Betimelige spørsmål og respektløse svar.

“Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Betimelige spørsmål og respektløse svar.

 

Kommunestyret vedtok den 10.02.16 at illustrasjonene av Grandkvartalet skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Den 04.04.16 forelå BIM Partners kontrollrapport som viste at i alt 10 illustrasjoner var feil og ga et uriktig bilde av utbyggingsforslaget, i det alt vesentligste i «favør» til utbygger.

Kommunen påla deretter utbygger å rette opp illustrasjonene i overensstemmelse med det som ble påpekt av feil i kontrollrapporten.

Først den 11.05.16, langt ut i høringsprosessen, er korrigerte illustrasjoner kontrollert av BIM Partner, lagt ut på høringssaken. Problemet er imidlertid som Kjell Ronald Hansen i sitt kommentarinnlegg i ØP den 10.5.16 redegjorde for, at kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert. De resterende 7 uriktige illustrasjonene er ikke rettet opp, til tross for at kommunalsjef Tom Henning Ruud den 04.05.16 uttalte til ØP at nå var illustrasjonene rettet opp og kontrollert. På ØP`s spørsmål: «Er du lettet over at illustrasjonene er rettet opp og at de nå er korrekte?», svarte han: «Det er som forventet, egentlig. De skal jo være korrekte». Dette uttalte han til tross for at han måtte vite at kun 3 av 10 illustrasjoner var rettet opp og kontrollert!

I Planutvalgsmøtet den 10.05.16, fortsetter skandalen. På spørsmål til saksbehandler Hege Eick under Eventuelt fra Marie Offenberg, Høyre, om hvorfor kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert, svarte Hege Eick: Utbygger vil ikke at øvrige 7 uriktige perspektiver blir rettet opp.

Dette er helt utrolig. Politikerne dvs. kommunen har forlangt at uriktige perspektiver skal rettes opp og kontrolleres. Og så gir (formidler) Hege Eick som svar at det passer ikke utbygger å rette opp alle de uriktige perspektivene. Med den følge at de uriktige perspektivene fremdeles følger saken i høringsprosessen i tillegg til kun de 3 som er rettet opp. Av de 3 perspektivene som er rettet opp, er perspektivet av det østre tårnet sett fra nedre del av Prinsegata, der arkitekten nå har klart å få nærmest 3 etasjer til å bli borte. Dette er gjort dels ved at siktlinjer møter fremstikkende takkanter slik at bakenforliggende etasjer blir delvis borte der bl.a. øverste etasje nå er trukket inn på taket over nest siste etasje. Dessuten er det gjort ved at nedre bygningskropp er angitt med 3 etasjer der nederste etasje har fått en stor høyde på anslagsvis ca. 6 m, mot tidligere angitte 4 etasjer. En etasjehøyde på 6 m tilsier at man i reguleringssammenheng ved beregning av utnyttelsesgrad skal regne med 2 etasjer (1 etasje for hver 3 m`s etasjehøyde). Her har det passet utbygger å korrigere perspektivtegningen, som virker mer villedende enn veiledende. Det østre tårnet rager fremdeles 1 m over gatelegemet i Jegersborggt., og har en høyde på over det dobbelte (117%) av det som angis som maksimal anbefalt høydebegrensning i kommuneplanen.

Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg: Perspektivet fra passasjen med Grandplassen m.m., Perspektivet med ståsted i krysset Jegersborggt./Karlsrogate og perspektivet av passasjeåpning ut mot Storgata.

Her har tydeligvis heller ikke administrasjonen gjort jobben sin.

Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken, og der administrasjonen ikke følger opp kravet til at alle perspektivtegningene skal rettes opp. Og stilltiende ser ut til å akseptere at utbyggerne ved sin arkitekt, får ture fram som de vil uten å etterkomme pålegg om å rette opp alle perspektivene. Og fremdeles løper høringen med frist til den 17.6. med å komme med merknader.

For ca. 2 år siden sto 2  representanter fra Dark Arkitekter fram i ØP og uttalte:» Larvik er en by som ser ut som den sliter». For meg kan det tvert imot se ut som om det er Dark Arkitekter som sliter bl.a. med sin troverdighet eller mangel på sådan. Og som med god hjelp av utbyggerne fortsetter å manipulere byens befolkning ved å unnlate (nekte?) å rette opp perspektivene i henhold til den juridisk bindende reguleringsplanen.

Mange har også sikkert allerede gjort seg opp en mening basert på de uriktige og manipulerende perspektivtegningene.

Veldig mange i Larvik rister oppgitt på hodet, og lurer på hvordan det går an å rote det slik til.

Hva vil fylkesmannen i siste instans si til dette?

 

Her følger 3 av de gjenværende 7 perspektivtegninger som fremdeles ikke er rettet opp:

 


 

 


 

 


 

Finn W. Fjellanger

 

Bøkebloggen anbefaler ALLE  å ta en titt på Larvik kommunes hjemmeside under “Høringer”. Kom med meninger og innspill om Grandkvartalet, frist 17 juni 2016 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Telenor ruller ut WiFi Tale

Gledelig nyhet til alle Telenor kunder som har dårlig mobildekning hjemme og på kontoret

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 I løpet av sommeren ruller Telenor ut en ny løsning som lar deg snakke i telefonen over både 4G-nettet og over WiFi. Det betyr at hvis du ringer til noen når du er hjemme og tilkoblet det trådløse nettet ditt, så vil samtalen gå over WiFi og så vil samtalen automatisk kobles over til 4G-nettet så snart du forlater huset.

For at du skal kunne bruke WiFi Tale må telefonen støtte 4G Tale eller Voice over LTE (VoLTE), som det heter på fagspråket. Inntil nå har tale stort sett foregått over 2G- og 3G-nettet, mens 4G (LTE) har vært et rent datanett
Dette er en helt unik løsning, siden den gir handover frem og tilbake mellom et 4G-nett og et WiFi-nett. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

En av fordelene med WiFi Tale er at du kan få tale selv i bygninger der det er dårlig mobildekning. Enkelte kontorbygg kan være konstruert slik at mobilsignalene har problemer med å trenge inn overalt, men stort sett har disse alltid god WiFi-dekning. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Dette er telefonene som støtter eller om kort tid vil støtte 4G Tale. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er noen garanti for at du skal få også WiFi Tale, da trengs det som sagt en ytterligere programvareoppdatering:

Disse får 4G Tale i løpet av mai:

Disse får 4G Tale «snart»:

Les hele artikkelen inne på TEK , Teknisk Ukeblad

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg hvor du kan søke opp hvor nærmeste mobil sender. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvorfor feil og mangler på nye leiligheter?

Bøkebloggen prøver å finne årsaken til hvorfor det er feil og mangler på nye leiligheter. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen hadde et innlegg 7 mars 2016 hvor vi skrev litt om forskjellige type utbyggere. Her ba vi om tilbakemeldinger fra leserne slik at vi kunne sette fokus på dette. Vi har dessverre fått mange tilbakemeldinger som beviser at det er altfor mye reklamasjoner på nye bygg. Vi spør derfor leserne på nytt om hva dette skyldes. Og kom gjerne med tilbakemelding om saker som bør se dagens lys. 

Skyldes dette useriøse utbyggere som bygger billig og selger dyrt ?

Skyldes dette bruk av dårlige håndverkere på de store prosjektene ?

Skyldes det at forskrift om teknisk krav TEK 10 ikke er oversatt til polsk og litauisk ?

Skyldes det at byggemøter må avholdes på engelsk med tolker og at viktig informasjon ikke når frem til utførende arbeidere ?

Skyldes dette at det er slutt på kontrollen fra byggesak i Larvik kommune / andre kommuner ?

Skyldes dette at det nå har blitt for “tett” dialog mellom utbyggere og Byggesak i Larvik kommune / andre kommuner ?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi har dessverre erfart at det finnes to typer investorer / utbyggere i Norge og det gjør det også i Larvik. Den seriøse investor/utbygger leverer god kvalitet og rydder umiddelbart opp hvis det er mangler, mens den useriøse investor / utbygger skyver problemene foran seg og håper at ting skal bli foreldet slik at de kan springe fra ansvaret. Her er det to frister som gjelder, foreldelses loven med frist på 3 år og reklamasjons loven med frist på 5 år.  

Bøkebloggen vil fremover komme med flere artikler for å sette fokus på dette. Alle ser at det bygges mengder av nye leiligheter nå. Leilighetene kan være en del av større sameier / borettslag og vi ser også at investorer kjøper opp eldre eneboliger med store tomter i etablerte boligområder. Så kommer det opp leilighets komplekser med to, fire eller seks leiligheter som desverre sjelden passer inn med den eksisterende bebyggelse i området. 

Bøkebloggen håper med disse artiklene å få satt fokus på dette. Vi vet at det desverre finnes en del eksempler på dette også i Larvik

 

Les også saken Bøkebloggen skrev 4 april 2016 om et stort byggeprosjekt hvor det var jukset med det meste. 

Les også innlegget om et varsko til Styreleder og adm direktør i Larvik kommune. Innllegget kan dere lese her. 

Les også gjesteinnlegget fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

AAMO”S GRANDIOSE SAMRØRE

“Ikke før har han blitt tatt med buksene nede i et forsøk på å manipulere illustrasjonstegningene av Grandkvartalet, så forsøker han på nytt med et ubehjelpelig stunt​”, lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Mai H. Grunden

 Les hele innlegget til Mai H. Grundeni sin helhet under bildet av Grandkvartalet.

 

AAMO”S GRANDIOSE SAMRØRE

I et leserbrev i ØP 27.4 forsøker ark. Skogstad Aamo seg på et mislykket tilsvar til Kjersti Grøn Stub og ender opp med et samrøre og sammenblanding der juridisk bindende dokumenter nå plutselig tilsidesettes og for ham tydeligvis ikke har noen betydning. Mens derimot illustrasjoner nå skal gjelde i stedet for reguleringsplanen. Kan denne mannen lenger tas på alvor?

Ikke før har han blitt tatt med buksene nede i et forsøk på å manipulere illustrasjonstegningene av Grandkvartalet, så forsøker han på nytt med et ubehjelpelig stunt. For nå mener han åpenbart at den juridisk bindende reguleringsplanen ikke gjelder lenger når det gjelder åpningsbredden på passasjen ved overgangen til Storgata. Der åpningsbredden på reguleringsplanen er tegnet på 6 m. Når viser han til en illustrasjonsplan og hva han kaller «miljøperspektiver» der åpningen skal være antydet 8 m bred, uten at dette fremkommer med mål på disse illustrasjonene. Og som heller ikke har noen som helst juridisk binding.  Skal man nå kaste reguleringsplanen i søppelkurven, og i stedet legge vekt på illustrasjoner som tidligere er oppdaget å være manipulerte? Er det mulig til de grader å forårsake et samrøre uten like.

Disse påstandene framkommer til alt overmål mens saken er lagt ut på høring, med nettopp den juridisk bindende reguleringsplanen der åpningen er tegnet på 6 m, som det desidert viktigste dokumentet. Hva blir neste skritt fra dette arkitektfirmaet? Kanskje prøver de etter avsløringene om juks med perspektivtegningene, å påstå at disse skal legges til grunn for høringen som korrekte perspektivtegninger?

I leserbrevet trekker han også fram at Larvik sentrum har utsikt til fjord og havgap som forklaring på at byen er utsatt for vær og vind! Og dette som et forsvar og et forsøk på å bortforklare vindene som vil feie gjennom Grandpassasjen i tide og utide. Når det gjelder utsikt til fjorden, kunne han også nevnt at det vestre tårnet vil sperre for den utsikten man i dag har fra øvre del av Karlsrogate.

Er spent på når han vil fortelle oss hvor liten den øvre såkalte Grandplassen egentlig er, og som på arkitektens manipulerte perspektiver nærmest ser ut som er på størrelse med et par fotballbaner, for å ta litt i.  Arealet på atkomstpassasjen fra Prinsegata skal selvfølgelig ikke regnes med.

Kan nesten ikke vente med å høre hva neste utspill blir fra denne kanten. Ingenting forundrer meg lenger i denne saken. The never ending story. Når skal marerittet ta slutt?

 

Larvik 28. april 2016

Mai H. Grunden

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kjøp av leilighet på prospekt. Skummelt

Kjøp av leilighet på prospekt betyr at kjøpere må følge godt med i hele bygge perioden. Hvis ikke så kan det bli en dyr fornøyelse med meget høye driftskostnader etter noen år. 

 


 

I prosjekteringen av det store nye bygget i Larvik sentrum var det lagt frem tegninger med fasader av vedlikeholdsfri murstein. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bøkebloggen har med stor forundring sett at hvitmalt murstein i prospektet har blitt til en tynn og lite holdbar bordkledning når bygget er ferdigstilt.
Håper kjøpere av leilighetene har blitt informert om dette etter kontraktsinngåelse da dette vil medføre store vedlikeholdskostnader ca hvert 5-7 år.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Løsningen med bordkledning i stedet for murstein har antakelig ca 65% lavere kostnad og dette er innsparte byggekostnader som gir utbyggere mer fortjeneste på prosjektet sitt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samtidig vil løsningen med bordkledning antakelig påføre borettslaget driftskostnader på 150-200 tusen hvert 5-7 år til maling av yttervegger. Med en løsning med murstein i fasadene ville en unngått vedlikehold. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har tips om tilsvarende saker.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hva skjer med 25 leiligheter som ikke er solgt i Kvartal 9 ?

Er markedet for nye leiligheter i Larvik mettet ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Bøkebloggen har de siste dagene fått flere henvendelser fra folk i byen om hva som skjer med de ledige lokalene i Kvartal 9. REMA 1000 gikk i januar ut med informasjon om at REMA 1000 Olavsgate skulle åpne 13 april i år. Det er flere som har kontaktet REMA 1000 sentralt og ingen vil nå bekrefte ny åpningsdato. 
Bøkebloggen hadde 20 april en sak om dette og innlegget finner dere på denne linken. 

Ryktene sier nå at REMA 1000 ikke åpner før til høsten. Og når åpner serveringen på hjørnet Olavsgate / Haraldsgate ?

Og hva skjer med de 25 leilighetene som ennå ikke er solgt ? Oppdatert liste fra 25 april ligger ute på Kvartal 9 AS sin hjemmeside. Se link til listen her.
 De 32 andre som  har kjøpt leiligheter flytter i disse dager inn i Kvartal 9 og mange av disse  lurer også på hva som skjer med det store antall leiligheter som fremdeles er ledige. 

Betyr dette at markedet for nye leiligheter i sentrum er mettet ? Eller vil vi nå oppleve at utbyggerne må dumpe prisene for å fylt opp Kvartal 9 ? Eller vil utbyggerne henvende seg til store aktører som vil inngå langtidsleie av de 25 leilighetene ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Boligkjøpere må få vite når de kan flytte inn

Mange kjøper leilighet / bolig på prospekt hvor utbygger lover en ferdigstillingsdato langt frem i tid. Hva hvis datoen sprekker i tid ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det bygges mange høye “tårn” i Larvik om dagen og noen blir ferdigstilt i år.

 

Viktig at de som kjøper bolig på prospekt sjekker opp i sin kjøpskontrakt at det er tatt høyde for kompensasjoner ved forsinkelser. Som oftest har disse kjøperne solg sine gamle boliger og avtalt overtagelse dato samtidig som det nye prosjektet blir ferdigstilt. 

Derfor er det meget viktig at kjøpere får med et punkt om dette i sin kjøpskontrakt. Utbygger bør bli ilagt dagmulkter hvis avtalt dato overskrides. En bør også kreve kompensasjon for mellomlagring av møbler og eventuelt kompensasjon for midlertidig bosted. 

Forbrukerombudet har nå bedt Justisdepartementet vurdere hvorvidt bustadoppføringslova kan endres slik at utbyggere i store boligprosjekter pålegges å gi forbrukere en klar og bindende overtakelsesfrist i kjøpekontrakten.
Bakgrunnnen for dette er at Forbrukerombudet de siste årene får fler og fler slike saker på sitt bord. 
 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om hvor viktig det er å engasjere seg i styrene når det skal velges forretningsfører. 

 

Les også det tidligere innlegget som het ” Det finnes dessverre to typrer investorer / utbyggere. “

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Grandkvartalet og underskriftsaksjonen

“Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik- inkludert meg selv- kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut, men spørsmålet er om en skal si ja til de store høydene“sier Finn W. Fjellanger i dagens gjesteblogg. 

Les hele innlegget under bildet av indre havn i Larvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kommentar

Finn w. Fjellanger

leder Larvik Bys Vel

I et leserbrev I ØP den 22.04.16 forfattet av Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen blir undertegnede beskyldt for å så tvil om underskriftsaksjonen «Ja til bygging av Grandkvartalet», som de mente det ikke var noen grunn til. Jeg går ut fra at de siktet til mitt leserbrev i ØP den 15.4.16 der jeg refererte det man på nettet kan lese hva denne aksjonen går ut på og hvilke premisser som er lagt for å støtte denne aksjonen. Jeg gjenga da ordrett hva som står som forutsetning for å gi sin støtte til aksjonen.

Her følger kopien av det som står på kampanjesiden som er ordrett det jeg refererte:

Ja til bygging av Grandkvartalet!


Til: Larvik kommunes innbyggere

Ja til endring reguleringsplaner for Grandkvartalet. Vi ønsker Grandkvartalet med nye arbeidsplasser og vekst i Larvik


Støtter du denne kampanjen?

Ja, jeg vil skrive under

Som jeg skrev i mitt leserbrev: «Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik inkludert meg selv kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut» Men som jeg skrev, dreier saken seg ikke om Grandkvartalet skal bygges ut eller ei. Men om man skal si ja til eller om man vil godta de store høydene i prosjektet.

Når det gjelder Transformasjonsområde som Grandkvartalet er definert som og som det refereres til fra støttegruppa, gjelder de anbefalte høydebegrensningene som fremgår av §3-3, pkt. 8 a i Kommunedelplanen for Larvik. Under samme pkt. er det også angitt tilsvarende anbefalte høydebegrensninger for resterende sentrale deler av Larvik. For Grandkvartalet tillates det at bebyggelse og struktur kan erstattes. I likhet med andre områder i sentrum, kommer Grandkvartalet også under betegnelsen Sentrumsformål. Og prosjektet skal ivareta og gi kvaliteter til byen, der kvalitet bl.a. angis som tilgjengelighet for alle, estetikk, bevissthet om lokalisering og skala samt tilpasning til omgivelsene.

Det er åpenbart grunnlag for å så tvil om denne kampanjen. Her inviteres alle til å skrive under på den refererte aksjonen som vel alle inkl. jeg selv kan underskrive på. Teksten i aksjonen burde vært utformet helt annerledes. Som jeg skrev i mitt leserbrev, burde det i teksten til aksjonen ha stått: «Er du for utbygging av Grandkvartalet med høyder som vesentlig overstiger høydebegrensningene i byplanen, eller mener du høydene bør reduseres.» En omregulering av kvartalet i forhold til gjeldene reguleringsplan som tiltakshaver klart har gitt uttrykk for ikke er aktuell å følge, er også en selvfølge. Jeg står fremdeles fast ved at denne aksjonen for bygging av Grandkvartalet ikke gir noen rettesnor for hvordan folk stiller seg til selve prosjektet i relasjon til de store høydene i prosjektet og avviket fra byplanen og gjeldende reguleringsplan. Konklusjonen min står fortsatt ved lag: «Slik sett må politikerne ved behandlingen av denne reguleringsplanen, se helt bort i fra denne underskriftskampanjen som i utgangspunktet så å si alle kan gi tilslutning til, inkl. meg selv.»

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Engasjer dere når dere flytter inn i ny leilighet i sameier eller borettslag.

Viktig å velge rett forretningsfører når nye sameier / borettslag blir dannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Det er også meget viktig at beboerne plukker ut kandidater til styret før valget skal gjøres på første sameier møte og det anbefales at styreleder velges fra beboerne. Viktig at dette er personer som er engasjerte og er villig ttil å ta et slikt verv. Og at de har noe erfaring fra tidligere styrearbeid og kan “lese” et regnskap. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Når det gjelder valg av forretningsfører så anbefales det at dette ikke ivaretas av utbyggerne som eier næring-seksjonene. Vi har forstått at utbygger ofte blir en “selvbestaltet” forretningsfører og dermed regnskapsfører for sameier hvor det er en blanding av næring og bolig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Det bør velges en ekstern uhildet forretningsfører som fører et enhetlig regnskap iht regnskapsloven, som viser alle tall for både næring og bolig. Dette medfører at driftskostnader og månedlig felleskostnader blir fordelt etter sameie brøken. Eksterne regnskapsførere har også portaler hvor styremedlemmene til en hver tid kan ha innsyn i regnskapet og kjøre månedlig regnskaps rapporter. 

USBL er Norges nest største boligbyggelag med bred kompetanse og erfaring siden 1948. USBL 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.
USBL har i dag 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på ca. 72 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på en rekke utleieboliger. I tillegg bistår vi 1 400 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.
USBL har bygd opp en stor avdeling i Sandefjord. Ta en titt på linken til USBL sin hjemmeside.

LABO er Larviks lokale boligbyggelag og har også bred kompetanse og erfaring fra 1946. I 2014 forvaltet LABO over 4000 boliger som LABO og antallet LABO-medlemmer rundet 9500. 
LABO hadde i 2014 34 ansatte. Ta en titt på linken til LABO sin hjemmeside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 Til slutt så bør det nye styre nøye følge opp kommunenes saksgang som kontroll av godkjente byggeplaner, godkjenning av utført arbeid av underentreprenører, utstedelse av ferdigstillelses rapporter, innsendelse av Tinglyste dokumenter med situasjonskart  etc. er iht. kommunens egne regler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon ved overtakelse av leilighet.

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Overtakelse av bolig/leilighet hvor det anbefales å ta med en ekstern takstmann.

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Stjernelaget som skulle føre Larvik til himmels

I 2007 skulle 15 milliarder gi en ekstrem forvandling i Larvik frem mot  2017,  men hva er egentlig statusen i dag?

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

I flokk og følge skulle store investorer finne veien til Larvik i 2007. Ny E18 skulle ferdigstilles helt frem til Bommestad. Tallene som ble lagt frem var  både eksakte og estimerte. Størrelsen på Ikeas investering var et anslag.  I 2007 anslo man  den totale inverseringe frem til 2017 til minst 15 milliarder.  Flere prosjekter manglet fortsatt en prislapp.

Et elitelag av investorer, anført av Mille Marie Treschow, Stein Erik Hagen, Olav Thon, Olav Nils Sunde, Odd Reitan og Ikea-gründeren Ingvar Kamprad skulle løfte Larvik ut av bølgedalen.
Innen ti år skulle den nye byen ha tatt form. Optimismen hadde steget i takt med milliardene som nå skulle strøs utover distriktet, og alle skulle til å få ta del i utviklingen. Satsingen skulle være både offentlig og privat, og ordfører Øyvind Riise Jenssen (H), mente at kommunen nå var i ferd med å skape et produkt som «holdt vann og som ikke lurte folk». Kommunen skulle få igjen for å ha arbeidet langsiktig. Nå skulle alt gå den veien befolkningen hadde lengtet etter, ifølge ordføreren den gangen.

Bøkebloggen har gjort en oppsummering på listen under som viser prosjekter som var planlagt ferdigstilt i løpet av 2017. Veldig mye av tingene er ferdigstilt. Det må hele Larvik være stolt over og i tillegg får vi også ferdigstilt  en ny jernbane fra Porsgrunn til Larvik som ikke var med i planene fra 2007

Men det som vi vil tro skuffer daværende ordfører  Øyvind Riise Jensen og rådmann Arve Semb Christophersen mest, er nok at Grand Kvartalet fortsatt ikke har kommet i gang. Vi ser av planene i 2007 at kostnadene på Grand Kvartalet er stipulert til 650 millioner. Vi tror dette er en sum en kan gange med to når vi ser hvordan dette prosjektet har økt i volum og ikke minst høyde. Bøkebloggen har ikke noe kompetanse på dette, men skal vi tippe så er 1.2 milliarder mer riktig eller er det noen som kan fortelle oss den riktige summen ?
Det er jo også meget skuffende at ikke Ikea er bygd og idriftsatt nå i 2018, men alle kjenner jo alle problemer som har satt kjepper i julene. Endelig har de startet opp og grunnarbeidene skal ferdigstilles i november i år og planlagt ferdigstilling er fortsatt i det blå. 

Oversikt over planlagte utbyggingsprosjekt i Larvik-området og også Igangsatte prosjekter ferdigstilte i løpet av 2009.( Kopiert fra Ukeavisen i 2007) Millionene / milliardene er merket med rødt

Super Speed (Color Line)  

Ny hurtigferge mellom Larvik og Hirtshals. Eid av Olav Nils Sunde og fam. kr 1 000 000 000  

Fergeterminal (Color Line/ Larvik Havn)  kr 385 000 000  

Farris Bad Hotell (Treschow Fritzøe/ Canica).  Nytt spa hotell – driftes av Choice.Eid av Mille Marie Treschow og Stein Erik Hagen .  kr 300 000 000  

Larvik Arena (Vestfold fylkeskom./ Larvik kommune) Ny topp moderne multiarena m/ intill 4000 sitteplasser. kr 1 000 000 000  

Kulturhuset Bølgen (Larvik kommune)  kr 200 000 000  

Ny firefelts E18 Langåker – Bommestad høsten 2009 kr 5 100 000 000  

  

Andre prosjekter     

Hammerdalen (Treschow Fritzøe). Ny bydel m/ Næring og bolig, kulturfokus kr 1 000 000 000

Sjøparken Agnes (Agnes utvikling) .Nytt område m/ næring, undervisning og boligEiere: Grendahl Holding (50%), Alfa Eiendomsdrift (50%)   kr 2 000 000 000  

Grand Kvartalet (Inter Eiendom) . Hotell, bolig og handel kr 650 000 000  

Hovlandbanen (Steen & Strøm). Bolig og næring. Eiere: Tvist 5 As (49,93%) , Storebrand (12,90%),   Orkla Asa (10,26%), Stein Erik Hagen (5,92%)

Bryggerikvartalet (Amfi/ Vestfold PU.) Nytt kjøpesenter i sentrum. Eiere: Olav Thon (58,02%), Coop (13,96%), Reitan Eiendom (11,03%),  LI Holding (9,09%) 

Ikea . Nytt IKEA varehus ved Danebo. Eid av Ingvar Kamprad kr 600 000 000

Yttersø Business Park (HG Eiendom) 35.000 m2 næringsareal, 10.000 m2 er allerde bebygd. Eiere: Tvedt (43,54%), Dolphin (43,54%), Samp Retail (6,15%)  

Ringdalskogen (Nordiske handelsparker). Nytt næringsområde ved E-18. Åpner samtidig som ny E-18. Reitan Eiendom (34,91%), Ursus Eiendom 34,91%),   Persson Invest (18,18%),  Heglund Holding (9,09%) 

Indre havn (Larvik kommune)    

Framparken (Fram IF). Nytt idrettsanlegg, bl.a. fotballstadion og skøytehall kr 250 000 000

Soria Moria (Bergene Holm)  kr 100 000 000  

Alfred Andersen (NLI Anders Andersen/ Ambra). Nytt næringsområde kr 400 000 000  

 

Hele artikkelen om Larvik kommunes forvandling kan leses i Ukeavisen Ledelse /  Dagens Perspektiv publisert 16 desember 2007

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *