Visjon for Nevlunghavn er der himmel og hav møtes.

VISJON

FOR

NEVLUNGHAVN

ER DER

HIMMEL og HAV

MØTES

Hvorfor kan man spørre og her er svaret:

Vestfolds sydligste sted

Nærkontakt med havet

Nærkontakt med været

200 år med Losing

150 år med fiske

Tallrike badeplasser

 

Lun Havn

Illustrasjonen viser koblingen mellom himmel, hav, brygge og sentrum.

Her ser vi et dronebilde sett mot vest over Havnefjorden. Øverst ser vi Havneberget og Langesundsfjorden, Bamlekysten og ytterst Jomfruland. Lengst til venstre i bebyggelsen har vi Mehren og Villumhuset med Platabadeplassen nede i biledkanten. Lenger til høyre har vi Sjøsstua (Gult) og Gjestgiveriet med rødt tak. Langs sjøsida ser vi Gunnhildsberg, Lenasstrand, Lakseberget, Vadbuholmen med båtopplagsplass, Rekefabrikken, Moloen og Fiskemottaket. Innen for sjøsiden ser vi Brygga med Kanalen og Nordre havn. På høyre side av havna slynger Blåbakken seg og ender i bildets nederste høyre hjørne. Parallelt med Blåbakken til høyre ser vi Brunlanesveien som ender opp på Bryggetorget foran Gestgiveriet.

Nevlunghavn eller Havna i daglig tale ble grunnlagt av Los Hans Andersøn i 1685. Det finnes ingen veinavn, eller plakett som hedrer denne personen i Havna. Det er forøvrig heller ikke andre veinavn som har hele personnavn på stedet. Det eksisterer kun 4 veinavn nede i den delen som verneplanen omfatter, Brunlanesveien, Blåbakken, Karibakken og Blombakken. Den siste har sin opprinnelse i den første toller i Havna Philip L. Blom (1790-1870) som holdt til i nr. 3.

Vi har nå i 2020 akkurat avsluttet en 3 års periode med VA hovedprosjekt, veibelysning og fiberkabler til alle de 89 husene som er omfattet av verneplanen. Det betyr at den tekniske infrastruktur er helt ny og møter alle miljøkrav til rensing av spillvann og føring av overvann. Det omfatter også nye veilegemer med nye kummer med korrekt fall og merking. All heder til Larvik kommune og de to hovedentreprenørene Sandnes og Brødrene Tveter.

Så er det framtida, hva skal vi i felleskapet sette på dagsorden?

Hvordan skal vi utvikle stedet som vi alle er både glade og stolte av?

Hvilke utfordringer står vi som lokalsamfunn ovenfor og hvordan kan vi løse dem?

Et nøkkelord er naturligvis visjonen som er overskriften, men det er også deltagelse fra de lokale lag og foreninger slik som Vellet, Fortidsminne foreningen, Båtforeningen, Bedehuset og Brunlanes Historielag. Næringsdrivende: Nevlunghavn Nyttige Selskap, Fiskeforeningen, Gjestgiveriet, Nevlunghavn Bakeri.

Av offentlige etater som Statens vegvesen, Larvik kommune (herunder skolene), Vestfold og Telemark fylkeskommune må delta i felleskapet og få og gi gode innspill i prosessen som vi ønsker.

Utfordringer:

Museums lokaliteter for Loser, Fiske og Skipsfart.
Parkering av huseieres biler.
Sikre folks tilgang til sjøen.
Sikre folks tilgang til Havneberget, gamle stier holdes i hevd.
Sikre likebehandling av byggesøknader i vernesonen.
Opprydding langs sjøen.
Badeplasser skiltes.
Offentlige uteplasser for kulturtilstelninger skiltes.
Sikre vann kvalitet innerst i brygga.
Rehabilitering av gamle Hovedbygg og Bryggerhus.

Muligheter/Løsninger:

Inngå langsiktige avtaler med foreninger eller huseiere om museale aktiviteter.
Utarbeide et styringsdokument for parkerings arealer.
Lage kart over alle potensielle stier og adgangsoner.
Lage kart over alle hus i vernesonen.
Skilter på alle hus i vernesonen.
Legge fram forslag om amfiscene.
Vannet innerst i brygga får bypass rør anlagt til sjøen.
Videreutvikle et arkitektonisk styringsdokument for rehabilitering av gamle hoved og bryggerhus med huseier deltagelse.

Utarbeidet av:
Hans Gunnar Edwardsen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Påsken på Bøkeskogen Eldresenter i Larvik.

“Dette er INGEN kritikk til hjemmesykepleien som løper bena av seg,” skriver Tone M Torgersen.

Foto: Bøkebloggen

Påsken på Bøkeskogen Eldresenter i Larvik.

Dette er INGEN kritikk til hjemmesykepleien som løper bena av seg.

Det er meg en ære å bli oppfattet som både irritert eller kranglete så lenge jeg krangler for de gamle og syke som i disse dager har det svært vanskelig.

Nå er det påske og mange av oss nyter solen ute på terrasser i gode stoler, – eller i andre solvegger ute i naturen. Jeg unner dere det alle sammen. Nyt livet og denne underlige påsken uten familie og venner. De fleste av oss lider ikke nevneverdig av den grunn. Griller fyres opp og herremåltider inntas hos svært mange av oss.

Men ikke alle har mulighet til det. I dag besøkte jeg Bøkeskogen Eldresenter, og det var et trist og deprimerende skue.

Skam dere Larvik kommunes ansvarlige ledere !

Ikke engang en middag blir spandert på de gamle i påsken selv om de er isolert fra sine kjære og nære. De må kjøpe egen mat fra butikken, og spise den alene i sine egne leiligheter både torsdag, fredag og lørdag. Pårørende får ikke være der grunnet smitte, og ikke kan de pårørende ta sin mor eller far hjem heller i frykt for Corvid 19.

Takket være Jensens konditori fikk jeg bestilt en bløtkake til dem i går som leveres lørdag, for det var det heller ikke tenkt på.

Og om ikke det er nok, så opplevde jeg i dag å se at det ikke var satt ut et eneste sommermøblement slik at de som bor der kunne sitte litt ute. Et par av beboerne hadde fått med seg 2 stoler slik at de kunne sitte i solen, men resten måtte sitte på rullatoren.

Er det mulig !

Jeg håper virkelig at de som sitter på pengesekken i Larvik kommune får en fantastisk påske med sol og god mat, – og spesielt nå med den visshet at de ikke klarte å gi så mye som en tørr kjeks til de gamle i disse boligene.

Og jeg må si at selv om dette er Larvik kommune, så mistenker jeg at det ikke står bedre til i de andre kommunene som har stengt omsorgsboliger med døgnbemanning.

Tone M Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Pålegg fra Fylkesmannen om ny risikovurdering av grunnforurensning i Bukta-Stavern.

 

Pålegg fra Fylkesmannen om ny risikovurdering av grunnforurensning i Bukta-Stavern.

Nå har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gitt Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Fylkesmannen pålegger Larvik kommune med hjemmel i forurensningsloven § 51 å utarbeide en tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern. Fylkesmannen finner ikke at rapportnr. 113092r1 datert 28.09.2018 oppfyller pålegget som ble gitt den 04.11.2016, og krever ytterligere vurderinger og utarbeidelse av en revidert tiltaksplan innen 01.06.2020.

Se hele pålegget her. Risøya.Pålegg – utarbeidelse av risikovurdering og tiltaksplan – Bukta – Stavern – Larvik – grunnforurensning

Fylkesmannens tiltaksplan av 28.09.2018 er vurdert opp mot pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan datert 04.11.2016. Se hele vurderingen her.  Risøya. Fylkesmannens kommentarer til risikovurderinger 

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker antagelig Fylkesmannen en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Viser også til uttalelsen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark datert 13.03.2020 på denne link. 

Allerede i 2012 ble det gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse som visste at det lekket ut store mengder av
en kreftfremkallende miljøgift i området. Kommuneadministrasjonen i Larvik skulle den gang drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området. Antagelig mener Fylkesmannen nå at det ikke er gjort grundige nok undersøkelser. Les hele saken fra NRK i 2012 på denne link.

Miljøvernforbundet har også hatt stor fokus på dette. Miljøvernforbundet frykter for menneskeliv om det ikke blir et nasjonalt forbud mot å bygge boliger på nedlagte søppelfyllinger. Les saken fra NRK i 2018 her.

Vi ser frem til å lese den nye reviderte tiltaksplan og risikovurdering om grunnforurensning som Larvik kommune nå skal utarbeide. Fristen er senest 1 juni 2020.

 

Les også Rolf Døvles innlegg om biblioteket  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *