Nei til nedleggelse av danse- og musikklinjen .

” Å investere i folks utdannelse, er en sikker investering for framtida,” skriver Morten Bakkeli. 

Nei til nedleggelse av danse- og musikklinjen .

Jeg har lest at Fylkestinget vurderer å legge ned danse- og musikklinjen ved Thor Heyerdahl videregående skole. Norge skryter jo at det har ett av verdens beste utdannelsessystemer. Det innebærer at de videregående skolene må tilby sine elever et bredt tilbud og ikke redusere dem. Myndighetene oppmuntrer jo også ungdommer til å ta høyere utdannelse, men da må de få lov til å utdanne seg i noe som de er interessert i. Å investere i folks utdannelse, er en sikker investering for framtida.

Da jeg gikk på videregående skole 1978-1981, het det fremdeles Larvik gymnas og det var bare fire linjer: språk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Vi hadde imidlertid en rektor og lektorer, som var interessert i kultur. Gymnaset satte opp en forestilling av “Peer Gynt”. Vi som hadde Harald Ruud som formingslærer fikk i oppdrag å være scenearbeidere. Det var dette som ansporet meg til å ta initiativet til russerevy i 1980 og skrive flere av numrene. Selvsagt burde det være en drama- eller teaterlinje ved Thor Heyerdahl Videregående skole, ja gjerne en film- eller TV-linje også.

Jeg vet ikke når danse- og musikklinja ble opprettet, men det har vel gått mange elever der, som nå er ute i arbeidslivet? Jeg foreslår at de mest profilerte av dem (ikke nødvendigvis på riksplan, men kanskje heller på lokal- eller fylkesplan) går sammen om et opprop, der de forteller om hvor viktig disse linjene var for dem, at de var med på å utforme deres valg av levevei og at de igjen – som sangere eller dansere – har gjort noe positivt for lokalmiljøet.

Kjenner dere noen takknemlige eks-elever som vil stå sammen om dette? Ja, eller takknemlige sjefer eller kanskje takknemlige tilhørere, som har latt seg glede av danserne og musikerne under konserter og forestillinger? La de i felleskap skrive et opprop, som de retter direkte til fylkespolitikerne. Jeg synes også at de burde ringe til fylkesordføreren og be om å få lov til å møte opp som deputasjon. Naturligvis må de fronte saken i media, som f.eks. Bøkebloggen, Østlands-Posten, Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad, NRK Vestfold og Gjengangeren.

Dette kan heller ikke være i overensstemmelse med Senterpartiets program. Legges disse linjene ned, må elevene reise langt for å studere, kanskje helt til Oslo. Senterpartiet støtter jo desentralisering.

 

Morten Bakkeli
Mesterfjellveien

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune har mottatt nye innspill fra advokat i Lamøya saken.

Foto:Bøkebloggen

Larvik kommune har mottatt nye innspill fra advokat i Lamøya saken.

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les advokatens innspill her.  

Kommunedirektøren har svart opp både advokaten og gitt faglige tilbakemeldinger på rapporten . Kommunedirektørens tilsvar kan du lese her.

Larvik kommune har 16 oktober på nytt mottatt brev fra advokat. Denne gangen er det fra advokat Sam E. Harris i advokatfirmaet BAHR AS i Oslo.

Her er det også satt fokus på høyder på gammel og ny hytte. Men er ikke den groveste ulovligheten at det er bygd en ulovlig kjeller i den nye hytten? Les hele brevet fra BAHR AS her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

Eller vil politikerne nok en gang utsette saken og be kommunedirektøren svare opp brevet fra BAHR AS?

 

Les også saken om Kontrollutvalget som skal granske Lamøya saken på denne link.

Les også saken hvor kommunedirektøren svarer opp advokat Håvard Wiig-Andersen på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

På området “Lesten ved Kjerringvik kan det komme 17 nye boliger.

På området “Lesten ved Kjerringvik kan det komme 17 nye boliger.

Planutvalget i Larvik skal på møte tirsdag 20 oktober få presentert en plan fra Mer AS hvor Norsk Byggservice AS har laget et planinitiativ på eiendommen «Lesten» ved Svinevika nord for Kjerringvik.

Det ønskes oppført 17 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Hele saken kan du lese her.

Kommunedirektørens forslag til vedtak lyder: Planinitiativet stoppes. Se dokumenter her. 

Politikere i planutvalget skal tirsdag beslutte om det kan igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen. Det skal avholdes befaring her tirsdag 20 oktober kl 1115-1130.

Som kjent så skal Larvik kommune i gang med å legge kloakk fra Kjerringvik til Svinevika i løpet av 2021/2022.

Det blir spennende å se om politikerne på tirsdag ønsker å sette i gangs reguleringsplanarbeidet.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kontrollutvalget i Larvik ønsker at Lamøya saken skal granskes.

Foto:Bøkeblogge

Kontrollutvalget i Larvik ønsker at Lamøya saken skal granskes.

Kontrollutvalget i Larvik skal på møte tirsdag 20 oktober få presentert en prosjektplan om «Kommunens oppfølging av byggetiltak på en eiendom». Hele forslaget kan du lese her. Prosjektplan

Kontrollutvalget i Larvik kommune har bestilt prosjektplan om kommunens oppfølging av byggetiltak på gårds- og bruksnummer 1030/1/40 – Lamøya 71 (heretter gbnr. 1030/1/40) i sak 25/20. Vedtaket lyder:

Kontrollutvalget ønsker en grundigere gjennomgang vedrørende kommunens tilsyn i hyttesaker til en av kommunens virksomhetsledere.

Ifølge lokalmedia gjorde en kommunestyrerepresentant kommunens byggesaksleder oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlig bygging på gbnr. 1030/1/40. Kommunestyrerepresentanten er grunneier for eiendommen. Dette ble gjort i 2016.

Assisterende kommunedirektør deltok i møte i kontrollutvalget 01.09.20. I møte sa hun at kommunen har dokumentasjon på at grunneieren hadde et møte med byggesaksleder i 2016. I møte gjorde grunneieren oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlige byggetiltak på gbnr. 1030/1/40. På dette tidspunktet var det konflikt mellom grunneier og fester av eiendommen. Byggesakslederen oppfattet derfor ikke opplysningene om mulige ulovligheter som et reelt varsel.

Deler av hendelsesforløpet i saken ligger langt tilbake i tid. Det kan gi utfordringer når det gjelder å innhente informasjon.

Det kan være aktuelt å innhente informasjon gjennom intervju med aktuelle personer.

Planlagt ressursbruk er inntil 250 timer. Oppdragsansvarlig vil være Kirsti Torbjørnson i Vestfold og Telemark revisjon IKS

Vi har observert hvordan tidligere granskinger utført av Telemark kommunerevisjon IKS har blitt fulgt opp av ledelsen i Larvik kommune. Hva er vitsen med disse granskingene når kommunen ikke følger opp alvorlige funn? Ref tidligere rådmann Kristengårds uttalelser på NRK Vestfold i 2018.

Hvorfor ikke nå gjøre som Nittedal kommune gjorde? De hyret inn advokat Erling Grimstad og det ga resultater.

 

Les også fredagens innlegg om hyttesaken på Lamøya her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vil Bane NOR Eiendom nå utvikle sitt store område i Indre havn i Larvik?

 

Foto:Kartverket/BaneNOR

 

Vil Bane NOR Eiendom nå utvikle sitt store område i Indre havn i Larvik?

Denne uken kom nyheten om at Bane Nor nå foreslår å droppe dobbeltspor helt til Larvik. Det halverer antall kilometer med dobbeltspor, og de ser innsparinger på 73 milliarder kroner. Les hele saken her.

Betyr dette at stasjonen blir liggende i Indre Havn som den gjør i dag?

Bane NOR Eiendoms virksomhet er en stor inntektskilde for Bane NOR . Nå ligger alt til rette for å kunne utvikle sitt eget store område i Indre havn til utbygging. Med sin flotte plassering mot sjøsiden og med direkte tilknytning til stasjonen vil dette helt sikkert bli et ettertraktet prosjekt.

Allerede i 2012, lenge før den endelige traseen i Moss var lagt, inngikk daværende Rom Eiendom og Moss kommune en avtale om å utvikle «Sjøsiden», et stort område i sydenden av sentrum, med flott plassering mot fjorden. Les hele saken her.

Alle som har bosatt seg i vannkanten bør ta en titt på Kartverkets nye tjeneste !

 

Les også tidligere innlegg “Kongegata korridoren i Larvik sentrum” på denne linken.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Kommunedirektøren svarer opp advokatens innspill på Lamøya.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kommunedirektøren svarer opp advokatens innspill på Lamøya.

Nå har Larvik kommune fått saken tilbake fra Fylkesmann og saken skal opp på nytt i PU tirsdag 20 oktober for å fatte et endelig vedtak !

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les advokatens innspill her.  

Stavern Taksering AS ved Eirik H. Brynhildsen har innhentet høydemål på ny hytte, og MIRIS ved Tom Holbein og Numme Media ved Pål Numme har gjennomført en kontroll som består i å sammenligne høydene på ny hytte med høydene på gammel hytte. Les rapporten her. 

I denne rapporten er det satt fokus på høyder på gammel og ny hytte. Men er ikke den groveste ulovligheten at det er bygd en ulovlig kjeller i den nye hytten?

Kommunedirektøren har svart opp både advokaten og gitt faglige tilbakemeldinger på rapporten . Kommunedirektørens tilsvar kan du lese her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Vil politikerne i Larvik støtte kommunedirektøren og Fylkesmannen i Lamøya saken?

 

Foto:Bøkeblogge

Vil politikerne i Larvik støtte kommunedirektøren og Fylkesmannen i Lamøya saken?

Etter å ha fulgt rettssaker som endte opp i hemmelige forlik og nå sist en tilsynssak på en solgt hytte på Lamøya så skal saken opp til ny behandling i Planutvalget tirsdag 20 oktober 2020

Hvorfor har ikke disse ulovlighetene rundt hytten på Lamøya vært varslet for mange år siden?

Og hvorfor har ikke grunneier, rådmann, kommunalsjef, byggesaksjef og tilsynet tatt tak i dette for flere år siden?

Oser ikke dette kameraderi og forskjellsbehandling for å skjerme en ansatt i Larvik kommune?

Politkerne behandlet saken i PU møte 9 juni 2020. Det ble votert alternativt over rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fremmet av Bårnes, Sp på vegne av Ap,H, FrP ,V og Sp.

Fellesforslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 7= Sp 2, H 1, Ap 2, FrP 1, V 1  2= BL 1, R 1

“Planutvalget vurderer iht. ovennevnte begrunnelser å gi dispensasjon iht. plan- og bygningslovens § 19-2 for nevnte tiltak. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for uttalelse før endelig vedtak fattes.”

Saken ble så sendt over til Fylkesmannen 11 juni 2020 og svaret derfra kom 6 juli 2020. Her er deler av svaret:

Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner etter dette at omsøkte tiltak kommer i vesentlig konflikt med de nasjonale interesser i strandsonen som vi er satt til å ivareta. Vi legger vekt på at tiltakene medfører økt privatisering og bit for bit nedbygging av strandsonen. Vi fraråder at kommunen innvilger dispensasjon, og vil vurdere å påklage et positivt vedtak.

Nå har Larvik kommune fått saken tilbake fra Fylkesmann og saken skal opp på nytt i PU tirsdag 20 oktober for å fatte et endelig vedtak ! Her er link til saken.  

Saken ble utsatt i forrige PU møte fordi Larvik-advokatene ved advokat Håvard Wiig-Andersen hadde på vegne av tidligere eier Arne Nicander sendt inn et innspill til saksbehandlingen på søknad om endringer av fritidsbolig på eiendommen gbnr 1030/1/40, Lamøya 71. Les kommunedirektørens tilsvar her.

Vil politikerne i Larvik på nytt gå i mot kommunedirektøren og Fylkesmann og godkjenne ulovlighetene?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Tydelighet i koronaens tid: Skoleplikt eller opplæringsplikt?

“Bruken av ordet skoleplikt skaper et inntrykk av at foreldre sende barna på skolen,” skriver Jan Petter Eikenes.

Tydelighet i koronaens tid: Skoleplikt eller opplæringsplikt? 

Hva er viktigst; at barnet lærer noe eller at barnet møter opp på skolen?

Artikkelen i ØP «Lærerne skeptiske til «koronaskolen»: – Skuffende og utydelig, det er noe som skurrer» avsluttes upresist:

«Elever i spesielle risikogrupper, eller som har familie i spesielle risikogrupper, kan fortsatt motta fjernundervisning. Ut over det er det skoleplikt, påpeker Enger.»

Her kunne det ha stått «påstår Enger» – fordi den plikten hun hevdes å påpeke, kan sies å være en feil eller ufullstendig plikt i denne sammenheng.

Bruken av ordet skoleplikt skaper et inntrykk av at foreldre sende barna på skolen. Det er ikke riktig. Foreldre og foresatte kan fint holde barna hjemme – dersom de sørger for opplæring i henhold til opplæringsloven.

Utdanningsdirektoratet viser både til privat hjemmeundervisning og til offentlig grunnskole som to former for tilfredsstillende opplæring. Opplæringsplikten gjelder for alle. Det gjør også retten til offentlig grunnskoleopplæring. For noen foreldre vil assosiasjoner til ordet skoleplikt kunne skape mindre klarhet i en allerede historisk uklar situasjon.

Derfor – hvordan man enn oppfatter skolen; som en oppbevaringsboks for barn, som et sted som gjør barn best rustet til livet generelt (eller kanskje til arbeidslivet spesielt) eller som et reproduksjonsorgan for ulikhet i samfunnet – bør det heves over tvil og gjøres klart hva den gjeldende opplæringsplikten faktisk innebærer.

Tydelighet i koronaens tid burde på dette punktet ikke være for mye forlangt.

 

Jan Petter Eikenes

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

Visjon for Nevlunghavn er der himmel og hav møtes.

VISJON

FOR

NEVLUNGHAVN

ER DER

HIMMEL og HAV

MØTES

Hvorfor kan man spørre og her er svaret:

Vestfolds sydligste sted

Nærkontakt med havet

Nærkontakt med været

200 år med Losing

150 år med fiske

Tallrike badeplasser

 

Lun Havn

Illustrasjonen viser koblingen mellom himmel, hav, brygge og sentrum.

Her ser vi et dronebilde sett mot vest over Havnefjorden. Øverst ser vi Havneberget og Langesundsfjorden, Bamlekysten og ytterst Jomfruland. Lengst til venstre i bebyggelsen har vi Mehren og Villumhuset med Platabadeplassen nede i biledkanten. Lenger til høyre har vi Sjøsstua (Gult) og Gjestgiveriet med rødt tak. Langs sjøsida ser vi Gunnhildsberg, Lenasstrand, Lakseberget, Vadbuholmen med båtopplagsplass, Rekefabrikken, Moloen og Fiskemottaket. Innen for sjøsiden ser vi Brygga med Kanalen og Nordre havn. På høyre side av havna slynger Blåbakken seg og ender i bildets nederste høyre hjørne. Parallelt med Blåbakken til høyre ser vi Brunlanesveien som ender opp på Bryggetorget foran Gestgiveriet.

Nevlunghavn eller Havna i daglig tale ble grunnlagt av Los Hans Andersøn i 1685. Det finnes ingen veinavn, eller plakett som hedrer denne personen i Havna. Det er forøvrig heller ikke andre veinavn som har hele personnavn på stedet. Det eksisterer kun 4 veinavn nede i den delen som verneplanen omfatter, Brunlanesveien, Blåbakken, Karibakken og Blombakken. Den siste har sin opprinnelse i den første toller i Havna Philip L. Blom (1790-1870) som holdt til i nr. 3.

Vi har nå i 2020 akkurat avsluttet en 3 års periode med VA hovedprosjekt, veibelysning og fiberkabler til alle de 89 husene som er omfattet av verneplanen. Det betyr at den tekniske infrastruktur er helt ny og møter alle miljøkrav til rensing av spillvann og føring av overvann. Det omfatter også nye veilegemer med nye kummer med korrekt fall og merking. All heder til Larvik kommune og de to hovedentreprenørene Sandnes og Brødrene Tveter.

Så er det framtida, hva skal vi i felleskapet sette på dagsorden?

Hvordan skal vi utvikle stedet som vi alle er både glade og stolte av?

Hvilke utfordringer står vi som lokalsamfunn ovenfor og hvordan kan vi løse dem?

Et nøkkelord er naturligvis visjonen som er overskriften, men det er også deltagelse fra de lokale lag og foreninger slik som Vellet, Fortidsminne foreningen, Båtforeningen, Bedehuset og Brunlanes Historielag. Næringsdrivende: Nevlunghavn Nyttige Selskap, Fiskeforeningen, Gjestgiveriet, Nevlunghavn Bakeri.

Av offentlige etater som Statens vegvesen, Larvik kommune (herunder skolene), Vestfold og Telemark fylkeskommune må delta i felleskapet og få og gi gode innspill i prosessen som vi ønsker.

Utfordringer:

Museums lokaliteter for Loser, Fiske og Skipsfart.
Parkering av huseieres biler.
Sikre folks tilgang til sjøen.
Sikre folks tilgang til Havneberget, gamle stier holdes i hevd.
Sikre likebehandling av byggesøknader i vernesonen.
Opprydding langs sjøen.
Badeplasser skiltes.
Offentlige uteplasser for kulturtilstelninger skiltes.
Sikre vann kvalitet innerst i brygga.
Rehabilitering av gamle Hovedbygg og Bryggerhus.

Muligheter/Løsninger:

Inngå langsiktige avtaler med foreninger eller huseiere om museale aktiviteter.
Utarbeide et styringsdokument for parkerings arealer.
Lage kart over alle potensielle stier og adgangsoner.
Lage kart over alle hus i vernesonen.
Skilter på alle hus i vernesonen.
Legge fram forslag om amfiscene.
Vannet innerst i brygga får bypass rør anlagt til sjøen.
Videreutvikle et arkitektonisk styringsdokument for rehabilitering av gamle hoved og bryggerhus med huseier deltagelse.

Utarbeidet av:
Hans Gunnar Edwardsen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Påsken på Bøkeskogen Eldresenter i Larvik.

“Dette er INGEN kritikk til hjemmesykepleien som løper bena av seg,” skriver Tone M Torgersen.

Foto: Bøkebloggen

Påsken på Bøkeskogen Eldresenter i Larvik.

Dette er INGEN kritikk til hjemmesykepleien som løper bena av seg.

Det er meg en ære å bli oppfattet som både irritert eller kranglete så lenge jeg krangler for de gamle og syke som i disse dager har det svært vanskelig.

Nå er det påske og mange av oss nyter solen ute på terrasser i gode stoler, – eller i andre solvegger ute i naturen. Jeg unner dere det alle sammen. Nyt livet og denne underlige påsken uten familie og venner. De fleste av oss lider ikke nevneverdig av den grunn. Griller fyres opp og herremåltider inntas hos svært mange av oss.

Men ikke alle har mulighet til det. I dag besøkte jeg Bøkeskogen Eldresenter, og det var et trist og deprimerende skue.

Skam dere Larvik kommunes ansvarlige ledere !

Ikke engang en middag blir spandert på de gamle i påsken selv om de er isolert fra sine kjære og nære. De må kjøpe egen mat fra butikken, og spise den alene i sine egne leiligheter både torsdag, fredag og lørdag. Pårørende får ikke være der grunnet smitte, og ikke kan de pårørende ta sin mor eller far hjem heller i frykt for Corvid 19.

Takket være Jensens konditori fikk jeg bestilt en bløtkake til dem i går som leveres lørdag, for det var det heller ikke tenkt på.

Og om ikke det er nok, så opplevde jeg i dag å se at det ikke var satt ut et eneste sommermøblement slik at de som bor der kunne sitte litt ute. Et par av beboerne hadde fått med seg 2 stoler slik at de kunne sitte i solen, men resten måtte sitte på rullatoren.

Er det mulig !

Jeg håper virkelig at de som sitter på pengesekken i Larvik kommune får en fantastisk påske med sol og god mat, – og spesielt nå med den visshet at de ikke klarte å gi så mye som en tørr kjeks til de gamle i disse boligene.

Og jeg må si at selv om dette er Larvik kommune, så mistenker jeg at det ikke står bedre til i de andre kommunene som har stengt omsorgsboliger med døgnbemanning.

Tone M Torgersen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *