Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning?

 

Foto:Kartverket/BaneNOR

 

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning?

Ekstremt høye vannstandsnivåer oppstår når lavt lufttrykk og vind øker vannstanden. Dette kalles stormflo og kan alene øke vannstanden med mer enn én meter langs norskekysten.

Er dette grunnen til at Bane NOR ønsker Indre havn høy løsning istedet for lav løsning?

Ekspertene viser til forskning som beviser at havnivået langs norskekysten i slutten av inneværende århundre vil stå 40 til 80 cm høyere enn i dag.

Dette er noe planleggere av nye bygg og andre konstruksjoner i strandsonen bør ta innover seg.

Kartverkets nye nett-tjeneste «Se havnivå i kart» er utviklet for å hjelpe  til bedre å forstå konsekvensene av økt havnivå og stormflo. Det er første gang en slik detaljert kartlegging gjøres for Norge.

Alle som har bosatt seg i vannkanten bør ta en titt på Kartverkets nye tjeneste !

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Mens vi venter på Grandkvartalet og ny jernbane stasjon

 

 

Mens vi venter på Grandkvartalet og ny jernbane stasjon.

Bøkebloggen skrev en tilsvarende sak i mars 2016. Bildene under er fra denne saken.

Lokalavisen hadde også en stor sak i august 2016, “Store murbiter løsnet fra gamle China City.”
Her var både bygningskontrolløren og bygningsinspektøren avbildet og det skulle settes i gang tiltak mot utbyggerne av Grandkvartalet.

Søndag 13 januar 2019 observerer vi at politiet nå har sperret av det samme området.

Er det ikke snart på tide at det settes i gang riving av disse falleferdige bygningene i sentrum av Larvik?

Legger ved en del bilder som ble tatt lørdag 12 mars 2016.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Stå opp og tal Roma midt i mot.

“Er valget av ny stasjon i Kongegata de ”rødes” hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?” skriver Erik Svensen

 

 

Foto:Bøkebloggen/Nye Larvik.kommune

 

Stå opp og tal Roma midt i mot.

Er valget av ny stasjon i Kongegata de ”rødes” hevn over de som har tjent penger i Larvik sentrum?

At de folkevalgte såkalte ansvarlige politikerne ikke en gang tar med deler av befolkningens synspunkter er skremmende og minner om hvordan de behandlet borgerne sine i gamle Sovjet unionen.

Byråkratene i BaneNor har nok også partiboka i orden, så for dem er det enkelt å overbevise ”sine egne”.

Det påstås fra enkelte at befolkningen ikke har vært på perrongen når toget går, kan det komme av at vi er blitt for dårlig informert?

Vårt eneste lokale medium er jo AP’s parti avis, og ser jo av uttalelsene til redaktøren hvem sin side han er på.

Når det er sagt er jo Høyres innsats på linje med de som har styringen, ikke de engang tenker på de næringsdrivende og handelstanden i byen vår. Hva med arbeidstakerne som også står i fare for å miste jobbene sine pga raseringen i sentrum og tapte skatteinntekter til en fra før av dårlig økonomisk stilt kommune. Er dette tatt med i regnestykket?

Har også sett at politikere som var i mot Grand kvartalet nå går for indre havn høy løsning?

Larvik har gjennom etterkrigstiden stort sett blitt styrt av arbeiderpartiet mens vår nabo Sandefjord har hatt et borgerlig styre. Tiden har vist hvem som har gjort tingene riktig.

I Larvik har vi mistet alle de store industriarbeidsplassene, vi har fått et tilnærmelsesvis dødt sentrum og nå skal det gravlegges for alltid.

Min oppfordring til politikerne er, stå opp og tal Roma midt i mot og lytt til folket.

Erik Svensen

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Kongegata korridoren i Larvik sentrum

 

Foto:Bøkebloggen

 

Kongegata korridoren i Larvik sentrum.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke –Larvik ble behandlet i dagens formannskap og kommunestyre i Larvik.

Per Manvik, som kjemper for en stasjon utenfor sentrum, kom med et forslag om å utrede andre alternativer. Forslaget ble nedstemt.

Erik A. Sørensen, BedreLarvik ville utrede Bergeløkka som stasjonsalternativ. Forslaget ble nedstemt.

Rådmannen anbefaler at alle alternativene, også de Bane NOR fraråder, legges ut på høring. Foreløpig vurdering ut fra foreliggende materiale og sett i lys av en totalvurdering av kostnader, konsekvenser og videre prosess for hele strekningen ser rådmannen kombinasjonen av Kongegata høy og Stålaker øst som de mest relevante alternativene å anbefale for videre prosess. Selv om rådmannen på nåværende tidspunkt har noen betraktninger rundt hovedavveiinger for de ulike alternativene, ønsker rådmannen å avvente sin endelige anbefaling til etter at høringsinnspillene foreligger.

Rådmannen er opptatt av de demokratiske rettighetene som følger av en planprosess og ønsker at høringsperioden utnyttes fullt ut til å innhente mer informasjon, engasjere innbyggere og skape en god og kunnskapsbasert plattform for den endelige politiske beslutningen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Les hele rådmannens innstilling her. 

Vi har lagt med bilder fra Jegersborggata til Johan Sverdrups gate som viser en del av bygningene som eventuelt må rives for å etablere en ny stasjon i Kongegata.
(Til info så er bildene av byggene som er merket av på Bane NOR sine utredninger.)

 

 JegersborggataTrygves gate    Haralds gateTorget   Torget PrinsekvartaletFelumbygget, TorgetTorgetTorget Faugstad gården Bredochsgate Bøkkerveien Brannvaktsgata, “Larvik Rørhandel” bygget  Kongegata  KongegataJohan Sverdrups gate /  Treschow gate Johan Sverdrups gateJohan Sverdrups gate

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Den siste appell til politikerne!

“Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene,”skriver Morten Bakkeli.

Den siste appell til politikerne!

Det vedtaket dere fatter på onsdag avgjør hvilken plass dere får i historiebøkene. Enten blir dere omtalt som kommunestyret som reddet Larvik sentrum, eller så blir dere omtalt som kommunestyret som “drepte” Larvik sentrum. Dere er så opptatt av å sette Larvik på kartet. Tenk hvor berømte dere hadde blitt på riksplanet om dere ble kjent som “det heltemodige kommunestyret som talte Bane NOR midt imot”. Dere hadde til og med slått hamarsingene!

Det er et ubestridelig faktum at de personer og de partier som kjemper sterkest for et tredje alternativ vil gjøre det best under høstens kommunevalg. Larvikingene kommer til å gjøre en flittig bruk av kumuleringer og noen er kanskje så frustrerte at de velger å sitte hjemme. Det er ikke umulig at ordførerkjedet kan sitte rundt en annen persons hals etter valget. Hvis dere svikter flertallet av Larviks befolkning, hvordan kan dere klare å se dem i øynene etterpå? Selv om det ligger lenger framover i tid, hvordan kan dere klare å se butikkeiere i øynene når dere har fratatt dem deres livsgrunnlag? Når eiere må stenge sine forretninger går kommunen glipp av sårt tiltrengte skattepenger. Har dere tenkt på det? Har dere tenkt på hvor dere skal finne ledige lokaler til dem?

Nå vil dere kanskje si at dette er tomt snakk: “Våre forgjengere rev Smithegården, Thirudgården, Buggegården og Farris Bad uten at det fikk konsekvenser”. Tidene har endret seg. Sosiale medier har gjort folk mye mer bevisste og de har ikke de samme troskapsbåndene til partiene som før. Jeg tror ikke at det finnes en eneste politiker som ønsker å tape et valg.

Dere er valgt av oss for å ivareta våre interesser, vår kultur og historie. Det påhviler dere et tungt ansvar. Å rasere vår kulturav med viten og vilje burde være straffbart. Husk at det er oss larvikinger dere må ta hensyn til, ikke Bane NOR.

Jeg leser at noen av de som argumenter for Kongegata-alternativet anvender uttrykk som “det kan jo hende” og “det kan vel tenkes”. De bare tror, men vet ikke. Alle vedtak må være basert på kunnskap.  Hvis man bygger et vedtak på ønsketenkning og høytflyvende utopier, kan resultatet bli katastrofalt. Politikerne er ikke uansvarlige tenåringer. De ønsker å framstå som ansvarlige. Da må de vise det.

Jeg ber medlemmene av Larvik kommunestyre om primært å anmode Bane NOR om en utredning av Bergeløkka og sekundært å anmode om en utredning av Hovlandbanen (eller Månejordet), slik at man har noe å falle tilbake på dersom Bane NOR skulle forkaste Bergeløkka. Eirik Losna Nygård skrev i sin mastergradsoppgave i 2013: “En stasjonsløsning på østsiden av Bøkeskogen opp mot Nanset kunne vært en god løsning med tanke på trasévalget gjennom byen. På denne måten ville det vært enklere å komme seg under Bøkeskogen og over Hammerdalen uten at kotehøydene ville vært et problem. Likevel ønsker ikke kommunen en spredning av byen ut mot Nordbyen kjøpesenter som ligger i dette området. Dette er fordi de ønsker et sentrum som ligger slik det gjør i dag, med tyngdepunkt i Torget og ut mot havna”.

Hvis ikke, er man tilbake til den opprinnelige striden mellom Indre Havn og Kongegata, og disse løsningene er uakseptable for Larviks beboere.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kan feire byjubileum uten by

 

Foto:Dyveke Bast

 

Larvik kan feire byjubileum uten by.

2021 skal Larviks 350 års byjubileum feires! I den anledning ønsker politikerne og byjubileumskomiteen innspill og ideer til markeringen, skriver de. Feiringen bør ha blikk både bakover, fremover og ikke minst til samtiden.

Rett før det store jubileet står Larvik by foran en trussel om uopprettelige ødeleggelser. Vestfolds viktige transportåre Jernbanen skal legges tvers gjennom byen. Det er ett av to; Enten vil det bli en løsning som avskjærer byen fra havet i enda større grad enn i dag. Eller det blir en tverrgående trase gjennom byens sentrum. Et nådestøt for byens fineste bygninger, plasser, gateløp og dens forretningsliv.

Ved en løsning gjennom sentrum må det legges inn i planen et krav om å dokumentere og gjenreise bygninger som blir revet. På steder tilnærmet der de opprinnelig sto. Slike tiltak er utført i f. eks. Bergen.

Fortidsminneforeningen har uttalt seg i denne saken tidligere, vi har støttet Bergeløkka-alternativet. Men fremfor alt fraråder vi de to aktuelle løsningene, enten de er høye eller lave.

Larvik er en stor kommune. Jernbanestasjonen må være lett å nå for alle i kommunen, ikke trekkes inn i bevaringsverdig bebyggelse. Dette kan ikke kreves av oss. Holmestrand og Sandefjord legger stasjonene utenfor det gamle sentrum.

Politikerne må tenke praktisk for tilgjengelighet for oss alle. Dermed ivaretar de også byens kulturhistoriske og estetiske verdier. De unngår å ødelegge byens beste deler; tre- og murbebyggelse fra 16-17-1800-tallet og moderne tid – og Larvik kan fortsette å fremstå som et Napoli i sammenheng med havet og øyene der ute.

Vi kan riktignok feire Vestfoldbanens 140-års jubileum i 2021. Men det blir ikke noen Larvik by å feire jubileum for hvis politikerne vedtar å ødelegge den nå

 

Dyveke Bast
leder Fortidsminneforeningen Vestfold

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Et godt demokrati skal ikke trumfes av tid.

 

Foto:google.maps

 

Et godt demokrati skal ikke trumfes av tid.

Er det noen gang for seint for debatt i saker som engasjerer og komme med nye forslag?

I Jernbanetrase-valget er det ikke for seint slik rådmann legger opp prosess med vedtak i januar og juni. Kommunestyret kan den 9 Januar velge å fatte vedtak om at flere alternativer skal vurderes, utredes og begrunnes og at prosessen blir forlenget. Kommunestyrets 43 representanter er de som avgjør når det er for seint.

Involvering med et bredt kunnskapsgrunnlag er avgjørende i et godt demokrati. Det kan ikke trumfes av tid. Bane Nor har sammen med flertallet i formannskap og kommunestyret utredet to sentrumsalternativer som vekker sterke reaksjoner som kan leses i Øp og på sosiale medier. Som folkevalgt for Venstre er jeg grunnleggende åpen for innspill og ønsker flere alternativer velkomne. Det gir oss mulighet å tenke i forkant, sammen – noe som både er billigere og bedre enn å bygge og angre i ettertid.

I tillegg til Bergerløkke og Bommestad løftes Elveveien frem og som folkevalgt har jeg fått tegning på utvikling av jernbanestasjon på Månejordet. Også et sentrumsalternativ, men med plass både til busser og parkering og med inspirasjon fra Holmestrand kan det bygges for flere innganger med blant annet gangtunneler.

Saken viser at ideene, løsningene og grunnlagene for å fatte vedtak ikke er tilstrekkelig utredet og drøftet. Det er ikke om å gjøre å ha villest ideer, men å tenke sammen. Og det er vel derfor som både Frp, mange av oss i Venstre, og stemmer fra innbyggerne høres om Bommestad som et alternativ. Ikke fordi det nødvendigvis må være den beste løsningen – men ønsket om å vite om det er en bedre løsning enn Kongegata og Indre Havn. Samme sak gjelder både Elveveien, Bergeløkka og nå det siste tilskuddet Månejordet.

Det er den grunnleggende forståelsen for delaktighet og involvering som splitter. Opplevelsen av å ikke bli tilstrekkelig hørt gjør at protestene og reaksjonen kommer som et brev på posten. Alternativene som er utredet skaper ikke en trygghet og tillit til at dette er det beste for Larvik og togpassasjerene men kanskje kun det beste for Bane Nor. Og derav ikke heller trygghet at de folkevalgte kan fatte riktig vedtak. Da risikerer man å undergraver sin rolle og i forlengelsen tiltroen til demokratiet.

Det er vi som er folkevalgte som er de eneste som kan fikse på det og unngå det. Og oppskriften kan være ganske enkel:

  1. Ta imot innspill fra innbyggere/banebyggere om stasjonsplassering og trasevalg.
  2. Be Bane Nor om utredninger/vurderinger  av de alternativene som finnes.
  3. Legg frem utredningene med forklaringer uten konklusjoner.
  4. Sett trasesvalgene inn i visjonen av Larvik.
  5. Så kan kommunestyre fatte vedtak.

Da jobber vi på lag med innbyggerne, på lag med fremtiden. Mitt mandat er å stå opp for prosessen og ta innbyggernes synspunkter på alvor. Det betyr ikke at alle skal få viljen sin, men at alle skal bli tatt på samme alvor. Derav står jeg og flere med meg for at flere alternativ skal bli belyst for å gi gode saklige begrunnelser på hva som er mulig og ikke mulig.

Men det viktigste må tross alt være at flere skal ta toget. Hvis kommunestyre bevilger ekstra tid og gir Bane Nor i oppgave å gjennomføre ytterligere utredninger, så kan vi få svar på hvordan disse står seg opp i mot Kongegata og Indre Havn. Er de gjennomførbare, er de et bedre valg for miljø, innbyggere og utvikling av Larvik? Eller viser det motsatt, at de er mindre attraktive alternativer.

Når vi har kunnskap kan flere godta at saken ikke gikk sin vei men aksepterer sakens utfall fordi det var et godt grunnlag.

Det er et godt demokrati.

 

Magdalena Lindtvedt
Ordførerkandidat, Larvik Venstre

 

Motstridende vurderinger av Bergeløkka

“Bergeløkka blir sett på som ett av de store utviklingsområdene i Larvik,” skriver Morten Bakkeli.

Foto: google.maps

 

Motstridende vurderinger av Bergeløkka.

Underskriftskampanjen om å utrede Bergeløkka og Alfred Andersen som det tredje alternativet fikk 251 signaturer på ei uke. Den kompletterende kampanjen om å utrede Bommestad som det tredje alternativet fikk 221 signaturer på ei uke. Kampanjen der man kun ønsker Kongegata har kun samlet inn 90 underskrifter på over ei uke. Minstekravet er 200 signaturer. Dette er klar tale fra Larviks befolkning. Det ønsker et tredje alternativ. En venn av meg snakket med én av NSBs lokførere, og han mente at Bergeløkka var en meget god løsning.

Jeg har lest både Eirik Lokna Nygårds mastergradsoppgave fra 2013 og Bane NORs analyse av Bergeløkka-løsningen. Det er påfallende at flere av de tingene som Nygård framhever som positive ved Bergeløkka er utelatt av Bane NOR.

Bane NOR skriver at med Bergeløkka blir det lengre vei for syklende og gående til stasjonen. Hvorfor refererte ikke Bane NOR til Nygårds idé? Han foreslo at for å bedre tilgjengeligheten til området kunne man vurdere å anlegge en gang- og sykkeltrasé under Bøkeskogen. Dersom dette lot seg gjøre, ville passasjerer som ankommer stasjonen fra sør – dvs. sentrumsområdet – slippe å gå en omvei rundt skogen. I og med at stasjonen er forespeilt under bakkenivå kunne denne traséen legges i plan med stasjonsområdet og føres ut i en utgang mot sør. Visuelt kunne dette også være en god løsning, da passasjerene ville komme ut på toppen av byen med utsikt over sjøen.

Bane NOR skriver at Bergeløkka er omkranset av Farrisvannet, E18, Bøkeskogen, Farriselva og veisystemet i Hammerdalen, det er altså svært begrenset areal rundt en eventuell stasjon for utvikling av et godt kollektivknutepunkt, i tillegg til byutvikling og fortetting rundt kollektivknutepunktet.

Nygård har en helt annen oppfatning: Det vil være tilstrekkelige arealer til å bygge ut stasjonen som et trafikalt knutepunkt som også vil være hovedknutepunktet for bussrutene. Området egner seg godt til dette, da beliggenheten kan bli et naturlig sentrum der regional trafikk møter den lokale trafikken. På denne måten vil også de regionale rutene slippe å kjøre ned til sentrum for å treffe korresponderende ruter som kan frakte passasjerene videre … Denne lokasjonen ligger både i tett tilknytning til det lokale hovedvegnettet, samt det regionale nettet og E18. Det gjør at tilgjengeligheten med bil er stor i dette området. Det vil også være plass til å opprette nok parkeringsplasser til det behovet som trengs, selv om det foretrekkes å legge disse under bakken for å spare de frie arealene til annet bruk.

Bergeløkka blir sett på som ett av de store utviklingsområdene i Larvik. Stasjonsområdet kan inkluderes i et helt nytt byområde, og har mye potensiale for utbygging da det er relativt få hensyn å ta med tanke på eksisterende bebyggelse. Dette står i sterk kontrast til Bane NORs påstand om at Bergeløkka ikke vil gi byutvikling.

Ikke minst på grunn av divergensene mellom Nygårds mastergradsoppgave og Bane NORs analyse, bør Bane NOR utrede Bergeløkka på nytt.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien 

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kampen om nye Vestfold tingrett

 

 

 

Foto: PV-arkitekter, Erik A Sørensen og ordfører Gleditsch

 

Kampen om nye Vestfold tingrett.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte fredag kveld en sak fra Sandefjords Blad om kampen om lokasjon av nye Vestfold tingrett. Som kjent ønsker både Larvik, Sandefjord og Tønsberg tingretten i sin kommune.

Bjørn Ole Gleditsch skrev følgende kommentar på sin facebook side:

“Nå er det viktig at vi i sterkere grad protesterer og synliggjør at staten forfordeler statlige arbeidsplasser til spesielt Tønsberg. Sandefjord kommune kan være en minst like god vertskommune og det er kritikkverdig når staten over flere tiår har bidratt til denne urettferdigheten.Statlige arbeidsplasser bidrar til høy kompetanse og gir store ringvirkninger for sentrumsutvikling.Gjør det dere kan for å få til en endring og bruk alle lovlige virkemidler for at dette budskapet kommer frem.Tønsberg kommune som er en vesentlig mindre kommune enn oss har minst 61% (gamle tall) av alle statlige arbeidsplasser i Vestfold, Sandefjord har 7%.”

Erik A Sørensen fra BedreLarvik utfordret ordfører Gleditsch om at Larvik har den beste tomten for tingretten.

Kommentarene fra Sørensen og Gleditsch kan dere lese her :

 

Skjermdump:Facebook ordfører Gleditsch

Takk Erik A. Sørensen og BedreLarvik for at du setter fokus på denne viktige saken.

Det blir utrolig spennende hvor den nye tingretten havner.

Hvilken by tror du nye Vestfold tingrett vil havne i?

 

Les også tidligere innlegg “Ny vurdering av Bergeløkka stasjon?”

Les også tidligere innlegg “Nå må vi ikke sove i timen igjen” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *