Ønsker ikke Larvik Havns styre og ledelse innsyn?

 

Ønsker ikke Larvik Havns styre og ledelse innsyn?

Vi leser nå at Larvik Havn har betalt ut 24 millioner kroner til Norsk Jernbanedrift. Syv millioner er ren erstatning for oppsigelse av kontrakten og resten av millionene er for arbeid entreprenøren gjennomførte.

Havnedirektøren ønsker heller ikke å gå i detaljer om hvordan partene kom fram til erstatningssummen.

Er det ikke snart på tide at rådmannen krever mer åpenhet rundt Larvik Havn sin drift?

Det første som bør gjøres er at styreleder og direktør i Larvik Havn legger ut møteprotokoller fra styremøter som er avholdt.

I 2019 er det avholdt styremøter både i januar og februar. Det mangler protokoller fra begge møtene i februar. Se oversikt fra Larvik kommunes og Larvik Havns hjemmesider i dag 22 mars 2019.

 

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund har tidligere uttalt følgende til Kommunal Rapport.

– Dette er helt i strid med demokratiske spilleregler og lovfestede regler for saksbehandling, sier hun til Kommunal Rapport.

– Formålet med møteprotokoller er at befolkningen skal kunne følge med i det som skjer. De må foreligge og gis innsyn i raskt. Noe annet er illojalt mot innbyggerne, sier hun.

 

 

Les innlegget “Larvik kommune kjøper iFokus barnehagene” på denne linken. 

Les også innlegget “Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?” på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?

 

Hvem i Larvik kommune er ansvarlig for dette?

Her i disse omsorgsboligene på Tjøllingvollen bor det syke og gamle mennesker!

Hvor er vedlikeholdet?

Det koster ikke mye å vaske, male eller bytte ut dører, vinduer, framfor å la det råtne!

Undrer på hvem i kommunen som er ansvarlig for dette??

Er det de samme som nå har vedtatt å kjøpe private barnehager for 73 mill.kr?

Her er flere bilder fra omsorgsboligene på Tjøllingvollen.

 

Les innlegget “Larvik kommune kjøper iFokus barnehagene” på denne linken. 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune kjøper iFokus Barnehagene AS for 73 mill.

 

Foto: iFokus.no

Larvik kommune kjøper iFokus Barnehagene AS for 73 mill.

Rådmannen ønsket at kommunen kjøper iFokusbarnehagene, men i formannskapet forrige uke satte politikerne foten ned.

Men i dagens kommunestyremøte støttet flertallet rådmannens innstilling.

Kommunestyrets flertall med 23 stemmer (Ap Sp m.fl.) vedtok i dag å kjøpe iFokus barnehagene for 73 mill. kroner.

Kjøpet finansieres ved hjelp av låneopptak!

Rådmannen foreslår nå å legge ned Varden og Valby barnehager på grunn av oppkjøpet.

Se link til iFokus sin hjemmeside som viser hvilke barnehager som selges.

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Løsningsorientert? Eller bare problemfiksert?

“Det meste er mulig, bare man legget godviljen til,” skriver Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger.

Foto:bokebloggen.no

 

Løsningsorientert?Eller bare problemfiksert?

Tore Kaurin i Statens Vegvesen går bastant ut mot vårt forslag til krysning over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet beskrevet i høringsuttalelsen i forbindelse med kommunedelplan for dobbeltspor Stokke-Larvik. Og uttaler til ØP at de ikke vil akseptere at noe av det nye trafikkanlegget på Farriseidet rives til fordel for en jernbane med stasjon på Bergeløkka. Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Simen Slette Sunde følger opp med en påstand om at vi ikke kommer gjennom (trafikkmaskinen) uten å måtte rive eller bygge nytt. Kommunikasjonsrådgiveren fortsetter med å svartmale forslaget med påstand om at det er stor fare for å skade Bøkeskogen. Bane NOR mener også at denne korridoren (traseen) vil komme i konflikt med ny E 18. I tillegg påpeker Bane NOR også at Bergeløkka er en usentral beliggenhet.

Når Kommunikasjonsrådgiver Sunde til alt overmål påstår at sporet må krysse både Storgata og Brunlanesveien, over eller under og i verste fall føre til en byggegrop i flere hundre meters lengde og opptil 25 m dybde ved Bergeløkka, og massiv byggegrop ved Farriseidet, må han i beste fall ha misforstått vårt forslag fullstendig.  Når han i samme artikkel på Op.no forsøker å skremme folk med at viadukten/jernbanebruen over Farriseidet kan risikere å få en høyde på 35 m over havoverflaten, glemmer han samtidig å opplyse at laveste omkringliggende terreng ligger med en høyde på ca. 23 m over havoverflaten.  Det vil med andre ord si at bruen vil kunne få en maksimal høyde i forhold til omkringliggende laveste terreng på ca. 12 m – hvis man ser bort fra bunnen i det smale elveleiet på dette stedet – dersom kommunikasjonsrådgiverens antagelser er riktig. Det høres unektelig langt mindre dramatisk ut når det blir kommunisert på denne siste og mest relevante måten.

Påstandene over kan tyde på at overnevnte personer ikke har lest eller satt seg grundig inn i vår høringsuttalelse eller ikke forstått denne.

Vårt forslag er basert på at traseen som er beskrevet å gå på viadukt m/bruløsninger over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet, med plassering mellom den nye E-18 bruen og de to nye rundkjøringene som er beskrevet, og litt syd for den lille og smale lavereliggende bruen som skal bygges (for adkomst til Kilen m.m.) Vi baserer oss heller ikke på at den nye trafikkmaskinen eller deler av denne skal/må rives på Farriseidet.

Vi ser imidlertid en mulig konflikt med Skyveien (avkjøringsveien til E-18), hvilket er beskrevet i vår høring inkl. forslag til løsning av denne mulige konflikten. Men Bane NOR har også en tilsvarende konflikt når de skal krysse Brunlanesveien som må bygges om samt at den nye Kiwibutikken må rives ved deres planlagte løsning av problemet.

Det meste er mulig, bare man legget godviljen til. Vårt forslag har selvfølgelig et kostnadsmessig aspekt, men vil muligens bli rimeligere enn de 2 alternativene som Bane NOR har lagt frem. I tillegg innebærer vårt forslag samfunnsmessige økonomiske besparelser som følge av kortere trase (ca. 470 m) enn den korteste av Bane NOR sine traseer og tilsvarende kortere reisetid. Og ikke minst slipper man å rive boliger og i beskjeden grad å måtte rive næringsbebyggelse.

Under tittelen «David mot Goliat» hadde vi et innlegg i ØP den 11.03.19 om vårt forslag. Det er ikke uten grunn at vi valgte denne tittelen.  I forbindelse med vår høringsuttalelse forsøkte vi å få bistand av et firma til å visualisere vårt forslag. Firmaet kunne ha hjulpet oss, men siden de også jobber for Bane NOR med tilsvarende modeller, tok de ikke sjansen på å bistå oss og takket nei til et evt. oppdrag.  Vi valgte derfor selv å lage forenklede modeller av forslaget. Det er for øvrig en kjensgjerning at alle de store rådgivningsfirmaene i Norge har store oppdrag for Bane NOR, ikke minst i forbindelse med InterCity. Det kan derfor også være vanskelig å finne uavhengige firmaer som evt. kan påta seg arbeidet med en 3-partskontroll av Bane NOR’s utredning av vårt forslag. Slik det nå har utviklet seg, vil Bane NOR ikke foreta seg en grundig utredning av vårt forslag med mindre det fattes et lokalpolitisk vedtak om dette. Vi ser også at det vil «ligge langt inne» for Bane NOR nå å innrømme at vårt forslag eller andre forslag som har blitt lansert i den senere tid, er bedre eller evt. like gode som Bane NOR’s 2 foreliggende forslag.

En liten utsettelse som følge av nye undersøkelser og utredninger av vårt forslag, vil ha minimal betydning for prosjektet i et minimum 150 års perspektiv som den nye traseen for jernbanen vil vare.

 

Larvik 18.03.19
Anders Haugene, Pål Langvik, Finn W. Fjellanger

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Lover og regler

“Det var kun to politikere som tok utfordringen og kom hit”, skriver Ole Henrik Pettersen.

Lover og regler

Når kommunene ikke følger lover og regler. Hvem skal man da henvende seg til ? Når en kommune gjør livet til en handikappet til et mareritt på grunn av feilprioriteringer så har man i dag liten mulighet til å få gjort noe med dette. At en kommune satser mer på kultur en de satser på helse oppgaver, ja det forteller vel sitt.

Når man går og ber om hjelp så gir de muntlige svar og da vet de at saken stopper opp. Man kan jo ikke gå videre til andre instanser ut i fra et muntlig avslag. Hvilke regler og lover skal kommunene forholde seg til når det gjelder folks helse? Hva gjelder i forhold til hjelpemidler? Hvor lenge skal man vente i forhold til en behandlings tid?

I min kommune må man vente 7 måneder før en ergoterapeut kommer og ser på hva man har krav på og eventuelt trenger av hjelpemidler slik at man kan klare seg mest mulig alene. Det kan ta opp til 6 måneders behandlings tid etter dette før man får svar og eventuelt får et hjelpemiddel.

Er dette forsvarlig?

Og hvilket lovverk gjelder?

Og hvem kan hjelpe oss hvis vi ikke får hjelp?

En nabo og jeg har prøvd å utfordre politikere og ledelsen i kommunen til å komme hit for å prøve den hverdagen så alt for mange har. Det var kun to politikere som kom. Helseledelsen i kommune har i grunn vært lite villige til å gi svar på ting eller komme i dialog med oss. Så derfor vil jeg komme med følgende spørsmål.

Hvorfor har ikke vi som sliter med helse krav på et verdig liv?

Er vi kun en belastning?

Hvorfor er det alltid oss det skal gå utover hver gang man skal spare penger?

At kommunene sier at de ikke har penger til helse ting er vel en prioriterings sak. Ut i fra statlige overføringer så er det jo rart at sentrale politiker står og skryter av at ting skal bli bedre for oss når de lokale politikere sier det motsatte.

Er det mulig og få noen svar på noe av dette?

 

Ole Henrik Pettersen.

Stavern

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Monica Mæland og Per Manvik sterkt uenig om nye regler på campingplassene.

 

printscreen:google.com, nrk.no

 

Monica Mæland og Per Manvik sterkt uenig om nye regler på campingplassene.

Regjeringen vil innføre nye brannsikkerhetsregler ved norske campingplasser fra 1. juli. Næringen mener endringene kommer for fort.

I Norge har avstandskravene til campingvogner, plattinger og spikertelt blitt praktisert ulikt på grunn av et uoversiktlig regelverk.Avstandene har variert fra åtte og ned til tre meter.

Nå ønsker kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland en fast grense på fire meter mellom campingenhetene.

Høringsfristen er satt til 3. mai, og regjeringen håper det nye regelverket kan tre i kraft allerede fra 1. juli.

Les mere om saken inne på NRK.no på denne linken. 

To statsråder var med på befaring Stolpestad camping sist torsdag, både  Monica Mæland og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Her møtte de både eierne og politikerne Per Manvik og Knut Anvik.

NRK var også tilstede her og laget innslag til Kveldsnytt torsdag kveld. I dette innslaget kommer det frem at Per Manvik er helt uenig med ministernes nye regler.

Grunnen til at regjeringen ønsker fast grense på fire meter mellom vognene er selvfølgelig at det kan spare liv ved eventuelle branner. Senest i natt så mistet et ektepar livet da campingvognen de befant seg i brant ned på Krokstrand Camping i Rana i Nordland. Se link til saken  på NRK her.

Hvordan kan da en politiker i Larvik være så negativ til dette forslaget?

Du kan høre innslaget fra Kveldsnytt på denne linken fra ca 06.07. 

Foto:NRK.no
Foto:NRK.no

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka

 

Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.

Tre innbyggere, Anders Haugene, Pål Langvik og Finn W. Fjellanger, har den 15.3.2018 levert et høringsinnspill om jernbanespor og trasevalg.

Det er lagt ned et stort og godt stykke arbeid av disse personene.

En trase som går fra knutepunkt Furustad, til å begynne med i Verningenkorridoren og videre i fjelltunnel gjennom Bommestadåsen ved/under Verningen.

Traseen fortsetter deretter på viadukt over Bommestad anslagsvis ca. 8 m over bakkenivå der man også – hvis man ønsker det – kan ha mulighet til å anlegge en stasjon tilsvarende stasjonen i Indre havn og i bru over Lågen og Elveveien, like syd for den gamle E-18 bruen på Bommestad.

Videre i fjelltunnel vestover fra Kverken og følger med små korrigeringer i fjelltunnel ca. samme trase som gamle E-18 som nå er nedlagt. Og deretter i kulverttunnel i gml. E-18 traseen nord for Månejordet der det er løsmasser, med fortsettelse i fjelltunnel under den gamle Larviksporten.

Deretter går traseen videre på en åpen viadukt over en lengde på ca. 200 m nord for Bøkeskogen og syd for E-18. Så føres traseen inn på nordsiden av Bergeløkka med en stasjon på toppen av Bergeløkka-platået. Fra stasjonen som ligger på ca. kt. 42, føres traseen videre på bru/viadukt over den nye trafikkmaskinen på Farriseidet nord for de nye rundkjøringene og syd for den nye E-18 bruen. Den østre av disse rundkjøringene, nærmest Bergeløkka ligger på ca. kt. 34.

Traseen går derifra videre via en skjæring og inn i den nye fjelltunnelen i Martineåsen.

Dette forslaget er ca. 470 meter kortere og vil kunne spare samfunnet for milliard beløp. Forslaget vil heller ikke utgjøre en risiko for Bøkeskogen eller medføre ekspropriasjon av mange bygninger i byen.

Vi anbefaler ALLE å ta en titt på på hele høringsinnspillet på denne linken. 

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nå må vi være realistiske!

 

Hvilket ansvar har Larvik Kommune tatt for sentrum opp gjennom årene?” spør  Lill-Guro Bordøy Hitz, Hitz Optikk AS og Janne Gui, Bortskjemt AS.

Nå må vi være realistiske!

Larvik kommune og våre politikere er i ferd med å ta en avgjørelse som blant annet vil få store og alvorlige konsekvenser for byens butikker i sentrum! Hvordan kan dette skje? Hvordan kan de velge å ødelegge levebrødet til så mange mennesker? Hvordan kan makten, prestisjen og omdømme til en politiker bety mer enn alt dette? Hvordan kan de ta et valg som tvinger beboere i over 220 boenheter til å flytte fra byen (de som forøvrig er våre kunder)? Hvordan kan de velge å la et åpent og bredt «sår» gå gjennom byen vår? Hvordan kan man tillate at sentrum skal dø for å få litt sjøutsikt? (Blir det sjøutsikt? Det er vel lite trolig at Indre havn blir liggende urørt, om ikke jernbanen kommer der).

For INGEN, vi mener INGEN kan påstå noe annet enn at butikkene vil lide STORE tap hvis valget faller på stasjon i Kongegata. Flere butikker i Nansetgata slet med omsetningen i de 2 årene gaten ble renovert. Ja, det var fremkommelighet i hele perioden, men likevel falt butikkenes omsetning. Hvordan kan det skje? Hvordan kan Slakter Abrahamsen tape omsetning på at Kongegata er sperret vedrørende graving i kort tid? Jo, fordi kommunens innbyggere kjører en stor bue utenom anleggsarbeid. De kjører til et sted de vet det ikke bygges!

Medlemmer av Larvik By AS har i alle år tatt fullt ansvar for alle aktiviteter og dekor i sentrum av byen vår. Både Nattby, juledekorasjon, blomster, små juletrær og prosjektet med skøytebanen, kommer fra oss. Vi står på dag ut og dag inn for å lage et flott sentrum for alle. Hvem kan tillate seg å stryke oss vekk med et pennestrøk?  Hvem kan tillate seg å si at butikkene ikke betyr noe i den store sammenhengen? Et sentrum uten butikker er faktisk ikke et sentrum, men et boligfelt eller et kontorlandkap! Hvilket ansvar har Larvik Kommune tatt for sentrum opp gjennom årene? Hvorfor er det ikke laget en eneste konsekvens-analyse for byggeperioden hva angår handel? For det er faktisk krise at kundene ikke kommer frem! Det er faktisk krise at hele byen planlegges å gå gjennom en total renovasjon! For det er faktisk krise at noen tror at byens sentrum skal klare en byggeperiode med Grandkvartalet først, for deretter minimum 6 år med graving til ny stasjon og jernbane, og deretter mange år med å få alle bygg på plass. Skal vi si nærmere 15 år totalt? Hvem vil flytte til Larvik når byen er preget av anleggsarbeid i så mange år? Og for all del husk på at Bane NOR ikke betaler Rådhus og kompetanse-hus eller ny park. De er der for å bygge en jernbane, ikke pusse opp byen vår! Hvordan kan noen tro det? Hvordan kan man være så urealistisk?

Hvordan kan noen tro at butikker bare kan flytte på kommando? Og hvor skal egentlig disse nye butikkene ligge mens sentrum raseres? Hvem sørger for markedsføringen, god fremkommelighet, tilpasning i nye lokaler, kompensasjon for tapt inntekt i flytte-perioden, og en brukbar husleie? Hvem tar det ansvaret? Hvordan kan noen tro vi skal flytte tilbake igjen etter 6 år med bygging og gjøre den samme helomvending èn gang til? Faktisk risikerer byen en jernbane i Kongegata UTEN butikker rundt. Det er faktisk latterlig og veldig lite gjennomtenkt, og ja, vi vil kalle det naivt å tro at byens butikker og tilbud er der etter 6-7 år med anleggsarbeid. Utgangspunktet for plassering av en jernbanestasjon tett på sentrum er med tanke på byutvikling. Her ender det med by-rasering og ikke byutvikling hvis Kongegata-alternativet bli valgt.

Vi vil trekke fram hva Bane Nor har skrevet om valget av Indre havn:

«En stasjon i Indre havn bygger opp under dagens bystruktur og er i tråd med kommunens vedtatte planer. Denne løsningen bryter ikke dagens gateløp og krever mindre endringer i sentrum. Bane NOR anbefaler høyt alternativ i Indre havn og er trygge på denne konklusjonen. Dette er den beste løsningen for jernbanen, byen og utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Solhaug.»

Hvorfor gjøre det vanskelig for alle når man kan velge et alternativ som har færre konsekvenser? Hvorfor skal Bane NOR godta en løsning der det er store muligheter for store budsjett-sprekk og mange overraskelser? Med omtanke for butikker, beboere, og en kortere byggeperiode, samt det økonomiske aspektet, må valget falle på Indre Havn som stasjons-løsning, eller det må komme opp et annet godt forslag (Bergeløkka) uten at det behøver å bety store utsettelser.

Vi må være realistiske sammen, NÅ!

 

Lill-Guro Bordøy Hitz, Hitz Optikk AS og Janne Gui, Bortskjemt AS.

 

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!

“Det må være mulig å utvikle og modernisere byen Larvik, uavhengig av en jernbanestasjon i sentrum,” skriver Kjell Ronald Hansen.

Tegning:Kjell Ronald Hansen

Elveveien/Lågen: Her skal jernbanestasjonen ligge!

Tor Bjørvik og jeg har tillatt oss å løsne på jerngrepet til BaneNor og/eventuelt Stortinget. – Og i den forbindelsen vet vi at vi har mange med oss, og politikere som Per Manvik og FrP. – BaneNor og/eventuelt Stortinget vil jo, nær sagt for enhver pris, legge jernbanestasjonen i Larvik sentrum, og det uten forbehold. BaneNor har primært valgt Indre Havn og alternativt Kongegata. Med det som resultat at over 220 boenheter og mange forretningsgårder i byen vil bli revet i forbindelse med Kongegata-alternativet. Også Indre Havn-alternativet fører til svært uheldige resultater, etter vår mening.

For å ivareta utviklingen av byen Larvik på best mulig måte, mener vi at det er helt nødvendig å ta hensyn til de spesielle topografiske og naturgitte forhold. Selv med globale klimaproblemer, ønsket om fortetning i sentrum og endring av kommunikasjonen. Det er bare å fastslå at landskapet på sørsiden av Bøkeskogen og ned mot Havna er en flaskehals som stadig blir smalere jo nærmere en kommer Hammerdalen og Farriseidet. I tillegg har vi de ekstreme grunnforholdene med moréne, kvikkleire og lagdelinger med kompakte masse, dessuten avrenning under jorda.

Det er klart at i det BaneNor bestemmer seg for et punkt/en plass for jernbanestasjonen (Indre Havn eventuelt Kongegata) som ligger i denne flaskehalsen, så har BaneNor allerede i utgangspunktet låst trasévalget fullstendig gjennom byen.

Ved å løsne på det krampaktige kravet om sentrumsnær jernbanestasjon, vil vi stå mye friere med hensyn til plasseringen av traséen sør for Bøkeskogen, idet vi hele tida sikter oss inn på hullet i Martineåsen. Dermed kan fagekspertisen/BaneNor så å si «finkjemme» området og bestemme hvor grunnforholdene er optimale. Da kan man også på en helt annen måte ta hensyn til eksisterende bebyggelse. Jo nærmere opp mot Øvre Bøkeligate det er forsvarlig å gå i forhold til Bøkeskogen og Farriskilen, desto dypere i terrenget vil man kunne legge en tunnel og den dobbeltsporede traséen i forhold til koten for hullet Martineåsen. Og da vil heller ikke bebyggelsen bli berørt. I hvert fall bare i helt ubetydelig grad.

Når man deretter bestemmer seg for et passende sted ved Elveveien/Lågen i forhold til dette trasévalget, kan jernbanestasjonen delvis legges i dagen (perrongen for passasjer), delvis inn i terrenget/ i fjell og eventuelt ut mot brua over Lågen, og selvfølgelig i en nødvendig høyde over Elveveien. I dette området bør det være et godt «slingringsmonn» i nord/syd-retning mellom Tagtvedtbakken og Kråkelunden ved Findus, før den endelige avgjørelsen tas om plasseringen. Deretter legges jernbanesporene i bru over Lågen og kobles til Verningen-korridoren nord for Heggedal Industripark, i retning Sandefjord.

Våre argumenter om fordelene med jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er følgende:

 1. Adkomst:Enkel og god adkomst for alle, busser og biler, i Larvik kommune på alt slags føre.
 2. Trafikkterminal:God plass for en trafikkterminal, uten å rive store bygningsmasser. Trafikkterminalen kan bygges eventuelt inn i terrenget/ i fjell.
 3. Parkeringsarealer:Store parkeringsarealer, uten å rive hus. Store parkeringsarealer kan bygges eventuell inni terrenget/ i fjell.
 4. Ringvei:4-felts Ringvei rundt bykjernen; Elveveien – Tjøllingveien/Storgata – Farriseidet og E18 som knyttes til jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen. Med store rundkjøringer ved Øya-krysset og ved Herregården, utvidet trafikkryss og trafikkavvikling ved Thaulowsvingen og bedre avkjøring til Stavern, jernbanebrua fjernes! Et trafikkgrunnlag som tilsier høy frekvens. Fra Ringveien vil det dessuten være lett å ta seg inn til sentrum.
 5. Jernbanebrua ved avkjøringen til Stavern fjernes.
 6. Riktig kjøreretning:Stasjonen ligger i riktig retning fra sentrum, dvs. i retning Tønsberg – Drammen – Oslo. Vi vil tro at 80 – 90% av de reisende skal i denne retningen. – (Hvis stasjonen blir lagt i Kongegata, Indre Havn eller på Bergeløkka, vil alle som bor i Tjølling og østre del av Hedrum, bruke Sandefjord stasjon som vil komme nær Sandefjord videregående skole, og bare 5 – 10 minutter fra grensa mot Larvik.)
 7. Pendlere og arbeidsplasser:Med tanke på pendlere til Larvik, vil en stasjon ved Elveveien/Lågen trolig ha minst like mange arbeidsplasser i sitt nærområde som en stasjon i sentrum.
 8. Unngår riving:En unngår å rive et stort antall hus i sentrum eller langs traséen i forbindelse med Indre Havn. (Et dobbeltspor krever mye plass.)
 9. Godstransport med jernbanetog:Et jernbanespor for godstransport fra Larvik Havn via et nytt Øya-kryss vil kunne knyttes til jernbanetraséen etter jernbanestasjonen ved Elveveien/Lågen, Inter-City-traséen, som altså legges i tunnel gjennom øvre del av Larvik sentrum. Denne løsningen er selvfølgelig bare mulig hvis Inter-City og godstransport kan benytte det samme sporet.
 10. NB! Jernbanesporet gjennom Torstrand kan dermed fjernes!
 11. Heggedal industriområde spares.
 12. Naturresurser spares:Natur, skog, jord og steinressurser i Tjølling vil i større grad kunne spares.
 13. Økonomiske besparelser:Dette kan gi besparinger i milliardklassen.

P.S.: Det må være mulig å utvikle og modernisere byen Larvik, uavhengig av en jernbanestasjon i sentrum, og uavhengig av hva BaneNor måtte mene og gjøre. Kompetente by- og arealplanleggere og lokalpolitikere med integritet og framtidsvyer, burde sammen kunne løse dette til fellesskapets beste i Larvik kommune. Ved f.eks. å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet. Vårt forslag om å legge jernbanestasjonen litt utenfor sentrum, ved Elveveien/Lågen, kan da ikke gå på akkord med hensynet til Klimaendringene og Global oppvarming!

 

Kjell Ronald Hansen

 

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

ØPs agenda og billedbruk?

“Bevisst eller ubevisst har ØP valgt et bilde som ikke viser de mest alvorlige inngrepene i landskapet, nemlig fjellsprenging”, skriver Ivar Dillan.

Foto:Erik A.Sørensen

ØPs agenda og billedbruk?

Den 5. mars var planutvalget i Larvik på befaring i Brunvallveien 106 i Brunlanes. Bakgrunnen for befaringen var en klage på at det var gitt stoppordre på arbeidet med å anlegge en vei. Veien skulle være midlertidig og brukes i forbindelse med riving av ei hytte og oppsetting av ny. På befaringen ble det klart at veien ikke hadde en midlertidig karakter og at inngrepene i landskapene var vanskelig eller umulig å reversere. Planutvalget valgte derfor å opprettholde administrasjonens vedtak om stopp i arbeidet. Flertallet i planutvalget vurderte videre inngrepene i landskapet som så alvorlige brudd på lover og forskrifter at vi i et tilleggsvedtak ba rådmannen vurdere en politianmeldelse.

I en artikkel i Østlandsposten datert 9. mars lar ØP eierne av hytta komme til orde. Det framføres ingen argumenter her som ikke var kjent for planutvalget før de omtalte vedtakene ble fattet. Det som imidlertid er verdt å kommentere er ØPs bildebruk. Bevisst eller ubevisst har ØP valgt et bilde som ikke viser de mest alvorlige inngrepene i landskapet, nemlig fjellsprenging. Om ØP har en agenda i den forbindelse kan ikke jeg svare for, men BedreLarviks bilde viser tydelig hvor alvorlig inngrepet er.

Videre lar ØP Fremskrittpartiets Per Manvik fortsette sin argumentasjon fra planutvalgets møte der han forsøker å bagatellisere de inngrepene som er gjort. Manvik bruker som hovedargument at politikerne (det vil si de som ikke var enige med Manvik) har brukt skjønn. Det har da åpenbart også Per Manvik gjort, for det er et ubestridelig faktum at deler av svabergene er sprengt bort for å føre fram veien.

Det oppleves sikker som ubehagelig både for tiltakshaver (hytteeierne) og de som har utført arbeidet at planutvalgets flertall i tillegg til å opprettholde stoppordren også vedtok å be rådmannen om å vurdere en politianmeldelse. Dette vedtaket vil jo ikke nødvendigvis føre til at en slik anmeldelse kommer. Men siden det er strid om hva som er bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang i det omfanget det har fått, bør vel alle parter være interessert i at dette blir avklart. En etterforskning kan føre til en slik avklaring.

Det var BedreLarvik som fremmet forslaget om politianmeldelse i planutvalget, og vi holder fast ved at vedtaket var riktig og nødvendig.

 

Ivar Dillan
Planutvalgsmedlem for BedreLarvik

 

Les også innlegget “David mot Goliat” på denne linken. 

Les også innlegget “Jernbanestasjon ved Elveveien/Lågen er best. på denne linken.

Les også tidligere innlegg “Snakk om dobbelmoral i Larvik Høyre” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *