Oppsigelse, Møllers tran og Bast.

“Takk for det og honnør til ordføreren som klart viser vilje til å komme ukulturen til livs,” skriver Kåre Wærnes.

Foto: disk.no, larvik.kommune.no

 

Oppsigelse, Møllers tran og Bast.

Larvik kommune sendte to representanter til et arrangement for byggekvalitet på Gardermoen i fjor høst. Der holdt de foredrag om hvordan byggetilsyn blir praktisert i vår kommune. Foredragene er publisert på YouTube og mange har reagert på formen våre representanter framførte sine saker. I foredraget blir «Herr og Fru Klagesen» latterliggjort så det holder «og de gråt sine modige tårer» selvfølgelig til tilhørernes store fornøyelse.

For oss innbyggere på utsiden, virker det som det i enkelte deler av komm.administrasjonen eksisterer en kultur hvor det er vi og de, og at det er et totalt fravær av forståelse for at de faktisk er Larvik kommunes innbyggere og skattebetalere. Kall det gjerne kommunens kunder som blir uthengt og latterliggjort for hele Norge.

Kundeovergrepet medførte sterk reaksjon fra vår nye ordfører og rådmannen, som for åpen mikrofon meddelte at vi ikke vil ha slik trakassering av våre innbyggere. Dette ble for hard kost for tilsynsjuristen, som i et stort ØP oppslag sier at hun da ikke vil arbeide her lenger og ønsker å fratre sin stilling. Takk for det og honnør til ordføreren som klart viser vilje til å komme ukulturen til livs.

Ved juletider fikk vi via ØP et nytt eksempel på den tøffe tonen fra kommunens byggetilsynsavdeling. Ved tilsyn av noen hytter i Vestskogen ved Nevlunghavn ble det oppdaget at eierne hadde tatt seg til rette med noen plattinger og tilbygg. Tilsynet er jo selvfølgelig i sin fulle rett til å varsle eventuelle ulovligheter, da det faktisk er jobben deres. Men så er vi tilbake til formen dette gjøres på. Den måten «kundene» ble varslet gjorde vel at de først ble litt svimeslått, men antagelig også litt kamplystne. De ser seg nødt til å engasjerer adv Hellenes, som beskriver dette helt riktig som «at noen må ha tatt for mye Møllers tran».

Tilsynsavdelingen har altså lagt seg på en linje hvor spurv skal skytes med kanoner, for det er vi som har makta.

Etter ordføreren og rådmannens klare kritikk av varlingsformen som praktiseres i kommunen, kommer komm.styrerepresentant og byggesakssjef i Skien, Halstein Bast på banen og faktisk forsvarer administrasjonens tilvendte kommunikasjonsform overfor innbyggerne. Praktiserer han selv en slik linje mot sine «kunder» i Skien, eller er det bare et forsøk på et PR stunt fra en skyggefull tilværelse i et av kommunestyrets minste partier?

Til slutt et spørsmål til Larviks kommunestyrerepresentanter.
I følge en ansatt i kommunen «får vi til stadighet forespørsel om å holde foredrag rundt omkring i landet». Er det i kommunens interesse med den gjeldsbelastningen vi har, å sende ansatte rundt i Norge for å holde foredrag om egen fortreffelighet når hjemmebanen ikke er skyfri ?

 

KÅRE WÆRNES

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Johs. Kristiansen as i Larvik har drevet produksjon av bunadsølv helt siden 1913.

 

Foto: Bøkebloggen

Johs. Kristiansen as i Larvik har drevet produksjon av bunadsølv helt siden 1913.

Johs. Kristiansen as holder til i tradisjonsrike håndverks lokaler i Hammerdalen Larvik. Her produseres et rikt utvalg av smykker og draktsølv, spesielt beregnet for bruk sammen med norske bunader. Firmaets spesialitet er sølvsmykker som passer til en rekke lokale norske bunadvarianter. Johs. Kristiansen har solide røtter i kunnskap om produksjon av bunadsølv helt siden 1913.

Firmaet eies i dag av Frode Lindland fra Tjølling som også er daglig leder.

Hovedsakelig er smykkefremstillingen god gammeldags håndverk, men i de senere år er produksjonen i noen grad skiftet ut med nyere produksjonsmetoder.

Spesielt i forbindelse med støpeprosessen er det gjort betydelige investeringer i moderne teknologi, og de støper alle smykkemodeller selv.

Utvikling av form og mønstre foregår i eget hus, og det er også utviklet egne eksklusive serier. Sølv går ofte i arv. Det er derfor viktig at smykkene er tidløse og kan kombineres med hverandre gjennom generasjoner av bunader.

Det sikres maksimal kvalitet på alle smykker gjennom å produsere mindre serier av alle smykkevariantene i kombinasjon med kvalitetskontroll i alle faser av produksjonen.

Under kan dere ta en titt på noen bilder fra produksjonen i verkstedet i Hammerdalen.

 

Foto: bunadsølv.no
Foto: bunadsolv.no
Foto: bunadsolv.no
Foto: bunadsolv.no
Foto: bunadsolv.no
Foto: bunadsolv.no
Foto: bunadsolv.no

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hør Larvik ordfører Erik Bringedal sine ønsker for 2020.

 

skjermdump: nrk.no

 

Hør Larvik ordfører Erik Bringedal sine ønsker for 2020.

I dag var det Erik Bringedal som var NRK Vestfold sin julegjest i morgensendingen.

Alle julegjestene må skrive et julekort med ønskene sine for 2020.

Her er ordførers ønsker:

“At 2020 blir et år med optimisme, framgang og glede for alle i Larvik og Vestfold-Telemark, og at alle bidrar med de evner og ressurser man har! ”

Du kan høre hele innslaget i NRK Vestfold sin morgensending fra 0800-0900 på denne linken.Spol frem til 1:46.47

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

 

Er dette ei vaktbu eller en hytte?

 

Foto: Bøkebloggen

Er dette ei vaktbu eller en hytte?

Larvik kommune har mottatt klage på hogging av eiketrær og bruk av vaktbu som hytte på Lamøya.

Tilsynsavdeligen har avholdt et stedlig tilsyn 13 juni 2019 sammen med grunneier og eier av vaktbu/hytte.

Tilsynet har bemerket føgende punkter i rapporten:

  • Vakthytteeier sitter vakt i hytta om sommeren. Det er satt som betingelse i byggesaken at “vaktbua bare skal benyttes til formålet og ikke leies bort eller benyttes som hytte.”
  • Kommunen har ikke dokumentasjon på at bruken er i strid med betingelsene i byggesaken.
  • Det anbefales at vaktene fordeles på båteiere, slik at det ikke blir tvil om bruken av vaktbua.

Hele tilsynsrapporten kan du lese på denne linken. 

Slik vi leser denne rapporten så tillater Larvik kommune en “hytte” i alle båthavner. Samtidig som de anbefaler at vaktene skal fordeles mellom de forskjellige båteierne.

Vi vil tro at dette kan bli meget attraktivt å ta vaktene hvis det bygges tilsvarende “hytter” i feks båthavner i Kjerringvik, Ula, Hølen, Helgeroa og Nevlunghavn.

Tipper båteierne heretter tar ukes vakter !

 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Stavern er knust – innbyggere forbanna og frustrert!

“Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre,” skriver Emily Tørnby.

Foto: Varden barnehage

Stavern er knust – innbyggere forbanna og frustrert!

Som alle vet stemte flertallet i formannskapet (AP, H, SP) for å avvikle Varden barnehage den 01.08.2020 – innbyggere, foreldre og ansatte er strekt uenige i saken! 

Hjemme fra egen stue fulgte jeg engasjert med på videooverføringen, når reguleringen av barnehagebruksplanen stod for tur, nok en gang. Synspunkter og meninger som dukket opp var bl.a. eksempler som ”de aller færreste går til barnehagen” og ”Hvarnes har ledig kappasitet”. Det er ikke snakk om at jeg kjører tur- retur Hvarnes for å levere min datter i barnehage der, da dette gir unødvendig omvei før og etter endt arbeid, når vi bor midt i hjerte av Stavern!
Uttalelsen ”de aller færreste går til barnehagen” gir overhode ikke mening i mine øyne, da jeg ofte støter på foreldre som tar beina fatt. Det er forståelig at færre går til og fra Varden i vinterhalvåret, men så fort årstiden er snudd, opplever jeg en strøm av betydelig flere foreldre, enten gående eller på sykkel. Selv bor vi med gåavstand til vår tryggeste lunge og anvender heller beina fremfor bilen, på de vakreste dagene både vår, sommer og høst. Var det ikke dette dere ønsket i kommunen? At flere skulle redusere bilbruken og kunne gå til de viktigste virksomhetene i bygda. ALT dette kan vi i Stavern!

Gjentatte ganger reklameres det for nye moderene boenheter med kort gåavstand til både barnehage og skole i umiddelbar nærhet. Dette for å lokke til seg de yngre fremfor den eldre generasjonen. Hvordan ville du reagert dersom du var kjøperen av ny bolig rundt Varden? Først reklamerer utbyggere for grønne barneområder, trygge veier og gåavstand til både det ene og det andre, men NEI DA innen du har rukket å flytte inn vil din nære og kjære barnehage bli grunnet med jorden! Hvordan ville du som innbygger følt deg da? Tråkket på tærne? Eller som en brikkke i spillet for å lokke til seg flest velgere, slik at dere skal få det som dere vil? Besluttninger må tas, dere forandrer meninger ved å gå imot deres egne kjerneverdier. Helt håpløst! 

Vi foreldre forventer at dere lokalpolitikkere, i spesielt H, AP og SP kommer frem til en forsvarlig løsning på problematikken, både når det gjelder det økonomiske, men også omplasseringen til våre sårbare barn. Som forelder ved Varden barnehage opplever jeg gjelden til Larvik kommune som, en stor påkjenning i hverdagen og går gjentatte ganger rundt med beskymringer og konsekvenser som kan forekomme ved å ”kaste”  x antall barn inn i betydlig større barnehage, og dette rett etter sommeferien neste år. Samtidig blir jeg forbanna og irritert over at dere per dags dato ikke har en tydlig og klar reserveplan. Hvor skal alle disse uskyldige små individer gå? Det er rett og seltt ikke greit å skyve alt hovedansvaret over på hver enkelt familie som, må kaste seg rundt og satse på ledige kappasiteter ved neste hovedopptak, mens dere sitter der selv med kabalen uløst.
Samtidig synes jeg det er utrolig uretttferdig at en besparelse av rådmannens forslag, skal gå på bekostning av de mest uskyldige og skjøreste vi har, våre barn som er fremtidens helter. 

Dersom dere først skal avvikle noe er dere helt nødt til å se litt lenger gjennom tunnelen, noe dere åpentbart ikke har tatt i betraktningen, men kun fokusert på tall og besparelser. Blir i grunn noe spart i det hele tatt? Vardenbarna forflyttes til andre lokale barnehager, noen til og med, med søsken. Hvem vet kanskje må de utvide eller renovere lokaler? Det er ikke rimelig. Tenk miljø!

Kom ikke med nye meninger og et stort anger og savn etter en sentrums – barnehage ettersom årene har gått, og barnetallene skyter til værs – for da kan dere takke dere selv, som tok besluttninger på feil grunnlag! Takk for at dere ikke lytter godt nok til oss berørte og sårede foreldre. Takk for at dere velger å satse på den eldre befolkningen fremfor de yngre med lengere leveår foran seg. Takk for at dere ikke ønsker et variert barnehagetilbud og gjør området mye mindre attrativt å bo i. Igjen takk for at dere skaper kaos for oss barnefamilier med trøblete omveier og utrygge veier. La vår unike barnehage bestå! Varden var barnehagen med høyest poeng på årets foreldreundersøkelse – det kaller jeg en meget dyktig og GOD barnehage for våre søte små, der alle blir sett og ingen er glemt.

Emily Tørnby,
Stavern

 

Les også torsdagens innlegg “Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern” på denne link. 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

“Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle,” skriver Morten Bakkeli.

Foto: Varden barnehage

Nei til nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Dette stod i partiprogrammet 2017-2021: Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene, er viktig for både næring og trivsel.

Likevel stemte Senterpartiet, som er juniorpartneren i den rød-blå-gule koalisjonen i Larvik, å stemme for nedleggelse av Varden barnehage i Stavern.

Desentralisering er én annen av Senterpartiets hjertesaker. Å fjerne Varden barnehage vil unektelig føre til en sentralisering av det lokale barnehagetilbudet. Så vidt jeg forstår, er det ikke ledige plasser i de andre barnehagene i Stavern. Slikt burde man jo ha tatt i betraktning før man foretar en slik viktig avgjørelse. Det er åpenbart viktigere å tute med de ulvene som er ute. Ulven er jo et dyr som Senterpartiet har sterke meninger om.

Reell frihet til å bosette seg der de ønsker? Unge familier – med barn – ønsker kanskje å bosette seg på Varden. Det er som regel tre spørsmål som slike familier stiller seg når de skal flytte til et nytt sted: Hvor lang er avstandene til nærmeste barnehage, skole eller fritidstilbud? Blir avstandene for lange, blir ikke Varden lenger attraktivt for barnefamilier. Strøket visner hen og dør.

Utviklingen av lokalsamfunn i tettsteder og byer er viktig for både næring og trivsel. Er ikke dette viktig for Varden og Stavern? Slik dagens samfunn er – med utearbeidende foreldre – er barnehager en absolutt nødvendighet for utviklingen.

Det er åpenbart at Senterpartiet i denne koalisjonen har valgt å spille en beskjeden og nærmest utslettende rolle.

Larvik Høyre skrev i sitt valgprogram at det støtter et mangfoldig barnehagetilbud i Larvik og vil bidra til gode løsninger for å sikre at kommunens barnehagekapasitet dekker de reelle behov. Det er ikke mer enn et par måneder siden valget ble holdt og ett av valgløftene er allerede brutt.

Senterpartiets og Høyres medlemmer i kommunestyret kan være glade for at de ikke var representanter i Sveriges riksdag i frihetstiden. Da ble de nemlig stevnet for bedrageri om de ikke holdt det de hadde lovet. Med innføringen av regjeringsformen i 1809 ble de ikke lenger bundet av sine valgløfter juridisk sett. De er det moralsk sett. Politikk handler kanskje ikke om moral, men om å få viktige politiske posisjoner i bytte mot å gi slipp på valgløfter.

Høyre fikk jo ordføreren, mens Senterpartiet fikk lederen for Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Det er det som kalles å svelge kameler. Da håper jeg at disse partiene får på pukkelen ved neste valg.

Morten Bakkeli

 

Les også saken om forslag til midlertidig bibliotek i Larvik på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Sjølskryt er velskryt, styreleder i Larvik Havn KF?

“Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006,” skriver Tor-Alfred Lundh.

Larvik havn

Sjølskryt er velskryt, styreleder i Larvik Havn KF?

Mange har nå mistet all tillit til det sittende havnestyre etter leserbrevet i ØP 21.11.19 fra Tove Lisbeth Vasvik og et samlet havnestyre.

Styret i Larvik Havn brukte 12 år på å etterleve vedtaket i kommunestyret fra 2006, vedtaket skulle ivareta nærmiljøet rundt Revet ang støy støteksponering. Berørte naboer ser svært alvorlig på flere brudd fra Larvik Havn og forventer nå at manglede etterlevelse får konsekvenser for sittende styre.

Styreleder Vasvik skriver i innlegget at vedtaket fra 2006 var uklare, dette er ikke tilfelle da vedtak i reguleringsplanen fra 2006 var klinkende klar og ikke uklar som styre/ styreleder nå hevder.

Sitat fra vedtak i reg. plan 16.08.2006:

Paragraf 2.3. “Det settes opp målepunkter som kontinuerlig skal dokumentere støyforholdene på Revet.

Dokumentasjonen legges til grunn for vurdering av eventuelle skjermingstiltak. Støymålingene skal synliggjøre støyemisjon fra de enkelte typer virksomheter som drives på havna.”

Det er også underlig at styret fremdeles ikke innser at det er krav til konsekvensutredning når det er fare for miljø eller samfunn ved ny bygging på Sika jernbane-tomten med tanke på at konteiner terminal. Dette kan/vil medføre mye mer støy og skal dermed konsekvens utredes, jf. bestemmelsene i kapittel 5 (forskrift om konsekvensutredning). Dette viser atter en gang at sittende styret ikke evner oppgaven som folkevalgte som også skal påse at lover og regler blir etterfulgt/etterlevd ved Larviks Havns drift/planer.

Et samlet havnestyre ved Styreleder skriver videre at de ble renvasket i kommunerevisjon rapporten i 2018, men glemmer å skrive at dette ikke var tilfelle i første utkast av samme rapport. Det var først etter at Larvik Havn KF ved havnedirektør Jonas sendte inn et brev som og var unntatt offentligheten. Der angrep han samtlige punkter der kommunerevisjonen hadde funnet kritikkverdige forhold vedrørende Larvik havn, vi kan bla. nevne:

  • Kontrakten på 300 mill (LCT-avtalen) skulle vært behandlet av kommunestyret før signering.
  • Det skulle være forbehold om innvilget byggetillatelse før signering av Sika kontrakt. I brevet fra Jonas til kommunerevisjonen hevdes det at byggingen av Sika jernbane-tomten var et krav vedtatt i Larvik kommunes miljø og klimaplanen. Det er ikke slik at man kan ta en slik snarvei med bakgrunn i et vedtak om miljø og klimaplanen. Pengene som ble bevilget ble også bevilget på feil grunnlag i fylket og det er flere grunner til det. Bla dette var ikke godkjent på forhånd av kommunestyret. Det er også vært å merke seg at det er flere uheldige knytninger mellom styremedlemmer i Larvik Havn og de som fremmet/stemte for klimaplanen med handlingsprogram på fylkestinget.
  • Det fremkommer løgn i samme brev fra Jonas angående at de ikke har fått innkommende klager før 2014 når det gjelder støy. Jonas feilinformerte også kommunerevisjonen med å skrive i sitt brev at det ikke følger klart i reguleringsplanen at vi har et krav til støymålinger. Noe som er direkte feil ref. vedtak fra 2006. som tidligere referert.

At flere i styret inkludert styreleder fremdeles ikke skjønner at de har handlet feil i flere av nevnte saker er underlig. Nye krefter bør derfor nå slippe til, bare dette kan bringe Larvik Havn inn i en mer fremoverlent profil som også tar hensyn til nærmiljø på en god måte.

Til Kommunestyret: Dette handler om tillit, Larvik kommune trenger et nytt havnestyre som har tillit både i det politiske miljøet men også folkes i den neste 4 års periode. I første omgang kostet havnestyrets manglende respekt behovet for en ny reguleringsplan millioner i form av erstatningsutbetaling til entreprenør som ikke fikk ferdigstille jobben de var blitt tildelt. Det vil etterhvert vise seg om man i kommunedelplanen avsetter areal til jernbaneterminal på Sika. Det er vel ikke veldig sannsynlig. Ei heller at det lenger er sannsynlig med godstog ned langs elveveien.

Da er vi kanskje i en situasjon hvor et samlet havnestyre bærer ansvar for 35-40 millioner offentlige kroner er sløst bort på dette håpløse prosjektet som altså ikke var forankret hos eier. Er det rett å gjenvelge et slikt styre? Ikke minst bør nåværende styreleder ansvarlig for fiaskoen med Sika erstatningen, igjen få fornyet tillit?

Eller bør kommunestyret ta ansvaret sitt og velge et nytt uhildet styre hvor kompetanse og integritet er i fokus?

Tor-Alfred Lundh

 

Les også et tidligere innlegg “Valg av nytt styre for Larvik Havn” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kan de ledige lokalene i Nansetgata brukes som midlertidig bibliotek?

 

Foto: Bøkebloggen

 

Kan de ledige lokalene i Nansetgata brukes som midlertidig bibliotek?

Det er tragisk at Larvik bibliotek er brent ned.

Siden dette bygget var en av de mest populære tjenestene som kommunen yter innbyggerne så er det nå viktig å få en midlertidig løsning på plass raskt.

Og det er viktig å få til en løsning i Larvik sentrum for å få innbyggerne til å bruke butikkene i sentrum.

Hvis ikke Domusbygget i Prinsekvartalet så kan muligens Norgesgruppens lokaler i Nansetgata være et alternativ?

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

Dette bygget bør vel ha alt som trengs for å etablere en midlertidig løsning? Her er det også stor parkering i kjelleren.Her er det også kort vei til Bakersmia Cafe og Coop Extra Larvik.

Men hva sier beboerne i Byhaven borettslag til et midlertidig bibliotek? Er det innenfor gjeldene reguleringsplan?

Det meste av Larvik bibliotek er i behold etter brannen og forsikringsoppgjør vil antagelig føre til at bygget kan bygges opp igjen på de samme murene.

Biblioteket må fortsatt ligge i sentrum !

Se bildene fra brannen på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bruk Domus bygget i sentrum som midlertidig bibliotek.

 

Foto: Bøkebloggen

Bruk Domus bygget i sentrum som midlertidig bibliotek.

Det er tragisk at Larvik bibliotek er brent ned.

Siden dette bygget var en av de mest populære tjenestene som kommunen yter innbyggerne så er det nå viktig å få en midlertidig løsning på plass raskt.

Og det er viktig å få til en løsning i Larvik sentrum for å få innbyggerne til å bruke butikkene i sentrum.

Hvorfor ikke inngå en avtale med eierne av Prinsekvartalet som nå står tomt?

Dette bygget bør vel ha alt som trengs for å etablere en midlertidig løsning? Her er det også parkering på taket og heis ned til alle etasjer.

Det meste av Larvik bibliotek er i behold etter brannen og forsikringsoppgjør vil antagelig føre til at bygget kan bygges opp igjen på de samme murene.

Biblioteket må fortsatt ligge i sentrum !

 

Se bildene fra brannen på denne linken. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Deler av Larvik bibliotek er totalskadd.

 

Foto: Bøkebloggen

Deler av Larvik bibliotek er totalskadd.

Det ble en ny skremmende opplevelse for mange beboere i sentrum tidlig lørdag morgen.

Brannene var denne gangen i Larvik bibliotek i Nansetgata 29. Denne brannen er bare 50-100 meter unna de forrige brannene i Sverresgate/Nansetgata 7 november i år.

Etter flere branner og branntilløp siste ukene, lever nå en hel bydel i Larvik i frykt for nye branner.

Politiet melder nå at de har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forårsaket brannen.

Brannvesenet sliter med å få kontroll over brannen som har spredd seg til taket i biblioteket.

Det er stor røykutvikling og beboerne i nærområdet bør holde vinduer lukket inntil brannen er slukket.

Nansetgata er stengt for trafikk.

Foto: Bøkebloggen

 

Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen
Foto: Bøkebloggen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *