Tidligere Larvik elektrisitetsverks bygning er snart historie.

 

Foto:Bøkebloggen

 

Tidligere Larvik elektrisitetsverks bygning er snart historie.

I løpet av kort tid starter rivningen av det første bygget som skal gi plass til Grandkvartalet i Larvik sentrum.

Det første bygget som skal rives er det gamle E-verksbygget i Romberggata 3. Her er det mye historie i veggene.

Det vakte stor oppsikt da Larviks ordfører i 2009 presset gjennom et hurtigsalg av den kommunale eiendommen Romberggata 3 til langt under takst til eiendomsspekulantene i Grandkvartalet AS. Bygget ble solgt under takst og flyttingen av IT-avdelingen kostet 5 millioner kroner mer enn salgssummen på 8 millioner kroner. Les Telemark kommunerevisjons rapport av “Salget av Romberggata 3” på denne link.

 

Foto:Bøkebloggen

Det er Norsk Saneringsservice AS, som er et av Norges største selskap innen rivning og miljøsanering, som har fått oppdraget med riving og sanering . Firmaet har maskiner fra 900 kilo til 68 tonn og den lengste maskin når 29 meter høyt. Les mer om Norsk Saneringsservice AS på denne link.

Les hele “Søknad om igangsettingstillatelse Grandkvartalet” på denne link. 

 

Det blir spennende å følge med på rivingen frem mot sommeren og om byggingen starter opp i 2019.

 

 

Les også tidligere sak “Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum” på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum.

 

 

Foto:Telenor.no

Larvik kommune valgte fiber i stedet for mobildekning i Farrisbygda og Østre Hedrum.

Larvik kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen, og er tildelt Nkom midler for områdene Farrisbygda og Østre Hedrum.

Prosjektet er et spleiselag der kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. I tillegg må innbyggerne bidra gjennom tilknytningsavgift som står i samsvar med tilsvarende prosjekter i regionen. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Denne anskaffelsen gjelder etablering av bredbåndstilbud for innbyggere og næringsliv i områdene Farrisbygda og Østre Hedrum (se Vedlegg: Kart).

 

Skisse: Larvik kommune

Etter at Larviks politikere i 2018 tildelte midler til utbygging av bredbånd i Farrisbygda og Østre Hedrum så har rådmannens folk jobbet med mulighetene til å dekke dette ved mobilt bredbånd eller legging av fiber.

Både Telia og Telenor har kommet med tilbud om spleiselag på bygging av flere mobil master i både Farrisbygda og Østre Hedrum.

Parallelt med dette så har også leverandører av fiber gitt inn tilbud til kommunen. Det viste seg etterhvert at det kom inn to tilbud, men det ene ble avvist av Larvik kommune. Dermed ble Viken Fiber valgt.

“Ved gjennomgåelse av tilbydernes oppnåelse av kvalifikasjons- og gjennomføringskrav fant vi at en tilbyder ikke var kvalifisert, og dette tilbudet ble avvist.”
Viken Fiber AS framstår som beste tilbyder og innstilles som vinner av konkurransen.” Les hele saken her.

Tilbudene om spleiselagene fra mobiloperatørene er avslått av Larvik kommune.

Dette betyr at innbyggere og turfolk i områdene Farrisbygda/Østre Hedrum fortsatt må slite med dårlig mobildekning.

I følge IT-sjef Sigurd Strand i Larvik kommune vil Viken Fiber først starte opp i Østre Hedrum. Han kunne ikke bekrefte når det ble oppstart i Farrisbygda. Strekning Kvelde-Svartangveien blir første etappe her.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

KOMMUNALSJEF SORTEDAL SLUTTER I LARVIK KOMMUNE

 

 

 

 

Foto:Larvik kommune

KOMMUNALSJEF SORTEDAL SLUTTER I LARVIK KOMMUNE

 

Det informeres nå om at kommunalsjef Per Sortedal 16 mai sa opp sin stilling i Larvik kommune, da han har sagt ja til stilling som Kommunalsjef for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune.

Sortedal har 6 måneders oppsigelsestid i sin kontrakt med Larvik kommune, og det er så langt ikke avtalt noen annen sluttdato.

Vi ønsker Per Sortedal lykke til i ny spennende jobb i Porsgrunn kommune!

 

Se link til pressemelding her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Fantastisk utsikt fra en eventuell ny sentrumsnær stasjon på Bergeløkka i Larvik.

 

Foto:Bøkebloggen

Fantastisk utsikt fra en eventuell ny sentrumsnær stasjon på Bergeløkka i Larvik.

Bergeløkkaalternativet har kommet inn i ettertid som et friskt pust og rokker ved kreftene som ønsker en massiv rasering av Larvik sentrum.

Vi får nå håpe noen tar til fornuft og krever at det utredes et tredje alternativ i tillegg til Kongegata og Indre Havn. Bergeløkka, Elveveien og Bommestad bør alle utredes.

Når en ser disse bildene så kan vel alle være enig om at nye Bergeløkka stasjon vil få den beste utsikten ?

 

Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen
Foto:Bøkebloggen

 

 

Les også innlegget fra Larvik By medlemmer “Svar til Bjarne Steen på denne linken. 

Les også innlegget “Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!” på denne linken. 

Les også innlegget “Tut og kjør-Eller demokrati og folkeavstemning?” på denne linken.

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Borgertoget i Larvik.

Borgertoget i Larvik 2019 hadde stor oppslutning av foreninger, organisasjoner, korps, barnehager og andre interesserte. 

Stor bildeserie fra toget.

 

Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

FLOTT 17 MAI FEIRING PÅ TJØLLINGVOLLEN

Flott 17 mai feiring på Tjøllingvollen.

Masse mennesker og flott stemning på Tjøllingvollen i dag. 

Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:Bøkebloggen
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no
Foto:bokebloggen.no

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Svar til Bjarne Steen, Larvik Høyre (Leserinnlegg i ØP 8.Mai 19).

 

“Vær så snill! Lytt til de berørte! Vend i tide, det er ingen skam å snu,” skriver medlemmer i Larvik By AS.

 

Tegning: Magnor Pettersen

 

Svar til Bjarne Steen, Larvik Høyre (Leserinnlegg i ØP 8.Mai 19)

Vi er flere medlemmer i Larvik By AS som reagerte sterkt på hva Bjarne Steen/ Larvik Høyre skrev i leserinnlegget som var på trykk i Ø.P. 8.Mai 19. Vi må starte med å beklage sen respons til dette innlegget da vi rett og slett har hatt det for travelt i butikkene våre til å få skrevet en kommentar tidligere i uka.

Vi går rett på sak med utdrag fra leserinnlegget: «Larvik sentrum sliter. Det er ledige butikkarealer og lite mennesker å se i sentrum. Slik har det vært en stund, og lite tyder på at situasjonen vil endre seg av seg selv.»

Hvilket grunnlag har Bjarne Steen for å skrive noe slikt? Er det forventningen hans til hvordan et sentrum skal være, har han hørt på alle de negativene mytene folk sprer rundt om seg ang sentrum, eller er det et bevisst negativt fokus for å fremme sin egen sak? Vi kan faktisk motbevise det han sier. Vi kan komme med tall! Riktig tall utført via et omsetnings-system, laget av Mendo. Vi kan nå presentere et tall som sier 8% økning i 1.kvartal (Jan-Mars) fra 2018 til 2019. Det er vi stolte av😊Larvik By har hatt en jevn økning hele veien de siste årene. Det er fordi VI er Larvik By! Vi som drifter butikkene jobber mega hardt for at vi skal gi alle en god opplevelse hver eneste dag. Det er fordi MENNESKER gjør en by til en by, og et sentrum til et sentrum! Om jernbanen kommer i Kongegata eller ikke, er det ikke alene denne stasjonen og de reisende som vil gjøre byen bra. Det er de MENNESKENE som driver næring og de MENNESKENE som bruker byen som gjør byen bra!

Tomme lokaler finnes i en by, til enhver tid. Noen legger ned, noen flytter og plutselig er det noen som starter opp en ny butikk. I denne tiden er det selvfølgelig ekstra tungt å fylle div. lokaler p.g.a usikkerheten ang jernbanen. Kommer jernbanen til Kongegata vil alle nye etableringer velge alle andre steder enn sentrum. Tror dere en jernbane blir med på å hindretomme lokaler? Ja, kanskje på sikt, men p.g.a. byggeperioden vil det bli helt motsatt i mange, mange år. Med bygging «rett på utsiden av døren» vil OMSETNINGEN FALLE for alle i en stor radius rundt bygge-punktet, og i verste fall blir lokalene tomme. Vi snakker ikke 10 meter radius, men en radius som omfatter hele dagens sentrums-kjerne. Selv hvor fantastisk det er med smart jernbane-bygging på små områder, vil det påvirke oss. Vi kan bare se på historikken som dessverre blir gjentatt i flere byer hvert år. I Bogstadveien i Oslo måtte flere butikker gi opp, i vår egen by vet vi at butikker tapte flere hundre tusen kroner ved graving i Nansetgata, Kongegata og ved Torget, og i Skien i disse dager merker noen butikker umiddelbar nedgang pga gravearbeid foran butikkene. Vi har utallige eksempler. Dette gjentar seg hver eneste gang i hver by. Store omsetningstap uansett hvem du er og hva du gjør for å hindre det. Hvorfor skal vi velge den dårlige løsningen i Larvik når vi har andre alternativer? Det gjelder ikke bare næring i sentrum, men boliger til flere hundre. Hva med dem? Hva med de som akkurat IKKE får erstatning, som er nabo til jernbane-utbyggingen? Både private og næringsliv vil bo og jobbe i et kaos av støv, bråk og u-fremkommelighet. Ingen kan gjøre dette smidig og forsiktig. Det vil være lastebiler, støy og støv i flere måneder og år. Grøss og gru for en pris det er å betale for å få jernbanen i Kongegata! Men til hvilken nytte?

Bjarne Steen skriver: «For meg og Larvik Høyre er det helt uaktuelt at det blir jernbanestasjon i indre havn. En nesten 2 km lang betongbru over indre havn og opp gjennom Hammerdalen vil bli en fysisk og visuell mur, og en fortsatt barriereeffekt mellom byen og sjøfronten. Dette kan vi ikke akseptere.»

For oss og Larvik By er det uaktuelt at det blir jernbanestasjon i Kongegata. En stasjonsplassering i Kongegata kan vi ikke akseptere. Den vil sakte, men sikkert nedbryte byen. Ferdig bygget vil jernbanestasjonen stå der alene i en «by» uten butikker og beboere rundt seg. Enten er vi flyttet et godt stykke vekk fra Kongegata, eller så har vi lidd en sakte død. Så realistisk er det! Kjenn på det og tenk deg om! Er det verdt det??

Dessuten kan en jernbanestasjon i Indre havn vil bli noe helt annetenn en 2 km lang betongbru. Den kan bli et spektakulært landemerke som gjør byen enda mer attraktiv!

Bjarne Steen skriver: «Like viktig er det at Herregården, Tollerodden, Larvik kirke og Skottebrygga ikke ødelegges hverken fysisk eller visuelt. Larviks historiske bydel må tas vare på for våre etterkommere. Dette er også grunnen til at Vestfold fylkeskommune har fremmet innsigelse mot indre havn alternativet. Det er vi svært glade for.»

Vi har fått e-post fraGisle Rebnord Totland, Planleggingsleder, InterCity Tønsberg-Larvik, som viser til dette i «Fagrapporten for kulturminner og kulturmiljø»: «For Herregården er tiltaket en «Stor negativ konsekvens», men det finnes avbøtende tiltak i form av overvåkning og tiltak som kan gjennomføres. BN mener at konsekvensene som helhet er akseptable i vår sammenstilling og anbefaling.».

Med fare for å fornærme historikere og andre spesielt interesserte ønsker vi å visualisere en vektskål for dere. Se for dere den ene vektskålen der våre flotte historiske bygninger ligger. De blir ikke direkte berørt ved Indre havn-alternativet, men berørt visuelt og ved eventuelle bevegelser i grunnvann-nivået. Noen få beboere mister sine hus, og noen få mister sitt utsyn mot fjorden. På den andre vektskålen ligger noen verneverdige bygg på Torget som skal rives, alle butikkene som taper omsetning (både direkte og indirekte berørte), alle ansatte i disse butikkene som blir permittert, alle kontoransatte som jobber i støy og støv eller må flytte, alle beboere i sentrum (både direkte og indirekte berørte) som må flytte, eller leve i støy eller støv, samt alle våre faste og gode kunder som finner nye handlemønstre. Hva veier tyngst? Tenk over det! Vi er mange sysselsatte i sentrum og mange beboere som blir drevet på flukt for å finne nye steder vi kan bo, leve og drive med handel. Kommer vi tilbake til en ny Jernbane i Kongegata? Neppe. Det koster mange penger og mange krefter å flytte bedrifter. En kostnad vi må ta selv. Vi må være ærlige og realistiske. Hvem redder oss når gravemaskinene kommer?

Vær så snill! Lytt til de berørte! Vend i tide, det er ingen skam å snu.

 

Skrevet av

Lill-Guro B. Hitz fra Hitz optikk, Janne Gui fra Bortskjemt, Marit Meløy fra Karma og Lisa Merete Myrebøe fra Coconut, samt på vegne av øvrige medlemmer i Larvik By AS.

 

Les også innlegget “Elitens» råkjør om stasjonsplassering – ren maktmisbruk!” på denne linken. 

Les også innlegget “Tut og kjør-Eller demokrati og folkeavstemning?” på denne linken.

Les også innlegget “Forslaget til stasjonsplassering på Bergeløkka.” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune har mottatt syv varsler fra ansatte siste året.

 

Foto:Bøkebloggen

 

Larvik kommune har mottatt syv varsler fra ansatte siste året.

NRK Vestfold kom med denne nyheten mandag 13 mai. Kommuneadvokat Mona Bartnes Fardal kunne fortelle at varslene gjelder kritikkverdige forhold innad i kommunen og varslene kommer fra ansatte.

Fardal sier at det er positivt at det varsles og at dette viser at de ansatte er kjent med kommunens varslingssystemer. Hun forteller videre at det stort sett ble varslet med ønske om at nærmeste leder i linja behandlet sakene. Varslene har heller ikke vært anonyme og dette mener Fardal også er positivt.

Fardal opplyser at tre av syv varsler gjelder mobbing av kollegaer. De fire andre gjelder manglende oppfølging, uthenging i sosiale medier og brudd på Larvik kommunes etiske retningslinjer.

Hele intervjuet med kommuneadvokat Fardal kan du hør her på link1 og link2.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Redningsselskapets RS 169 ODD FELLOW III besøkte Larvik i kveld.

 

Foto:Bøkebloggen

Redningsselskapets RS 169 ODD FELLOW III besøkte Larvik i kveld.

Mandag 13. mai la Redningsselskapets nyeste redningsskøyte, «Odd Fellow III», ut på sin signingsferd. 13 havner skal besøkes før skøyta ankommer Bodø den 25. mai. I kveld stakk den innom Larvik.

Det ble folkefest ved Østre Brygge i Larvik da redningsskøyta «Odd Fellow III» kom inn i kveld.

På festen ble det salutt fra Tordenskiolds soldater, musikk av Marinemusikken, Rebecca Nøstrud Isaksen, og Odd Fellow koret fra Telemark. Ordfører Rune Høiseth var også tilstede.

RS «Odd Fellow III» er en topp moderne skøyte i Ulstein-klassen, med en prislapp på 42 millioner kroner. Den vil være langt raskere på plass når noe skjer og har derfor enda bedre forutsetninger for å redde liv og berge verdier enn eldre skøyter. De to første redningsskøytene i Ulstein-klassen har vist seg som meget effektive arbeidsverktøyer med ekstreme kapasiteter. Blant annet har klassen skrog i aluminium som tåler belastning på 6,5 G. Med redningsnett, vannscooter, radar og varmesøkende kamera er båten et komplett redningsfartøy.

Her kan dere ta en titt på bilder fra Østre Brygge i kveld.

 

Foto:Bøkebloggen

 

 

Ta også en titt på “Odd Fellow Ordenen redder liv på sjøen” på denne linken.

 

Ta gjerne en titt på “Korpsenes vårmønstring i Larvik sentrum” på denne linken.

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *