik ble vennskapsby med Andora, Italia.

Andora i Italia er den kommunen hvor Thor Heyerdahl bodde i 25 år og flyttet tilbake hit i sitt siste leveår. Han bodde i Colla Micheri en middelalderby i Andora kommune. Heyerdahl døde i 2002, han har fremdeles et stort navn i dette området. 3 av hans barn har fortsatt tilholdssted i Colla Micheri.

Andora ligger i regionen Liguria i provinsen Savona i nord vest i Italia, 75 km fra grensen til Frankrike.

Se bildene fra feiringen i helgen.

Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora
Foto:Comune Andora

 

Foto:Comune Andora

 

Ta også en titt på Andoras facebookside hvor det er lagt ut flere videoer fra besøket.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *