Finnes det korrupsjon og bestikkelser også i Larvik ?

Bøkebloggen ønsker å sette fokus på om det finnes snev av korrupsjon i Larvik nå.

<Digimax i5, Samsung #1>

 

Grunnnen til at vi lufter dette nå skyldes alt vi har lest i media de siste 15-20 årene. Vi har også motttat noen innspill og tips denne uken om at det kan være tilfeller i Larvik. Kommer tilbake til dette senere da dette må sjekkes grundig og det vil ta lang tid. 

Drammen Kommune har akkurat  opplevd en meget alvorlig sak hvor to personer nå er siktet. De to korrupsjonssiktede saksbehandlerne i Drammen kommune jobbet i helgene med byggesakene som nå etterforskes. Og ikke nok med at de mottok penger fra utbyggere, de fikk også overtidsbetalt for arbeidet.
Dere kan lese historien fra Drammen i denne linken fra NRK.no. 22 januar 2016

 

Vi ønsker å dele et ferskt innlegg fra bloggeren Geriatriks som mener at Norge er blitt “mafiastyrt” og de finnes over alt i samfunnet. I toppen av næringslivet, i politikken, i idretten og i bedrifter.

 

Se Wikipedias forklaring på korrupsjon. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Bør Larvik Kommune slankes ?

Observerer at rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med prosjektet «Omstilling 2016». Dette er en gruppe som består av  medlemmene i  formannskapet og representanter fra fagforeningene.

 

 

1 januar 1988 ble Larvik slått sammen med Stavern, Tjølling, Brunlanes og Hedrum til nye Larvik storkommune. Alle husker at kommunesammenslåingen var omstridt og folkeavstemningen i blandt annet i Tjølling sa 16 % av befolkningen ja. 

Ved denne sammenslåingen av 5 kommuner til en så ble det et stort overskudd av ledere. Fagforeningen var sterke og fikk trumfet mellom at ingen skulle miste jobben. Og ingen skulle gå ned i lønn. Dette medførte at disse lederne fikk titler som spesial konsulenter og senior rådgivere. 

Disse merkostnadene var nok en av hovedgrunnen til at Larvik kommune havnet i Robek-registeret fra 2012 til 2013. 

Rådmannen gjorde så en stor omorganisering i 2014. Fire nye kommunalsjefer ble ansatt og 17 gamle enhetsledere ble omplassert. Stabsavdelingen ble utvidet og de fire kommunalsjefen fikk inn de fleste av de omplasserte enhetsledere som “rådgivere”. 

 

Når Larvik kommune nå skal i gang med prosjekt “Omstilling 2016” så bør en kanskje bruke modellen som Tormod Hermansen brukte i 1995. Han  endret Televerket til Telenor AS. I forkant av dette etablerte han Televerkets Nye Muligheter (TNM). Her havnet alle de overtallige , ca 4300 personer. Nye selskaper ble etablert , målrettet jobbsøking, kompetanseutvikling og samarbeid med eksternt næringsliv. De fleste av de 4300 personene hadde fått seg nye jobber når TNM ble avviklet i 1997. 

Er dette en ide for Larvik nå i 2016 ? Etabler Larvik Kommunes Nye Muligheter (LKNM). Det er jo også besluttet at Lardal og Larvik skal bli en kommune i 2018 og da har en LKNM operativ som en egen avdeling i den nye storkommunen.
 
Håper dette kan være noen tips til arbeidsgruppen som skal  samles flere ganger frem til utgangen av mai. Planen er at saken så sendes ut til politisk behandling.

Hvis det ønskes mer informasjon om hvordan TNM ble etablert så ble saken orientert om i Stortinget i ettertid. Les orienteringen på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Blir Hallstein Bast Larvik kommunes rådmann i 2018?

Bøkebloggen observerer at flere politikere ikke lenger har tillit til dagens rådmann i Larvik kommune. 

 


Foto: SB, Venstre.no og Langsveien.no    Hallstein Bast til venstre, rådmann Inger Anne Speilberg øverst til høyre og Per Manvik nederst til høyre

Er det Hallstein Bast som kommer til å seile opp som favoritt til å ta over i 2018 ? Både Bast og Manvik er kritisk til nåværende rådmann og ønsker skifte i 2018 i følge opplysninger som har lekket ut i media de siste dagene. Har Bast ambisjoner om å avslutte sin karriere som rådmann i Larvik undrer vi. I 2018 er Bast 63 år og etter 4 år som rådmann i Larvik kan han tre over i pensjonistenes rekker. 

Han er utdannet sivilingeniør fra NTH fra 1983. Han var selvstendig næringsdrivende i 10 år som konsulent innen stålberegninger for offshore. Han har også vært prosjektleder av multidisiplinprosjekt i Woodgroup hvor han har vært ansatt siden 1999.(Kilde:Wikipedia)
Fra 2016 er han ansatt som Skien kommunes nye byggesakssjef. Se link til infoskriv fra Bemnningsbyrået.no og til Wikipedia med opplysninger om Bast sin karriere. 

Bøkebloggen forventer forøvrig at det kommer en beklagelse til rådmann Inger Anne Speilberg fra flere av politikerne i  Larvik etter det som har hendt de siste dagene. Hvis ikke beklagelsene kommer så tror vi faktisk at Larvik kommune muligens må lete etter en ny rådmann lenge før 2018. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *