Løft Larvik. Mer Larviks reklame på TV2 Livsstil

Nå har vi fulgt LHK jentene på TV3 i flere uker. Neste uke starter Bloggerne opp på TV2 Livsstil med deltagere fra Larvik

 

 

Netse uke blir det mer Larviks reklame på riksdekkende TV i beste sendetid. TV2 har det siste året fulgt bloggeren Pappahjerte og hans familie i Larvik.
Førstkommende mandag kl. 21.30 kommer første episode på TV2Livsstil og sesongen kommer til å gå mandag til torsdag (kl. 21.30) i 5 uker. 

 

Pappahjerte har selv lagt ut et videoklipp på sin egen blogg. Her forteller han litt om hva som kommer på skjermen. Ta en titt på linken “Bare 5 dager igjen”

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Larvik kommune har et forbedringspotensial

Larvik kommune har et forbedringspotensial. “Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.” Det må bety at det er en lang vei å gå før omsorgen i Larvik skinner.

 

 

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til Larvik kommune 2015 er utarbeidet etter systemrevisjon ved Larvik kommune i perioden 30.04.2015 ? 30.11.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Følgende merknader er gjort i revisjonen : 

  • Avvikssystemet er ikke systematisk i bruk som forbedringsverktøy når det gjelder samhandlingen, og det meldes i liten grad avvik til SiV HF ved brudd på avtalen, for eksempel når epikrise mangler
  • I 2014 ble det utarbeidet en samleoversikt over avvik mellom SiV HF og kommunene, dette er i liten synlig grad benyttet til læring i kommunen
  • Samhandlingsutvalget er felles arena for SiV HF og kommunene på toppledernivå, men er ikke synlig aktivt for oppfølging av samhandlingsavvik
  • I henhold til avtalen er det enighet mellom sykehuset og kommunene om behov for «felles arena for regelmessig tilbakemelding og dialog om innleggelses- og utskrivningspraksis og om videre henvisning og kontrolloppfølging» jf. delavtale c) pkt 10, men dette er ikke etablert i praksis
  • Delavtale c) er revidert i 2014, men ikke evaluert i 2015 som forutsatt
  • Kommunen involverer i liten grad fastlegene ved utarbeidelse/evaluering og revisjon av de lovpålagte samarbeidsavtalene

 

 

 Hele rapporten kan leses på denne  linken på Helsetilsynet sine hjemmesider. 

Bøkebloggen kommer i tiden fremover til å komme med noen innlegg om hvordan pårørende i Larvik har opplevd Samhandlingsreformen.
Vi har også merket oss uttalelsen fra et av medlemmene i Helse og omsorgskomiteen i møte 2 mars. ” Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på. ” Det må bety at det er en lang vei å gå før Larvik får en omsorg som det skinner av.  

Hvis det er lesere av Bøkebloggen som ønsker å dele sine historier så ta gjerne kontakt på på mail : [email protected]

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Snart sol og sommer.

Larvik har mange flotte strender. Hvor er dette ? Legg igjen en kommentar på bloggen eller på Facebook. Hvor er din favoritt plass langs Larviks kysten ?

 

 

Larvik kommune har en fantastisk kyst med mange flotte badestrender. Kommunen og Larvik og Omegn turistforening har sammen laget en fantastisk kyststi som går fra Telemark grense via Helgeroa, Mølen, Nevlunghavn, Stavern til Larvik by (Lågens utløp). Det jobbes nå med den siste strekningen fra Lågens utløp via Rekkevik, Gon, Kaupang, Bjønnes, Eftang, Ula, Kjerringvik, Svinevika, Håkavika, Sandvika, Hemskilen til Sandefjords grense. 

Ta gjerne en titt inn på hjemmesiden til Larvik og Omegn turistforening

Larvik kommune har flotte kart tilgjengelig på sin hjemmeside. 

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

Vestfolds eneste skomaker, eller er det flere ?

Tenk at lille Larvik har Vestfolds beste skomaker-verksted! Siden skomaker er et yrke som snart er borte, kan vi larvikinger føle oss ekstra heldige som har “Heral Sko Rep” i sentrum.

 

Adressen er Kongegata 3, og innehaver Namik Demir forteller at han har drevet verkstedet i ca 6 år nå. Han tok over etter den gamle eieren Heral. Demir forteller at på begynnelsen av 1990 tallet så var det 5 forskjellige skomakere bare i Larvik. Mange husker kanskje også at det var skomaker på Nordbyen på den tiden. Demir mener nå at han driver det eneste skomkaker verkstedet i Vestfold. 

“Heral Sko Rep” fikser det meste:

SKO REPERASJONER
Det meste fikses. Skomaker reparerer og vedlikeholder alle typer fottøy, i tillegg til lærartikler som vesker og seler.

REPARERER OG RESTAURERER GAMLE MØBLER
Demir er meget dyktig på omtrekking av stoler spesilelt hud og kunst hud. Gamle slitte møbler blir som nye. De fleste møbel butikkene i Larvik benytter Heral Sko  Rep hvis ting skal fikses på. 

BÅTKALESJER
Reperasjon av båtkalesjer

SØM / SKIFTE AV GLIDELÅSER
Enklere søm av alle typer klær, Skifte av glidelåser. Det meste fikses. 

“Heral Sko Rep” anbefales på det varmeste og som Demir selv sier: “Her er det “billig billig””!

Støtt opp og bruk Larviks eneste skomaker slik at vi kan beholde han noen år til!

 

* Følg Bøkebloggen på facebook *

Viktig å engasjere seg i styrearbeid i sameier og borettslag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er viktig å engasjere seg i styrearbeid i sameier og borettslag . Tror ikke det er så mange som vet hva det består av før de har vært innvolvert i det. Anbefaler forøvrig at de som har lyst og tid til å lære litt mer om det. Spesilet viktig for de som har planer om å flytte fra hus og inn i leilighet. 
Bøkebloggen kommer til å komme med en artikkel senere hvor vi vil forlelle hvorfor det er viktig og noen tips. 

Men hvis noen i Larvik og resten av Vestfold vil lære litt om dette så holder Huseiernes Landsforbund kurs i både Larvik og Tønsberg i nærmeste fremtid. Kurset er gratis for medlemmer og koster kr 500 for alle andre. 

Innholdet på kurset: Styrets oppgaver, ansvar, vedlikehold og fordeling av fellesutgifter. Internkontroll i sameier og borettslag.

Tirsdag 8 mars. Kl 1800. Farris Bad, Larvik
Onsdag 9 mars. Kl 1800. Villa Møllebakken, Tønsberg

Legger ved linken til Huseiernes Landsforbund nett side for påmelding

http://www.huseierne.no/kurs/styrearbeid-i-sameier-og-borettslag/styrearbeid-i-sameier-og-borettslag/?cno=2016004

 

Investorer og utbyggere.

Vi har dessverre erfart at det finnes to typer investorer / utbyggere i Norge og det gjør det også i Larvik.

Investorer og utbyggere. 

Vi har dessverre erfart at det finnes to typer investorer / utbyggere i Norge og det gjør det også i Larvik. Den seriøse investor/utbygger leverer god kvalitet og rydder umiddelbart opp hvis det er mangler, mens den useriøse investor / utbygger skyver problemene foran seg og håper at ting skal bli foreldet slik at de kan springe fra ansvaret. Her er det to frister som gjelder, foreldelses loven med frist på 3 år og reklamasjons loven med frist på 5 år.  

Bøkebloggen vil fremover komme med flere artikler for å sette fokus på dette. Alle ser at det bygges mengder av nye leiligheter nå. Leilighetene kan være en del av større sameier / borettslag og vi ser også at investorer kjøper opp eldre eneboliger med store tomter i etablerte boligområder. Så kommer det opp leilighets komplekser med to, fire eller seks leiligheter som desverre sjelden passer inn med den eksisterende bebyggelse i området. 

Og investorer prøver selvfølgelig å bygge billig og selge dyrt, eller hva mener leserne ?

Bøkebloggen håper med disse artiklene å få satt fokus på dette. Vi vet at det desverre finnes en del eksempler på dette også i Larvik.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : [email protected] hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

En omsorg som skinner, nå skal endelig lovbruddene i eldreomsorgen i Larvik bort

Som de fleste husker ble det avholdt et stort folkemøte på Bøkeskogen Eldresenter rett før valget i september 2015. Møtet var arrangert av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem og lokalavsien streamet det direkte ut på nettet. 
Både politikere fra alle partiene og kommunalsjef for Helse og omsorg i Larvik var tilstede. Spesielt politikerne ble bekymret over å høre video opptak hvor det kom fram at de ansatte har så liten tid til hver enkelt beboer at de noen ganger ikke har noe annet valg enn å la avføringen gå i buksa.
Siden møtet ble holdt i forkant av valget så var de selvfølgelig ALLE enig om at her måtte det handlig til. På slutten av møtet tok i hvert fall de fleste av dem imot Bredveis utfordring om å danne et eget utvalg for å utrede hva som skal til for å gi kommunens eldre det tilbudet de fortjener.

Nå har det gått 6 måneder siden folkemøtet. Ting tar tid i politikken og administrasjonen, men på siste møtet i Helse og omsorgskomiteen ble det enstemmig vedtatt at det settes ned et utvalg hvor det leies inn profesjonell konsulenthjelp for kr 200 000,- ( Teksten under er klippet ut fra kommunens saks dokument)
——————————————————————————————————————————————————————-

1. Rådmannen igangsetter en kartlegging av bemanningen, kvaliteten og pleietyngden i sykehjemmene og i de heldøgns bemannede omsorgsboligene i Larvik kommune.

2. Utreding skal munne ut i en sak med anbefalinger som fremlegges for politisk behandling høsten 2016.

3. Ansattes representanter og eksterne interessenter involveres i utredningen 

Sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger er svært ressurskrevende tjeneste. Larvik kommune har et må om mestring i alle livets faser, og det gjelder også i livets siste fase og for de som trenger heldøgns omsorg.
Rammene for disse tjenestene ligger i helse og omsorgstjenesteloven og en egen verdighetsgaranti.
Det er viktig å sikre at tjenestene er innenfor rammene av lovkrav og verdighetsgarantien. Det er kommet informasjon om at det er brudd på verdighetsgarantien og dette må utredes. Larvik kommune økonomiske utfordringer i årene som kommer og forslag til tiltak må sees i sammenheng med den økonomiske virkeligheten kommunen står ovenfor.
Kommunen har en rekke døgnbemannede boliger og i kartleggingen bør man se på helheten av disse, for å vurdere mulige tiltak som sikrer forsvarlig fordeling av ressursene.
Det anbefales en ekstern bistand til utredningen av fagpersonell som er kjent med problematikken og har utført lignende utredninger i andre kommuner. Det innhentes også sammenligningsgrunnlag fra andre kommuner.
Rådmannen vil fremme en politisk sak med utredningen og forslag til tiltak høsten 2016. 
—————————————————————————————————————————————————————————–

Følgende kommentarer kom fra medlemmene i onsdagens møte i Omsorgs komiteen :
“Verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på.”
“Å få til en bedre eldreomsorg er ikke gratis. 200.000 er «peanuts» i den store haugen av penger som går ut til eldreomsorg i kommunen.”

Bøkebloggen ønsker til slutt å komme med en stor takk til Kristine Brekke Nilsen / +resten av pårørendegruppa på Yttersølia sykehjem. Det er takket være deres engasjement de siste årene som nå har ført til at administrasjonen og politikerne i Larvik nå skjønner at omsorgen er underbemannet. 

 

 

Bøkebloggen. Små og store saker fra hverdagen i Larvik og resten av landet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bøkebloggen er en ny blogg som kommer til å skrive om saker som kanskje engasjerer folket. Siden navnet ble Bøkebloggen så vil nok mange saker handle om hva som skjer i Larvik. Men Bøkebloggen tror at mange saker også kan engasjere folket i resten av landet. 

Larvik har som kjent kun en lokalavis. Dessverre så har dette medført et media monopol hvor ikke alle saker og leserbrev kommer på trykk.Men på denne bloggen vil det både komme gladsaker og saker som dere kanskje ikke vil finne i avisene. 

I Larvik er det i dag et par saker som har fått mye media omtale og derfor kommer nok Bøkebloggen også til skrive litt om dette. Sakene det gjelder er ressurser i  Eldreomsorgen i kommunen og den planlagte Grand utbyggingen. Ved å sette litt fokus på dette så håper vi også at folket engasjerer seg å kommer med sine meninger i kommentar feltene både på bloggen og på bloggens Facebook side. 

Vi vil også gjerne ha innspill og tips om saker leserne brenner for. Og det vil være muligheter for gjeste bloggere 🙂 Kommentarfeltene både på bloggen og på Facebook siden kan benyttes. Hvis en heller vil kommunisere på mail så er adressen : [email protected]

Kan ikke love noe fast sekvens på innleggene , men satser på et par innlegg i uken i starten. 

Bøkebloggen håper nå at leserne også deler den på Facebook med sine venner 🙂