Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

 

 

 

Foto:Google.com

Rådet for funksjonshemmede i Larvik inviterer til paneldebatt 5 august 2019.

Organisasjonene i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune inviterer herved til paneldebatt.

Tid: Mandag 5. august 2019 kl 17.30
Sted: Kantina på AOK, Borgejordet 23, 3269 Larvik.
TEMA: FUNKSJONSHEMMEDES LEVEVILKÅR DE NESTE 4 ÅRENE.

Møteleder: Redaktør i Østlands Posten: Erik Werner Andersen

Alle partiene som stiller med liste til kommunevalget i 2019, er invitert til å stille med en representant i panelet.

Her er en oversikt over hvilke partier , i den rekkefølgen de har meldt seg på ( de to siste meldte seg på etter artikkelen i Østlands Posten 🙂  )
Her er partiene som stiller med sine kandidater.
Bedre Larvik : Gry Anette Lie
Senter Partiet : Olav Nordheim  (sitter i rådet )
Rødt: Hanne Kleven
Høyre: Øyvind Heyn  (sitter i rådet)
Venstre: Terry Bob Gabo  (sitter i rådet)
MDG: Gry Caroline Aarnes
FRP: Per Manvik
Partiet de Kristne: Berit Fjære
AP: Espen Hetty Carlsen
Krf Larvik: Helge Ivar Vågen
Sv: Gunnar Eliassen
Liberalistene har sendt melding om at de dessverre ikke har anledning til å stille på debatten.

Har du spørsmål du ønsker å stille de forskjellige politiske partiene med hensyn til hvordan hverdagen blir for mennesker med funksjonsutfordringer etter kommunevalget i Larvik 2019?

Hvert parti vil få 3 minutter på starten til å presentere sitt parti, og hvordan de tenker å ivareta kommunens funksjonshemmede den neste 4 års perioden.

Det vil være en enkel bevertning.

Vi trenger påmelding, der ønsker vi å vite: navn, kontakt informasjon og eventuelle tilretteleggingsbehov.

Påmelding  og spørsmål sendes innen 31.07.19 til : [email protected]

Vi  ønsker deg velkommen !

 

Med hilsen

Organisasjonene fra SAFO og FFO i rådet for funksjonshemmede i Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon.

 

 

Foto:Larvik kommune/Risør kommune

Sommermøte med hyttefolk og feriegjester har blitt en tradisjon.

Risør kommune og Larvik kommune er begge kommuner med mye hyttefolk og feriegjester om sommeren.

Risør har ca 1700 hytter mens Larvik har ca 4800.

Begge kommunene er styrt av AP ordførerere.

Risør ordfører Per Kristian Lunden har gjort det til en årlig tradisjon å be inn hyttefolk og feriegjester som holder til i kommunen på sommeren.

Ordfører i Risør ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre, og gjerne det som kan tjene både besøkende og fastboende. Her kan du som har hytte, feriehus eller er feriegjest i Risør spørre om saker du er opptatt av eller si din mening til ordføreren. Risør kommune vil også orientere om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket. Se link til arrangementet her.

Kjære ordfører Rune Høiseth ! Hva gjør du for de 4800 feriegjestene som har hytter i Larvik ?

Bøkebloggen sitter med dokumentasjon som viser at du ikke svarer opp henvendelser fra hytteeiere. Er det ikke ganske skremmende når du ikke svarer opp når en hytteeier “roper om hjelp”? Første brevet ble sendt 27 mai 2019 men dessverre ikke besvart. Purringen ble så sendt 3 juli 2019.

Og det er spesielt ille når det står følgende tekst i det siste brevet:  (Brevet kan du lese på denne link.)

“Hva skal Larvik kommune tjene på å ha en administrasjon i plan og bygg som driver den som sin egen butikk uten å rette seg etter gjeldende reguleringsplan, da kan en lure på om det finnes bindinger mellom utbyggere/entreprenører /saksbehandlere og tilsynsmyndighet.”

“Undertegnede har en bror som har arbeidet som jurist i et fylke nord for Dovre. Riktignok ikke med byggesaker. Jeg konfererte litt med han før helgen . Han hadde hadde konferert med en kollega som hadde byggesaker i fylket som kom med følgende kommentar ”Ja ,men Larvik kommune er jo kjent for sin ukultur i plan og bygg.”

Til info så ble ordfører kontaktet av Bøkebloggen onsdag 17 juli 2019 både på telefon og i mail angående saken og vi informerte han om at vi la ut en sak om dette.

Rune Høiseth ga følgende tilbakemelding i saken:

“Jeg er kjent med at byggesak følger opp denne klagesaken, på utførelsen ( ikke klage på bygg). Jeg kan ikke være mer presis nå , pga ferieavvikling fra involverte .
Jeg skal snarlig svare opp henvendelsen som ble sendt undertegnede 27. Mai.”

Rune Høiseth, du er styreleder i Larvik kommune. Er det ikke snart på tide å ta signalene om hva som foregår i administrasjonen?

Og kan du ikke ta en telefon til din partikollega i Risør og få oppskriften på hvordan kommunen ved ordfører Lunden henvender seg til hytteeiere og fastboende for å skape en bedre kommune for alle?

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035 i Larvik.

 

 

Kart:Larvik kommune

Planprogram for KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2035

Bolig, næring og fritidsbebyggelse Innspillsperioden til Kommuneplanens arealdel gikk fra 21. desember 2018 – 15. februar 2019.

Det ble åpnet for innspill om disse temaene:

  1. Bolig – i tilknytning til lokalsentrene Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad, eller utvidelse av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur.
  2. Næring – nye næringsområder + utvidelse av eksisterende næringsområder og/eller innspill til endring av underformål til eksisterende næringsområder (hvilken type næring).
  3. Fritidsbebyggelse – nye områder til fritidsbebyggelse + fortetting i eksisterende avsatte områder til fritidsbebyggelse – bak 100-metersgrensa langs sjøen.

Les mer om bakgrunnen for Planprogrammet på denne link.

Under kan dere se kart over noen av områdene som er foreslått endret fra LNF/grøntområder til Fritidsbebyggelse.

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

Kart: Larvik kommune

 

 

Alle innspillene og søknader finner dere inne på Larvik kommunes hjemmside på denne link.

I perioden januar – februar 2020 skal følgende skje:

  • Mulighet for å komme med høringsuttalelse til planforslaget.
  • Dialog på stand i by/tettsteder.
  • Åpne dager.
  • Samhandlingsmøte
  • Informasjonsmøter/folkemøter.

Det er derfor viktig at alle innbyggere og hytteeiere i Larvik kommune allerede nå tar en titt på alle innspillene som har kommet inn. Ta en titt på kartene til Larvik kommune på denne link.

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune-melkekuer

“Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer,” skriver Oddvar Andreassen.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune-melkekuer

Undertegnede mener å ha hørt følgende visdomsord, hvis ikke kan vi lage ett: Hvis bonden blir fattig må han for all del ikke selge melkekua.

Larvik kommune med Deres politikere og med rådmannen i spissen har gjort det i lang tid allerede, nå kan dette skje igjen. Hva sikter jeg til, jo: Larvik kommune har i årevis ikke vedlikeholdt og foretatt løpende oppgradering av kommunale eiendommer som i vedlikeholdt og oppgradert stand kunne brukes i lang tid framover. Betydelig antall eiendommer er kjørt så lang ned vedlikeholds-messig at de er blitt helt ubrukelige, forstå det den som kan.

Eller er det noen “kommunale” som mener at all kommunal virksomhet MÅ drives fra helt nye eiendommer som er bygget etter siste TEK??, mener noen at gamle vedlikeholdte og oppgraderte bygninger ikke kan brukes til virksomheter som for eksempel skoler?? Hvorfor ble skolebygningen, Nanset skole solgt?? Hvorfor er eiendommen som Norskskolen har holdt til i, ikke blitt løpende vedlikeholdt?? Hvorfor blir ikke gamle Mesterfjellet skole oppgradert til fortsatt bruk som skolebygning?? Er det noen som virkelig mener at LØPENDE jevnlig vedlikehold/oppgradering av eksisterende bygningsmasse er dyrere enn å bygge nytt??

Nå ser jeg at det fremsettes andre alternativer for “Verdensmesteren” og Norskskolen, leie lokaler fra det private næringsliv som: Norgesgruppen eiendom as, Thon Eiendom as, Fritzøe eiendom, Grandkvartalets eiendom med flere.
Til store eiendomsinvestorer vil jeg si: Sats i Larvik, ingen risiko da kommunen “tar” alle ledige lokaler i framtidens Larvik, Larvik kommune vil bli Deres svært gode kunde.

Vel, kan forstå at ikke alle De folkevalgte som styrer skuta i disse dager forstår alt dette, men Rådmannen og kommunens eiendomsforvaltere !!!!!! Forøvrig, hva er den egentlige grunn til at herr Per Sortedal forlater “skuta” i disse dager mon tro??

Hva bør gjøres, jo følgende: Lei en midlertidig brakkerigg for Norskskolen, sett i gang oppgradering av og mulig tilbygg til gamle Mesterfellet skole slik at den også i fremtiden kan brukes som skolebygning, dette inntil kommunens økonomi igjen blir så sterk at det er rom for å skifte gamle bygg med nye. Og husk, innvesteringen blir på vår egen felleseide bygning. Må det bygges noe helt nytt, så må det bygges kommuneide bygg.

La oss for all del bli eiere og brukere i “egne” hus, la oss ikke gjøre andre rike på vår “fattigdom” og dårlig politiske standpunkter. (Vi har gjort lang nok tabbe med “Rådhuset” og leie hos Trygve Bøe, leieforholdet skulle bare være midlertidig og vare i noen få år!!!).

Forøvrig har jeg registrert at rådmannen nå ønsker seg EN medarbeider/kommunalsjef for kommunal ingeniørdrift i tillegg til eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Dette tror jeg er feil, en slik god person finnes knapt da dette egentlig er to forskjellige fag.

Problemet som jeg nå har belyst her viser med all tydelighet at vi frem for alt nå trenger en god bedriftsøkonom til å styre kommunens eiendomsmasse og fortelle rådmannen og kommunens valgte politikere hva som er riktig og god langsiktig eiendomsforvaltning. Dette fordi det i mine øyner har blitt tatt alt for mange gale eller manglende beslutninger tidligere. Til å “styre” det rent byggetekniske har vel kommunen allerede gode medarbeidere vil jeg tro, hvis ikke kan en “vanlig” bygningsingeniør ansettes.

Til sjef for kommunens ingeniørdrift (rør i grunn, brøyting, asfalt-arbeide m.v.) trengs en god ingeniør eller tidligere bygg- maskinentreprenør, mange slike dyktige folk fins i det private næringsliv.

 

Larvik 18.07.2019

Oddvar Andreassen

 

Les saken om ulovlighetene rundt ei hytte på Lamøya på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Er det på tide at Larvik henter inn filmregissøren Harald Zwart i forbindelse med ulovlighetene på Lamøya?

Etter å ha lest om byggesaken og hyttesaken på Lamøya i Larvik så kan dette nå sammenlignes med en sak fra Fredrikstad kommune i 2015.


foto: youtube

Kong Jon-Ivar og De Gode Hjelperne

Utbyggingen av 40 sjøhytter i Husebukta på Hankø i Fredrikstad kommune var i 2015 gjenstand for en mer enn ti år lang betent konflikt mellom utbyggerne og motstandere i nærområdet, med filmregissøren Harald Zwart i spissen.

Utallige ganger har planer og tillatelser vært påklaget, og saken har vært i retten i flere runder.

Filmregissøren Harald Zwart laget flere filmer om hvordan ansatte i kommunen og utbyggerne hadde fått godkjente sine planer.

Her kan dere se en av filmene han laget ”

Etter å ha fulgt rettssaker som endte opp i hemmelige forlik og nå sist en tilsynssak på en solgt hytte på Lamøya fikk redaksjonen assosiasjoner til denne filmen om en kommune som overkjører sitt folk. Denne filmen omhandler egenrådige politikere og ansatte i kommunalt foretak som nekter å lytte til de de skal tjene.

Har ikke disse ulovlighetene rundt hytten på Lamøya vært varslet for mange år siden?

Og hvorfor har ikke grunneier, rådmann, kommunalsjef, byggesaksjef og tilsynet tatt tak i dette for flere år siden?

Oser ikke dette kameraderi og forskjellsbehandling for å skjerme en ansatt i Larvik kommune?

Er det ikke nå på tide å hentet inn filmregissøren Harald Zwart for å lage filmen om konfliktene på Lamøya?

Les hele saken på Dagens Næringsliv på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bortskjemt er på plass i Kongegata i Larvik sentrum

 

 

Foto:Bøkebloggen

 

Bortskjemt er på plass i Kongegata i Larvik sentrum

Bortskjemt har nå flyttet fra Øvre Torggate 2 til flotte nye lokaler i Kongegata 20. Butikken er utrolig flott med mye lys og åpne rom.

Bortskjemt er en akkurat passe stor velværesalong i Larvik sentrum, hvor du kan være deg selv, slappe av og bli skikkelig bortskjemt med en av salongens behandlinger. Nina, Zydre, Johanna og Janne er alle dyktige på sine fagområder.

Her kan du få veiledning innen mote, hår eller make up.

Butikken har mange fine klær i mange str, fra str 34-54.

«Slapp av,- det er lov å bli Bortskjemt»

 

Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz
Foto:Lill-Guro Hitz

 

 

Les også innlegget ” Nå må vi være realistiske” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Flåtten har ikke tatt ferie !

 

Foto:Folkehelseinstituttet

 

Flåtten har ikke tatt ferie !

I Norge finner vi skogflåtten stort sett langs kysten fra Oslo til Helgeland. Det er spesielt mye flått langs kysten på Sørlandet.

Skogflåtten har mange ulike navn i Norge. Skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m. er alle navn som brukes, men som oftest kalles den bare flått eller skogflått. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og har i den forbindelse potensial til å overføre en del sykdommer.

Skogflått er en midd. Den har åtte bein, og ikke noe tydelig skille mellom hode, bryst og bakkropp. Les mer om skogflåtten på denne linken.

Skogflåttencefalitt, eller TBE som sykdommen også kalles er en sykdom forårsaket av et arbovirus kalt TBE-virus. Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt.
I motsetning til Borrelia-bakterien hvor det er liten risiko for smitte de første 24 timene etter flåttbitt, kan TBE-viruset overføres umiddelbart etter et flåttbitt. Les mer om TBE-viruset på denne linken.

TBE er en potensielt farlig infeksjon som kan gi langtidsplager dersom man får betennelse i nervesystemet, og ikke bare den milde forfasen. Både problemer med det kognitive (hukommelse, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer etc.) og andre plager som hodepine, lammelser og balanse- og bevegelsesproblemer kan ramme opp mot en tredjedel av pasientene som har hatt alvorlig TBE.

Det var totalt 26 tilfeller av TBE i Norge i 2018. I 2017 var det 16. En vet ennå ikke hvorfor det var en økning i fjor.

Det var 6 tilfeller av TBE Larvik i 2018, og 8 tilfeller i Porsgrunn (kommunen med flest tilfeller).
Til sammenlikning så var det tilsammen 3 tilfeller  i Mandal, Kristiansand og Arendal.

Det er som regel ikke mulig å bekjempe flått i naturen.

Du bør bruke lange bukser og dekke deg til ved anklene når du ferdes på områder med mye flått. Du kan også redusere risikoen for flåttbitt ved å smøre myggmidler som inneholder DEET eller Icaridin på klærne dine.

Snakk med veterinæren om resept på midler mot flått for å beskytte hunder og katter.

Det er viktig at du kontrollerer deg selv, hunden og katten, etter turer områder med mye flått. Husk at flåtten gjerne oppsøker skjulte og tynnhudede steder som knehaser, lyske, armhuler og området bak ørene. De kan også finnes andre steder på kroppen.

Du finner masse informasjon om flått og TBE på Folkehelseinstituttet på denne link. 

Flåttsenteret på Sørlandet Sykehus er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber for å øke kunnskapen om diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer. Flåttsenteret tilbyr informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer. De driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og kurs/undervisning. Senteret er ikke en behandlingstjeneste, men kan gi råd og veiledning per e-post og telefon og tar imot henvendelser fra både helsepersonell, pasienter og andre som har spørsmål om flåttbårne sykdommer. Du finner mer informasjon om Flåttsenteret på denne linken. 

 

Les også innlegget “Prosjekt Husebykroken omsorgsboliger.” på denne link. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

 

Foto:Larvik kommune

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

Bygningsmyndigheten i Larvik kommune har i forbindelse med befaring på en eiendomm 18.12.18 blitt oppmerksom på at det har vært utført søknadspliktige arbeider på eiendommen Brunvallveien 94, gbnr. 4119/2 ved at det er igangsatt etablering av veg til Brunvallveien 106.

Blant utført arbeid er det bl.a. sprengt bort fjell med en lengde på 11m. Videre har veien en bredde på 3m. For at etablering av veg skal kunne omfattes av SAK 10 § 4-2 bokstav a) er det en forutsetning at det er mulig å tilbakeføre terrenget til slik det var før inngrepet ble gjort.

Etter kommunens vurdering etter befaringen var vegen tiltenkt å være permanent og ikke midlertidig.

Flertallet av politikerne i Planutvalget oppfordret rådmannen den 5.3.2019 til å vurdere politianmeldelse av tiltak gjennomført innenfor 100 metersbeltet i strandsonen, Brunvallveien 106, Brunlanes.

Saken ble så sendt over til Fylkesmann 21.3.2019 for videre behandling. Se hele saken på denne link.

Fylkesmann svarer opp Larvik kommune 15.5.2019 og anmoder om tilleggsopplysninger i saken.

“Slik Fylkesmannen forstår saken, har kommunen gitt veiledning til ansvarlig søker om at det kan anlegges en midlertidig anleggsvei i krøtterstien/gloven på eiendommen uten søknad eller tillatelse iht. SAK10 § 4-2. Kommunen har også gitt informasjon om at terrenginngrep som omfattes av bestemmelsen må være av en slik karakter at de kan tilbakeføres og ikke blir permanente etter at anleggsperioden er over.”

“Fylkesmannen ber om informasjon ift. hvordan kommunen ser for seg at en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei på eiendommen etter SAK10 § 4-2 ville se ut. Vi ber også om kommunens kommentar til anførselen i tiltakshavers klage av 22.01.2019 hvor det står at det allerede under befaringen 14. november 2018 ble omtalt at det ville være nødvendig å fjerne en del av den aktuelle fjellnabben for å kunne komme frem på anleggsveien med maskiner. Endelig ber vi om en tilleggsredegjørelse fra kommunen på hvorvidt det er tilfelle at deler av veien kan anses som en lovlig anlagt midlertidig anleggsvei etter SAK10 § 4-2. Hvis ja, ber vi klarlagt hvilke deler dette er. Hvis nei, ber vi om en tilleggsbegrunnelse for hvorfor veien i sin helhet må anses søknadspliktig og dispensasjonsavhengig.”

Fylkesmann ber om kommunens snarlige tilbakemelding, senest innen 29. mai. Se brevet på denne link.

Rådmannen i Larvik svarte opp Fylkesmann i brev 27 mai. Se brevet på denne link. 

Fylkesmannen kom med sitt vedtak 7 juni 2019 og opprettholder kommunens vedtak av 21.01.2019. Hele vedtaket kan leses på denne link. 

Larvik kommune politianmeldte 2 juli arbeidene på Brunvallveien 106.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *