Grandkvartalet og underskriftsaksjonen

“Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik- inkludert meg selv- kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut, men spørsmålet er om en skal si ja til de store høydene“sier Finn W. Fjellanger i dagens gjesteblogg. 

Les hele innlegget under bildet av indre havn i Larvik.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Kommentar

Finn w. Fjellanger

leder Larvik Bys Vel

I et leserbrev I ØP den 22.04.16 forfattet av Sune Trodal Thorstensen, Elise Landa Omsland og Trond Andersen blir undertegnede beskyldt for å så tvil om underskriftsaksjonen «Ja til bygging av Grandkvartalet», som de mente det ikke var noen grunn til. Jeg går ut fra at de siktet til mitt leserbrev i ØP den 15.4.16 der jeg refererte det man på nettet kan lese hva denne aksjonen går ut på og hvilke premisser som er lagt for å støtte denne aksjonen. Jeg gjenga da ordrett hva som står som forutsetning for å gi sin støtte til aksjonen.

Her følger kopien av det som står på kampanjesiden som er ordrett det jeg refererte:

Ja til bygging av Grandkvartalet!


Til: Larvik kommunes innbyggere

Ja til endring reguleringsplaner for Grandkvartalet. Vi ønsker Grandkvartalet med nye arbeidsplasser og vekst i Larvik


Støtter du denne kampanjen?

Ja, jeg vil skrive under

Som jeg skrev i mitt leserbrev: «Jeg går ut i fra at folk flest i Larvik inkludert meg selv kan støtte denne aksjonen om at Grandkvartalet bør bygges ut» Men som jeg skrev, dreier saken seg ikke om Grandkvartalet skal bygges ut eller ei. Men om man skal si ja til eller om man vil godta de store høydene i prosjektet.

Når det gjelder Transformasjonsområde som Grandkvartalet er definert som og som det refereres til fra støttegruppa, gjelder de anbefalte høydebegrensningene som fremgår av §3-3, pkt. 8 a i Kommunedelplanen for Larvik. Under samme pkt. er det også angitt tilsvarende anbefalte høydebegrensninger for resterende sentrale deler av Larvik. For Grandkvartalet tillates det at bebyggelse og struktur kan erstattes. I likhet med andre områder i sentrum, kommer Grandkvartalet også under betegnelsen Sentrumsformål. Og prosjektet skal ivareta og gi kvaliteter til byen, der kvalitet bl.a. angis som tilgjengelighet for alle, estetikk, bevissthet om lokalisering og skala samt tilpasning til omgivelsene.

Det er åpenbart grunnlag for å så tvil om denne kampanjen. Her inviteres alle til å skrive under på den refererte aksjonen som vel alle inkl. jeg selv kan underskrive på. Teksten i aksjonen burde vært utformet helt annerledes. Som jeg skrev i mitt leserbrev, burde det i teksten til aksjonen ha stått: «Er du for utbygging av Grandkvartalet med høyder som vesentlig overstiger høydebegrensningene i byplanen, eller mener du høydene bør reduseres.» En omregulering av kvartalet i forhold til gjeldene reguleringsplan som tiltakshaver klart har gitt uttrykk for ikke er aktuell å følge, er også en selvfølge. Jeg står fremdeles fast ved at denne aksjonen for bygging av Grandkvartalet ikke gir noen rettesnor for hvordan folk stiller seg til selve prosjektet i relasjon til de store høydene i prosjektet og avviket fra byplanen og gjeldende reguleringsplan. Konklusjonen min står fortsatt ved lag: «Slik sett må politikerne ved behandlingen av denne reguleringsplanen, se helt bort i fra denne underskriftskampanjen som i utgangspunktet så å si alle kan gi tilslutning til, inkl. meg selv.»

 

Les også også søndagens gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn ” JA?! Til hva da egentlig ?” 

 

Les også gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Engasjer dere når dere flytter inn i ny leilighet i sameier eller borettslag.

Viktig å velge rett forretningsfører når nye sameier / borettslag blir dannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Det er også meget viktig at beboerne plukker ut kandidater til styret før valget skal gjøres på første sameier møte og det anbefales at styreleder velges fra beboerne. Viktig at dette er personer som er engasjerte og er villig ttil å ta et slikt verv. Og at de har noe erfaring fra tidligere styrearbeid og kan “lese” et regnskap. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Når det gjelder valg av forretningsfører så anbefales det at dette ikke ivaretas av utbyggerne som eier næring-seksjonene. Vi har forstått at utbygger ofte blir en “selvbestaltet” forretningsfører og dermed regnskapsfører for sameier hvor det er en blanding av næring og bolig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Det bør velges en ekstern uhildet forretningsfører som fører et enhetlig regnskap iht regnskapsloven, som viser alle tall for både næring og bolig. Dette medfører at driftskostnader og månedlig felleskostnader blir fordelt etter sameie brøken. Eksterne regnskapsførere har også portaler hvor styremedlemmene til en hver tid kan ha innsyn i regnskapet og kjøre månedlig regnskaps rapporter. 

USBL er Norges nest største boligbyggelag med bred kompetanse og erfaring siden 1948. USBL 250 ansatte som verdsetter verdier som service, engasjement, nærhet og kunnskap høyt, og har som mål å tilby de beste tjenestene til våre medlemmer og deres hjem.
USBL har i dag 90 000 medlemmer, som har forkjøpsrett på ca. 72 000 boliger i hele landet, samt fortrinnsrett på en rekke utleieboliger. I tillegg bistår vi 1 400 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning.
USBL har bygd opp en stor avdeling i Sandefjord. Ta en titt på linken til USBL sin hjemmeside.

LABO er Larviks lokale boligbyggelag og har også bred kompetanse og erfaring fra 1946. I 2014 forvaltet LABO over 4000 boliger som LABO og antallet LABO-medlemmer rundet 9500. 
LABO hadde i 2014 34 ansatte. Ta en titt på linken til LABO sin hjemmeside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

 Til slutt så bør det nye styre nøye følge opp kommunenes saksgang som kontroll av godkjente byggeplaner, godkjenning av utført arbeid av underentreprenører, utstedelse av ferdigstillelses rapporter, innsendelse av Tinglyste dokumenter med situasjonskart  etc. er iht. kommunens egne regler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon ved overtakelse av leilighet.

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg om Overtakelse av bolig/leilighet hvor det anbefales å ta med en ekstern takstmann.

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

JA! ? Til hva da egentlig?

“Kjære venner og Larvikinger: Stopp opp og finn ut hva dere egentlig sier ja til. Jeg støtter et Grandkvartal, men definitivt ikke slik dette foreligger til nå“sier Kjersti Grøn Stub i søndagens gjesteblogg. 


Klippet fra ØP

JA! ? Til hva da egentlig?

I den senere tid har beskyldningene om utbyggers manipulering av plantegninger blitt bekreftet. Fra en uavhengig part. Dette er i seg selv svært alvorlig, men mange bryr seg ikke om det. De ønsker byggestart fordi det må skje noe i området- og i sentrum.

«Hvem vil ta en latte med meg i denne trappa?» Noe slik lød det fra en støttespiller av Grandkvartalet. Darks tegningen av trappen fulgte med. Selvsagt vil jeg det! Hadde det bare ikke vært for at denne trappen alldeles ikke blir seende ut slik tegningene så fint viser. Det viser seg at denne trappen blir både smal og bratt. Står man i Sigurdsgate, vil bredden på trappen være rundt halvparten av bredden mellom Larviksbanken og Hovland sko(Eurosko). I tillegg vil byggene ruve skyhøyt på begge sider. Dette blir størsteparten av tiden en skyggenes trapp, og som Gehl Architects sier; svært utsatt for vindturbulens. Skal den være tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner, må den ha ramper. Hvor blir det plass til å sitte med latten sin i dette smale, bratte, skyggefulle trappesmuget fylt av ramper? Og, vil det egentlig være fristende?

En enda mer nedtrykkende sak er o`Store Grandplass som ikke er så stor likevel. Grandplassen er tegnet som en lys og åpen plass der mennesker møtes. Nå viser det seg at byggene her inne ikke er riktig tegnet i forhold til sitt egentlige volum. Vi får verken se Freselsarmebakken eller lys og plassforhold slik salgsperspektivene viser.

Dessuten; høye og brede bygg stopper ikke vinden. Vinden smetter i stedet forbi der den kan, øker farten og skaper turbulens. Det er enkel fysikk. Så, hvem vil sitte på en utecafé med latten sin, eller tusle rundt på Grandplassen innhyllet av en voldsom bygningsmasse med lite lys og ekstra mye vind?

Røed og Hansen har et prosjekt de skal selge, og penger de skal tjene. Det i seg selv er ingen ulovlighet. Salgstriksene spiller på Larvikborgeres ønske om et levende sentrum. Jeg siterer Finn Erik Røed: ?Visjonen for Grandkvartalet er å finne et bygrep som vitaliserer sentrum, skaper ny vekst og gjør vandringen mellom Torget og indre havn til en spennende opplevelse?. Det høres fantastisk ut! Det er lett å rives med, for vi ønsker så vel. Men, vent! Vil noen av oss smette inn i den ruvende fengselsmurens musehull for å komme seg fra sentrum til Indre havn, eller vil folk ?ferdes? på en mørk og vindfull plass? Knytter dette fjord og torg sammen? Vi må spørre oss om situasjonen for Fjordbyen og sentrum faktisk risikerer å bli enda mer dyster enn den er i dag?!

Kjære venner og Larvikinger: stopp opp og finn ut hva dere egentlig sier ja til. Jeg støtter et Grandkvartal, men definitivt ikke slik dette foreligger til nå.

Kjersti Grøn Stub

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ta med en uavhengig takstmann på overtakelse av ny leilighet.

I Larvik og resten av landet blir det i disse dager ferdigstilt mye nye leiligheter. FDV dokumentasjon skal følge med.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er ikke i Larvik, men fra Oslo. 

 

Vi anbefaler at hver kjøper av leilighet/bolig har med seg en uavhengig takstmann den dagen utbyggere/selgere overleverer leilighetene og overtakelses protokollen skal underskrives. Gjelder selvfølgelig også ved kjøp av brukte leilighet/bolig. 

En takstmann vet nøyaktig hvilke ting som må sjekkes nøye. Det viktigste er en full gjennomgang av permen med FDV dokumentasjon som er et krav ved salg av alle nye leiligheter.

Dette koster noen tusen lapper , men kan være vel anvendte penger for å påpeke mangler ved overtakelse. Det anbefales også at en takstmann velges fra nabo fylket. 

Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og han vil kunne påpekte eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse.

Den seriøse investor/utbygger leverer god kvalitet og rydder umiddelbart opp hvis det er mangler, mens den useriøse investor/utbygger skyver problemene foran seg og håper at ting skal bli foreldet slik at de kan springe fra ansvaret.

Her er det to frister som gjelder, foreldelses loven med frist på 3 år og reklamasjons loven med frist på 5 år. Meget viktig at mangler og feil blir påpekt umiddelbart når dette oppdages av eieren. Og tilslutt, ALLE henvendelser til selger / utbygger om feil må dokumenteres skriftlig. 

Vi anbefaler å ta en titt på denne linken fra Byggejus som informerer om krav til  FDV dokumentasjon. 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg “Forskjellige typer investorer og utbyggere”

 

Bøkebloggen kommer gjerne med flere tips om disse viktige tingene. 
Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected]

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Ja-lov, men likevel nei!

“Dette er fullstendig blåkopi av mitt innlegg Bygge- Plansaker og framtiden som sto i ØP den 19.03.16” sier byggmester og takstmann Oddvar Andreassen i dagens gjesteinnlegg. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Det var en meget interessant forklaring byggesjef Janne Balberg Kvisvik kommer med i ØP i går vedr forklaringen av plan- og bygningsloven og hvordan den skal forståes og brukes.

Dette er fullstendig blåkopi av mitt innlegg Bygge- Plansaker og framtiden som sto i ØP den 19.03.16. Forståelsen nå lover svært godt for den videre behandlingen av utbyggingen av Grandvartalet og øvrige store utbygginger i framtiden.

Hadde dette standpunktet blitt flagget og frem for alt fulgt opp noe tidligere hadde vi sluppet mange års «krig» og uenigheter ved Grandkvartalet og andre utbygninger de siste årene. Utbyggere hadde også sluppet ekstrakostnader med hundre-tusenvis, kanskje millioner av kroner. Jeg sier, velkommen etter.

Oddvar Andreassen

Tenvik

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

IGP International Grand Prix i Munken 30 april 2016 kl 1200.

IGP Classics er bodybuilding og fitness på høyt internasjonalt nivå.


 

Nå har alle i Larvik muligheten til å se de beste utøverne i Europa som skal konkurrere i bodybuilding. 
GP Classics er bodybuilding og fitness på høyt internasjonalt nivå. For de som aldri har sett dette live før anbefales det på det sterkeste, de vil få en opplevelse som huskes.

En av Europas beste posører James Room kommer og hans oppvisning alene er vært turen. Vi har også noen sterke Norske utøvere som Marius»metern»Gaaterud og ikke minst tre atleter fra ROARs GYM som trenger deres støtte. Anders, Tautvydas og Damian.


 

Seminar med Rob Reinaldo på ROARs GYM fredag 29. april klokken 1800 entre:100kr

Rob vil snakke om hvordan han spiser og trener mot konkurranser og de blir mulighet for alle typer spørsmål underveis.

Rob konkurrerer også i strongman så de som lurer på noe innenfor dette kan spørre om dette.

 

Ta gjerne en titt på Bøkebloggens tidligere innlegg om det beste gymmet i Larvik, Roars Gym. Kan anbefales, her blir ALLE tatt i mot og alle får hjelp til sin trening! Her er det folk i alle aldre fra 16 til 75 år. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hele Norge ler av Larvik

Den utlyste stillingen som kommunikasjonsrådgiver ved Areal og teknikk i Larvik kommune har vært omstridt. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

 

Bøkebloggen husker tilbake til 2014 hvor Larvik kommune bestilte en rapport fra konsulentbyrået Zynk. Kristine Lied fra konsulentbyrået Zynk kom med sterke tilbakemeldinger til politikerne og lokalavisen når resultatet ble lagt frem i formannskapet i november 2014. 

Hovedpunktene som Kristine Lied trakk frem var følgende ting. «Ros tas i enerom, ris i plenum i Larvik», «I alle fora er det ordkløveri og dårlig atferd», og «politikerne i Larvik signaliserer negativitet og trenerer gode tiltak»

65 personer søkte på  stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Larvik kommune. Det var søkere fra Kristiansand i sør og til Svalbard i nord. Når vi nå leser i media at hele ansettelses prosessen er stoppet og at i forrige uke fikk kandidatene beskjed om at det planlagte førstegangsintervjuet var avlyst. I tillegg skal alle som søkte stillingen ha fått informasjon om endringene i ansettelsesprosessen.

Det er med bakgrunn i dette at Bøkebloggen skriver at hele Norge nå ler av Larvik kommune. Vi mener at dette skjer på grunn av manglende kompetanse i ledelsen i Larvik kommune. Vi leser nå at  rådmann Inger Anne Speilberg mener hun har sitt på det tørre og hun bruker Zynk-rapporten som bakgrunn for nyansettelsen.
Samtidig leser vi nå at det er politikere som nå mener at kommunalsjefene ikke trenger egne kommunikasjonsrådgivere. Og politikerne mener også at en kommunalsjefs kompetanse, i tillegg til å lede og organisere, også må omfatte kommunikasjon.

Bøkebloggen mener nå at dette nå må få konsekvenser. Vi er helt enig i det politikerne sier at både kommunalsjefen og hans seksjonsledere skal ha en slik faglig tyngde at de tar seg av all kommunikasjon. I en innsparingsprosess har man her en gylden anledning til å gå til oppsigelse som et tiltak for å bli kvitt ansatte som ikke holder faglig mål.

Vi mener at saken med å ansette en egen kommunikasjonsrådgiver viser at ledelsen i Areal og Teknikk i Larvik kommune ikke har den faglig kompetanse som trengs og vi er også usikker på om det også finnes nok faglig tyngde i ledergruppen.  

Mulig at administrerende direktør i Larvik kommune satset på feil person når kommunalsjefen for Areal og Teknikk ble ansatt i den siste omorganiseringen.  
Det er ikke sikkert at det holder med yrkesmilitær utdannelse uten faglig bakgrunn når en skal lede en av de viktigste seksjonene i Larvik kommune. 
Bøkebloggen spør seg: Hvilke kriterier ble satt forut for ansettelsen av denne stillingen ?. Ser vi her en gyllen mulighet til innsparing?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere ikke ønsker å kommentere på blogg eller Facebook.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Høyder og etasjeantall i Grandkvartalet.

“Som man ser av snittegningen, befinner det det seg  4 delvis “skjulte” etasjer under selve høyblokkene..”. lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Finn W. Fjellanger at i forhold til byplanens angitte anbefalte høydebegrensninger for dette kvartalet som i utgangspunktet har de største angitte høydebegrensninger i Larvik, er høyden på det østre tårnet hele 117 % over høydebegrensningen

 Les hele innlegget til Finn W. Fjellanger  i sin helhet under snittegningene av Grandkvartalet. 

 

 

HØYDER OG ETASJEANTALL I GRANDKVARTALET .

Høydene og etasjeantall på bl.a. vestre h.h.v. østre tårnbygg fremgår av snittegningen ovenfor.

Som man ser av snittegningen, befinner det det seg  4 delvis “skjulte” etasjer under selve høyblokkene.

Over disse etasjene «stikker» høyblokkene opp. Totalt samlet etasjeantall for vestre tårnblokk medregnet underliggende etasjer, er på 12, mens det totale etasjeantall for østre tårnblokk er på i overkant av 9 etasjer. En skal også huske på at etasjehøyder kan være forskjellige. Normal brutto etasjehøyde for boligblokker regner å være 3 m, mens forretnings-/næringslokaler ofte har en brutto etasjehøyde på minimum 5 m. I Grandkvartalet skal det også for en stor del være forretnings-/næringslokaler på gateplan der etasjehøyden følgelig blir større enn 3 m.

Analogt kan man sammenlikne med Kvartal 9. I en høyde på ca. 5 m over omkringliggende gater er det bygget et «betonglokk» over hele kvartalet. Betonglokket danner et indre gårdsrom i kvartalet. Det blir derfor helt feil dersom man regner etasjeantall (og høyder) med utgangspunkt i høydenivået fra dette innvendige høyereliggende gårdsrommet. 

Sett i forhold til gjennomsnittlig beregnet terrengnivå er høyden på vestre tårnblokk i Grandkvartalet på ca. 32,5 m, mens den østre tårnblokken har en høyde på ca. 26 m i forhold til beregnet gjennomsnittlig terrengnivå.

Det som kanskje gir best inntrykk av høydene på bl.a. disse tårnene, er hvor høyt opp de rager i forhold til omkringliggende terreng og bygninger.  Det vestre tårnet som ligger ca. i midten av Grandkvartalet, rager 6,5 m over gatelegemet i Jegersborggate i krysset med Karlsrogate, og 1,5 m over taket på Felumbgården! Mens det østre tårnbygget rager 1 m over gatelegemet i Jegersborggate ved kysset med Scultzesgate! De fleste som er lokalkjent i byen, vil umiddelbart forstå hvor høyt dette blir. Det kan også her nevnes at det vestre tårnbygget har en overkant kote på 42,5 m (dvs. 42,5 m over havets overflate og ca. 39 m over Storgata), mens det østre tårnbygget har en overkant kote på 36,5 m.

I forhold til byplanens angitte anbefalte høydebegrensninger for dette kvartalet som i utgangspunktet har de største angitte høydebegrensninger i Larvik, er høyden på det østre tårnet hele 117 % over høydebegrensningen, altså mer enn dobbelt så høyt, på dette stedet der høydebegrensningen er satt til 12 m, mens det vestre tårnet er ca. 80% over høydebegrensningen, dvs. nesten dobbelt så høyt som høydebegrensningen som er 18 m på denne indre delen av kvartalet.

 

Larvik 21.04.2016

Finn W. Fjellanger

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Grandplassen – en gedigen bløff !

“Allerede før Grandkvartalet AS hadde sitt første store salgs- og markedsfremstøt på Grand Hotell i 2014 gjennomskuet vi i Larvik Bys Vel arkitekt Alv Skogstad Aamo og Dark Arkitekter AS”. lyder ordene til Bøkebloggens fjerde gjesteblogger Thore Brastein. 

De siste ukene  har Bøkebloggen hatt flere innlegg med fokus på bygge- og plansaker i kommunen – og i dette gjesteinnlegget forteller Thore Brastein oss om hva Dark Arkitekter AS v/arkitekt Skogstad Aamo lovet Larviks innbygger i 2014. Her skulle vi få mathall, kafeer – ute og inne, barn og unge skulle få sitt og det skulle bli en grønn lunge og beplantes. Men så viser det seg at denne plassen blir bare ca 480 kvadratmeter og blir omkranset av 4 og 5 etasjer med steile vegger.

 Les hele innlegget til Thore Brastein i sin helhet under bildet av Grandkvartalet.


Bildet er fra BIM Partner sin rapport som dere nå finner på Larvik kommunes hjemmeside

 

Grandplassen – en gedigen bløff!

Allerede før Grandkvartalet AS hadde sitt første store salgs- og markedsfremstøt på Grand Hotell i 2014 gjennomskuet vi i Larvik Bys Vel arkitekt Alv Skogstad Aamo og Dark Arkitekter AS. Det var flere elementer ved hele prosjektet som vi ikke fikk til å stemme,  fantastiske illustrasjoner i forhold til plankart. Illustrasjoner og reguleringsplankartet stemte ikke overens. Jeg vil denne gang konsentrere meg om den øvre plassen, den såkalte Grandplassen,  det som skulle bli byens nye samlepunkt og storstue. Det som skulle løfte byen, samle Larviksfolk og bli et spennende og hyggelig sted å møtes. Det som flere har skrevet om i disse spaltene skal bli det saliggjørende og det som Larvik venter så sårt på å få. Her skal vi få mathall, kafeer – ute og inne, barn og unge skal få sitt og det skulle bli en grønn lunge og beplantes.
På ca 480 kvadratmeter?
Det var og er en gedigen bløff!

Det ser ut til at kommunens administrasjon og våre politikere, av en ukjent og skremmende grunn, sliter med å ta det innover seg. Selv nå etter at også BIM Partner AS og Tom Holbein, gjennom sin svært avslørende rapport, har dokumentert store avvik. Fra salgsfremmende brosjyrer og illustrasjoner og over til kalde fakta. Kommunens sivilarkitekt Arne Sigmund Tvedten påpekte tidlig store svakheter ved prosjektet og Larvik Bys Vel, sammen med sivilingeniør Finn Walther Fjellanger, har ved flere anledninger dokumentert det. Fylket har kritisk kommentert høydene og prosjektet. Et av Europas mest velrenommerte arkitekt- og byplanleggingsselskaper, Gehl  Architects fra Danmark, har totalt slaktet prosjektet etter oppdrag fra Larvik Kommune og nå BIM Partner, som sagt, avslørte store mangler og avvik ved sin evaluering/kontroll.

Gehl Architects skriver i sin oppsummering:
-Udfordringer med mikroklima (sol og vind) i prosjektets offentlige mødeplasser. Det mest centrale byrum, Grandplassen, har kun sol midt på dagen og har udfordring med vind. Det er en risiko for, at plassen kommer til å være tom om aftenen?.
-Risiko for at den indre passage ikke bliver brugt som hovedgjennomgang og forbindelse. Vurder Grandplassens grad af offentlig brug. Vurder om pladsen bør være et indre gårdsrum (for beboerne) fremfor en offentlig plads.»
 -Lav program og aktiviteter i byrum for børn og unge. Larvik har få offentlige rum og pladser. Den nye Grandplassen er tænkt som en destination og et offentlig mødested for alle i byen. Findes der nogen tilbud for børn og unge? Hvordan balanceres fordelingen mellom betalt byliv (udeservering) og gratis byliv (offentlig ophold, leg, rekreation etc)??

Noen kalde fakta:

Selve indre areal på Larvik torg har et uteareal på ca. 50 x 50 (skritt)meter – det er ca. 2500 kvadratmeter, mens det totale Torgarealet tvers over plassen fra veggliv til veggliv av tilstøtende bygninger samt fram til Nansetgata er på ca. 4.100 m2.

Selve Grandplassen på kote 18,0 har et uteareal på i underkant ca 480 kvadratmeter og blir omkranset av 4 og 5 etasjer med steile vegger.

Byens gågate, Sigurdsgate (som ligger mye i skyggen) er ca 12 meter bred omkranset med 2 og 3 etasjers bygninger.

Åpningen ved Storgata og opp til Grandplassen er på i underkant av 6 metter – ikke over 8 meter som på illustrasjonen ? manipulering.

Åpningen ved Prinsegata og ned mot Grandplassen har det samme forholdet – manipulering.Det er ikke siktlinje fra Prinsegata og til sjøen – eller omvendt.

Det er svært vanskelig å forstå og akseptere at Dark Arkitekter AS og Grandkvartalet AS har oppført seg manipulerende. Det er også vanskelig å ta inn over seg at vi tidlig fikk mistanken om at noen kanskje/faktisk prøver seg på juks og fanteri av en hel bys befolkning. For selv å få en større avkastning.

Det er nesten som om verdens avsløringer om økonomisk svindel og korrupsjon fra Panama, DnB, Telenor og Yara har blitt scenekulisser i lille Larvik?

Hva som gjennom flere år har fått rådmann Inger Anne Speilberg, kommunalsjef Tom Henning Ruud og virksomhetsleder arealplan Hege Eick til å tvile på fakta og gjentatt informasjon, er vanskelig å forstå?

Å la være å fremlegge korrekt saksinformasjon til planutvalg, formannskap og kommunestyre er mer alvorlig og la oss håpe det er mangelfull kompetanse som blir avslørt.
 

Et ordtak sier:  “Når man blir konfrontert med de samme valgene, og fortsetter å ta dårlige valg, da vil man aldri tilegne seg ny klokskap”!

 

Vennlig hilsen

Thore Brastein 

 

Les også Bøkebloggens tidligere innlegg ” Bør Larvik Kommune slankes” 

 

Les også fredagens gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. ” Bygge. Plansaker med forviklinger. ” 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Hvem planlegger man demenslandsby for? Neppe brukerne!

Mulig pårørende  i Larvik også mener det samme etter å ha lest Karen Kaasa sitt innlegg i avisen, men denne gangen gjelder det Sandefjord


 

 

Bøkebloggen har fått tips om at diskusjonen også er i gang i Sandefjord om dagen om det er fornuftig å bygge en demenslandsby i Vestfold. 

I et kommentarinnlegg i Sandefjords Blad 19 april  under ingressen «Hvem planlegger man demenslandsby for? Neppe brukerne!» skriver en leser i i dette innlegget. Les hele saken i Sandefjords Blad. 

Leseren skriver følgende. “”Selv har jeg lenge tenkt at dette kommer aldri til å bli noe av. Det ville være helt vanvittig og ikke godt for dem som skulle benytte seg av det. Hvem skal bo i en slik landsby med butikker, kafeer og pub, og kanskje til og med et reisebyrå? Ingen av dem som er på Lunden i Sandefjord nå har et slikt behov. “

 

Bøkebloggen hadde også for noen uker siden et innlegg som het “Demens.Mange rammes i ung alder”. Ta en titt på denne linken. 

Bøkebloggen var også tilstede på et tre timers foredrag på KUF Huset i Larvik i februar hvor Kirsti V. Solheim holdt et glimrende foredrag. Hun er psykiatrisk sykepleier og har også erfaring som pårørende til demens syke. Solheim har bred klinisk erfaring, hun har vært prosjektleder og brukes aktivt som foredragsholder innenfor fagfeltet geriatri og demensomsorg. Her er en link til foiler i et tidligere foredrag. 
Både ordfører, varaordfører og  medlemmer av Omsorgskomiteen var til stede. Men dessverre så var Karen Kaasa med ansvaret for Omsorgen i Larvik kommune IKKE tilstede denne kvelden. Det var utrolig synd når vi vet at hun skal være ansvarlig for “Demenslandsbyen i Vestfold”.
Kirsti V. Solheim ble faktisk et spørsmål fra salen etter foredraget. “Hva tror du om at det skal bygges en Demenslandsby ?”. Svaret var som følger. ” Folk som får en demens sykdom trenger nærhet til pårørende og trives best i mindre miljøer “

Det skal bli spennende å se resultatet til Karen Kaasas forprosjekt som skal være ferdig i løpet av april 2017. Prosjektet har et budsjett på 2,5 millioner kroner.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *