Nå som valget er over.

“Derfor utfordrer jeg, nok en gang, Bringedal og Høiseth å vise ansikt og ansvar,” skriver Tore Larsen.

Foto: Bøkebloggen

Nå som valget er over.

Sannheten må fram om Kongegata alternativet. Nå må Bringedal og Høiseth svare !

Først må jeg få lov til å gratulere Bringedal som i følge ØP sist mandag, blir ny ordfører. Det tror jeg kan bli bra for Larvik, selv om jeg helst hadde sett at Høiseth hadde fortsatt. Arbeidetpartiet ble jo det største partiet også ved dette valget.

Valget er over og det er tid for en oppsummering og ettertanke. Før valget gikk Høyre og Arbeiderpartiet sammen om Kongegata alternativet for ny jernebanetrasse og stasjon i Larvik.

Som mange kanskje husker har jeg ved flere anledninger bedt om svar på hvordan de har tenkt å løse problemene for alle de cirka 200 -220 husstander som blir berørt og jevnet ved jorda. Det blir resultatet med dette alternativet.

Jeg vet det er mange som allerede nå ikke har det så greit. Det sper seg frustrasjon, fortvilelse og søvnløse netter. Det og miste boligen sin på en slik måte må være forferdig. Jeg er også gjort kjent med at noen som har lagt ut sin bolig for salg allerede, men ikke har fått en eneste interessent. Det kan en jo godt forstå. Ingen kjøper en bolig som skal rives.

Som kjent må disse boligene erstattes fullt ut, hvor staten har ansvar sammen med kommunen. Mine innlegg vedrørende erstatningsgrunnlaget og utregninger bør være kjent fra mine tidligere leserbrev i ØP. For eksempel en leilighet beliggende i Prinse kvartalet og hva de kan kreve erstattet i verdier, av beliggenhet, størrelse og standard.

Det er ikke usannsynlig at erstatningene vil ligge på ca. 4 mill. pr. enhet hvis en bruker dagens marked. Tar du og ganger det med 220, så har du svaret.

Så langt jeg kan se, så er det ingen som bestrider mine beregninger.

Nå er det jammen på tide at svarene kommer, slik at de berørte ser hva de kan vente seg, og om hvordan erstatningene blir beregnet, og om framdriften.

Og hva er grunn til jeg ennå ikke har mottatt noe svar? Verken fra Høyre eller Arbeiderpartiet. Det er det mange som lurer på. Jeg har kommet til at det må være mangel på kompetanse og kunnskap. Eller at dere innser hvor forferdig galt dette blir. Har dere ingen medfølelse for andre mennesker og deres hverdag.

Derfor utfordrer jeg, nok en gang, Bringedal og Høiseth å vise ansikt og ansvar. Dere skal ikke slippe unna. Mitt råd: Innkall alle berørte til et møte og la de få sannheten om galskapen på bordet. Jeg blir gjerne med.

Tore Larsen

 

Les også tidligere  innlegg “Hva skjer nå med jernbaneplanene i Larvik?” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Til sengs med «fienden»?

Hvem av oss kunne ha forestilt seg at Larvik Ap kunne finne på å gå til sengs med erkerivalen Larvik H etter valget?” skriver Erik A. Sørensen. 

Til sengs med «fienden»?

Hvem av oss kunne ha forestilt seg at Larvik Ap kunne finne på å gå til sengs med erkerivalen Larvik H etter valget? H har anklaget og bebreidet Ap for mye de siste 8 årene, men så, få dager etter valget, kapitulerer forhandlerne i Ap og ønsker å gå til sengs med erkerivalen? Sittende Ap ordfører sier sågar at «det handler om å ta Larvik videre», så han gir gladelig fra seg ordførerkjedet. Snakk om falitterklæring. Brudesvenn Sp, med varaordfører vervet i dag, som attpåtil gikk høyt ut på banen dagen etter valget og skulle ha ordføreren, blir sittende igjen med svarteper og som fyrbøter? Det gjenstår å se om grasrota i Ap, om det fortsatt er noe igjen av den, godkjenner på medlemsmøtet en slik underkastelse av erkerivalen H.

Både Ap og H har etter valget uttalt i ØP at BedreLarvik er en uønsket samarbeidspartner. Klar tale. Vi er nok langt mer tydeligere og mer direkte i politikk i mange saker, tar tak i forhold som ikke virker rettferdige og fremmer helt nye og bedre løsninger. Slik vil BedreLarvik fortsatt arbeide for et enda bedre Larvik.

Når nå Ap går til sengs med H, så kan kanskje sikring av egne posisjoner i forskjellige verv hatt mer å si enn alt annet og hva velgerne ønsket? Det må være en særdeles bitter pille å svelge for Høiseth å kaste inn håndkleet og bytte kontor. «Alt for Larvik» eller for hvem…?

BedreLarvik gikk til valg på: «Tid for endring»! Vi har levert. Nå blir det endring! Med et svært godt valg bak oss, dobler vi også antall representanter i kommunestyret. Igjen tusen takk for tilliten Larvik!

13.09.2023 er det på nytt kommunevalg. Om sengehyggen mellom Ap og H varer i 4 år og frem til valgkampen høsten 2023, finner vi kanskje Ap og H på samme stand med samme program og i blå uniform?

Vi i BedreLarvik ser i alle fall med begeistring frem til fire nye år i kommunestyret med dobbelt så mange representanter. BedreLarvik vil fortsette å gjøre vårt for «å ta Larvik videre» med å representere alle innbyggerne i hele kommunen, ikke kun en elite. Ny jernbane med rasering av sentrum, uten mulighet til å bygge nye bygninger på tunnellokket, og stasjon i bratthenget i Kongegata, samt dundrende fjern- og godstog fra Sika gjennom byen og bompengering rundt Larvik by, er i hvert fall ikke med på å «ta Larvik videre».

Frem til konstituering av nytt kommunestyre den 23.10.2019 er vi spent på om det fortsatt er varmt og godt på soverommet til Ap og H, eller om fyrbøteren Sp har forlatt rommet og temperaturen er i ferd med å nå frysepunktet. 

 

Erik A. Sørensen, gruppeleder BedreLarvik

 

Les også tidligere  innlegg “Jernbanesaken er grunnen til at AP, H og SP inngår politisk samarbeid i Larvik.på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

AP´s ufravikelige krav…

“Men tristeste er det at Høyre er med på det,” skriver Stig Hatlo.

Foto: Privat, larvik. kommune.no, larvik.høyre.no

AP´s ufravikelige krav…

«Ingen kommunale tjenester skal konkurranseutsettes eller privatiseres»!!

Dette skal altså Høyre være med på og underskrive. Helt utrolig og skremmende. Kommunens fremste oppgave skal være å kontrollere virksomheter – sjekke at lover og regler blir overholdt i pakt med det arbeidsgivere og arbeidstakere er blitt enige om.

Forstår ikke Høyre at AP´s krav er at de fortsatt skal forbeholde seg retten til å kontrollere seg selv?

De av oss som har vært politikere før vet utmerket godt hvordan tabber og feil begått av kommunalt ansatte skjules og feies under teppet uten at det får konsekvenser av noen art. De få gangene feil er kommet det politiske nivået for øre, har den ansvarlige kommunalt ansatte stått frem og sagt:»Jeg tar ansvaret»! Ingen konsekvenser.

Poenget mitt er ikke på noen måte å si at kommunalt ansatte gjør en dårlig jobb, men kun peke på at det å kontrollere seg selv og egen virksomhet ikke alltid er en god kombinasjon. Konsekvensene med kontroll for folk i det private næringsliv kan bli katastrofale. De offentlig ansatte kontrollørene kan være ubarmhjertige! Men mot seg selv…? Nå virker det som kommunen ikke tåler at noen driver ting bedre og smartere enn dem selv, og tjener de attpåtil penger er det forferdelig. Da er det altså bedre at det offentlige sørger for å få monopol, og får kontrollere seg selv?

De vil ikke ha konkurranse. Forstår ikke at det kan være innovativt – kan endre ting til det bedre. Det er trist. Men tristeste er det at Høyre er med på det.

Skal vi i Larvik få den kommunale økonomien på rett spor må vi være innovative, løse oppgaver på en smartere måte. Finnes løsningen andre steder enn i kommunen skal vi altså si nei?

 

Stig Hatlo Frp

 

Les også tidligere  innlegg “Jernbanesaken er grunnen til at AP, H og SP inngår politisk samarbeid i Larvik.på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Jernbanesaken er grunnen til at AP, H og SP inngår politisk samarbeid i Larvik.

 

 

Foto: Bøkebloggen, høyre.no, ap.no

Jernbanesaken er grunnen til at AP, H og SP inngår politisk samarbeid i Larvik.

Plutselig finner Ap, H og SP i Larvik ut at de skal samarbeide for å få ordførerkjedet.

Dette virker merkelig siden Erik Bringedal i H i valgkampen har vært så klar på hvor tydelig de ville ha et skifte for å få fart på Larvik og Bringedals harde utfall mot sittende ordfører i NRK debatten sist uke.

Ordfører Høiseth mente at det var full kontroll siden gjelda blir betjent. Bringedal var mer bekymret og mente at det måtte inn ny politisk ledelse.

Du kan høre hele debatten på denne linken.

Men i dag tirsdag 17 september forteller Rune Høiseth på NRK grunnen til samarbeidet. “Det å få en avslutning på jernbanesaken var viktig for at Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har inngått en intensjonsavtale om å styre Larvik sammen de neste fire årene, sier nåværende ordfører Rune Høiseth (Ap). Du kan høre hele intervjuet med Rune Høiseth på denne link.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva skjer nå med jernbaneplanene i Larvik?

 

 

foto:banenor.no

Hva skjer nå med jernbaneplanene i Larvik?

Bane NOR og Larvik kommune er uenige om hvor dobbeltsporet skal gå over Tjølling og AP, H og SP går inn for stasjon i Kongegata. Bane NOR anbefaler Indre havn som ny stasjon.

Til orientering ble det gjort vedtak i Larvik kommunestyre 21.08.2019 av Kongegatakorridoren. Ca 220 eiendommer ligger innenfor båndleggingsområdet i planen. Det er forutsatt at regulering skal være påbegynt innen 4 år og ferdigstillt innen 8 år. Dette avhenger blant annet av bevilgninger over statsbudsjettet.

Siden Bane NOR har innsigelse til Verningen-korridoren er ikke vedtaket i kommunestyret rettskraftig. Kommunedelplanen må derfor til mekling hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Som kjent har også Sandefjord kommune kommet med innsigelser til Verningen-korridoren. Link til saken.

Det er ikke avklart når meklingen vil skje, men prosessen vil trolig starte i løpet av høsten. Hvis det ikke oppnås enighet, går saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er usikkert hvor lang tid en slik prosess kan ta.

Bane NOR vil ikke kjøpe ut grunneiere før de vet nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå. Det blir avklart når kommunestyret vedtar reguleringsplanen.

Ordfører Rune Høiseth gikk ut i ØP 19 mars 2019 og sa følgende:

– Jeg har full forståelse for de bekymringene som beboere og eiendomseierne har, sier Høiseth.
Ordføreren sier han ville følt på samme måte selv, og lover å gå i gang med å se på muligheter for å hjelpe dem som ganske sikkert vil bli rammet av en framtidig jernbaneutbygging.
– Jeg ønsker at vi setter i gang med verdifastsettelse av eiendommene alt før arbeidet med en reguleringsplan starter, men vi må vente til det er tatt en avgjørelse om trasévalg og stasjonsplassering, forhåpentligvis før sommeren, sier han.
Høiseth sier at han ønsker at Larvik skal følge den samme modellen som Drammen har valgt, hvor kommunen tilbød å innløse eiendommer som med stor sannsynlighet ville bli rammet av jernbaneutbyggingen, før Bane NOR kunne foreta innløsning.
– Det ønsker jeg at vi skal gi et tydelig signal om at vi skal gjøre også i Larvik, og at vi setter i gang en politisk prosess om dette så snart som mulig, sier han.
– Når Drammen har gjort dette, så kan vi klare det også. Det er ingen tvil om at dette også er statens ansvar. Det kan være at kommunen må forskuttere, men praktiske løsninger må vi avklare og avtale med Bane NOR Eiendom, sier Høiseth.
Høiseth sier at en slik prosess nødvendigvis vil måtte ta litt tid, men at det er viktig å komme i gang med prosessen så snart som mulig.

Hva nå ordfører Rune Høiseth? Hvor langt har du kommet i prosessen ? Du skylder de 220 berørte eierne en statusoppdatering.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Røkkes skyskraper til Larvik?

 

Foto: larvik.kommune.no

Røkkes skyskraper til Larvik?

Larvik kommune og aktører i næringslivet jobber nå for å få Røkkes og Rev Oceans AS «Verdenshavenes hovedkvarter» til Larvik.

Hør hva ordfører Rune Høiseth uttalte til NRK om saken på denne link. 

Du kan også se saken omtalt på NRK 1 torsdag kveld. Hør innslaget fra 1min og 52 sek på denne link. 

Hvor vil du ha skyskraperen, Sjøparken, Bergeløkka, Alfred-Andersen tomta eller Revet?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Det skal bo folk i husa.

“Burde jeg selge nå? Men hvem vil kjøpe en bolig som skal jevnes med jorden?” skriver Mai Grunden.

Foto: Bøkebloggen

Det skal bo folk i husa.

Mens det politiske landskapet i Larvik kommune faller på plass, lurer jeg på hvordan innbyggerne som bor i rivningstruede boliger ser på fremtiden.
Det er sikkert delte meninger. Noen synes kanskje det er greit, mens andre bekymrer seg. Vi vet jo faktisk ikke om Kongegatastasjon blir realiserbart – og eventuelt – når.
RENT PRAKTISK
Jeg ville personlig begynt å tenke over om jeg skal bytte ut et punktert vindu, det integrerte kjøleskapet som synger på siste verset, male og pusse opp leiligheten/huset mitt?
Burde jeg selge nå? Men hvem vil kjøpe en bolig som skal jevnes med jorden? Og hvilken pris kan jeg få? Har kommunen råd til prisen boligen er verdt? Har kommunen råd -til eventuelle mellomlegg?
SNARLIG SVAR
For en del av beboerne – en god del vil jeg tro – er det viktig med svar på om, når og hvordan, raskt.
Det bor jo folk i husa, og det gjelder deres hjem og fremtid.
Mai Grunden

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Prosjekt ny vann- og avløpsløsning til Padlehytta og Naturskolen.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett til 30 000 kroner ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prosjekt ny vann- og avløpsløsning til Padlehytta og Naturskolen.

Larvik kommune har fått konsulentbistand på et forprosjekt for etablering av vann- og avløpsløsning for Dalheimbukta/Framnesodden i Farris.

Kostnadsramme var inntil kr 250.000,-, alle kostnader inkludert. Nå søkes det om ytterligere kr 200.000,-!

Saken var oppe til behandling i dagens kommunestyre.

I dag ble det enstemmig besluttet å utsette avgjørelsen til kommunestyremøtet 16 oktober. Rådmannen skal vurdere om det kan etableres billigere løsninger.

Les hele dokumentet ” Framnesodden avløpsløsning” på denne linken.

Kostnadene er nå stipulert til ca 4 millioner kroner.

Kunne det holdt med å investere i et nytt elektrisk toalett på Padlehytta til 30 000 kroner ? For eksempel dette fra Cinderella. 

Denne saken startet med at Larvik kommune /v saksbehandler (avgått kommunalsjef )Tom Henning Ruud  ikke anbefalte videre drift av Padlehytta  i sin innstilling til Mattilsynet og Fylket. Les hele saken på denne linken fra februar 2017. 

Turistforeningen bruker Padlehytta kun i sommerhalvåret  og det bør holde med et nytt elektrisk toalett.

Hvordan kan Larvik kommune med en gjeld på 4 milliarder bekoste et nytt kloakkanlegg stipulert til nærmere 4 millioner kroner til Naturskolen ?

Vi håper Padlehytta får godkjent videre drift med en løsning med elektrisk toalett eller snurredo.

 

Les også hva Kjell Ronald Hansen skrev om prosjektet i en sak fra 2018 på denne link. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvordan kan disse to inngå et politisk samarbeid i Larvik?

 

Foto: Bøkebloggen, høyre.no, ap.no

Hvordan kan disse to inngå et politisk samarbeid i Larvik?

Plutselig finner H og Ap i Larvik ut at de skal samarbeide for å få ordførerkjedet.

Dette virker merkelig siden Erik Bringedal i H i valgkampen har vært så klar på hvor tydelig de ville ha et skifte for å få fart på Larvik og Bringedals harde utfall mot sittende ordfører i NRK debatten sist uke.

Ordfører Høiseth mente at det var full kontroll siden gjelda blir betjent. Bringedal var mer bekymret og mente at det måtte inn ny politisk ledelse.

Du kan høre hele debatten på denne linken.

 

Les også Kjendlie Felumbs tidligere  innlegg “Dette er et ran” på denne link. 

Les saken hvor NRK intervjuet ordfører, BedreLarvik og prosjektsjef i Bane Nor etter beslutningen i kommunestyret her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Anti-korrupsjon på den politiske agendaen hos partiene i Larvik kommune.

 

PIXABAY

Anti-korrupsjon på den politiske agendaen hos partiene i Larvik kommune.

Bøkebloggen skrev denne saken sist søndag. Alle partiene ble oppfordret til å fortelle velgerne hva partiene hadde gjort for å sette fokus på anti-korrupsjonen.

Under kan dere se kommentarene fra de partiene som svarte og kommentarene er lagt inn i den rekkefølgen de svarte opp.

Til info så svarte ikke Arbeiderpartiet opp etter at ordfører ble purret opp tre ganger på mail. Heller ikke Rødt og Partiet de kristne har svart.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *